výplatní páska

Počet vyhledaných dokumentů: 9
Počet vyhledaných dokumentů: 9
Je povinností zaměstnavatele uvádět na výplatním lístku i příjmy osvobozené od daně dle § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů? Např. dar - poukaz k životnímu jubileu 2 000 Kč, rekreaci 8 000 Kč atd.? Pokud to musí být ve výplatním lístku uvedeno dle jakého ustanovení zákona o daních z příjmů či dle jiného zákona? Musí se příjmy osvobozené od daně uvádět i ve mzdovém listě zaměstnanec? Pokud se vše musí uvádět a evidovat a zaměstnavatel toto nikdy nikde neuváděl, kdo toto může zkontrolovat a případně jaké postihy hrozí?
Vydáno: 23. 12. 2022
Zaměstnankyně obdržela od insolvenčního správce "Výzvu insolvenčního správce dlužníka k součinnosti" s tím, že tuto výzvu měla odevzdat do mzdové účtárny. Mimo jiných povinností, které uložil insolvenční správce dlužnici, je ve výzvě uvedeno, že žádá mzdovou účtárnu o pravidelné zasílání výplatních pásek dlužnice na uvedený e-mail, a to od měsíce vydání usnesení. Zaměstnavatel ale dosud žádné usnesení ani výzvu k součinnosti neobdržel. Prosím o odpověď na otázku, zda máme i v takovém případě zasílat výplatní pásky dlužnice insolvenčnímu správci a zda vůbec máme povinnost takovýmto způsobem, tj. na e-mail, pásky po každém zúčtování mezd, zasílat. Zdůrazňuji, že ještě není insolvenční řízení ukončeno a ani v insolvenčním rejstříku není zveřejněno Usnesení, kterým by insolvenční správce ukládal zaměstnavateli povinnost provádění srážek ze mzdy. Vzhledem k ochraně osobních údajů si nejsme jisti, zda vůbec můžeme výplatní pásky zasílat především z důvodu dalších údajů, které jsou na nich uvedené (hodinové průměry, zůstatky dovolené, výše odměn apod.).
Vydáno: 21. 05. 2021
Jaké ustanovení kterého zákona řeší zákonné náležitosti výplatní pásky. Našla jsem pouze informace, co musí obsahovat výplatní páska, ale bez odkazu na konkrétní zákon.
Vydáno: 23. 02. 2021
Má zaměstnavatel povinnost uschovávat výplatní pásky zaměstnanců? Pokud ano, který předpis mu to stanoví a musí být tyto výplatní pásky podepsané zaměstnancem? 
Vydáno: 09. 02. 2021
Jak postupovat v případě úmrtí zaměstnance? Je nutné mít úmrtní list nebo stačí ukončená DPN (pokud tam bude vyznačeno úmrtí)? Komu předat zápočtový list, výplatní pásky a ELDP? Poslední plat zasíláme na nám poslední známý účet zaměstnance nebo zatím neodesíláme a čekáme na rozhodnutí notáře vyřizující pozůstalost? 
Vydáno: 18. 11. 2020
Lze zaměstnanci s jeho souhlasem posílat výplatní lístek na mail, který si písemně určí? Je třeba, aby souhlas zaměstnance byl písemný? Je třeba, aby byl mail odesílatele (mzdové účetní) opatřený elektronickým podpisem? Jak postupuje zaměstnavatel, který standardně výplatní lístky předává zaměstnancům v listinné podobě na mzdové účtárně a zaměstnanci si je nevyzvednou? Je povinen je zaměstnancům poslat (a případně je tam lhůta)? 
Vydáno: 16. 08. 2019
Od listopadu 2017 jsme nově ve společnosti zavedli zpracování mezd dodavatelskou firmou. V této souvislosti budeme přecházet z tištěné výplatní pásky na elektronickou výplatní pásku. Předpokládám, že musíme mít od všech zaměstnanců souhlas s přechodem na elektronickou výplatní pásku. Pokud nebude někdo souhlasit, musíme pro něj zachovat stávající systém? Postup je stejný, pokud bude zaslána elektronická výplatní páska na intranet zaměstnavatele či na soukromou emailovou adresu, kterou nám zaměstnanec oznámí?
Vydáno: 30. 01. 2018
Můžeme zasílat na základě žádosti zaměstnance jeho výplatní pásky na uvedený soukromý e-mail ve formátu PDF bez šifrování, prostě klasický soubor PDF? 
Vydáno: 18. 08. 2017
Dosud využíváme klasických obálek, sáčkujeme do něj výplatní pásky. Máme záměr tento postup zrušit a využít personálního portálu, který nám náš software umožňuje. Každý zaměstnanec má individuální přihlašovací heslo, kde každý měsíc může výplatní pásky tisknout, nebo jen nahlížet, dívat se do historie atd. Musíme mít písemný souhlas, že výplatní pásky se budou předávat přes portál? Nebo to rozhodnutím můžeme jednostranně stanovit, že s účinnosti od tehdy budou výplatní pásky předávány výhradně přes portál?
Vydáno: 24. 02. 2017