93/2019 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
93/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. března 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019 - 2020, uzavřená dne 22. 1. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
2. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2019, uzavřený dne 14. 1. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR
a
Zemědělským svazem České republiky,
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.
3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2019, uzavřený dne 5. 2. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb
a
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 3. 2019 - 3. 4. 2019)