příprava na budoucí povolání

Počet vyhledaných dokumentů: 6
Počet vyhledaných dokumentů: 6
Dcera našeho zaměstnance maturovala 14. 5. 2019. Do zaměstnání na hlavní pracovní poměr nastoupila 27. 5. 2019. V říjnu 2019 nastupuje na vysokou školu s kombinovaným studiem. V pracovním poměru zůstává. Studium na vysoké škole navazuje na střední školu. Mohl náš zaměstnanec uplatňovat daňové zvýhodnění už od toho května, když byla dcera už zaměstnána?
Vydáno: 24. 09. 2019
Dítě je studentem střední školy, pokračuje ve studiu na střední škole a od června má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti na dobu neurčitou (ne jen na prázdniny). Může otec dále uplatňovat daňové zvýhodnění na toto dítě? 
Vydáno: 25. 06. 2019
Dcera narozena 30. 6. 1992. Dálkově studuje na VŠ. Má nárok na slevu na studenta i za měsíc červen, kdy dosáhla věku 26? Při studiu je i zaměstnaná a žije s námi ve společné domácnosti. Mám nárok u DPFO za rok 2018 na daňové zvýhodnění na vyživované dítě a případně v jakém poměru - 5 nebo 6 měsíců?
Vydáno: 20. 12. 2018
Pokud bychom uzavřeli se žákem smlouvu o přípravě na budoucí výkon profese s motivačním příspěvkem ve výši 2 500 Kč měsíčně a zároveň by u nás student chtěl pracovat na dohodu o provedení práce na práci ve výši 7 500 Kč měsíčně, kterou by vykonával i po ukončení studia, musel by odvést pojištění (zdravotní, sociální) a z jaké částky? Zahrnula by se jakákoliv výše motivačního příspěvku do vyměřovacího základu pro odvod pojistného, v případě že by se dohoda týkala stejné práce? Bral by se úhrn příjmů dohromady? 
Vydáno: 30. 11. 2017
Do zaměstnání nastoupila matka s dcerou, dcera studuje vyšší odbornou školu individual (stále studuje i běhěm HPP), obě pracují na hlavní pracovní poměr, může si dcera uplatnit slevu na studenta a matka daňové zvýhodnění na dítě?
Vydáno: 27. 06. 2017
  • Článek
Tento článek má poukázat v kontextu rozsudků Nejvyššího správního soudu na smysl těch ustanovení zákona o zaměstnanosti, která se dotýkají soustavné přípravy na budoucí povolání1), neboť posuzování této skutečnosti může být, jak vyplyne z popsaného, často předmětem nesprávných závěrů. Soustavná příprava na budoucí povolání se může promítnout jak např. do posouzení skutečnosti, zda došlo k umožnění výkonu nelegální práce cizince, tak na druhé straně např. do vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce.