380/2021 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022

Schválený:
380/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. října 2021,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2022 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 298 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 946 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3 892 Kč.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.