400/2023 Sb. o vyhlášení výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely § 203a zákoníku práce

Schválený:
400/2023 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. prosince 2023
o vyhlášení výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely § 203a zákoníku práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 203a odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 321/2023 Sb., sděluje, že výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 činí 243,90 Kč.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.