bezpečné chování

Počet vyhledaných dokumentů: 3
Počet vyhledaných dokumentů: 3
  • Článek
Použití ochranných krytů a ochranných zařízení umístěných na strojních zařízeních může občas vést k falešnému pocitu bezpečí, zejména není-li správně instalováno. Častokrát je možno nalézt ochranné kryty, které lze snadno obejít tím, že lze dosáhnout přes něj, kolem nebo skrz. Další z oblastí, která je často přehlížena, je stanovení minimální bezpečné vzdálenosti nebo výšky, ve které by mělo být ochranné zařízení nainstalováno. Obdobně světlené závory se někdy instalují příliš blízko nebezpečného místa, kdy po přerušení světelné závory může stále existovat zbytkové riziko. Z výše uvedených důvodů je správné stanovení bezpečné vzdálenosti zásadní pro zajištění správné funkce bezpečnostního zařízení.
Vydáno: 10. 03. 2022
  • Článek
1. Úvod V posledních letech při vystoupeních zástupců organizací se setkáváme s pojmy, jako jsou vůdcovství, konzultace a účast zaměstnanců. Říkáme, že bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je pro...
Vydáno: 08. 03. 2018
  • Článek
Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci se může u jednotlivých organizací podstatně lišit. Jsou organizace, jejichž úroveň je více než problematická, jiné investují snahu a nemalé finanční prostředky do této oblasti a ve většině případů se toto pozitivně odráží na pracovní úrazovosti.
Vydáno: 13. 10. 2016