zletilost

Počet vyhledaných dokumentů: 1
Počet vyhledaných dokumentů: 1
  • Článek
V následujícím textu si budeme v přímé vazbě na řešení zdravotního pojištění definovat pojmy jako právní osobnost, svéprávnost či zletilost v podmínkách účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vydáno: 29. 01. 2021