podíl na zisku

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
Máme v USA fungující společnost v právní formě LLC. Jsme tři společníci a daníme způsobem rozdělením příjmů na 3 stejné části. Za minulý rok jsme se rozhodli, že zdaněný zisk necháme ve společnosti. Máme povinnost tento příjem zahrnout do našeho osobního daňového přiznání v ČR, když si podíl fyzicky nevyplatíme a nepřevedeme na své účty do ČR?
Vydáno: 06. 04. 2021
Německý občan a zároveň daňový rezident Německa, má podíl v české s. r. o., ve výši 25 %. Společnost má v úmyslu vyplácet každoročně společníkům podíly na zisku. Otázka tedy zní, jakou daň srazit z podílu tohoto německého společníka? V ZDZP je uvedena srážková daň 15 %, ale ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění je uvedeno v čl. 10 odst. 2b, že osoby mající podíl na ZK nejméně 25 %, mohou být zdaněny maximálně 5 %. Na první pohled mi tedy vyplývá, že bychom tomuto společníku měli srazit pouze 5 %. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli je má dedukce správná, nebo zde jsou ještě další okolnosti, které je potřeba zohlednit? A pokud by mělo být opravdu sraženo jen 5%, ale společnost dosud srážela 15 %, lze dodatečně výši těchto srážek opravit? 
Vydáno: 17. 04. 2020
České s. r. o. má společníka vlastnícího 100% obchodní podíl společnost z Lichtenštejnska, podíl vlastní od roku 2002. Za rok 2017 chce společník vyplatit od českého s. r. o. podíl na zisku. Našla jsem podle článku 10 smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnskem, že pokud společník drží víc než 1 rok víc než 10 % základního kapitálu, tak že srážková daň je 0 procent hrubé částky dividend, tady fakticky se žádná daň nesráží. Můžete mi potvrdit, že tento závěr je správný nebo uvést správný způsob zdanění výplaty podílů na zisku, pokud je to jinak?
Vydáno: 11. 07. 2018
Společnost s r. o., daňový rezident ČR, vyplatí podíly na zisku třetí osobě - fyzické osobě (daňovému rezidentovi Irska) -, která není v s. r. o. ani jednatelem, ani společníkem, ani zaměstnancem dle definice zákona o daních z příjmů. Tuto výplatu schválí valná hromada, společenská smlouva to umožňuje. Bude tento podíl podléhat standardně 15% srážkové dani z příjmů dle § 8 a 36 zákona o daních z příjmů (Smlouva o zamezení dvojího zdanění nižší sazbu nestanoví), kterou odvede jako plátce česká s. r. o.? 
Vydáno: 31. 05. 2018
Vyplňuji přiznání za společníky společnosti (fyzické osoby). Během roku se ale bohužel několikrát měnili jak účastníci, tak podíly jednotlivých účastníků (podíly se měnily během roku i u těch, co byli ve společnosti celý rok). Zisk se mi samozřejmě podle jednotlivých měsíců i společníků podařilo spravedlivě rozdělit. Jak ale vyplnit část F v příloze č. 1 daně z příjmů? Jaké podíly v % se tam uvádí? Stav podílů dle smlouvy ke konci roku? Dělám přiznání i dvěma bývalým společníkům, kteří během roku z důvodu přiznání starobního důchodu ukončili podnikání a ze společnosti vystoupili. Nějaký zisk jim ale za část roku připadl. Ti by tam pak měli uveden 0% podíl na příjmech i výdajích, kdyby se tam uváděl stav podílů ke konci roku?
Vydáno: 15. 03. 2016