575/2020 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce

Schválený:
575/2020 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 17. prosince 2020
o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 271g odst. 3 a § 271i odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 285/2020 Sb., sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 činí 34 611 Kč.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.