JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

  • Článek
Nejdůležitější částí lékařského posudku je jeho závěr, jímž poskytovatel poskytuje zaměstnavateli dohodnutou součinnost při posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance.
Vydáno: 17. 01. 2020
  • Článek
Ukázka z právě vydávané publikace Zaměstnávání cizinců v České republice
Vydáno: 11. 01. 2019