363/2016 Sb. o zavedení letního času v letech 2017 až 2021

Schválený:
363/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2016
o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zavedení letního času v letech 2017 až 2021.
 
§ 2
Počátek a konec letního času v letech 2017 až 2021
(1) Letní čas se zavádí
a) v roce 2017 dnem 26. března,
b) v roce 2018 dnem 25. března,
c) v roce 2019 dnem 31. března,
d) v roce 2020 dnem 29. března,
e) v roce 2021 dnem 28. března.
V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.
(2) Letní čas končí
a) v roce 2017 dnem 29. října,
b) v roce 2018 dnem 28. října,
c) v roce 2019 dnem 27. října,
d) v roce 2020 dnem 25. října,
e) v roce 2021 dnem 31. října.
V těchto dnech o třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.
 
§ 3
Vliv zavedení letního času na stanovenou týdenní pracovní dobu
(1) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým počátek letního času v letech 2017 až 2021 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o jednu hodinu kratší.
(2) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým konec letního času v letech 2017 až 2021 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v příslušném týdnu o jednu hodinu delší.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času. Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času - Harmonogram období letního času (2016/C 61/01).

Související dokumenty

Související články

Změna letního času v roce 2019