36/1960 Sb. o územním členění státu

Schválený:
36/1960 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. dubna 1960
o územním členění státu
Změna: 69/1967 Sb.
Změna: 29/1968 Sb.
Změna: 175/1968 Sb.
Změna: 40/1969 Sb., 41/1969 Sb., 71/1969 Sb.
Změna: 126/1971 Sb.
Změna: 248/1990 Sb.
Změna: 425/1990 Sb.
Změna: 108/1995 Sb.
Změna: 132/2000 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
 
§ 1
Území Republiky československé se dělí na kraje, kraje se dělí na okresy a okresy se dělí na obce a vojenské újezdy.
 
§ 1a
(1) Území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.
(2) Území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.
(3) Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území okresů výčtem obcí a vojenských újezdů.
 
§ 2
Území hlavního města Prahy tvoří samostatnou územní jednotku; dělí se na deset obvodů. Název obvodů zní: obvod Praha 1 - 10. Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území obvodů výčtem městských částí ke dni účinnosti tohoto zákona.
 
§ 3
Vytvářejí se tyto kraje:
1. Kraj Středočeský se sídlem v Praze;
2. Kraj Jihočeský se sídlem v Českých Budějovicích;
3. Kraj Západočeský se sídlem v Plzni;
4. Kraj Severočeský se sídlem v Ústí nad Labem;
5. Kraj Východočeský se sídlem v Hradci Králové;
6. Kraj Jihomoravský se sídlem v Brně;
7. Kraj Severomoravský se sídlem v Ostravě;
 
§ 4
Ve Středočeském kraji se vytvářejí tyto okresy:
1. Okres Benešov;
2. Okres Beroun;
3. Okres Kladno;
4. Okres Kolín;
5. Okres Kutná Hora;
6. Okres Mělník;
7. Okres Mladá Boleslav;
8. Okres Nymburk;
9. Okres Praha-východ;
10. Okres Praha-západ;
11. Okres Příbram;
12. Okres Rakovník.
 
§ 5
V Jihočeském kraji se vytvářejí tyto okresy:
1. Okres České Budějovice;
2. Okres Český Krumlov;
3. Okres Jindřichův Hradec;
4. Okres Pelhřimov;
5. Okres Písek;
6. Okres Prachatice;
7. Okres Strakonice;
8. Okres Tábor.
 
§ 6
V Západočeském kraji se vytvářejí tyto okresy:
1. Okres Domažlice;
2. Okres Cheb;
3. Okres Karlovy Vary;
4. Okres Klatovy;
5. Okres Plzeň-město;
6. Okres Plzeň-jih;
7. Okres Plzeň-sever;
8. Okres Rokycany;
9. Okres Sokolov;
10. Okres Tachov.
 
§ 7
V Severočeském kraji se vytvářejí tyto okresy:
1. Okres Česká Lípa;
2. Okres Děčín;
3. Okres Chomutov;
4. Okres Jablonec nad Nisou;
5. Okres Liberec;
6. Okres Litoměřice;
7. Okres Louny;
8. Okres Most;
9. Okres Teplice;
10. Okres Ústí nad Labem.
 
§ 8
Ve Východočeském kraji se vytvářejí tyto okresy:
1. Okres Havlíčkův Brod;
2. Okres Hradec Králové;
3. Okres Chrudim;
4. Okres Jičín;
5. Okres Náchod;
6. Okres Pardubice;
7. Okres Rychnov nad Kněžnou;
8. Okres Semily;
9. Okres Svitavy;
10. Okres Trutnov;
11. Okres Ústí nad Orlicí.
 
§ 9
V Jihomoravském kraji se vytvářejí tyto okresy:
1. Okres Blansko;
2. Okres Brno-město;
3. Okres Brno-venkov;
4. Okres Břeclav;
5. Okres Zlín
6. Okres Hodonín;
7. Okres Jihlava;
8. Okres Kroměříž;
9. Okres Prostějov;
10. Okres Třebíč;
11. Okres Uherské Hradiště;
12. Okres Vyškov;
13. Okres Znojmo;
14. Okres Žďár nad Sázavou.
 
§ 10
V Severomoravském kraji se vytvářejí tyto okresy:
1. Okres Bruntál;
2. Okres Frýdek-Místek;
3. Okres Jeseník;
4. Okres Karviná;
5. Okres Nový Jičín;
6. Okres Olomouc;
7. Okres Opava;
8. Okres Ostrava-město;
9. Okres Přerov;
10. Okres Šumperk;
11. Okres Vsetín.
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
Území krajů se skládá z území okresů.
 
§ 15
(1) Vytvoření nebo zrušení kraje, podstatná změna jeho území nebo změna jeho sídla se provádí zákonem; provádět jiné změny území kraje přísluší vládě.
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
Ministerstvo vnitra vede přehled obcí, vojenských újezdů, okresů, krajů a v hlavním městě Praze městských obvodů.
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej vláda.
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Dolanský v. r.
Kopecký v. r.
Barák v. r.
inž. Šimůnek v. r.
inž. Jankovcová v. r.
dr. Kyselý v. r.
Plojhar v. r.
David v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčíř v. r.
Krosnář v. r.
generál armády Lomský v. r.
Machačová v. r.
dr. Nejedlý v. r.
Poláčel v. r.
Štrougal v. r.
Uher v. r.
Beran v. r.
Jonáš v. r.
dr. Kahuda v. r.
Reitmajer v. r.
dr. Škoda v. r.
dr. Vlasák v. r.
Brabec v. r.
inž. Černý v. r.
dr. Neuman v. r.
Ouzký v. r.
Pospíšil v. r.
inž. Púčik v. r.