322/2005 Sb. o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách

Schválený:
322/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. srpna 2005
o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
Změna: 167/2006 Sb.
Změna: 423/2006 Sb.
Změna: 225/2007 Sb.
Změna: 325/2008 Sb.
Změna: 249/2009 Sb.
Změna: 252/2010 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a § 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
 
§ 1
Studium na středních školách
Za studium na středních školách, jde-li o studium uskutečňované v České republice, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje též:
a) studium osob se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou, uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání, uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech1), která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let,
c) vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů2),
d) studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů vzdělávacími institucemi působícími v České republice, uvedenými v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 2
Studium na vysokých školách
Za studium na vysokých školách se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje též studium uskutečňované v České republice ve vysokoškolských studijních programech, popřípadě oborech, zahraničních vysokých škol vzdělávacími institucemi působícími v České republice, které jsou uvedeny spolu s těmito studijními programy, popřípadě obory, v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách.
2. Vyhláška č. 171/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách.
3. Vyhláška č. 284/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb.
4. Vyhláška č. 361/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb.
5. Vyhláška č. 249/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 467/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
 
Příloha 1
Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou, který uskutečňuje:
1. Bc. Pavla Vystrčilová, 687 54 Bánov 572, IČ: 67588026
Jazyk: anglický
Místo výuky: Uherský Brod
2. PaedDr. Henrieta Mottlová, 266 01 Beroun - Město, Tovární 43, IČ: 71361405
Jazyk: anglický
Místo výuky: Beroun
3. AMADEUS - jazyková agentura, společnost s ručením omezeným, 783 21 Bílá Lhota,
Pateřín 6, IČ: 62300601
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Olomouc
4. Lingua centrum H. E., spol. s r.o., 678 01 Blansko, Těchov 209, IČ: 27706257
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Blansko, Brno
5. EXPERIENCE jazykové vzdělávací centrum s.r.o., 678 01 Blansko, Tylova 630/2,
IČ: 27736156
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Blansko
6. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9, 611 49 Brno - Veveří, Kotlářská 263/9, IČ: 00566772
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, italský
Místo výuky: Brno
7. PhDr. Olga Drobáňová, 602 00 Brno - město, Masarykova 427/31, IČ: 14627973
Jazyk: anglický, německý, španělský, ruský
Místo výuky: Brno
8. Majda agency s.r.o., 602 00 Brno - Veveří, Gorkého 58/8, IČ: 25508229
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský
Místo výuky: Brno
9. SLI - INTERNATIONAL, s.r.o., 616 00 Brno - Žabovřesky, Tábor 2357/28b, IČ: 25552732
Jazyk: anglický
Místo výuky: Brno
10. JUDr. Pavlína Megová, 602 00 Brno - Veveří, Jaselská 200/17, IČ: 63382229
Jazyk: anglický, německý, španělský
Místo výuky: Brno
11. Mgr. Pavlos Gurutidis, 602 00 Brno - Veveří, Šumavská 525/33, IČ: 61448192
Jazyk: anglický
Místo výuky: Brno, Praha, Olomouc
12. Mgr. Roman Kožnar, 602 00 Brno - Ponava, Staňkova 361/8c, IČ: 47386312
Jazyk: anglický
Místo výuky: Brno, Praha
13. ILC Brno s.r.o., 602 00 Brno - město, Sukova 553/2, IČ: 25575881
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Brno
14. Österreich Institut Brno s.r.o., 602 00 Brno - Veveří, Moravské náměstí 690/15, IČ: 26265044
Jazyk: německý
Místo výuky: Brno
15. Dagmar Pelikánová, 602 00 Brno - Veveří, Lidická 695/9, IČ: 72414715
Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský, ruský
Místo výuky: Brno
16. A SCHOOL s.r.o., 602 00 Brno - Veveří, Obilní trh 308/2, IČ: 26959348
Jazyk: anglický
Místo výuky: Brno
17. Mgr. Eva Bellová, 602 00 Brno - Veveří, Gorkého 524/2, IČ: 61442224
Jazyk: anglický, ruský, čínský
Místo výuky: Brno
18. Alena Krátková, 636 00 Brno - Židenice, Krásného 1398/69, IČ: 75755289
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Brno
19. Ing. Bohdana Němcová, 628 00 Brno - Židenice, Bzenecká 4171/18, IČ: 65281268
Jazyk: anglický
Místo výuky: Brno
20. Kurzy Jílek, s.r.o., 602 00 Brno - Ponava, Štefánikova 69/2, IČ: 28332971
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Brno
21. Bc. Vilém Jungmann, Brno - Královo Pole, Vackova 1729/75, IČ: 68690266
Jazyk: anglický
Místo výuky: Brno
22. Light Point, s.r.o., 618 00 Brno - Černovice, Vítězslavy Kaprálové 501/14, IČ: 26286271
Jazyk: anglický, ruský, japonský
Místo výuky: Brno
23. Jazyková škola LinguaPlus, s.r.o., 602 00 Brno - Trnitá, Vlhká 194/25, IČ: 25580442
Jazyk: anglický
Místo výuky: Brno
24. JŠ Miramare, s.r.o., 602 00 Brno - město, Masarykova 506/37, IČ: 27709591
Jazyk: anglický, německý, španělský
Místo výuky: Brno, Ostrava, Olomouc, Frýdek-Místek, Zlín
25. Bc. Monika Vasková, 613 00 Brno - Černé Pole, náměstí SNP 1111/2, IČ: 65208897 Jazyk: anglický, španělský Místo výuky: Brno
26. GREKOL CZ, s.r.o., 602 00 Brno - město, Údolní 222/5, IČ: 27754464
Jazyk: anglický
Místo výuky: Brno, Praha
27. Brno English Centre, spol. s r.o., 602 00 Brno - město, Starobrněnská 33/16, IČ: 63469286
Jazyk: anglický
Místo výuky: Brno
28. Akademie J. A. Komenského, o. s., oblast Bruntál, 792 01 Bruntál, Dukelská 2, IČ: 00431435
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Bruntál
29. Gymnázium, Břeclav, Sady 28. října 1, 690 02 Břeclav, Sady 28. října 674/1, IČ: 60680351
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Břeclav
30. Akademie J. A. Komenského, o. s., oblast Břeclav, 690 02 Břeclav, 17. listopadu 1, IČ: 00431311
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Břeclav
31. Jaroslav Hroch, 549 41 Červený Kostelec - Horní Kostelec, Na Strži 213, IČ: 62023799
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Náchod
32. Akademie J. A. Komenského, o. s., oblast Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa, Mariánská 605, IČ: 00431052
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Česká Lípa
33. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 372 16 České Budějovice 4, Rudolfovská 458/92, IČ: 60075911
Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský
Místo výuky: České Budějovice
34. EDUCOCENTER Jiří Čapek s.r.o., 370 01 České Budějovice, Štítného 80/12, IČ: 60851864
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: České Budějovice
35. GRANT LANGUAGE SCHOOL, s.r.o., 370 01 Homole - Černý Dub, Boršovská 58, IČ: 26089696
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: České Budějovice
36. GAUDEO CB, s.r.o., 370 01 České Budějovice 4, Vodní 561/8a, IČ: 25164040
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: České Budějovice
37. DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, v. o. s., 370 05 České Budějovice 2, E. Rošického 364/9, IČ: 26051982
Jazyk: anglický, německý, ruský
Místo výuky: České Budějovice
38. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., 370 01 České Budějovice 6, Jeronýmova 28/22, IČ: 60646764
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský
Místo výuky: České Budějovice
39. Pygmalion, s.r.o., 737 01 Český Těšín, Smetanova 1912/5, IČ: 25824147
Jazyk: anglický
Místo výuky: Český Těšín, Třinec, Ostrava
40. Ing. Jan Těšík - LION, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 14, IČ: 12651524
Jazyk: anglický
Místo výuky: Frenštát pod Radhoštěm, Nový Jičín
41. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 738 02 Frýdek-Místek, Palackého 123, IČ: 00846902
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Frýdek-Místek
42. Monika Pekárková - Top Language School, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, Zámecké nám. 47, IČ: 68354100
Jazyk: anglický
Místo výuky: Frýdek-Místek, Havířov
43. Akademie J. A. Komenského, oblast Hodonín, 695 01 Hodonín, Dukelských hrdinů 1, IČ: 00431338
Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský
Místo výuky: Hodonín
44. Jazyková škola IDEA, s.r.o., 695 01 Hodonín, Národní třída 267/16, IČ: 27692264
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Hodonín
45. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692, 500 02 Hradec Králové, V Lipkách 692/1a, IČ: 62690078
Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský, španělský
Místo výuky: Hradec Králové
46. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, třída SNP 170/32a, IČ: 25262327
Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský, španělský
Místo výuky: Hradec Králové
47. Soukromá jazyková škola PSJG Hradec Králové, společnost s ručením omezeným, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Brandlova 875/15, IČ: 25267914 Jazyk: anglický, německý Místo výuky: Hradec Králové
48. EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s.r.o., 500 03 Hradec Králové, Pospíšilova 324/7, IČ: 27477169
Jazyk: anglický
Místo výuky: Hradec Králové, Pardubice, Česká Třebová, Poděbrady
49. Gulliver Group s.r.o., 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 28/38, IČ: 27500373
Jazyk: anglický
Místo výuky: Hradec Králové, Pardubice
50. Mgr. Zbyněk Rybka, 747 41 Hradec nad Moravicí, Podolská 156, IČ: 11544295
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Opava
51. LINGO s.r.o., 373 61 Hrdějovice, Modřínová 354, IČ: 26087375
Jazyk: anglický, německý, španělský
Místo výuky: České Budějovice
52. Winfield College - Czech, s.r.o., 350 02 Cheb, K nemocnici 2375/2a, IČ: 25244698
Jazyk: anglický
Místo výuky: Cheb
53. Mgr. Kateřina Bendová, 350 02 Cheb, Na Hradčanech 1602/18, IČ: 64181570
Jazyk: anglický
Místo výuky: Cheb
54. Mgr. Hana Ketzlová, 565 01 Choceň, Ostrovní 350, IČ: 63202042
Jazyk: anglický, německý, ruský
Místo výuky: Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Vysoké Mýto
55. Akademie J. A. Komenského, oblast Chomutov, 430 01 Chomutov, Školní 1294/55, IČ: 00431079
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Chomutov
56. Jazyková škola Sejfi, Pavlíček, v. o. s., 583 01 Chotěboř, Drtinova 574, IČ: 27489400
Jazyk: anglický
Místo výuky: Chotěboř
57. Jiří Kubeš, 537 01 Chrudim IV, Lázeňská 96, IČ: 72891017
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Chrudim
58. Akademie J. A. Komenského, o. s. oblast Jičín, 506 01 Jičín, Havlíčkova 177, IČ: 0043192
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Jičín
59. INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o., 586 05 Jihlava, Rantířovská 4375/9, IČ: 46962662
Jazyk: anglický, německý, francouzský
Místo výuky: Jihlava, Žďár nad Sázavou
60. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, 586 01 Jihlava, nám. Svobody 127/1, IČ: 6054588
Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský
Místo výuky: Jihlava
61. Akademie Jana Amose Komenského, o. s., oblast Jihlava, 586 01 Jihlava, Havlíčkova 44, IČ: 00431346
Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský
Místo výuky: Jihlava
62. Obchodní akademie T. G. Masaryka, Jindřichův Hradec, Husova 156, 377 11 Jindřichův Hradec II, Husova 156, IČ: 60816759
Jazyk: anglický, německý, francouzský
Místo výuky: Jindřichův Hradec
63. Jazyková škola Zachová s.r.o., 377 01 Jindřichův Hradec II, Nádražní 187 IČ: 26083264
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Jindřichův Hradec
64. Milena Petrová, 377 01 Jindřichův Hradec, Kosmonautů 14, IČ: 16816277
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Jindřichův Hradec
65. MENTA - středisko vzdělávání dospělých a jazyková škola s.r.o., 360 01 Karlovy Vary - Olšová Vrata, Revoluční 130, IČ: 26361868
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Karlovy Vary
66. Tatjana Slabová Brezinská, 360 01 Karlovy Vary, Moskevská 1055/11, IČ: 72269685
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Karlovy Vary
67. Akademie J. A. Komenského, o. s., oblast Kladno, 272 01 Kladno - Kročehlavy, Náměstí Sítná 3105, IČ: 00430749
Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský
Místo výuky: Kladno
68. PROGRESS Language Institute s.r.o., 272 01 Kladno - Kročehlavy, Náměstí Sítná 3106, IČ: 26482037
Jazyk: anglický
Místo výuky: Kladno
69. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196, 339 01 Klatovy I, Plánická 196, IČ: 61781771
Jazyk: anglický, německý, ruský
Místo výuky: Klatovy
70. Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o., 280 02 Kolín IV, U Křižovatky 262, IČ: 25134710
Jazyk: anglický, německý, francouzský
Místo výuky: Kolín
71. HANNAH Group s.r.o., Husova 48, 280 02 Kolín I, IČ: 28507363
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Kolín, Čáslav
72. Stanislav Modráček, 742 21 Kopřivnice, Francouzská 1187/30, IČ: 69577935
Jazyk: anglický
Místo výuky: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí
73. Jazyková škola ATHENA s.r.o., 767 01 Kroměříž, Karolíny Světlé 3366/6, IČ: 25339702
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Kroměříž
74. Mgr. Andrea Hanáková, 767 01 Kroměříž, Havlíčkova 1746/84, IČ: 67578110
Jazyk: anglický, ruský
Místo výuky: Kroměříž
75. Dr. Jana Jílková, 284 01 Kutná Hora - Hlouška, Ostašova 524/14, IČ: 10244492
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Kutná Hora
76. EdCentre school, s.r.o., 756 41 Lešná 29, IČ: 28594614
Jazyk: anglický
Místo výuky: Valašské Meziříčí
77. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, 460 01 Liberec I - Staré Město, Šamánkova 500/8, IČ: 46747966
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Liberec
78. Mgr. Miroslav Schiffert, 460 01 Liberec V - Kristiánov, Hvězdná 489/17, IČ: 65098889
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Liberec
79. Akademie Jana Amose Komenského Liberec, 460 01 Liberec, Fügnerova 667/7, IČ: 26983907
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský
Místo výuky: Liberec
80. SWALLOW SCHOOL OF ENGLISH s.r.o., 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, Za Tratí 447, IČ: 64049531
Jazyk: anglický
Místo výuky: Liberec
81. WANGLE SCHOOL s.r.o., 412 01 Litoměřice - Předměstí, Máchovy schody 9/2, IČ: 27284361
Jazyk: anglický
Místo výuky: Litoměřice
82. Mgr. Tomáš Fila, 570 01 Litomyšl - Záhradí, T. Novákové 61, IČ: 72945982
Jazyk: anglický
Místo výuky: Litomyšl
83. East College s.r.o., 471 57 Mařenice, Dolní Světlá 37, IČ: 27300587
Jazyk: anglický, arabský, čínský, ruský
Místo výuky: Praha
84. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14, 293 80 Mladá Boleslav II, třída T. G. Masaryka 14, IČ: 48683884
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Mladá Boleslav
85. Mgr. Miroslav Čonka, 664 42 Modřice, Komenského 398, IČ: 75616033
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Třebíč
86. Mezinárodní jazykový institut, s.r.o., 434 47 Most, Růžová 1427, IČ: 61534544
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Most
87. Mgr. Lukáš Utíkal, 783 32 Náklo 236, IČ: 73021881
Jazyk: anglický
Místo výuky: Olomouc
88. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, 779 00 Olomouc, Pöttingova 624/2, IČ: 00601713
Jazyk: anglický, německý, francouzský
Místo výuky: Olomouc
89. Mgr. Pavel Pospíšil, 779 00 Olomouc - Nová Ulice, U Stadionu 1205/10, IČ: 10586962
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský
Místo výuky: Olomouc, Prostějov, Přerov, Zlín
90. Ludmila Fládrová, 747 06 Opava - Kylešovice, Liptovská 966/22, IČ: 12120332
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Opava
91. Linguistic - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v. o. s., 735 14 Orlová - Poruba, Akátová 1296, IČ: 26785901
Jazyk: anglický, francouzský, španělský
Místo výuky: Orlová
92. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková organizace, 701 33 Ostrava, Na Jízdárně 4, IČ: 00602043
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský
Místo výuky: Ostrava
93. Cloverleaf Limited s.r.o., 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Puchmajerova 489/7, IČ: 26829509
Jazyk: anglický, německý, španělský
Místo výuky: Ostrava, Brno
94. Jazykové centrum SVĚT, s.r.o., 702 00 Ostrava - Přívoz, Nádražní 411/173, IČ: 27790274
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský
Místo výuky: Ostrava
95. Bc. Marta Chovancová Simonová, 708 00 Ostrava - Poruba, Otty Synka 1833/12, IČ: 66919568 Jazyk: anglický Místo výuky: Ostrava
96. Akademie J. A. Komenského, oblast Ostrava, 702 00 Ostrava, Nádražní 120, IČ: 63025647
Jazyk: anglický, německý, španělský
Místo výuky: Ostrava
97. Hello language centre s.r.o., 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Emila Filly 982/12, IČ: 25889192
Jazyk: anglický, německý, španělský
Místo výuky: Ostrava, Brno, Hradec Králové, Opava
98. Eddica, spol. s r.o., 700 30 Ostrava - Zábřeh, Závodní 1245/91, IČ: 25840231
Jazyk: anglický
Místo výuky: Ostrava
99. Ing. Lenka Masná, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, Klegova 1488/80, IČ: 67700144
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Kroměříž
100. Institut vzdělávání SOKRATES, s.r.o., 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 2632/18, IČ: 25883500
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Ostrava
101. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice - Zelené Předměstí, Štefánikova 325, IČ: 48161209
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Pardubice
102. Klub Polabiny IV s.r.o., 530 09 Pardubice - Polabiny, Mozartova 456, IČ: 63219891
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Pardubice, Žamberk
103. ABSOLUTE o. s., 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, Havlíčkova 841, IČ: 27055574
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Pardubice
104. Bc. Marcela Vyskočilová, 530 02 Pardubice - Staré Město, Pernštýnské náměstí 65, IČ: 74018094
Jazyk: anglický
Místo výuky: Pardubice
105. Mgr. Kateřina Klímová, 262 25 Pičín 119, IČ: 71705112
Jazyk: anglický
Místo výuky: Příbram
106. Filip Žalud, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí, Smetanovo nám. 1528, IČ: 68524773
Jazyk: anglický, francouzský
Místo výuky: Písek, Praha
107. Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město, sady 5. května 85/42, IČ: 49774191
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský
Místo výuky: Plzeň
108. Mgr. Naděžda Paboučková, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, Liliová 2491/45, IČ: 14708159
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Plzeň
109. Jaroslava Bogučaninová, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí, sady Pětatřicátníků 48/33, IČ: 14712661
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Plzeň
110. Ing. Miroslav Morávek, 318 00 Plzeň - Skvrňany, Na Souvrati 392/12, IČ: 11414677
Jazyk: německý
Místo výuky: Plzeň
111. Jarmila Jandečková, 323 00 Plzeň - Bolevec, Janáčkova 1890/76, IČ: 18258590
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Plzeň
112. Iveta Veličkinová, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město, Rooseveltova 10/9, IČ: 61166065
Jazyk: anglický
Místo výuky: Plzeň
113. DIMENZE AZ s.r.o., 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, Úslavská 447/17, IČ: 26384281
Jazyk: anglický, německý, ruský
Místo výuky: Teplice, Jablonec nad Nisou, Plzeň
114. Jazyková škola SPELL s.r.o., 301 00 Plzeň - Vnitřní Město, Perlová 69/9, IČ: 29103789
Jazyk: anglický
Místo výuky: Plzeň
115. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, 116 72 Praha 1, Školská 15, IČ: 00334227
Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský, ruský
Místo výuky: Praha
116. Mgr. Petr Poláček, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Janovského 979/11, IČ: 72793601
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Praha
117. Společnost přátel USA, 110 00 Praha 1, Na Poříčí 6, IČ: 45249113
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
118. Lingua Viva, s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové Město, Spálená 92/21, IČ: 25644068
Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský
Místo výuky: Praha
119. GLOSSA, s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové Město, Jindřišská 898/11, IČ: 26172062
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
120. Tutor, s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové Město, U Půjčovny 952/2, IČ: 26224917
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha, Brno, Plzeň
121. Agentura Parole s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 834/17, IČ: 27285359
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Chomutov, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Plzeň, Karlovy Vary, Hradec Králové
122. PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o., 110 00 Praha 1 - Staré Město, Na příkopě 988/31, IČ: 26473194
Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský
Místo výuky: Praha
123. ITC - INTERNATIONAL TEFL CERTIFICATE, s.r.o., 170 00 Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 1/362, IČ: 25614916
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
124. LINGUA SANDY, s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové Město, Na Florenci 1686/9, IČ: 27397807
Jazyk: anglický, španělský
Místo výuky: Praha
125. SYNERGY CZ, s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové Město, Národní 138/10, IČ: 27410111
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
126. Institut jazykového vzdělávání, s.r.o., 116 00 Praha 1 - Nové Město, Štěpánská 704/61, IČ: 26473046
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
127. LONDON INSTITUTE PRAHA s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové Město, Soukenická 1189/23, IČ: 26712075
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
128. Karlov College s.r.o., 110 00 Praha 1 - Staré Město, Revoluční 762/13, IČ: 27399851
Jazyk: ruský
Místo výuky: Praha
129. MAGIC SCHOOL s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové Město, Biskupský dvůr 1147/6, IČ: 28243013
Jazyk: anglický
Místo výuky: Náchod
130. Národní akademie Jana Husa, o. p. s., 116 02 Praha 1 - Nové Město, Štěpánská 704/61, IČ: 28418891
Jazyk: anglický, ruský
Místo výuky: Praha
131. Jipka jižní Čechy, s.r.o., 158 00 Praha 5 - Stodůlky, Nušlova 2515/4, IČ: 29029988
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský, italský
Místo výuky: Staré Hodějovice
132. domus linguarum s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové Město, Spálená 108/51, IČ: 27455360
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
133. SCOOL s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 791/141, IČ: 28453913
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
134. AZ Smart s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 791/141, IČ: 26486806
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
135. Ing. Simona Krausová, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Slavíkova 1657/1, IČ: 13782819
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Praha
136. Jaromír Ježek, 120 00 Praha 2 - Nové Město, Václavská 2069/18, IČ: 47612398
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Praha
137. ESO, Euroškola s.r.o., 120 00 Praha 2 - Nové Město, Na Moráni 360/3, IČ: 44264445
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Česká Lípa
138. Univerzita Karlova v Praze, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 560/5, IČ: 00216208
Jazyk: anglický, latinský
Místo výuky: Mariánské Lázně, Dobruška
139. Alkestis s.r.o., 120 00 Praha 2 - Nové Město, Malá Štěpánská 541/15, IČ: 27223205
Jazyk: anglický, ruský
Místo výuky: Praha
140. SPĚVÁČEK vzdělávací centrum s.r.o., 160 00 Praha 6 - Dejvice, nám. Na Santince 1554/2, IČ: 25799789
Jazyk: anglický, japonský
Místo výuky: Praha
141. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Praha, s.r.o., 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1971/38, IČ: 28546971
Jazyk: anglický, německý, ruský
Místo výuky: Praha
142. European Academy in Prague, s.r.o., 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Na Kozačce 1103/5, IČ: 29033845
Jazyk: anglický, ruský
Místo výuky: Praha
143. Instituto Cervantes při Španělském velvyslanectví, 120 00 Praha 2, Na Rybníčku 536/6, IČ: 00466905
Jazyk: španělský
Místo výuky: Praha
144. SCHOLA COMENIANA spol. s r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov, Viklefova 1813/20, IČ: 63676486
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Praha
145. Eva Kudrnová, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Slavíkova 1231/26, IČ: 48079006
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
146. Jazyková škola Elvis, s.r.o., 140 00 Praha 4 - Nusle, Žateckých 1224/12, IČ: 28199952
Jazyk: anglický, německý, francouzský
Místo výuky: Praha
147. POLYGLOT jazyková škola s.r.o., 140 00 Praha 4 - Nusle, Mečislavova 223/8, IČ: 63488108
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, italský
Místo výuky: Praha, Brno, České Budějovice, Jihlava, Plzeň
148. AKCENT International House Prague, družstvo, 140 00 Praha 4 - Michle, Bítovská 1245/3, IČ: 48032778
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský
Místo výuky: Praha
149. Zarina Radžabová, 147 00 Praha 4 - Braník, U Dubu 1794/104a, IČ: 49642251
Jazyk: anglický, německý, ruský, francouzský
Místo výuky: Praha
150. Daniela Pechačová, 141 00 Praha 4 - Michle, Podle Kačerova 1004/11, IČ: 67949452
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
151. Ladislava Ebenstreitová, 140 00 Praha 4 - Krč, Matěchova 1069/4, IČ: 67410481
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
152. Klasické gymnázium Modřany, s.r.o., 143 00 Praha 4 - Modřany, Rakovského 3136/1, IČ: 61054682
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský
Místo výuky: Praha
153. Renáta Prokopová, 148 00 Praha 4 - Chodov, Hrabákova 1973/3, IČ: 63117029
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
154. Evropský jazykový institut v Praze s.r.o., 149 00 Praha 4 - Chodov, Zdiměřická 1440/6, IČ: 28523059
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský
Místo výuky: Praha
155. P. Y. S., a. s., 150 00 Praha 5 - Smíchov, Vltavská 3101/24, IČ: 43874860
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský
Místo výuky: Praha
156. Caledonian Languages, s.r.o., 150 00 Praha 5 - Smíchov, Vltavská 3101/24, IČ: 29013372
Jazyk: anglický, španělský
Místo výuky: Praha, Brno
157. JIPKA Praha 13, s.r.o., 158 00 Praha 5 - Stodůlky, Nušlova 2515/4, IČ: 28429681
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský, italský
Místo výuky: Praha
158. EMPIRE CZ s.r.o., 150 00 Praha 5 - Smíchov, Arbesovo náměstí 257/7, IČ: 27588581
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
159. Felix Lingua s.r.o., 150 00 Praha 5 - Košíře, V Cibulkách 366/57, IČ: 28241878
Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský
Místo výuky: Praha
160. AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o., 155 00 Praha 5 - Stodůlky, Před Rybníkem 100/14, IČ: 27974464
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Sokolov
161. MgA. Petr Vrběcký, 500 03 Divec, Severní 102, IČ: 71643842
Jazyk: anglický
Místo výuky: Hradec Králové
162. SPĚVÁČEK jazyková škola s.r.o., 160 00 Praha 6 - Dejvice, nám. Na Santince 1554/2, IČ: 27373533
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
163. AGENTURA EDUCO s.r.o., 170 00 Praha 7 - Holešovice, Dobrovského 872/28, IČ: 27225666
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
164. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, spol. s r.o., 170 00 Praha 7, Ortenovo nám. 34/1275, IČ: 62956191
Jazyk: anglický, německý, arabský, čínský, francouzský, italský, japonský, korejský, perský, portugalský, ruský, španělský, švédský
Místo výuky: Praha
165. IRISLINGUA s.r.o., 181 00 Praha 8 - Troja, Těšínská 600/4, IČ: 27458954
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
166. J.S.AGENCY - jazyková škola II, s.r.o., člen koncernu, 186 00 Praha 8 - Karlín, Vítkova 247/7, IČ: 26117011
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Pelhřimov, Humpolec
167. J.S.Agency, občanské sdružení, 186 00 Praha 8 - Karlín, Vítkova 247/7, IČ: 26984113
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
168. J.S.AGENCY - jazyková škola I s.r.o., 186 00 Praha 8 - Karlín, Vítkova 247/7, IČ: 27122034
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Tábor
169. PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o., 182 00 Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 111/7, IČ: 45796955
Jazyk: anglický, německý, ruský
Místo výuky: Praha
170. Ing. Mária Václavíková, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, Roklova 1904, IČ: 68884940
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
171. Ing. Jaroslava Vostatková, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rožmitálská 2158, IČ: 16911199
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
172. BOHEMIA INSTITUT s.r.o., 100 00 Praha 10 - Strašnice, Nad Vodovodem 20/2372, IČ: 28378491
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský
Místo výuky: Praha
173. Instituto de Espaňol s.r.o., 101 00 Praha 10 - Vršovice, Moskevská 415/1, IČ: 48538604
Jazyk: anglický, španělský
Místo výuky: Praha
174. Pražské vzdělávací středisko s.r.o., 101 00 Praha 10 - Vršovice, Madridská 637/12, IČ: 27233693
Jazyk: anglický, francouzský, ruský
Místo výuky: Praha
175. Jazykový institut Praha s.r.o., 100 00 Praha 10 - Vršovice, Dvacátého osmého pluku 914/45, IČ: 27385906
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský
Místo výuky: Praha
176. David Holiš, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Bratří Čapků 1851/24, IČ: 62368940
Jazyk: japonský
Místo výuky: Praha
177. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., 100 31 Praha 10 - Strašnice, Dubečská 900/10, IČ: 26482789
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
178. INTERLINGUA s.r.o., 750 02 Přerov I - Město, Dr. Skaláka 1455/1, IČ: 25380656
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Přerov
179. PANGEA - jazyková agentura s.r.o., 750 02 Přerov I - Město, Sušilova 1844/24, IČ: 27791343
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Přerov
180. Pavel Kraus, 250 73 Přezletice, Zahradní 166, IČ: 15123618
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
181. Michal Ivasienko, 337 01 Hůrky 79, IČ: 61161730
Jazyk: německý
Místo výuky: Rokycany
182. Akademie J. A. Komenského, oblast Šumperk, 787 01 Šumperk, nám. Míru 4, IČ: 00431516
Jazyk: anglický, německý, španělský
Místo výuky: Šumperk
183. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, 390 02 Tábor, Bydlinského 2474, IČ: 75050099
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Tábor
184. Jazykové studio SPELL s.r.o., 415 01 Teplice, Juditina 1722/18, IČ: 27312691
Jazyk: anglický
Místo výuky: Teplice
185. ETC a NOBILE, JAZYKOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o., 541 01 Trutnov - Horní Předměstí, Vítězná 156, IČ: 47469358 Jazyk: anglický, německý Místo výuky: Trutnov
186. Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, 674 01 Třebíč - Horka - Domky, Bráfova tř. 180/9, IČ: 60418443
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Třebíč
187. Akademie Jana Amose Komenského, o. s., oblast Třebíč, 674 01 Třebíč, Komenského náměstí 11, IČ: 00431371
Jazyk: anglický
Místo výuky: Třebíč
188. Ing. Evžen Rajzl, 686 01 Uherské Hradiště, Dlouhá 205, IČ: 13401891
Jazyk: anglický
Místo výuky: Uherské Hradiště
189. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, 686 57 Uherské Hradiště, Nádražní 22, IČ: 60371731
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Uherské Hradiště
190. Jazyková škola COMENIUS s.r.o., 686 01 Uherské Hradiště, V Teničkách 640, IČ: 26917050
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský
Místo výuky: Uherské Hradiště
191. Vlaďka Zalabáková Tvrdíková, 285 04 Uhlířské Janovice, 9. května 723, IČ: 64167330
Jazyk: anglický
Místo výuky: Kolín
192. Educa Team, s.r.o., 400 01 Ústí nad Labem - centrum, Masarykova 1047/35, IČ: 28667697
Jazyk: anglický
Místo výuky: Ústí nad Labem
193. Richard Musil spol. s r.o., 400 01 Ústí nad Labem - Klíše, Masarykova 656/179, IČ: 25422219
Jazyk: anglický
194. Agentura GERMA s.r.o., 400 01 Ústí nad Labem - Bukov, V Podhájí 776/30, IČ: 27273113
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Ústí nad Labem
195. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého 239/49, IČ: 00851574
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Valašské Meziříčí
196. Mgr. Hana Reichsfeldová, 698 01 Veselí nad Moravou, Břestek 1133, IČ: 74567918
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Veselí nad Moravou
197. Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 387 01 Volyně, Lidická 135, IČ: 60650478
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Volyně
198. MAVO s.r.o., 252 28 Vonoklasy, Černošická 20, IČ: 62579461
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Praha
199. EdCentre s.r.o., 755 01 Vsetín, Jasenická 1414, IČ: 27778142
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Vsetín
200. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, 760 01 Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734/9, IČ: 00559504
Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský
Místo výuky: Zlín
201. E-LINGUA Profi, s.r.o., 760 01 Zlín, nám. T. G. Masaryka 2433, IČ: 29207959
Jazyk: anglický, německý, španělský, ruský
Místo výuky: Zlín
202. Libuše Červinková, 760 01 Zlín, Hrnčířská 3075, IČ: 15245888
Jazyk: anglický, francouzský, španělský
Místo výuky: Zlín
203. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 669 02 Znojmo, Přemyslovců 131/4, IČ: 49438883
Jazyk: anglický, německý
Místo výuky: Znojmo
204. Mgr. Magda Nováková Lindová, 196 00 Praha 9 - Čakovice, Marty Krásové 920/6, IČ: 74630954
Jazyk: anglický
Místo výuky: Praha
 
Příloha 2
Vzdělávací instituce působící v České republice a uskutečňující studium podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů
1. Lycée Français de Prague (Francouzské lyceum v Praze), 150 00 Praha 5, Drtinova 7
2. International School of Prague (Mezinárodní škola v Praze), 164 00 Praha 6, Nebušická 700
3. Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, 158 00 Praha 5, Schwarzenberská 700/1, IČ: 25136241
4. Czech British School, s.r.o., 142 00 Praha 4, K Lesu 558, IČ: 27653048
5. Bulharská základní škola a gymnázium Dr. Petra Berona, 160 00 Praha 6, Rychtářská 1
6. Střední všeobecně vzdělávací škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků při Velvyslanectví Ruské federace v České republice, 160 00 Praha 6, Krupkovo náměstí 1
7. English International School Prague, s.r.o., 142 00 Praha 4, Na Okruhu 395, IČ: 64944000.
 
Příloha 3
Vzdělávací instituce uskutečňující vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol v České republice:
1. U. S. Business School Praha, 110 00 Praha 1, Truhlářská 1104/13-15, IČ: 26545781
* uskutečňuje studijní program: University of Pittsburgh (USA)
- obor: program MBA (Master of Business Administration) - magisterský studijní program
2. Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA/ESMATUR, 120 00 Praha 2, Resslova 308/10, IČ 27365158
* uskutečňuje studijní program: Universitat de Vic, Katalánsko (Španělsko) Barcelona (Španělsko)
- obor: podniková ekonomika a řízení - bakalářský studijní program
- obor: program MBA (Master of Business Administration) - magisterský studijní program
3. University of New York in Prague, s. r. o., 120 00 Praha 2, Legerova 619/72, IČ: 25676598
* uskutečňuje studijní program: Empire State College State University of New York (USA)
- obor: komunikace a mediální studia - bakalářský studijní program
- obor: mezinárodní a evropská ekonomická studia - bakalářský studijní program
- obor: podniková ekonomika a management - bakalářský studijní program
- obor: psychologie - bakalářský studijní program
4. Mezinárodní institut podnikatelství a práva v Praze, s. r. o., 140 00 Praha 4 - Michle, ul. Ohradní 1366/49, IČ: 25697170
* uskutečňuje studijní program: Moskevský institut podnikatelství a práva (Rusko); Zakarpatská státní univerzita (Ukrajina)
- obor: ekonomika - bakalářský studijní program
- obor: právo - bakalářský i magisterský studijní program
5. International Center of Modern Education s. r. o., 100 00 Praha 1, Štěpánská 61, IČ: 26156202
* uskutečňuje studijní program: Ruská chemicko-technologická univerzita D. I. Mendělejeva (Rusko)
- obor: management - bakalářský i magisterský studijní program
- obor: právo - magisterský studijní program
6. B. I. B. S., a. s., 602 00 Brno, Lidická 960/81, IČ: 25534581
* uskutečňuje studijní program: The Nottingham Trent University (Velká Británie)
- obor: BA (Hons) in Business Management - bakalářský studijní program
- obor: BA (Hons) Law and Business Management - bakalářský studijní program
7. Anglo-americká vysoká škola, o. p. s., 110 00 Praha 1, Lázeňská 4/287, IČ: 25940082
* uskutečňuje studijní program: University of Wales (Velká Británie)
- obor: srovnávací právo - bakalářský studijní program
8. Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky s. r. o., 170 00 Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, IČ: 26719118
* uskutečňuje studijní programy: Meziregionální akademie řízení personálu (Ukrajina)
- obor: management - bakalářský i magisterský studijní program
9. University of Northern Virginia - Prague, s. r. o., 186 00 Praha 8 - Karlín, Křižíkova 213/44, IČ: 27165167
* uskutečňuje studijní programy: University of Northern Virginia (USA)
- obor: obchodní studia - bakalářský studijní program
- obor: obchodní studia - finance, marketing, všeobecný management - MBA program
10. UNINOVA o. p. s., 166 26 Praha 6, Wuchterlova 523/5, IČ: 28521994
* uskutečňuje studijní programy: Bratislavská vysoká škola práva, n. o. (Slovensko
- obor: právo - bakalářský studijní program
- obor: právo - navazující magisterský studijní program
- obor: mezinárodní právo - doktorský studijní program
- obor: teorie a dějiny státu a práva - doktorský studijní program
- obor: trestní právo - doktorský studijní program
11. Prague College s. r. o., Polská 1184/10, 120 00 Praha 2, IČ: 27164004
* uskutečňuje studijní programy: University of Teesside (Velká Británie)
- obor: BA (Hons) International Business Management - bakalářský studijní program
- obor: BA (Hons) Graphic Design - bakalářský studijní program
- obor: MSc International Management - magisterský studijní program
- obor: BA (Hons)Fine Art Experimental Media - bakalářský studijní program
12. TIFFIN CZ s. r. o., Římská 526/20, 120 00 Praha 2, IČ: 27257169
* uskutečňuje studijní programy: Tiffin University (USA)
- program/obor: Bachelor of Business Administration (BBA) - bakalářský studijní program
- program/obor: Master of Business Administration (MBA) - magisterský studijní program
1) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.
2) § 11 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Související dokumenty

Související články

Roční zúčtování záloh