946/1811 Sb.z.s. Obecný zákoník občanský

Schválený:
946/1811 Sb.z.s.
OBECNÝ ZÁKONÍK OBČANSKÝ
ze dne 1. června 1811
ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1.1.1925
Změna: 56/1928 Sb.
Změna: 108/1933 Sb.
Změna: 64/1944 Sb.
Změna: 117/1945 Sb.
Změna: 41/1948 Sb.
Změna: 194/1949 Sb.
Změna: 266/1949 Sb.
Změna: 141/1950 Sb.
Změna: 67/1951 Sb.
Změna: 54/1956 Sb.
ÚVOD
zrušen
Pojem občanského práva
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
Začátek působnosti zákona
 
§ 3
zrušen
Dosah zákona
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
zrušen
Výklad
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
zrušen
Doba platnosti zákona
 
§ 9
zrušen
Jinaké způsoby předpisů, jako:
a) Zvyklosti
 
§ 10
zrušen
b) Provinciální statuty
 
§ 11
zrušen
c) Soudcovské výroky
 
§ 12
zrušen
d) Výsady
 
§ 13
zrušen
Hlavní roztřídění občanského práva
 
§ 14
zrušen
DÍL PRVÝ
zrušen
   
HLAVA PRVÁ
zrušena
Osobní práva
 
§ 15
zrušen
I.Z povahy osobnosti. Práva vrozená
 
§ 16
zrušen
Právní domněnka těchže
 
§ 17
zrušen
Nabývatelná práva
 
§ 18
zrušen
Vymáhání práv
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
II. Osobní práva z vlastnosti, věku nebo nedostatečného užívání rozumu
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
III. Z poměru nepřítomnosti
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
IV. Z poměru právnické osoby
 
§ 26
zrušen
 
§ 27
zrušen
V. Z poměru státního občana
 
§ 28
zrušen
 
§ 29
zrušen
 
§ 30
zrušen
 
§ 31
zrušen
Jak se pozbývá
 
§ 32
zrušen
Práva cizinců
 
§ 33
zrušen
 
§ 34
zrušen
 
§ 35
zrušen
 
§ 36
zrušen
 
§ 37
zrušen
 
§ 38
zrušen
VI. Osobní práva z náboženského poměru
 
§ 39
zrušen
VII. Z rodinného poměru. Rodina, příbuzenství a švakrovství
 
§ 40
zrušen
 
§ 41
zrušen
 
§ 42
zrušen
VIII. Ochrana jména
 
§ 43
zrušen
   
HLAVA DRUHÁ
zrušena
Pojem manželství
 
§ 44
zrušen
a zasnoubení
 
§ 45
zrušen
Právní účinek odstupu od zasnoubení
 
§ 46
zrušen
Pravidlo o způsobilosti uzavříti manželství
 
§ 47
zrušen
Překážky manželství:
I. Nedostatek přivolení,
a) pro nemohoucnost k přivolení;
 
§ 48
zrušen
 
§ 49
zrušen
 
§ 50
zrušen
 
§ 51
zrušen
 
§ 53
zrušen
 
§ 54
zrušen
 
§ 55
zrušen
 
§ 56
zrušen
 
§ 57
zrušen
 
§ 58
zrušen
 
§ 59
zrušen
II. Nedostatek mohoucnosti k účelu
a) mohoucnosti tělesné;
 
§ 60
zrušen
b) mohoucnosti mravní; následkem odsouzení k těžkému kriminálnímu trestu;
 
§ 61
zrušen
následkem manželského svazku;
 
§ 62
zrušen
následkem svěcení nebo slibu;
 
§ 63
[zrušen § 25 manžel. zák. z 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.].
různosti náboženství;
 
§ 64
[zrušen § 25 manželského zák. z 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.].
příbuzenství;
 
§ 65
zrušen
nebo švakrovství;
 
§ 66
[zrušen § 25 manželského zák. z 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.].
následkem cizoložství;
 
§ 67
[zrušen § 25 manželského zák. z 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.].
nebo zavraždění manžela
 
§ 68
zrušen
III. Nedostatek podstatných obřadností. Takovými jsou:
 
§ 69
zrušen
a) ohlášky;
 
§ 70
zrušen
 
§ 71
zrušen
 
§ 72
zrušen
 
§ 73
zrušen
 
§ 74
zrušen
 
§ 75
zrušen
 
§ 76
zrušen
 
§ 77
[zrušen článkem III. zákona z 31. prosince 1868 č. 1 ř. z. z r. 1869].
 
§ 78
zrušen
 
§ 79
zrušen
 
§ 80
zrušen
 
§ 81
zrušen
 
§ 82
zrušen
Prominutí překážek manželství
 
§ 83
zrušen
 
§ 84
zrušen
 
§ 85
zrušen
 
§ 86
zrušen
 
§ 87
zrušen
 
§ 88
zrušen
Účinek platného manželství: práva a povinnosti manželů;
 
§ 89
zrušen
společné;
 
§ 90
zrušen
zvláštní manželovy;
 
§ 91
zrušen
manželčiny.
 
§ 92
zrušen
Zrušení manželského společenství
 
§ 93
zrušen
I. Zdánlivé: prohlášením původní neplatnosti. Způsob zahájení,
 
§ 94
[zrušen § 25 manželského zákona z 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n.].
 
§ 95
zrušen
 
§ 96
zrušen
a projednání;
 
§ 97
zrušen
 
§ 98
zrušen
 
§ 99
zrušen
Zvláště pro nemohoucnost
 
§ 100
zrušen
 
§ 101
zrušen
 
§ 102
zrušen
II. Skutečné zrušení
a) dočasný rozvod; ve srozumění
 
§ 103
zrušen
 
§ 104
zrušen
 
§ 105
zrušen
 
§ 106
zrušen
Bez srozumění
 
§ 107
zrušen
 
§ 108
zrušen
 
§ 109
zrušen
Způsob opětného spojení
 
§ 110
zrušen
b) úplná rozluka; u katolíků smrtí,
 
§ 111
[zrušen § 25 manželského zákona z 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.].
a prohlášením za mrtva;
 
§ 112
zrušen
 
§ 113
zrušen
 
§ 114
zrušen
 
§ 115
[zrušen § 25 manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
 
§ 116
[zrušen § 25 manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
Rozdělení jmění
 
§ 117
zrušen
Způsob opětného spojení
 
§ 118
zrušen
 
§ 119
[zrušen § 25 manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
 
§ 120
zrušen
 
§ 121
zrušen
 
§ 122
zrušen
Výjimky pro židovstvo:
 
§ 123
zrušen
a) v příčině překážek manželství;
 
§ 124
[zrušen cís. nařízením z 29. listopadu 1859 č. 217 ř.z.]
 
§ 125
[zrušen § 25 manželského zákona z 22. května 1919 č. 320 z. a n.]
b) vyhlášky;
 
§ 126
zrušen
c) oddavků;
 
§ 127
zrušen
 
§ 128
zrušen
 
§ 129
zrušen
 
§ 130
zrušen
 
§ 131
zrušen
d) rozvodu;
 
§ 132
zrušen
e) rozluky;
 
§ 133
[zrušen § 25 manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
 
§ 134
[zrušen § 25 manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
 
§ 135
[zrušen § 25 manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 z. a n.]
 
§ 136
[zrušen § 25 manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
   
HLAVA TŘETÍ
zrušena
Vznik právního poměru mezi manželskými rodiči a dětmi
 
§ 137
zrušen
Zákonné určení manželského zrození
 
§ 138
zrušen
Společná práva a povinnosti rodičů
 
§ 139
zrušen
 
§ 140
zrušen
 
§ 141
zrušen
 
§ 142
zrušen
 
§ 143
zrušen
 
§ 144
zrušen
 
§ 145
zrušen
 
§ 146
zrušen
Zvláštní práva otcova: Otcovská moc
 
§ 147
zrušen
Následky téže:
a) se zřetelem k volbě povolání dětí;
 
§ 148
zrušen
 
§ 149
zrušen
 
§ 150
zrušen
 
§ 151
zrušen
 
§ 152
zrušen
 
§ 153
zrušen
 
§ 154
zrušen
Právní poměr mezi nemanželskými rodiči a dětmi. Bližší určení pojmu nemanželských dětí
 
§ 155
zrušen
 
§ 156
zrušen
 
§ 157
zrušen
 
§ 158
zrušen
 
§ 159
zrušen
 
§ 159a
zrušen
Legitimace nemanželských dětí:
a) zánikem překážky manželství nebo nezaviněnou nevědomostí manželů;
 
§ 160
zrušen
b) dodatečným sňatkem;
 
§ 161
zrušen
c) milostí zeměpánovou.
 
§ 162
zrušen
Důkaz otcovství k nemanželskému dítěti
 
§ 163
zrušen
 
§ 164
zrušen
Povaha právního poměru mezi nemanželskými rodiči a dětmi
 
§ 165
zrušen
 
§ 166
zrušen
 
§ 167
zrušen
 
§ 168
zrušen
 
§ 169
zrušen
 
§ 170
zrušen
 
§ 171
zrušen
Zánik otcovské moci nad dětmi
 
§ 172
zrušen
 
§ 173
zrušen
 
§ 174
zrušen
 
§ 175
zrušen
 
§ 176
zrušen
 
§ 177
zrušen
 
§ 178
zrušen
 
§ 178a
zrušen
Svazky podobné právnímu poměru mezi rodiči a dětmi;
1. osvojení;
 
§ 179
zrušen
Požadavky
 
§ 180
zrušen
 
§ 181
zrušen
Práva z toho vzcházející
 
§ 182
zrušen
 
§ 183
zrušen
 
§ 184
zrušen
Zánik téhož
 
§ 185
zrušen
2. Převzetí ve schovanství
 
§ 186
zrušen
   
HLAVA ČTVRTÁ
zrušena
Určení poručnictví a opatrovnictví
 
§ 187
zrušen
Rozdíl mezi poručenstvím a opatrovnictvím
 
§ 188
zrušen
1. O poručenství. Podnět zřízení
 
§ 189
zrušen
Kdo v prvé řadě zřizuje poručníka
 
§ 190
zrušen
Nutné osvobození od poručenství vůbec;
 
§ 191
zrušen
 
§ 192
zrušen
 
§ 193
zrušen
nebo od určitého poručenství.
 
§ 194
zrušen
Dobrovolné důvody osvobozovací
 
§ 195
zrušen
Způsoby povolání k poručenství:
1. testamentární;
 
§ 196
zrušen
 
§ 197
zrušen
2. zákonné;
 
§ 198
zrušen
3. soudní.
 
§ 199
zrušen
Forma skutečného zřízení poručníka
 
§ 200
zrušen
Forma, jak odmítnouti zřízení
 
§ 201
zrušen
Zodpovědnost poručníka a soudu co do tohoto předmětu
 
§ 202
zrušen
 
§ 203
zrušen
Nastoupení poručenství
 
§ 204
zrušen
Slib
 
§ 205
zrušen
Listina o tom
 
§ 206
zrušen
Poručenství ústavní
 
§ 207
zrušen
Poručenství hromadné
 
§ 208
zrušen
Sloučení hlavních poručenských povinností, výchovy a správy jmění v jedné osobě
 
§ 209
zrušen
 
§ 210
zrušen
Podpora poručnice spoluporučníkem
 
§ 211
zrušen
Povinnosti a práva spoluporučníka
 
§ 212
zrušen
 
§ 213
zrušen
 
§ 214
zrušen
 
§ 215
zrušen
 
§ 216
zrušen
Tomu odpovídající povinnost chráněncova
 
§ 217
zrušen
Kdo v prvé řadě obstará výchovu
 
§ 218
zrušen
Určení výše a pramenů výdajů na výchovu
 
§ 219
zrušen
 
§ 220
zrušen
 
§ 221
zrušen
Zvláštní povinnosti poručenstva:
b) pokud jde o správu majetku.
Zjištění a zajištění majetku,
 
§ 222
zrušen
uzamčením a soupisem;
 
§ 223
zrušen
pak odhadem jmění nebo přímo poručenským soudem,
 
§ 224
zrušen
nebo prostřednictvím reálního úřadu.
 
§ 225
zrušen
 
§ 226
zrušen
Kam náleží movité jmění
 
§ 227
zrušen
Všeobecný předpis o správě jmění
 
§ 228
zrušen
Zvláštní předpisy: o bezprostřední správě jmění, zvláště o drahocennostech;
 
§ 229
zrušen
o hotových penězích;
 
§ 230
zrušen
o ostatním movitém jmění;
 
§ 231
zrušen
o nemovitém;
 
§ 232
zrušen
mají-li se provésti důležité změny;
 
§ 233
zrušen
při vybrání jistin;
 
§ 234
zrušen
Při dalším použití těchže;
 
§ 235
zrušen
k zajištění nekrytých pohledávek.
 
§ 236
zrušen
Záruka
 
§ 237
zrušen
Povinnost podávati účty
 
§ 238
zrušen
Doba vyúčtování
 
§ 239
zrušen
Místo vyúčtování
 
§ 240
zrušen
Způsob vyřízení účtů
 
§ 241
zrušen
 
§ 242
zrušen
Zvláštní předpisy pro poručníka při bezprostřední správě jmění.
Zvláště při zastupování
 
§ 243
zrušen
Při smlouvách chráněncových
 
§ 244
zrušen
 
§ 245
zrušen
Ve kterých případech je nezletilec bez poručníkova přivolení zavázán
 
§ 246
zrušen
 
§ 247
zrušen
 
§ 248
zrušen
Konec poručenství:
a) smrtí;
 
§ 249
zrušen
b) pominutím překážky výkonu moci otcovské;
 
§ 250
zrušen
c) skutečnou zletilostí;
 
§ 251
zrušen
d) právně předpokládanou zletilostí, nastavší prominutím let;
 
§ 252
zrušen
e) úředním nebo vyžádaným propuštěním poručníka
 
§ 253
zrušen
Případy úředního propuštění
 
§ 254
zrušen
 
§ 255
zrušen
 
§ 256
zrušen
Případy propuštění, které po právu žádá poručník,
 
§ 257
zrušen
 
§ 258
zrušen
nebo jiná osoba.
 
§ 259
zrušen
 
§ 260
zrušen
Podmínky propuštění poručníka:
a) obyčejný čas;
 
§ 261
zrušen
b) závěrečný účet;
 
§ 262
zrušen
c) odevzdání jmění.
 
§ 263
zrušen
Poručníkovo ručení za cizí zavinění
 
§ 264
zrušen
Podpůrné ručení poručenského soudu
 
§ 265
zrušen
Odměna poručníkova:
a) roční;
 
§ 266
zrušen
b) nebo při vystoupení
 
§ 267
zrušen
Poručníkův právní prostředek při stížnostech
 
§ 268
zrušen
II. O opatrovnictví. Pojem opatrovnictví
 
§ 269
zrušen
Případy opatrovnictví:
 
§ 270
zrušen
a) pro nezletilce;
 
§ 271
zrušen
 
§ 272
zrušen
b) pro šílené nebo blbé;
c) pro marnotratníky;
 
§ 273
zrušen
d) pro nenarozené;
 
§ 274
zrušen
e) pro hluchoněmé;
 
§ 275
zrušen
f) pro nepřítomné a pro neznámé účastníky nějakého obchodu;
 
§ 276
zrušen
 
§ 277
zrušen
 
§ 278
zrušen
g) pro trestance.
 
§ 279
zrušen
Zřízení opatrovnictví
 
§ 280
zrušen
Omluvné důvody
 
§ 281
zrušen
Práva a závazky
 
§ 282
zrušen
Zánik téhož
 
§ 283
zrušen
Poručenská rada
 
§ 284
zrušen
DÍL DRUHÝ
zrušen
O věcech a jejich právním rozdělení
Pojem věci v právním smyslu
 
§ 285
zrušen
Rozdělení věcí podle různosti subjektu, jemuž náležejí
 
§ 286
zrušen
Věci ničí, veřejný statek a státní jmění
 
§ 287
zrušen
Obecní statek; obecní jmění;
 
§ 288
zrušen
Soukromý statek zeměpánův
 
§ 289
zrušen
Všeobecný předpis o těchto různých druzích statků
 
§ 290
zrušen
Rozdělení věcí podle rozdílné jejich povahy
 
§ 291
zrušen
Hmotné a nehmotné věc;
 
§ 292
zrušen
movité a nemovité.
 
§ 293
zrušen
Příslušenství vůbec;
 
§ 294
zrušen
Zvláště při pozemcích a rybnících;
 
§ 295
zrušen
 
§ 296
zrušen
a při budovách;
 
§ 297
zrušen
Stroje
 
§ 297a
zrušen
Práva se mají vůbec za movité věci pokládati;
 
§ 298
zrušen
i zaznamenané pohledávky.
 
§ 299
zrušen
Podle kterých zákonů mají se posuzovati nemovité a podle kterých movité věci
 
§ 300
zrušen
Spotřebitelné a nespotřebitelné věci
 
§ 301
zrušen
Hromadná věc (universitas rerum)
 
§ 302
zrušen
Cenitelné a necenitelné;
 
§ 303
zrušen
Měřítko soudního odhadu
 
§ 304
zrušen
Řádná a mimořádná cena
 
§ 305
zrušen
Kterou jest vzíti při soudních odhadech za směrnici
 
§ 306
zrušen
Pojmy věcných a osobních práv k věcem
 
§ 307
zrušen
 
§ 308
zrušen
Prvý oddíl
práva k věcem
zrušen
   
HLAVA PRVÁ
zrušena
Majitel. Držitel
 
§ 309
zrušen
Nabytí držby. Způsobilost osoby k nabytí držby
 
§ 310
zrušen
Předměty držby
 
§ 311
zrušen
Způsoby nabytí držby;
 
§ 312
zrušen
Zvláště o jistivém, záporném, nebo zapovídacím právu
 
§ 313
zrušen
Bezprostřední a prostředečný způsob nabytí držby
 
§ 314
zrušen
Rozsah nabytí
 
§ 315
zrušen
Pořádné; nepořádné držení
 
§ 316
zrušen
Hlavní právní důvod pořádného držení
 
§ 317
zrušen
Majitel nemá ještě právního důvodu
 
§ 318
zrušen
a nemůže ho svémocně nabýti
 
§ 319
zrušen
Účinek pouhého právního důvodu
 
§ 320
zrušen
Požadavek ke skutečnému právu držby
 
§ 321
zrušen
 
§ 322
zrušen
Držitel nemůže býti vyzván k udání právního důvodu
 
§ 323
zrušen
 
§ 324
zrušen
Výjimka
 
§ 325
zrušen
Poctivý a nepoctivý držitel
 
§ 326
zrušen
Jak se stává spoludržitel nepoctivým nebo nepořádným držitelem
 
§ 327
zrušen
Rozhodnutí o poctivosti držby
 
§ 328
zrušen
Další držení. Práva poctivého držitele;
a) co do podstaty věci;
 
§ 329
zrušen
b) užitků;
 
§ 330
zrušen
c) nákladu.
 
§ 331
zrušen
 
§ 332
zrušen
Nárok na náhradu ceny
 
§ 333
zrušen
 
§ 334
zrušen
Závazek držitele nepoctivého
 
§ 335
zrušen
 
§ 336
zrušen
Posuzování poctivosti držby obce
 
§ 337
zrušen
Pokud se držení stane žalobou nepoctivým
 
§ 338
zrušen
Držitelův právní prostředek při rušení jeho držby;
 
§ 339
zrušen
zvláště prováděním stavby;
 
§ 340
zrušen
 
§ 341
zrušen
 
§ 342
zrušen
a při nebezpečenství ze zřízené stavby.
 
§ 343
zrušen
Právní prostředek k zachování stavu držby:
a) při hrozícím nebezpečenství;
 
§ 344
zrušen
b) proti nepravému držiteli;
 
§ 345
zrušen
 
§ 346
zrušen
c) je-li pochybna pravost držby;
 
§ 347
zrušen
Co má činiti majitel proti několika zároveň se hlásícím uchazečům o držbu
 
§ 348
zrušen
Zánik držby:
a) hmotných věcí;
 
§ 349
zrušen
b) práv zapsaných ve veřejných knihách;
 
§ 350
zrušen
c) jiných práv.
 
§ 351
zrušen
 
§ 352
zrušen
   
HLAVA DRUHÁ
zrušena
Pojem vlastnictví. Vlastnictví v objektivním smyslu;
 
§ 353
zrušen
v subjektivním.
 
§ 354
zrušen
Objektivní a subjektivní možnost nabytí vlastnictví
 
§ 355
zrušen
 
§ 356
zrušen
Rozdělení vlastnictví v úplné a neúplné
 
§ 357
zrušen
 
§ 358
zrušen
 
§ 359
zrušen
 
§ 360
zrušen
Spoluvlastnictví
 
§ 361
zrušen
Práva vlastníkova
 
§ 362
zrušen
Jejich omezení
 
§ 363
zrušen
 
§ 364
zrušen
 
§ 364a
zrušen
 
§ 364b
zrušen
 
§ 364c
zrušen
 
§ 365
zrušen
Žaloby z vlastnického práva:
a) Vlastní žaloba vlastnická; komu a proti komu náleží?
 
§ 366
zrušen
 
§ 367
zrušen
 
§ 368
zrušen
Co náleží žalobci dokázati?
 
§ 369
zrušen
 
§ 370
zrušen
 
§ 371
zrušen
b) Žaloba vlastnická z právně domnělého vlastnictví žalobcova Proti kterému držiteli tato domněnka platí?
 
§ 372
zrušen
 
§ 373
zrušen
 
§ 374
zrušen
 
§ 375
zrušen
Zákonný následek:
a) zapírané držby;
 
§ 376
zrušen
b) předstírané držby;
 
§ 377
zrušen
c) puštěné držby sporné věci.
 
§ 378
zrušen
Co nahradí držitel vlastníkovi
 
§ 379
zrušen
   
HLAVA TŘETÍ
zrušena
Právní požadavky nabytí
 
§ 380
zrušen
Právní důvod a způsob bezprostředního nabytí: Přivlastnění
 
§ 381
zrušen
 
§ 382
zrušen
1. chycením zvířat;
 
§ 383
zrušen
 
§ 384
zrušen
2. nálezem věcí ničích
 
§ 385
zrušen
 
§ 386
zrušen
 
§ 387
zrušen
Předpisy o nálezu:
a) ztracených věcí;
 
§ 388
zrušen
 
§ 389
zrušen
 
§ 390
zrušen
 
§ 391
zrušen
 
§ 392
zrušen
 
§ 393
zrušen
 
§ 394
zrušen
b) skrytých předmětů;
 
§ 395
zrušen
 
§ 396
zrušen
 
§ 397
zrušen
c) pokladu.
 
§ 398
zrušen
 
§ 399
zrušen
 
§ 400
zrušen
 
§ 401
zrušen
3. o kořisti.
 
§ 402
zrušen
O právu ze záchrany cizí movité věci
 
§ 403
zrušen
   
HLAVA ČTVRTÁ
zrušena
Přírůstek
 
§ 404
zrušen
I. Přirozený přírůstek:
a) přirozených plodin;
b) narození zvířat;
 
§ 405
zrušen
 
§ 406
zrušen
c) ostrovů;
 
§ 407
zrušen
 
§ 408
zrušen
d) opuštěným řečištěm;
 
§ 409
zrušen
 
§ 410
zrušen
e) naplaveninou;
 
§ 411
zrušen
f) strží.
 
§ 412
zrušen
 
§ 413
zrušen
II. Umělý přírůstek zpracováním nebo smíšením vůbec;
 
§ 414
zrušen
 
§ 415
zrušen
 
§ 416
zrušen
zvláště při stavbě.
 
§ 417
zrušen
 
§ 418
zrušen
 
§ 419
zrušen
III. Smíšený přírůstek
 
§ 420
zrušen
 
§ 421
zrušen
 
§ 422
zrušen
 
HLAVA PÁTÁ
zrušena
Prostředečné nabývání
 
§ 423
zrušen
Právní důvod téhož
 
§ 424
zrušen
Prostředečný způsob nabývací
 
§ 425
zrušen
Způsoby odevzdání: 1. u movitých věcí:
a) hmotné odevzdání;
 
§ 426
zrušen
b) odevzdání znameními;
 
§ 427
zrušen
c) prohlášením.
 
§ 428
zrušen
Následek co do věcí zaslaných;
 
§ 429
zrušen
nebo několika osobám zcizených.
 
§ 430
zrušen
2. Při nemovitých věcech a stavbách
 
§ 431
zrušen
Obzvláště při nabytí:
a) smlouvou;
 
§ 432
zrušen
 
§ 433
zrušen
 
§ 434
zrušen
 
§ 435
zrušen
b) rozsudkem a jinými soudními listinami;
 
§ 436
zrušen
nebo c) odkazem.
 
§ 437
zrušen
Podmínečné vyznačení ve veřejné knize čili záznam
 
§ 438
zrušen
 
§ 439
zrušen
Předpis o střetu knihovních zápisů
 
§ 440
zrušen
Následek nabytí:
a) v příčině držby;
 
§ 441
zrušen
b) s tím spojených práv;
 
§ 442
zrušen
c) břemen.
 
§ 443
zrušen
Zánik vlastnického práva
 
§ 444
zrušen
Rozšíření těchto předpisů na jiná věcná práva
 
§ 445
zrušen
Forma a opatrnosti vkladů
 
§ 446
zrušen
 
HLAVA ŠESTÁ
zrušena
Pojem zástavního práva a zástavy
 
§ 447
zrušen
Způsoby zástavy
 
§ 448
zrušen
Právní důvod zástavního práva
 
§ 449
zrušen
 
§ 450
zrušen
Způsob nabytí zástavního práva:
a) hmotným odevzdáním;
b) vkladem nebo soudním uložením listin;
 
§ 451
zrušen
c) symbolickým odevzdáním;
 
§ 452
zrušen
d) záznamem.
 
§ 453
zrušen
Nabytí podzástavy
 
§ 454
zrušen
 
§ 455
zrušen
Zastavení cizí věci
 
§ 456
zrušen
Objektivní rozsah zástavního práva
 
§ 457
zrušen
Práva a závazky zástavního věřitele:
a) při objevení nepostačující zástavy;
 
§ 458
zrušen
b) před splatností;
 
§ 459
zrušen
 
§ 460
zrušen
c) po splatnosti pohledávky.
 
§ 461
zrušen
 
§ 462
zrušen
 
§ 463
zrušen
 
§ 464
zrušen
 
§ 465
zrušen
 
§ 466
zrušen
Zánik zástavního práva
 
§ 467
zrušen
 
§ 468
zrušen
 
§ 469
zrušen
 
§ 469a)
zrušen
 
§ 470
zrušen
Zadržovací právo
 
§ 471
zrušen
 
HLAVA SEDMÁ
zrušena
Pojem práva služebnosti
 
§ 472
zrušen
Rozdělením služebností ve služebnosti pozemkové a osobní;
 
§ 473
zrušen
v polní a domovní služebnosti.
 
§ 474
zrušen
Obvyklé druhy:
a) služebností domovních;
 
§ 475
zrušen
 
§ 476
zrušen
b) služebností polních.
 
§ 477
zrušen
Druhy služebností osobních.
 
§ 478
zrušen
Nepravidelné a zdánlivé služebnosti.
 
§ 479
zrušen
Nabytí práva služebnosti. Právní důvod k nabytí.
 
§ 480
zrušen
Způsob nabytí.
 
§ 481
zrušen
Právní poměr při služebnostech. Všeobecné předpisy o právu služebnosti.
 
§ 482
zrušen
 
§ 483
zrušen
 
§ 484
zrušen
 
§ 485
zrušen
 
§ 486
zrušen
Použití na pozemkové služebnosti; zvláště na právo míti břímě, trám na cizí budově nebo kouř hnáti.
 
§ 487
zrušen
Právo okna.
 
§ 488
zrušen
Právo okapu.
 
§ 489
zrušen
Právo na svod dešťové vody.
 
§ 490
zrušen
 
§ 491
zrušen
Právo stezky, průhonu dobytka a cesty vozové.
 
§ 492
zrušen
 
§ 493
zrušen
 
§ 494
zrušen
Prostor k tomu.
 
§ 495
zrušen
Právo čerpati vodu.
 
§ 496
zrušen
Právo vodovodu.
 
§ 497
zrušen
Právo pastvy.
 
§ 498
zrušen
Zákonné ustanovení:
a) o druhu dobytka;
 
§ 499
zrušen
b) o jeho počtu;
 
§ 500
zrušen
c) o době pasení;
 
§ 501
zrušen
d) o rozsahu požitku.
 
§ 502
zrušen
Použití těchto ustanovení na jiné služebnosti.
 
§ 503
zrušen
Osobní služebnosti; zejména:
1. Právo užívání;
 
§ 504
zrušen
Ustanovení v příčině užitků;
 
§ 505
zrušen
 
§ 506
zrušen
podstaty;
 
§ 507
zrušen
a břemen;
 
§ 508
zrušen
2. Požívání.
 
§ 509
zrušen
Pokud se může vztahovati na spotřebitelné věci.
 
§ 510
zrušen
Práva a závazky požívatele.
 
§ 511
zrušen
Zvláště:
a) co do břemen váznoucích na věci;
 
§ 512
zrušen
b) udržování věcí;
 
§ 513
zrušen
c) provádění staveb;
 
§ 514
zrušen
 
§ 515
zrušen
 
§ 516
zrušen
d) melioračních nákladů.
 
§ 517
zrušen
Průvody o tom.
 
§ 518
zrušen
Příděl užitků při zániku požívání.
 
§ 519
zrušen
Pokud je osoba k užívání oprávněná nebo požívatel povinen dáti jistotu.
 
§ 520
zrušen
Služebnost bytu.
 
§ 521
zrušen
 
§ 522
zrušen
Žalobní právo v příčině služebností.
 
§ 523
zrušen
Zánik služebnosti. Všeobecně.
 
§ 524
zrušen
Zvláštní nařízení při jejich zániku:
a) zánikem služebného nebo panujícího pozemku;
 
§ 525
zrušen
b) spojením;
 
§ 526
zrušen
c) uplynutím času.
 
§ 527
zrušen
 
§ 528
zrušen
Zánik osobních služebností zvláště.
 
§ 529
zrušen
Nepoužitelnost na stálé důchody
 
§ 530
zrušen
 
HLAVA OSMÁ
zrušena
Pozůstalost
 
§ 531
zrušen
Dědické právo a dědictví.
 
§ 532
zrušen
Právní důvod dědického práva.
 
§ 533
zrušen
 
§ 534
zrušen
Rozdíl mezi dědictvím a odkazem.
 
§ 535
zrušen
Doba dědického nápadu.
 
§ 536
zrušen
 
§ 537
zrušen
Dědická způsobilost.
 
§ 538
zrušen
 
§ 539
zrušen
Příčiny nezpůsobilosti.
 
§ 540
zrušen
 
§ 541
zrušen
 
§ 542
zrušen
 
§ 543
zrušen
 
§ 544
zrušen
Dle které doby jest posuzovati způsobilost.
 
§ 545
zrušen
 
§ 546
zrušen
Účinek přijetí dědictví.
 
§ 547
zrušen
 
§ 548
zrušen
 
§ 549
zrušen
 
§ 550
zrušen
Zřeknutí se dědického práva.
 
§ 551
zrušen
 
HLAVA DEVÁTÁ
zrušena
Projev poslední vůle
 
§ 552
zrušen
Náležitosti: I. vnitřní forma.
 
§ 553
zrušen
Přidělení dědictví:
a) je-li jen jeden dědic;
 
§ 554
zrušen
b) je-li jich několik bez rozdělení;
 
§ 555
zrušen
c) jsou-li všichni s určitými podíly;
 
§ 556
zrušen
d) jsou-li ustanoveni jedni s podíly, druzí bez podílů.
 
§ 557
zrušen
 
§ 558
zrušen
Kteří dědicové se pokládají za jednu osobu.
 
§ 559
zrušen
Právo přírůstku.
 
§ 560
zrušen
 
§ 561
zrušen
 
§ 562
zrušen
 
§ 563
zrušen
Projev musí býti rozvážný, určitý a svobodný.
 
§ 564
zrušen
 
§ 565
zrušen
Příčiny nezpůsobilosti činiti poslední pořízení:
1. nedostatek zdravého rozumu;
 
§ 566
zrušen
 
§ 567
zrušen
2. prohlášení za marnotratného; pokud;
 
§ 568
zrušen
3. nedostatek věku;
 
§ 569
zrušen
4. podstatný omyl;
 
§ 570
zrušen
 
§ 571
zrušen
 
§ 572
zrušen
5. řeholní sliby;
 
§ 573
zrušen
6. těžký kriminální trest;
 
§ 574
zrušen
Doba platnosti pořízení.
 
§ 575
zrušen
 
§ 576
zrušen
II. vnější forma posledních pořízení;
 
§ 577
zrušen
1. mimosoudních písemných;
 
§ 578
zrušen
 
§ 579
zrušen
 
§ 580
zrušen
 
§ 581
zrušen
 
§ 582
zrušen
 
§ 583
zrušen
 
§ 584
zrušen
2. mimosoudních, ústních;
 
§ 585
zrušen
 
§ 586
zrušen
3. soudních.
 
§ 587
zrušen
 
§ 588
zrušen
 
§ 589
zrušen
 
§ 590
zrušen
Svědkové nezpůsobilí při posledních pořízeních.
 
§ 591
zrušen
 
§ 592
[Zrušen dílčí novelou I. § 57.]
 
§ 593
zrušen
 
§ 594
zrušen
 
§ 595
zrušen
 
§ 596
zrušen
O úlevách při posledních pořízeních.
 
§ 597
zrušen
 
§ 598
zrušen
 
§ 599
zrušen
 
§ 600
zrušen
Neplatnost bezforemních posledních pořízení.
 
§ 601
zrušen
Dědické smlouvy jsou platny jen mezi manžely.
 
§ 602
zrušen
O darování na případ smrti.
 
§ 603
zrušen
 
HLAVA DESÁTÁ
zrušena
Náhradnictví obecné.
 
§ 604
zrušen
 
§ 605
zrušen
Práva z něho.
 
§ 606
zrušen
 
§ 607
zrušen
Svěřenské.
 
§ 608
zrušen
Pokud smějí rodiče určiti náhradníky svým dětem.
 
§ 609
zrušen
Mlčky učiněné svěřenské náhradnictví.
 
§ 610
zrušen
Omezení svěřenského náhradnictví.
 
§ 611
zrušen
 
§ 612
zrušen
Práva dědicova při svěřenském náhradnictví.
 
§ 613
zrušen
Výklad náhradnictví.
 
§ 614
zrušen
Způsoby zániku náhradnictví obecného a svěřenského.
 
§ 615
zrušen
 
§ 616
zrušen
 
§ 617
zrušen
Svěřenství.
 
§ 618
zrušen
 
§ 619
zrušen
 
§ 620
zrušen
 
§ 621
zrušen
 
§ 622
zrušen
 
§ 623
zrušen
 
§ 624
zrušen
 
§ 625
zrušen
 
§ 626
zrušen
 
§ 627
zrušen
 
§ 628
zrušen
 
§ 629
zrušen
 
§ 630
zrušen
 
§ 631
zrušen
 
§ 632
zrušen
 
§ 633
zrušen
 
§ 634
zrušen
 
§ 635
zrušen
 
§ 636
zrušen
 
§ 637
zrušen
 
§ 638
zrušen
 
§ 639
zrušen
 
§ 640
zrušen
 
§ 641
zrušen
 
§ 642
zrušen
 
§ 643
zrušen
 
§ 644
zrušen
 
§ 645
zrušen
Rozdíl mezi svěřenstvím a nadacemi.
 
§ 646
zrušen
 
HLAVA JEDENÁCTÁ
zrušena
Kdo, jak a komu může odkázati;
 
§ 647
zrušen
 
§ 648
zrušen
a koho lze obtížiti tím, aby odkaz zapravil.
 
§ 649
zrušen
 
§ 650
zrušen
 
§ 651
zrušen
Náhradnictví při odkazech.
 
§ 652
zrušen
Předměty odkazu.
 
§ 653
zrušen
 
§ 654
zrušen
Všeobecné vykládací pravidlo při odkazech.
 
§ 655
zrušen
Zvláštní předpisy o odkazu:
a) věci určitého druhu;
 
§ 656
zrušen
 
§ 657
zrušen
 
§ 658
zrušen
 
§ 659
zrušen
b) odkaz věci určité;
 
§ 660
zrušen
 
§ 661
zrušen
c) věci cizí;
 
§ 662
zrušen
d) pohledávky;
 
§ 663
zrušen
 
§ 664
zrušen
 
§ 665
zrušen
 
§ 666
zrušen
 
§ 667
zrušen
 
§ 668
zrušen
e) věna;
 
§ 669
zrušen
 
§ 670
zrušen
 
§ 671
zrušen
f) zaopatření; výchovy; nebo stravy;
 
§ 672
zrušen
 
§ 673
zrušen
g) svršků; domácího zařízení;
 
§ 674
zrušen
h) schránky;
 
§ 675
zrušen
 
§ 676
zrušen
 
§ 677
zrušen
i) klenotů, šperku nebo ozdoby;
 
§ 678
zrušen
 
§ 679
zrušen
l) hotovosti;
 
§ 680
zrušen
m) O pojmenování: děti;
 
§ 681
zrušen
n) příbuzní;
 
§ 682
zrušen
o) osoby služebné.
 
§ 683
zrušen
Den nápadu při odkazech.
 
§ 684
zrušen
Den splatnosti.
 
§ 685
zrušen
 
§ 686
zrušen
 
§ 687
zrušen
Odkazovníkovo právo na zajištění.
 
§ 688
zrušen
Komu připadne uvolněný odkaz?
 
§ 689
zrušen
Právo dědicovo, jestliže břemena vyčerpávají podstatu;
 
§ 690
zrušen
 
§ 691
zrušen
nebo dokonce převyšují.
 
§ 692
zrušen
 
§ 693
zrušen
O zákonných příspěvcích pro veřejné ústavy.
 
§ 694
zrušen
 
HLAVA DVANÁCTÁ
zrušena
Zůstavitelovo právo omeziti nebo změniti svoji poslední vůli.
 
§ 695
zrušen
Způsoby omezení poslední vůle;
1. Výminka.
 
§ 696
zrušen
Předpisy:
a) o nesrozumitelných;
 
§ 697
zrušen
b) o nemožných nebo nedovolených;
 
§ 698
zrušen
c) o výminkách možných a dovolených;
 
§ 699
zrušen
d) o výmince, vylučující sňatek;
 
§ 700
zrušen
 
§ 701
zrušen
Zda výminku dlužno vztahovati i na náhradníky;
 
§ 702
zrušen
Účinek možné odkládací výminky.
 
§ 703
zrušen
2. Určení času
 
§ 704
zrušen
 
§ 705
zrušen
 
§ 706
zrušen
Právní poměr při výmince nebo určení času mezi osobou obmyšlenou a jejím nástupcem.
 
§ 707
zrušen
 
§ 708
zrušen
3. Příkaz.
 
§ 709
zrušen
 
§ 710
zrušen
 
§ 711
zrušen
 
§ 712
zrušen
O zrušení pořízení a to:
1. zřízením nového pořízení; závěti;
 
§ 713
zrušen
nebo dovětku;
 
§ 714
zrušen
 
§ 715
zrušen
bez zřetele na dříve prohlášenou nezměnitelnost.
 
§ 716
zrušen
2. odvoláním;
 
§ 717
zrušen
 
§ 718
zrušen
a) výslovným;
 
§ 719
zrušen
 
§ 720
zrušen
b) mlčky učiněným;
 
§ 721
zrušen
 
§ 722
zrušen
 
§ 723
zrušen
nebo c) předpokládaným.
 
§ 724
zrušen
 
§ 725
zrušen
3. zřeknutím se dědicovým.
 
§ 726
zrušen
 
HLAVA TŘINÁCTÁ
zrušena
Případy zákonné posloupnosti dědické.
 
§ 727
zrušen
 
§ 728
zrušen
Předpis pro případ zkrácení povinného dílu.
 
§ 729
zrušen
Zákonní dědicové:
1. Příbuzní původu manželského:
 
§ 730
zrušen
Jejich třídy způsobilé děditi.
 
§ 731
zrušen
1. třída: Děti;
 
§ 732
zrušen
 
§ 733
zrušen
 
§ 734
zrušen
2. třída: Rodiče a jejich potomci;
 
§ 735
zrušen
 
§ 736
zrušen
 
§ 737
zrušen
3. třída: Dědové a báby a jejich potomstvo;
 
§ 738
zrušen
 
§ 739
zrušen
 
§ 740
zrušen
4. třída: Pradědové a prabáby.
 
§ 741
zrušen
 
§ 742
zrušen
 
§ 743
zrušen
 
§ 744
zrušen
 
§ 745
zrušen
 
§ 746
zrušen
 
§ 747
zrušen
 
§ 748
zrušen
 
§ 749
zrušen
 
§ 750
zrušen
Vyloučení vzdálenějších příbuzných.
 
§ 751
zrušen
II. Zákonné právo dědické dětí legitimovaných.
 
§ 752
zrušen
 
§ 753
zrušen
III. Nemanželských dětí.
 
§ 754
zrušen
IV. Osvojenců.
 
§ 755
zrušen
V. Dědické právo rodičů po dětech uvedených v §§ 752-754.
 
§ 756
zrušen
VI. Zákonné právo dědické manžela.
 
§ 757
zrušen
 
§ 758
zrušen
 
§ 759
zrušen
Pozůstalost bez dědiců.
 
§ 760
zrušen
Odchylky od obecné dědické posloupnosti.
 
§ 761
zrušen
 
HLAVA ČTRNÁCTÁ
zrušena
Kterým osobám jakožto nepominutelným dědicům přináleží díl povinný.
 
§ 762
zrušen
 
§ 763
zrušen
V jaké částce.
 
§ 765
zrušen
 
§ 766
zrušen
a s jakými omezeními.
 
§ 767
zrušen
Požadavky vydědění po právu.
 
§ 768
zrušen
 
§ 769
zrušen
 
§ 770
zrušen
 
§ 771
zrušen
 
§ 772
zrušen
 
§ 773
zrušen
Jak má býti povinný díl zůstaven.
 
§ 774
zrušen
Právní prostředek nepominutelného dědice:
a) při bezprávném vydědění nebo zkrácení na díle povinném;
 
§ 775
zrušen
b) při úplném opomenutí.
 
§ 776
zrušen
 
§ 777
zrušen
 
§ 778
zrušen
 
§ 779
zrušen
 
§ 780
zrušen
 
§ 781
zrušen
 
§ 782
zrušen
Kdo má přispěti k úhradě dědického a povinného dílu.
 
§ 783
zrušen
Způsob vyměření a výpočtu povinného dílu.
 
§ 784
zrušen
 
§ 785
zrušen
 
§ 786
zrušen
Vpočtení do povinného dílu,
 
§ 787
zrušen
 
§ 788
zrušen
 
§ 789
zrušen
nebo do podílu dědického při zákonné posloupnosti dědické.
 
§ 790
zrušen
 
§ 791
zrušen
 
§ 792
zrušen
 
§ 793
zrušen
 
§ 794
zrušen
Nárok nepominutelného dědice na nutné zaopatření,
 
§ 795
zrušen
a manžela na slušné zaopatření.
 
§ 796
zrušen
 
HLAVA PATNÁCTÁ
zrušena
Podmínky právního ujetí se držby dědictví.
 
§ 797
zrušen
 
§ 798
zrušen
Prokázání právního důvodu: přihláška dědická.
 
§ 799
zrušen
 
§ 800
zrušen
Účinek přihlášky bezvýhradné,
 
§ 801
zrušen
a přihlášky podmíněné.
 
§ 802
zrušen
Oprávnění k podmíněnému nebo nepodmíněnému nastoupení neb odmítnutí dědictví.
 
§ 803
zrušen
 
§ 804
zrušen
 
§ 805
zrušen
 
§ 806
zrušen
 
§ 807
zrušen
 
§ 808
zrušen
Přechod dědického práva.
 
§ 809
zrušen
Opatření před odevzdáním dědictví:
a) Správa;
 
§ 810
zrušen
b) Zajištění neb uspokojení věřitelů;
 
§ 811
zrušen
c) Oddělení pozůstalosti od jmění dědicova;
 
§ 812
zrušen
d) Svolání věřitelů pozůstalosti.
 
§ 813
zrušen
Účinek svolání;
 
§ 814
zrušen
neb opomenutí téhož.
 
§ 815
zrušen
e) Výkaz o splnění poslední vůle buď od vykonavatele závěti;
 
§ 816
zrušen
nebo od dědice.
 
§ 817
zrušen
 
§ 818
zrušen
Kdy se má dědictví odevzdati.
 
§ 819
zrušen
Ručení spoludědiců.
 
§ 820
zrušen
 
§ 821
zrušen
Zajišťovací prostředky věřitelů dědicových.
 
§ 822
zrušen
Žaloby dědické.
 
§ 823
zrušen
Účinky těchže.
 
§ 824
zrušen
 
HLAVA ŠESTNÁCTÁ
zrušena
Vznik společenství.
 
§ 825
zrušen
 
§ 826
zrušen
 
§ 827
zrušen
Společná práva podílníků.
 
§ 828
zrušen
Práva podílníka k jeho podílu.
 
§ 829
zrušen
 
§ 830
zrušen
 
§ 831
zrušen
 
§ 832
zrušen
Práva podílníků ke společné věci:
a) se zřetelem k hlavní věci;
 
§ 833
zrušen
 
§ 834
zrušen
 
§ 835
zrušen
 
§ 836
zrušen
 
§ 837
zrušen
 
§ 838
zrušen
b) k užitkům a břemenům;
 
§ 839
zrušen
 
§ 840
zrušen
c) k rozdělení.
 
§ 841
zrušen
 
§ 842
zrušen
 
§ 843
zrušen
 
§ 844
zrušen
 
§ 845
zrušen
 
§ 846
zrušen
 
§ 847
zrušen
 
§ 848
zrušen
 
§ 848a
zrušen
 
§ 849
zrušen
O obnově a opravě hranic.
 
§ 850
zrušen
 
§ 851
zrušen
 
§ 852
zrušen
 
§ 853
zrušen
Domněnka společenství.
 
§ 854
zrušen
 
§ 855
zrušen
 
§ 856
zrušen
 
§ 857
zrušen
 
§ 858
zrušen
Oddíl druhý.
zrušen
 
HLAVA SEDMNÁCTÁ
zrušena
Základ osobních práv k věcem.
 
§ 859
zrušen
Veřejné přislíbení.
 
§ 860
zrušen
 
§ 860a
zrušen
 
§ 860b
zrušen
Sjednání smlouvy
 
§ 861
zrušen
 
§ 862
zrušen
 
§ 862a
zrušen
 
§ 863
zrušen
 
§ 864
zrušen
Náležitosti platné smlouvy:
1) Způsobilost osob;
 
§ 865
zrušen
 
§ 866
zrušen
 
§ 867
zrušen
 
§ 868
zrušen
2. Pravé přivolení.
 
§ 869
zrušen
 
§ 870
zrušen
 
§ 871
zrušen
 
§ 872
 
§ 873
zrušen
 
§ 874
zrušen
 
§ 875
zrušen
 
§ 876
zrušen
 
§ 877
zrušen
3. Možný a dovolený obsah.
 
§ 878
zrušen
 
§ 879
zrušen
 
§ 880
zrušen
 
§ 880a
zrušen
Smlouvy ve prospěch třetích osob.
 
§ 881
zrušen
 
§ 882
zrušen
Forma smluv.
 
§ 883
zrušen
 
§ 884
zrušen
 
§ 885
zrušen
 
§ 886
zrušen
 
§ 887
zrušen
Společný závazek a oprávnění.
 
§ 888
zrušen
 
§ 889
zrušen
 
§ 890
zrušen
Korrealita.
 
§ 891
zrušen
 
§ 892
zrušen
 
§ 893
zrušen
 
§ 894
zrušen
 
§ 895
zrušen
 
§ 896
zrušen
Vedlejší ustanovení při smlouvách:
1. Výminky;
 
§ 897
zrušen
 
§ 898
zrušen
 
§ 899
zrušen
 
§ 900
zrušen
2. Pohnutka;
 
§ 901
zrušen
3. Čas, místo a způsob splnění.
 
§ 902
zrušen
 
§ 903
zrušen
 
§ 904
zrušen
 
§ 905
zrušen
 
§ 906
zrušen
 
§ 907
zrušen
4. Závdavek;
 
§ 908
zrušen
5. Odstupné;
 
§ 909
zrušen
 
§ 910
zrušen
 
§ 911
zrušen
6. Vedlejší příslušnosti.
 
§ 912
zrušen
 
§ 913
zrušen
Vykládací pravidla při smlouvách.
 
§ 914
zrušen
 
§ 915
zrušen
 
§ 916
zrušen
Všeobecná ustanovení o úplatných smlouvách a jednáních.
 
§ 917
zrušen
 
§ 918
zrušen
 
§ 919
zrušen
 
§ 920
zrušen
 
§ 921
zrušen
Správa.
 
§ 922
zrušen
Případy správy.
 
§ 923
zrušen
 
§ 924
zrušen
 
§ 925
zrušen
 
§ 926
zrušen
 
§ 927
zrušen
 
§ 928
zrušen
 
§ 929
zrušen
 
§ 930
zrušen
Podmínka správy.
 
§ 931
zrušen
Účinek.
 
§ 932
zrušen
 
§ 932a
zrušen
Zánik práva ze správy.
 
§ 933
zrušen
Odškodnění pro zkrácení přes polovici.
 
§ 934
zrušen
 
§ 935
zrušen
O úmluvě a budoucí smlouvě.
 
§ 936
zrušen
O vzdání se námitek.
 
§ 937
zrušen
 
HLAVA OSMNÁCTÁ
zrušena
Darování.
 
§ 938
zrušen
Pokud zřeknutí se jest darováním.
 
§ 939
zrušen
Darování odměnné.
 
§ 940
zrušen
 
§ 941
zrušen
Darování obapolná.
 
§ 942
zrušen
Forma darovací smlouvy.
 
§ 943
zrušen
a míra darování.
 
§ 944
zrušen
Pokud dárce ručí za darované.
 
§ 945
zrušen
Neodvolatelnost darování.
 
§ 946
zrušen
Výjimky:
1. pro nouzi:
 
§ 947
zrušen
2. pro nevděk;
 
§ 948
zrušen
 
§ 949
zrušen
3. pro zkrácení povinné výživy;
 
§ 950
zrušen
4. povinného dílu.
 
§ 951
zrušen
 
§ 952
zrušen
5. věřitelů;
 
§ 953
zrušen
6. pro děti potomně narozené.
 
§ 954
zrušen
Která darování nepřecházejí na dědice.
 
§ 955
zrušen
Darování na případ smrti.
 
§ 956
zrušen
 
HLAVA DEVATENÁCTÁ
zrušena
Smlouva schovací.
 
§ 957
zrušen
 
§ 958
zrušen
Kdy přechází ve smlouvu o zápůjčku nebo o půjčku;
 
§ 959
zrušen
nebo ve zmocňovací smlouvu.
 
§ 960
zrušen
Povinnosti a práva schovatele.
 
§ 961
zrušen
 
§ 962
zrušen
 
§ 963
zrušen
 
§ 964
zrušen
 
§ 965
zrušen
 
§ 966
zrušen
a ukladatele.
 
§ 967
zrušen
Sekvestr.
 
§ 968
zrušen
Zda-li náleží schovateli mzda.
 
§ 969
zrušen
Přijetí hosta.
 
§ 970
zrušen
 
§ 970a
zrušen
 
§ 970b
zrušen
 
§ 970c
zrušen
 
HLAVA DVACÁTÁ
zrušena
Smlouva o půjčku.
 
§ 971
zrušen
Práva a povinnosti vypůjčitele:
1. pokud se týká užívání;
 
§ 972
zrušen
2. vrácení;
 
§ 973
zrušen
 
§ 974
zrušen
 
§ 975
zrušen
 
§ 976
zrušen
 
§ 977
zrušen
3. poškození;
 
§ 978
zrušen
 
§ 979
zrušen
 
§ 980
zrušen
4. udržovacích výdajů.
 
§ 981
zrušen
Omezení vzájemných žalob.
 
§ 982
zrušen
 
HLAVA DVACÁTÁ PRVÁ
zrušena
Zápůjčka.
 
§ 983
zrušen
Druhy téže.
 
§ 984
zrušen
Zápůjčka peněžitá.
 
§ 985
zrušen
a) v kovové minci nebo v papírových penězích;
 
§ 986
zrušen
 
§ 987
zrušen
 
§ 988
zrušen
 
§ 989
zrušen
b) v dlužních úpisech;
 
§ 990
zrušen
 
§ 991
zrušen
c) zápůjčka v jiných spotřebitelných předmětech.
 
§ 992
zrušen
Úroky.
 
§ 993
zrušen
 
§ 994
zrušen
 
§ 995
zrušen
 
§ 996
zrušen
 
§ 997
zrušen
 
§ 998
zrušen
 
§ 999
zrušen
 
§ 1000
zrušen
Forma dluhopisu.
 
§ 1001
zrušen
 
HLAVA DVACÁTÁ DRUHÁ
zrušena
Smlouva zmocňovací.
 
§ 1002
zrušen
 
§ 1003
zrušen
Rozdělení zmocnění v bezplatné nebo úplatné;
 
§ 1004
zrušen
ústní nebo písemné;
 
§ 1005
zrušen
všeobecné nebo zvláštní;
 
§ 1006
zrušen
neomezené nebo omezené.
 
§ 1007
zrušen
 
§ 1008
zrušen
Práva a povinnosti zmocněncovy;
 
§ 1009
zrušen
 
§ 1010
zrušen
 
§ 1011
 
§ 1012
zrušen
 
§ 1013
zrušen
zmocnitelovy;
 
§ 1014
zrušen
 
§ 1015
zrušen
 
§ 1016
zrušen
pokud se týká osoby třetí;
 
§ 1017
zrušen
 
§ 1018
zrušen
 
§ 1019
[Zrušen § 108 dílčí novely III.]
Rozvázání smlouvy odvoláním;
 
§ 1020
zrušen
výpovědí;
 
§ 1021
zrušen
smrtí;
 
§ 1022
zrušen
 
§ 1023
zrušen
nebo konkursem.
 
§ 1024
zrušen
Pokud závazek trvá dále.
 
§ 1025
zrušen
 
§ 1026
zrušen
Mlčky učiněné zmocnění služebných osob.
 
§ 1027
zrušen
 
§ 1028
zrušen
 
§ 1029
zrušen
 
§ 1030
zrušen
 
§ 1031
zrušen
 
§ 1032
zrušen
 
§ 1033
zrušen
Soudní a zákonné zmocnění.
 
§ 1034
zrušen
Jednatelství bez příkazu;
 
§ 1035
zrušen
v případě nouze;
 
§ 1036
zrušen
nebo k užitku druhého;
 
§ 1037
zrušen
 
§ 1038
zrušen
 
§ 1039
zrušen
proti vůli druhého;
 
§ 1040
zrušen
Upotřebení věci k prospěchu druhého.
 
§ 1041
zrušen
 
§ 1042
zrušen
 
§ 1043
zrušen
 
§ 1044
zrušen
 
HLAVA DVACÁTÁ TŘETÍ
zrušena
Směna.
 
§ 1045
zrušen
 
§ 1046
zrušen
Práva a povinnosti směňujících,
 
§ 1047
zrušen
zejména co do nebezpečenství
 
§ 1048
zrušen
 
§ 1049
zrušen
a užitků před odevzdáním.
 
§ 1050
zrušen
 
§ 1051
zrušen
 
§ 1052
zrušen
 
HLAVA DVACÁTÁ ČTVRTÁ
zrušena
Smlouva trhová.
 
§ 1053
zrušen
Náležitosti trhové smlouvy.
 
§ 1054
zrušen
Trhová cena musí
a) býti v hotových penězích;
 
§ 1055
zrušen
b) býti určitá;
 
§ 1056
zrušen
 
§ 1057
zrušen
 
§ 1058
zrušen
c) nikoli proti zákonu.
 
§ 1059
zrušen
 
§ 1060
zrušen
Povinnosti prodavače,
 
§ 1061
zrušen
a kupce.
 
§ 1062
zrušen
 
§ 1063
zrušen
Nebezpečí a užitky trhového předmětu.
 
§ 1064
zrušen
Koupě očekávané věci.
 
§ 1065
zrušen
Všeobecný předpis.
 
§ 1066
zrušen
Zvláštní způsoby nebo vedlejší smlouvy při trhové smlouvě.
 
§ 1067
zrušen
Prodej s výhradou zpětné koupě.
 
§ 1068
zrušen
 
§ 1069
zrušen
 
§ 1070
zrušen
Koupě s výhradou zpětného prodeje.
 
§ 1071
zrušen
Výhrada předkupního práva.
 
§ 1072
zrušen
 
§ 1073
zrušen
 
§ 1074
zrušen
 
§ 1075
zrušen
 
§ 1076
zrušen
 
§ 1077
zrušen
 
§ 1078
zrušen
 
§ 1079
zrušen
Koupě na zkoušku.
 
§ 1080
zrušen
 
§ 1081
zrušen
 
§ 1082
zrušen
Prodej s výhradou lepšího kupce.
 
§ 1083
zrušen
 
§ 1084
zrušen
 
§ 1085
zrušen
Příkaz k prodeji.
 
§ 1086
zrušen
 
§ 1087
zrušen
 
§ 1088
zrušen
 
§ 1089
zrušen
 
HLAVA DVACÁTÁ PÁTÁ
zrušena
Smlouva nájemní (pachtovní).
 
§ 1090
zrušen
I. Nájemní a pachtovní smlouva.
 
§ 1091
zrušen
Náležitosti.
 
§ 1092
zrušen
 
§ 1093
zrušen
Účinek.
 
§ 1094
zrušen
 
§ 1095
zrušen
Vzájemná práva:
1. Vzhledem k přenechání, udržování, užívání;
 
§ 1096
zrušen
 
§ 1097
zrušen
 
§ 1098
zrušen
2. břemenům;
 
§ 1099
zrušen
3. činži;
 
§ 1100
zrušen
 
§ 1101
zrušen
 
§ 1102
zrušen
Činže v plodech.
 
§ 1103
zrušen
Případy a podmínky prominutí činže.
 
§ 1104
zrušen
 
§ 1105
zrušen
 
§ 1106
zrušen
 
§ 1107
zrušen
 
§ 1108
zrušen
4. vrácení.
 
§ 1109
zrušen
 
§ 1110
zrušen
 
§ 1111
zrušen
5. rozvázání nájemní (pachtovní) smlouvy:
a) zánikem věci;
 
§ 1112
zrušen
b) projitím času;
 
§ 1113
zrušen
Nestane-li se obnovení;
 
§ 1114
zrušen
 
§ 1115
zrušen
c) výpovědí;
 
§ 1116
zrušen
 
§ 1116a
zrušen
 
§ 1117
zrušen
 
§ 1118
zrušen
 
§ 1119
zrušen
d) zcizením věci.
 
§ 1120
zrušen
 
§ 1121
zrušen
II. Dědičný pacht.
 
§ 1122
zrušen
III. Smlouva o dědičný úrok.
 
§ 1123
zrušen
 
§ 1124
zrušen
Úrok z půdy.
 
§ 1125
zrušen
Nabytí užitkového vlastnictví.
 
§ 1126
zrušen
Společná práva vrchního a užitkového vlastníka.
 
§ 1127
zrušen
 
§ 1128
zrušen
Zvláštní práva a povinnosti vrchního vlastníka.
 
§ 1129
zrušen
1. Vzhledem k udržování, zpracování a změnám statku;
 
§ 1130
zrušen
2. dědičného úroku.
 
§ 1131
zrušen
Kdy se má úrok platiti.
 
§ 1132
zrušen
Kdy nastane prominutí?
 
§ 1133
zrušen
 
§ 1134
zrušen
Právo při zmeškaném zapravení platu.
 
§ 1135
zrušen
 
§ 1136
zrušen
3. Vzhledem k břemenům a zlepšením.
 
§ 1137
zrušen
 
§ 1138
zrušen
Práva a povinnosti užitkového vlastníka vůbec.
 
§ 1139
zrušen
Zvláště
1. co do zcizení;
 
§ 1140
zrušen
 
§ 1141
zrušen
 
§ 1142
zrušen
2. co do pokladu a zmenšení podstaty;
 
§ 1143
zrušen
3. břemen;
 
§ 1144
zrušen
4. záručního listu.
 
§ 1145
zrušen
Zvláštní poměry mezi držiteli statků a poddanými.
 
§ 1146
zrušen
Práva při úroku z půdy.
 
§ 1147
zrušen
Zánik užitkového vlastnictví.
 
§ 1148
zrušen
 
§ 1149
zrušen
 
§ 1150
zrušen
 
HLAVA DVACÁTÁ ŠESTÁ
O smlouvách o služební výkony.
Smlouva služební a o dílo.
 
§ 1151
Je-li někdo povinen jinému konati po určitou dobu služby, vznikne služební smlouva; převezme-li někdo závazek zhotoviti nějaké dílo za plat, vznikne smlouva o dílo.
 
§ 1152
Není-li ve smlouvě stanoven plat ani umluvena bezplatnost, přiměřený plat platí za vymíněný.
1. Služební smlouva.
 
§ 1153
Nevyplývá-li ze služební smlouvy nebo z okolností nic jiného, je zaměstnaný povinen konati služby osobně, a nárok na služby nelze převésti. Pokud o způsobu a rozsahu služeb není nic umluveno, je konati služby, přiměřené okolnostem.
Nárok na plat.
 
§ 1154
Není-li nic jiného umluveno, nebo není-li při službách takového druhu jiného obyčeje, buď plat zapraven po výkonu služeb.
Je-li plat vyměřen podle měsíců nebo kratších období, buď zapraven koncem jednotlivého období; je-li vyměřen podle delších období, buď zapraven koncem každého kalendářního měsíce. Plat vyměřený podle hodin, kusu nebo jednotlivých výkonů, buď zapraven za výkony již provedené koncem každého kalendářního týdne, jde-li však o služby vyššího druhu, koncem každého kalendářního měsíce.
V každém případě plat již vydělaný stává se skončením služebního poměru splatným.
 
§ 1154a
Zaměstnaný, jenž jest odměňován podle kusu nebo jednotlivých výkonů, může žádati před dospělostí platu zálohu, přiměřenou vykonaným službám a jeho výlohám.
 
§ 1154b
zrušen
 
§ 1155
Také za služby, jež nebyly vykonány, náleží zaměstnanému plat, když byl ochoten je konati a bylo mu v tom zabráněno okolnostmi, jež jsou na straně zaměstnavatelově; musí si však započísti, čeho ušetřil tím, že služba nebyla vykonána, nebo co vydělal jinakým zaměstnáním nebo vydělati úmyslně zameškal.
Byl-li, konaje služby, pro tyto okolnosti ztrátou času zkrácen, náleží mu přiměřená náhrada.
Povinnosti zaměstnavatelovy, když zaměstnaný onemocní.
 
§ 1156
Byl-li zaměstnaný při služebním poměru, který je hlavním působištěm jeho výdělečné činnosti, přijat do domácnosti službodárcovy, je tento povinen jemu v případě onemocnění, které nebylo přivoděno ani úmyslně ani hrubou nedbalostí, poskytnouti vedle platů peněžitých potřebnou výživu a pomoc lékařskou a nutné léky po čtrnáct dní, trval-li služební poměr již čtrnáct dní a po čtyři týdny, trval-li již půl roku.
Výživu a pomoc lze poskytnouti také přijetím do nemocnice nebo, souhlasí-li zaměstnaný, u osob třetích. Pokud toho vyžaduje povaha nemoci, může zaměstnaný žádati, aby byl ošetřen v nemocnici.
Povinnosti, jež zaměstnavatel má podle těchto ustanovení, nevzejdou, když služební poměr byl sjednán jen na dobu přechodné potřeby a netrval ještě měsíc.
 
§ 1156a
Hotové výlohy za lékařskou pomoc a opatření nutných léků, jakož i za náklady na ošetření v nemocnici nebo u třetích osob, lze započítati do peněžitých platů zaměstnaného připadajících na dobu onemocnění.
Zánik nároků.
 
§ 1156b
Závazky, jež zaměstnavatel má podle §§ 1154b a 1156 zaniknou, skončí-li se služební poměr uplynutím doby, na kterou byl ujednán, nebo dřívější výpovědí nebo propuštěním, jež nebylo způsobeno onemocněním nebo jinými důležitými důvody, které se týkají osoby zaměstnaného ve smyslu § 1154b. Bude-li zaměstnaný propuštěn, protože nemůže konati služeb, nebo bude-li mu dána v době této nemohoucnosti výpověď, způsobené tím skončení služebního poměru bez vlivu na označené nároky.
Povinnost zaměstnavatelovy péče.
 
§ 1157
zrušen
Skončení služebního poměru.
 
§ 1158
Služební poměr se končí, když uplyne doba, na kterou byl ujednán.
Služební poměr smluvený na zkoušku nebo na dobu přechodné potřeby může být rozvázán v prvním měsíci oběma stranami kdykoliv.
Služební poměr smluvený na dobu života nějaké osoby nebo na dobu delší pěti let může býti rozvázán zaměstnaným, když uplyne pět let se zachováním výpovědní lhůty šestiměsíční.
Sjedná-li se služební poměr nebo pokračuje-li se v něm tak, že doba není určena, lze jej zrušiti výpovědí podle následujících ustanovení.
Výpovědní lhůty.
 
§ 1159
Výpověď se připouští: kdykoliv pro nejbližší den, když při služebním poměru, jehož předmětem nejsou služby vyšší, je plat vyměřen podle hodin nebo dnů, podle kusů nebo jednotlivých úkonů; nejpozději prvého všedního dne pro konec kalendářního týdne, když takový služební poměr je hlavním působištěm výdělečné činnosti zaměstnaného a již tři měsíce trval, nebo když plat je vyměřen podle týdnů. V případě mzdy kusové nebo podle jednotlivých výkonů nestane se výpověď účinnou před skončením výkonů, započatých v době výpovědi.
 
§ 1159a
Když služební poměr, jehož předmětem jsou služby vyšší, je hlavním působištěm výdělečné činnosti zaměstnaného, a trval již tři měsíce, budiž dodržena výpovědní lhůta aspoň čtyřnedělní bez zřetele ke způsobu, jakým je plat vyměřen.
 
§ 1159b
Ve všech ostatních případech lze rozvázati služební poměr dodržením aspoň čtrnáctidenní výpovědní lhůty.
 
§ 1159c
Výpovědní lhůta musí býti vždy pro obě strany stejná. Byly-li ujednány nestejné lhůty, platí pro obě strany lhůta delší.
Vyhledání nového místa.
 
§ 1160
Je-li zaměstnanec přijat do domácnosti zaměstnavatelovy nebo brání-li mu služební poměr, aby si mohl vyhledati nové místo, buď mu za tím účelem po výpovědi na žádost dán přiměřený volný čas bez snížení platu.
Konkurs.
 
§ 1161
Jak působí na služební poměr vyhlášení konkursu na jmění zaměstnavatelovo, ustanovuje konkursní řád.
Předčasné zrušení.
 
§ 1162
Služební poměr může býti rozvázán, byl-li sjednán na určitou dobu, před projitím této doby, jinak ale bez dodržení výpovědní lhůty z důležitých důvodů každou stranou.
 
§ 1162a
Vystoupí-li zaměstnanec předčasně bez důležitého důvodu, může zaměstnavatel žádati buď za jeho opětné nastoupení do služby vedle náhrady škody nebo za náhradu škody pro nesplnění smlouvy. Bude-li zaměstnaný předčasně propuštěn pro nějaké zavinění, je povinen dáti náhradu škody pro nesplnění smlouvy. Za provedené již výkony, za něž plat není ještě splatný, má zaměstnaný nárok na přiměřenou část platu jen potud, pokud ony výkony předčasným zrušením služebního poměru nepozbyly pro zaměstnavatele své hodnoty zcela nebo z největší části.
 
§ 1162b
Propustí-li zaměstnavatel zaměstnaného předčasně bez důležitého důvodu nebo zavinil-li předčasné vystoupení zaměstnaného, má zaměstnaný vedle nároku na náhradu jinaké škody smluvní nárok na plat za dobu, která by musila projíti až do skončení služebního poměru uplynutím smluvní doby nebo řádnou výpovědí, ale vpočte se to, co ušetřil nevykonávaje služeb, nebo čeho nabyl jinakým zaměstnáním nebo nabytí úmyslně zameškal. Pokud však doba výše jmenovaná není delší tří měsíců, může zaměstnaný ihned žádati celý plat, náležející mu za tuto dobu beze srážky.
 
§ 1162c
Jsou-li obě strany vinny předčasným zrušením služebního poměru, rozhodne soudce podle volného uvážení, zda a v jaké výši přísluší náhrada.
 
§ 1162d
Nároky pro předčasné vystoupení nebo pro předčasné propuštění ve smyslu §§ 1162a a 1162b musí býti soudně uplatňovány do šesti měsíců po uplynutí dne, kdy mohly býti vzneseny, jinak jsou vyloučeny.
Vysvědčení.
 
§ 1163
Při skončení služebního poměru buď zaměstnanému na jeho žádost vydáno písemné vysvědčení o době a druhu služby. Žádá-li zaměstnaný za trvání služebního poměru vysvědčení, buď mu vydáno na jeho útraty. Zápisy a poznámky ve vysvědčení, které by znesnadnily zaměstnanému získání nového místa, jsou nepřípustny.
Vysvědčení zaměstnaného, jež jsou uschována u zaměstnavatele, buďte zaměstnanému kdykoliv na žádost vydána.
Donucovací předpisy.
 
§ 1164
Práva zaměstnancova, plynoucí z ustanovení §§ 1154, odst. 3, 1154 b), 1155, 1156-1159 b), 1160, 1162-1163, nemohou býti pracovní smlouvou ani zrušena ani omezena.
2. Smlouva o dílo.
 
§ 1165
zrušen
 
§ 1166
zrušen
Správa pro vady.
 
§ 1167
zrušen
O zmaru provedení.
 
§ 1168
zrušen
 
§ 1168a
zrušen
Povinnost péče.
 
§ 1169
zrušen
Zapravení platu.
 
§ 1170
zrušen
 
§ 1170a
zrušen
Zánik smrtí.
 
§ 1171
zrušen
3. smlouva nakladatelská.
 
§ 1172
[zrušen § 43 odst. 2 zákona z 11. května 1923 č. 106 Sb. z. a n., viz Dodatek L].
 
§ 1173
[zrušen § 43 odst. 2 zákona z 11. května 1923 č. 106 Sb. z. a n., viz Dodatek L].
4. Plnění k účelu nedovolenému.
 
§ 1174
zrušen
 
HLAVA DVACÁTÁ SEDMÁ
zrušena
Vznik výdělečné společnosti. Pojem.
 
§ 1175
zrušen
Rozdělení.
 
§ 1176
zrušen
 
§ 1177
zrušen
Forma zřízení.
 
§ 1178
zrušen
 
§ 1179
zrušen
 
§ 1180
zrušen
Účinek smlouvy a skutečného příspěvku.
 
§ 1181
zrušen
Kmenové jmění.
 
§ 1182
zrušen
 
§ 1183
zrušen
Práva a povinnosti společníků; příspěvek ke kmenovému jmění (fondy);
 
§ 1184
zrušen
Spolupůsobení;
 
§ 1185
zrušen
 
§ 1186
zrušen
 
§ 1187
zrušen
 
§ 1188
zrušen
Doplatek ke kmenovému jmění;
 
§ 1189
zrušen
Provozování svěřených obchodů;
 
§ 1190
zrušen
Ručení za škodu;
 
§ 1191
zrušen
Rozdělení zisku;
 
§ 1192
zrušen
 
§ 1193
zrušen
 
§ 1194
zrušen
 
§ 1195
zrušen
 
§ 1196
[Zrušen § 6 zákona z 14. června 1868 č. 62 ř.z.].
Rozdělení ztráty;
 
§ 1197
Súčtování;
 
§ 1198
zrušen
 
§ 1199
zrušen
 
§ 1200
zrušen
Poměr vůči společníkům.
 
§ 1201
zrušen
 
§ 1202
zrušen
 
§ 1203
zrušen
 
§ 1204
zrušen
Zrušení společnosti a výstup z ní.
 
§ 1205
zrušen
 
§ 1206
zrušen
 
§ 1207
zrušen
 
§ 1208
zrušen
 
§ 1209
zrušen
 
§ 1210
zrušen
 
§ 1211
zrušen
 
§ 1212
zrušen
 
§ 1213
zrušen
 
§ 1214
zrušen
Dělení společenského jmění.
 
§ 1215
zrušen
 
§ 1216
zrušen
 
HLAVA DVACÁTÁ OSMÁ
zrušena
Smlouvy svatební.
 
§ 1217
zrušen
1. Věno.
 
§ 1218
zrušen
Jeho zřízení;
 
§ 1219
zrušen
 
§ 1220
zrušen
 
§ 1221
zrušen
 
§ 1222
zrušen
 
§ 1223
zrušen
 
§ 1224
zrušen
Odevzdání.
 
§ 1225
zrušen
a důkaz o něm.
 
§ 1226
zrušen
Předmět věna a práva manžela a manželky vzhledem k němu.
 
§ 1227
zrušen
 
§ 1228
zrušen
 
§ 1229
zrušen
2. Obvěnění.
 
§ 1230
zrušen
 
§ 1231
zrušen
3. Jitřní dar.
 
§ 1232
zrušen
4. Společenství statků.
 
§ 1233
zrušen
 
§ 1234
zrušen
 
§ 1235
zrušen
 
§ 1236
zrušen
5. Správa a požívání původního nebo nabytého jmění.
 
§ 1237
zrušen
 
§ 1238
zrušen
 
§ 1239
zrušen
 
§ 1240
zrušen
 
§ 1241
zrušen
6. Vdovský plat;
 
§ 1242
zrušen
 
§ 1243
zrušen
 
§ 1244
zrušen
Zajištění věna, obvěnění a vdovského platu;
 
§ 1245
zrušen
Darování mezi manžely a snoubenci;
 
§ 1246
zrušen
 
§ 1247
zrušen
Vzájemné závěti;
 
§ 1248
zrušen
Dědické smlouvy. Náležitosti platnosti dědické smlouvy.
 
§ 1249
zrušen
 
§ 1250
zrušen
Předpis o připojených výminkách.
 
§ 1251
zrušen
Účinek dědické smlouvy.
 
§ 1252
zrušen
 
§ 1253
zrušen
Zánik téže.
 
§ 1254
zrušen
Požívání na případ smrti (právo advitalitní).
 
§ 1255
zrušen
 
§ 1256
zrušen
 
§ 1257
zrušen
 
§ 1258
zrušen
Spolčení dětí.
 
§ 1259
zrušen
Oddělení jmění v případě;
1. konkursu;
 
§ 1260
zrušen
 
§ 1261
zrušen
 
§ 1262
zrušen
2. dobrovolného;
 
§ 1263
zrušen
nebo 3. soudního rozvodu;
 
§ 1264
zrušen
4. prohlášení neplatnosti;
 
§ 1265
zrušen
5. rozluky manželství.
 
§ 1266
zrušen
 
HLAVA DVACÁTÁ DEVÁTÁ
zrušena
Odvážné smlouvy.
 
§ 1267
zrušen
 
§ 1268
zrušen
Druhy odvážných smluv:
 
§ 1269
zrušen
1. sázka;
 
§ 1270
zrušen
 
§ 1271
zrušen
2. hra;
 
§ 1272
zrušen
3. los;
 
§ 1273
zrušen
 
§ 1274
zrušen
4. koupě naděje;
 
§ 1275
zrušen
 
§ 1276
zrušen
zvláště kuxu;
 
§ 1277
zrušen
nebo dědictví;
 
§ 1278
zrušen
 
§ 1279
zrušen
 
§ 1280
zrušen
 
§ 1281
zrušen
 
§ 1282
zrušen
 
§ 1283
zrušen
5. doživotní důchod;
 
§ 1284
zrušen
 
§ 1285
zrušen
 
§ 1286
zrušen
6. společné zaopatřovací ústavy;
 
§ 1287
zrušen
 
§ 1288
zrušen
 
§ 1289
zrušen
 
§ 1290
zrušen
 
§ 1291
zrušen
Pojištění zápůjček na lodi a námořská.
 
§ 1292
zrušen
 
HLAVA TŘICÁTÁ
zrušena
Škoda.
 
§ 1293
zrušen
Prameny poškození.
 
§ 1294
zrušen
O povinnosti k náhradě škody;
1. O škodě se zaviněním;
 
§ 1295
zrušen
 
§ 1296
zrušen
 
§ 1297
zrušen
 
§ 1298
zrušen
Zvláště
a) znalců,
 
§ 1299
zrušen
 
§ 1300
zrušen
nebo b) několika účastníků.
 
§ 1301
zrušen
 
§ 1302
zrušen
 
§ 1303
zrušen
 
§ 1304
zrušen
2. z užívání práva;
 
§ 1305
zrušen
3. z nezaviněného nebo nevolního činu;
 
§ 1306
zrušen
 
§ 1306a
zrušen
 
§ 1307
zrušen
 
§ 1308
zrušen
 
§ 1309
zrušen
 
§ 1310
zrušen
4. náhodou;
 
§ 1311
zrušen
 
§ 1312
zrušen
5. cizími činy;
 
§ 1313
zrušen
 
§ 1313a
zrušen
 
§ 1314
zrušen
 
§ 1315
zrušen
 
§ 1316
zrušen
 
§ 1317
zrušen
 
§ 1318
zrušen
6. stavbou;
 
§ 1319
zrušen
7. zvířetem.
 
§ 1320
zrušen
 
§ 1321
zrušen
 
§ 1322
zrušen
Způsob náhrady škody.
 
§ 1323
zrušen
 
§ 1324
zrušen
Zvláště
1. při poškozeních na těle;
 
§ 1325
zrušen
 
§ 1326
zrušen
 
§ 1327
zrušen
 
§ 1328
zrušen
2. na osobní svobodě;
 
§ 1329
zrušen
3. na cti;
 
§ 1330
zrušen
4. na jmění.
 
§ 1331
zrušen
 
§ 1332
zrušen
Zvláště prodlením placení. Úroky z prodlení.
 
§ 1333
zrušen
 
§ 1334
zrušen
 
§ 1335
zrušen
Výminka smlouvy o náhradu (konvencionální pokuta).
 
§ 1336
zrušen
Závazek škůdcových dědiců.
 
§ 1337
zrušen
Právní prostředek k odškodnění.
 
§ 1338
zrušen
 
§ 1339
zrušen
 
§ 1340
zrušen
 
§ 1341
zrušen
DÍL TŘETÍ
zrušen
   
HLAVA PRVÁ
zrušena
Ustanovení právům společná.
 
§ 1342
zrušen
Způsoby utvrzení práva:
 
§ 1343
zrušen
I. závazkem třetího.
 
§ 1344
zrušen
 
§ 1345
zrušen
a) Jako rukojmí;
 
§ 1346
zrušen
b) jako spoludlužník;
 
§ 1347
zrušen
Rukojmí postižný.
 
§ 1348
zrušen
Kdo se může zaručiti.
 
§ 1349
zrušen
Za jaké závazky.
 
§ 1350
zrušen
 
§ 1351
zrušen
 
§ 1352
zrušen
Objem rukojemství.
 
§ 1353
zrušen
 
§ 1354
zrušen
Účinek.
 
§ 1355
zrušen
 
§ 1356
zrušen
 
§ 1357
zrušen
 
§ 1358
zrušen
 
§ 1359
zrušen
 
§ 1360
zrušen
 
§ 1361
zrušen
 
§ 1362
zrušen
Způsoby zániku rukojemství.
 
§ 1363
zrušen
 
§ 1364
zrušen
 
§ 1365
zrušen
 
§ 1366
zrušen
 
§ 1367
zrušen
II. Smlouvou zástavní.
 
§ 1368
zrušen
Účinek zástavní smlouvy.
 
§ 1369
zrušen
 
§ 1370
zrušen
Nedovolené výminky.
 
§ 1371
zrušen
 
§ 1372
zrušen
Jakým způsobem jest zpravidla dáti jistotu.
 
§ 1373
zrušen
 
§ 1374
zrušen
   
HLAVA DRUHÁ
zrušena
Změna práv a závazků:
 
§ 1375
zrušen
1. novací;
 
§ 1376
zrušen
 
§ 1377
zrušen
 
§ 1378
zrušen
 
§ 1379
zrušen
2. narovnáním.
 
§ 1380
zrušen
 
§ 1381
zrušen
Neplatnost narovnání hledíc k předmětu.
 
§ 1382
zrušen
 
§ 1383
zrušen
 
§ 1384
zrušen
nebo hledíc k jiným nedostatkům.
 
§ 1385
zrušen
 
§ 1386
zrušen
 
§ 1387
zrušen
 
§ 1388
zrušen
Objem narovnání.
 
§ 1389
zrušen
Účinek hledíc k vedlejším závazkům.
 
§ 1390
zrušen
 
§ 1391
zrušen
3. cessí.
 
§ 1392
zrušen
Předměty cesse.
 
§ 1393
zrušen
Účinek.
 
§ 1394
zrušen
 
§ 1395
zrušen
 
§ 1396
zrušen
Ručení cedentovo.
 
§ 1397
zrušen
 
§ 1398
zrušen
 
§ 1399
zrušen
4. poukázkou (asignací).
 
§ 1400
zrušen
 
§ 1401
zrušen
 
§ 1402
zrušen
 
§ 1403
zrušen
5. převzetím dluhu.
 
§ 1404
zrušen
 
§ 1405
zrušen
 
§ 1406
zrušen
 
§ 1407
zrušen
 
§ 1408
zrušen
 
§ 1409
zrušen
 
§ 1410
zrušen
   
HLAVA TŘETÍ
zrušena
Zrušení práv a závazků.
 
§ 1411
zrušen
1. Zaplacením.
 
§ 1412
zrušen
Jak jest placení plniti;
 
§ 1413
zrušen
 
§ 1414
zrušen
 
§ 1415
zrušen
 
§ 1416
zrušen
kdy;
 
§ 1417
zrušen
 
§ 1418
zrušen
 
§ 1419
zrušen
 
§ 1420
zrušen
kým;
 
§ 1421
zrušen
 
§ 1422
zrušen
 
§ 1423
zrušen
komu;
 
§ 1424
zrušen
Složení dluhu k soudu.
 
§ 1425
zrušen
Kvitance.
 
§ 1426
zrušen
 
§ 1427
zrušen
 
§ 1428
zrušen
 
§ 1429
zrušen
 
§ 1430
zrušen
Placení nedluhu.
 
§ 1431
zrušen
 
§ 1432
zrušen
 
§ 1433
zrušen
 
§ 1434
zrušen
 
§ 1435
zrušen
 
§ 1436
zrušen
 
§ 1437
zrušen
2. kompensací.
 
§ 1438
zrušen
 
§ 1439
zrušen
 
§ 1440
zrušen
 
§ 1441
zrušen
 
§ 1442
zrušen
 
§ 1443
zrušen
3. odřeknutím.
 
§ 1444
zrušen
4. sloučením.
 
§ 1445
zrušen
 
§ 1446
zrušen
5. zkázou věci.
 
§ 1447
zrušen
6. smrtí.
 
§ 1448
zrušen
7. projitím času.
 
§ 1449
zrušen
O uvedení v předešlý stav.
 
§ 1450
zrušen
   
HLAVA ČTVRTÁ
zrušena
Promlčení.
 
§ 1451
zrušen
Vydržení.
 
§ 1452
zrušen
Kdo může promlčeti a vydržeti.
 
§ 1453
zrušen
Proti komu.
 
§ 1454
zrušen
Které předměty.
 
§ 1455
zrušen
 
§ 1456
zrušen
 
§ 1457
zrušen
 
§ 1458
zrušen
 
§ 1459
zrušen
Náležitosti vydržení:
1. držení;
 
§ 1460
zrušen
a sice a) pořádné;
 
§ 1461
zrušen
 
§ 1462
zrušen
b) poctivé;
 
§ 1463
zrušen
c) pravé.
 
§ 1464
zrušen
2. projití času.
 
§ 1465
zrušen
Doba vydržecí. Řádná.
 
§ 1466
zrušen
 
§ 1467
zrušen
 
§ 1468
zrušen
 
§ 1469
zrušen
 
§ 1470
zrušen
 
§ 1471
zrušen
mimořádná.
 
§ 1472
zrušen
 
§ 1473
zrušen
 
§ 1474
zrušen
 
§ 1475
zrušen
 
§ 1476
zrušen
 
§ 1477
zrušen
Promlčecí doba. Obecná.
 
§ 1478
zrušen
 
§ 1479
zrušen
 
§ 1480
zrušen
Výjimky.
 
§ 1481
zrušen
 
§ 1482
zrušen
 
§ 1483
zrušen
 
§ 1484
zrušen
 
§ 1485
zrušen
Zvláštní doba promlčecí.
 
§ 1486
zrušen
 
§ 1487
zrušen
 
§ 1488
zrušen
 
§ 1489
zrušen
 
§ 1490
zrušen
 
§ 1491
zrušen
 
§ 1492
zrušen
Započtení promlčecí doby předchůdcovy.
 
§ 1493
zrušen
Zastavení promlčení.
 
§ 1494
zrušen
 
§ 1495
zrušen
 
§ 1496
zrušen
Přetržení promlčení.
 
§ 1497
zrušen
Účinek vydržení nebo promlčení.
 
§ 1498
zrušen
 
§ 1499
zrušen
 
§ 1500
zrušen
 
§ 1501
zrušen
Vzdání se nebo prodloužení promlčení.
 
§ 1502
zrušen

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"