rozhodčí

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
Spolek pořádá závody v souladu se svým předmětem činnosti. Při závodech je nutná přítomnost komisařů, rozhodčích, komentátora.... jakým způsobem je možné zaplatit odměnu za práci? Spolek vydává pokladní doklady s popisem "nezdaněno". Domnívám se, že to takto není možné. Buď jsou rozhodčí fyzická osoba podnikající a vystaví fakturu, nebo musí mít uzavřenou Dohodu o provedení práce. Je můj názor správný? 
Vydáno: 05. 09. 2018
Jako tělovýchovná jednota vyplácíme na základě potvrzení o výplatě z příležitostné činnosti rozhodčí na jednotlivých turnajích. Vím, že se na potvrzeních během roku opakují určitá jména. Je mojí povinností toto sledovat, či je pouze na těch vyplácených, aby si kontrolovali výši příjmu, zda nepřekročili hranici pro zdanění dle § 10 odst. 3 písm. a)? Může to být problém pro naši organizaci, když je vyplácím několikrát, že už to není příležitostná činnost? 
Vydáno: 27. 12. 2017