273/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
273/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014 Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb. a nařízení vlády č. 278/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odstavec 3 zní:
"(3) Zaměstnanci, který je
a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, a zároveň není zaměstnancem uvedeným v odstavci 4,
b) zaměstnancem školy nebo školského zařízení podle § 7 školského zákona, který není uveden v odstavci 9,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.".
2. Příloha č. 9 zní:
 
"Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9
(v Kč měsíčně)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový Počet let            Platová třída
stupeň  započitatelné -------------------------------------------------------------------------------------------------
     praxe      4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   do 2 let   10 700  11 610  12 560  13 610  17 260  21 570  21 750  22 140  22 620  23 170  24 030 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2   do 6 let   11 100  12 030  13 080  14 170  17 750  21 760  21 950  22 530  23 100  23 870  25 160 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3   do 12 let   11 800  12 830  13 920  15 160  18 220  22 010  22 290  22 820  24 020  24 870  26 520 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4   do 19 let   12 610  13 700  14 880  16 110  19 060  22 470  22 980  23 670  25 030  26 700  28 720 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5   do 27 let   13 410  14 600  15 850  17 240  19 910  23 170  23 710  24 670  26 590  28 750  31 550 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6   do 32 let   14 560  15 830  17 160  18 650  21 320  24 350  25 020  26 040  28 810  31 130  34 100 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7   nad 32 let  14 970  16 260  17 640  19 170  21 930  24 910  25 560  26 740  29 500  31 910  34 920 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            ".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)