Ing. Martin Bureš

Společnost s r. o. poskytuje rehabilitační služby. Zaplatila za svého zaměstnance (lékaře) příspěvek do České lékařské komory, dále příspěvek do České lékařské komory J. E. Purkyně a příspěvek do „Sdružení ambulantních specialistů o. s.“. Všechny tyto doklady jsou vystaveny na jméno lékaře (zaměstnance). Budou tyto náklady pro firmu daňově uznatelný náklad? Je nutné tyto platby zaměstnanci (lékaři) přidanit do mzdy? Pokud ano, k jakému datu? Mohu např. k 31.12. souhrnně přidanit platby za celý rok? 
Vydáno: 17. 09. 2018
Společnost a. s. si pronajala byt ve městě, kde je sídlo firmy. Zaměstnanci, kteří bydlí v jiném městě, budou v bytě při výkonu práce v sídle firmy bydlet. Je tento náklad pro společnost daňově uznatelný? Nájem bytu je jedna celková částka 10 000 Kč (v ní jsou zahrnuty i veškeré služby), nájemní smlouva je psaná na společnost. V bytě budou pobývat dva zaměstnanci od pondělí do pátku - je to jejich pracovní cesta. Tito zaměstnanci mají trvalé bydliště v jiném městě, než je tento byt. Jak to bude daňově na straně společnosti a zaměstnanců?
Vydáno: 18. 06. 2018
Zaměstnavatel chce poskytovat zaměstnanci (řidič nákladního vozidla) místo lahví s minerálkou příspěvek na ochranné nápoje, případně poukázku na nákup. Jak v praxi postupovat, aby příspěvek nebo poukázka nebyla předmětem daně u zaměstnance a zároveň byla daňově uznatelným nákladem u zaměstnavatele?
Vydáno: 06. 06. 2018
Podle zákona o daních z příjmů je součástí daňového přiznání fyzické osoby i oznámení o příjmu vyšším než 5 000 000 Kč v běžném roce. Je zde uvedeno jednotné číslo, tedy posuzuje se každý příjem samostatně, nesčítají se různé zdroje a různé příjmy? Konkrétně jde o příjem z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku. Zahrnuje se do příjmů „celá prodejní cena“ nebo jen zisk z prodeje? Pokud se uskuteční např. 6 samostatných obchodů, do limitu se testuje každý samostatný prodej nebo se sčítá skupina příjmů „prodej cenných papírů za celé období“?
Vydáno: 28. 05. 2018