příkazní smlouva

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
Fyzické osoby nepravidelně a dle potřeby (v období od května do října) sekají zelené plochy v místních částech města (přidružených vesnicích). Tyto fyzické osoby se střídají a většinou každá odpracuje cca 20 hod. měsíčně za cca 2 500 Kč, odměna je vyplácena měsíčně dle výkazu práce. S ohledem na tento finanční objem - v případě formy dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) nevniká povinnost úhrady SP/ZP (jsou dodrženy limity počtu hodin ročně), platí se daň z příjmů - v případě formy ostatních příležitostných příjmů (smlouva o dílo, příkazní smlouva bez nutnosti živnostenského oprávnění). Jsou tyto příjmy dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona o dani z příjmů osvobozeny od daně? Má podle Vašeho názoru některá z forem (dohody mimo pracovní poměr/příležitostný příjem dle smlouvy o dílo nebo příkazní smlouvy bez živnostenského oprávnění) nějaká rizika/výhody, kvůli kterým by byla výhodnější než druhá forma? Případně kterou formu byste doporučovali? 
Vydáno: 02. 11. 2023
Jsem externí účetní s. r. o. se 2 společníky a zároveň jednateli, kteří jsou ke společnosti v pracovněprávním vztahu - mají uzavřenou pracovní smlouvu s pracovním zařazením: administrativní pracovník. Takto to funguje už 18 let. Teď se doslechli, že by snad bylo pro ně výhodnější pracovat na mandátní či příkazní smlouvu. Je možné, že by to pro ně bylo výhodnější? A kdyby tedy přešli na mandátní smlouvu - figurovali by normálně ve mzdách jako zaměstnanci, nebo jakým způsobem by byl prováděn odvod SP, ZP, daní? A budou mít normální ELDP? Firma má ještě dalších 20 zaměstnanců.
Vydáno: 18. 09. 2018
  • Článek
Cílem tohoto článku je pozastavit se nad některými zásadními závěry v oblasti umožnění výkonu nelegální práce, které byly prezentovány v rozsudku Krajského soudu v Brně1). I přes skutečnost, že v daném případě byla podána neúspěšná kasační stížnost žalovaným, považujeme za důležité se k některým závěrům krajského soudu vztahujícím se k posouzení podstaty věci - umožnění výkonu nelegální práce, které v návaznosti na obsah kasační stížnosti nebyly předmětem posuzování Nejvyššího správního soudu2), vyjádřit, protože představují nebezpečí spočívající ve zneužití takového výkladu, obcházení pravidel ukotvených v právních předpisech a ve svém důsledku popření smyslu činnosti orgánů inspekce práce.
Pokud se mnou firma sepsala příkazní smlouvu s určitou odměnou, můžu jim fakturovat odměnu na IČO jako OSVČ, anebo za mě musí hradit sociální a zdravotní, jako bych byla zaměstnanec? 
Vydáno: 18. 01. 2017