cizí měna

Plánujeme poskytnout našim zaměstnancům stálou provozní zálohu na úhradu výdajů při služebních cestách, drobné nákupy do kanceláře apod. Záloha bude poskytnuta v CZK bankovním převodem na soukromý účet zaměstnance. Vyúčtování bude probíhat okamžitě na základě doložených účtenek. Doložené výdaje budou zaměstnancům proplaceny rovněž v CZK, čímž dojde k dorovnání poskytnuté zálohy do původní výše. 1. V případě výdajů v cizích měnách doloží zaměstnanec výši nákladů v CZK např. screenshotem z bankovního účtu v případě, kdy zaplatí soukromou bankovní kartou. Jaký kurz ale použít v případech, když zaměstnanec zaplatí v cizí měně v hotovosti, aniž by předtím např. vybíral z bankomatu (kurzem ČNB ke dni vyúčtování, ke dni nástupu na pracovní cestu, platným účetním kurzem)? 2. Musí být tato stálá záloha na konci roku vyúčtována a vrácena nebo ji lze zaměstnanci poskytnout na libovolně dlouhou dobu, např. na celou dobu trvání pracovního poměru? 3. Existují ještě nějaká další úskalí spojená s tímto postupem (zdanění, úročení apod.)?
Vydáno: 10. 11. 2023
Firma vysílá zaměstnance na práci na Slovensko a se souhlasem zaměstnanců jim platí mzdu v EUR. Pro přepočty veškerých operací používá firma denní kurz ČNB z předchozího dne. Pro přepočet čistých mezd na EUR ale používá roční kurz vyhlášený ČNB k 1. 1. Podle našeho názoru toto není v souladu s legislativou a mělo by se postupovat takto: 1) V den, kdy bude firma odesílat mzdy v EUR, zjistí kurz ČNB z předchozího dne a čistou mzdu tímto kurzem přepočítá na EUR. Tento závazek v EURech zapíše do účetního SW. Úhradou závazku pak vzniknou kurzové rozdíly, vyplývající z rozdílu mezi kurzem banky, ze které EUR odešly a kurzem ČNB. Je tato domněnka správná? 2) Závazky z prosincových mezd - jak závazky zapsat do SW k 31. 12., kdy ještě neznáme kurz ČNB ke dni výplaty? Vzhledem k tomu, že se DPPO podává po výplatě, můžeme závazky čistých mezd zapsat do SW zpětně s datem 31. 12., v EUR částce vypočítané s použitím kurzu ČNB platným ke dni výplaty v lednu? Tzn. že by tyto závazky nebyly přepočítávány kurzem ČNB k 31. 12. Jaký postup je správný?
Vydáno: 10. 11. 2023
Zaměstananec byl vyslán na zahraniční pracovní cestu na Slovensko. Doba strávená na Slovensku činila 5 hodin-nárok na stavné vnikl ve výši EUR 11,66. Zaměstnavatel proplácí stravné v měně EUR. Může nárok na výplatu staravého zaokrouhlit na EUR 12 nebo musí proplatit částku přesně, tj. EUR 11,66? Je možné vyplatit EUR 11 v měně EUR a 0,66 EUR přepočíst kurzem ČNB platným v den nástupu na zahraniční pracovní cestu a 0,66 EUR po přepočtu na koruny vyplatit v korunách?
Vydáno: 02. 11. 2023
Zaměstnanec požádal o výplatu mzdy za červen v měně EUR. Vzhledem k tomu, že SRO vede valutovou pokladu a Eura jsou neustále k dispozici nevidím v tom žádný problém mu vyhovět. SRO využívá denní kurs ČNB a přepočet bude proveden v den výplaty dle aktuálního kurzu. Chci se jen ujistit, že tento postup je v souladu s platnými předpisy. 
Vydáno: 23. 06. 2023