287/2023 Sb. o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu

Schválený:
287/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. září 2023
o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
Vláda nařizuje podle § 6 odst. 4 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Výše zvláštního příspěvku k důchodu činí
a) u oprávněného uvedeného v § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona částku 2 816 Kč měsíčně,
b) u oprávněného uvedeného v § 5 odst. 1 písm. b) zákona a vdovy nebo vdovce uvedených v § 5 odst. 2 zákona částku 1 408 Kč měsíčně.
 
§ 2
Zvláštní příspěvek k důchodu, který byl přiznán ode dne spadajícího do období před 1. lednem 2024, se vyplácí ve výši podle § 1 od splátky důchodu, s níž se vyplácí, splatné po 31. prosinci 2023.
 
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality