451/2017 Sb. o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Schválený:
451/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 13. prosince 2017
o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., ze dne 16. června 2010, ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 185/2012 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 184/2013 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 172/2014 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 140/2015 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 270/2016 Sb.
Předmětem aktualizace Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) je zavedení čtyř nových položek na národní úrovni klasifikace, zrušení sedmi položek na národní úrovni a změny názvů u osmi položek klasifikace.
Platné znění aktualizované Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Místopředseda Českého statistického úřadu:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
 
Příl.
Položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) aktualizované k 1. lednu 2018
Tab. č. 1: Nově zavedené položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) s účinností od 1. ledna 2018
I---------I------------------------------------------------------------------I
I Kód   I Název položky                          I
I položky I                                 I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 22693  I Behaviorální analytici                      I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 32213  I Dětské sestry bez specializace                  I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 32220  I Porodní asistentky bez specializace               I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 32593  I Asistenti behaviorálních analytiků, behaviorální technici    I
I---------I------------------------------------------------------------------I
Tab. č. 2: Zrušené položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) k 31. prosinci 2017
I---------I------------------------------------------------------------------I
I Kód   I Název položky                          I
I položky I                                 I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 32114  I Biotechničtí asistenti                      I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 32212  I Všeobecné sestry bez osvědčení                  I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 32221  I Porodní asistentky s osvědčením                 I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 32222  I Porodní asistentky bez osvědčení                 I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 32552  I Fyzioterapeuti bez osvědčení                   I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 53291  I Laboratorní pracovníci                      I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 53292  I Dezinfektoři                           I
I---------I------------------------------------------------------------------I
Tab. č. 3: Změny názvů položek Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) k 1. lednu 2018
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I  Kód  I    Nový název položky    I     Název položky     I
I položky I     od 1. ledna 2018    I   do 31. prosince 2017   I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 21455  I Chemičtí inženýři kontroly a  I Chemičtí inženýři kontroly a  I
I     I řízení kvality, chemičtí    I řízení kvality a specialisté v I
I     I inženýři laboranti a      I příbuzných oborech       I
I     I specialisté v příbuzných    I                I
I     I oborech             I                I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 32211  I Všeobecné sestry bez      I Všeobecné sestry s osvědčením I
I     I specializace (kromě dětských  I                I
I     I sester)             I                I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 32551  I Fyzioterapeuti bez specializace I Fyzioterapeuti s osvědčením  I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 3256  I Praktické sestry        I Zdravotničtí asistenti     I
I     I                 I (praktické sestry)       I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 32560  I Praktické sestry        I Zdravotničtí asistenti     I
I     I                 I (praktické sestry)       I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 33391  I Pracovníci v oblasti      I Pracovníci v oblasti propagace I
I     I marketingu, propagace a reklamy I a reklamy           I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 83221  I Řidiči osobních a malých    I Řidiči osobních a malých    I
I     I dodávkových automobilů (kromě  I dodávkových automobilů (kromě I
I     I taxikářů a řidičů zdravotnické I taxikářů a řidičů dopravy   I
I     I dopravní služby)        I nemocných a raněných)     I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 83223  I Řidiči zdravotnické dopravní  I Řidiči dopravy nemocných a   I
I     I služby             I raněných            I
I---------I------------------------------------------------------------------I

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 12. 2017 – 8. 1. 2018)