281/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

Schválený:
281/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. srpna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
Ministerstvo obrany stanoví podle § 70a odst. 2 a § 77 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 263/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, se mění takto:
1. V § 2 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Je-li voják, který dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, jímž si zvýšil nebo rozšířil své vzdělání na základě dohody uzavřené se služebním orgánem podle § 60 zákona o vojácích z povolání, služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program bez uzavření takové dohody, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 100 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak.
(4) Je-li voják služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program, kterými si zvýšil nebo doplnil své dosavadní vzdělání, ale pro dosažení tohoto vzdělání v žádném z uvedených studijních programů neuzavřel se služebním orgánem dohodu podle § 60 zákona o vojácích z povolání, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 250 000 Kč v případě, že doposud nebyl zařazen na služební místo, pro které je vysokoškolské vzdělání požadováno.".
2. § 5 včetně nadpisu zní:
 
"§ 5
Výše jízdného a postup pro určení nejkratší kilometrové vzdálenosti
(1) Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti je stanovena v příloze k této vyhlášce.
(2) Pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu služby se využívá informační systém veřejné správy obsahující data o dálniční a silniční síti ve vlastnictví České republiky.".
3. Příloha zní:
 
"Příloha k vyhlášce č. 281/2017 Sb.
Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti
 Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti je stanovena takto:
 
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Kilometrová  I Výše   I Kilometrová  I Výše   I Kilometrová  I Výše   I
I vzdálenost  I jízdného I vzdálenost  I jízdného I vzdálenost  I jízdného I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I km      I Kč    I km      I Kč    I km      I Kč    I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I do 5     I 14,-   I větší než 231 I 208,-  I větší než 520 I 492,-  I
I        I     I až 240    I     I až 530    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 5  I 17,-   I větší než 240 I 221,-  I větší než 530 I 502,-  I
I až 10     I     I až 250    I     I až 540    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 10 I 25,-   I větší než 250 I 230,-  I větší než 540 I 512,-  I
I až 15     I     I až 260    I     I až 550    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 15 I 28,-   I větší než 260 I 239,-  I větší než 550 I 522,-  I
I až 20     I     I až 270    I     I až 560    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 20 I 32,-   I větší než 270 I 248,-  I větší než 560 I 532,-  I
I až 25     I     I až 280    I     I až 570    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 25 I 37,-   I větší než 280 I 254,-  I větší než 570 I 542,-  I
I až 30     I     I až 290    I     I až 580    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 30 I 42,-   I větší než 290 I 262,-  I větší než 580 I 552,-  I
I až 35     I     I až 300    I     I až 590    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 35 I 47,-   I větší než 300 I 272,-  I větší než 590 I 562,-  I
I až 40     I     I až 310    I     I až 600    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 40 I 52,-   I větší než 310 I 282,-  I větší než 600 I 572,-  I
I až 45     I     I až 320    I     I až 610    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 45 I 57,-   I větší než 320 I 292,-  I větší než 610 I 582,-  I
I až 50     I     I až 330    I     I až 620    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 50 I 61,-   I větší než 330 I 302,-  I větší než 620 I 592,-  I
I až 55     I     I až 340    I     I až 630    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 55 I 66,-   I větší než 340 I 312,-  I větší než 630 I 602,-  I
I až 60     I     I až 350    I     I až 640    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 60 I 71,-   I větší než 350 I 322,-  I větší než 640 I 612,-  I
I až 70     I     I až 360    I     I až 650    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 70 I 77,-   I větší než 360 I 332,-  I větší než 650 I 622,-  I
I až 80     I     I až 370    I     I až 660    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 80 I 82,-   I větší než 370 I 342,-  I větší než 660 I 632,-  I
I až 90     I     I až 380    I     I až 670    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 90 I 89,-   I větší než 380 I 352,-  I větší než 670 I 642,-  I
I až 100    I     I až 390    I     I až 680    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 100 I 97,-   I větší než 390 I 362,-  I větší než 680 I 652,-  I
I až 110    I     I až 400    I     I až 690    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 110 I 107,-  I větší než 400 I 372,-  I větší než 690 I 662,-  I
I až 120    I     I až 410    I     I až 700    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 120 I 115,-  I větší než 410 I 382,-  I větší než 700 I 672,-  I
I až 130    I     I až 420    I     I až 710    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 130 I 122,-  I větší než 420 I 392,-  I větší než 710 I 682,-  I
I až 140    I     I až 430    I     I až 720    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 140 I 131,-  I větší než 430 I 402,-  I větší než 720 I 692,-  I
I až 150    I     I až 440    I     I až 730    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
    I větší než 150 I 137,-  I větší než 440 I 412,-  I větší než 730 I 702,-  I
I až 160    I     I až 450    I     I až 740    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 160 I 145,-  I větší než 450 I 422,-  I větší než 740 I 712,-  I
I až 170    I     I až 460    I     I až 750    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 170 I 153,-  I větší než 460 I 432,-  I větší než 750 I 722,-  I
I až 180    I     I až 470    I     I až 760    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 180 I 163,-  I větší než 470 I 442,-  I větší než 760 I 732,-  I
I až 190    I     I až 480    I     I až 770    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 190 I 171,-  I větší než 480 I 452,-  I větší než 770 I 742,-  I
I až 200    I     I až 490    I     I až 780    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 200 I 180,-  I větší než 490 I 462,-  I větší než 780 I 752,-  I
I až 210    I     I až 500    I     I až 790    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 210 I 192,-  I větší než 500 I 472,-  I větší než 790 I 762,-  I
I až 220    I     I až 510    I     I až 800    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 220 I 200,-  I větší než 510 I 482,-  I větší než 800 I 772,-  I
I až 230    I     I až 520    I     I až 810    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
                                        ".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.
Ministr:
MgA. Stropnický v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 18. 8. 2017 do 15. 9. 2017