Mgr. Kateřina Janošová

  • Článek
Podpora zdraví na pracovišti se stává nedílnou součástí každodenního pracovního života v celé řadě podniků. Největší podíl na těchto aktivitách mají samy podniky - jejich vedení i zaměstnanci. Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci s Centrem hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu tyto podniky již od roku 2005 každoročně oceňuje v rámci soutěže „Podnik podporující zdraví“.
Vydáno: 12. 04. 2018
  • Článek
Tento článek je poslední v sérii 12 jednotlivých článků zaměřených na problematiku psychosociálních rizik při práci.
Vydáno: 11. 02. 2016
  • Článek
Tento článek je osmý v sérii 12 jednotlivých článků zaměřených na problematiku psychosociálních rizik při práci.
Vydáno: 14. 01. 2016