285/2022 Sb. o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
285/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 16. září 2022
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství ze dne 15. května 2020, který byl uzavřen dne 18. července 2022 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství
a
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.