paušální částka daně

Počet vyhledaných dokumentů: 23
Počet vyhledaných dokumentů: 23
Fyzická osoba, která do konce roku 2020 uplatňovala výdaje tzv. paušálem, vstoupila k 1. 1. 2021 do režimu tzv. paušální daně. Tato osoba měla k 31. 12. 2020 evidovánu neuhrazenou pohledávku ze své podnikatelské činnosti na úrovni cca 100 000 Kč. Zákon o daních z příjmů říká, že je nutné tzv. dodanit neuhrazené pohledávky (§ 23 odst. 8), nicméně podle přechodného ustanovení se tato povinnost dodanění vztahuje až na období od roku 2021, jinak řečeno podle našeho názoru znění ZDP k 31.12.2020 tuto povinnost neobsahovalo a pokud máme tedy pro daňové povinnost použít v souladu s přechodným ustanovením znění ZDP k 31. 12. 2020 (pro daňové povinnost pro období před nabytím účinnosti zákona co "přinesl" paušální daň) reálně zde povinnost dodanit neuhrazenou pohledávku nenacházíme. Můžete nám sdělit, jak je to eventuálně s podáním přehledů na SP a ZP, pokud po ukončení roku 2021 máme potvrzeno, že v paušální dani pro rok 2021 jsme.
Vydáno: 21. 04. 2021
OSVČ, neplátce DPH, vstoupila v roce 2021 do paušálního režimu. Nyní v daňovém přiznání za rok 2020 OSVČ vychází, že má platit pololetní zálohy na dani, neboť poslední známá daňová povinnost byla vyšší než 30 000 Kč. Je povinnost platit zálohy na dani, pokud je poplatník v paušálním režimu?
Vydáno: 31. 03. 2021
OSVČ vstoupila od r. 2021 do paušálního režimu. Zároveň má v r. roce 2021 u svého s. r. o. smlouvu o výkonu funkce jednatele ve výši 2 000 Kč měsíčně. Prohlášení nepodepsal, smlouva podléhá srážkové dani. Může být v tomto případě v paušálním režimu?
Vydáno: 15. 03. 2021
Paušální daň, která v roce 2021 činí 5 469 Kč měsíčně. Je možné, pokud FO ukončí pracovní poměr k 01. 05. 2021 přihlásit se do paušální daně? Nebo do paušální daně se musí vstoupit pouze na začátku roku? Pokud do paušální daně FO nastoupí na začátku roku 2022, pak je možné od ní např. v půlce roce 2022 vystoupit dobrovolně nebo pouze překročením limitu či nesplněním povinnosti? Kde mohu podat přihlášku k paušální dani? A pokud je možné v průběhu roku vystoupit, tak od kterého měsíce začnu platit "klasické" zálohy na ZP a SP, vystoupím-li např. v květnu? Je možné tedy střídání režimu či nikoliv?  Doplňující otázka: Jakým způsobem mohu vstoupit či vystoupit z režimu paušální daně? Nahlášení - podání přihlášky/odhlášky přímo na územním pracovišti na FÚ nebo stačí vyplnit nějaký tiskopis on-line, podepsat a donést na FÚ? Do kdy lze vstoupit do režimu, pokud chci být v paušální dani v roce 2022? Do kdy pak oznámit ukončení tohoto režimu - budu-li ukončovat dobrovolně.
Vydáno: 09. 03. 2021
Poplatník vstoupil do paušální daně. A už teď obdržel plnění, které bude muset zdaňovat dle § 10 zákona o daních z příjmu. Jak by měl správně postupovat? Oznámit a vystoupit pro tento rok z paušální daně nyní anebo až na konci roku? 
Vydáno: 27. 02. 2021
Paušální daň se platí v měsíci, na který je určená, pouze lednová je splatná až v únoru. V únoru tedy zaplatím paušální daň 2x a pak už každý měsíc pravidelně? Jakým způsobem se bude řešit prodlení nebo nezaplacení paušální daně? Jaké jsou tam sankce? Bude třeba sankcí i zrušení paušálního režimu?
Vydáno: 13. 01. 2021
Občan Slovenska vstoupil do paušální daně. Od počátku podnikání v ČR má občan přidělený od Finanční správy přidělen zvláštní variabilní symbol. Paušální daň se platí pod variabilním symbolem přiděleným FS nebo rodným číslem (slovenským)?
Vydáno: 13. 01. 2021
V souvislosti s přechodem na paušální daň od 1. 1. 2021 se provádí dodanění pohledávek a závazků evidovaných k 31. 12. 2020. Pokud mám fakturu, za služby poskytnuté v prosinci 2020 a tato faktura byla vystavena 5. 1. 2021 podléhá tato faktura dodanění nebo se jedná o pohledávku až k 5. 1. 2021, a proto by dodanění nepodléhala.
Vydáno: 11. 01. 2021
Fyzická osoba zaslala v prosinci 2020 oznámení o vstupu do paušálního režimu na FÚ. Dostane na to nějakou odpověď? Když fyzická osoba kontaktovala správce daně s otázkou, zdali to FÚ akceptoval a zdali to má platit nebo zdali to nějak potvrdí, ale žádné odpovědi se jí nedostalo. Stačí tedy oznámit a pod stejným VS (rodné číslo), na nové předčíslí pro paušální daň 2866, poprvé za leden 2021 zaplatit do 20. 1. 2021? 
Vydáno: 04. 01. 2021
OSVČ vyplnil tiskopis Oznámení o vstupu do paušálního režimu od zdaňovacího období roku 2021. Tiskopis odevzdal na FÚ. Jaký bude postup, pokud se mu např. v říjnu 2021 narodí dítě a bude chtít uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Může za rok 2021 podat daňové přiznání a zvýhodnění uplatnit? Bude tedy za rok 2021 vést daňovou evidenci, podá přehledy na sociální a zdravotní pojištění?
Vydáno: 01. 01. 2021
Fyzická osoba doposud uplatňující paušální výdaje fyzicky inkasovala v roce 2020 částku 900 000 Kč. V prosinci roku 2020 vystavila fakturu na částku 200 000 Kč a tato částka bude uhrazena až v lednu 2021. Může tato fyzická osoba přejít na paušální daň od roku 2021 (tážeme se primárně s ohledem na výši příjmu 1 mil. Kč)? Pokud ano, dozvěděli jsme se, že je nutné zvýšit základ daně u této FO i o neuhrazené pohledávky - toto zvýšení se promítne jako zvýšení ZD pro daň z příjmu. Je nutné ale tuto položku (v našem případě 200 000 Kč) zahrnout do příjmu i pro účely zdravotního a sociálního pojištění - tj. přičíst ji ke všem ostatním příjmům, uplatnit příslušný paušální výdaj a s touto částku dále pracovat pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění?
Vydáno: 30. 12. 2020
Mohou dva společníci společnosti požádat o paušální daň od roku 2021? Společnost není plátce DPH a celkový příjem z podnikání nepřesáhne 1 mil. Kč.
Vydáno: 20. 12. 2020
Pokud se OSVČ od 1. 1. 2021 přihlásí k paušální dani, jak to bude s nemocenským pojištěním? V roce 2021 bude hradit podle přehledu 2020? A co v dalších letech, kdy nebude podávat přehledy?
Vydáno: 17. 12. 2020
Může OSVČ, která je i členem představenstva SVJ s měsíční odměnou 1 000 Kč, vstoupit do paušálního režimu od 2021, protože tato odměna se zdaňuje zálohově?
Vydáno: 14. 12. 2020
Pokud se přihlásím do 10. 1. 2021 k nové paušální dani, musím k 31. 12. 2020 "dodanit" pohledávky? Ovlivní to nějak přiznání za rok 2020? 
Vydáno: 14. 12. 2020
Může se OSVČ, mající příjmy ze samostatné činnosti a zároveň z dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně a do 300 hodin/rok s podepsaným prohlášením, registrovat k paušální dani?
Vydáno: 03. 12. 2020
Lze využít paušální daň na rok 2021, pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr v 2/2021 a od března bude OSVČ na hlavní činnost? Lze využít tohoto institutu, i když se nestihne do 10. 1. 2021 zaregistrovat?
Vydáno: 02. 12. 2020
Může manželka využít paušální daň na rok 2021 za předpokladu, že je nyní na rodičovské dovolené? Máme 1 dítě (1 rok) a předpokládané příjmy by měla 600 000 Kč/rok. Jaké by byly daňové dopady, v případě že by toho šlo využít?
Vydáno: 02. 12. 2020
Je možné, aby využil paušální daň OSVČ, který je invalidní důchodce 1. stupně, s přepokládaným ročním příjmem 900 000 Kč za rok 2021? Do 11/2020 byl zaměstnaný na částečný uvazek. Od roku 2021 by byl OSVČ na vedlejší činnost (z titulu invalidního důchodu). Je možné kombinovat tuto variantu s ohledem na pobíraný invalidní důchod? V případě, že by invalidní důchod byl dočasný je možné, aby sociálka mohla OSVČ vzít důchod pouze z důvodu, že by měl vysoké příjmy?
Vydáno: 02. 12. 2020
Jako živnostník uvažuji o platbě nově schválené paušální daně ve výši 5 469 Kč/měsíc. 1.) Pokud se k dani od 1. 1. 2021 přihlásím, jak je to s daňovým přiznáním k dani z příjmů a s Přehledy za uplynulý rok 2020? Musím nebo mohu je podat? Vzhledem k tomu, že za rok 2020 očekávám přeplatky jak na DPFO, tak i na sociálním a zdravotním pojištění, nerada bych o tyto přeplatky volbou paušální daně přišla. 2.) Nejsem vlastníkem datové schránky ani elektronického podpisu. Stačí oznámení správci daně o přihlášení se k paušální dani doporučeným dopisem? 
Vydáno: 23. 11. 2020