378/2017 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
378/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 6. listopadu 2017
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 uzavřená dne 13. 6. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu.
2. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020, uzavřený dne 27. 6. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022, uzavřená dne 17. 10. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (7. 11. 2017 - 4. 12. 2017)