ionizující záření

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
Podle § 215 odst. 2 písm. c) zákoníku práce mají zaměstnanci, který jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, nárok na dodatkovou dovolenou. Podle § 347 odst. 3 zákoníku práce "za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, se pro účely § 215 odst. 2 písm. c) považují radiační pracovníci kategorie A podle atomového zákona." Radiačním pracovníkem kategorie A může být i osoba, která vstupuje do kontrolovaného pásma pouze občas (např. dohlížející osoba podle § 43 vyhlášky č. 422/2016 Sb.). Mám za to, že i takováto osoba má, protože je radiačním pracovníkem kategorie A, nárok na dodatkovou dovolenou, a to bez ohledu na to, jakou dobu konají práce zvlášť obtížné (tzn. vykonávají dohled v kontrolovaném pásmu). Je-li tato osoba radiačním pracovníkem kategorie A po celý rok, pak má nárok na 1 týden dodatkové dovolené.
Vydáno: 17. 04. 2018
  • Článek
Přestože žijeme v moderní době plné robotických technologií, stále jsou činnosti a profese, které roboty nenahradíme. Jedná se o práce svářečů a montéru různých kovových konstrukcí, energetických zařízení, strojních...