419/2023 Sb. o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
419/2023 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 7. prosince 2023
o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra vyhlašuje podle § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 418/2023 Sb., § 48 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 418/2023 Sb., a § 54 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 418/2023 Sb., základnu pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků pro rok 2024 ve výši 42 249 Kč.
Ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.