tlakové láhve

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
  • Článek
V letošním roce došlo po dvou letech k novelizaci mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí, konkrétně Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Dohoda ADR byla zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv jako předpis č. 15/2023 Sb.m.s, zatímco Řád RID jako předpis č. 14/2023 Sb.m.s.
Vydáno: 11. 05. 2023
Mám otázku ohledně uložení tlakové nádoby CO2 u externího sodobaru, umístěného v prostoru jídelny výrobního podniku. Tato lahev je umístěna a zajištěna v uzavřené skříňce z dřevotřísky. Do skříňky jsou z boku vyvrtány otvory k odvětrávání, podle externího OZO PO to ale nestačí a toto umístění je nevhodné. Prosím, podle jakého pravidla či požadavku tomu tak je?
Vydáno: 12. 07. 2022
Kdo je povinen zajistit periodickou zkoušku tlakové lahve na oxid uhličitý, majitel tlakové lahve (podnikatel) nebo plnírna a jaké povinnosti má plnírna tlakových lahví vůči tomuto zákazníkovi? 
Vydáno: 03. 01. 2017
Musí být zaměstnanec manipulující s tlakovými nádobami k přepravě technických plynů (jejich přemisťování v rámci budovy, skladování a připojování k přístroji či zařízení) prokazatelně přezkoušen revizním technikem a jakého druhu a rozsahu osvědčení, nebo postačí přezkoušení jinou osobou určenou zaměstnavatelem? 
Vydáno: 16. 12. 2016