313/2023 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024

Schválený:
313/2023 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 10. října 2023,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2024 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 466 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 199 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 4 397 Kč.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Pracovněprávní aktuality