97/1997 Sb. o vypuštění článku 6 odst. 1 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 2/1981 Sb.

Schválený:
97/1997 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 24. listopadu 1994 a 8. února 1995 byla sjednána změna Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané v Praze dne 11. ledna 1980, vyhlášené pod č. 2/1981 Sb., týkající se vypuštění ustanovení jejího článku 6 odst. 1 ve znění "Každá smluvní strana poskytne občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území, při úrazu, akutním onemocnění nebo v jiných naléhavých případech bezplatně nezbytnou lékařskou péči."
Změna Dohody vstoupila v platnost ve vztazích mezi Českou republikou a Maltskou republikou dnem 8. února 1995.
Do textu nót lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu zdravotnictví.

Související dokumenty

Související články

České technické normy, jejich závaznost a užitečnost