znalectví

  • Článek
Obecné ohrožení podle § 272–273 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, je trestný čin, jehož se dopustí pachatel, který úmyslně (§ 272) nebo z nedbalosti (§ 273) vydá lidi...
Vydáno: 08. 06. 2016
  • Článek
Moderní doba si žádá moderní metody výuky. Přestože e-learning v BOZP a PO není již žádnou novinkou, stále k nám přicházejí dotazy od veřejnosti, zda je možné provést školení zaměstnanců touto formou a jaké má případné právní důsledky.
Vydáno: 10. 03. 2016
  • Článek
Dnešní příspěvek pojednává o základních rozdílech mezi odborným vyjádřením a znaleckým posudkem. Vysvětluje, kdy by v rámci přípravného řízení mělo dojít ke zpracování jednoho či druhého typu a jaká kritéria by přitom měla být zohledněna. Zamýšlí se i nad tím, co ovlivňuje kvalitu odborných vyjádření a znaleckých posudku.
Vydáno: 14. 01. 2016