272/2016 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Schválený:
272/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. srpna 2016
o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 295/2012 Sb. a zákona č. 391/2015 Sb.:
 
§ 1
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, se stanoví ve sloupci 9 přílohy k této vyhlášce.
 
§ 2
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, se stanoví ve sloupci 11 přílohy k této vyhlášce.
 
§ 3
Celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, se stanoví v první větě přílohy k této vyhlášce.
 
§ 4
Vyhláška č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.
 
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.
 
Příloha
Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Praha a Středočeský kraj
  
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I    NUTS 3     I    LAU 1    I     LAU 2     I  Kód  I  Počet  I  Započtená  I  Počet dětí  I Koeficienty I Procentní I  Počet  I Procentní I
I   Název kraje   I   Název okresu  I    Název obce    I  obce I obyvatel I   výměra   I   a žáků   I postupných I podíl obce I zaměstnanců I podíl obce I
I           I           I            I     I  k 1. 1. I katastrálních I navštěvujících I přechodů  I na výnosu I  k 1. 12. I na výnosu I
I           I           I            I     I  2016  I  území obce  I   školu   I (Příloha  I daní podle I   2015  I daně podle I
I           I           I            I     I      I k 1. 1. 2016 I  zřizovanou  I  č. 2   I § 4 odst. 1 I       I § 4 odst. 1 I
I           I           I            I     I      I   [ha]   I   obcí   I zákona č. I  písm. b) I       I  písm. i) I
I           I           I            I     I      I        I k 30. 9. 2015 I 243/2000  I  až f)  I       I  zákona o I
I           I           I            I     I      I        I        I   Sb.)  I  zákona o I       I rozpočtovém I
I           I           I            I     I      I        I        I       I rozpočtovém I       I určení daní I
I           I           I            I     I      I        I        I       I určení daní I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I     1      I     2     I      3      I  4  I   5   I    6    I    7    I   8   I   9   I   10   I   11   I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Hlavní město Praha  I Praha        I Praha         I 554 782 I 1 267 449 I  49 615,7205 I    128 970 I       I  28,511206 I   977 373 I  19,290941 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Benešov        I 529 303 I   16 555 I   4 687,0187 I     2 718 I   1,1523 I  0,119549 I   11 879 I  0,234462 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Bernartice       I 532 568 I    221 I   1 010,6956 I       0 I   1,0700 I  0,001668 I     109 I  0,002151 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Bílkovice       I 530 743 I    209 I    577,6330 I       0 I   1,0700 I  0,001428 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Blažejovice      I 532 380 I    113 I    463,0034 I       0 I   1,0700 I  0,000824 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Borovnice       I 532 096 I     80 I    309,6284 I       0 I   1,0700 I  0,000571 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Bukovany        I 532 924 I    762 I    740,4812 I       0 I   1,0700 I  0,004715 I     95 I  0,001875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Bystřice        I 529 451 I   4 334 I   6 335,8660 I      514 I   1,1523 I  0,031583 I    1 153 I  0,022757 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Ctiboř         I 532 690 I    128 I    392,2259 I       0 I   1,0700 I  0,000884 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Čakov         I 529 478 I    131 I    528,9578 I       0 I   1,0700 I  0,000955 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Čechtice        I 529 486 I   1 370 I   3 940,6376 I      297 I   1,0700 I  0,011235 I     365 I  0,007204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Čerčany            I 529 516 I   2 774 I    644,7887 I      512 I   1,1523 I  0,019667 I     729 I  0,014389 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Červený Újezd     I 529 532 I    318 I   1 258,7117 I       0 I   1,0700 I  0,002330 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Český Šternberk    I 529 541 I    158 I    547,1024 I       0 I   1,0700 I  0,001119 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Čtyřkoly        I 529 567 I    664 I    288,2445 I       0 I   1,0700 I  0,003967 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Děkanovice       I 532 746 I     66 I    407,6597 I       0 I   1,0700 I  0,000528 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Divišov        I 529 621 I   1 629 I   3 097,2675 I      287 I   1,0700 I  0,012356 I     570 I  0,011250 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Dolní Kralovice    I 529 648 I    886 I   1 722,4161 I      237 I   1,0700 I  0,007198 I     440 I  0,008685 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Drahňovice       I 532 151 I     92 I    817,6356 I       0 I   1,0700 I  0,000840 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Dunice         I 532 843 I     64 I    357,5450 I       0 I   1,0700 I  0,000497 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Heřmaničky       I 529 702 I    724 I   1 740,0480 I       26 I   1,0700 I  0,005036 I     88 I  0,001737 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Hradiště        I 532 932 I     27 I    250,5381 I       0 I   1,0000 I  0,000247 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Hulice         I 529 737 I    299 I    647,6065 I       23 I   1,0700 I  0,002114 I     96 I  0,001895 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Hvězdonice       I 529 745 I    314 I    140,3211 I       0 I   1,0700 I  0,001869 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Chářovice       I 532 886 I    205 I    416,9050 I       0 I   1,0700 I  0,001342 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Chleby         I 532 878 I     56 I    234,2791 I       0 I   1,0700 I  0,000402 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Chlístov        I 532 045 I    342 I    288,8394 I       0 I   1,0700 I  0,002090 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Chlum         I 529 770 I    130 I    419,3567 I       0 I   1,0700 I  0,000906 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Chmelná        I 529 788 I    144 I    239,7193 I       0 I   1,0700 I  0,000917 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Chocerady       I 529 796 I   1 230 I   1 784,3384 I      289 I   1,0700 I  0,009529 I     318 I  0,006277 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Choratice       I 532 606 I     74 I    445,0993 I       0 I   1,0700 I  0,000589 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Chotýšany       I 529 818 I    538 I   1 396,4323 I      112 I   1,0700 I  0,004316 I     204 I  0,004026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Chrášťany       I 532 037 I    241 I   1 154,1005 I       0 I   1,0700 I  0,001840 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Jankov         I 529 842 I    939 I   2 980,6791 I      190 I   1,0700 I  0,007726 I     294 I  0,005803 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Javorník        I 529 851 I    118 I    730,3136 I       0 I   1,0700 I  0,000958 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Ješetice        I 532 134 I    120 I    725,6035 I       0 I   1,0700 I  0,000967 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Kamberk        I 531 031 I    136 I   1 135,6959 I       0 I   1,0700 I  0,001221 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Keblov         I 529 907 I    180 I    711,0641 I       0 I   1,0700 I  0,001311 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Kladruby        I 533 084 I    253 I    472,5592 I       0 I   1,0700 I  0,001644 I     391 I  0,007717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Benešov       I Kondrac        I 529 931 I    500 I   1 276,3204 I       0 I   1,0700 I  0,003398 I     101 I  0,001993 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Kozmice        I 529 940 I    310 I    796,2255 I       0 I   1,0700 I  0,002102 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Krhanice        I 529 958 I    959 I   1 344,5594 I      190 I   1,0700 I  0,007202 I     178 I  0,003513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Krňany         I 529 974 I    402 I   1 223,7000 I       0 I   1,0700 I  0,002806 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Křečovice       I 529 991 I    781 I   3 186,7715 I       62 I   1,0700 I  0,006143 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Křivsoudov       I 530 000 I    441 I   1 366,1162 I       28 I   1,0700 I  0,003251 I     86 I  0,001697 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Kuňovice        I 530 026 I     91 I    345,6259 I       0 I   1,0700 I  0,000650 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Lešany         I 530 051 I    726 I   1 444,0301 I       69 I   1,0700 I  0,005181 I     78 I  0,001540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Libež         I 530 069 I    187 I    739,2926 I       0 I   1,0700 I  0,001363 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Litichovice      I 532 258 I     60 I    193,1476 I       0 I   1,0700 I  0,000409 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Loket         I 530 093 I    561 I   2 386,8042 I       0 I   1,0700 I  0,004188 I     155 I  0,003059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Louňovice pod Blaníkem I 530 107 I    656 I   1 710,7697 I       65 I   1,0700 I  0,004854 I     122 I  0,002408 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Lštění         I 532 193 I    406 I    467,5299 I       0 I   1,0700 I  0,002533 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Maršovice       I 530 115 I    760 I   2 418,6566 I       52 I   1,0700 I  0,005662 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Mezno         I 530 158 I    361 I   1 563,0058 I       0 I   1,0700 I  0,002700 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Miličín        I 530 166 I    842 I   2 572,1681 I      132 I   1,0700 I  0,006664 I     188 I  0,003711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Miřetice        I 530 174 I    173 I    244,7495 I       0 I   1,0700 I  0,001088 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Mnichovice       I 530 191 I    203 I    921,1460 I       0 I   1,0700 I  0,001528 I     78 I  0,001540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Mrač          I 530 204 I    800 I    614,8781 I       0 I   1,0700 I  0,004887 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Načeradec       I 530 212 I   1 029 I   4 845,4805 I      159 I   1,0700 I  0,008800 I     244 I  0,004816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Nespeky        I 530 263 I    682 I    496,2853 I       56 I   1,0700 I  0,004478 I     52 I  0,001026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Netvořice       I 530 298 I   1 098 I   1 788,0157 I      221 I   1,0700 I  0,008366 I     385 I  0,007599 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Neustupov       I 530 301 I    520 I   2 869,2827 I       0 I   1,0700 I  0,004137 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Neveklov        I 530 310 I   2 584 I   5 446,0494 I      425 I   1,1523 I  0,019862 I     546 I  0,010777 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Olbramovice      I 530 344 I   1 244 I   2 537,1131 I      113 I   1,0700 I  0,008883 I     476 I  0,009395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Ostrov         I 599 395 I     49 I    335,7133 I       0 I   1,0000 I  0,000401 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Ostředek        I 530 352 I    392 I   1 296,7390 I       0 I   1,0700 I  0,002776 I     112 I  0,002211 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Pavlovice       I 533 076 I    212 I    391,6397 I       0 I   1,0700 I  0,001373 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Benešov       I Petroupim       I 530 409 I    309 I    951,1717 I       22 I   1,0700 I  0,002285 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Popovice        I 532 649 I    278 I   1 172,2317 I       0 I   1,0700 I  0,002063 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Poříčí nad Sázavou   I 530 441 I   1 263 I    926,8989 I      325 I   1,0700 I  0,009595 I     854 I  0,016856 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Postupice       I 530 450 I   1 282 I   3 998,9885 I      175 I   1,0700 I  0,010037 I     234 I  0,004619 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Pravonín        I 530 476 I    561 I   1 979,9584 I       19 I   1,0700 I  0,004139 I     86 I  0,001697 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Přestavlky u Čerčan  I 530 492 I    356 I    648,1893 I       20 I   1,0700 I  0,002429 I     58 I  0,001145 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Psáře         I 530 514 I    124 I    830,2561 I       0 I   1,0700 I  0,001032 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Pyšely         I 538 680 I   1 851 I   1 281,0028 I      273 I   1,0700 I  0,012858 I     248 I  0,004895 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Rabyně         I 530 522 I    272 I   1 589,5188 I       0 I   1,0700 I  0,002191 I     110 I  0,002171 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Radošovice       I 530 531 I    345 I    802,5000 I       0 I   1,0700 I  0,002309 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Rataje         I 530 549 I    172 I    448,7780 I       0 I   1,0700 I  0,001162 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Ratměřice       I 532 550 I    287 I    954,2669 I       22 I   1,0700 I  0,002158 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Řehenice        I 538 710 I    422 I   1 103,6800 I       24 I   1,0700 I  0,003015 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Řimovice        I 532 941 I    216 I    330,7918 I       0 I   1,0700 I  0,001372 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Sázava         I 534 382 I   3 753 I   2 041,8048 I      510 I   1,1523 I  0,026275 I    2 174 I  0,042909 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Slověnice       I 532 231 I     42 I    295,2595 I       0 I   1,0000 I  0,000347 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Smilkov        I 530 611 I    268 I   1 120,5523 I       0 I   1,0700 I  0,001984 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Snět          I 532 436 I    102 I    602,6831 I       0 I   1,0700 I  0,000814 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Soběhrdy        I 530 638 I    394 I   1 011,8763 I       0 I   1,0700 I  0,002676 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Soutice        I 599 387 I    257 I   1 087,5700 I       0 I   1,0700 I  0,001907 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Stranný        I 599 379 I    114 I    550,7321 I       0 I   1,0700 I  0,000864 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Strojetice       I 599 361 I    127 I    501,0262 I       0 I   1,0700 I  0,000920 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Struhařov       I 530 689 I    841 I   2 196,1982 I       0 I   1,0700 I  0,005745 I     150 I  0,002961 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Střezimíř       I 530 701 I    303 I    819,9551 I       0 I   1,0700 I  0,002071 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Studený        I 530 719 I     96 I    441,7262 I       0 I   1,0700 I  0,000716 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Šetějovice       I 532 509 I     59 I    590,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000559 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Tehov         I 530 751 I    341 I   1 002,9051 I       0 I   1,0700 I  0,002364 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Teplýšovice      I 530 760 I    501 I   1 056,8207 I       91 I   1,0700 I  0,003846 I     92 I  0,001816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Benešov       I Tichonice       I 530 778 I    207 I   1 000,9829 I       0 I   1,0700 I  0,001582 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Tisem         I 532 592 I    222 I    346,2443 I       0 I   1,0700 I  0,001413 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Tomice         I 532 541 I    138 I    722,3290 I       0 I   1,0700 I  0,001071 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Trhový Štěpánov    I 530 816 I   1 366 I   2 890,5256 I      237 I   1,0700 I  0,010452 I     773 I  0,015257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Třebešice       I 532 304 I     85 I    417,6332 I       0 I   1,0700 I  0,000643 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Týnec nad Sázavou   I 530 841 I   5 684 I   2 574,6235 I      789 I   1,1523 I  0,040083 I    1 161 I  0,022915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Václavice       I 532 061 I    548 I    824,6465 I       0 I   1,0700 I  0,003501 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Veliš         I 530 867 I    344 I   1 227,3825 I       0 I   1,0700 I  0,002469 I     71 I  0,001401 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Vlašim         I 530 883 I   11 704 I   4 143,2809 I     1 497 I   1,1523 I  0,082154 I    5 152 I  0,101688 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Vodslivy        I 532 614 I    100 I    471,3205 I       0 I   1,0700 I  0,000751 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Vojkov         I 530 891 I    514 I   1 553,9823 I       0 I   1,0700 I  0,003588 I     230 I  0,004540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Votice         I 530 905 I   4 574 I   3 642,1253 I      722 I   1,1523 I  0,033226 I    1 637 I  0,032310 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Vracovice       I 530 913 I    374 I   1 093,0041 I       0 I   1,0700 I  0,002592 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Vranov         I 530 921 I    389 I    948,9947 I       0 I   1,0700 I  0,002623 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Vrchotovy Janovice   I 530 948 I    984 I   2 307,6316 I      168 I   1,0700 I  0,007597 I     328 I  0,006474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Všechlapy       I 532 266 I    111 I    555,7596 I       0 I   1,0700 I  0,000848 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Vysoký Újezd      I 513 482 I    203 I    406,7492 I       0 I   1,0700 I  0,001326 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Xaverov        I 571 415 I     55 I    216,8043 I       0 I   1,0700 I  0,000389 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Zdislavice       I 531 022 I    539 I    677,1321 I      117 I   1,0700 I  0,004070 I     225 I  0,004441 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Benešov       I Zvěstov        I 531 049 I    355 I   2 239,2775 I       0 I   1,0700 I  0,002929 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Bavoryně        I 534 421 I    286 I    222,3769 I       0 I   1,0700 I  0,001738 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Beroun         I 531 057 I   19 207 I   3 125,0755 I     2 982 I   1,1523 I  0,136923 I   11 312 I  0,223271 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Běštín         I 531 073 I    310 I    300,6355 I       0 I   1,0700 I  0,001908 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Broumy         I 531 081 I    943 I   2 858,4708 I      198 I   1,0700 I  0,007748 I     119 I  0,002349 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Březová        I 531 090 I    311 I    463,4719 I       25 I   1,0700 I  0,002123 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Bubovice        I 531 103 I    490 I    409,5350 I       0 I   1,0700 I  0,003000 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Bykoš         I 534 145 I    221 I    407,1305 I       0 I   1,0700 I  0,001431 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Bzová         I 531 120 I    463 I   1 120,6150 I       0 I   1,0700 I  0,003121 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Beroun       I Cerhovice       I 531 138 I   1 156 I    809,7350 I      271 I   1,0700 I  0,008612 I     549 I  0,010836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Drozdov        I 531 154 I    754 I   1 003,1681 I       67 I   1,0700 I  0,005160 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Felbabka        I 531 162 I    283 I    170,1465 I       0 I   1,0700 I  0,001700 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Hlásná Třebaň     I 531 171 I    981 I    407,8354 I       50 I   1,0700 I  0,006151 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Hořovice        I 531 189 I   6 820 I    954,5553 I     1 084 I   1,1523 I  0,048209 I    5 577 I  0,110076 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Hostomice       I 531 201 I   1 755 I   2 826,3610 I      348 I   1,0700 I  0,013339 I     793 I  0,015652 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Hředle         I 531 219 I    389 I   1 235,1684 I       0 I   1,0700 I  0,002735 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Hudlice        I 531 227 I   1 235 I   2 075,2075 I      120 I   1,0700 I  0,008691 I     97 I  0,001915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Hvozdec        I 531 235 I    259 I    445,9668 I       0 I   1,0700 I  0,001668 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Hýskov         I 531 243 I   1 755 I    640,3628 I      151 I   1,0700 I  0,011340 I     154 I  0,003040 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Chaloupky       I 531 251 I    506 I    657,0191 I       0 I   1,0700 I  0,003190 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Chlustina       I 534 455 I    232 I    556,7536 I       0 I   1,0700 I  0,001554 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Chodouň        I 534 447 I    647 I    424,8590 I       24 I   1,0700 I  0,004061 I     97 I  0,001915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Chrustenice      I 533 670 I    919 I    673,0972 I       24 I   1,0700 I  0,005743 I     138 I  0,002724 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Chyňava        I 531 294 I   1 787 I   3 793,8808 I      114 I   1,0700 I  0,012546 I     117 I  0,002309 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Jivina         I 531 308 I    191 I    453,9624 I       0 I   1,0700 I  0,001275 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Karlštejn       I 531 316 I    807 I   1 208,1355 I       76 I   1,0700 I  0,005601 I     331 I  0,006533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Komárov        I 531 324 I   2 401 I    615,9508 I      395 I   1,1523 I  0,016662 I    1 056 I  0,020843 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Koněprusy       I 531 332 I    240 I    604,0303 I       0 I   1,0700 I  0,001619 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Korno         I 533 793 I    102 I    517,8577 I       0 I   1,0700 I  0,000781 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Kotopeky        I 534 072 I    316 I    393,1028 I       0 I   1,0700 I  0,001980 I     69 I  0,001362 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Králův Dvůr      I 533 203 I   8 166 I   1 523,8279 I     1 112 I   1,1523 I  0,056945 I    2 289 I  0,045179 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Kublov         I 531 375 I    660 I    627,7814 I       38 I   1,0700 I  0,004297 I     128 I  0,002526 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Lážovice        I 533 939 I    111 I    488,8963 I       0 I   1,0700 I  0,000822 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Lhotka         I 533 335 I    334 I    534,4855 I       0 I   1,0700 I  0,002140 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Libomyšl        I 531 448 I    548 I    969,7693 I       0 I   1,0700 I  0,003557 I     78 I  0,001540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Liteň         I 531 456 I   1 123 I   1 276,6739 I      277 I   1,0700 I  0,008637 I     195 I  0,003849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Loděnice        I 531 464 I   1 823 I    608,3512 I      500 I   1,0700 I  0,013750 I    2 277 I  0,044942 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Beroun       I Lochovice       I 531 472 I   1 154 I   1 324,2597 I      239 I   1,0700 I  0,008616 I     314 I  0,006198 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Lužce         I 534 404 I    114 I    301,4290 I       0 I   1,0700 I  0,000766 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Malá Víska       I 533 319 I     92 I    920,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000880 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Málkov         I 534 218 I    102 I    340,4540 I       0 I   1,0700 I  0,000712 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Měňany         I 531 529 I    304 I    815,7074 I       0 I   1,0700 I  0,002075 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Mezouň         I 531 537 I    574 I    305,6101 I       24 I   1,0700 I  0,003588 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Mořina         I 531 545 I    814 I    982,7518 I       75 I   1,0700 I  0,005548 I     253 I  0,004994 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Mořinka        I 533 912 I    149 I    702,7510 I       0 I   1,0700 I  0,001127 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Nenačovice       I 533 602 I    271 I    398,0495 I       0 I   1,0700 I  0,001719 I     143 I  0,002822 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Nesvačily       I 534 269 I    152 I    273,9052 I       0 I   1,0700 I  0,000977 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Neumětely       I 531 588 I    564 I    936,7167 I       42 I   1,0700 I  0,003882 I     111 I  0,002191 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Nižbor         I 531 596 I   2 017 I   2 801,0996 I      170 I   1,1523 I  0,013829 I     304 I  0,006000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Nový Jáchymov     I 531 600 I    654 I    496,9758 I       34 I   1,0700 I  0,004188 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Olešná         I 531 626 I    409 I   1 068,0531 I       14 I   1,0700 I  0,002867 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Osek          I 531 634 I    771 I    496,8387 I       70 I   1,0700 I  0,005078 I     142 I  0,002803 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Osov          I 531 642 I    338 I    245,1605 I      119 I   1,0700 I  0,002741 I     128 I  0,002526 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Otmíče         I 534 111 I    182 I    261,9988 I       0 I   1,0700 I  0,001147 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Otročiněves      I 531 669 I    525 I    426,4933 I       0 I   1,0700 I  0,003211 I     184 I  0,003632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Podbrdy        I 534 285 I    209 I    377,7682 I       0 I   1,0700 I  0,001350 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Podluhy        I 531 685 I    653 I   1 674,1532 I       39 I   1,0700 I  0,004671 I     76 I  0,001500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Praskolesy       I 531 693 I    892 I    510,6134 I       88 I   1,0700 I  0,005894 I     69 I  0,001362 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Rpety         I 531 715 I    494 I    592,8941 I       0 I   1,0700 I  0,003095 I     89 I  0,001757 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Skřipel        I 533 963 I    118 I    305,1094 I       0 I   1,0700 I  0,000791 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Skuhrov        I 531 740 I    498 I    868,0038 I       0 I   1,0700 I  0,003226 I     148 I  0,002921 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Srbsko         I 531 758 I    540 I    656,3511 I       32 I   1,0700 I  0,003574 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Stašov         I 531 766 I    459 I    232,5098 I       26 I   1,0700 I  0,002901 I     146 I  0,002882 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Suchomasty       I 531 782 I    476 I    726,6370 I       73 I   1,0700 I  0,003466 I     148 I  0,002921 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Svatá         I 531 791 I    476 I    549,7769 I       25 I   1,0700 I  0,003119 I     52 I  0,001026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Beroun       I Svatý Jan pod Skalou  I 531 804 I    169 I    405,6037 I       0 I   1,0700 I  0,001128 I     53 I  0,001046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Svinaře        I 531 812 I    704 I    748,6386 I       39 I   1,0700 I  0,004607 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Tetín         I 531 839 I    870 I   1 028,9887 I       84 I   1,0700 I  0,005945 I     133 I  0,002625 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Tlustice        I 531 847 I    967 I    409,1674 I       84 I   1,0700 I  0,006268 I     123 I  0,002428 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Tmaň          I 531 855 I   1 140 I   1 008,6922 I      154 I   1,0700 I  0,007917 I     278 I  0,005487 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Točník         I 534 463 I    236 I    539,2152 I       0 I   1,0700 I  0,001571 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Trubín         I 533 106 I    387 I    372,2795 I       0 I   1,0700 I  0,002385 I     247 I  0,004875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Trubská        I 531 880 I    183 I    184,6418 I       0 I   1,0700 I  0,001123 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Újezd         I 531 901 I    623 I   1 041,7756 I       59 I   1,0700 I  0,004365 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Velký Chlumec     I 531 910 I    386 I    452,8576 I       0 I   1,0700 I  0,002411 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Vinařice        I 534 234 I    102 I    494,9971 I       0 I   1,0700 I  0,000772 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Vižina         I 534 048 I    259 I    388,1935 I       0 I   1,0700 I  0,001645 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Vráž          I 531 944 I   1 116 I    631,9510 I       93 I   1,0700 I  0,007276 I     118 I  0,002329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Všeradice       I 531 952 I    457 I    736,5448 I       25 I   1,0700 I  0,003081 I     124 I  0,002447 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Vysoký Újezd      I 531 961 I    738 I   1 155,3820 I       70 I   1,0700 I  0,005144 I     107 I  0,002112 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Zadní Třebaň      I 531 979 I    809 I    357,1258 I       68 I   1,0700 I  0,005234 I     64 I  0,001263 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Zaječov        I 531 995 I   1 422 I   2 225,0883 I      185 I   1,0700 I  0,010217 I     95 I  0,001875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Záluží         I 532 002 I    516 I    455,3957 I       19 I   1,0700 I  0,003280 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Zdice         I 532 011 I   4 126 I   1 380,5535 I      683 I   1,1523 I  0,029335 I    2 391 I  0,047192 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Žebrák         I 532 029 I   2 145 I    851,4562 I      406 I   1,1523 I  0,015230 I    4 453 I  0,087891 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Beroun       I Železná        I 599 417 I    282 I    401,3490 I       0 I   1,0700 I  0,001785 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Běleč         I 535 010 I    306 I   1 847,4623 I       18 I   1,0700 I  0,002595 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Běloky         I 532 070 I    165 I    222,4618 I       0 I   1,0700 I  0,001033 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Beřovice        I 532 088 I    346 I    570,4554 I       0 I   1,0700 I  0,002224 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Bílichov        I 535 125 I    188 I   1 221,0064 I       0 I   1,0700 I  0,001558 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Blevice        I 532 100 I    287 I    424,3839 I       0 I   1,0700 I  0,001823 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Brandýsek       I 532 118 I   1 842 I    390,1543 I      316 I   1,0700 I  0,012707 I     404 I  0,007974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Braškov        I 532 126 I   1 034 I    477,1957 I       40 I   1,0700 I  0,006429 I     151 I  0,002980 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Kladno       I Bratronice       I 532 142 I    905 I   1 562,9301 I      102 I   1,0700 I  0,006462 I     82 I  0,001618 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Buštěhrad       I 532 169 I   3 302 I    760,9260 I      466 I   1,1523 I  0,022721 I     704 I  0,013895 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Cvrčovice       I 532 185 I    725 I    248,5297 I       27 I   1,0700 I  0,004464 I     123 I  0,002428 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Černuc         I 532 207 I    980 I   2 119,7986 I       60 I   1,0700 I  0,006874 I     113 I  0,002230 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Doksy         I 532 223 I   1 600 I    291,5087 I      136 I   1,0700 I  0,010213 I     148 I  0,002921 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Dolany         I 513 130 I    281 I    299,9043 I       0 I   1,0700 I  0,001739 I     87 I  0,001717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Drnek         I 512 991 I    172 I    520,4659 I       0 I   1,0700 I  0,001190 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Družec         I 532 274 I   1 047 I    712,0643 I      125 I   1,0700 I  0,007091 I     117 I  0,002309 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Dřetovice       I 532 282 I    483 I    538,7290 I       0 I   1,0700 I  0,003010 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Dřínov         I 532 291 I    323 I    652,1159 I       24 I   1,0700 I  0,002261 I     47 I  0,000928 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Hobšovice       I 513 075 I    360 I    988,7087 I       0 I   1,0700 I  0,002469 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Horní Bezděkov     I 532 312 I    619 I    458,2110 I       0 I   1,0700 I  0,003771 I     81 I  0,001599 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Hořešovice       I 532 321 I    250 I    435,9134 I       0 I   1,0700 I  0,001612 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Hořešovičky      I 535 150 I    126 I    370,7573 I       0 I   1,0700 I  0,000863 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Hospozín        I 532 339 I    528 I    806,1840 I       44 I   1,0700 I  0,003632 I     71 I  0,001401 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Hostouň        I 532 347 I   1 099 I   1 034,2592 I       53 I   1,0700 I  0,007102 I     133 I  0,002625 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Hradečno        I 532 355 I    491 I    684,1054 I       0 I   1,0700 I  0,003113 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Hrdlív         I 532 363 I    505 I    170,1070 I       34 I   1,0700 I  0,003191 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Hřebeč         I 532 371 I   2 064 I    422,0756 I      257 I   1,1523 I  0,013695 I     182 I  0,003592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Chržín         I 532 398 I    253 I    870,8009 I       0 I   1,0700 I  0,001799 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Jarpice        I 532 401 I    281 I    709,9941 I       0 I   1,0700 I  0,001900 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Jedomělice       I 532 410 I    407 I    704,9549 I       46 I   1,0700 I  0,002899 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Jemníky        I 532 428 I    283 I    287,7368 I       0 I   1,0700 I  0,001746 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Kačice         I 532 444 I   1 278 I    642,6211 I      106 I   1,0700 I  0,008299 I     174 I  0,003434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Kamenné Žehrovice   I 532 452 I   1 732 I    915,9249 I      173 I   1,0700 I  0,011441 I     308 I  0,006079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Kamenný Most      I 513 032 I    433 I    327,6884 I       0 I   1,0700 I  0,002636 I     86 I  0,001697 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Kladno         I 532 053 I   68 466 I   3 696,5947 I     9 242 I   1,3663 I  0,516627 I   35 048 I  0,691761 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Klobuky        I 532 461 I   1 063 I   1 587,7663 I      188 I   1,0700 I  0,007892 I     157 I  0,003099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Kladno       I Kmetiněves       I 532 479 I    283 I    682,6227 I       67 I   1,0700 I  0,002289 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Knovíz         I 532 487 I    569 I    426,1912 I       35 I   1,0700 I  0,003670 I     77 I  0,001520 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Koleč         I 532 495 I    594 I    524,2618 I       56 I   1,0700 I  0,003976 I     95 I  0,001875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Královice       I 535 109 I    205 I    362,8049 I       0 I   1,0700 I  0,001321 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Kutrovice       I 571 512 I    111 I    149,0061 I       0 I   1,0700 I  0,000689 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Kvílice        I 532 517 I     81 I    195,2286 I      141 I   1,0700 I  0,001351 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Kyšice         I 532 525 I    627 I    479,8481 I       0 I   1,0700 I  0,003826 I     245 I  0,004836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Lány          I 541 991 I   2 053 I   3 401,4342 I      312 I   1,1523 I  0,015112 I     463 I  0,009138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Ledce         I 532 533 I    474 I    550,6617 I       0 I   1,0700 I  0,002962 I     93 I  0,001836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Lhota         I 513 041 I    647 I   1 170,1496 I       0 I   1,0700 I  0,004213 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Libochovičky      I 564 150 I     51 I    233,9894 I       0 I   1,0700 I  0,000373 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Libovice        I 571 601 I    368 I    609,1734 I       0 I   1,0700 I  0,002367 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Libušín        I 532 576 I   3 098 I    948,0600 I      230 I   1,1523 I  0,020159 I     337 I  0,006652 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I

I Středočeský kraj   I Kladno       I Lidice         I 532 584 I    538 I    474,7927 I       39 I   1,0700 I  0,003532 I     96 I  0,001895 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Líský         I 571 555 I     87 I    239,7199 I       0 I   1,0700 I  0,000585 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Loucká         I 535 095 I    137 I    215,9474 I       0 I   1,0700 I  0,000867 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Makotřasy       I 532 622 I    417 I    432,9685 I       0 I   1,0700 I  0,002584 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Malé Kyšice      I 532 631 I    446 I    418,6507 I       21 I   1,0700 I  0,002869 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Malé Přítočno     I 513 113 I    257 I    185,0455 I       0 I   1,0700 I  0,001554 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Malíkovice       I 532 657 I    371 I    624,7104 I       0 I   1,0700 I  0,002391 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Neprobylice      I 571 521 I    165 I    344,1707 I       0 I   1,0700 I  0,001080 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Neuměřice       I 532 665 I    426 I    565,6074 I       0 I   1,0700 I  0,002688 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Otvovice        I 532 681 I    803 I    616,6148 I       63 I   1,0700 I  0,005271 I     101 I  0,001993 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Páleč         I 564 192 I    205 I    552,6353 I       0 I   1,0700 I  0,001395 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Pavlov         I 532 711 I    170 I    156,1374 I       0 I   1,0700 I  0,001036 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Pchery         I 532 720 I   1 951 I    675,3222 I      253 I   1,0700 I  0,013088 I     160 I  0,003158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Pletený Újezd     I 532 738 I    544 I    168,0691 I       0 I   1,0700 I  0,003220 I     149 I  0,002941 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Plchov         I 564 125 I    187 I    402,2483 I       0 I   1,0700 I  0,001231 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Kladno       I Podlešín        I 532 754 I    316 I    419,9226 I       0 I   1,0700 I  0,001990 I     36 I  0,000711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Poštovice       I 564 087 I    214 I    470,3157 I       0 I   1,0700 I  0,001415 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Pozdeň         I 532 762 I    457 I   1 185,0328 I       25 I   1,0700 I  0,003256 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Přelíc         I 532 771 I    387 I    379,0479 I       0 I   1,0700 I  0,002388 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Řisuty         I 532 797 I    343 I    612,3176 I       22 I   1,0700 I  0,002350 I     110 I  0,002171 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Sazená         I 532 801 I    336 I    677,5087 I       0 I   1,0700 I  0,002207 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Slaný         I 532 819 I   15 515 I   3 511,1785 I     2 243 I   1,1523 I  0,109879 I    8 349 I  0,164789 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Slatina        I 532 827 I    589 I    521,4599 I       28 I   1,0700 I  0,003784 I     53 I  0,001046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Smečno         I 532 835 I   1 965 I    958,7909 I      355 I   1,0700 I  0,013873 I     334 I  0,006592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Stehelčeves      I 532 851 I    841 I    498,1908 I      107 I   1,0700 I  0,005702 I     122 I  0,002408 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Stochov        I 532 860 I   5 534 I    949,5044 I      606 I   1,1523 I  0,037454 I    1 069 I  0,021099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Stradonice       I 599 441 I    118 I    255,8987 I       0 I   1,0700 I  0,000772 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Studeněves       I 551 457 I    487 I    268,4231 I       0 I   1,0700 I  0,002927 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Svárov         I 599 433 I    578 I    420,9813 I      126 I   1,0700 I  0,004249 I     53 I  0,001046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Svinařov        I 532 908 I    699 I    192,7592 I       0 I   1,0700 I  0,004133 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Šlapanice       I 532 916 I    192 I    689,8743 I       0 I   1,0700 I  0,001373 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Třebichovice      I 532 959 I    578 I    384,8522 I       0 I   1,0700 I  0,003503 I     36 I  0,000711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Třebíz         I 532 967 I    231 I    485,1537 I       23 I   1,0700 I  0,001654 I     86 I  0,001697 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Třebusice       I 532 975 I    507 I    427,4306 I       28 I   1,0700 I  0,003269 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Tuchlovice       I 532 983 I   2 482 I   1 275,2960 I      378 I   1,1523 I  0,017324 I     392 I  0,007737 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Tuřany         I 532 177 I    571 I    356,3646 I       0 I   1,0700 I  0,003451 I     65 I  0,001283 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Uhy          I 533 009 I    369 I    580,6079 I       0 I   1,0700 I  0,002362 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Unhošť         I 533 017 I   4 525 I   1 741,7256 I      824 I   1,1523 I  0,032770 I    1 416 I  0,027948 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Velká Dobrá      I 533 025 I   1 726 I    842,0438 I       90 I   1,0700 I  0,010896 I     601 I  0,011862 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Velké Přítočno     I 533 033 I    981 I    240,8225 I       90 I   1,0700 I  0,006318 I     93 I  0,001836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Velvary        I 533 041 I   3 084 I   1 809,4897 I      571 I   1,1523 I  0,022388 I     981 I  0,019363 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Vinařice        I 533 050 I   2 036 I    515,5726 I      238 I   1,1523 I  0,013447 I     530 I  0,010461 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Vraný         I 533 068 I    755 I   1 700,5132 I       46 I   1,0700 I  0,005317 I     207 I  0,004086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Kladno       I Vrbičany        I 571 431 I    218 I    349,9831 I       0 I   1,0700 I  0,001392 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Zájezd         I 571 598 I    111 I    210,5599 I       0 I   1,0700 I  0,000713 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Zákolany        I 533 092 I    540 I    567,3915 I       98 I   1,0700 I  0,003922 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Zichovec        I 571 423 I    124 I    161,4240 I       0 I   1,0700 I  0,000770 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Zlonice        I 533 114 I   2 262 I   1 606,7099 I      364 I   1,1523 I  0,016008 I     304 I  0,006000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Zvoleněves       I 533 122 I    865 I    459,4258 I      239 I   1,0700 I  0,006593 I     165 I  0,003257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Želenice        I 599 425 I    188 I    467,0815 I       0 I   1,0700 I  0,001263 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Žilina         I 533 149 I    796 I    785,6622 I       96 I   1,0700 I  0,005488 I     121 I  0,002388 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kladno       I Žižice         I 533 157 I    647 I   1 206,7395 I       26 I   1,0700 I  0,004378 I     68 I  0,001342 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Barchovice       I 533 173 I    209 I   1 774,4121 I       0 I   1,0700 I  0,001896 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Bečváry        I 533 181 I   1 014 I   1 628,1983 I       74 I   1,0700 I  0,006961 I     260 I  0,005132 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Bělušice        I 533 190 I    281 I    254,5494 I       0 I   1,0700 I  0,001721 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Břežany I       I 533 211 I    313 I    602,6030 I       0 I   1,0700 I  0,002044 I     58 I  0,001145 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Břežany II       I 533 220 I    742 I    910,9471 I       28 I   1,0700 I  0,004828 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Býchory        I 533 238 I    624 I    651,5941 I      176 I   1,0700 I  0,004898 I     149 I  0,002941 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Cerhenice       I 533 246 I   1 668 I   1 064,1544 I      229 I   1,0700 I  0,011451 I     193 I  0,003809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Církvice        I 599 476 I    155 I    245,0640 I       0 I   1,0700 I  0,000983 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Červené Pečky     I 533 262 I   1 801 I   1 616,7829 I      267 I   1,0700 I  0,012663 I     243 I  0,004796 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Český Brod       I 533 271 I   6 922 I   1 970,3634 I     1 367 I   1,1523 I  0,050882 I    2 868 I  0,056607 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Dobřichov       I 533 289 I    753 I    620,1366 I       0 I   1,0700 I  0,004615 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Dolní Chvatliny    I 533 297 I    470 I   1 222,6639 I       20 I   1,0700 I  0,003318 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Dománovice       I 513 181 I    109 I    277,5197 I       0 I   1,0700 I  0,000728 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Doubravčice      I 533 301 I    635 I    918,1774 I       45 I   1,0700 I  0,004306 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Drahobudice      I 564 681 I    251 I    555,5441 I       0 I   1,0700 I  0,001664 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Grunta         I 599 450 I     97 I    80,1657 I       0 I   1,0700 I  0,000581 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Horní Kruty      I 533 327 I    518 I   1 434,2918 I       56 I   1,0700 I  0,003889 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Hradešín        I 564 800 I    426 I    424,3229 I       40 I   1,0700 I  0,002865 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Choťovice       I 534 994 I    206 I    905,2740 I       0 I   1,0700 I  0,001539 I     81 I  0,001599 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Kolín        I Chotutice       I 533 343 I    505 I    386,9526 I       0 I   1,0700 I  0,003079 I     129 I  0,002546 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Chrášťany       I 533 351 I    745 I   1 458,5541 I       69 I   1,0700 I  0,005297 I     73 I  0,001441 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Jestřabí Lhota     I 533 360 I    498 I    547,9817 I       27 I   1,0700 I  0,003258 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Kbel          I 513 415 I    204 I    202,1304 I       0 I   1,0700 I  0,001252 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Klášterní Skalice   I 571 687 I    145 I    332,5097 I       0 I   1,0700 I  0,000959 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Klučov         I 533 386 I    985 I   1 443,8354 I       39 I   1,0700 I  0,006516 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Kolín         I 533 165 I   30 995 I   3 499,3164 I     4 343 I   1,3663 I  0,219071 I   23 907 I  0,471865 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Konárovice       I 533 394 I    871 I   1 082,3525 I       53 I   1,0700 I  0,005792 I     174 I  0,003434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Kořenice        I 533 408 I    616 I   1 029,3823 I       0 I   1,0700 I  0,003977 I     65 I  0,001283 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Kouřim         I 533 424 I   1 894 I   1 439,8448 I      480 I   1,0700 I  0,014373 I     837 I  0,016520 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Krakovany       I 533 441 I    823 I   1 054,1686 I       93 I   1,0700 I  0,005733 I     56 I  0,001105 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Krupá         I 533 459 I    389 I    562,8067 I       0 I   1,0700 I  0,002471 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Krychnov        I 599 484 I    104 I    258,3080 I       0 I   1,0700 I  0,000691 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Křečhoř        I 533 467 I    471 I    967,6968 I       50 I   1,0700 I  0,003398 I     160 I  0,003158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Kšely         I 571 717 I    244 I    452,3842 I       0 I   1,0700 I  0,001583 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Libenice        I 533 475 I    302 I    481,6981 I       0 I   1,0700 I  0,001933 I     65 I  0,001283 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Libodřice       I 533 483 I    294 I    591,6978 I       0 I   1,0700 I  0,001929 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Lipec         I 513 270 I    182 I    389,1016 I       0 I   1,0700 I  0,001197 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Lošany         I 533 505 I    325 I    675,2348 I       0 I   1,0700 I  0,002142 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Malotice        I 533 513 I    315 I    857,3429 I       0 I   1,0700 I  0,002155 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Masojedy        I 564 702 I     89 I    180,4662 I       0 I   1,0700 I  0,000573 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Mrzky         I 513 288 I    168 I    286,3272 I       0 I   1,0700 I  0,001075 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Nebovidy        I 533 521 I    687 I    475,9293 I       0 I   1,0700 I  0,004174 I     171 I  0,003375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Němčice        I 571 636 I    359 I    716,6942 I       0 I   1,0700 I  0,002357 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Nová Ves I       I 533 530 I   1 231 I   1 028,9141 I       49 I   1,0700 I  0,007846 I     130 I  0,002566 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Ohaře         I 533 556 I    286 I    603,5659 I       28 I   1,0700 I  0,002050 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Ovčáry         I 533 572 I    807 I   1 037,4459 I       84 I   1,0700 I  0,005581 I     736 I  0,014527 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Pašinka        I 513 423 I    339 I    382,2675 I       0 I   1,0700 I  0,002109 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Kolín        I Pečky         I 537 641 I   4 634 I   1 076,3452 I      787 I   1,1523 I  0,032971 I    1 135 I  0,022402 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Plaňany        I 533 581 I   1 856 I   1 384,6636 I      442 I   1,0700 I  0,013909 I     254 I  0,005013 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Pňov-Předhradí     I 537 675 I    544 I    941,1533 I       25 I   1,0700 I  0,003668 I     95 I  0,001875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Polepy         I 533 599 I    630 I    242,3884 I       0 I   1,0700 I  0,003751 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Polní Chrčice     I 513 237 I    157 I    526,1258 I       0 I   1,0700 I  0,001105 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Polní Voděrady     I 513 148 I    164 I    406,7211 I       0 I   1,0700 I  0,001099 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Poříčany        I 537 705 I   1 515 I    576,1300 I      322 I   1,0700 I  0,010909 I     404 I  0,007974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Přehvozdí       I 513 369 I    260 I    282,6750 I       0 I   1,0700 I  0,001610 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Přistoupim       I 513 393 I    447 I    442,8548 I       35 I   1,0700 I  0,002966 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Přišimasy       I 533 611 I    768 I    699,4542 I       35 I   1,0700 I  0,004937 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Radim         I 533 629 I   1 234 I    503,1292 I      146 I   1,0700 I  0,008221 I     116 I  0,002290 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Radovesnice I     I 533 637 I    355 I    300,9299 I       0 I   1,0700 I  0,002171 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Radovesnice II     I 533 645 I    476 I   1 283,5871 I       26 I   1,0700 I  0,003412 I     138 I  0,002724 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Ratboř         I 533 653 I    566 I    477,2856 I       42 I   1,0700 I  0,003713 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Ratenice        I 537 748 I    620 I    473,2203 I       25 I   1,0700 I  0,003928 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Rostoklaty       I 533 661 I    503 I    703,1066 I       0 I   1,0700 I  0,003191 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Skvrňov        I 533 696 I    200 I    616,9702 I       0 I   1,0700 I  0,001391 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Starý Kolín      I 533 700 I   1 617 I    878,7156 I      226 I   1,0700 I  0,011064 I     255 I  0,005033 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Svojšice        I 533 726 I    570 I    982,8744 I       27 I   1,0700 I  0,003848 I     155 I  0,003059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Tatce         I 537 888 I    625 I    442,7447 I       58 I   1,0700 I  0,004137 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Tismice        I 533 734 I    529 I    750,2273 I       50 I   1,0700 I  0,003651 I     138 I  0,002724 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Toušice        I 533 742 I    328 I    718,6942 I       0 I   1,0700 I  0,002177 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Třebovle        I 533 751 I    502 I   1 096,7178 I       28 I   1,0700 I  0,003502 I     90 I  0,001776 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Tři Dvory       I 533 769 I    954 I    461,9601 I       42 I   1,0700 I  0,005969 I     94 I  0,001855 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Tuchoraz        I 533 777 I    483 I    592,8610 I       50 I   1,0700 I  0,003321 I     70 I  0,001382 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Tuklaty        I 533 785 I    924 I    816,5725 I      117 I   1,0700 I  0,006368 I     117 I  0,002309 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Týnec nad Labem    I 533 807 I   2 064 I   1 569,3367 I      416 I   1,1523 I  0,015067 I     470 I  0,009277 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Uhlířská Lhota     I 533 815 I    374 I    908,9936 I       0 I   1,0700 I  0,002520 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Kolín        I Veletov        I 533 823 I    241 I    527,6898 I       0 I   1,0700 I  0,001595 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Velim         I 533 831 I   2 169 I   1 570,2210 I      372 I   1,1523 I  0,015463 I    1 005 I  0,019836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Velký Osek       I 533 840 I   2 308 I   1 056,1430 I      375 I   1,1523 I  0,016142 I     685 I  0,013520 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Veltruby        I 533 858 I   1 365 I    938,4040 I      101 I   1,0700 I  0,008893 I     102 I  0,002013 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Vitice         I 533 866 I   1 073 I   2 241,3546 I       43 I   1,0700 I  0,007364 I     120 I  0,002369 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Volárna        I 533 882 I    498 I    406,1787 I       0 I   1,0700 I  0,003045 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Vrátkov        I 564 826 I    269 I    242,1994 I       0 I   1,0700 I  0,001647 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Vrbčany        I 533 891 I    366 I    620,1360 I       0 I   1,0700 I  0,002360 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Zalešany        I 513 202 I     99 I    490,7233 I       0 I   1,0700 I  0,000753 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Zásmuky        I 533 921 I   1 904 I   2 412,3242 I      381 I   1,0700 I  0,014237 I     646 I  0,012750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Žabonosy        I 513 261 I    236 I    310,5726 I       0 I   1,0700 I  0,001481 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Ždánice        I 513 164 I    351 I   1 051,9455 I       0 I   1,0700 I  0,002441 I     112 I  0,002211 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Žehuň         I 538 035 I    435 I    911,2245 I       54 I   1,0700 I  0,003189 I     92 I  0,001816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kolín        I Žiželice        I 533 947 I   1 535 I   1 860,3441 I      180 I   1,0700 I  0,010703 I     427 I  0,008428 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Adamov         I 531 367 I    113 I    275,8515 I       0 I   1,0700 I  0,000751 I     53 I  0,001046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Bernardov       I 531 111 I    197 I    345,4621 I       0 I   1,0700 I  0,001267 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Bílé Podolí      I 533 971 I    613 I   1 529,1631 I       47 I   1,0700 I  0,004428 I     114 I  0,002250 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Bludov         I 530 964 I     29 I    200,4899 I       0 I   1,0000 I  0,000238 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Bohdaneč        I 533 980 I    419 I   1 659,4009 I       0 I   1,0700 I  0,003075 I     194 I  0,003829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Brambory        I 530 832 I    106 I    125,2336 I       0 I   1,0700 I  0,000651 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Bratčice        I 531 286 I    390 I    826,4917 I       0 I   1,0700 I  0,002580 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Církvice        I 533 998 I   1 243 I   1 012,8726 I      127 I   1,0700 I  0,008362 I     195 I  0,003849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Čáslav         I 534 005 I   10 378 I   2 646,0001 I     1 590 I   1,1523 I  0,073881 I    5 827 I  0,115011 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Čejkovice       I 529 524 I     35 I    195,1615 I       0 I   1,0000 I  0,000269 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Černíny        I 534 013 I    376 I   1 611,3084 I       0 I   1,0700 I  0,002806 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Červené Janovice    I 534 021 I    672 I   1 497,9933 I       64 I   1,0700 I  0,004858 I     195 I  0,003849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Čestín         I 534 030 I    437 I   3 255,2257 I       0 I   1,0700 I  0,003805 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Dobrovítov       I 529 559 I    111 I    901,3131 I       0 I   1,0700 I  0,000984 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Dolní Pohleď      I 531 260 I     85 I    360,2413 I       0 I   1,0700 I  0,000620 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Drobovice       I 531 341 I    379 I    282,4650 I       20 I   1,0700 I  0,002420 I     52 I  0,001026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Hlízov         I 531 197 I    575 I    601,8487 I       22 I   1,0700 I  0,003699 I     122 I  0,002408 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Horka I        I 531 430 I    397 I    694,3964 I       0 I   1,0700 I  0,002570 I     79 I  0,001559 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Horka II        I 534 056 I    385 I   1 021,6479 I       0 I   1,0700 I  0,002628 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Horky         I 531 359 I    387 I    235,3493 I       0 I   1,0700 I  0,002332 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Horušice        I 531 481 I    187 I    848,4410 I       0 I   1,0700 I  0,001406 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Hostovlice       I 534 064 I    248 I    585,0823 I       0 I   1,0700 I  0,001658 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Hraběšín        I 531 413 I    109 I    792,3604 I       0 I   1,0700 I  0,000929 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Chabeřice       I 534 081 I    240 I    795,3356 I       0 I   1,0700 I  0,001694 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Chlístovice      I 534 099 I    737 I   2 950,2801 I       0 I   1,0700 I  0,005434 I     70 I  0,001382 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Chotusice       I 534 102 I    715 I    696,7647 I       83 I   1,0700 I  0,004906 I     143 I  0,002822 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Kácov         I 534 129 I    780 I   1 109,8922 I      127 I   1,0700 I  0,005702 I     150 I  0,002961 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Kluky         I 534 137 I    483 I   1 068,9270 I       18 I   1,0700 I  0,003322 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Kobylnice       I 531 405 I    193 I    236,6650 I       22 I   1,0700 I  0,001329 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Košice         I 551 465 I     56 I    209,0918 I       0 I   1,0700 I  0,000392 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Krchleby        I 534 153 I    385 I    600,4048 I       40 I   1,0700 I  0,002695 I     117 I  0,002309 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Křesetice       I 534 161 I    689 I   1 087,7040 I       54 I   1,0700 I  0,004739 I     63 I  0,001243 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Kutná Hora       I 533 955 I   20 341 I   3 307,1743 I     2 385 I   1,1523 I  0,140563 I   12 003 I  0,236910 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Ledečko        I 534 170 I    171 I    303,6547 I       0 I   1,0700 I  0,001099 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Malešov        I 534 188 I   1 032 I   1 423,8104 I      188 I   1,0700 I  0,007647 I     98 I  0,001934 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Miskovice       I 534 200 I   1 076 I   1 920,7212 I       48 I   1,0700 I  0,007286 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Močovice        I 530 999 I    382 I    489,9141 I       24 I   1,0700 I  0,002541 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Nepoměřice       I 534 226 I    205 I    721,3350 I       25 I   1,0700 I  0,001606 I     63 I  0,001243 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Nové Dvory       I 534 242 I    868 I    902,1760 I      211 I   1,0700 I  0,006621 I     87 I  0,001717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Okřesaneč       I 534 251 I    201 I    238,9336 I       0 I   1,0700 I  0,001249 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Onomyšl        I 534 277 I    305 I   1 288,8832 I       0 I   1,0700 I  0,002266 I     84 I  0,001658 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Opatovice I      I 530 956 I    126 I    633,5830 I       0 I   1,0700 I  0,000966 I     59 I  0,001165 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Paběnice        I 531 278 I    183 I    597,4882 I       0 I   1,0700 I  0,001284 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Pertoltice       I 534 307 I    143 I    878,0668 I       0 I   1,0700 I  0,001161 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Petrovice I      I 534 315 I    291 I   1 489,4279 I       0 I   1,0700 I  0,002263 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Petrovice II      I 534 323 I    103 I   1 030,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000987 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Podveky        I 528 196 I    208 I   1 025,8545 I       0 I   1,0700 I  0,001598 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Potěhy         I 534 331 I    629 I    498,7490 I      208 I   1,0700 I  0,005053 I     234 I  0,004619 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Rašovice        I 534 340 I    383 I   1 233,2241 I       0 I   1,0700 I  0,002699 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Rataje nad Sázavou   I 534 358 I    537 I   1 328,3360 I       21 I   1,0700 I  0,003756 I     88 I  0,001737 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Rohozec        I 526 622 I    288 I    529,1352 I       0 I   1,0700 I  0,001870 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Řendějov        I 534 366 I    249 I    838,5676 I       0 I   1,0700 I  0,001763 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Samopše        I 534 374 I    147 I    658,4491 I       0 I   1,0700 I  0,001098 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Semtěš         I 530 859 I    279 I    501,1213 I       0 I   1,0700 I  0,001806 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Schořov        I 531 383 I     79 I    142,4627 I       0 I   1,0700 I  0,000500 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Slavošov        I 534 391 I    149 I    759,3109 I       0 I   1,0700 I  0,001150 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Soběšín        I 534 293 I    143 I    723,9824 I       0 I   1,0700 I  0,001101 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Souňov         I 531 065 I    133 I    267,4987 I       0 I   1,0700 I  0,000864 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Staňkovice       I 534 412 I    280 I   1 202,2980 I       0 I   1,0700 I  0,002086 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Starkoč        I 530 875 I    122 I    409,1683 I       0 I   1,0700 I  0,000855 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Sudějov        I 531 391 I     85 I    391,7072 I       0 I   1,0700 I  0,000633 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Suchdol        I 534 439 I   1 127 I   1 930,5151 I      153 I   1,0700 I  0,008196 I     325 I  0,006415 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Svatý Mikuláš     I 534 196 I    843 I   1 781,6442 I       25 I   1,0700 I  0,005740 I     194 I  0,003829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Šebestěnice      I 531 421 I     93 I    328,7185 I       0 I   1,0700 I  0,000655 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Štipoklasy       I 530 930 I    148 I    378,6698 I       0 I   1,0700 I  0,000995 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Třebešice       I 530 981 I    252 I    719,0786 I       0 I   1,0700 I  0,001734 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Třebětín        I 530 972 I    103 I   1 030,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000987 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Třebonín        I 571 741 I    140 I    342,1041 I       0 I   1,0700 I  0,000934 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Tupadly        I 534 480 I    629 I    659,7714 I       28 I   1,0700 I  0,004071 I     103 I  0,002033 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Uhlířské Janovice   I 534 498 I   3 044 I   2 544,1739 I      699 I   1,1523 I  0,023171 I    1 090 I  0,021514 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Úmonín         I 534 501 I    488 I   1 375,7639 I       0 I   1,0700 I  0,003367 I     100 I  0,001974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Úžice         I 534 510 I    646 I   1 856,3668 I       28 I   1,0700 I  0,004638 I     99 I  0,001954 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Vavřinec        I 534 528 I    517 I   1 068,5281 I       35 I   1,0700 I  0,003619 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Vidice         I 534 536 I    233 I   1 178,7153 I       0 I   1,0700 I  0,001803 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Vinaře         I 534 544 I    246 I    513,0336 I       0 I   1,0700 I  0,001619 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Vlačice        I 534 552 I    242 I    526,4380 I       0 I   1,0700 I  0,001600 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Vlastějovice      I 534 561 I    467 I   1 905,6436 I       27 I   1,0700 I  0,003608 I     64 I  0,001263 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Vlkaneč        I 534 579 I    608 I   1 413,8967 I       52 I   1,0700 I  0,004383 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Vodranty        I 531 014 I     77 I    160,0289 I       0 I   1,0700 I  0,000495 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Vrdy          I 534 587 I   2 904 I   1 849,5124 I      423 I   1,1523 I  0,020428 I     804 I  0,015869 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Záboří nad Labem    I 534 595 I    840 I    893,1505 I       68 I   1,0700 I  0,005624 I     126 I  0,002487 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Zbizuby        I 534 609 I    446 I   1 938,2410 I       0 I   1,0700 I  0,003342 I     79 I  0,001559 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Zbraslavice      I 534 617 I   1 385 I   3 810,7913 I      286 I   1,0700 I  0,011208 I     455 I  0,008981 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Zbýšov         I 534 625 I    631 I   2 615,4949 I       56 I   1,0700 I  0,005010 I     91 I  0,001796 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Zruč nad Sázavou    I 534 633 I   4 719 I   1 641,2731 I      588 I   1,1523 I  0,032564 I    1 995 I  0,039376 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Žáky          I 534 641 I    336 I    565,9983 I       0 I   1,0700 I  0,002164 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Žehušice        I 534 650 I    755 I    896,3810 I      210 I   1,0700 I  0,005954 I     213 I  0,004204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Kutná Hora     I Žleby         I 534 668 I   1 289 I   1 462,2800 I       98 I   1,0700 I  0,008638 I     192 I  0,003790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Býkev         I 534 714 I    408 I    561,4591 I       0 I   1,0700 I  0,002582 I     108 I  0,002132 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Byšice         I 534 722 I   1 307 I   1 084,5770 I      333 I   1,0700 I  0,009959 I     556 I  0,010974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Cítov         I 534 731 I   1 237 I   1 580,8853 I      111 I   1,0700 I  0,008457 I     139 I  0,002744 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Čakovičky       I 598 291 I    573 I    315,3159 I       45 I   1,0700 I  0,003708 I     147 I  0,002901 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Čečelice        I 534 749 I    640 I   1 155,4894 I       56 I   1,0700 I  0,004491 I     76 I  0,001500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Dobřeň         I 531 570 I    171 I   1 710,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001650 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Dolany         I 539 201 I    846 I    550,0268 I       62 I   1,0700 I  0,005490 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Dolní Beřkovice    I 534 765 I   1 444 I   1 251,6943 I      241 I   1,0700 I  0,010289 I     255 I  0,005033 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Dolní Zimoř      I 531 987 I     77 I    161,0380 I       0 I   1,0700 I  0,000496 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Dřínov         I 534 773 I    469 I    458,2214 I       0 I   1,0700 I  0,002897 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Mělník       I Horní Počaply     I 534 790 I   1 309 I   1 239,9376 I       94 I   1,0700 I  0,008644 I    1 260 I  0,024869 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Hořín         I 534 803 I    797 I   1 440,9811 I       74 I   1,0700 I  0,005623 I     155 I  0,003059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Hostín         I 531 499 I    296 I    635,8474 I       0 I   1,0700 I  0,001958 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Hostín u Vojkovic   I 531 928 I    312 I    478,4289 I       74 I   1,0700 I  0,002419 I     59 I  0,001165 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Chlumín        I 534 820 I    499 I    639,6198 I       95 I   1,0700 I  0,003694 I     58 I  0,001145 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Chorušice       I 534 838 I    552 I   1 776,2934 I       20 I   1,0700 I  0,004012 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Chvatěruby       I 534 846 I    535 I    330,9094 I      143 I   1,0700 I  0,004062 I     52 I  0,001026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Jeviněves       I 531 871 I    211 I    512,7209 I       0 I   1,0700 I  0,001414 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Kadlín         I 531 774 I    151 I    680,9551 I       0 I   1,0700 I  0,001131 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Kanina         I 531 651 I     86 I    528,9698 I       0 I   1,0700 I  0,000692 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Kly          I 534 897 I   1 428 I   1 061,1626 I      294 I   1,0700 I  0,010429 I     130 I  0,002566 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Kojetice        I 538 345 I    785 I    557,8729 I       80 I   1,0700 I  0,005242 I     118 I  0,002329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Kokořín        I 534 901 I    369 I   1 640,9176 I       0 I   1,0700 I  0,002777 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Kostelec nad Labem   I 534 935 I   4 033 I   1 555,2364 I      449 I   1,1523 I  0,027468 I     778 I  0,015356 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Kozomín        I 571 792 I    419 I    272,1462 I       0 I   1,0700 I  0,002533 I     195 I  0,003849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Kralupy nad Vltavou  I 534 951 I   17 987 I   2 190,0220 I     2 530 I   1,1523 I  0,126364 I    7 792 I  0,153795 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Ledčice        I 534 978 I    629 I   1 098,6196 I       61 I   1,0700 I  0,004434 I     194 I  0,003829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Lhotka         I 531 898 I    292 I    532,9504 I       0 I   1,0700 I  0,001894 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Liběchov        I 535 001 I   1 057 I   1 178,1897 I      154 I   1,0700 I  0,007500 I     345 I  0,006809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Libiš         I 571 784 I   2 157 I    711,8987 I      152 I   1,1523 I  0,013776 I     249 I  0,004915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Liblice        I 531 502 I    492 I    892,3264 I       24 I   1,0700 I  0,003340 I     63 I  0,001243 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Lobeč         I 531 677 I    132 I    348,7431 I       0 I   1,0700 I  0,000890 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Lužec nad Vltavou   I 535 028 I   1 450 I   1 000,2287 I      233 I   1,0700 I  0,010179 I     428 I  0,008448 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Malý Újezd       I 535 036 I   1 054 I   1 225,0071 I      102 I   1,0700 I  0,007199 I     130 I  0,002566 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Medonosy        I 529 575 I    150 I   1 488,5012 I       0 I   1,0700 I  0,001441 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Mělnické Vtelno    I 535 044 I    973 I   2 629,3370 I       81 I   1,0700 I  0,007154 I     107 I  0,002112 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Mělník         I 534 676 I   19 230 I   2 496,2460 I     2 723 I   1,1523 I  0,135316 I    9 381 I  0,185158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Mšeno         I 535 052 I   1 422 I   2 671,9546 I      342 I   1,0700 I  0,011303 I     315 I  0,006217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Mělník       I Nebužely        I 535 061 I    422 I    861,0652 I       64 I   1,0700 I  0,003152 I     56 I  0,001105 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Nedomice        I 531 863 I    306 I    323,2254 I       53 I   1,0700 I  0,002202 I     73 I  0,001441 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Nelahozeves      I 535 079 I   1 941 I    996,3840 I      179 I   1,0700 I  0,012726 I     255 I  0,005033 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Neratovice       I 535 087 I   16 234 I   2 000,2940 I     2 227 I   1,1523 I  0,113656 I    5 160 I  0,101846 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Nosálov        I 531 707 I    184 I   1 109,9289 I       0 I   1,0700 I  0,001491 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Nová Ves        I 535 117 I   1 024 I   1 011,2965 I       28 I   1,0700 I  0,006511 I     128 I  0,002526 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Obříství        I 535 133 I   1 322 I   1 521,8545 I      252 I   1,0700 I  0,009747 I     417 I  0,008231 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Olovnice        I 532 673 I    524 I    587,5654 I       27 I   1,0700 I  0,003425 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Ovčáry         I 535 141 I    494 I    372,1366 I       0 I   1,0700 I  0,003009 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Postřižín       I 538 647 I   1 009 I    443,1912 I       50 I   1,0700 I  0,006329 I     920 I  0,018159 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Řepín         I 535 168 I    658 I   1 532,4440 I       86 I   1,0700 I  0,004918 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Spomyšl        I 535 192 I    449 I    358,7884 I       0 I   1,0700 I  0,002741 I     53 I  0,001046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Stránka        I 531 731 I    194 I    878,6517 I       0 I   1,0700 I  0,001459 I     36 I  0,000711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Střemy         I 535 214 I    435 I   1 171,4256 I       0 I   1,0700 I  0,002978 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Tišice         I 535 222 I   2 225 I   1 271,9395 I      210 I   1,1523 I  0,014753 I     350 I  0,006908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Tuhaň         I 531 561 I    685 I    461,6901 I       36 I   1,0700 I  0,004366 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Tupadly        I 529 583 I    144 I    637,4334 I       0 I   1,0700 I  0,001073 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Újezdec        I 599 492 I    136 I    236,6090 I       0 I   1,0700 I  0,000869 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Úžice         I 535 257 I    944 I   1 029,8156 I       75 I   1,0700 I  0,006324 I     762 I  0,015040 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Velký Borek      I 535 265 I   1 047 I   1 042,8919 I       90 I   1,0700 I  0,007017 I     224 I  0,004421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Veltrusy        I 535 273 I   2 025 I    800,6456 I      545 I   1,1523 I  0,015273 I     347 I  0,006849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Vidim         I 531 936 I    138 I    873,9092 I       0 I   1,0700 I  0,001130 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Vojkovice       I 535 290 I    772 I   1 111,4428 I       28 I   1,0700 I  0,005081 I     95 I  0,001875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Vraňany        I 535 303 I    881 I    970,1306 I       70 I   1,0700 I  0,005905 I     101 I  0,001993 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Všestudy        I 535 311 I    346 I    471,6963 I       0 I   1,0700 I  0,002185 I     79 I  0,001559 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Všetaty        I 535 320 I   2 259 I   1 286,8408 I      345 I   1,1523 I  0,015754 I     827 I  0,016323 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Vysoká         I 535 338 I    882 I   2 842,2109 I      155 I   1,0700 I  0,007137 I     155 I  0,003059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Zálezlice       I 535 354 I    413 I    760,0416 I       0 I   1,0700 I  0,002689 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Mělník       I Zlončice        I 531 511 I    546 I    465,7325 I       0 I   1,0700 I  0,003349 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Zlosyň         I 535 389 I    465 I    587,6009 I       25 I   1,0700 I  0,003069 I     376 I  0,007421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mělník       I Želízy         I 535 397 I    511 I   1 106,7184 I       60 I   1,0700 I  0,003744 I     36 I  0,000711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Bakov nad Jizerou   I 535 427 I   5 176 I   2 700,8244 I      584 I   1,1523 I  0,035791 I    1 822 I  0,035962 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Bělá pod Bezdězem   I 535 443 I   4 815 I   6 319,9541 I      657 I   1,1523 I  0,035391 I    1 479 I  0,029192 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Benátky nad Jizerou  I 535 451 I   7 367 I   3 550,5466 I     1 142 I   1,1523 I  0,052955 I    3 022 I  0,059647 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Bezno         I 535 478 I    911 I    925,6746 I      295 I   1,0700 I  0,007368 I     158 I  0,003119 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Bílá Hlína       I 565 750 I    116 I    857,1323 I       0 I   1,0700 I  0,000995 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Bítouchov       I 535 486 I    336 I    709,6026 I       0 I   1,0700 I  0,002220 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Boreč         I 535 508 I    250 I    693,8438 I       0 I   1,0700 I  0,001713 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Boseň         I 535 516 I    470 I    993,3326 I       0 I   1,0700 I  0,003112 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Bradlec        I 570 788 I   1 298 I    263,0598 I       0 I   1,0700 I  0,007652 I     150 I  0,002961 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Branžež        I 571 946 I    220 I    670,0124 I       0 I   1,0700 I  0,001528 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Brodce         I 535 559 I   1 059 I   1 098,0851 I      276 I   1,0700 I  0,008188 I     158 I  0,003119 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Březina        I 535 567 I    418 I    562,3099 I       24 I   1,0700 I  0,002780 I     83 I  0,001638 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Březno         I 535 583 I    989 I   1 110,5931 I      344 I   1,0700 I  0,008180 I     90 I  0,001776 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Březovice       I 599 514 I    348 I   1 632,5052 I       0 I   1,0700 I  0,002651 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Bukovno        I 535 605 I    724 I   1 505,0358 I       0 I   1,0700 I  0,004793 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Ctiměřice       I 570 991 I    138 I    166,2284 I       0 I   1,0700 I  0,000853 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Čachovice       I 535 621 I    878 I    989,3729 I      223 I   1,0700 I  0,006783 I     108 I  0,002132 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Čistá         I 535 630 I    784 I    897,8621 I       61 I   1,0700 I  0,005259 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Dalovice        I 570 818 I    251 I    388,3538 I      137 I   1,0700 I  0,002394 I     192 I  0,003790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Dlouhá Lhota      I 535 656 I    401 I    593,8196 I       25 I   1,0700 I  0,002699 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Dobrovice       I 535 672 I   3 380 I   2 463,4531 I      484 I   1,1523 I  0,023976 I    1 296 I  0,025580 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Dobšín         I 571 989 I    246 I    353,2227 I       0 I   1,0700 I  0,001556 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Dolní Bousov      I 535 702 I   2 648 I   2 430,6790 I      455 I   1,1523 I  0,019253 I     433 I  0,008546 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Dolní Krupá      I 535 711 I    241 I   1 120,3098 I       25 I   1,0700 I  0,001972 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Dolní Slivno      I 535 729 I    318 I   1 135,9772 I      111 I   1,0700 I  0,002926 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Dolní Stakory     I 570 940 I    268 I    386,1334 I       0 I   1,0700 I  0,001697 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Domousnice       I 535 745 I    254 I    931,3656 I       0 I   1,0700 I  0,001829 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Doubravička      I 571 067 I    139 I    253,0312 I       0 I   1,0700 I  0,000893 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Horky nad Jizerou   I 535 818 I    536 I    415,0189 I       0 I   1,0700 I  0,003270 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Horní Bukovina     I 535 834 I    251 I    554,0733 I       0 I   1,0700 I  0,001664 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Horní Slivno      I 599 531 I    267 I    667,2156 I       0 I   1,0700 I  0,001801 I     54 I  0,001066 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Hrdlořezy       I 535 869 I    728 I    969,3595 I       24 I   1,0700 I  0,004746 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Hrušov         I 565 733 I    226 I    494,3197 I       0 I   1,0700 I  0,001495 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Husí Lhota       I 599 522 I    167 I    331,7252 I       0 I   1,0700 I  0,001087 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Charvatce       I 565 784 I    248 I    354,1075 I       0 I   1,0700 I  0,001568 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Chocnějovice      I 535 923 I    416 I   1 333,5390 I       0 I   1,0700 I  0,002930 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Chotětov        I 535 931 I    930 I   1 315,0576 I       88 I   1,0700 I  0,006430 I     243 I  0,004796 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Chudíř         I 571 849 I    198 I    312,5534 I       20 I   1,0700 I  0,001376 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Jabkenice       I 535 966 I    415 I   1 185,9151 I       0 I   1,0700 I  0,002867 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Jivina         I 535 974 I    450 I    506,5780 I       60 I   1,0700 I  0,003153 I     36 I  0,000711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Jizerní Vtelno     I 566 039 I    340 I    695,7817 I       0 I   1,0700 I  0,002238 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Josefův Důl      I 529 613 I    453 I    65,5142 I       0 I   1,0700 I  0,002650 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Katusice        I 536 008 I    815 I   1 519,7547 I      156 I   1,0700 I  0,006234 I     198 I  0,003908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Klášter Hradiště nad  I 536 024 I    933 I    462,1411 I       97 I   1,0700 I  0,006166 I     162 I  0,003197 I
I           I           I Jizerou        I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Kluky         I 571 075 I     70 I    552,6057 I       0 I   1,0700 I  0,000608 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Kněžmost        I 536 041 I   2 028 I   4 044,5215 I      295 I   1,1523 I  0,015109 I     934 I  0,018435 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Kobylnice       I 571 172 I    155 I    210,3752 I       0 I   1,0700 I  0,000970 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Kochánky        I 536 067 I    444 I    876,4637 I       21 I   1,0700 I  0,003037 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Kolomuty        I 570 974 I    326 I    227,1455 I       0 I   1,0700 I  0,001973 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Koryta         I 599 557 I     90 I    166,1545 I       0 I   1,0700 I  0,000574 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Kosmonosy       I 570 826 I   4 885 I   1 138,4886 I      676 I   1,1523 I  0,033908 I    2 609 I  0,051495 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Kosořice        I 536 121 I    495 I    633,3005 I       28 I   1,0700 I  0,003279 I     36 I  0,000711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Košátky            I 566 047 I    204 I    547,8168 I       0 I   1,0700 I  0,001387 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Kováň         I 571 971 I    145 I    162,6853 I       0 I   1,0700 I  0,000893 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Kovanec        I 572 012 I    115 I    377,4872 I       0 I   1,0700 I  0,000802 I     49 I  0,000967 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Krásná Ves       I 536 164 I    200 I    444,2046 I       0 I   1,0700 I  0,001324 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Krnsko         I 536 172 I    573 I    562,5094 I      114 I   1,0700 I  0,004206 I     183 I  0,003612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Kropáčova Vrutice   I 536 181 I    892 I   2 409,4133 I       27 I   1,0700 I  0,006282 I     291 I  0,005744 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Ledce         I 536 202 I    383 I    865,1830 I       20 I   1,0700 I  0,002671 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Lhotky         I 536 211 I    141 I    544,1861 I       0 I   1,0700 I  0,001019 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Lipník         I 565 563 I    331 I    934,3261 I       0 I   1,0700 I  0,002279 I     65 I  0,001283 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Loukov         I 570 770 I    176 I    588,7668 I       0 I   1,0700 I  0,001240 I     227 I  0,004480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Loukovec        I 536 261 I    297 I    286,2278 I       57 I   1,0700 I  0,002158 I     81 I  0,001599 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Luštěnice       I 536 270 I   2 154 I   1 477,9851 I      323 I   1,1523 I  0,015049 I     468 I  0,009237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Mečeříž        I 565 644 I    479 I    705,7085 I       45 I   1,0700 I  0,003313 I     91 I  0,001796 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Mladá Boleslav     I 535 419 I   44 199 I   2 891,0257 I     5 954 I   1,3663 I  0,322989 I   48 411 I  0,955514 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Mnichovo Hradiště   I 536 326 I   8 522 I   3 432,0461 I     1 181 I   1,1523 I  0,060300 I    4 676 I  0,092293 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Mohelnice nad Jizerou I 565 822 I     97 I    267,5599 I       0 I   1,0700 I  0,000654 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Mukařov        I 571 865 I    177 I   1 102,2734 I       0 I   1,0700 I  0,001447 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Němčice        I 536 334 I    195 I    292,1149 I       0 I   1,0700 I  0,001235 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Nemyslovice      I 571 156 I    144 I    502,4826 I       0 I   1,0700 I  0,001020 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Nepřevázka       I 536 351 I    417 I    604,4305 I       0 I   1,0700 I  0,002651 I    1 023 I  0,020192 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Neveklovice      I 571 997 I     72 I    351,0996 I       0 I   1,0700 I  0,000541 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Niměřice        I 571 121 I    294 I    426,0394 I       0 I   1,0700 I  0,001864 I     68 I  0,001342 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Nová Telib       I 536 377 I    247 I    337,1855 I       0 I   1,0700 I  0,001556 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Nová Ves u Bakova   I 571 806 I    284 I    366,2779 I       0 I   1,0700 I  0,001783 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Obrubce        I 570 893 I    202 I    764,8081 I       0 I   1,0700 I  0,001461 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Obruby         I 536 407 I    247 I    448,2004 I       23 I   1,0700 I  0,001733 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Pěčice         I 571 032 I    184 I    877,3127 I       0 I   1,0700 I  0,001400 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Pětikozly       I 598 241 I     68 I    304,4856 I       0 I   1,0700 I  0,000499 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Petkovy        I 536 431 I    305 I    560,1011 I       0 I   1,0700 I  0,001981 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Písková Lhota     I 536 440 I    753 I    467,6021 I       0 I   1,0700 I  0,004556 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Plazy         I 536 458 I    497 I    333,5813 I       0 I   1,0700 I  0,003011 I    1 451 I  0,028639 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Plužná         I 565 580 I    238 I    553,8009 I       0 I   1,0700 I  0,001588 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Prodašice       I 570 753 I     87 I    227,1294 I       0 I   1,0700 I  0,000580 I     82 I  0,001618 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Předměřice nad Jizerou I 536 491 I    722 I    915,6597 I       74 I   1,0700 I  0,004980 I     203 I  0,004007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Přepeře        I 570 923 I    123 I    319,0090 I       0 I   1,0700 I  0,000826 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Ptýrov         I 571 938 I    282 I    489,6459 I       0 I   1,0700 I  0,001819 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Rabakov        I 565 652 I     59 I    207,8239 I       0 I   1,0700 I  0,000409 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Rohatsko        I 565 636 I    272 I    191,8335 I       24 I   1,0700 I  0,001784 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Rokytá         I 529 605 I    261 I   1 061,6658 I       0 I   1,0700 I  0,001921 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Rokytovec       I 571 148 I    147 I    534,4444 I       0 I   1,0700 I  0,001050 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Řepov         I 536 580 I    725 I    236,8965 I       0 I   1,0700 I  0,004302 I     673 I  0,013283 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Řitonice        I 565 661 I     86 I    166,2343 I       0 I   1,0700 I  0,000550 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Sedlec         I 529 591 I    252 I    500,6839 I       0 I   1,0700 I  0,001649 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Semčice        I 536 610 I    735 I    397,4820 I      244 I   1,0700 I  0,005840 I     123 I  0,002428 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Sezemice        I 599 573 I    108 I    440,4378 I       0 I   1,0700 I  0,000786 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Skalsko        I 536 636 I    417 I    496,9201 I       56 I   1,0700 I  0,002934 I     108 I  0,002132 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Skorkov        I 557 030 I    574 I   1 663,7019 I       0 I   1,0700 I  0,003980 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Smilovice       I 536 652 I    693 I   1 493,0106 I       0 I   1,0700 I  0,004607 I     130 I  0,002566 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Sojovice        I 536 661 I    527 I    754,8421 I      118 I   1,0700 I  0,004036 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Sovínky        I 565 539 I    299 I    435,2815 I       0 I   1,0700 I  0,001897 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Strašnov        I 536 709 I    261 I    505,8566 I       25 I   1,0700 I  0,001848 I     68 I  0,001342 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Strážiště       I 571 881 I    118 I    479,8572 I       0 I   1,0700 I  0,000860 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Strenice        I 536 717 I    180 I    424,2991 I       0 I   1,0700 I  0,001199 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Sudoměř        I 565 920 I     90 I    707,4574 I       0 I   1,0700 I  0,000785 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Sukorady        I 536 768 I    365 I    543,6089 I       0 I   1,0700 I  0,002324 I     86 I  0,001697 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Tuřice         I 570 982 I    295 I    482,5914 I       0 I   1,0700 I  0,001892 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Ujkovice        I 570 761 I    103 I    654,4947 I       0 I   1,0700 I  0,000840 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Velké Všelisy     I 536 857 I    352 I   1 446,6496 I       0 I   1,0700 I  0,002602 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Veselice        I 565 725 I    134 I    290,2752 I       0 I   1,0700 I  0,000879 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Vinařice        I 565 628 I    294 I    448,4919 I       0 I   1,0700 I  0,001873 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Vinec         I 570 842 I    286 I    442,3913 I       0 I   1,0700 I  0,001824 I     36 I  0,000711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Vlkava         I 565 571 I    422 I    773,6852 I       28 I   1,0700 I  0,002909 I     145 I  0,002862 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Vrátno         I 572 021 I    155 I    592,6225 I       0 I   1,0700 I  0,001119 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Všejany        I 536 938 I    654 I    939,1014 I       25 I   1,0700 I  0,004308 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Zdětín         I 571 814 I    567 I    791,9936 I       26 I   1,0700 I  0,003750 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Žďár          I 536 971 I   1 357 I   1 480,5142 I      116 I   1,0700 I  0,009146 I     93 I  0,001836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Žerčice        I 536 989 I    395 I    778,3593 I       0 I   1,0700 I  0,002591 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Mladá Boleslav   I Židněves        I 536 997 I    348 I    449,6682 I       0 I   1,0700 I  0,002188 I     162 I  0,003197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Běrunice        I 537 021 I    829 I   2 664,0122 I       53 I   1,0700 I  0,006166 I     95 I  0,001875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Bobnice        I 537 039 I    868 I    994,4761 I       57 I   1,0700 I  0,005763 I     94 I  0,001855 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Bříství        I 537 047 I    376 I    359,5892 I       0 I   1,0700 I  0,002316 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Budiměřice       I 537 055 I    641 I    802,0271 I       42 I   1,0700 I  0,004278 I     80 I  0,001579 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Černíky        I 599 301 I    135 I    387,6598 I       0 I   1,0700 I  0,000923 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Čilec         I 599 671 I    234 I    460,2381 I       0 I   1,0700 I  0,001528 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Činěves        I 537 080 I    515 I   1 445,1867 I       24 I   1,0700 I  0,003690 I     141 I  0,002783 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Dlouhopolsko      I 537 098 I    213 I    218,1375 I       0 I   1,0700 I  0,001311 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Dobšice        I 537 101 I    236 I    667,0712 I       0 I   1,0700 I  0,001621 I     91 I  0,001796 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Dvory         I 537 110 I    562 I    679,2335 I       49 I   1,0700 I  0,003810 I     54 I  0,001066 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Dymokury        I 537 128 I    873 I   1 464,7692 I      215 I   1,0700 I  0,006893 I     124 I  0,002447 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Hořany         I 534 854 I    143 I    379,5993 I       0 I   1,0700 I  0,000966 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Hořátev        I 537 152 I    769 I    715,3082 I       77 I   1,0700 I  0,005193 I    1 014 I  0,020014 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Hradčany        I 537 161 I    253 I    382,4064 I       0 I   1,0700 I  0,001608 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Hradištko       I 537 179 I    584 I   1 824,4999 I       43 I   1,0700 I  0,004351 I     47 I  0,000928 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Hrubý Jeseník     I 599 638 I    584 I    649,0751 I       80 I   1,0700 I  0,004106 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Nymburk       I Chleby         I 599 620 I    420 I    959,0841 I       0 I   1,0700 I  0,002807 I     66 I  0,001303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Choťánky        I 537 217 I    426 I    402,9628 I       0 I   1,0700 I  0,002625 I     184 I  0,003632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Chotěšice       I 537 225 I    307 I   2 250,7689 I       0 I   1,0700 I  0,002654 I     69 I  0,001362 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Chrást         I 537 233 I    524 I    491,8553 I       24 I   1,0700 I  0,003370 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Chroustov       I 534 706 I    203 I    744,5546 I       0 I   1,0700 I  0,001459 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Jíkev         I 537 250 I    329 I    918,3890 I       0 I   1,0700 I  0,002261 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Jiřice         I 599 581 I    233 I    837,6416 I       0 I   1,0700 I  0,001670 I     457 I  0,009020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Jizbice        I 537 268 I    357 I    531,4687 I       0 I   1,0700 I  0,002273 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Kamenné Zboží     I 537 276 I    563 I    465,6165 I       0 I   1,0700 I  0,003448 I     74 I  0,001461 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Kněžice        I 537 292 I    494 I   1 958,2838 I      100 I   1,0700 I  0,004210 I     68 I  0,001342 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Kněžičky        I 551 481 I    181 I   1 187,6753 I       0 I   1,0700 I  0,001504 I     53 I  0,001046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Kolaje         I 537 306 I     90 I    159,2872 I       0 I   1,0700 I  0,000571 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Kostelní Lhota     I 537 314 I    847 I    865,4222 I       82 I   1,0700 I  0,005735 I     64 I  0,001263 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Kostomlátky      I 529 630 I    284 I    574,0163 I       0 I   1,0700 I  0,001864 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Kostomlaty nad Labem  I 537 331 I   1 848 I   1 803,9123 I      258 I   1,0700 I  0,012958 I     209 I  0,004125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Košík         I 537 349 I    369 I   1 468,3913 I       0 I   1,0700 I  0,002709 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Kounice        I 537 357 I   1 346 I   1 128,5854 I      273 I   1,0700 I  0,009855 I     152 I  0,003000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Kouty         I 534 943 I    304 I    556,9870 I       0 I   1,0700 I  0,001974 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Kovanice        I 537 373 I    846 I    807,2011 I       50 I   1,0700 I  0,005521 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Krchleby        I 537 390 I    741 I    813,2712 I       50 I   1,0700 I  0,004911 I     97 I  0,001915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Křečkov        I 537 403 I    361 I    513,2990 I       34 I   1,0700 I  0,002486 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Křinec         I 537 411 I   1 287 I   2 583,8490 I      223 I   1,0700 I  0,009791 I     365 I  0,007204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Libice nad Cidlinou  I 537 438 I   1 277 I    999,2233 I      245 I   1,0700 I  0,009240 I     561 I  0,011073 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Loučeň         I 537 446 I   1 300 I   1 902,5233 I      229 I   1,0700 I  0,009635 I     331 I  0,006533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Lysá nad Labem     I 537 454 I   9 334 I   3 367,3884 I     1 548 I   1,1523 I  0,067443 I    2 512 I  0,049581 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Mcely         I 537 462 I    375 I   1 337,8606 I       24 I   1,0700 I  0,002832 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Městec Králové     I 537 489 I   2 910 I   1 986,8984 I      476 I   1,1523 I  0,020827 I    1 434 I  0,028304 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Milčice        I 537 497 I    304 I    651,5491 I       0 I   1,0700 I  0,002011 I     192 I  0,003790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Nymburk       I Milovice        I 537 501 I   10 832 I   2 831,4910 I     1 902 I   1,1523 I  0,078582 I    1 532 I  0,030238 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Netřebice       I 534 919 I    212 I    559,4977 I       28 I   1,0700 I  0,001601 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Nový Dvůr       I 599 654 I     75 I    247,2502 I       0 I   1,0700 I  0,000518 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Nymburk        I 537 004 I   14 979 I   2 058,8122 I     2 434 I   1,1523 I  0,107095 I   10 108 I  0,199507 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Odřepsy        I 537 551 I    317 I    608,8042 I       0 I   1,0700 I  0,002070 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Okřínek        I 537 560 I    175 I    559,0483 I       0 I   1,0700 I  0,001223 I     149 I  0,002941 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Opočnice        I 537 578 I    448 I   1 093,2157 I       37 I   1,0700 I  0,003238 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Opolany        I 537 586 I    893 I   1 220,3654 I       14 I   1,0700 I  0,005748 I     86 I  0,001697 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Oseček         I 599 662 I    154 I    487,7042 I       0 I   1,0700 I  0,001072 I     101 I  0,001993 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Oskořínek       I 537 616 I    537 I    561,2382 I       25 I   1,0700 I  0,003479 I     74 I  0,001461 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Ostrá         I 537 624 I    544 I   1 107,0510 I       28 I   1,0700 I  0,003750 I     127 I  0,002507 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Pátek         I 537 632 I    671 I    691,7566 I       50 I   1,0700 I  0,004456 I     78 I  0,001540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Písková Lhota     I 537 659 I    429 I    642,9959 I       24 I   1,0700 I  0,002875 I     88 I  0,001737 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Písty         I 537 667 I    419 I    174,5655 I       24 I   1,0700 I  0,002634 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Poděbrady       I 537 683 I   14 219 I   3 368,0549 I     2 026 I   1,1523 I  0,100524 I    5 875 I  0,115958 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Podmoky        I 599 590 I    201 I    847,8222 I       0 I   1,0700 I  0,001487 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Přerov nad Labem    I 537 721 I   1 240 I   1 065,6613 I      173 I   1,0700 I  0,008632 I     261 I  0,005151 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Rožďalovice      I 537 756 I   1 615 I   2 390,7826 I      243 I   1,0700 I  0,011743 I     303 I  0,005980 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Sadská         I 537 764 I   3 304 I   1 644,0828 I      578 I   1,1523 I  0,023729 I    1 192 I  0,023527 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Sány          I 537 772 I    504 I    948,1662 I       28 I   1,0700 I  0,003455 I     71 I  0,001401 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Seletice        I 534 757 I    201 I   1 137,8447 I       0 I   1,0700 I  0,001601 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Semice         I 537 781 I   1 149 I    944,5751 I      269 I   1,0700 I  0,008612 I     531 I  0,010481 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Senice         I 537 799 I    201 I    446,7506 I       0 I   1,0700 I  0,001330 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Sloveč         I 537 802 I    515 I   1 251,6516 I       24 I   1,0700 I  0,003615 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Sokoleč        I 537 811 I    948 I    628,1539 I       69 I   1,0700 I  0,006156 I     114 I  0,002250 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Stará Lysá       I 537 837 I    692 I    971,1792 I       0 I   1,0700 I  0,004397 I     179 I  0,003533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Starý Vestec      I 534 889 I    178 I    355,1819 I       0 I   1,0700 I  0,001160 I     88 I  0,001737 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Straky         I 537 853 I    551 I    923,3098 I       56 I   1,0700 I  0,003882 I     151 I  0,002980 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Nymburk       I Stratov        I 537 861 I    565 I    630,1078 I       28 I   1,0700 I  0,003686 I     83 I  0,001638 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Třebestovice      I 537 896 I    867 I    337,5524 I       34 I   1,0700 I  0,005367 I     258 I  0,005092 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Úmyslovice       I 537 900 I    323 I    622,4019 I       24 I   1,0700 I  0,002249 I     98 I  0,001934 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Velenice        I 536 083 I    199 I    803,8611 I       0 I   1,0700 I  0,001458 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Velenka        I 534 871 I    289 I    498,3950 I       0 I   1,0700 I  0,001863 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Vestec         I 537 942 I    306 I    743,8603 I       0 I   1,0700 I  0,002059 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Vlkov pod Oškobrhem  I 537 951 I     74 I    146,1972 I       0 I   1,0700 I  0,000473 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Vrbice         I 599 611 I    168 I    583,1656 I       0 I   1,0700 I  0,001191 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Vrbová Lhota      I 537 977 I    490 I    603,2341 I       65 I   1,0700 I  0,003453 I     63 I  0,001243 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Všechlapy       I 537 985 I    698 I    303,8252 I       40 I   1,0700 I  0,004403 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Vykáň         I 537 993 I    394 I    616,9096 I       0 I   1,0700 I  0,002522 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Záhornice       I 534 471 I    411 I   1 707,8700 I       47 I   1,0700 I  0,003321 I     64 I  0,001263 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Zbožíčko        I 599 697 I    228 I    428,1008 I       0 I   1,0700 I  0,001480 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Zvěřínek        I 534 862 I    267 I    206,1769 I       0 I   1,0700 I  0,001621 I     315 I  0,006217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Nymburk       I Žitovlice       I 503 410 I    182 I    659,4169 I       0 I   1,0700 I  0,001303 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Babice         I 538 043 I   1 034 I    556,7091 I       48 I   1,0700 I  0,006507 I     338 I  0,006671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Bašť          I 538 051 I   2 126 I    780,5304 I       98 I   1,1523 I  0,013297 I     128 I  0,002526 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Borek         I 534 684 I    291 I    299,1959 I       0 I   1,0700 I  0,001797 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Bořanovice       I 538 086 I    809 I    534,9120 I       0 I   1,0700 I  0,004908 I    1 395 I  0,027534 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Brandýs nad      I 538 094 I   18 249 I   2 265,4839 I     2 794 I   1,1523 I  0,129552 I   10 714 I  0,211468 I
I           I           I Labem-Stará Boleslav  I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Brázdim        I 538 108 I    655 I    547,8011 I       57 I   1,0700 I  0,004347 I     69 I  0,001362 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Březí         I 564 869 I    505 I    307,5492 I       0 I   1,0700 I  0,003048 I     154 I  0,003040 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Čelákovice       I 538 132 I   12 029 I   1 587,5686 I     1 759 I   1,1523 I  0,084691 I    3 345 I  0,066022 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Černé Voděrady     I 533 254 I    354 I   1 314,3997 I       0 I   1,0700 I  0,002562 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Čestlice        I 538 141 I    630 I    442,9532 I      160 I   1,0700 I  0,004758 I    2 626 I  0,051831 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Dobročovice      I 565 008 I    255 I    358,4048 I       0 I   1,0700 I  0,001611 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Dobřejovice      I 538 167 I   1 110 I    384,8188 I       52 I   1,0700 I  0,006906 I     212 I  0,004184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Doubek             I 564 885 I    409 I    367,5315 I       0 I   1,0700 I  0,002512 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Dřevčice        I 538 191 I    767 I    561,8081 I       85 I   1,0700 I  0,005168 I     197 I  0,003888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Dřísy         I 534 781 I    947 I    843,9728 I       80 I   1,0700 I  0,006298 I     193 I  0,003809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Herink         I 564 915 I    550 I    273,5221 I       0 I   1,0700 I  0,003297 I     279 I  0,005507 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Hlavenec        I 565 989 I    386 I   1 471,6795 I       0 I   1,0700 I  0,002810 I    1 483 I  0,029271 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Horoušany       I 538 221 I   1 254 I    705,4133 I       40 I   1,0700 I  0,007801 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Hovorčovice      I 538 230 I   2 292 I    213,8765 I      184 I   1,1523 I  0,014604 I     258 I  0,005092 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Hrusice        I 538 248 I    801 I    543,0667 I       24 I   1,0700 I  0,005004 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Husinec        I 538 256 I   1 416 I    296,6906 I      107 I   1,0700 I  0,008974 I    1 374 I  0,027119 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Jenštejn        I 538 264 I   1 147 I    510,1774 I       50 I   1,0700 I  0,007159 I     241 I  0,004757 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Jevany         I 533 378 I    725 I   1 291,6674 I       57 I   1,0700 I  0,005046 I     202 I  0,003987 I

I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Jirny         I 538 272 I   2 681 I    826,4816 I      368 I   1,1523 I  0,018325 I    2 526 I  0,049857 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Kaliště        I 538 281 I    269 I    624,1335 I       0 I   1,0700 I  0,001796 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Kamenice        I 538 299 I   4 396 I   1 737,7094 I      689 I   1,1523 I  0,031185 I    1 174 I  0,023172 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Káraný         I 564 974 I    752 I    893,8108 I       28 I   1,0700 I  0,004879 I     88 I  0,001737 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Klecany        I 538 311 I   3 272 I   1 016,1207 I      586 I   1,1523 I  0,023331 I    2 281 I  0,045021 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Klíčany        I 538 329 I    420 I    401,4771 I       44 I   1,0700 I  0,002844 I     665 I  0,013125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Klokočná        I 513 628 I    254 I    284,0808 I       0 I   1,0700 I  0,001576 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Konětopy        I 531 553 I    303 I    302,9938 I       0 I   1,0700 I  0,001869 I     74 I  0,001461 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Konojedy        I 564 761 I    243 I    513,5111 I       0 I   1,0700 I  0,001601 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Kostelec nad Černými  I 533 416 I   3 627 I   1 769,8293 I      882 I   1,1523 I  0,027547 I    1 512 I  0,029843 I
I           I           I lesy          I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Kostelec u Křížků   I 538 370 I    662 I    409,7737 I      187 I   1,0700 I  0,005088 I     70 I  0,001382 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Kostelní Hlavno    I 536 130 I    472 I    683,4235 I      104 I   1,0700 I  0,003606 I     66 I  0,001303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Kozojedy        I 533 432 I    843 I    716,0197 I       56 I   1,0700 I  0,005503 I     107 I  0,002112 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Křenek         I 534 960 I    254 I    528,9936 I       0 I   1,0700 I  0,001671 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Křenice        I 564 991 I    700 I    401,5150 I       0 I   1,0700 I  0,004221 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Křížkový Újezdec    I 538 418 I    215 I    485,5803 I       0 I   1,0700 I  0,001427 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Kunice         I 538 426 I   1 397 I   1 040,4639 I          115 I   1,0700 I  0,009201 I     836 I  0,016501 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Květnice        I 564 982 I   1 465 I    284,0866 I       0 I   1,0700 I  0,008634 I     84 I  0,001658 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Lázně Toušeň      I 538 914 I   1 363 I    554,8999 I      145 I   1,0700 I  0,008987 I     556 I  0,010974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Lhota         I 534 986 I    469 I    796,3006 I       0 I   1,0700 I  0,003029 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Líbeznice       I 538 442 I   2 602 I    598,6573 I      729 I   1,1523 I  0,019842 I     543 I  0,010717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Louňovice       I 538 451 I   1 052 I    442,5145 I       42 I   1,0700 I  0,006532 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Máslovice       I 538 469 I    344 I    309,1896 I       28 I   1,0700 I  0,002273 I     76 I  0,001500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Měšice         I 538 477 I   1 864 I    432,3014 I       52 I   1,0700 I  0,011319 I     544 I  0,010737 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Mirošovice       I 538 485 I   1 249 I    535,9611 I      111 I   1,0700 I  0,008118 I     214 I  0,004224 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Mnichovice       I 538 493 I   3 524 I    832,1332 I      666 I   1,1523 I  0,025287 I     520 I  0,010264 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Modletice       I 598 267 I    581 I    344,2297 I       27 I   1,0700 I  0,003662 I    3 094 I  0,061068 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Mochov         I 538 507 I   1 325 I    931,9253 I      120 I   1,0700 I  0,008768 I     559 I  0,011033 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Mratín         I 538 515 I   1 321 I    489,8670 I       65 I   1,0700 I  0,008252 I     140 I  0,002763 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Mukařov        I 538 523 I   2 348 I    633,0556 I      535 I   1,1523 I  0,017153 I     441 I  0,008704 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Nehvizdy        I 538 540 I   2 602 I    983,2103 I      471 I   1,1523 I  0,018494 I     929 I  0,018336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Nová Ves        I 538 558 I   1 108 I    194,2953 I       28 I   1,0700 I  0,006680 I     135 I  0,002665 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Nový Vestec      I 538 566 I    417 I    314,3145 I       0 I   1,0700 I  0,002537 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Nučice         I 533 548 I    375 I    498,0647 I       38 I   1,0700 I  0,002585 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Nupaky         I 564 907 I   1 572 I    317,7080 I       33 I   1,0700 I  0,009462 I     533 I  0,010520 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Odolena Voda      I 538 574 I   5 815 I   1 123,8197 I      927 I   1,1523 I  0,041129 I    3 025 I  0,059706 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Oleška         I 533 564 I    956 I   1 193,5612 I       41 I   1,0700 I  0,006261 I     91 I  0,001796 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Ondřejov        I 538 582 I   1 592 I   1 815,1342 I      319 I   1,0700 I  0,011825 I     371 I  0,007323 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Oplany         I 571 679 I     99 I    581,3852 I       0 I   1,0700 I  0,000789 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Panenské Břežany    I 538 604 I    590 I    579,1669 I       50 I   1,0700 I  0,003940 I     100 I  0,001974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Pětihosty       I 529 656 I    236 I    384,7155 I       0 I   1,0700 I  0,001510 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Petříkov        I 538 612 I    540 I    470,0712 I       53 I   1,0700 I  0,003623 I     134 I  0,002645 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Podolanka       I 538 621 I    532 I    329,5570 I       0 I   1,0700 I  0,003214 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Polerady        I 538 639 I    211 I    386,2121 I       0 I   1,0700 I  0,001365 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Popovičky       I 599 221 I    342 I    519,7379 I       0 I   1,0700 I  0,002181 I     81 I  0,001599 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Prusice        I 564 788 I     79 I    257,2343 I       0 I   1,0700 I  0,000545 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Předboj        I 538 655 I    911 I    407,0534 I       48 I   1,0700 I  0,005732 I     90 I  0,001776 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Přezletice       I 538 671 I   1 406 I    415,5387 I       50 I   1,0700 I  0,008632 I     107 I  0,002112 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Radějovice       I 538 698 I    392 I    508,8982 I       0 I   1,0700 I  0,002468 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Radonice        I 538 701 I    931 I    477,4633 I       62 I   1,0700 I  0,005957 I     811 I  0,016007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Říčany         I 538 728 I   15 027 I   2 580,9348 I     2 517 I   1,1523 I  0,108079 I   10 553 I  0,208290 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Sedlec         I 598 283 I    334 I    187,8944 I       0 I   1,0700 I  0,002004 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Senohraby       I 538 752 I   1 191 I    343,5623 I      162 I   1,0700 I  0,008000 I     177 I  0,003494 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Sibřina        I 538 761 I    827 I    441,7247 I      103 I   1,0700 I  0,005575 I     186 I  0,003671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Sluhy         I 538 779 I    678 I    456,4259 I      117 I   1,0700 I  0,004793 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Sluštice        I 538 787 I    429 I    409,7689 I       0 I   1,0700 I  0,002645 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Strančice       I 538 809 I   2 251 I   1 162,6168 I      410 I   1,1523 I  0,016033 I    1 347 I  0,026586 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Struhařov       I 538 825 I    744 I    578,2038 I       55 I   1,0700 I  0,004866 I     70 I  0,001382 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Stříbrná Skalice    I 533 718 I   1 313 I   2 443,3598 I      190 I   1,0700 I  0,009696 I     216 I  0,004263 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Sudovo Hlavno     I 571 954 I    479 I   1 340,7940 I       0 I   1,0700 I  0,003300 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Sulice         I 538 833 I   1 714 I    992,2253 I      112 I   1,0700 I  0,011012 I     246 I  0,004855 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Svémyslice       I 598 305 I    435 I    345,0292 I       24 I   1,0700 I  0,002794 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Světice        I 538 841 I   1 144 I    117,4596 I      124 I   1,0700 I  0,007417 I     134 I  0,002645 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Svojetice       I 538 850 I    971 I    257,7669 I       96 I   1,0700 I  0,006302 I     100 I  0,001974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Šestajovice      I 538 876 I   3 491 I    541,6455 I      425 I   1,1523 I  0,023570 I     435 I  0,008586 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Škvorec        I 538 884 I   1 623 I   1 275,4645 I      307 I   1,0700 I  0,011725 I     443 I  0,008744 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Štíhlice        I 571 644 I    169 I    519,0695 I       0 I   1,0700 I  0,001172 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Tehov         I 538 892 I    879 I    819,3386 I       98 I   1,0700 I  0,005997 I     109 I  0,002151 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Tehovec        I 599 719 I    551 I    278,4829 I       36 I   1,0700 I  0,003513 I     244 I  0,004816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Úvaly         I 538 957 I   6 502 I   1 096,6986 I     1 010 I   1,1523 I  0,045862 I    1 502 I  0,029646 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Veleň         I 538 965 I   1 258 I    697,7464 I      105 I   1,0700 I  0,008199 I     132 I  0,002605 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Veliká Ves       I 538 973 I    295 I    569,5474 I       0 I   1,0700 I  0,001926 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Velké Popovice     I 538 981 I   2 778 I   1 561,9967 I      524 I   1,1523 I  0,020120 I     669 I  0,013204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Větrušice       I 538 990 I    618 I    285,8981 I       0 I   1,0700 I  0,003698 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Vlkančice       I 533 874 I    180 I    730,2353 I       0 I   1,0700 I  0,001319 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Vodochody       I 539 015 I    537 I    494,7757 I       0 I   1,0700 I  0,003307 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Všestary        I 539 031 I    806 I    443,7966 I       52 I   1,0700 I  0,005157 I     85 I  0,001678 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Vyšehořovice      I 539 040 I    604 I    659,8779 I       20 I   1,0700 I  0,003879 I     137 I  0,002704 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Výžerky        I 564 796 I    164 I    656,3167 I       0 I   1,0700 I  0,001197 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Vyžlovka        I 533 904 I    643 I    378,7734 I       0 I   1,0700 I  0,003880 I     112 I  0,002211 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Zápy          I 505 781 I    832 I    876,1120 I       45 I   1,0700 I  0,005437 I     560 I  0,011053 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Záryby         I 535 362 I    923 I    815,3039 I       90 I   1,0700 I  0,006205 I     130 I  0,002566 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Zdiby         I 539 058 I   3 327 I    995,4828 I      258 I   1,1523 I  0,021760 I    1 419 I  0,028008 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Zeleneč        I 539 066 I   3 141 I   1 074,8911 I      650 I   1,1523 I  0,022913 I     602 I  0,011882 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Zlatá         I 513 644 I    297 I    112,2802 I       0 I   1,0700 I  0,001759 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Zlonín         I 539 082 I    461 I    309,0270 I       0 I   1,0700 I  0,002792 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-východ    I Zvánovice       I 539 091 I    521 I    650,4757 I       20 I   1,0700 I  0,003391 I     68 I  0,001342 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Bojanovice       I 539 104 I    445 I   1 090,4619 I       0 I   1,0700 I  0,003004 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Bratřínov       I 571 199 I    179 I    421,4487 I       0 I   1,0700 I  0,001192 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Březová-Oleško     I 599 735 I   1 009 I    648,2872 I       0 I   1,0700 I  0,006119 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Buš          I 540 048 I    328 I    684,5930 I       0 I   1,0700 I  0,002164 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Černolice       I 539 121 I    414 I    318,6359 I       0 I   1,0700 I  0,002522 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Černošice       I 539 139 I   6 914 I    905,8697 I     1 002 I   1,1523 I  0,048297 I    1 039 I  0,020507 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Červený Újezd     I 532 215 I   1 140 I    533,7258 I       37 I   1,0700 I  0,007052 I     171 I  0,003375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Číčovice        I 539 147 I    284 I    651,7793 I       0 I   1,0700 I  0,001894 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Čisovice        I 539 155 I   1 034 I   1 200,1424 I       93 I   1,0700 I  0,007020 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Davle         I 539 163 I   1 594 I    747,3927 I      450 I   1,0700 I  0,012179 I     394 I  0,007777 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Dobrovíz        I 539 171 I    537 I    597,1875 I       80 I   1,0700 I  0,003812 I    3 316 I  0,065450 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Dobříč         I 539 180 I    314 I    348,8428 I       0 I   1,0700 I  0,001951 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Dobřichovice      I 539 198 I   3 488 I   1 092,1521 I      684 I   1,1523 I  0,025270 I     966 I  0,019066 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Dolní Břežany     I 539 210 I   3 885 I   1 064,4275 I      608 I   1,1523 I  0,027281 I    1 241 I  0,024494 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Drahelčice       I 531 146 I    875 I    476,9393 I       0 I   1,0700 I  0,005270 I     62 I  0,001224 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Holubice        I 539 228 I   1 788 I    796,4233 I       84 I   1,0700 I  0,011204 I     215 I  0,004244 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Horoměřice       I 539 236 I   3 928 I    804,1268 I      351 I   1,1523 I  0,025954 I     622 I  0,012277 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Hostivice       I 539 244 I   8 109 I   1 448,6193 I     1 037 I   1,1523 I  0,056126 I    3 440 I  0,067897 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Hradištko       I 539 252 I   2 019 I   1 189,1734 I      273 I   1,1523 I  0,013809 I     426 I  0,008408 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Hvozdnice       I 539 261 I    481 I    471,4180 I       38 I   1,0700 I  0,003193 I     104 I  0,002053 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Choteč         I 539 287 I    384 I    370,0427 I       0 I   1,0700 I  0,002367 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Chrášťany       I 539 295 I    887 I    415,2222 I       99 I   1,0700 I  0,005891 I    1 463 I  0,028876 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Chýně         I 539 309 I   2 521 I    499,7891 I      194 I   1,1523 I  0,016195 I     647 I  0,012770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Chýnice        I 513 431 I    383 I    420,2167 I       0 I   1,0700 I  0,002381 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Jeneč         I 539 317 I   1 236 I    734,1486 I      115 I   1,0700 I  0,008143 I    1 804 I  0,035607 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Jesenice        I 539 325 I   8 673 I   1 752,8200 I     1 125 I   1,1523 I  0,060255 I    2 930 I  0,057831 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Jílové u Prahy     I 539 333 I   4 571 I   1 625,3988 I      796 I   1,1523 I  0,032847 I    1 165 I  0,022994 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Jíloviště       I 539 341 I    633 I   1 400,5305 I       0 I   1,0700 I  0,004221 I     249 I  0,004915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Jinočany        I 539 350 I   1 795 I    374,6457 I      192 I   1,0700 I  0,011707 I     621 I  0,012257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Kamenný Přívoz     I 539 368 I   1 364 I    627,3536 I       94 I   1,0700 I  0,008725 I     167 I  0,003296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Karlík         I 599 727 I    547 I    187,7840 I       0 I   1,0700 I  0,003246 I     58 I  0,001145 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Klínec         I 571 211 I    653 I    517,2466 I       28 I   1,0700 I  0,004155 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Kněževes        I 539 384 I    591 I    255,1060 I       45 I   1,0700 I  0,003790 I     520 I  0,010264 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Kosoř         I 539 392 I    899 I    388,5161 I       69 I   1,0700 I  0,005776 I     156 I  0,003079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Kytín         I 571 261 I    521 I   1 088,4272 I       0 I   1,0700 I  0,003446 I     144 I  0,002842 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Lety          I 539 406 I   1 491 I    323,6380 I       50 I   1,0700 I  0,009091 I     463 I  0,009138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Libčice nad Vltavou  I 539 414 I   3 335 I    710,1059 I      347 I   1,1523 I  0,022215 I     460 I  0,009079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Libeř         I 539 422 I   1 353 I   1 362,7274 I       61 I   1,0700 I  0,008757 I     123 I  0,002428 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Lichoceves       I 571 326 I    385 I    517,9780 I       0 I   1,0700 I  0,002431 I     103 I  0,002033 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Líšnice        I 539 457 I    682 I    739,5839 I       87 I   1,0700 I  0,004753 I     125 I  0,002467 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Měchenice       I 539 490 I    787 I    133,3987 I       0 I   1,0700 I  0,004623 I     63 I  0,001243 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Mníšek pod Brdy    I 540 765 I   5 415 I   2 649,7910 I      939 I   1,1523 I  0,039314 I    1 511 I  0,029823 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Nučice         I 531 618 I   2 142 I    595,3872 I      315 I   1,1523 I  0,014583 I     789 I  0,015573 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Ohrobec        I 539 503 I   1 246 I    433,7192 I       0 I   1,0700 I  0,007416 I     91 I  0,001796 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Okoř          I 571 334 I    105 I    213,5545 I       0 I   1,0700 I  0,000680 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Okrouhlo        I 539 511 I    674 I    830,5426 I       30 I   1,0700 I  0,004411 I     87 I  0,001717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Ořech         I 539 520 I    959 I    477,7734 I      109 I   1,0700 I  0,006393 I     137 I  0,002704 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Petrov         I 539 546 I    656 I   1 108,2203 I       0 I   1,0700 I  0,004241 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Pohoří         I 539 562 I    373 I    878,1475 I       20 I   1,0700 I  0,002618 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Průhonice       I 539 571 I   2 781 I    769,1522 I      465 I   1,1523 I  0,019486 I    2 689 I  0,053074 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Psáry         I 539 597 I   3 751 I   1 122,2216 I      327 I   1,1523 I  0,024841 I     686 I  0,013540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Ptice         I 532 789 I    782 I    781,4671 I       26 I   1,0700 I  0,004999 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Roblín         I 571 318 I    222 I    560,7273 I       0 I   1,0700 I  0,001497 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Roztoky        I 539 627 I   8 208 I    818,8991 I     1 058 I   1,1523 I  0,056616 I    1 587 I  0,031323 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Rudná         I 531 723 I   4 985 I    819,6130 I      982 I   1,1523 I  0,036180 I    2 584 I  0,051002 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Řevnice        I 539 643 I   3 366 I   1 014,1472 I      559 I   1,1523 I  0,023757 I     650 I  0,012829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Řitka         I 539 651 I   1 149 I    393,5986 I       52 I   1,0700 I  0,007137 I     145 I  0,002862 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Slapy         I 539 660 I    839 I   2 024,2821 I      141 I   1,0700 I  0,006485 I     280 I  0,005527 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Statenice       I 539 686 I   1 411 I    378,6513 I       0 I   1,0700 I  0,008356 I     230 I  0,004540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Středokluky      I 539 708 I   1 081 I    554,2128 I      233 I   1,0700 I  0,007854 I     450 I  0,008882 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Svrkyně        I 571 342 I    293 I    596,1293 I       0 I   1,0700 I  0,001925 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Štěchovice       I 539 732 I   1 960 I   1 430,3735 I      314 I   1,0700 I  0,013790 I     440 I  0,008685 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Tachlovice       I 531 821 I    912 I    634,4328 I      133 I   1,0700 I  0,006320 I     196 I  0,003869 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Trnová         I 598 313 I    378 I    425,5377 I       0 I   1,0700 I  0,002354 I     56 I  0,001105 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Třebotov        I 539 759 I   1 431 I    688,6326 I      289 I   1,0700 I  0,010272 I     175 I  0,003454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Tuchoměřice      I 539 767 I   1 487 I    887,0418 I      131 I   1,0700 I  0,009758 I     810 I  0,015987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Tursko         I 539 775 I    805 I    897,0269 I      171 I   1,0700 I  0,006020 I     124 I  0,002447 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Úholičky        I 571 351 I    772 I    426,4087 I       43 I   1,0700 I  0,004900 I     129 I  0,002546 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Úhonice        I 532 991 I   1 081 I    993,1964 I      123 I   1,0700 I  0,007387 I     88 I  0,001737 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Únětice        I 539 805 I    706 I    314,8006 I       40 I   1,0700 I  0,004454 I     105 I  0,002072 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Velké Přílepy     I 539 813 I   3 358 I    567,7131 I      462 I   1,1523 I  0,022970 I     452 I  0,008921 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Vestec         I 513 458 I   2 422 I    472,1246 I      140 I   1,1523 I  0,015256 I    1 890 I  0,037304 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Vonoklasy       I 539 830 I    524 I    302,1736 I       0 I   1,0700 I  0,003156 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Vrané nad Vltavou   I 539 848 I   2 522 I    425,5430 I      509 I   1,1523 I  0,018000 I     306 I  0,006040 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Všenory        I 539 856 I   1 615 I    354,1191 I      279 I   1,0700 I  0,011155 I     402 I  0,007934 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Zahořany        I 571 288 I    287 I    271,6757 I       0 I   1,0700 I  0,001763 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Zbuzany        I 539 872 I   1 296 I    491,7048 I       27 I   1,0700 I  0,007887 I     263 I  0,005191 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Zlatníky-Hodkovice   I 539 881 I   1 275 I    765,4485 I      131 I   1,0700 I  0,008475 I     202 I  0,003987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Praha-západ     I Zvole         I 539 902 I   1 798 I    725,3642 I      242 I   1,0700 I  0,012152 I     195 I  0,003849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Bezděkov pod Třemšínem I 529 672 I    153 I    363,3172 I       0 I   1,0700 I  0,001018 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Bohostice       I 564 559 I    201 I   2 010,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001942 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Bohutín        I 539 953 I   1 743 I    848,1484 I      249 I   1,0700 I  0,011920 I     121 I  0,002388 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Borotice        I 539 970 I    363 I   1 901,6476 I       20 I   1,0700 I  0,002960 I     65 I  0,001283 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Bratkovice       I 539 988 I    316 I    396,2692 I       0 I   1,0700 I  0,001981 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Březnice        I 540 013 I   3 541 I   1 946,6338 I      563 I   1,1523 I  0,025231 I    1 054 I  0,020803 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Buková u Příbramě   I 540 021 I    345 I    781,8605 I       0 I   1,0700 I  0,002301 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Bukovany        I 564 664 I     83 I    316,0512 I       0 I   1,0700 I  0,000591 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Cetyně         I 564 419 I    153 I    350,5697 I       0 I   1,0700 I  0,001013 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Čenkov         I 540 072 I    380 I    902,1083 I       27 I   1,0700 I  0,002709 I     816 I  0,016106 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Čím          I 540 081 I    321 I    619,1897 I       0 I   1,0700 I  0,002097 I     137 I  0,002704 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Daleké Dušníky     I 540 099 I    402 I    681,6078 I       0 I   1,0700 I  0,002594 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Dlouhá Lhota      I 513 504 I    412 I    759,4193 I       0 I   1,0700 I  0,002682 I     92 I  0,001816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Dobříš         I 540 111 I   8 952 I   5 341,8434 I     1 729 I   1,1523 I  0,066897 I    3 525 I  0,069575 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Dolní Hbity      I 540 129 I    872 I   2 568,5563 I      132 I   1,0700 I  0,006838 I     156 I  0,003079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Drahenice       I 599 298 I    166 I    558,2090 I       0 I   1,0700 I  0,001170 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Drahlín        I 540 145 I    538 I    589,4319 I       24 I   1,0700 I  0,003490 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Drásov         I 540 153 I    419 I    546,5256 I       0 I   1,0700 I  0,002640 I     165 I  0,003257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Příbram       I Drevníky        I 540 170 I    324 I    705,0653 I       0 I   1,0700 I  0,002148 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Drhovy         I 540 188 I    255 I    636,1094 I       0 I   1,0700 I  0,001719 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Dubenec        I 598 381 I    368 I    403,6343 I       0 I   1,0700 I  0,002287 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Dublovice       I 540 218 I   1 095 I   2 513,5357 I       95 I   1,0700 I  0,007901 I     189 I  0,003730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Dubno         I 564 508 I    295 I    599,4209 I       0 I   1,0700 I  0,001938 I     74 I  0,001461 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Háje          I 598 402 I    434 I    663,5017 I       0 I   1,0700 I  0,002773 I     119 I  0,002349 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Hluboš         I 540 242 I    613 I   1 207,3127 I       55 I   1,0700 I  0,004348 I     149 I  0,002941 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Hlubyně        I 564 605 I    150 I    538,0162 I       0 I   1,0700 I  0,001069 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Horčápsko       I 564 257 I     93 I    413,3447 I       0 I   1,0700 I  0,000688 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Hřiměždice       I 540 285 I    411 I    850,7018 I       0 I   1,0700 I  0,002712 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Hudčice        I 513 580 I    257 I    876,4617 I       0 I   1,0700 I  0,001825 I     68 I  0,001342 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Hvožďany        I 540 315 I    774 I   4 978,1684 I      118 I   1,0700 I  0,007128 I     136 I  0,002684 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Chotilsko       I 540 323 I    478 I   2 724,3522 I       0 I   1,0700 I  0,003836 I     103 I  0,002033 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Chrást         I 564 249 I    205 I    798,7089 I       0 I   1,0700 I  0,001491 I     76 I  0,001500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Chraštice       I 540 358 I    257 I    664,9597 I      168 I   1,0700 I  0,002717 I     102 I  0,002013 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Jablonná        I 540 374 I    390 I    769,8074 I       0 I   1,0700 I  0,002558 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Jesenice        I 540 391 I    523 I   1 290,8665 I      136 I   1,0700 I  0,004327 I     94 I  0,001855 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Jince         I 540 404 I   2 253 I   3 662,1623 I      348 I   1,1523 I  0,016663 I    1 203 I  0,023744 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Kamýk nad Vltavou   I 540 439 I    904 I   1 189,4110 I      166 I   1,0700 I  0,006682 I     352 I  0,006948 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Klučenice       I 540 447 I    458 I   2 565,9475 I       80 I   1,0700 I  0,004122 I     112 I  0,002211 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Kňovice        I 598 461 I    336 I    872,2242 I       0 I   1,0700 I  0,002284 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Korkyně        I 599 204 I    134 I    597,7717 I       24 I   1,0700 I  0,001138 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Kosova Hora      I 540 498 I   1 313 I   1 876,7720 I      183 I   1,0700 I  0,009433 I     254 I  0,005013 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Kotenčice       I 513 555 I    195 I    234,4007 I       0 I   1,0700 I  0,001212 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Koupě         I 529 681 I    132 I    736,7739 I       0 I   1,0700 I  0,001042 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Kozárovice       I 540 536 I    378 I   1 412,5585 I       0 I   1,0700 I  0,002740 I     55 I  0,001086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Krásná Hora nad    I 540 552 I   1 085 I   3 679,9980 I      149 I   1,0700 I  0,008613 I     393 I  0,007757 I
I           I           I Vltavou        I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Křepenice           I 540 579 I    189 I    720,1447 I       0 I   1,0700 I  0,001367 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Křešín         I 540 587 I    114 I    625,1335 I       0 I   1,0700 I  0,000893 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Láz          I 540 625 I    609 I    515,3714 I       26 I   1,0700 I  0,003886 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Lazsko         I 564 346 I    198 I    426,7048 I       0 I   1,0700 I  0,001305 I     150 I  0,002961 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Lešetice        I 513 521 I    180 I    306,4814 I       0 I   1,0700 I  0,001153 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Lhota u Příbramě    I 598 411 I    487 I    350,8906 I       26 I   1,0700 I  0,003111 I     116 I  0,002290 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Malá Hraštice     I 540 714 I    984 I    928,0513 I       86 I   1,0700 I  0,006582 I     133 I  0,002625 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Milešov        I 540 749 I    312 I   1 550,8030 I       0 I   1,0700 I  0,002409 I     53 I  0,001046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Milín         I 540 757 I   2 160 I   2 413,3203 I      318 I   1,1523 I  0,015424 I     525 I  0,010362 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Modřovice       I 599 751 I     81 I    318,6541 I       0 I   1,0700 I  0,000581 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Mokrovraty       I 540 781 I    737 I   1 378,8088 I       45 I   1,0700 I  0,005080 I     118 I  0,002329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Nalžovice       I 540 790 I    593 I   1 562,5293 I      139 I   1,0700 I  0,004859 I     183 I  0,003612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Narysov        I 564 478 I    269 I    357,7371 I       0 I   1,0700 I  0,001692 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Nečín         I 540 811 I    778 I   2 622,5278 I      194 I   1,0700 I  0,006671 I     168 I  0,003316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Nedrahovice      I 540 820 I    450 I   1 644,6215 I       0 I   1,0700 I  0,003250 I     112 I  0,002211 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Nechvalice       I 540 846 I    648 I   2 460,3393 I       52 I   1,0700 I  0,005025 I     63 I  0,001243 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Nepomuk        I 564 524 I    189 I   1 890,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001825 I     98 I  0,001934 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Nestrašovice      I 564 222 I     61 I    296,2500 I       0 I   1,0700 I  0,000455 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Nová Ves pod Pleší   I 540 889 I   1 077 I   1 102,7158 I      150 I   1,0700 I  0,007563 I     391 I  0,007717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Nové Dvory       I 540 897 I    247 I    839,4333 I       0 I   1,0700 I  0,001752 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Nový Knín       I 540 901 I   1 986 I   2 962,2010 I      298 I   1,0700 I  0,014448 I     355 I  0,007007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Občov         I 513 571 I    156 I    290,7318 I       0 I   1,0700 I  0,001007 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Obecnice        I 540 935 I   1 270 I   5 144,8597 I      224 I   1,0700 I  0,010699 I     131 I  0,002586 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Obory         I 540 943 I    269 I   1 034,4713 I       0 I   1,0700 I  0,001957 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Obořiště        I 540 951 I    643 I    761,2436 I       56 I   1,0700 I  0,004355 I     112 I  0,002211 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Ohrazenice       I 540 960 I    280 I    555,9301 I       0 I   1,0700 I  0,001833 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Osečany        I 598 470 I    255 I    835,8899 I       0 I   1,0700 I  0,001797 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Ostrov         I 598 372 I    118 I    280,3356 I       0 I   1,0700 I  0,000781 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Příbram       I Ouběnice        I 541 010 I    239 I    446,3341 I       0 I   1,0700 I  0,001552 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Pečice         I 541 028 I    370 I    922,6125 I       18 I   1,0700 I  0,002606 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Petrovice       I 541 044 I   1 336 I   3 902,1606 I      161 I   1,0700 I  0,010232 I     239 I  0,004717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Pičín         I 541 052 I    630 I   1 425,5966 I       98 I   1,0700 I  0,004783 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Počaply        I 564 214 I     97 I    814,6522 I       0 I   1,0700 I  0,000868 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Počepice        I 541 087 I    530 I   1 320,2394 I       33 I   1,0700 I  0,003781 I     65 I  0,001283 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Podlesí        I 564 486 I   1 097 I    438,4778 I       40 I   1,0700 I  0,006782 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Prosenická Lhota    I 541 133 I    502 I   1 403,5968 I       27 I   1,0700 I  0,003616 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Příbram        I 539 911 I   33 058 I   3 345,2986 I     4 795 I   1,3663 I  0,236447 I   17 804 I  0,351407 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Příčovy        I 513 547 I    300 I    308,9906 I       0 I   1,0700 I  0,001853 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Radětice        I 564 389 I    190 I    467,9329 I       0 I   1,0700 I  0,001275 I     36 I  0,000711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Radíč         I 598 488 I    212 I   1 250,0312 I       0 I   1,0700 I  0,001709 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Rosovice        I 541 206 I    809 I   2 530,4961 I       63 I   1,0700 I  0,006055 I     182 I  0,003592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Rožmitál pod Třemšínem I 541 231 I   4 374 I   5 297,2380 I      596 I   1,1523 I  0,031901 I    1 494 I  0,029488 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Rybníky        I 541 257 I    410 I    564,9773 I       0 I   1,0700 I  0,002595 I     129 I  0,002546 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Sádek         I 541 273 I    225 I    421,1117 I       0 I   1,0700 I  0,001460 I     157 I  0,003099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Sedlčany        I 541 281 I   7 282 I   3 646,1282 I     1 118 I   1,1523 I  0,052326 I    3 958 I  0,078121 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Sedlec-Prčice     I 530 573 I   2 820 I   6 411,5623 I      345 I   1,1523 I  0,021239 I     712 I  0,014053 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Sedlice        I 564 630 I    266 I    571,6783 I       0 I   1,0700 I  0,001758 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Smolotely       I 541 311 I    238 I   1 093,4102 I       0 I   1,0700 I  0,001799 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Solenice        I 541 320 I    409 I    754,9268 I       48 I   1,0700 I  0,002942 I     153 I  0,003020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Stará Huť       I 541 338 I   1 340 I    825,8542 I      120 I   1,0700 I  0,008814 I     214 I  0,004224 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Starosedlský Hrádek  I 564 583 I    140 I    422,0422 I       0 I   1,0700 I  0,000965 I     96 I  0,001895 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Suchodol        I 541 371 I    363 I    647,6624 I       62 I   1,0700 I  0,002713 I     73 I  0,001441 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Svaté Pole       I 541 389 I    425 I    395,1684 I       25 I   1,0700 I  0,002761 I     349 I  0,006888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Svatý Jan       I 541 397 I    651 I   2 162,3339 I       0 I   1,0700 I  0,004624 I     137 I  0,002704 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Svojšice        I 564 273 I    109 I    435,8901 I       0 I   1,0700 I  0,000790 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Štětkovice       I 541 419 I    325 I    498,9537 I       0 I   1,0700 I  0,002073 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Příbram       I Těchařovice      I 529 664 I     54 I    445,9927 I       0 I   1,0700 I  0,000473 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Tochovice       I 541 427 I    667 I   1 185,6434 I       70 I   1,0700 I  0,004742 I     79 I  0,001559 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Trhové Dušníky     I 598 429 I    460 I    690,4493 I       0 I   1,0700 I  0,002935 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Třebsko        I 541 451 I    248 I    348,1215 I       36 I   1,0700 I  0,001775 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Tušovice        I 598 330 I    104 I    334,8026 I       0 I   1,0700 I  0,000721 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Velká Lečice      I 513 539 I    163 I    519,8016 I       0 I   1,0700 I  0,001137 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Věšín         I 541 508 I    701 I   4 111,0735 I       52 I   1,0700 I  0,005980 I     92 I  0,001816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Višňová        I 541 516 I    650 I   1 717,3994 I      104 I   1,0700 I  0,005048 I     78 I  0,001540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Volenice        I 541 524 I    401 I   1 041,9624 I       18 I   1,0700 I  0,002833 I     52 I  0,001026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Voznice        I 541 541 I    592 I   1 432,2184 I       0 I   1,0700 I  0,003995 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Vrančice        I 564 362 I    149 I    886,1646 I       0 I   1,0700 I  0,001199 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Vranovice       I 541 567 I    310 I   1 386,6659 I       37 I   1,0700 I  0,002548 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Vševily        I 598 437 I    132 I    582,5889 I       0 I   1,0700 I  0,000981 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Vysoká u Příbramě   I 541 583 I    347 I    486,7932 I       0 I   1,0700 I  0,002197 I     59 I  0,001165 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Vysoký Chlumec     I 541 591 I    845 I   2 391,5559 I       39 I   1,0700 I  0,006071 I     235 I  0,004638 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Zalužany        I 541 613 I    319 I    956,2286 I       0 I   1,0700 I  0,002217 I     192 I  0,003790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Zbenice        I 564 320 I    122 I    383,8766 I       0 I   1,0700 I  0,000845 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Zduchovice       I 513 512 I    285 I    851,6646 I       0 I   1,0700 I  0,001978 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Příbram       I Županovice       I 564 338 I     80 I    486,6517 I       0 I   1,0700 I  0,000641 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Bdín          I 565 423 I     65 I    211,6514 I       0 I   1,0700 I  0,000446 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Branov         I 541 672 I    211 I   1 484,2873 I       0 I   1,0700 I  0,001795 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Břežany        I 565 041 I    145 I    787,6176 I       0 I   1,0700 I  0,001137 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Čistá         I 541 699 I    873 I   2 904,9244 I      145 I   1,0700 I  0,007051 I     282 I  0,005566 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Děkov         I 565 181 I    215 I    904,8490 I       0 I   1,0700 I  0,001591 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Drahouš        I 529 711 I     87 I    870,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000832 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Hořesedly       I 541 729 I    447 I    584,0060 I       25 I   1,0700 I  0,002963 I     154 I  0,003040 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Hořovičky       I 541 737 I    474 I   1 913,2951 I       0 I   1,0700 I  0,003495 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Hracholusky      I 565 202 I     69 I    683,2681 I       0 I   1,0700 I  0,000654 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Rakovník      I Hřebečníky       I 541 761 I    231 I   1 841,2452 I       0 I   1,0700 I  0,002051 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Hředle         I 541 770 I    592 I    823,0038 I       51 I   1,0700 I  0,004053 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Hvozd         I 565 334 I    171 I    367,6940 I       0 I   1,0700 I  0,001125 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Chrášťany       I 541 818 I    658 I   1 014,5599 I       46 I   1,0700 I  0,004483 I     115 I  0,002270 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Janov         I 565 270 I    118 I    315,6979 I       0 I   1,0700 I  0,000795 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Jesenice        I 541 834 I   1 694 I   3 761,2334 I      247 I   1,0700 I  0,012763 I     469 I  0,009257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Kalivody        I 565 440 I    102 I    435,4315 I       0 I   1,0700 I  0,000749 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Karlova Ves      I 565 288 I    130 I   1 042,5654 I       0 I   1,0700 I  0,001150 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Kněževes        I 541 877 I   1 015 I   1 256,4171 I       87 I   1,0700 I  0,006896 I     238 I  0,004698 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Kolešov        I 565 199 I    156 I    515,8663 I       0 I   1,0700 I  0,001095 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Kolešovice       I 541 893 I    815 I   1 535,9961 I      216 I   1,0700 I  0,006589 I     108 I  0,002132 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Kounov         I 541 907 I    586 I    858,0503 I      160 I   1,0700 I  0,004664 I     99 I  0,001954 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Kozojedy        I 565 385 I     94 I    719,3090 I       0 I   1,0700 I  0,000813 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Krakov         I 565 351 I    131 I    445,7526 I       0 I   1,0700 I  0,000922 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Krakovec        I 565 369 I     80 I    800,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000763 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Kroučová        I 541 940 I    259 I    347,1427 I       15 I   1,0700 I  0,001716 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Krty          I 598 500 I    109 I    866,2336 I       0 I   1,0700 I  0,000958 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Krupá         I 541 966 I    452 I    742,4887 I       15 I   1,0700 I  0,002996 I     69 I  0,001362 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Krušovice       I 541 974 I    618 I    635,7923 I       52 I   1,0700 I  0,004137 I     129 I  0,002546 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Křivoklát       I 541 982 I    681 I    642,1979 I      170 I   1,0700 I  0,005191 I     205 I  0,004046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Lašovice        I 542 008 I    121 I    381,9822 I       0 I   1,0700 I  0,000839 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Lišany         I 542 016 I    664 I    893,8353 I       51 I   1,0700 I  0,004500 I     52 I  0,001026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Lubná         I 542 032 I   1 033 I    874,9665 I      281 I   1,0700 I  0,007978 I     653 I  0,012889 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Lužná         I 542 041 I   1 914 I   2 978,1893 I      205 I   1,0700 I  0,013495 I     352 I  0,006948 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Malinová        I 565 377 I     89 I    327,8591 I       0 I   1,0700 I  0,000631 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Městečko        I 542 067 I    437 I   1 440,7951 I       21 I   1,0700 I  0,003217 I     47 I  0,000928 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Milostín        I 542 075 I    294 I    717,8197 I       0 I   1,0700 I  0,001978 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Milý          I 565 466 I    180 I    870,4716 I       0 I   1,0700 I  0,001374 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Rakovník      I Mšec          I 542 105 I    911 I   1 419,8393 I       0 I   1,0700 I  0,005849 I     199 I  0,003928 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Mšecké Žehrovice    I 542 113 I    598 I   1 404,7210 I       0 I   1,0700 I  0,004019 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Mutějovice       I 542 121 I    781 I   1 321,1792 I      145 I   1,0700 I  0,005895 I     174 I  0,003434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Nesuchyně       I 542 130 I    422 I   1 063,4245 I       16 I   1,0700 I  0,002953 I     62 I  0,001224 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Nezabudice       I 598 585 I     76 I    717,9844 I       0 I   1,0700 I  0,000708 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Nové Strašecí     I 542 164 I   5 372 I   1 331,9113 I      913 I   1,1523 I  0,038381 I    1 565 I  0,030889 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Nový Dům        I 542 181 I    164 I    629,3911 I       0 I   1,0700 I  0,001186 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Olešná         I 542 199 I    578 I   1 088,7179 I       38 I   1,0700 I  0,003999 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Oráčov         I 542 202 I    394 I   1 603,7848 I       20 I   1,0700 I  0,003024 I     602 I  0,011882 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Panoší Újezd      I 542 211 I    289 I    749,6391 I       23 I   1,0700 I  0,002095 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Pavlíkov        I 544 248 I   1 063 I   3 947,6686 I       79 I   1,0700 I  0,008183 I     118 I  0,002329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Petrovice       I 542 229 I    271 I    700,0091 I       0 I   1,0700 I  0,001837 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Pochvalov       I 542 237 I    263 I    455,2487 I       0 I   1,0700 I  0,001695 I     63 I  0,001243 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Přerubenice      I 598 577 I     71 I    208,7344 I       0 I   1,0700 I  0,000480 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Příčina        I 542 253 I    194 I    218,9494 I       0 I   1,0700 I  0,001200 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Přílepy        I 565 261 I    192 I    663,8546 I       0 I   1,0700 I  0,001363 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Pšovlky        I 542 270 I    312 I   1 057,8874 I       0 I   1,0700 I  0,002216 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Pustověty       I 542 288 I    139 I   1 390,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001338 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Račice         I 599 760 I    160 I    983,2111 I       0 I   1,0700 I  0,001301 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Rakovník        I 541 656 I   16 081 I   1 850,1388 I     2 412 I   1,1523 I  0,113722 I   11 363 I  0,224278 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Roztoky        I 598 526 I   1 059 I   2 221,4012 I      114 I   1,0700 I  0,007687 I     311 I  0,006138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Ruda          I 542 326 I    765 I   2 166,5109 I       48 I   1,0700 I  0,005569 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Rynholec        I 542 334 I    949 I    608,5179 I       40 I   1,0700 I  0,005985 I     124 I  0,002447 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Řeřichy        I 565 504 I     87 I    488,2982 I       0 I   1,0700 I  0,000682 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Řevničov        I 542 351 I   1 344 I   2 923,0751 I       0 I   1,0700 I  0,008961 I     227 I  0,004480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Senec         I 542 369 I    245 I    439,5563 I       0 I   1,0700 I  0,001584 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Senomaty        I 542 377 I   1 203 I   1 409,5704 I       57 I   1,0700 I  0,007878 I     129 I  0,002546 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Skryje         I 542 385 I    168 I   1 504,6878 I       0 I   1,0700 I  0,001552 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Středočeský kraj   I Rakovník      I Slabce         I 542 415 I    737 I   2 763,2659 I       97 I   1,0700 I  0,005924 I     92 I  0,001816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Smilovice       I 565 407 I     64 I    168,4849 I       0 I   1,0700 I  0,000423 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Srbeč         I 542 431 I    306 I    622,5828 I       0 I   1,0700 I  0,002011 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Svojetín        I 542 458 I    341 I    882,8559 I       20 I   1,0700 I  0,002433 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Sýkořice        I 542 466 I    518 I   1 585,4116 I       0 I   1,0700 I  0,003623 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Šanov         I 542 474 I    536 I    763,2396 I      155 I   1,0700 I  0,004306 I     74 I  0,001461 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Šípy          I 598 496 I    160 I   1 162,5410 I       0 I   1,0700 I  0,001371 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Švihov         I 565 326 I     49 I    295,9281 I       0 I   1,0000 I  0,000386 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Třeboc         I 542 504 I    137 I    950,6632 I       0 I   1,0700 I  0,001154 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Třtice         I 542 512 I    480 I    890,0049 I       0 I   1,0700 I  0,003130 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Václavy        I 565 512 I     68 I    530,3704 I       0 I   1,0700 I  0,000588 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Velká Buková      I 542 563 I    257 I   1 353,1701 I       0 I   1,0700 I  0,002011 I     101 I  0,001993 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Velká Chmelištná    I 529 699 I     66 I    660,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000627 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Všesulov        I 565 130 I    143 I    417,8162 I       0 I   1,0700 I  0,000981 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Všetaty        I 542 598 I    313 I    600,4736 I       13 I   1,0700 I  0,002119 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Zavidov        I 542 601 I    312 I    378,8711 I       21 I   1,0700 I  0,002073 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Zbečno         I 542 610 I    507 I   1 514,5694 I       23 I   1,0700 I  0,003665 I     65 I  0,001283 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Středočeský kraj   I Rakovník      I Žďár          I 598 518 I    103 I    865,4426 I       0 I   1,0700 I  0,000923 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
Jihočeský kraj
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I    NUTS 3     I    LAU 1    I     LAU 2     I  Kód  I  Počet  I  Započtená  I  Počet dětí  I Koeficienty I Procentní I  Počet  I Procentní I
I   Název kraje   I   Název okresu  I    Název obce    I  obce I obyvatel I   výměra   I   a žáků   I postupných I podíl obce I zaměstnanců I podíl obce I
I           I           I            I     I  k 1. 1. I katastrálních I navštěvujících I přechodů  I na výnosu I  k 1. 12. I na výnosu I
I           I           I            I     I  2016  I  území obce  I   školu   I (Příloha  I daní podle I   2015  I daně podle I
I           I           I            I     I      I k 1. 1. 2016 I  zřizovanou  I  č. 2   I § 4 odst. 1 I       I § 4 odst. 1 I
I           I           I            I     I      I   [ha]   I   obcí   I zákona č. I  písm. b) I       I  písm. i) I
I           I           I            I     I      I        I k 30. 9. 2015 I 243/2000  I  až f)  I       I  zákona o I
I           I           I            I     I      I        I        I   Sb.)  I  zákona o I       I rozpočtovém I
I           I           I            I     I      I        I        I       I rozpočtovém I       I určení daní I
I           I           I            I     I      I        I        I       I určení daní I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I     1      I     2     I      3      I  4  I   5   I    6    I    7    I   8   I   9   I   10   I   11   I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Adamov         I 535 826 I    821 I    103,0853 I       40 I   1,0700 I  0,005042 I     64 I  0,001263 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Bečice         I 536 156 I     93 I    440,3444 I       0 I   1,0700 I  0,000698 I     125 I  0,002467 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Borek         I 544 272 I   1 527 I        196,7168 I      183 I   1,0700 I  0,010023 I     226 I  0,004461 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Borovany        I 544 281 I   4 132 I   4 233,2837 I      655 I   1,1523 I  0,030326 I    1 165 I  0,022994 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Borovnice       I 535 681 I    121 I    273,5073 I       0 I   1,0700 I  0,000796 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Boršov nad Vltavou   I 544 299 I   1 813 I    995,7144 I      259 I   1,0700 I  0,012444 I     665 I  0,013125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Bošilec        I 535 401 I    205 I    957,8688 I       0 I   1,0700 I  0,001554 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Branišov        I 551 490 I    227 I    518,2108 I       0 I   1,0700 I  0,001510 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Břehov         I 536 059 I    153 I   1 012,4718 I       0 I   1,0700 I  0,001272 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Čakov         I 535 541 I    272 I    902,1142 I       26 I   1,0700 I  0,002073 I     36 I  0,000711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Čejkovice       I 544 329 I    360 I    955,9223 I       28 I   1,0700 I  0,002619 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Čenkov u Bechyně    I 598 976 I     54 I    134,5310 I       0 I   1,0700 I  0,000351 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I České Budějovice    I 544 256 I   93 513 I   5 560,4624 I     11 468 I   1,3663 I  0,710115 I   80 609 I  1,591024 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Čížkrajice       I 551 503 I    248 I    900,3812 I       0 I   1,0700 I  0,001782 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Dasný         I 535 249 I    332 I    340,4081 I       22 I   1,0700 I  0,002180 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Dívčice        I 544 361 I    550 I   1 952,5303 I       0 I   1,0700 I  0,003954 I     78 I  0,001540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Dobrá Voda u Českých  I 535 206 I   2 634 I    154,7085 I      376 I   1,1523 I  0,017817 I     541 I  0,010678 I
I           I           I Budějovic       I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Dobšice        I 536 199 I    122 I    434,3659 I       0 I   1,0700 I  0,000865 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Dolní Bukovsko     I 544 388 I   1 738 I   3 539,3573 I      253 I   1,0700 I  0,012967 I     447 I  0,008823 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Doubravice       I 535 664 I    298 I    182,3032 I       0 I   1,0700 I  0,001792 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Doudleby        I 544 400 I    446 I    585,7280 I       29 I   1,0700 I  0,002981 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Drahotěšice      I 535 958 I    315 I    714,7240 I       0 I   1,0700 I  0,002100 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Dražíč         I 549 371 I    238 I   1 134,6819 I       0 I   1,0700 I  0,001815 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Dříteň         I 544 426 I   1 649 I   4 608,4855 I      304 I   1,0700 I  0,013163 I     175 I  0,003454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Dubičné        I 535 788 I    378 I    326,1808 I       0 I   1,0700 I  0,002315 I     73 I  0,001441 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Dubné         I 544 442 I   1 487 I   1 677,0507 I      418 I   1,0700 I  0,011734 I     355 I  0,007007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Dynín         I 544 451 I    320 I   1 313,4233 I       0 I   1,0700 I  0,002363 I     250 I  0,004934 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Habří         I 535 575 I     93 I    521,5428 I       0 I   1,0700 I  0,000730 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Hartmanice       I 536 075 I    178 I    897,5007 I       0 I   1,0700 I  0,001373 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Heřmaň         I 598 593 I    192 I    217,6253 I       0 I   1,0700 I  0,001188 I          8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Hlavatce        I 535 851 I    149 I    504,1734 I       0 I   1,0700 I  0,001050 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Hlincová Hora     I 598 607 I    415 I    336,2923 I       20 I   1,0700 I  0,002650 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Hluboká nad Vltavou  I 544 485 I   5 163 I   9 110,6368 I      601 I   1,1523 I  0,038317 I    2 185 I  0,043127 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Homole         I 544 493 I   1 479 I   1 095,1459 I       54 I   1,0700 I  0,009346 I     439 I  0,008665 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Horní Kněžeklady    I 536 105 I    107 I    784,6216 I       0 I   1,0700 I  0,000915 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Horní Stropnice    I 544 515 I   1 496 I   7 995,7409 I      170 I   1,0700 I  0,012819 I     231 I  0,004559 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Hosín         I 544 523 I    850 I   3 097,2278 I       50 I   1,0700 I  0,006440 I     127 I  0,002507 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Hosty         I 535 524 I    165 I    857,1713 I       0 I   1,0700 I  0,001281 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Hradce         I 535 460 I     93 I    119,4870 I       0 I   1,0700 I  0,000573 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Hranice        I 544 540 I    217 I    722,4077 I       0 I   1,0700 I  0,001531 I     49 I  0,000967 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Hrdějovice       I 544 558 I   1 556 I    882,3239 I      165 I   1,0700 I  0,010356 I     411 I  0,008112 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Hůry          I 535 753 I    540 I    534,2758 I       0 I   1,0700 I  0,003340 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Hvozdec        I 535 613 I    124 I    238,3175 I       0 I   1,0700 I  0,000800 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Chotýčany       I 535 907 I    227 I    519,2673 I       0 I   1,0700 I  0,001510 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Chrášťany       I 544 591 I    727 I   2 293,3343 I      125 I   1,0700 I  0,005844 I     105 I  0,002072 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Jankov         I 544 612 I    391 I   1 207,5910 I       0 I   1,0700 I  0,002735 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Jílovice        I 544 639 I    962 I   4 433,4000 I       86 I   1,0700 I  0,007825 I     70 I  0,001382 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Jivno         I 535 761 I    309 I    628,5452 I       0 I   1,0700 I  0,002031 I     66 I  0,001303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Kamenná        I 535 982 I    285 I   1 263,6153 I       0 I   1,0700 I  0,002140 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Kamenný Újezd     I 544 663 I   2 307 I   2 896,6851 I      387 I   1,1523 I  0,016925 I     512 I  0,010106 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Komařice        I 535 877 I    337 I   1 029,5099 I       0 I   1,0700 I  0,002351 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Kvítkovice       I 529 729 I    115 I    394,2939 I       0 I   1,0700 I  0,000809 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Ledenice        I 544 736 I   2 387 I   3 455,0942 I      282 I   1,1523 I  0,017031 I     343 I  0,006770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Libín         I 544 744 I    407 I   2 118,6701 I       0 I   1,0700 I  0,003185 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Libníč         I 535 800 I    484 I    685,2947 I       25 I   1,0700 I  0,003218 I     146 I  0,002882 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Lipí          I 544 761 I    635 I    781,5828 I       50 I   1,0700 I  0,004281 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Lišov         I 544 779 I   4 263 I   9 355,0250 I      567 I   1,1523 I  0,032632 I    1 038 I  0,020488 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice      I Litvínovice      I 544 795 I   2 482 I    582,2213 I      195 I   1,1523 I  0,015991 I     481 I  0,009494 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Ločenice        I 544 809 I    694 I   1 587,4301 I       25 I   1,0700 I  0,004795 I     70 I  0,001382 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Mazelov        I 535 940 I    214 I    863,0057 I       0 I   1,0700 I  0,001569 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Mladošovice      I 544 817 I    376 I   1 751,8039 I       0 I   1,0700 I  0,002861 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Modrá Hůrka      I 598 615 I     91 I    395,5505 I       0 I   1,0700 I  0,000669 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Mokrý Lom       I 535 842 I    102 I    355,6403 I       0 I   1,0700 I  0,000718 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Mydlovary       I 535 281 I    310 I    412,4185 I       0 I   1,0700 I  0,001952 I     157 I  0,003099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Nákří         I 535 371 I    224 I    668,7209 I       0 I   1,0700 I  0,001551 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Nedabyle        I 544 825 I    360 I    237,6854 I       67 I   1,0700 I  0,002564 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Neplachov       I 535 435 I    361 I   1 088,2405 I       0 I   1,0700 I  0,002514 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Nová Ves        I 535 648 I    739 I    586,2762 I       28 I   1,0700 I  0,004683 I     91 I  0,001796 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Nové Hrady       I 544 868 I   2 551 I   7 971,7881 I      313 I   1,1523 I  0,019995 I     792 I  0,015632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Olešnice        I 544 884 I    791 I   2 353,8837 I       66 I   1,0700 I  0,005898 I     118 I  0,002329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Olešník        I 544 892 I    799 I   2 351,1811 I       88 I   1,0700 I  0,006072 I     93 I  0,001836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Ostrolovský Újezd   I 535 231 I    157 I    382,6203 I       0 I   1,0700 I  0,001049 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Petříkov        I 535 699 I    280 I   1 936,2440 I       20 I   1,0700 I  0,002490 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Pištín         I 535 991 I    631 I   1 403,3874 I       0 I   1,0700 I  0,004211 I     113 I  0,002230 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Planá         I 535 176 I    247 I    418,5270 I       0 I   1,0700 I  0,001587 I     352 I  0,006948 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Plav          I 535 346 I    403 I    510,4991 I       0 I   1,0700 I  0,002533 I     71 I  0,001401 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Radošovice       I 544 965 I    179 I    972,8115 I       25 I   1,0700 I  0,001553 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Roudné         I 544 973 I   1 217 I    382,6184 I       56 I   1,0700 I  0,007552 I     59 I  0,001165 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Rudolfov        I 544 981 I   2 541 I    319,3859 I      460 I   1,1523 I  0,017792 I     456 I  0,009000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Římov         I 545 007 I    875 I   1 528,2770 I       66 I   1,0700 I  0,006065 I     124 I  0,002447 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Sedlec         I 545 015 I    481 I   2 025,7924 I       25 I   1,0700 I  0,003725 I     414 I  0,008171 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Slavče         I 545 023 I    636 I   1 628,0615 I       28 I   1,0700 I  0,004490 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Srubec         I 545 066 I   2 307 I    600,3609 I       76 I   1,1523 I  0,014221 I     132 I  0,002605 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Staré Hodějovice    I 545 074 I   1 140 I    518,6327 I       28 I   1,0700 I  0,006994 I     80 I  0,001579 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Strážkovice      I 545 082 I    478 I   1 006,8042 I       28 I   1,0700 I  0,003326 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Strýčice        I 536 032 I     62 I     0,0000 I      166 I   1,0700 I  0,001309 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Střížov        I 545 091 I    208 I    466,2068 I       58 I   1,0700 I  0,001715 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Svatý Jan nad Malší  I 545 104 I    553 I   1 295,7600 I       61 I   1,0700 I  0,004068 I     92 I  0,001816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Ševětín        I 545 121 I   1 372 I    810,8438 I      418 I   1,0700 I  0,010724 I     352 I  0,006948 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Štěpánovice      I 545 139 I    849 I   1 461,2315 I      113 I   1,0700 I  0,006160 I     205 I  0,004046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Temelín        I 545 155 I    867 I   5 040,1957 I       59 I   1,0700 I  0,007352 I    2 269 I  0,044784 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Trhové Sviny      I 545 171 I   5 094 I   5 277,4702 I      765 I   1,1523 I  0,037341 I    2 347 I  0,046324 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Týn nad Vltavou    I 545 201 I   8 034 I   4 302,0674 I     1 092 I   1,1523 I  0,057097 I    3 573 I  0,070522 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Úsilné         I 535 494 I    471 I    303,4917 I       26 I   1,0700 I  0,002999 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Včelná         I 545 228 I   1 751 I    370,7296 I       83 I   1,0700 I  0,010816 I     147 I  0,002901 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Vidov         I 535 737 I    549 I    123,0456 I       0 I   1,0700 I  0,003232 I     54 I  0,001066 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Vitín         I 535 893 I    428 I    761,6052 I       0 I   1,0700 I  0,002777 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Vlkov         I 535 915 I     32 I    320,0000 I       0 I   1,0000 I  0,000301 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Vrábče         I 545 261 I    741 I   1 572,9498 I       0 I   1,0700 I  0,004918 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Vráto         I 535 796 I    388 I    152,5465 I       0 I   1,0700 I  0,002305 I     66 I  0,001303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Všemyslice       I 545 287 I   1 090 I   2 813,3448 I       66 I   1,0700 I  0,007821 I     192 I  0,003790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Záboří         I 545 317 I    356 I   1 657,2633 I       0 I   1,0700 I  0,002707 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Zahájí         I 536 016 I    464 I    450,1566 I       51 I   1,0700 I  0,003161 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Závraty        I 599 778 I     39 I    208,0910 I       0 I   1,0000 I  0,000296 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Zliv          I 545 341 I   3 512 I   1 420,5468 I      472 I   1,1523 I  0,024317 I     630 I  0,012435 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Zvíkov         I 535 591 I    256 I    964,1775 I       0 I   1,0700 I  0,001853 I     86 I  0,001697 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Žabovřesky       I 545 368 I    420 I   1 184,1389 I       20 I   1,0700 I  0,003011 I     80 I  0,001579 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Žár          I 545 376 I    343 I   1 507,6816 I       20 I   1,0700 I  0,002689 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I České Budějovice  I Žimutice        I 545 384 I    600 I   3 173,3330 I       45 I   1,0700 I  0,004984 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Benešov nad Černou   I 545 406 I   1 363 I   5 709,8051 I      178 I   1,0700 I  0,011196 I     381 I  0,007520 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Besednice       I 545 414 I    835 I   1 611,9605 I      195 I   1,0700 I  0,006613 I     183 I  0,003612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Bohdalovice      I 536 253 I    280 I   2 800,0000 I       0 I   1,0700 I  0,002712 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Brloh         I 545 431 I   1 067 I   4 618,0267 I      199 I   1,0700 I  0,009165 I     165 I  0,003257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Bujanov        I 545 449 I    548 I   1 742,8303 I       0 I   1,0700 I  0,003860 I     117 I  0,002309 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Černá v Pošumaví    I 545 457 I    845 I   5 047,1611 I       85 I   1,0700 I  0,007377 I     217 I  0,004283 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Český Krumlov     I 545 392 I   13 160 I   2 216,8461 I     2 128 I   1,1523 I  0,094096 I   10 298 I  0,203257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Dolní Dvořiště     I 545 465 I   1 282 I   9 000,7191 I       99 I   1,0700 I  0,011552 I     461 I  0,009099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Dolní Třebonín     I 545 473 I   1 303 I   2 043,4503 I       81 I   1,0700 I  0,008848 I     229 I  0,004520 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Frymburk        I 545 481 I   1 295 I   5 488,8703 I      207 I   1,0700 I  0,010881 I     360 I  0,007106 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Holubov        I 545 490 I   1 097 I   1 556,0626 I      108 I   1,0700 I  0,007614 I     278 I  0,005487 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Horní Dvořiště     I 545 503 I    477 I   1 358,5519 I       39 I   1,0700 I  0,003522 I     99 I  0,001954 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Horní Planá      I 545 511 I   2 114 I  12 716,6256 I      240 I   1,1523 I  0,018717 I     729 I  0,014389 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Hořice na Šumavě    I 545 520 I    818 I   3 191,5585 I       81 I   1,0700 I  0,006471 I     150 I  0,002961 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Chlumec        I 536 229 I    101 I    324,1350 I       0 I   1,0700 I  0,000700 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Chvalšiny       I 545 546 I   1 255 I   2 795,1585 I      197 I   1,0700 I  0,009536 I     264 I  0,005211 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Kájov         I 545 554 I   1 823 I   4 989,5319 I      179 I   1,0700 I  0,013601 I     351 I  0,006928 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Kaplice        I 545 562 I   7 064 I   4 084,9368 I     1 253 I   1,1523 I  0,051929 I    3 049 I  0,060180 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Křemže         I 545 571 I   2 855 I   3 811,5231 I      446 I   1,1523 I  0,021025 I     507 I  0,010007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Lipno nad Vltavou   I 545 597 I    663 I   1 948,0386 I       81 I   1,0700 I  0,005081 I     465 I  0,009178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Loučovice       I 545 601 I   1 689 I   4 200,6046 I      209 I   1,0700 I  0,012685 I     206 I  0,004066 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Malonty        I 545 619 I   1 369 I   6 131,7873 I      203 I   1,0700 I  0,011541 I     187 I  0,003691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Malšín         I 536 296 I    154 I   1 540,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001484 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Mirkovice       I 545 627 I    436 I   1 548,8192 I       0 I   1,0700 I  0,003131 I     94 I  0,001855 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Mojné         I 598 623 I    238 I    850,5669 I       0 I   1,0700 I  0,001704 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Netřebice       I 545 643 I    469 I   1 336,2291 I       28 I   1,0700 I  0,003403 I     55 I  0,001086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Nová Ves        I 513 661 I    415 I    994,0137 I       0 I   1,0700 I  0,002792 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Omlenice        I 545 660 I    543 I   1 381,7890 I       0 I   1,0700 I  0,003689 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Pohorská Ves      I 545 694 I    264 I   2 640,0000 I       0 I   1,0700 I  0,002556 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Polná na Šumavě    I 500 194 I    183 I   1 830,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001767 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Přední Výtoň      I 545 716 I    243 I   2 430,0000 I       0 I   1,0700 I  0,002351 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Přídolí        I 545 724 I    682 I   4 003,5230 I       70 I   1,0700 I  0,005932 I     100 I  0,001974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Přísečná        I 545 732 I    196 I    629,0058 I       0 I   1,0700 I  0,001373 I     126 I  0,002487 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Rožmberk nad Vltavou  I 545 767 I    350 I   2 481,3418 I       0 I   1,0700 I  0,002995 I     95 I  0,001875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Rožmitál na Šumavě   I 545 775 I    408 I   4 080,0000 I       60 I   1,0700 I  0,004307 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Soběnov        I 545 805 I    364 I   1 247,3984 I       0 I   1,0700 I  0,002594 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Srnín         I 536 245 I    327 I    671,6703 I       0 I   1,0700 I  0,002153 I     169 I  0,003336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Střítež        I 551 538 I    432 I    837,7488 I       0 I   1,0700 I  0,002830 I     400 I  0,007895 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Světlík        I 545 813 I    228 I   2 280,0000 I       0 I   1,0700 I  0,002205 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Velešín        I 545 821 I   3 913 I   1 323,5594 I      570 I   1,1523 I  0,027335 I    1 508 I  0,029764 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Větřní         I 545 830 I   3 993 I   2 771,1210 I      440 I   1,1523 I  0,027643 I     440 I  0,008685 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Věžovatá Pláně     I 536 300 I    139 I    479,5489 I       0 I   1,0700 I  0,000982 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Vyšší Brod       I 545 848 I   2 528 I   6 975,6507 I      323 I   1,1523 I  0,019521 I     726 I  0,014329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Zlatá Koruna      I 545 864 I    768 I    881,7998 I       50 I   1,0700 I  0,005095 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Zubčice        I 545 872 I    429 I    948,8671 I       64 I   1,0700 I  0,003227 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Český Krumlov    I Zvíkov         I 536 237 I     95 I    290,3121 I       0 I   1,0700 I  0,000651 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Báňovice        I 562 726 I    104 I    479,7519 I       13 I   1,0700 I  0,000853 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Bednárec        I 562 548 I    115 I    781,2339 I       0 I   1,0700 I  0,000960 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Bednáreček       I 561 053 I    182 I    693,9644 I       0 I   1,0700 I  0,001316 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Blažejov        I 561 711 I    439 I   1 988,4951 I       0 I   1,0700 I  0,003321 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Bořetín        I 562 742 I     97 I    588,4674 I       0 I   1,0700 I  0,000780 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Březina        I 507 733 I    128 I    951,2169 I       0 I   1,0700 I  0,001102 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Budeč         I 546 020 I    213 I    508,9982 I       21 I   1,0700 I  0,001547 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Budíškovice      I 546 038 I    738 I   2 304,1781 I       60 I   1,0700 I  0,005535 I     175 I  0,003454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Cep          I 509 191 I    198 I   1 980,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001913 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Cizkrajov       I 546 054 I    553 I   2 575,9380 I       0 I   1,0700 I  0,004215 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Červený Hrádek     I 509 116 I    211 I    680,1859 I       0 I   1,0700 I  0,001480 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I České Velenice     I 546 089 I   3 429 I   1 208,6456 I      423 I   1,1523 I  0,023434 I    1 390 I  0,027435 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Český Rudolec     I 546 097 I    929 I   4 929,4415 I      107 I   1,0700 I  0,007948 I     228 I  0,004500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Číměř         I 546 101 I    710 I   4 573,6342 I       19 I   1,0700 I  0,006022 I     55 I  0,001086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Člunek         I 561 703 I    482 I   2 495,6137 I       0 I   1,0700 I  0,003770 I     79 I  0,001559 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Dačice         I 546 127 I   7 472 I   6 700,6462 I     1 117 I   1,1523 I  0,054694 I    4 631 I  0,091405 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Dešná         I 546 143 I    610 I   3 776,6158 I       44 I   1,0700 I  0,005272 I     211 I  0,004165 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Deštná         I 546 151 I    769 I   1 269,7731 I      146 I   1,0700 I  0,005810 I     248 I  0,004895 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Dívčí Kopy       I 529 753 I     75 I    272,4498 I       0 I   1,0700 I  0,000528 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Dobrohošť       I 562 416 I     47 I    338,4017 I       0 I   1,0000 I  0,000391 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Dolní Pěna       I 562 467 I    351 I    529,8639 I       0 I   1,0700 I  0,002237 I     314 I  0,006198 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Dolní Žďár       I 562 602 I    157 I    683,7667 I       0 I   1,0700 I  0,001167 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Domanín        I 562 840 I    395 I   1 242,9520 I       0 I   1,0700 I  0,002773 I     82 I  0,001618 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Doňov         I 507 610 I     78 I    513,4324 I       0 I   1,0700 I  0,000640 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Drunče         I 560 987 I     48 I    411,1825 I       0 I   1,0000 I  0,000425 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Dunajovice       I 562 815 I    224 I    817,6480 I       0 I   1,0700 I  0,001610 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Dvory nad Lužnicí   I 509 141 I    322 I   1 563,9192 I       0 I   1,0700 I  0,002473 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Frahelž        I 562 637 I    159 I    300,8892 I       0 I   1,0700 I  0,001028 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Hadravova Rosička   I 562 696 I     54 I    269,9935 I       0 I   1,0700 I  0,000404 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Halámky        I 562 807 I    180 I    689,4987 I       0 I   1,0700 I  0,001303 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Hamr          I 562 386 I    346 I   1 194,6292 I       0 I   1,0700 I  0,002468 I     248 I  0,004895 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Hatín         I 546 291 I    198 I   1 980,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001913 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Heřmaneč        I 546 305 I     85 I    509,7254 I       0 I   1,0700 I  0,000679 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Horní Meziříčko    I 598 658 I    107 I    439,5716 I       0 I   1,0700 I  0,000780 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Horní Němčice     I 562 785 I     86 I    416,6736 I       0 I   1,0700 I  0,000648 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Horní Pěna       I 546 364 I    594 I   1 484,0361 I       50 I   1,0700 I  0,004317 I     80 I  0,001579 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Horní Radouň      I 546 381 I    235 I   1 535,6038 I       0 I   1,0700 I  0,001955 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Horní Skrýchov     I 561 061 I    169 I    362,9717 I       0 I   1,0700 I  0,001111 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Horní Slatina     I 562 319 I    143 I    586,5118 I       0 I   1,0700 I  0,001047 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Hospříz        I 546 402 I    411 I    860,2573 I       27 I   1,0700 I  0,002873 I     73 I  0,001441 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Hrachoviště      I 562 831 I     85 I    489,8776 I       0 I   1,0700 I  0,000671 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Hříšice        I 546 445 I    317 I   1 163,6047 I       22 I   1,0700 I  0,002415 I     104 I  0,002053 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Chlum u Třeboně    I 546 461 I   1 981 I   4 738,1518 I      211 I   1,0700 I  0,014609 I     213 I  0,004204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Jarošov nad Nežárkou  I 546 500 I   1 109 I   2 776,3770 I      104 I   1,0700 I  0,008138 I     201 I  0,003967 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Jilem         I 562 769 I    118 I    454,9343 I       0 I   1,0700 I  0,000850 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Jindřichův Hradec   I 545 881 I   21 551 I   7 428,8670 I     3 207 I   1,1523 I  0,154454 I   12 166 I  0,240127 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Kačlehy        I 562 491 I     87 I    870,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000832 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Kamenný Malíkov    I 598 631 I     69 I    473,1640 I       0 I   1,0700 I  0,000571 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Kardašova Řečice    I 546 542 I   2 266 I   4 582,9197 I      377 I   1,1523 I  0,017273 I     612 I  0,012079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Klec          I 562 688 I    171 I    632,4896 I       0 I   1,0700 I  0,001228 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Kostelní Radouň    I 509 108 I    300 I    589,4103 I       0 I   1,0700 I  0,001963 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Kostelní Vydří     I 508 357 I    160 I    650,8974 I       0 I   1,0700 I  0,001171 I     54 I  0,001066 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Kunžak         I 546 615 I   1 474 I   4 956,6349 I      250 I   1,0700 I  0,011966 I     282 I  0,005566 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Lásenice        I 546 623 I    575 I   1 039,9441 I       28 I   1,0700 I  0,003905 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Lodhéřov        I 546 666 I    672 I   2 375,3559 I       33 I   1,0700 I  0,005022 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Lomnice nad Lužnicí  I 546 674 I   1 777 I   1 888,7264 I      297 I   1,0700 I  0,012804 I     367 I  0,007244 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Lužnice        I 508 501 I    423 I   1 214,4121 I       43 I   1,0700 I  0,003174 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Majdalena       I 546 712 I    509 I   1 295,5509 I       48 I   1,0700 I  0,003736 I     149 I  0,002941 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Nová Bystřice     I 546 798 I   3 316 I   8 178,8805 I      454 I   1,1523 I  0,025641 I    1 274 I  0,025146 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Nová Olešná      I 562 734 I    126 I    723,1341 I       0 I   1,0700 I  0,001001 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Nová Včelnice     I 546 801 I   2 278 I   1 010,3192 I      318 I   1,1523 I  0,015607 I     380 I  0,007500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Nová Ves nad Lužnicí  I 562 360 I    335 I   2 382,4484 I       0 I   1,0700 I  0,002869 I     137 I  0,002704 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Novosedly nad Nežárkou I 546 844 I    653 I   4 472,2279 I       63 I   1,0700 I  0,005906 I     93 I  0,001836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Okrouhlá Radouň    I 562 475 I    208 I    907,9121 I       0 I   1,0700 I  0,001552 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Peč          I 507 717 I    456 I   1 811,9445 I       0 I   1,0700 I  0,003351 I     49 I  0,000967 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Písečné        I 546 917 I    540 I   3 346,2434 I       20 I   1,0700 I  0,004557 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Pístina        I 561 070 I    181 I   1 018,3779 I       0 I   1,0700 I  0,001437 I     91 I  0,001796 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Plavsko        I 509 078 I    453 I   1 086,3947 I       63 I   1,0700 I  0,003415 I     79 I  0,001559 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Pleše         I 507 628 I    191 I    983,6703 I       0 I   1,0700 I  0,001482 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Pluhův Žďár      I 546 968 I    603 I   3 336,9819 I       24 I   1,0700 I  0,004944 I     142 I  0,002803 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Polště         I 562 459 I    125 I    413,1204 I       0 I   1,0700 I  0,000874 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Ponědraž        I 562 670 I    120 I    579,9977 I       0 I   1,0700 I  0,000910 I     82 I  0,001618 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Ponědrážka       I 562 653 I     77 I    636,5040 I       0 I   1,0700 I  0,000682 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Popelín        I 546 992 I    505 I   1 346,4836 I       65 I   1,0700 I  0,003832 I     63 I  0,001243 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Příbraz        I 561 088 I    252 I    711,1895 I       0 I   1,0700 I  0,001731 I     108 I  0,002132 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Rapšach        I 547 069 I    558 I   2 834,8955 I      145 I   1,0700 I  0,005187 I     92 I  0,001816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Ratiboř        I 507 784 I    195 I   1 168,4888 I       0 I   1,0700 I  0,001578 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Rodvínov        I 547 085 I    579 I   1 272,3693 I       0 I   1,0700 I  0,003857 I     187 I  0,003691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Roseč         I 508 004 I    223 I    546,4065 I       0 I   1,0700 I  0,001498 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Rosička        I 560 995 I     56 I    394,5709 I       0 I   1,0700 I  0,000465 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Slavonice       I 547 166 I   2 468 I   4 580,8491 I      334 I   1,1523 I  0,018275 I     606 I  0,011961 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Smržov         I 561 045 I    114 I   1 090,2845 I       0 I   1,0700 I  0,001075 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Staňkov        I 562 378 I    215 I   1 892,9143 I       0 I   1,0700 I  0,001978 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Staré Hobzí      I 547 204 I    538 I   2 477,2460 I      105 I   1,0700 I  0,004699 I     68 I  0,001342 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Staré Město pod    I 547 212 I    474 I   4 740,0000 I       36 I   1,0700 I  0,004810 I     91 I  0,001796 I
I           I           I Landštejnem      I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Stráž nad Nežárkou   I 547 221 I    868 I   3 629,3921 I      178 I   1,0700 I  0,007496 I     146 I  0,002882 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Strmilov        I 547 239 I   1 421 I   3 060,7787 I      194 I   1,0700 I  0,010590 I     409 I  0,008073 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Stříbřec        I 547 247 I    436 I   1 895,9638 I       0 I   1,0700 I  0,003267 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Střížovice       I 508 152 I    591 I   1 235,4033 I       25 I   1,0700 I  0,004057 I     285 I  0,005625 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Studená        I 547 263 I   2 331 I   4 496,2350 I      300 I   1,1523 I  0,017195 I     724 I  0,014290 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Suchdol nad Lužnicí  I 547 280 I   3 591 I   6 358,2127 I      397 I   1,1523 I  0,026303 I    1 157 I  0,022836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Světce         I 561 029 I    137 I    759,3086 I       0 I   1,0700 I  0,001080 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Třebětice       I 562 327 I    306 I    694,7236 I       0 I   1,0700 I  0,002039 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Třeboň         I 547 336 I   8 394 I   9 831,0992 I     1 257 I   1,1523 I  0,062451 I    4 414 I  0,087122 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Újezdec        I 507 644 I     68 I    422,1448 I       0 I   1,0700 I  0,000546 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Velký Ratmírov     I 562 599 I    225 I   1 358,4701 I       0 I   1,0700 I  0,001827 I     80 I  0,001579 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Vícemil        I 561 037 I     77 I    382,1963 I       0 I   1,0700 I  0,000582 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Višňová            I 507 652 I     82 I    577,8259 I       0 I   1,0700 I  0,000688 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Vlčetínec       I 598 640 I     50 I    500,0000 I       0 I   1,0000 I  0,000471 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Volfířov        I 547 441 I    725 I   3 282,2230 I       51 I   1,0700 I  0,005790 I     111 I  0,002191 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Vydří         I 562 629 I    123 I    584,7936 I       0 I   1,0700 I  0,000930 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Záblatí        I 508 683 I     80 I    800,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000763 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Záhoří         I 507 695 I    108 I    361,2676 I       0 I   1,0700 I  0,000755 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Zahrádky        I 547 468 I    256 I    820,0487 I       28 I   1,0700 I  0,001960 I     105 I  0,002072 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Žďár          I 529 761 I     93 I    712,9117 I       0 I   1,0700 I  0,000805 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Jindřichův Hradec  I Županovice       I 562 424 I     71 I    447,6111 I       0 I   1,0700 I  0,000573 I     73 I  0,001441 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Albrechtice nad    I 549 258 I    851 I   3 672,8125 I       71 I   1,0700 I  0,006793 I     114 I  0,002250 I
I           I           I Vltavou        I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Bernartice       I 549 266 I   1 306 I   3 642,5697 I      220 I   1,0700 I  0,010298 I     396 I  0,007816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Borovany        I 598 780 I    209 I    637,0078 I       0 I   1,0700 I  0,001451 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Boudy         I 562 122 I    185 I   1 000,8575 I       0 I   1,0700 I  0,001454 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Božetice        I 549 291 I    361 I   1 362,9822 I       19 I   1,0700 I  0,002732 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Branice        I 549 304 I    299 I    506,1767 I       22 I   1,0700 I  0,002052 I     66 I  0,001303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Cerhonice       I 549 321 I    139 I    950,5914 I       0 I   1,0700 I  0,001166 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Čimelice        I 549 339 I    958 I   1 029,0635 I      235 I   1,0700 I  0,007334 I     285 I  0,005625 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Čížová         I 549 347 I   1 222 I   3 610,4912 I       98 I   1,0700 I  0,009088 I     483 I  0,009533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Dobev         I 549 363 I    866 I   2 127,6605 I       28 I   1,0700 I  0,006026 I     136 I  0,002684 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Dolní Novosedly    I 562 301 I    219 I    851,8807 I       0 I   1,0700 I  0,001594 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Drhovle        I 549 380 I    539 I   2 327,8701 I       0 I   1,0700 I  0,004036 I     169 I  0,003336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Heřmaň         I 549 398 I    265 I    705,2677 I       0 I   1,0700 I  0,001805 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Horosedly       I 561 525 I    132 I    577,3339 I       0 I   1,0700 I  0,000979 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Hrazany        I 549 410 I    268 I    849,1627 I       0 I   1,0700 I  0,001878 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Hrejkovice       I 549 428 I    472 I   1 339,8779 I       0 I   1,0700 I  0,003259 I     87 I  0,001717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Chyšky         I 549 452 I   1 058 I   3 031,9057 I      145 I   1,0700 I  0,008178 I     180 I  0,003553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Jetětice        I 549 479 I    348 I   1 374,4030 I       0 I   1,0700 I  0,002550 I     56 I  0,001105 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Jickovice       I 562 084 I    122 I   1 134,1761 I           0 I   1,0700 I  0,001139 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Kestřany        I 549 487 I    686 I   2 010,0961 I       23 I   1,0700 I  0,004902 I     104 I  0,002053 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Kluky         I 549 495 I    624 I   1 361,0512 I       79 I   1,0700 I  0,004612 I     66 I  0,001303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Kostelec nad Vltavou  I 549 509 I    401 I   3 280,6193 I       15 I   1,0700 I  0,003692 I     157 I  0,003099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Kovářov        I 549 517 I   1 468 I   5 046,0019 I      201 I   1,0700 I  0,011681 I     243 I  0,004796 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Kožlí         I 561 550 I     56 I    433,5402 I       0 I   1,0700 I  0,000480 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Králova Lhota     I 549 525 I    203 I   1 081,4259 I       0 I   1,0700 I  0,001590 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Křenovice       I 562 181 I    162 I    610,9000 I       0 I   1,0700 I  0,001167 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Křižanov        I 509 752 I    104 I    335,2011 I       0 I   1,0700 I  0,000721 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Kučeř         I 549 541 I    186 I   1 094,6722 I       0 I   1,0700 I  0,001496 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Květov         I 598 801 I    117 I   1 170,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001124 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Lety          I 549 568 I    262 I   1 391,4881 I       0 I   1,0700 I  0,002056 I     130 I  0,002566 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Milevsko        I 549 576 I   8 540 I   4 231,8216 I     1 164 I   1,1523 I  0,060626 I    4 080 I  0,080529 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Minice         I 562 149 I     37 I    349,5971 I       0 I   1,0000 I  0,000341 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Mirotice        I 549 584 I   1 203 I   2 560,0412 I      222 I   1,0700 I  0,009286 I     184 I  0,003632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Mirovice        I 549 592 I   1 582 I   2 204,1786 I      236 I   1,0700 I  0,011437 I     429 I  0,008467 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Mišovice        I 549 606 I    252 I   1 481,5881 I       0 I   1,0700 I  0,002032 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Myslín         I 549 614 I    102 I    415,4323 I       0 I   1,0700 I  0,000741 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Nerestce        I 562 157 I     99 I    467,8306 I       0 I   1,0700 I  0,000744 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Nevězice        I 549 657 I    143 I    984,6258 I       0 I   1,0700 I  0,001203 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Okrouhlá        I 529 877 I     71 I    437,6019 I       0 I   1,0700 I  0,000569 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Olešná         I 562 190 I    106 I    525,2605 I       0 I   1,0700 I  0,000807 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Orlík nad Vltavou   I 549 681 I    290 I    903,9186 I       27 I   1,0700 I  0,002185 I     163 I  0,003217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Osek          I 598 828 I    145 I    528,5893 I       0 I   1,0700 I  0,001036 I     65 I  0,001283 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Oslov         I 549 703 I    335 I   1 940,7071 I       27 I   1,0700 I  0,002853 I     80 I  0,001579 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Ostrovec        I 549 711 I    370 I   2 057,7025 I       20 I   1,0700 I  0,003062 I     85 I  0,001678 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Paseky         I 562 254 I    172 I   1 720,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001660 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Písek         I 549 240 I   29 838 I   6 323,0227 I     4 360 I   1,1523 I  0,212126 I   17 310 I  0,341657 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I     Jihočeský kraj    I Písek        I Podolí I        I 549 754 I    358 I    895,8227 I       0 I   1,0700 I  0,002421 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Probulov        I 561 509 I     65 I    348,2085 I       0 I   1,0700 I  0,000499 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Protivín        I 549 771 I   4 876 I   6 145,4363 I      620 I   1,1523 I  0,035487 I    1 440 I  0,028422 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Přeborov        I 561 517 I    139 I    444,2061 I       0 I   1,0700 I  0,000968 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Předotice       I 509 621 I    529 I   2 144,3349 I       0 I   1,0700 I  0,003906 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Přeštěnice       I 549 797 I    287 I    978,0833 I       0 I   1,0700 I  0,002039 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Putim         I 549 801 I    531 I   1 041,1904 I       28 I   1,0700 I  0,003649 I     93 I  0,001836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Rakovice        I 562 068 I    214 I   1 047,5623 I       0 I   1,0700 I  0,001641 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Ražice         I 549 827 I    375 I   1 071,5733 I       0 I   1,0700 I  0,002589 I     105 I  0,002072 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Sepekov        I 549 843 I   1 335 I   2 852,7818 I      154 I   1,0700 I  0,009775 I     247 I  0,004875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Skály         I 549 851 I    262 I   1 775,1390 I       0 I   1,0700 I  0,002206 I     54 I  0,001066 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Slabčice        I 549 860 I    356 I   1 748,0542 I       0 I   1,0700 I  0,002743 I     49 I  0,000967 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Smetanova Lhota    I 549 878 I    295 I   1 304,8121 I       0 I   1,0700 I  0,002214 I     52 I  0,001026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Stehlovice       I 529 885 I    105 I    448,7407 I       0 I   1,0700 I  0,000772 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Tálín         I 549 932 I    173 I    418,6651 I       0 I   1,0700 I  0,001156 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Temešvár        I 562 271 I    134 I    525,9580 I       0 I   1,0700 I  0,000971 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Varvažov        I 562 211 I    190 I   1 900,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001835 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Veselíčko       I 549 975 I    199 I    451,7132 I       0 I   1,0700 I  0,001321 I     87 I  0,001717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Vlastec        I 598 844 I    216 I    750,4428 I       0 I   1,0700 I  0,001537 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Vlksice        I 598 852 I    153 I    837,3324 I       0 I   1,0700 I  0,001203 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Vojníkov        I 562 289 I     87 I    870,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000832 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Vráž          I 549 991 I    309 I    738,1358 I       0 I   1,0700 I  0,002074 I     93 I  0,001836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Vrcovice        I 550 001 I    168 I    551,4981 I       0 I   1,0700 I  0,001179 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Záhoří         I 550 027 I    783 I   1 471,7530 I      171 I   1,0700 I  0,006116 I     144 I  0,002842 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Zbelítov        I 550 035 I    342 I    299,9934 I       26 I   1,0700 I  0,002246 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Zběšičky        I 550 043 I    149 I    592,3341 I       0 I   1,0700 I  0,001084 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Zhoř          I 550 060 I    292 I   1 212,9517 I       0 I   1,0700 I  0,002161 I     178 I  0,003513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Písek        I Zvíkovské Podhradí   I 562 165 I    197 I    436,3408 I       0 I   1,0700 I  0,001303 I     111 I  0,002191 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Písek        I Žďár          I 598 861 I    249 I   1 597,1510 I       0 I   1,0700 I  0,002060 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Babice         I 537 241 I    108 I    579,7161 I       0 I   1,0700 I  0,000840 I     59 I  0,001165 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Bohumilice       I 550 116 I    325 I    342,1850 I       35 I   1,0700 I  0,002215 I     196 I  0,003869 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Bohunice        I 537 527 I     40 I    257,3916 I       0 I   1,0000 I  0,000321 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Borová Lada      I 545 902 I    286 I   2 860,0000 I       53 I   1,0700 I  0,003078 I     86 I  0,001697 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Bošice         I 550 124 I    326 I    833,9905 I       0 I   1,0700 I  0,002210 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Budkov         I 561 576 I     92 I    503,6209 I       0 I   1,0700 I  0,000717 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Buk          I 537 519 I    298 I   2 579,7238 I       0 I   1,0700 I  0,002730 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Bušanovice       I 550 159 I    253 I    972,5929 I       21 I   1,0700 I  0,001961 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Čkyně         I 550 167 I   1 558 I   2 067,5265 I      301 I   1,0700 I  0,011621 I     793 I  0,015652 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Drslavice       I 537 187 I     86 I    474,9173 I       0 I   1,0700 I  0,000671 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Dub          I 550 183 I    380 I   1 452,1790 I       36 I   1,0700 I  0,002976 I     105 I  0,002072 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Dvory         I 537 144 I     85 I    333,8283 I       0 I   1,0700 I  0,000610 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Horní Vltavice     I 550 205 I    360 I   3 600,0000 I       33 I   1,0700 I  0,003682 I     68 I  0,001342 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Hracholusky      I 550 221 I    463 I   2 135,8225 I       19 I   1,0700 I  0,003629 I     63 I  0,001243 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Husinec        I 550 230 I   1 425 I   1 034,8012 I      228 I   1,0700 I  0,010018 I     291 I  0,005744 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Chlumany        I 550 248 I    345 I    556,8152 I       24 I   1,0700 I  0,002352 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Chroboly        I 550 264 I    517 I   3 468,1254 I       22 I   1,0700 I  0,004482 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Chvalovice       I 537 420 I    172 I    396,8559 I       0 I   1,0700 I  0,001142 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Kratušín        I 537 136 I     47 I    395,4716 I       0 I   1,0000 I  0,000414 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Křišťanov       I 561 673 I    104 I   1 040,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000997 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Ktiš          I 550 329 I    527 I   3 878,1092 I       42 I   1,0700 I  0,004817 I     146 I  0,002882 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Kubova Huť       I 563 978 I     97 I    141,2101 I       0 I   1,0700 I  0,000605 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Kvilda         I 550 337 I    136 I   1 360,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001309 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Lažiště        I 550 345 I    334 I    426,6485 I       26 I   1,0700 I  0,002249 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Lčovice        I 561 649 I    143 I    576,5072 I       0 I   1,0700 I  0,001043 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Lenora         I 550 353 I    748 I   1 779,9994 I       44 I   1,0700 I  0,005296 I     76 I  0,001500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Lhenice        I 550 361 I   1 989 I   3 913,5383 I      257 I   1,0700 I  0,014600 I     272 I  0,005369 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Lipovice        I 537 071 I    199 I    469,3739 I       0 I   1,0700 I  0,001328 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Lužice         I 537 322 I     38 I    319,2355 I       0 I   1,0000 I  0,000334 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Mahouš         I 537 381 I    155 I    596,3158 I       0 I   1,0700 I  0,001121 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Malovice        I 550 418 I    650 I   2 478,4231 I       33 I   1,0700 I  0,004934 I     126 I  0,002487 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Mičovice        I 550 426 I    334 I   2 337,2934 I       0 I   1,0700 I  0,002845 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Nebahovy        I 550 434 I    534 I   1 628,2813 I       15 I   1,0700 I  0,003821 I     71 I  0,001401 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Němčice        I 550 396 I    198 I    414,7297 I       0 I   1,0700 I  0,001300 I     73 I  0,001441 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Netolice        I 550 442 I   2 581 I   2 634,7846 I      352 I   1,1523 I  0,018319 I     675 I  0,013323 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Nicov         I 529 893 I     78 I    780,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000744 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Nová Pec        I 550 451 I    444 I   4 440,0000 I       37 I   1,0700 I  0,004524 I     113 I  0,002230 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Nové Hutě       I 561 568 I     87 I    870,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000832 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Olšovice        I 537 365 I     61 I    393,7305 I       0 I   1,0700 I  0,000494 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Pěčnov         I 537 543 I    142 I    198,2621 I       0 I   1,0700 I  0,000889 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Prachatice       I 550 094 I   11 055 I   3 891,8522 I     1 598 I   1,1523 I  0,078615 I    6 973 I  0,137630 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Radhostice       I 550 485 I    151 I   1 039,7829 I       0 I   1,0700 I  0,001271 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Stachy         I 550 515 I   1 161 I   2 817,1992 I      157 I   1,0700 I  0,008764 I     547 I  0,010796 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Stožec         I 550 523 I    193 I   1 930,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001864 I     109 I  0,002151 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Strážný        I 550 531 I    463 I   4 630,0000 I       44 I   1,0700 I  0,004750 I     345 I  0,006809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Strunkovice nad    I 550 540 I   1 225 I   2 469,1413 I      149 I   1,0700 I  0,008955 I     193 I  0,003809 I
I           I           I Blanicí        I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Svatá Maří       I 550 558 I    589 I   1 270,9821 I       51 I   1,0700 I  0,004210 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Šumavské Hoštice    I 550 574 I    399 I    835,7297 I      147 I   1,0700 I  0,003490 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Těšovice        I 550 582 I    307 I    837,2051 I       0 I   1,0700 I  0,002101 I     358 I  0,007066 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Tvrzice        I 550 604 I    121 I    316,9488 I       0 I   1,0700 I  0,000813 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Újezdec        I 537 535 I     81 I    290,4449 I       0 I   1,0700 I  0,000570 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Vacov         I 550 621 I   1 441 I   3 520,3818 I      206 I   1,0700 I  0,010956 I     389 I  0,007678 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Vimperk        I 550 647 I   7 474 I   8 000,5291 I      945 I   1,1523 I  0,054216 I    3 772 I  0,074450 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Vitějovice       I 550 655 I    507 I   1 180,6567 I       62 I   1,0700 I  0,003761 I     65 I  0,001283 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Vlachovo Březí         I 550 663 I   1 699 I   1 997,0335 I      409 I   1,0700 I  0,013042 I     668 I  0,013185 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Volary         I 550 671 I   3 809 I  10 753,1837 I      526 I   1,1523 I  0,030124 I    1 077 I  0,021257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Vrbice         I 529 915 I     63 I    228,1310 I       0 I   1,0700 I  0,000440 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Záblatí        I 550 680 I    354 I   2 448,2162 I       0 I   1,0700 I  0,003005 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Zábrdí         I 537 195 I     67 I    489,7677 I       0 I   1,0700 I  0,000566 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Zálezly        I 550 698 I    304 I    931,0387 I       0 I   1,0700 I  0,002120 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Zbytiny        I 550 701 I    308 I   3 080,0000 I       18 I   1,0700 I  0,003089 I     59 I  0,001165 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Zdíkov         I 550 728 I   1 712 I   3 190,5538 I      253 I   1,0700 I  0,012679 I     351 I  0,006928 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Žárovná        I 529 923 I    120 I    241,3271 I       0 I   1,0700 I  0,000778 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Želnava        I 550 761 I    104 I   1 036,9907 I       0 I   1,0700 I  0,000996 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Prachatice     I Žernovice       I 537 209 I    286 I    529,8413 I       0 I   1,0700 I  0,001858 I     128 I  0,002526 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Bavorov        I 550 809 I   1 599 I   3 539,0225 I      247 I   1,0700 I  0,012122 I     214 I  0,004224 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Bělčice        I 550 817 I   1 009 I   3 431,6901 I      129 I   1,0700 I  0,007956 I     158 I  0,003119 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Bezdědovice      I 598 895 I    343 I    581,3644 I       0 I   1,0700 I  0,002211 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Bílsko         I 550 833 I    203 I   1 132,2739 I       0 I   1,0700 I  0,001610 I     66 I  0,001303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Blatná         I 550 850 I   6 700 I   4 360,1380 I     1 035 I   1,1523 I  0,048513 I    5 238 I  0,103385 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Bratronice       I 537 063 I     53 I    470,3966 I       0 I   1,0700 I  0,000477 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Březí         I 530 018 I     74 I    559,7867 I       0 I   1,0700 I  0,000634 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Budyně         I 560 171 I     39 I    213,7212 I       0 I   1,0000 I  0,000298 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Buzice         I 529 966 I    167 I    839,0665 I       0 I   1,0700 I  0,001286 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Cehnice        I 550 906 I    483 I   1 469,3374 I      145 I   1,0700 I  0,004216 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Čečelovice       I 510 068 I    194 I    654,5322 I       0 I   1,0700 I  0,001371 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Čejetice        I 550 922 I    909 I   2 104,2418 I       48 I   1,0700 I  0,006384 I     107 I  0,002112 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Čepřovice       I 550 949 I    197 I   1 020,9065 I       26 I   1,0700 I  0,001683 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Čestice        I 550 957 I    893 I   2 321,0664 I      192 I   1,0700 I  0,007212 I     164 I  0,003237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Číčenice        I 550 965 I    475 I   1 194,9593 I       19 I   1,0700 I  0,003330 I     198 I  0,003908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Doubravice       I 550 981 I    282 I    745,0265 I       21 I   1,0700 I  0,002041 I     47 I  0,000928 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Drahonice       I 551 015 I    360 I   1 271,4471 I       28 I   1,0700 I  0,002742 I     131 I  0,002586 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Drachkov        I 560 219 I    183 I    339,2350 I       0 I   1,0700 I  0,001183 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Drážov         I 551 023 I    251 I   1 231,1857 I       0 I   1,0700 I  0,001929 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Droužetice       I 560 243 I    113 I    520,9530 I       0 I   1,0700 I  0,000846 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Dřešín         I 551 040 I    310 I    891,4610 I       0 I   1,0700 I  0,002140 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Hajany         I 551 597 I    128 I    382,2848 I       0 I   1,0700 I  0,000880 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Hájek         I 561 690 I     35 I    279,6531 I       0 I   1,0000 I  0,000302 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Hlupín         I 536 628 I     92 I    474,1109 I       0 I   1,0700 I  0,000706 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Horní Poříčí      I 536 881 I    309 I    705,0691 I       0 I   1,0700 I  0,002061 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Hornosín        I 536 369 I     70 I    341,1686 I       0 I   1,0700 I  0,000526 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Hoslovice       I 551 104 I    170 I   1 077,5233 I       0 I   1,0700 I  0,001396 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Hoštice        I 551 121 I    156 I    392,0018 I       0 I   1,0700 I  0,001047 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Chelčice        I 551 139 I    408 I    482,2243 I       40 I   1,0700 I  0,002783 I     133 I  0,002625 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Chlum         I 529 982 I    196 I    621,1791 I       0 I   1,0700 I  0,001369 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Chobot         I 536 903 I     50 I    232,9345 I       0 I   1,0000 I  0,000367 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Chrášťovice      I 551 155 I    261 I   1 072,1890 I       0 I   1,0700 I  0,001925 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Jinín         I 551 163 I    202 I    485,5066 I       0 I   1,0700 I  0,001351 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Kadov         I 551 180 I    367 I   1 962,1497 I       0 I   1,0700 I  0,002891 I     81 I  0,001599 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Kalenice        I 536 946 I     87 I    413,0120 I       0 I   1,0700 I  0,000653 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Katovice        I 551 201 I   1 355 I    958,1221 I      275 I   1,0700 I  0,009853 I     341 I  0,006731 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Kladruby        I 560 405 I    144 I    456,2383 I       0 I   1,0700 I  0,001002 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Kocelovice       I 536 601 I    151 I    932,8036 I       0 I   1,0700 I  0,001229 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Krajníčko       I 536 342 I     97 I    752,4811 I       0 I   1,0700 I  0,000844 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Kraselov        I 551 261 I    221 I    801,5868 I       0 I   1,0700 I  0,001586 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Krašlovice       I 536 806 I    160 I    530,6616 I       0 I   1,0700 I  0,001124 I     71 I  0,001401 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Krejnice        I 536 954 I     80 I    346,3801 I       0 I   1,0700 I  0,000586 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Krty-Hradec      I 536 555 I    130 I    494,2680 I       0 I   1,0700 I  0,000935 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Kuřimany        I 560 391 I     28 I    280,0000 I       0 I   1,0000 I  0,000264 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Kváskovice       I 536 750 I    118 I    328,2763 I       0 I   1,0700 I  0,000800 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Lažánky        I 598 950 I    101 I    258,4379 I       0 I   1,0700 I  0,000674 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Lažany         I 560 197 I     58 I    322,8183 I       0 I   1,0700 I  0,000448 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Libějovice       I 551 333 I    456 I   1 340,4964 I       0 I   1,0700 I  0,003166 I     71 I  0,001401 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Libětice        I 536 831 I     89 I    451,3699 I       0 I   1,0700 I  0,000679 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Litochovice      I 551 341 I    286 I   1 094,8515 I       0 I   1,0700 I  0,002079 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Lnáře         I 551 350 I    725 I   1 268,4669 I       74 I   1,0700 I  0,005135 I     263 I  0,005191 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Lom          I 536 822 I    115 I    569,8804 I       0 I   1,0700 I  0,000877 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Mačkov         I 536 466 I    289 I    507,6027 I       0 I   1,0700 I  0,001867 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Malenice        I 551 384 I    669 I    986,5248 I       62 I   1,0700 I  0,004629 I     55 I  0,001086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Mečichov        I 551 392 I    275 I    885,5272 I       0 I   1,0700 I  0,001933 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Měkynec        I 536 415 I     42 I    350,2896 I       0 I   1,0000 I  0,000368 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Milejovice       I 536 539 I     74 I    624,5091 I       0 I   1,0700 I  0,000660 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Miloňovice       I 551 414 I    282 I    628,1667 I       0 I   1,0700 I  0,001873 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Mnichov        I 536 563 I    233 I    831,3225 I       0 I   1,0700 I  0,001667 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Mutěnice        I 560 278 I    234 I    228,3914 I       0 I   1,0700 I  0,001437 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Myštice        I 551 473 I    274 I   1 580,7913 I       0 I   1,0700 I  0,002200 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Nebřehovice      I 536 644 I    141 I    518,8657 I       0 I   1,0700 I  0,001009 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Němčice        I 536 474 I    102 I    275,3641 I       0 I   1,0700 I  0,000686 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Němětice        I 536 725 I    109 I    369,1504 I       0 I   1,0700 I  0,000764 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Nihošovice       I 551 520 I    303 I    893,4605 I       0 I   1,0700 I  0,002100 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Nišovice        I 536 962 I    212 I    625,1433 I       0 I   1,0700 I  0,001464 I     345 I  0,006809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Nová Ves        I 560 201 I    100 I    852,1404 I       0 I   1,0700 I  0,000900 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Novosedly       I 551 554 I    359 I    843,4518 I       26 I   1,0700 I  0,002557 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Osek          I 551 562 I    654 I   1 391,9593 I       0 I   1,0700 I  0,004340 I     117 I  0,002309 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Paračov        I 551 571 I    110 I    457,7496 I       0 I   1,0700 I  0,000804 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Pivkovice       I 598 887 I     74 I    316,7910 I       0 I   1,0700 I  0,000539 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Pohorovice       I 536 911 I     64 I    519,0355 I       0 I   1,0700 I  0,000560 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Pracejovice      I 551 619 I    325 I    800,0057 I       0 I   1,0700 I  0,002191 I     59 I  0,001165 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Předmíř        I 551 627 I    343 I   1 060,2256 I       0 I   1,0700 I  0,002398 I     69 I  0,001362 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Přední Zborovice    I 536 792 I     90 I    293,2981 I       0 I   1,0700 I  0,000623 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Předslavice      I 551 635 I    266 I   1 157,8204 I       0 I   1,0700 I  0,001987 I     55 I  0,001086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Přechovice       I 536 547 I    108 I    395,5449 I       0 I   1,0700 I  0,000768 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Přešťovice       I 551 643 I    423 I   1 045,4513 I       0 I   1,0700 I  0,002858 I     114 I  0,002250 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Radějovice       I 536 423 I     38 I    225,3086 I       0 I   1,0000 I  0,000297 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Radomyšl        I 551 660 I   1 318 I   2 520,8152 I      276 I   1,0700 I  0,010254 I     338 I  0,006671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Radošovice       I 551 678 I    655 I   1 020,7145 I       0 I   1,0700 I  0,004201 I     344 I  0,006790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Rovná         I 536 865 I    232 I    434,0796 I       0 I   1,0700 I  0,001506 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Řepice         I 536 849 I    456 I    428,3479 I       21 I   1,0700 I  0,002931 I     118 I  0,002329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Sedlice        I 551 716 I   1 284 I   3 052,6646 I      188 I   1,0700 I  0,009753 I     284 I  0,005605 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Skály         I 598 909 I     71 I    506,4141 I       0 I   1,0700 I  0,000596 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Skočice        I 551 741 I    232 I    981,4119 I       0 I   1,0700 I  0,001720 I     81 I  0,001599 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Slaník         I 536 776 I    159 I    297,5056 I       0 I   1,0700 I  0,001027 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Sousedovice      I 551 759 I    294 I    408,5014 I       0 I   1,0700 I  0,001857 I     235 I  0,004638 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Stožice        I 530 034 I    328 I    759,3236 I       0 I   1,0700 I  0,002193 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Strakonice       I 550 787 I   22 902 I   3 467,9516 I     3 274 I   1,1523 I  0,161675 I   16 022 I  0,316235 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Strašice        I 551 775 I    173 I    812,7296 I       0 I   1,0700 I  0,001310 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Strunkovice nad    I 536 784 I    126 I    378,8894 I       0 I   1,0700 I  0,000867 I      9 I  0,000178 I
I           I           I Volyňkou        I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Střelské Hoštice    I 551 791 I    876 I   2 083,7822 I       82 I   1,0700 I  0,006381 I     227 I  0,004480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Škvořetice       I 551 830 I    316 I    956,3711 I       0 I   1,0700 I  0,002200 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Štěchovice       I 536 920 I    224 I    728,4102 I       0 I   1,0700 I  0,001575 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Štěkeň         I 551 856 I    846 I   1 446,9397 I      228 I   1,0700 I  0,006805 I     146 I  0,002882 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Tchořovice       I 536 598 I    240 I   1 024,0822 I       0 I   1,0700 I  0,001784 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Truskovice       I 536 512 I    197 I    622,2303 I       0 I   1,0700 I  0,001376 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Třebohostice      I 551 899 I    308 I    974,5845 I       0 I   1,0700 I  0,002161 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Třešovice       I 536 679 I     78 I    429,6417 I       0 I   1,0700 I  0,000607 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Úlehle             I 536 695 I     91 I    655,7422 I       0 I   1,0700 I  0,000771 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Únice         I 563 951 I     58 I    558,9394 I       0 I   1,0700 I  0,000541 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Uzenice        I 551 937 I    113 I    537,6184 I       0 I   1,0700 I  0,000853 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Uzeničky        I 536 890 I    119 I    662,4286 I       0 I   1,0700 I  0,000937 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Vacovice        I 536 504 I     48 I    259,9163 I       0 I   1,0000 I  0,000366 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Velká Turná      I 536 741 I    156 I    753,6140 I       0 I   1,0700 I  0,001188 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Vodňany        I 551 953 I   6 856 I   3 633,7229 I     1 135 I   1,1523 I  0,049777 I    3 789 I  0,074786 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Volenice        I 551 961 I    542 I   1 595,4242 I      181 I   1,0700 I  0,004818 I     165 I  0,003257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Volyně         I 551 970 I   3 074 I   2 058,0268 I      497 I   1,1523 I  0,021994 I     967 I  0,019086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Záboří         I 551 988 I    308 I    685,0891 I      106 I   1,0700 I  0,002663 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Zahorčice       I 536 482 I     62 I    362,8038 I       0 I   1,0700 I  0,000487 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Strakonice     I Zvotoky        I 536 873 I     66 I    392,6846 I       0 I   1,0700 I  0,000522 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Balkova Lhota     I 563 251 I    129 I    354,9451 I       0 I   1,0700 I  0,000875 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Bečice         I 563 366 I     74 I    324,3637 I       0 I   1,0700 I  0,000542 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Bechyně        I 552 054 I   5 154 I   2 128,5603 I      659 I   1,1523 I  0,035866 I    2 750 I  0,054278 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Běleč         I 560 448 I    186 I   1 222,7447 I       0 I   1,0700 I  0,001547 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Borkovice       I 552 097 I    222 I   1 582,9921 I       0 I   1,0700 I  0,001897 I     64 I  0,001263 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Borotín        I 552 101 I    675 I   2 625,7920 I      206 I   1,0700 I  0,006141 I     88 I  0,001737 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Bradáčov        I 552 127 I     52 I    447,8347 I       0 I   1,0700 I  0,000462 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Březnice        I 552 135 I    211 I    691,0652 I       0 I   1,0700 I  0,001484 I     68 I  0,001342 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Budislav        I 552 143 I    387 I    884,5986 I       0 I   1,0700 I  0,002586 I     81 I  0,001599 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Černýšovice      I 563 722 I     76 I    760,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000724 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Dírná         I 552 208 I    408 I   2 198,6534 I       0 I   1,0700 I  0,003222 I     53 I  0,001046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Dlouhá Lhota      I 563 650 I    164 I    444,1156 I       0 I   1,0700 I  0,001114 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Dobronice u Bechyně  I 552 224 I    115 I    832,1417 I       0 I   1,0700 I  0,000980 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Dolní Hořice      I 552 241 I    805 I   3 910,9486 I       0 I   1,0700 I  0,006206 I     150 I  0,002961 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Dolní Hrachovice    I 560 529 I    129 I    448,1174 I       0 I   1,0700 I  0,000911 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Drahov         I 563 765 I    171 I   1 097,3415 I       0 I   1,0700 I  0,001410 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Tábor        I Dráchov        I 552 275 I    244 I    971,2499 I       0 I   1,0700 I  0,001786 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Dražice        I 552 283 I    810 I   1 297,6821 I      120 I   1,0700 I  0,005909 I     118 I  0,002329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Dražičky        I 552 291 I    145 I    512,9231 I       0 I   1,0700 I  0,001030 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Drhovice        I 563 307 I    210 I    425,5525 I       0 I   1,0700 I  0,001374 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Haškovcova Lhota    I 563 625 I     77 I    303,8681 I       0 I   1,0700 I  0,000552 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Hlasivo        I 560 481 I    160 I   1 226,6286 I       0 I   1,0700 I  0,001397 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Hlavatce        I 552 321 I    369 I   1 935,7220 I       0 I   1,0700 I  0,002892 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Hodětín        I 598 992 I     91 I    910,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000870 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Hodonice        I 562 904 I    134 I    947,0249 I       0 I   1,0700 I  0,001136 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Chotěmice       I 552 453 I    111 I    516,0025 I       0 I   1,0700 I  0,000833 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Chotoviny       I 552 461 I   1 742 I   3 138,9175 I      328 I   1,0700 I  0,013269 I     513 I  0,010125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Choustník       I 552 470 I    510 I   1 262,1053 I      174 I   1,0700 I  0,004460 I     292 I  0,005763 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Chrbonín        I 563 145 I    153 I    708,9866 I       0 I   1,0700 I  0,001153 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Chýnov         I 552 496 I   2 448 I   3 050,6363 I      489 I   1,1523 I  0,018452 I     557 I  0,010994 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Jedlany        I 562 963 I     82 I    420,6357 I       0 I   1,0700 I  0,000627 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Jistebnice       I 552 534 I   2 012 I   5 798,4464 I      264 I   1,1523 I  0,015517 I     362 I  0,007145 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Katov         I 530 042 I     73 I    371,4756 I       0 I   1,0700 I  0,000555 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Klenovice       I 563 986 I    637 I    656,5938 I       0 I   1,0700 I  0,003954 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Komárov        I 599 280 I    118 I    859,8174 I       0 I   1,0700 I  0,001008 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Košice         I 552 585 I    772 I   1 399,1713 I       52 I   1,0700 I  0,005333 I     156 I  0,003079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Košín         I 562 955 I     91 I    192,4158 I       0 I   1,0700 I  0,000590 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Krátošice       I 560 634 I     97 I    299,2035 I       0 I   1,0700 I  0,000666 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Krtov         I 563 030 I    148 I    455,8579 I       0 I   1,0700 I  0,001025 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Libějice        I 563 544 I    128 I    295,4379 I       0 I   1,0700 I  0,000846 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Lom          I 563 587 I    162 I    383,2916 I       0 I   1,0700 I  0,001078 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Malšice        I 552 666 I   1 828 I   3 860,8845 I      289 I   1,0700 I  0,013827 I     463 I  0,009138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Mažice         I 562 866 I    126 I    551,7414 I       0 I   1,0700 I  0,000934 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Meziříčí        I 563 234 I    171 I    575,2873 I       0 I   1,0700 I  0,001206 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Tábor        I Mezná         I 599 255 I     89 I    507,5918 I       0 I   1,0700 I  0,000701 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Mladá Vožice      I 552 704 I   2 725 I   3 159,4867 I      525 I   1,1523 I  0,020422 I    1 149 I  0,022678 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Mlýny         I 552 712 I    135 I    770,1697 I       0 I   1,0700 I  0,001072 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Myslkovice       I 552 721 I    370 I    487,8270 I       0 I   1,0700 I  0,002331 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Nadějkov        I 549 631 I    732 I   2 408,0363 I       43 I   1,0700 I  0,005442 I     73 I  0,001441 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Nasavrky        I 559 016 I     94 I    146,3776 I       0 I   1,0700 I  0,000589 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Nemyšl         I 552 747 I    291 I   1 419,6157 I       0 I   1,0700 I  0,002236 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Nová Ves u Chýnova   I 552 763 I    320 I    662,4821 I       22 I   1,0700 I  0,002236 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Nová Ves u Mladé    I 563 455 I    175 I   1 174,3091 I       0 I   1,0700 I  0,001463 I     15 I  0,000296 I
I           I           I Vožice         I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Oldřichov       I 552 798 I    224 I   1 009,5437 I       0 I   1,0700 I  0,001685 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Opařany        I 552 801 I   1 417 I   3 147,7970 I      236 I   1,0700 I  0,010844 I     769 I  0,015178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Planá nad Lužnicí   I 552 828 I   3 964 I   2 141,8114 I      580 I   1,1523 I  0,028030 I    4 145 I  0,081812 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Pohnánec        I 560 553 I     53 I    250,1834 I       0 I   1,0700 I  0,000391 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Pohnání        I 552 852 I     75 I    357,1549 I       0 I   1,0700 I  0,000561 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Pojbuky        I 552 861 I    122 I    737,9259 I       0 I   1,0700 I  0,000984 I     89 I  0,001757 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Přehořov        I 552 895 I    360 I    955,5965 I       0 I   1,0700 I  0,002456 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Psárov         I 563 374 I    114 I   1 087,0664 I       0 I   1,0700 I  0,001074 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Radenín        I 552 917 I    500 I   2 692,2200 I       0 I   1,0700 I  0,003952 I     146 I  0,002882 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Radětice        I 552 925 I    238 I   1 471,6831 I       0 I   1,0700 I  0,001947 I     47 I  0,000928 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Radimovice u Tábora  I 563 196 I     63 I    266,6250 I       0 I   1,0700 I  0,000456 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Radimovice u Želče   I 552 933 I    393 I    448,5587 I       22 I   1,0700 I  0,002578 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Radkov         I 552 941 I    163 I    538,4559 I       0 I   1,0700 I  0,001145 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Rataje         I 552 976 I    210 I   1 076,5041 I       0 I   1,0700 I  0,001629 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Ratibořské Hory    I 552 992 I    744 I   2 113,5615 I       55 I   1,0700 I  0,005467 I     92 I  0,001816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Rodná         I 560 626 I     85 I    850,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000812 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Roudná         I 553 018 I    531 I    365,1720 I       0 I   1,0700 I  0,003222 I     111 I  0,002191 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Řemíčov        I 560 511 I     73 I    432,6901 I       0 I   1,0700 I  0,000579 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Řepeč             I 553 034 I    278 I   1 278,4823 I       0 I   1,0700 I  0,002105 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Řípec         I 599 115 I    321 I    740,9374 I       0 I   1,0700 I  0,002145 I     293 I  0,005783 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Sedlečko u Soběslavě  I 599 263 I    141 I    286,0539 I       0 I   1,0700 I  0,000918 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Sezimovo Ústí     I 553 069 I   7 275 I    844,2580 I     1 106 I   1,1523 I  0,051116 I    1 752 I  0,034580 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Skalice        I 553 077 I    471 I   1 506,8283 I       0 I   1,0700 I  0,003319 I     49 I  0,000967 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Skopytce        I 553 085 I    153 I    710,9612 I       0 I   1,0700 I  0,001154 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Skrýchov u Malšic   I 560 669 I    135 I    701,7719 I       0 I   1,0700 I  0,001045 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Slapsko        I 599 026 I    156 I    909,2068 I       0 I   1,0700 I  0,001249 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Slapy         I 599 042 I    453 I    632,2940 I       86 I   1,0700 I  0,003371 I     303 I  0,005980 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Smilovy Hory      I 553 123 I    367 I   2 082,2233 I       0 I   1,0700 I  0,002938 I     56 I  0,001105 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Soběslav        I 553 131 I   7 043 I   1 999,5116 I     1 274 I   1,1523 I  0,051104 I    3 423 I  0,067562 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Stádlec        I 553 140 I    562 I   1 813,5978 I       25 I   1,0700 I  0,004114 I     265 I  0,005230 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Sudoměřice u Bechyně  I 553 166 I    730 I   2 489,5129 I      121 I   1,0700 I  0,005915 I     78 I  0,001540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Sudoměřice u Tábora  I 553 174 I    295 I    341,7026 I       0 I   1,0700 I  0,001837 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Sviny         I 553 182 I    324 I   1 124,0579 I       18 I   1,0700 I  0,002417 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Svrabov        I 563 170 I     59 I    372,7450 I       0 I   1,0700 I  0,000474 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Šebířov        I 553 204 I    346 I   2 322,2028 I       0 I   1,0700 I  0,002909 I     53 I  0,001046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Tábor         I 552 046 I   34 641 I   6 221,5762 I     3 794 I   1,3663 I  0,243128 I   20 261 I  0,399902 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Třebějice       I 563 153 I     73 I    612,3131 I       0 I   1,0700 I  0,000649 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Tučapy         I 553 239 I    775 I   1 858,2737 I      153 I   1,0700 I  0,006116 I     97 I  0,001915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Turovec        I 551 601 I    265 I   1 324,7166 I       0 I   1,0700 I  0,002047 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Ústrašice       I 599 123 I    360 I    739,9164 I       0 I   1,0700 I  0,002372 I     98 I  0,001934 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Val          I 553 255 I    251 I   1 635,4605 I       0 I   1,0700 I  0,002087 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Vesce         I 553 263 I    272 I    744,4706 I       0 I   1,0700 I  0,001861 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Veselí nad Lužnicí   I 553 271 I   6 464 I   2 956,1126 I      930 I   1,1523 I  0,045890 I    3 000 I  0,059213 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Vilice         I 553 280 I    139 I    709,6524 I       0 I   1,0700 I  0,001072 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Vlastiboř       I 553 298 I    301 I   1 722,5697 I       0 I   1,0700 I  0,002412 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Vlčeves        I 563 447 I     83 I    638,6966 I       0 I   1,0700 I  0,000718 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Jihočeský kraj    I Tábor        I Vlkov         I 553 310 I    162 I    654,6210 I       0 I   1,0700 I  0,001184 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Vodice         I 553 328 I    159 I   1 524,3901 I       0 I   1,0700 I  0,001507 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Zadní Střítež     I 563 927 I     30 I    300,0000 I       0 I   1,0000 I  0,000283 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Záhoří         I 599 000 I     60 I    402,1686 I       0 I   1,0700 I  0,000491 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Zálší         I 553 361 I    272 I    891,7072 I       0 I   1,0700 I  0,001918 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Zhoř u Mladé Vožice  I 599 034 I    101 I    317,0904 I       0 I   1,0700 I  0,000697 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Zhoř u Tábora     I 560 430 I    174 I    461,9106 I       0 I   1,0700 I  0,001179 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Zlukov         I 599 271 I    265 I    603,7225 I       25 I   1,0700 I  0,001910 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Zvěrotice       I 553 409 I    393 I    640,3999 I       0 I   1,0700 I  0,002525 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Želeč         I 553 417 I    940 I   1 573,4507 I      176 I   1,0700 I  0,007100 I     164 I  0,003237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Jihočeský kraj    I Tábor        I Žíšov         I 563 897 I    213 I    473,2482 I       0 I   1,0700 I  0,001411 I     42 I  0,000829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
Plzeňský kraj
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I    NUTS 3     I    LAU 1    I     LAU 2     I  Kód  I  Počet  I  Započtená  I  Počet dětí  I Koeficienty I Procentní I  Počet  I Procentní I
I   Název kraje   I   Název okresu  I    Název obce    I  obce I obyvatel I   výměra   I   a žáků   I postupných I podíl obce I zaměstnanců I podíl obce I
I           I           I            I     I  k 1. 1. I katastrálních I navštěvujících I přechodů  I na výnosu I  k 1. 12. I na výnosu I
I           I           I            I     I  2016  I  území obce  I   školu   I (Příloha  I daní podle I   2015  I daně podle I
I           I           I            I     I      I k 1. 1. 2016 I  zřizovanou  I  č. 2   I § 4 odst. 1 I       I § 4 odst. 1 I
I           I           I            I     I      I   [ha]   I   obcí   I zákona č. I  písm. b) I       I  písm. i) I
I           I           I            I     I      I        I k 30. 9. 2015 I 243/2000  I  až f)  I       I  zákona o I
I           I           I            I     I      I        I        I   Sb.)  I  zákona o I       I rozpočtovém I
I           I           I            I     I      I        I        I       I rozpočtovém I       I určení daní I
I           I           I            I     I      I        I        I       I určení daní I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I     1      I     2     I      3      I  4  I   5   I    6    I    7    I   8   I   9   I   10   I   11   I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Babylon        I 553 433 I    302 I    665,1716 I       20 I   1,0700 I  0,002121 I     85 I  0,001678 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Bělá nad Radbuzou   I 553 441 I   1 769 I   8 332,6437 I      205 I   1,0700 I  0,014745 I     401 I  0,007915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Blížejov        I 553 450 I   1 456 I   2 499,5513 I      241 I   1,0700 I  0,010847 I     198 I  0,003908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Brnířov        I 566 136 I    394 I    270,6444 I       23 I   1,0700 I  0,002520 I     70 I  0,001382 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Bukovec        I 553 506 I    110 I    584,0516 I       0 I   1,0700 I  0,000854 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Čečovice        I 566 080 I    114 I    454,5752 I       0 I   1,0700 I  0,000826 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Čermná         I 553 514 I    241 I    324,6902 I       0 I   1,0700 I  0,001516 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Černovice       I 566 098 I    161 I    697,1115 I       0 I   1,0700 I  0,001195 I     86 I  0,001697 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Česká Kubice      I 553 549 I    906 I   4 597,5326 I       64 I   1,0700 I  0,007435 I     593 I  0,011704 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Díly          I 553 557 I    380     I    140,0637 I       0 I   1,0700 I  0,002254 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Domažlice       I 553 425 I   11 163 I   2 461,7609 I     1 946 I   1,1523 I  0,080746 I    7 621 I  0,150420 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Drahotín        I 553 573 I    193 I    891,7805 I       0 I   1,0700 I  0,001458 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Draženov        I 553 581 I    419 I    672,2101 I       0 I   1,0700 I  0,002689 I     141 I  0,002783 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Hlohová        I 553 620 I    265 I    665,5051 I       0 I   1,0700 I  0,001789 I     66 I  0,001303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Hlohovčice       I 566 641 I    169 I    331,6318 I       0 I   1,0700 I  0,001099 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Holýšov        I 553 654 I   5 023 I   2 931,0768 I      746 I   1,1523 I  0,035872 I    1 865 I  0,036811 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Hora Svatého Václava  I 566 276 I     68 I    680,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000646 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Horní Kamenice     I 553 662 I    239 I    385,0619 I       0 I   1,0700 I  0,001528 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Horšovský Týn     I 553 671 I   4 961 I   7 131,2487 I      738 I   1,1523 I  0,037085 I    2 767 I  0,054614 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Hostouň        I 553 689 I   1 324 I   3 851,1252 I      192 I   1,0700 I  0,010322 I     296 I  0,005842 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Hradiště        I 566 179 I    164 I    569,7631 I       0 I   1,0700 I  0,001163 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Hvožďany        I 566 331 I     31 I    299,2255 I       0 I   1,0000 I  0,000288 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Chocomyšl       I 553 727 I    113 I    418,1813 I       0 I   1,0700 I  0,000806 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Chodov         I 553 735 I    768 I    888,1476 I       45 I   1,0700 I  0,005069 I     71 I  0,001401 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Chodská Lhota     I 553 743 I    422 I   1 027,5798 I       19 I   1,0700 I  0,002956 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Chrastavice      I 553 751 I    391 I    873,7584 I       0 I   1,0700 I  0,002605 I     100 I  0,001974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Kanice         I 566 144 I    198 I    759,4668 I       0 I   1,0700 I  0,001435 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Kaničky        I 553 778 I     27 I    149,5305 I       0 I   1,0000 I  0,000207 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Kdyně         I 553 786 I   5 278 I   2 874,0850 I      778 I   1,1523 I  0,037618 I    1 927 I  0,038034 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Klenčí pod Čerchovem  I 553 794 I   1 314 I   1 809,2007 I      291 I   1,0700 I  0,010040 I     801 I  0,015810 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Koloveč        I 553 816 I    998 I   1 376,2847 I      282 I   1,0700 I  0,007976 I     226 I  0,004461 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Kout na Šumavě     I 553 824 I   1 132 I   1 109,1282 I      115 I   1,0700 I  0,007683 I     149 I  0,002941 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Křenovy        I 553 832 I    141 I    312,8149 I       0 I   1,0700 I  0,000928 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Kvíčovice       I 553 841 I    378 I    393,6864 I       28 I   1,0700 I  0,002504 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Libkov         I 553 859 I    112 I    411,8267 I       0 I   1,0700 I  0,000798 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Loučim         I 553 867 I    127 I    426,3708 I       0 I   1,0700 I  0,000891 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Luženičky       I 553 891 I    362 I    629,0326 I       24 I   1,0700 I  0,002479 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Meclov         I 553 913 I   1 122 I   3 197,6969 I       79 I   1,0700 I  0,008233 I     508 I  0,010027 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Mezholezy (dříve okres I 553 921 I     97 I    372,2694 I       0 I   1,0700 I  0,000695 I     11 I  0,000217 I
I           I           I Domažlice)       I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Mezholezy (dříve okres I 553 930 I    130 I   1 012,9085 I       15 I   1,0700 I  0,001225 I     29 I  0,000572 I
I           I           I Horšovský Týn)     I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Milavče        I 553 948 I    601 I   1 217,0315 I       56 I   1,0700 I  0,004288 I     85 I  0,001678 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Mířkov         I 553 956 I    277 I   1 762,6872 I       19 I   1,0700 I  0,002398 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Mnichov        I 566 292 I    221 I   1 424,7106 I       0 I   1,0700 I  0,001830 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Močerady        I 599 174 I     62 I    620,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000588 I     53 I  0,001046 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Mrákov         I 553 981 I   1 142 I   2 065,6915 I      248 I   1,0700 I  0,008888 I     504 I  0,009948 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Mutěnín        I 553 999 I    248 I   1 547,9019 I       0 I   1,0700 I  0,002035 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Nemanice        I 554 006 I    267 I   2 670,0000 I       0 I   1,0700 I  0,002585 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Němčice        I 599 166 I    132 I    893,1124 I       0 I   1,0700 I  0,001103 I     54 I  0,001066 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Neuměř         I 554 022 I    136 I    466,2515 I       0 I   1,0700 I  0,000959 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Nevolice        I 554 031 I    195 I    255,8889 I       0 I   1,0700 I  0,001221 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Nová Ves        I 599 131 I    134 I    465,8741 I       0 I   1,0700 I  0,000947 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Nový Kramolín     I 554 057 I    209 I    919,3742 I       13 I   1,0700 I  0,001637 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Osvračín        I 554 073 I    613 I   1 124,2211 I       54 I   1,0700 I  0,004310 I     49 I  0,000967 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Otov          I 566 209 I     98 I    711,0625 I       0 I   1,0700 I  0,000833 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Pařezov        I 599 182 I    175 I    158,9359 I       0 I   1,0700 I  0,001066 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Pasečnice       I 554 081 I    208 I    774,8145 I       20 I   1,0700 I  0,001616 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Pec          I 554 090 I    233 I    800,3877 I       0 I   1,0700 I  0,001655 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Pelechy        I 566 373 I     76 I    167,9117 I       0 I   1,0700 I  0,000493 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Poběžovice       I 554 111 I   1 582 I   2 782,1538 I      313 I   1,0700 I  0,012110 I     382 I  0,007540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Pocinovice       I 554 120 I    570 I   2 461,1765 I       88 I   1,0700 I  0,004780 I     115 I  0,002270 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Poděvousy       I 566 365 I    250 I    272,5966 I       0 I   1,0700 I  0,001548 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Postřekov       I 554 138 I   1 126 I   1 889,2638 I       95 I   1,0700 I  0,007837 I     89 I  0,001757 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Puclice        I 554 154 I    345 I   1 385,7076 I       20 I   1,0700 I  0,002653 I     107 I  0,002112 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Rybník         I 554 189 I    192 I   1 920,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001854 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Semněvice       I 554 201 I    203 I   1 202,5329 I       0 I   1,0700 I  0,001638 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Spáňov         I 554 251 I    188 I    327,1172 I       0 I   1,0700 I  0,001208 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Srbice         I 554 260 I    383 I   1 383,9438 I       0 I   1,0700 I  0,002758 I     103 I  0,002033 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Srby          I 554 278 I    438 I   2 044,9467 I       0 I   1,0700 I  0,003337 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Staňkov        I 554 294 I   3 313 I   2 049,3916 I      554 I   1,1523 I  0,023804 I     887 I  0,017507 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Stráž         I 554 316 I    231 I    265,5454 I       0 I   1,0700 I  0,001434 I     47 I  0,000928 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Štichov        I 566 101 I     80 I    391,6224 I       0 I   1,0700 I  0,000604 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Tlumačov        I 554 341 I    430 I   1 187,0254 I       17 I   1,0700 I  0,003053 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Trhanov        I 554 359 I    539 I    213,6178 I       39 I   1,0700 I  0,003436 I     366 I  0,007224 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Úboč          I 566 161 I    113 I    744,9848 I       0 I   1,0700 I  0,000934 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Újezd         I 554 383 I    413 I   1 102,1903 I       0 I   1,0700 I  0,002822 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Únějovice       I 554 391 I    108 I    393,3065 I       0 I   1,0700 I  0,000767 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Úsilov         I 554 405 I    133 I    813,6914 I       24 I   1,0700 I  0,001217 I     87 I  0,001717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Velký Malahov     I 554 413 I    256 I   1 694,8100 I       0 I   1,0700 I  0,002139 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Vidice         I 554 421 I    162 I   1 195,4553 I       0 I   1,0700 I  0,001396 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Vlkanov        I 566 250 I    128 I    428,6427 I       0 I   1,0700 I  0,000898 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Všekary        I 566 071 I    110 I    855,2279 I       0 I   1,0700 I  0,000960 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Všepadly        I 554 448 I     44 I    440,0000 I       0 I   1,0000 I  0,000415 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Všeruby        I 554 456 I    787 I   3 849,2064 I       52 I   1,0700 I  0,006379 I     122 I  0,002408 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Zahořany        I 554 464 I    998 I   2 117,0123 I       28 I   1,0700 I  0,006792 I     245 I  0,004836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Domažlice      I Ždánov         I 554 472 I    154 I    337,1339 I       0 I   1,0700 I  0,001014 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Běhařov        I 541 842 I    215 I    436,7568 I       0 I   1,0700 I  0,001408 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Běšiny         I 555 797 I    803 I   1 603,4862 I       62 I   1,0700 I  0,005652 I     159 I  0,003138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Bezděkov        I 555 801 I    946 I   1 491,8931 I       78 I   1,0700 I  0,006534 I     146 I  0,002882 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Biřkov         I 578 088 I    124 I    551,0602 I       0 I   1,0700 I  0,000922 I     117 I  0,002309 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Bolešiny        I 555 835 I    769 I   1 565,8997 I       79 I   1,0700 I  0,005537 I     79 I  0,001559 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Břežany        I 541 923 I    198 I   1 044,2221 I       0 I   1,0700 I  0,001547 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Budětice        I 555 894 I    298 I   1 346,1376 I       0 I   1,0700 I  0,002248 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Bukovník        I 530 085 I     72 I    408,5648 I       0 I   1,0700 I  0,000564 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Čachrov        I 555 941 I    517 I   5 170,0000 I       30 I   1,0700 I  0,005194 I     52 I  0,001026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Černíkov        I 553 531 I    326 I   1 671,2876 I       0 I   1,0700 I  0,002538 I     106 I  0,002092 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Červené Poříčí     I 542 172 I    231 I    482,6697 I       0 I   1,0700 I  0,001519 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Číhaň         I 542 024 I    203 I    851,6103 I       0 I   1,0700 I  0,001500 I     58 I  0,001145 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Čímice         I 578 495 I    170 I    666,9678 I       0 I   1,0700 I  0,001236 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Dešenice        I 556 041 I    689 I   3 138,8938 I       45 I   1,0700 I  0,005489 I     105 I  0,002072 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Dlažov         I 556 068 I    462 I   1 225,9559 I       23 I   1,0700 I  0,003290 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Dlouhá Ves       I 556 076 I    869 I   1 497,9910 I       69 I   1,0700 I  0,006036 I     139 I  0,002744 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Dobršín        I 530 123 I    101 I    664,0701 I       0 I   1,0700 I  0,000833 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Dolany         I 556 106 I    897 I   2 529,1809 I       84 I   1,0700 I  0,006689 I     118 I  0,002329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Domoraz        I 578 517 I     53 I    382,8073 I       0 I   1,0700 I  0,000443 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Dražovice       I 566 683 I    164 I    553,3219 I       0 I   1,0700 I  0,001156 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Frymburk        I 578 525 I    113 I    654,0875 I       0 I   1,0700 I  0,000899 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Hamry         I 578 240 I    130 I   1 300,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001250 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Hartmanice       I 556 181 I   1 039 I   6 219,6858 I      100 I   1,0700 I  0,009054 I     295 I  0,005823 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Hejná         I 541 796 I    167 I    669,8692 I       0 I   1,0700 I  0,001219 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Hlavňovice       I 556 203 I    489 I   2 410,3395 I       88 I   1,0700 I  0,004288 I     108 I  0,002132 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Hnačov         I 542 083 I     91 I    314,6777 I       0 I   1,0700 I  0,000638 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Horažďovice      I 556 254 I   5 368 I   4 303,9707 I      972 I   1,1523 I  0,039862 I    2 228 I  0,043975 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Horská Kvilda     I 542 091 I     63 I    630,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000598 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Hrádek         I 556 301 I   1 419 I   3 690,3510 I      117 I   1,0700 I  0,010378 I     394 I  0,007777 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Hradešice       I 556 319 I    415 I   1 485,6555 I       18 I   1,0700 I  0,003089 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Chanovice       I 556 335 I    730 I   1 967,8239 I      136 I   1,0700 I  0,005798 I     572 I  0,011290 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Chlistov        I 556 343 I    123 I    391,9584 I       0 I   1,0700 I  0,000854 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Chudenice       I 556 378 I    762 I   2 112,7003 I       27 I   1,0700 I  0,005409 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Chudenín        I 556 386 I    593 I   4 585,0318 I       37 I   1,0700 I  0,005449 I     76 I  0,001500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Janovice nad Úhlavou  I 556 394 I   2 241 I   2 847,7928 I      405 I   1,1523 I  0,016601 I    1 321 I  0,026073 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Javor         I 541 869 I     70 I    420,6134 I       0 I   1,0700 I  0,000557 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Ježovy         I 541 753 I    237 I   1 147,8206 I       0 I   1,0700 I  0,001814 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Kašperské Hory     I 556 432 I   1 450 I   4 412,5747 I      222 I   1,0700 I  0,011450 I     520 I  0,010264 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Kejnice        I 541 826 I    109 I    370,4133 I       0 I   1,0700 I  0,000764 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Klatovy        I 555 771 I   22 415 I   8 085,1508 I     3 146 I   1,1523 I  0,159717 I   15 265 I  0,301294 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Klenová        I 541 851 I    119 I    421,0892 I       0 I   1,0700 I  0,000842 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Kolinec        I 556 467 I   1 452 I   4 871,6105 I      141 I   1,0700 I  0,011171 I     289 I  0,005704 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Kovčín         I 578 177 I     87 I    481,9374 I       0 I   1,0700 I  0,000680 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Křenice        I 556 505 I    203 I    874,9981 I       0 I   1,0700 I  0,001510 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Kvášňovice       I 541 931 I    117 I    441,8909 I       0 I   1,0700 I  0,000839 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Lomec         I 578 070 I    130 I    360,4120 I       0 I   1,0700 I  0,000883 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Malý Bor        I 556 629 I    509 I   1 507,4490 I       0 I   1,0700 I  0,003540 I     125 I  0,002467 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Maňovice        I 578 410 I     47 I    283,0608 I       0 I   1,0000 I  0,000370 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Měčín         I 556 637 I   1 149 I   3 890,0298 I      162 I   1,0700 I  0,009143 I     149 I  0,002941 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Mezihoří        I 578 461 I     58 I    180,3601 I       0 I   1,0700 I  0,000393 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Mlýnské Struhadlo   I 542 059 I     45 I    403,7243 I       0 I   1,0000 I  0,000406 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Modrava        I 542 148 I     72 I    720,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000685 I     92 I  0,001816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Mochtín        I 556 718 I   1 017 I   2 397,2998 I       65 I   1,0700 I  0,007227 I     120 I  0,002369 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Mokrosuky       I 556 726 I    128 I    696,6345 I       0 I   1,0700 I  0,001003 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Myslív         I 556 734 I    426 I   1 574,2629 I       0 I   1,0700 I  0,003083 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Myslovice       I 541 745 I    132 I    405,6395 I       0 I   1,0700 I  0,000912 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Nalžovské Hory     I 556 751 I   1 155 I   5 128,9941 I      169 I   1,0700 I  0,009704 I     90 I  0,001776 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Nehodiv        I 578 223 I     72 I    394,7926 I       0 I   1,0700 I  0,000558 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Nezamyslice      I 578 533 I    216 I    709,2015 I       0 I   1,0700 I  0,001520 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Nezdice na Šumavě   I 556 815 I    318 I   1 743,6497 I       0 I   1,0700 I  0,002520 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Nýrsko         I 556 831 I   4 962 I   3 154,1513 I      668 I   1,1523 I  0,035128 I    1 859 I  0,036692 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Obytce         I 541 915 I    206 I    437,5867 I       0 I   1,0700 I  0,001356 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Olšany         I 541 958 I    208 I    318,4193 I       0 I   1,0700 I  0,001321 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Ostřetice       I 578 061 I     68 I    507,0976 I       0 I   1,0700 I  0,000579 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Pačejov        I 556 912 I    766 I   1 663,9158 I      154 I   1,0700 I  0,005994 I     128 I  0,002526 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Petrovice u Sušice   I 556 921 I    617 I   2 659,6482 I       0 I   1,0700 I  0,004621 I     73 I  0,001441 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Plánice        I 556 955 I   1 638 I   5 561,2063 I      188 I   1,0700 I  0,012798 I     219 I  0,004323 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Podmokly        I 551 686 I    161 I    526,5963 I       0 I   1,0700 I  0,001128 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Poleň         I 541 788 I    280 I   1 765,9653 I       0 I   1,0700 I  0,002307 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Prášily        I 556 084 I    153 I   1 530,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001474 I     77 I  0,001520 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Předslav        I 557 005 I    739 I   1 959,3364 I       56 I   1,0700 I  0,005383 I     136 I  0,002684 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Rabí          I 557 013 I    508 I   1 432,4331 I       20 I   1,0700 I  0,003621 I     106 I  0,002092 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Rejštejn        I 557 021 I    239 I   2 390,0000 I       0 I   1,0700 I  0,002312 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Slatina        I 578 436 I    102 I    564,5137 I       0 I   1,0700 I  0,000799 I     43 I  0,000849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Soběšice        I 557 099 I    399 I   1 713,0365 I       0 I   1,0700 I  0,002980 I     108 I  0,002132 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Srní          I 557 111 I    245 I   2 450,0000 I       34 I   1,0700 I  0,002568 I     87 I  0,001717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Strašín        I 557 129 I    329 I   1 633,3869 I       0 I   1,0700 I  0,002541 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Strážov        I 557 137 I   1 406 I   3 570,4685 I      164 I   1,0700 I  0,010528 I     312 I  0,006158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Sušice         I 557 153 I   11 130 I   4 566,1312 I     1 574 I   1,1523 I  0,079205 I    4 771 I  0,094168 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Svéradice       I 557 161 I    327 I   1 118,2673 I       25 I   1,0700 I  0,002473 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Švihov         I 557 200 I   1 701 I   3 453,4259 I      432 I   1,0700 I  0,013757 I     302 I  0,005961 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Tužice         I 553 522 I     86 I    260,4517 I       0 I   1,0700 I  0,000587 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Týnec         I 541 885 I    338 I    748,4685 I       0 I   1,0700 I  0,002247 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Újezd u Plánice    I 578 321 I    109 I    474,0855 I       0 I   1,0700 I  0,000805 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Velhartice       I 557 366 I    826 I   2 721,7533 I      130 I   1,0700 I  0,006618 I     224 I  0,004421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Velké Hydčice     I 557 374 I    255 I    511,1818 I       0 I   1,0700 I  0,001670 I     248 I  0,004895 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Velký Bor       I 557 382 I    563 I   1 785,0196 I       0 I   1,0700 I  0,003964 I     100 I  0,001974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Vrhaveč        I 557 455 I    907 I   1 210,6798 I       75 I   1,0700 I  0,006179 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Vřeskovice       I 566 055 I    303 I    873,9875 I       0 I   1,0700 I  0,002092 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Zavlekov        I 557 463 I    411 I   1 344,7549 I       39 I   1,0700 I  0,003132 I     135 I  0,002665 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Zborovy        I 578 312 I    110 I    676,8930 I       0 I   1,0700 I  0,000890 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Železná Ruda      I 557 528 I   1 674 I   7 978,4864 I      238 I   1,0700 I  0,014244 I     702 I  0,013856 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Žihobce        I 557 536 I    606 I   2 580,9162 I       43 I   1,0700 I  0,004775 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Klatovy       I Žichovice       I 557 544 I    662 I    525,8225 I       76 I   1,0700 I  0,004489 I     74 I  0,001461 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Blovice        I 557 587 I   4 143 I   2 896,2990 I      690 I   1,1523 I  0,030074 I    1 765 I  0,034837 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Bolkov         I 540 463 I     53 I    182,2990 I       0 I   1,0700 I  0,000364 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Borovno        I 566 705 I     90 I    326,2166 I       0 I   1,0700 I  0,000636 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Borovy         I 542 156 I    226 I    423,7390 I       28 I   1,0700 I  0,001630 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Buková         I 546 372 I    223 I    616,1966 I       0 I   1,0700 I  0,001525 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Čižice         I 557 641 I    517 I    264,5926 I       0 I   1,0700 I  0,003101 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Čížkov         I 557 650 I    646 I   4 911,7239 I       25 I   1,0700 I  0,005816 I     69 I  0,001362 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Čmelíny        I 578 568 I    127 I    464,7889 I       0 I   1,0700 I  0,000906 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Dnešice        I 557 668 I    828 I   1 426,3935 I       25 I   1,0700 I  0,005513 I     195 I  0,003849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Dobřany        I 557 676 I   6 199 I   3 531,7296 I      897 I   1,1523 I  0,044279 I    2 799 I  0,055245 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Dolce         I 539 945 I    284 I    599,3285 I       0 I   1,0700 I  0,001874 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Dolní Lukavice     I 557 684 I    917 I   1 872,8417 I      117 I   1,0700 I  0,006741 I     100 I  0,001974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Drahkov        I 540 251 I    129 I    412,6884 I       0 I   1,0700 I  0,000897 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Honezovice       I 540 668 I    247 I   1 802,1971 I       0 I   1,0700 I  0,002129 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Horní Lukavice     I 539 821 I    416 I    730,7189 I       0 I   1,0700 I  0,002695 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Horšice        I 557 722 I    410 I    971,4894 I       45 I   1,0700 I  0,003015 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Hradec         I 557 731 I    543 I    673,1168 I       43 I   1,0700 I  0,003662 I     164 I  0,003237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Hradiště        I 557 749 I    208 I   1 360,2778 I       0 I   1,0700 I  0,001729 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Chlum         I 557 773 I    239 I    404,9499 I       38 I   1,0700 I  0,001756 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Chlumčany       I 557 781 I   2 363 I    903,8068 I      291 I   1,1523 I  0,015936 I    1 087 I  0,021455 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Chlumy         I 540 307 I    204 I    369,9158 I       0 I   1,0700 I  0,001318 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Chocenice       I 557 803 I    566 I   1 318,0429 I       50 I   1,0700 I  0,004089 I     148 I  0,002921 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Chotěšov        I 557 838 I   2 784 I   2 680,6718 I      352 I   1,1523 I  0,019597 I    3 325 I  0,065627 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Jarov         I 578 541 I    225 I    537,1776 I       0 I   1,0700 I  0,001506 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Kasejovice       I 557 862 I   1 277 I   3 439,2715 I      252 I   1,0700 I  0,010235 I     664 I  0,013106 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Kbel          I 557 871 I    303 I    925,8277 I       0 I   1,0700 I  0,002112 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Klášter        I 557 897 I    214 I    865,2939 I       0 I   1,0700 I  0,001570 I     82 I  0,001618 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Kotovice        I 540 633 I    316 I    977,5016 I       0 I   1,0700 I  0,002208 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Kozlovice       I 540 200 I     88 I    385,7340 I       0 I   1,0700 I  0,000648 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Kramolín        I 557 943 I    107 I    367,5429 I       0 I   1,0700 I  0,000751 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Letiny         I 557 951 I    678 I   1 930,5780 I      126 I   1,0700 I  0,005422 I     311 I  0,006138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Lisov         I 540 064 I    116 I    390,3413 I       0 I   1,0700 I  0,000813 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Líšina         I 540 617 I    160 I    799,1828 I       0 I   1,0700 I  0,001229 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Louňová        I 558 010 I     90 I    606,8320 I       0 I   1,0700 I  0,000746 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Lužany         I 558 028 I    652 I    944,0857 I       47 I   1,0700 I  0,004426 I     76 I  0,001500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Měcholupy       I 539 716 I    234 I   1 291,1715 I       0 I   1,0700 I  0,001853 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Merklín        I 558 044 I   1 192 I   1 700,6426 I      270 I   1,0700 I  0,009164 I     233 I  0,004599 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Mileč         I 558 052 I    393 I   1 637,0543 I       13 I   1,0700 I  0,002991 I     63 I  0,001243 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Milínov        I 530 140 I    196 I   1 227,4650 I       0 I   1,0700 I  0,001607 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Míšov         I 546 399 I    113 I    988,2768 I       0 I   1,0700 I  0,001029 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Mladý Smolivec     I 558 061 I    714 I   3 040,1567 I       19 I   1,0700 I  0,005445 I     68 I  0,001342 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Mohelnice       I 558 079 I     60 I    294,1888 I       0 I   1,0700 I  0,000449 I     171 I  0,003375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Nebílovy        I 540 340 I    334 I    525,6221 I       0 I   1,0700 I  0,002136 I     56 I  0,001105 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Nekvasovy       I 558 095 I    163 I    604,0252 I       23 I   1,0700 I  0,001304 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Nepomuk        I 558 109 I   3 755 I   1 278,2215 I      645 I   1,1523 I  0,026773 I    1 367 I  0,026981 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Netunice        I 558 117 I    203 I    504,4557 I       0 I   1,0700 I  0,001365 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Neurazy        I 558 125 I    897 I   2 584,8069 I       24 I   1,0700 I  0,006363 I     106 I  0,002092 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Nezdice        I 542 296 I    209 I    637,0808 I       0 I   1,0700 I  0,001451 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Nezdřev        I 540 102 I    106 I    312,7840 I       0 I   1,0700 I  0,000724 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Nová Ves        I 540 269 I    295 I    399,7951 I       0 I   1,0700 I  0,001860 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Nové Mitrovice     I 558 176 I    311 I   2 091,0439 I       0 I   1,0700 I  0,002615 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Oplot         I 539 783 I    323 I    687,9266 I       20 I   1,0700 I  0,002252 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Oselce         I 558 184 I    330 I   1 477,6169 I       0 I   1,0700 I  0,002486 I     87 I  0,001717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Otěšice        I 540 293 I    136 I    556,7464 I       0 I   1,0700 I  0,000995 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Polánka        I 553 565 I     46 I    460,0000 I       0 I   1,0000 I  0,000433 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Prádlo         I 558 231 I    260 I    830,9698 I       0 I   1,0700 I  0,001825 I     85 I  0,001678 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Předenice       I 540 412 I    225 I    438,3760 I       0 I   1,0700 I  0,001467 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Přestavlky       I 530 131 I    220 I    982,6009 I       0 I   1,0700 I  0,001651 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Přeštice        I 558 249 I   7 099 I   2 540,6549 I     1 247 I   1,1523 I  0,051507 I    3 639 I  0,071825 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Příchovice       I 558 257 I   1 090 I   1 178,9903 I       28 I   1,0700 I  0,006961 I     199 I  0,003928 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Ptenín         I 558 265 I    201 I    814,1366 I       0 I   1,0700 I  0,001474 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Radkovice       I 540 421 I    109 I    332,2238 I       0 I   1,0700 I  0,000749 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Roupov         I 558 290 I    253 I    707,5754 I       0 I   1,0700 I  0,001735 I     58 I  0,001145 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Řenče         I 558 303 I    908 I   2 616,3732 I       59 I   1,0700 I  0,006642 I     120 I  0,002369 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Seč          I 558 311 I    303 I    334,0689 I       28 I   1,0700 I  0,002043 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Sedliště        I 540 692 I    104 I    732,9402 I       0 I   1,0700 I  0,000877 I     35 I  0,000691 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Skašov         I 539 937 I    232 I    722,3382 I       0 I   1,0700 I  0,001619 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Soběkury        I 558 346 I    585 I   1 184,9296 I       0 I   1,0700 I  0,003857 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Spálené Poříčí     I 558 362 I   2 710 I   5 782,2076 I      334 I   1,1523 I  0,020247 I     467 I  0,009217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Srby          I 540 676 I    172 I    451,6831 I       0 I   1,0700 I  0,001163 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Stod          I 558 389 I   3 597 I   2 003,6626 I      617 I   1,1523 I  0,025914 I    2 114 I  0,041725 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Střelice        I 540 056 I    139 I    509,1763 I       0 I   1,0700 I  0,000993 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Střížovice       I 558 401 I    390 I    689,0706 I       0 I   1,0700 I  0,002527 I     80 I  0,001579 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Štěnovice       I 558 435 I   1 986 I    767,0924 I      523 I   1,0700 I  0,014895 I    1 702 I  0,033593 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Tojice         I 578 614 I     90 I    241,3818 I       0 I   1,0700 I  0,000603 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Třebčice        I 578 592 I    121 I    241,2001 I       0 I   1,0700 I  0,000784 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Týniště        I 539 929 I     43 I    430,0000 I       0 I   1,0000 I  0,000405 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Únětice        I 540 528 I    142 I    599,6759 I       0 I   1,0700 I  0,001046 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Útušice        I 558 486 I    653 I   1 565,9519 I       0 I   1,0700 I  0,004403 I     69 I  0,001362 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Ves Touškov      I 558 494 I    357 I   1 185,3526 I       0 I   1,0700 I  0,002529 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Vlčí          I 566 691 I     61 I    398,2691 I       0 I   1,0700 I  0,000495 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Vlčtejn        I 540 706 I     87 I    401,4579 I       0 I   1,0700 I  0,000648 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Vrčeň         I 558 559 I    331 I    705,9902 I      118 I   1,0700 I  0,002874 I     78 I  0,001540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Vstiš         I 558 567 I    486 I    771,3493 I       0 I   1,0700 I  0,003118 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Zdemyslice       I 558 583 I    590 I    476,0125 I       24 I   1,0700 I  0,003748 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Zemětice        I 558 591 I    268 I    625,1536 I       0 I   1,0700 I  0,001791 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Žákava         I 530 182 I    462 I    947,4891 I       0 I   1,0700 I  0,003047 I     304 I  0,006000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Ždírec         I 558 605 I    462 I    933,6173 I       0 I   1,0700 I  0,003042 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Žinkovy        I 558 630 I    887 I   2 045,3575 I      151 I   1,0700 I  0,006831 I     173 I  0,003415 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-jih      I Životice        I 540 137 I     41 I    410,0000 I       0 I   1,0000 I  0,000386 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Dýšina         I 558 851 I   1 825 I   1 038,8487 I      271 I   1,0700 I  0,012600 I    1 450 I  0,028619 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Chrást         I 558 966 I   1 869 I    984,1373 I      301 I   1,0700 I  0,013010 I     676 I  0,013343 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Chválenice       I 557 846 I    695 I    991,6320 I       52 I   1,0700 I  0,004725 I     146 I  0,002882 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Kyšice         I 559 130 I    948 I    707,2612 I       37 I   1,0700 I  0,006001 I     97 I  0,001915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Letkov         I 540 561 I    657 I    470,7310 I       0 I   1,0700 I  0,003997 I     154 I  0,003040 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Lhůta         I 578 606 I    172 I    341,0794 I       0 I   1,0700 I  0,001120 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Losiná         I 558 001 I   1 288 I    678,9155 I       50 I   1,0700 I  0,008047 I     135 I  0,002665 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Mokrouše        I 540 641 I    237 I    274,2555 I       0 I   1,0700 I  0,001473 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Nezbavětice      I 553 590 I    209 I    475,0197 I       0 I   1,0700 I  0,001388 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Nezvěstice       I 558 141 I   1 451 I    643,8168 I      359 I   1,0700 I  0,010777 I     340 I  0,006711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Plzeň         I 554 791 I  169 858 I  13 767,1050 I     18 528 I       I  2,283528 I   129 426 I  2,554551 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Starý Plzenec     I 558 371 I   4 955 I   1 837,3209 I      555 I   1,1523 I  0,033914 I    1 256 I  0,024790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Šťáhlavy        I 558 427 I   2 523 I   2 397,5734 I      196 I   1,1523 I  0,016961 I     742 I  0,014645 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Štěnovický Borek    I 539 741 I    550 I    623,1623 I       0 I   1,0700 I  0,003433 I     52 I  0,001026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-město     I Tymákov        I 558 460 I    953 I    911,3466 I      139 I   1,0700 I  0,006702 I     92 I  0,001816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Bdeněves        I 566 756 I    662 I    476,2782 I       0 I   1,0700 I  0,004029 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Bezvěrov        I 558 656 I    672 I   4 447,9663 I       31 I   1,0700 I  0,005821 I     76 I  0,001500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Bílov         I 530 239 I     86 I    621,6691 I       0 I   1,0700 I  0,000729 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Blatnice        I 558 672 I    830 I    413,2865 I      128 I   1,0700 I  0,005726 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Blažim         I 566 764 I     64 I    592,8157 I       0 I   1,0700 I  0,000589 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Bohy          I 566 471 I    128 I    923,0717 I       0 I   1,0700 I  0,001091 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Brodeslavy       I 566 489 I     70 I    261,6676 I       0 I   1,0700 I  0,000494 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Bučí          I 558 699 I    177 I    239,2781 I       0 I   1,0700 I  0,001109 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Čeminy         I 558 711 I    251 I   1 043,7573 I       0 I   1,0700 I  0,001855 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Černíkovice      I 566 632 I     72 I    336,7974 I       0 I   1,0700 I  0,000535 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Čerňovice       I 530 328 I    183 I    924,5549 I       0 I   1,0700 I  0,001412 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Česká Bříza      I 558 745 I    569 I    453,5597 I       27 I   1,0700 I  0,003635 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Dobříč         I 558 770 I    415 I    710,9608 I       37 I   1,0700 I  0,002896 I     95 I  0,001875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Dolany         I 558 788 I    290 I    813,1971 I       0 I   1,0700 I  0,001992 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Dolní Bělá       I 558 796 I    420 I    214,6984 I      229 I   1,0700 I  0,003845 I     106 I  0,002092 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Dolní Hradiště     I 558 800 I     50 I    267,0672 I       0 I   1,0000 I  0,000380 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Dražeň         I 578 665 I    145 I    802,2574 I       0 I   1,0700 I  0,001143 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Druztová        I 558 834 I    746 I    501,6179 I       40 I   1,0700 I  0,004760 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Heřmanova Huť     I 558 869 I   1 746 I    988,0722 I      222 I   1,0700 I  0,011836 I     494 I  0,009750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Hlince         I 566 390 I     68 I    680,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000646 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Hněvnice        I 530 221 I    111 I    710,9648 I       0 I   1,0700 I  0,000909 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Holovousy       I 566 730 I     61 I    468,3012 I       0 I   1,0700 I  0,000523 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Horní Bělá       I 558 877 I    552 I   1 839,7559 I       0 I   1,0700 I  0,003921 I     36 I  0,000711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Horní Bříza      I 558 885 I   4 262 I   1 454,1906 I      514 I   1,1523 I  0,029227 I    1 119 I  0,022086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Hromnice        I 558 915 I   1 198 I   3 621,4475 I       66 I   1,0700 I  0,008767 I     171 I  0,003375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Hvozd         I 558 931 I    252 I   1 107,8835 I       0 I   1,0700 I  0,001886 I     72 I  0,001421 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Chotíkov        I 558 940 I   1 138 I   1 126,3479 I      235 I   1,0700 I  0,008422 I     927 I  0,018297 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Chříč         I 558 974 I    204 I   1 362,5142 I       11 I   1,0700 I  0,001770 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Jarov         I 558 982 I    136 I   1 056,5668 I       0 I   1,0700 I  0,001190 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Kaceřov        I 558 991 I    140 I    427,3875 I       0 I   1,0700 I  0,000967 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Kaznějov        I 559 008 I   3 090 I   1 230,1351 I      467 I   1,1523 I  0,021595 I    1 229 I  0,024257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Kbelany        I 538 183 I     96 I    687,7283 I       0 I   1,0700 I  0,000813 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Kočín         I 578 771 I    129 I    376,5677 I       0 I   1,0700 I  0,000883 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Kopidlo        I 559 024 I    138 I    271,5936 I       0 I   1,0700 I  0,000895 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Koryta         I 559 032 I    132 I    621,3395 I       0 I   1,0700 I  0,000996 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Kozojedy        I 559 041 I    589 I   2 305,5349 I      123 I   1,0700 I  0,005033 I     104 I  0,002053 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Kozolupy        I 559 059 I   1 021 I    551,4121 I      154 I   1,0700 I  0,007045 I     106 I  0,002092 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Kožlany        I 559 067 I   1 405 I   2 910,5006 I      179 I   1,0700 I  0,010351 I     489 I  0,009652 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Kralovice       I 559 075 I   3 503 I   3 978,8080 I      564 I   1,1523 I  0,025796 I    1 833 I  0,036179 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Krašovice       I 559 083 I    372 I    735,2127 I       0 I   1,0700 I  0,002440 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Krsy          I 559 091 I    228 I   2 280,0000 I       0 I   1,0700 I  0,002205 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Křelovice       I 559 105 I    223 I   2 111,1439 I       0 I   1,0700 I  0,002110 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Kunějovice       I 559 121 I    168 I    440,7203 I       0 I   1,0700 I  0,001136 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Ledce         I 559 148 I    798 I    936,0175 I      112 I   1,0700 I  0,005651 I     150 I  0,002961 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Líně          I 559 164 I   2 587 I   1 023,2332 I      288 I   1,1523 I  0,017355 I     837 I  0,016520 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Líšťany        I 559 172 I    730 I   3 675,1356 I       7 I   1,0700 I  0,005717 I     95 I  0,001875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Líté          I 566 420 I    212 I    600,6416 I       0 I   1,0700 I  0,001455 I     55 I  0,001086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Lochousice       I 566 462 I    119 I   1 061,5915 I       0 I   1,0700 I  0,001093 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Loza          I 566 446 I    252 I    372,4727 I       0 I   1,0700 I  0,001599 I     55 I  0,001086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Manětín        I 559 202 I   1 141 I   8 464,0174 I      204 I   1,0700 I  0,011130 I     264 I  0,005211 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Město Touškov     I 559 211 I   2 114 I    963,2043 I      450 I   1,1523 I  0,015337 I     931 I  0,018376 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Mladotice       I 559 237 I    555 I   2 263,3239 I       49 I   1,0700 I  0,004389 I     123 I  0,002428 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Mrtník         I 559 245 I    345 I    390,5081 I       0 I   1,0700 I  0,002148 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Myslinka        I 566 543 I    188 I    369,9086 I       0 I   1,0700 I  0,001225 I     386 I  0,007619 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Nadryby        I 559 253 I    124 I    448,7654 I       0 I   1,0700 I  0,000882 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Nečtiny        I 559 261 I    623 I   5 250,4756 I       48 I   1,0700 I  0,005948 I     82 I  0,001618 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Nekmíř         I 559 270 I    487 I    984,5846 I       0 I   1,0700 I  0,003208 I     54 I  0,001066 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Nevřeň         I 559 288 I    284 I    633,2057 I       0 I   1,0700 I  0,001887 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Nýřany         I 559 300 I   7 080 I   2 278,3712 I      881 I   1,1523 I  0,049162 I    4 103 I  0,080983 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Obora         I 559 318 I    528 I   1 269,6053 I       41 I   1,0700 I  0,003796 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Ostrov u Bezdružic   I 559 326 I    208 I   1 301,3907 I       0 I   1,0700 I  0,001706 I     119 I  0,002349 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Pastuchovice      I 566 781 I     76 I    760,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000724 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Pernarec        I 559 334 I    768 I   2 292,3205 I      116 I   1,0700 I  0,006031 I     167 I  0,003296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Pláně         I 530 336 I    262 I   1 391,5801 I       0 I   1,0700 I  0,002056 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Plasy         I 559 351 I   2 628 I   5 713,4489 I      346 I   1,1523 I  0,019781 I     694 I  0,013698 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Plešnice        I 559 369 I    288 I    687,0017 I       0 I   1,0700 I  0,001931 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Pňovany        I 559 377 I    423 I   1 842,0960 I       59 I   1,0700 I  0,003513 I     55 I  0,001086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Potvorov        I 530 247 I    132 I    622,6362 I       0 I   1,0700 I  0,000997 I     56 I  0,001105 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Přehýšov        I 559 393 I    461 I   1 727,5231 I       0 I   1,0700 I  0,003347 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Příšov         I 567 086 I    293 I    293,3036 I       0 I   1,0700 I  0,001807 I     140 I  0,002763 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Rochlov        I 559 423 I    268 I    461,3373 I       60 I   1,0700 I  0,002075 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Rybnice        I 559 431 I    528 I    525,1946 I       24 I   1,0700 I  0,003406 I     212 I  0,004184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Sedlec         I 530 271 I     97 I    596,7987 I       0 I   1,0700 I  0,000783 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Slatina        I 566 748 I     66 I    587,2597 I       0 I   1,0700 I  0,000598 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Studená        I 553 603 I     37 I    321,3507 I       0 I   1,0000 I  0,000330 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Štichovice       I 578 797 I    114 I   1 119,6820 I       0 I   1,0700 I  0,001087 I     62 I  0,001224 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Tatiná         I 578 983 I    250 I    440,0376 I       0 I   1,0700 I  0,001613 I     76 I  0,001500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Tis u Blatna      I 559 482 I    106 I   1 060,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001017 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Tlučná         I 559 491 I   3 233 I    716,9563 I      330 I   1,1523 I  0,021486 I     331 I  0,006533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Trnová         I 559 504 I    878 I    650,2834 I      109 I   1,0700 I  0,005989 I     179 I  0,003533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Třemošná        I 559 521 I   4 956 I   1 811,6688 I      417 I   1,1523 I  0,033109 I    1 530 I  0,030198 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Úherce         I 546 411 I    354 I    798,7607 I       0 I   1,0700 I  0,002360 I     576 I  0,011369 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Újezd nade Mží     I 566 594 I     98 I    845,6758 I       0 I   1,0700 I  0,000886 I     10 I  0,000197 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Úlice         I 559 555 I    489 I   1 323,5811 I       0 I   1,0700 I  0,003352 I     56 I  0,001105 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Úněšov         I 559 563 I    559 I   3 868,4423 I       39 I   1,0700 I  0,004982 I     185 I  0,003651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Úterý         I 559 571 I    470 I   2 592,5180 I       41 I   1,0700 I  0,003976 I     55 I  0,001086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Vejprnice       I 559 580 I   4 133 I   1 028,0283 I      574 I   1,1523 I  0,028608 I     691 I  0,013639 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Velečín        I 578 924 I     64 I    525,3754 I       0 I   1,0700 I  0,000563 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Vochov         I 559 601 I    812 I    542,8024 I       28 I   1,0700 I  0,005092 I     219 I  0,004323 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Všehrdy        I 566 497 I     54 I    540,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000510 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Všeruby        I 559 628 I   1 364 I   2 357,4357 I      240 I   1,0700 I  0,010250 I     347 I  0,006849 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Výrov         I 566 969 I    455 I    950,4509 I       0 I   1,0700 I  0,003008 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Vysoká Libyně     I 530 280 I    237 I   1 284,5753 I       0 I   1,0700 I  0,001868 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Zahrádka        I 578 827 I    153 I   1 530,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001474 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Zbůch         I 559 661 I   2 247 I    856,6732 I      288 I   1,1523 I  0,015180 I     900 I  0,017764 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Zruč-Senec       I 559 679 I   3 176 I    886,9055 I      512 I   1,1523 I  0,022256 I     667 I  0,013165 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Žihle         I 559 695 I   1 363 I   3 985,8924 I      197 I   1,0700 I  0,010631 I     230 I  0,004540 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Plzeň-sever     I Žilov         I 559 709 I    419 I    633,3824 I       28 I   1,0700 I  0,002836 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Bezděkov        I 541 095 I    135 I    120,4967 I       0 I   1,0700 I  0,000818 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Břasy         I 559 725 I   2 247 I   2 143,9137 I      348 I   1,1523 I  0,016032 I     292 I  0,005763 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Březina        I 559 733 I    344 I    762,1105 I       0 I   1,0700 I  0,002287 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Bujesily        I 559 741 I     62 I    620,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000588 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Bušovice        I 559 750 I    592 I   1 122,6782 I       0 I   1,0700 I  0,003874 I     79 I  0,001559 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Cekov         I 559 768 I    125 I    429,3847 I       0 I   1,0700 I  0,000881 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Čilá          I 540 927 I     15 I    150,0000 I       0 I   1,0000 I  0,000141 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Dobřív         I 559 776 I   1 279 I   2 711,7929 I      105 I   1,0700 I  0,009109 I     107 I  0,002112 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Drahoňův Újezd     I 530 379 I    139 I   1 390,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001338 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Ejpovice        I 559 792 I    665 I    772,4503 I       69 I   1,0700 I  0,004563 I     428 I  0,008448 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Hlohovice       I 559 806 I    316 I   1 811,1458 I       0 I   1,0700 I  0,002534 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Holoubkov       I 559 814 I   1 439 I    421,2953 I      130 I   1,0700 I  0,009291 I     920 I  0,018159 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Hrádek         I 559 822 I   2 839 I    605,2660 I      341 I   1,1523 I  0,019062 I    1 415 I  0,027929 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Hradiště        I 541 001 I     32 I    284,1115 I       0 I   1,0000 I  0,000287 I      5 I  0,000099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Hůrky         I 559 849 I    229 I   1 206,8605 I       0 I   1,0700 I  0,001791 I      6 I  0,000118 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Cheznovice       I 559 857 I    743 I    780,7067 I       62 I   1,0700 I  0,004980 I     55 I  0,001086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Chlum         I 540 803 I     43 I    430,0000 I       0 I   1,0000 I  0,000405 I     21 I  0,000414 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Chomle         I 541 141 I     61 I    224,2136 I       0 I   1,0700 I  0,000427 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Kakejcov        I 579 017 I     92 I    187,0261 I       0 I   1,0700 I  0,000593 I     20 I  0,000395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Kamenec        I 566 811 I     61 I    175,2042 I       0 I   1,0700 I  0,000408 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Kamenný Újezd     I 541 150 I    751 I    771,3876 I       0 I   1,0700 I  0,004663 I     52 I  0,001026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Kařez         I 559 903 I    647 I    586,8167 I       56 I   1,0700 I  0,004310 I     81 I  0,001599 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Kařízek        I 530 361 I     49 I    445,4597 I       0 I   1,0000 I  0,000444 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Klabava        I 559 911 I    469 I    150,1286 I       0 I   1,0700 I  0,002776 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Kladruby        I 559 920 I    164 I   1 371,5981 I       0 I   1,0700 I  0,001477 I     99 I  0,001954 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Kornatice       I 579 033 I    182 I    512,5733 I       0 I   1,0700 I  0,001245 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Lhota pod Radčem    I 567 001 I    323 I    738,4297 I       0 I   1,0700 I  0,002156 I     83 I  0,001638 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Lhotka u Radnic    I 559 946 I     62 I    380,0143 I       0 I   1,0700 I  0,000494 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Liblín         I 559 954 I    273 I    604,7587 I       0 I   1,0700 I  0,001812 I     176 I  0,003474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Líšná         I 559 962 I    187 I   1 870,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001806 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Litohlavy       I 553 611 I    509 I    776,6735 I       28 I   1,0700 I  0,003417 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Medový Újezd      I 579 009 I    233 I   1 331,3893 I       0 I   1,0700 I  0,001863 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Mešno         I 579 084 I     83 I    582,0432 I       0 I   1,0700 I  0,000696 I      3 I  0,000059 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Mirošov        I 559 997 I   2 210 I   1 363,0421 I      294 I   1,1523 I  0,015184 I     779 I  0,015376 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Mlečice        I 560 006 I    319 I   1 067,7023 I       74 I   1,0700 I  0,002691 I     98 I  0,001934 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Mýto          I 560 014 I   1 518 I   1 780,4712 I      275 I   1,0700 I  0,011125 I     948 I  0,018711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Němčovice       I 566 837 I    154 I   1 101,0716 I       0 I   1,0700 I  0,001312 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Nevid         I 541 192 I    181 I    489,4457 I       0 I   1,0700 I  0,001230 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Osek          I 560 057 I   1 326 I   1 806,5613 I      135 I   1,0700 I  0,009203 I     469 I  0,009257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Ostrovec-Lhotka    I 566 993 I     97 I    970,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000929 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Plískov        I 566 861 I    126 I    333,6126 I       0 I   1,0700 I  0,000849 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Podmokly        I 560 081 I    250 I    861,6635 I       0 I   1,0700 I  0,001778 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Příkosice       I 579 131 I    418 I    711,1429 I       22 I   1,0700 I  0,002826 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Přívětice       I 560 111 I    207 I   2 064,2282 I       0 I   1,0700 I  0,001998 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Radnice        I 560 120 I   1 767 I   1 065,0303 I      338 I   1,0700 I  0,012662 I     321 I  0,006336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Raková         I 566 942 I    232 I    543,6903 I       24 I   1,0700 I  0,001688 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Rokycany        I 559 717 I   13 969 I   3 067,3062 I     1 931 I   1,1523 I  0,098304 I    9 724 I  0,191928 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Sebečice        I 560 146 I     67 I    666,1931 I       0 I   1,0700 I  0,000635 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Sirá          I 546 488 I    136 I    643,3327 I       0 I   1,0700 I  0,001028 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Skomelno        I 566 845 I    211 I    288,3827 I       0 I   1,0700 I  0,001327 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Skořice        I 506 664 I    267 I   2 375,4402 I       0 I   1,0700 I  0,002470 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Smědčice        I 540 722 I    268 I    377,7098 I       0 I   1,0700 I  0,001694 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Strašice        I 560 162 I   2 477 I   3 483,2838 I      335 I   1,1523 I  0,017908 I     372 I  0,007342 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Svojkovice       I 541 176 I    408 I    578,8707 I       0 I   1,0700 I  0,002589 I     144 I  0,002842 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Štítov         I 579 343 I     63 I    262,3736 I       0 I   1,0700 I  0,000454 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Těně          I 560 189 I    272 I   2 078,4404 I       0 I   1,0700 I  0,002383 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Terešov        I 566 802 I    156 I    669,5510 I       0 I   1,0700 I  0,001155 I     51 I  0,001007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Těškov         I 546 526 I    304 I   1 417,1257 I       0 I   1,0700 I  0,002310 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Trokavec        I 579 246 I     94 I    440,0191 I       0 I   1,0700 I  0,000704 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Týček         I 546 534 I    198 I    366,9367 I       0 I   1,0700 I  0,001282 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Újezd u Svatého Kříže I 546 551 I    229 I    440,0147 I       0 I   1,0700 I  0,001491 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Vejvanov        I 560 227 I    231 I    785,7499 I       0 I   1,0700 I  0,001638 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Veselá         I 560 235 I    281 I    305,9151 I       38 I   1,0700 I  0,001962 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Vísky         I 579 289 I     45 I    138,0054 I       0 I   1,0000 I  0,000302 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Volduchy        I 560 251 I   1 155 I   1 258,6226 I      201 I   1,0700 I  0,008375 I    1 700 I  0,033554 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Všenice        I 566 799 I    275 I    268,1767 I       0 I   1,0700 I  0,001692 I     45 I  0,000888 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Zbiroh         I 560 260 I   2 491 I   3 194,2493 I      436 I   1,1523 I  0,018468 I     878 I  0,017330 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Rokycany      I Zvíkovec        I 541 061 I    194 I    395,1297 I       0 I   1,0700 I  0,001269 I     66 I  0,001303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Benešovice       I 560 723 I    200 I   1 716,7645 I       0 I   1,0700 I  0,001821 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Bezdružice       I 560 740 I    910 I   3 199,2238 I      181 I   1,0700 I  0,007590 I     270 I  0,005329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Bor          I 560 758 I   4 123 I  11 651,4221 I      518 I   1,1523 I  0,032377 I    5 299 I  0,104589 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Brod nad Tichou    I 541 605 I    251 I    981,6688 I       0 I   1,0700 I  0,001831 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Broumov        I 541 401 I    133 I   1 017,1791 I       0 I   1,0700 I  0,001157 I     69 I  0,001362 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Cebiv         I 560 782 I    277 I   1 060,6730 I       0 I   1,0700 I  0,002014 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Tachov       I Ctiboř         I 579 459 I    321 I    942,5069 I       0 I   1,0700 I  0,002224 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Částkov        I 560 804 I    359 I   1 186,3375 I       0 I   1,0700 I  0,002541 I     113 I  0,002230 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Černošín        I 560 812 I   1 160 I   4 221,6565 I      133 I   1,0700 I  0,009169 I     504 I  0,009948 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Dlouhý Újezd      I 560 839 I    384 I    850,2533 I       0 I   1,0700 I  0,002555 I     112 I  0,002211 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Erpužice        I 560 855 I    343 I   1 451,4744 I       26 I   1,0700 I  0,002702 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Halže         I 560 863 I    960 I   3 554,6001 I       82 I   1,0700 I  0,007446 I     241 I  0,004757 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Horní Kozolupy     I 541 290 I    251 I   2 276,3095 I       0 I   1,0700 I  0,002338 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Hošťka         I 560 898 I    431 I   3 611,7892 I       33 I   1,0700 I  0,004101 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Chodová Planá     I 560 901 I   1 869 I   5 524,1892 I      143 I   1,0700 I  0,013869 I     580 I  0,011448 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Chodský Újezd     I 560 910 I    770 I   6 474,1124 I       23 I   1,0700 I  0,007139 I     84 I  0,001658 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Kladruby        I 560 928 I   1 599 I   4 860,3149 I      266 I   1,0700 I  0,012749 I     247 I  0,004875 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Kočov         I 541 559 I    197 I   1 146,1198 I       0 I   1,0700 I  0,001581 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Kokašice        I 541 494 I    260 I   1 345,3046 I       0 I   1,0700 I  0,002026 I     49 I  0,000967 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Konstantinovy Lázně  I 560 952 I    904 I   2 382,1738 I       87 I   1,0700 I  0,006690 I     283 I  0,005586 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Kostelec        I 503 916 I    567 I   3 088,2245 I       42 I   1,0700 I  0,004741 I     926 I  0,018277 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Kšice         I 560 979 I    207 I   1 544,0850 I       0 I   1,0700 I  0,001795 I     76 I  0,001500 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Lesná         I 561 002 I    468 I   4 680,0000 I       27 I   1,0700 I  0,004700 I     29 I  0,000572 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Lestkov        I 561 011 I    397 I   3 880,2504 I       0 I   1,0700 I  0,003816 I     64 I  0,001263 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Lom u Tachova     I 541 702 I    412 I    843,2016 I       42 I   1,0700 I  0,002959 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Milíře         I 541 532 I    251 I   1 488,6681 I       0 I   1,0700 I  0,002029 I     61 I  0,001204 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Obora         I 541 443 I    129 I   1 290,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001241 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Olbramov        I 566 888 I     50 I    500,0000 I       0 I   1,0000 I  0,000471 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Ošelín         I 541 681 I    158 I   1 439,7922 I       0 I   1,0700 I  0,001468 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Planá         I 561 134 I   5 410 I   6 243,7317 I      793 I   1,1523 I  0,039842 I    2 094 I  0,041330 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Prostiboř       I 541 486 I    131 I   1 034,5656 I       0 I   1,0700 I  0,001152 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Přimda         I 561 151 I   1 564 I   5 063,2064 I      224 I   1,0700 I  0,012381 I     209 I  0,004125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Rozvadov        I 561 169 I    712 I   5 493,9741 I       48 I   1,0700 I  0,006562 I     549 I  0,010836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Skapce         I 579 467 I     98 I    798,0210 I       0 I   1,0700 I  0,000867 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Plzeňský kraj    I Tachov       I Staré Sedliště     I 561 185 I   1 265 I   3 737,8609 I      176 I   1,0700 I  0,009841 I     345 I  0,006809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Staré Sedlo      I 561 193 I    260 I   2 360,2506 I       0 I   1,0700 I  0,002423 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Stráž         I 561 207 I   1 128 I   5 398,7767 I      168 I   1,0700 I  0,009646 I     114 I  0,002250 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Stříbro        I 561 215 I   7 684 I   4 777,6420 I     1 068 I   1,1523 I  0,054972 I    5 563 I  0,109800 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Studánka        I 561 223 I    479 I    710,9278 I       25 I   1,0700 I  0,003199 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Sulislav        I 561 231 I    205 I    957,9425 I       0 I   1,0700 I  0,001554 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Svojšín        I 561 258 I    445 I   1 353,5879 I       45 I   1,0700 I  0,003369 I     41 I  0,000809 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Sytno         I 557 081 I    334 I    513,6151 I       0 I   1,0700 I  0,002132 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Tachov         I 560 715 I   12 609 I   4 084,7807 I     1 781 I   1,1523 I  0,089394 I    7 962 I  0,157150 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Tisová         I 541 621 I    458 I   1 989,3248 I       18 I   1,0700 I  0,003536 I     83 I  0,001638 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Trpísty        I 561 291 I    236 I    965,6850 I       0 I   1,0700 I  0,001737 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Třemešné        I 561 304 I    377 I   3 770,0000 I       0 I   1,0700 I  0,003656 I     22 I  0,000434 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Únehle         I 541 435 I    131 I    606,1766 I       0 I   1,0700 I  0,000985 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Vranov         I 579 491 I    166 I    483,2125 I       0 I   1,0700 I  0,001141 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Zadní Chodov      I 541 362 I    255 I   1 387,7121 I       0 I   1,0700 I  0,002013 I     105 I  0,002072 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Záchlumí        I 541 664 I    401 I    441,9291 I       48 I   1,0700 I  0,002773 I     154 I  0,003040 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Plzeňský kraj    I Tachov       I Zhoř          I 541 460 I    148 I   1 055,5361 I       0 I   1,0700 I  0,001260 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
Karlovarský kraj
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I    NUTS 3     I    LAU 1    I     LAU 2     I  Kód  I  Počet  I  Započtená  I  Počet dětí  I Koeficienty I Procentní I  Počet  I Procentní I
I   Název kraje   I   Název okresu  I    Název obce    I  obce I obyvatel I   výměra   I   a žáků   I postupných I podíl obce I zaměstnanců I podíl obce I
I           I           I            I     I  k 1. 1. I katastrálních I navštěvujících I přechodů  I na výnosu I  k 1. 12. I na výnosu I
I           I           I            I     I  2016  I  území obce  I   školu   I (Příloha  I daní podle I   2015  I daně podle I
I           I           I            I     I      I k 1. 1. 2016 I  zřizovanou  I  č. 2   I § 4 odst. 1 I       I § 4 odst. 1 I
I           I           I            I     I      I   [ha]   I   obcí   I zákona č. I  písm. b) I       I  písm. i) I
I           I           I            I     I      I        I k 30. 9. 2015 I 243/2000  I  až f)  I       I  zákona o I
I           I           I            I     I      I        I        I   Sb.)  I  zákona o I       I rozpočtovém I
I           I           I            I     I      I        I        I       I rozpočtovém I       I určení daní I
I           I           I            I     I      I        I        I       I určení daní I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I     1      I     2     I      3      I  4  I   5   I    6    I    7    I   8   I   9   I   10   I   11   I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Aš           I 554 499 I   13 190 I   5 585,6115 I     1 718 I   1,1523 I  0,093220 I    4 476 I  0,088345 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Dolní Žandov      I 554 502 I   1 236 I   4 133,8566 I      196 I   1,0700 I  0,009943 I     124 I  0,002447 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Drmoul         I 554 511 I    963 I    637,2930 I      115 I   1,0700 I  0,006514 I     86 I  0,001697 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Františkovy Lázně   I 554 529 I       5 536 I   2 576,1620 I      740 I   1,1523 I  0,038881 I    2 709 I  0,053469 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Hazlov         I 554 545 I   1 559 I   2 788,3850 I      193 I   1,0700 I  0,011282 I     463 I  0,009138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Hranice        I 554 553 I   2 145 I   3 179,4360 I      237 I   1,1523 I  0,015160 I    1 511 I  0,029823 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Cheb          I 554 481 I   32 355 I   9 635,3569 I     3 928 I   1,3663 I  0,228828 I   13 818 I  0,272733 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Krásná         I 538 795 I    549 I   2 185,6773 I       26 I   1,0700 I  0,004190 I     306 I  0,006040 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Křižovatka       I 554 596 I    271 I   1 412,7643 I       0 I   1,0700 I  0,002116 I     89 I  0,001757 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Lázně Kynžvart     I 554 600 I   1 454 I   3 257,8345 I      167 I   1,0700 I  0,010703 I     435 I  0,008586 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Libá          I 554 618 I    722 I   2 663,7411 I       51 I   1,0700 I  0,005530 I     83 I  0,001638 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Lipová         I 554 626 I    719 I   4 575,9785 I       38 I   1,0700 I  0,006186 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Luby          I 554 634 I   2 147 I   3 069,3991 I      235 I   1,1523 I  0,015118 I     397 I  0,007836 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Mariánské Lázně    I 554 642 I   13 224 I   5 179,3508 I     1 601 I   1,1523 I  0,092592 I    7 365 I  0,145367 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Milhostov       I 554 651 I    337 I   1 762,5526 I       34 I   1,0700 I  0,002835 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Milíkov        I 538 906 I    272 I   1 948,3926 I       0 I   1,0700 I  0,002332 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Mnichov        I 554 677 I    396 I   2 787,3383 I       0 I   1,0700 I  0,003383 I     97 I  0,001915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Nebanice        I 554 693 I    349 I    938,6739 I       0 I   1,0700 I  0,002385 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Nový Kostel      I 554 707 I    488 I   4 367,3012 I       41 I   1,0700 I  0,004775 I     180 I  0,003553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Odrava         I 539 554 I    239 I   1 264,8327 I       0 I   1,0700 I  0,001872 I     14 I  0,000276 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Okrouhlá        I 538 922 I    244 I   1 043,4025 I       18 I   1,0700 I  0,001919 I     223 I  0,004401 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Ovesné Kladruby    I 539 473 I    121 I   1 210,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001163 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Plesná         I 554 740 I   1 953 I   1 925,6428 I      255 I   1,0700 I  0,013601 I     665 I  0,013125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Podhradí        I 538 817 I    197 I    636,4248 I       0 I   1,0700 I  0,001381 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Pomezí nad Ohří    I 538 868 I    223 I   1 068,9556 I       0 I   1,0700 I  0,001702 I     128 I  0,002526 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Poustka        I 577 979 I    155 I    697,5078 I       0 I   1,0700 I  0,001160 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Prameny        I 539 538 I    117 I   1 170,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001124 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Skalná         I 554 812 I   1 924 I   2 343,7378 I      254 I   1,0700 I  0,013589 I     659 I  0,013007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Stará Voda       I 539 112 I    469 I   4 690,0000 I       18 I   1,0700 I  0,004657 I     249 I  0,004915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Teplá         I 555 631 I   2 962 I  11 323,3006 I      366 I   1,1523 I  0,024164 I     471 I  0,009296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Trstěnice       I 554 855 I    383 I   1 549,4363 I       24 I   1,0700 I  0,002962 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Karlovarský kraj   I Cheb        I Třebeň         I 539 023 I    403 I   2 169,9055 I       20 I   1,0700 I  0,003298 I     271 I  0,005349 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Tři Sekery       I 554 880 I    924 I   4 118,0885 I       59 I   1,0700 I  0,007323 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Tuřany         I 539 619 I    135 I    611,0929 I       0 I   1,0700 I  0,001010 I     223 I  0,004401 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Valy          I 539 481 I    458 I    430,1148 I       0 I   1,0700 I  0,002822 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Velká Hleďsebe     I 539 279 I   2 215 I    456,4581 I      262 I   1,1523 I  0,014674 I     544 I  0,010737 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Velký Luh       I 578 002 I    153 I    451,8855 I       0 I   1,0700 I  0,001053 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Vlkovice        I 539 376 I    121 I    492,3602 I       0 I   1,0700 I  0,000882 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Vojtanov        I 539 074 I    211 I   1 019,1599 I       0 I   1,0700 I  0,001613 I     33 I  0,000651 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Cheb        I Zádub-Závišín     I 539 431 I    332 I    633,3317 I       0 I   1,0700 I  0,002167 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Abertamy        I 554 979 I   1 094 I    869,6842 I       60 I   1,0700 I  0,007049 I     189 I  0,003730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Andělská Hora     I 538 001 I    333 I    808,1262 I       0 I   1,0700 I  0,002241 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Bečov nad Teplou    I 554 995 I    942 I   1 981,7269 I      144 I   1,0700 I  0,007086 I     354 I  0,006987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Bochov         I 555 029 I   2 023 I   9 569,0363 I      293 I   1,1523 I  0,017228 I     367 I  0,007244 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Boží Dar        I 506 486 I    236 I   2 360,0000 I       0 I   1,0700 I  0,002283 I     184 I  0,003632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Božičany        I 555 045 I    604 I    766,1148 I       54 I   1,0700 I  0,004118 I     353 I  0,006967 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Bražec         I 500 101 I    219 I   1 260,9347 I       0 I   1,0700 I  0,001754 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Březová        I 537 870 I    538 I    208,3016 I       26 I   1,0700 I  0,003352 I     18 I  0,000355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Černava        I 538 019 I    296 I    707,2323 I       0 I   1,0700 I  0,001986 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Čichalov        I 506 621 I    157 I   1 282,6716 I       0 I   1,0700 I  0,001401 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Dalovice        I 537 918 I   1 989 I    627,5609 I      255 I   1,0700 I  0,013302 I     407 I  0,008033 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Děpoltovice      I 538 116 I    384 I   1 287,3890 I       0 I   1,0700 I  0,002726 I     66 I  0,001303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Doupovské Hradiště   I 500 127 I    151 I   1 510,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001455 I      0 I  0,000000 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Hájek         I 538 159 I    616 I    875,0225 I       0 I   1,0700 I  0,003917 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Horní Blatná      I 555 169 I    445 I    562,6542 I       33 I   1,0700 I  0,002989 I     69 I  0,001362 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Hory          I 551 651 I    252 I    787,9018 I       0 I   1,0700 I  0,001761 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Hroznětín       I 555 185 I   1 960 I   2 378,9331 I      190 I   1,0700 I  0,013441 I     323 I  0,006375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Chodov         I 578 011 I    115 I    816,0304 I       0 I   1,0700 I  0,000974 I     212 I  0,004184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Chyše         I 555 207 I    583 I   2 862,4201 I       44 I   1,0700 I  0,004757 I     222 I  0,004382 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Jáchymov        I 555 215 I   2 664 I   5 077,3180 I      240 I   1,1523 I  0,019140 I    1 199 I  0,023665 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Jenišov        I 537 926 I    958 I    518,0476 I       0 I   1,0700 I  0,005770 I     800 I  0,015790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Karlovy Vary      I 554 961 I   49 326 I   5 908,2608 I     5 451 I   1,3663 I  0,358061 I   30 278 I  0,597613 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Kolová         I 555 258 I    713 I    703,3691 I       55 I   1,0700 I  0,004734 I     66 I  0,001303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Krásné Údolí      I 555 304 I    408 I    916,3205 I       20 I   1,0700 I  0,002837 I     136 I  0,002684 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Krásný Les       I 578 045 I    322 I   2 271,5630 I       0 I   1,0700 I  0,002750 I     15 I  0,000296 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Kyselka        I 555 347 I    790 I    655,1456 I      171 I   1,0700 I  0,005837 I     340 I  0,006711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Merklín        I 555 363 I   1 027 I   2 340,7972 I      107 I   1,0700 I  0,007507 I     177 I  0,003494 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Mírová         I 537 934 I    324 I    389,6547 I       0 I   1,0700 I  0,002025 I     138 I  0,002724 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Nejdek         I 555 380 I   7 990 I   5 227,1503 I     1 036 I   1,1523 I  0,056861 I    4 082 I  0,080569 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Nová Role       I 555 398 I   4 144 I   1 353,3128 I      437 I   1,1523 I  0,028008 I     888 I  0,017527 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Nové Hamry       I 506 494 I    334 I   2 510,7931 I       0 I   1,0700 I  0,002913 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Ostrov         I 555 428 I   17 079 I   5 040,6527 I     2 084 I   1,1523 I  0,119258 I    5 333 I  0,105260 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Otovice        I 537 969 I    837 I    441,7776 I       0 I   1,0700 I  0,005035 I     674 I  0,013303 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Otročín        I 555 444 I    461 I   3 580,3520 I       0 I   1,0700 I  0,004072 I     56 I  0,001105 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Pernink        I 555 452 I    644 I   1 571,2681 I      103 I   1,0700 I  0,004950 I     157 I  0,003099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Pila          I 556 947 I    521 I    710,7916 I       0 I   1,0700 I  0,003299 I     26 I  0,000513 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Potůčky        I 555 479 I    445 I   3 199,7329 I       56 I   1,0700 I  0,004155 I     172 I  0,003395 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Pšov          I 555 525 I    579 I   4 870,8335 I       0 I   1,0700 I  0,005264 I     102 I  0,002013 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Sadov         I 555 533 I   1 270 I   1 934,1584 I       0 I   1,0700 I  0,008143 I     390 I  0,007698 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Smolné Pece      I 538 027 I    178 I    644,9919 I       0 I   1,0700 I  0,001274 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Stanovice       I 555 550 I    621 I   3 161,1521 I       0 I   1,0700 I  0,004840 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Stráž nad Ohří     I 555 584 I    597 I   2 924,0171 I       19 I   1,0700 I  0,004718 I     126 I  0,002487 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Stružná        I 555 592 I    548 I   1 261,8352 I       20 I   1,0700 I  0,003788 I     89 I  0,001757 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Šemnice        I 555 614 I    643 I   1 322,3995 I       23 I   1,0700 I  0,004383 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Štědrá         I 555 622 I    559 I   3 653,3769 I       30 I   1,0700 I  0,004846 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Teplička        I 537 845 I    124 I    455,5767 I       0 I   1,0700 I  0,000885 I      7 I  0,000138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Toužim         I 555 657 I   3 728 I   9 854,8252 I      541 I   1,1523 I  0,029357 I    1 432 I  0,028264 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Útvina         I 555 681 I    574 I   3 780,9913 I       40 I   1,0700 I  0,005041 I     70 I  0,001382 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Valeč         I 555 690 I    357 I   2 364,5940 I       47 I   1,0700 I  0,003263 I     170 I  0,003355 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Velichov        I 555 703 I    557 I    235,1694 I       26 I   1,0700 I  0,003473 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Verušičky       I 555 711 I    499 I   2 477,1492 I       0 I   1,0700 I  0,003862 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Vojkovice       I 555 738 I    640 I    702,7943 I       18 I   1,0700 I  0,004094 I     80 I  0,001579 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Vrbice         I 566 675 I    184 I    765,7591 I       0 I   1,0700 I  0,001356 I      4 I  0,000079 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Vysoká Pec       I 578 029 I    358 I   1 335,7718 I       0 I   1,0700 I  0,002593 I     87 I  0,001717 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Karlovy Vary    I Žlutice        I 555 762 I   2 400 I   5 300,5521 I      394 I   1,1523 I  0,018483 I     729 I  0,014389 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Březová        I 560 294 I   2 727 I   5 958,9466 I      354 I   1,1523 I  0,020537 I     574 I  0,011329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Bublava        I 560 308 I    392 I    614,9830 I       0 I   1,0700 I  0,002509 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Bukovany        I 560 316 I   1 521 I    309,9879 I      166 I   1,0700 I  0,009934 I     107 I  0,002112 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Citice         I 560 324 I    900 I    540,7146 I       37 I   1,0700 I  0,005656 I     164 I  0,003237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Dasnice        I 560 332 I    297 I    403,6610 I       0 I   1,0700 I  0,001873 I     80 I  0,001579 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Dolní Nivy       I 560 341 I    314 I   1 881,5868 I       0 I   1,0700 I  0,002550 I     37 I  0,000730 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Dolní Rychnov     I 538 591 I   1 365 I    508,9458 I       48 I   1,0700 I  0,008418 I    1 443 I  0,028481 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Habartov        I 560 359 I   4 889 I   2 138,7199 I      445 I   1,1523 I  0,032984 I     705 I  0,013915 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Horní Slavkov     I 560 367 I   5 520 I   3 686,7500 I      746 I   1,1523 I  0,039251 I    1 900 I  0,037501 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Chlum Svaté Maří    I 560 375 I    304 I    470,4539 I       0 I   1,0700 I  0,001940 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Chodov         I 560 383 I   13 816 I   1 426,0187 I     1 723 I   1,1523 I  0,095505 I    2 628 I  0,051870 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Jindřichovice     I 560 413 I    476 I   4 438,9990 I       0 I   1,0700 I  0,004495 I     62 I  0,001224 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Josefov        I 511 587 I    358 I    833,3490 I       0 I   1,0700 I  0,002397 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Kaceřov        I 560 421 I    456 I    572,1479 I       0 I   1,0700 I  0,002866 I     25 I  0,000493 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Krajková        I 560 456 I    906 I   3 522,8870 I      142 I   1,0700 I  0,007467 I     448 I  0,008842 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Královské Poříčí    I 560 464 I    811 I   1 219,7729 I       84 I   1,0700 I  0,005676 I     461 I  0,009099 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Kraslice        I 560 472 I   6 885 I   8 133,4651 I     1 012 I   1,1523 I  0,051003 I    2 472 I  0,048791 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Krásno         I 538 337 I    708 I   2 535,6280 I       37 I   1,0700 I  0,005317 I     407 I  0,008033 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Kynšperk nad Ohří   I 560 499 I   4 844 I   2 331,2392 I      642 I   1,1523 I  0,033923 I    1 439 I  0,028402 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Libavské Údolí     I 560 502 I    590 I    228,9939 I       26 I   1,0700 I  0,003663 I     321 I  0,006336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Loket         I 560 537 I   3 082 I   2 673,3532 I      338 I   1,1523 I  0,021361 I     610 I  0,012040 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Lomnice        I 560 545 I   1 287 I   1 384,7539 I      223 I   1,0700 I  0,009321 I     179 I  0,003533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Nová Ves        I 560 561 I    209 I   2 090,0000 I       0 I   1,0700 I  0,002020 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Nové Sedlo       I 560 570 I   2 565 I   1 697,7631 I      276 I   1,1523 I  0,017412 I     905 I  0,017862 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Oloví         I 560 588 I   1 774 I   1 904,8540 I      185 I   1,0700 I  0,012143 I     429 I  0,008467 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Přebuz         I 560 596 I     71 I    710,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000676 I      2 I  0,000039 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Rotava         I 560 600 I   3 065 I   1 202,7332 I      240 I   1,1523 I  0,020112 I     561 I  0,011073 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Rovná         I 560 618 I    353 I   3 530,0000 I       14 I   1,0700 I  0,003504 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Sokolov        I 560 286 I   23 678 I   2 291,6665 I     3 434 I   1,1523 I  0,166958 I   10 705 I  0,211290 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Staré Sedlo      I 560 642 I    838 I    649,6273 I       23 I   1,0700 I  0,005256 I     67 I  0,001322 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Stříbrná        I 560 651 I    451 I   3 352,3377 I       0 I   1,0700 I  0,003924 I     34 I  0,000671 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Svatava        I 538 434 I   1 649 I   1 158,7748 I       90 I   1,0700 I  0,010571 I    1 003 I  0,019797 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Šabina         I 538 396 I    298 I    506,5524 I       20 I   1,0700 I  0,002035 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Šindelová       I 560 677 I    294 I   2 940,0000 I       0 I   1,0700 I  0,002848 I     60 I  0,001184 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Tatrovice       I 538 663 I    183 I   1 012,9733 I       0 I   1,0700 I  0,001447 I      8 I  0,000158 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Těšovice        I 579 360 I    216 I    118,6966 I       0 I   1,0700 I  0,001289 I      1 I  0,000020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Vintířov        I 560 685 I   1 135 I   1 435,7133 I      131 I   1,0700 I  0,007921 I    1 846 I  0,036436 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Karlovarský kraj   I Sokolov       I Vřesová        I 560 707 I    386 I    312,6116 I       0 I   1,0700 I  0,002356 I    1 528 I  0,030159 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
Ústecký kraj
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I    NUTS 3     I    LAU 1    I     LAU 2     I  Kód  I  Počet  I  Započtená  I  Počet dětí  I Koeficienty I Procentní I  Počet  I Procentní I
I   Název kraje   I   Název okresu  I    Název obce    I  obce I obyvatel I   výměra   I   a žáků   I postupných I podíl obce I zaměstnanců I podíl obce I
I           I           I            I     I  k 1. 1. I katastrálních I navštěvujících I přechodů  I na výnosu I  k 1. 12. I na výnosu I
I           I           I            I     I  2016  I  území obce  I   školu   I (Příloha  I daní podle I   2015  I daně podle I
I           I           I            I     I      I k 1. 1. 2016 I  zřizovanou  I  č. 2   I § 4 odst. 1 I       I § 4 odst. 1 I
I           I           I            I     I      I   [ha]   I   obcí   I zákona č. I  písm. b) I       I  písm. i) I
I           I           I            I     I      I        I k 30. 9. 2015 I 243/2000  I  až f)  I       I  zákona o I
I           I           I            I     I      I        I        I   Sb.)  I  zákona o I       I rozpočtovém I
I           I           I            I     I      I        I        I       I rozpočtovém I       I určení daní I
I           I           I            I     I      I        I        I       I určení daní I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I     1      I     2     I      3      I  4  I   5   I    6    I    7    I   8   I   9   I   10   I   11   I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Arnoltice       I 562 343 I    402 I    553,5474 I       23 I   1,0700 I  0,002677 I     55 I  0,001086 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Benešov nad Ploučnicí I 562 351 I   3 782 I    977,3206 I      625 I   1,1523 I  0,026706 I     929 I  0,018336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Bynovec        I 544 647 I    307     I    636,2612 I       0 I   1,0700 I  0,002022 I     86 I  0,001697 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Česká Kamenice     I 562 394 I   5 347 I   3 876,5541 I      777 I   1,1523 I  0,038432 I    1 420 I  0,028027 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Děčín         I 562 335 I   49 739 I  11 769,5631 I     6 613 I   1,3663 I  0,370066 I   20 807 I  0,410679 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Dobkovice       I 562 408 I    659 I    574,5137 I       61 I   1,0700 I  0,004404 I     50 I  0,000987 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Dobrná         I 545 783 I    447 I    882,0756 I       23 I   1,0700 I  0,003068 I     36 I  0,000711 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Dolní Habartice    I 545 856 I    569 I    556,7934 I       42 I   1,0700 I  0,003762 I     39 I  0,000770 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Dolní Podluží     I 562 432 I   1 196 I   1 517,5266 I      226 I   1,0700 I  0,008860 I     282 I  0,005566 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Dolní Poustevna    I 562 441 I   1 811 I   1 105,3438 I      230 I   1,0700 I  0,012307 I     498 I  0,009829 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Doubice        I 530 417 I    102 I   1 020,0000 I       0 I   1,0700 I  0,000978 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Františkov nad     I 545 899 I    392 I    536,1737 I       0 I   1,0700 I  0,002479 I     70 I  0,001382 I
I           I           I Ploučnicí       I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Heřmanov        I 562 483 I    502 I   1 769,7087 I       42 I   1,0700 I  0,003846 I     48 I  0,000947 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Horní Habartice    I 545 929 I    393 I    726,9438 I       20 I   1,0700 I  0,002675 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Horní Podluží     I 562 505 I    786 I    740,5410 I       28 I   1,0700 I  0,005017 I     614 I  0,012119 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Hřensko        I 562 513 I    273 I   1 986,0641 I       0 I   1,0700 I  0,002352 I     98 I  0,001934 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Huntířov        I 562 521 I    815 I   1 423,6339 I       83 I   1,0700 I  0,005773 I     80 I  0,001579 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Chřibská        I 562 530 I   1 369 I   1 595,5690 I      218 I   1,0700 I  0,009853 I     459 I  0,009060 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Janov         I 544 680 I    345 I    465,0659 I       37 I   1,0700 I  0,002392 I     30 I  0,000592 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Janská         I 530 395 I    187 I    536,2354 I       0 I   1,0700 I  0,001284 I     28 I  0,000553 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Jetřichovice      I 562 556 I    392 I   3 920,0000 I       0 I   1,0700 I  0,003803 I     81 I  0,001599 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Jílové         I 562 564 I   5 166 I   3 656,3850 I      543 I   1,1523 I  0,035865 I     766 I  0,015119 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Jiřetín pod Jedlovou  I 562 572 I    638 I   1 136,8911 I       28 I   1,0700 I  0,004310 I     440 I  0,008685 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Jiříkov        I 562 581 I   3 777 I   1 332,6791 I      389 I   1,1523 I  0,025444 I     714 I  0,014093 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Kámen         I 546 453 I    224 I    178,3596 I       0 I   1,0700 I  0,001359 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Krásná Lípa      I 562 611 I   3 473 I   3 141,9050 I      426 I   1,1523 I  0,024481 I    1 134 I  0,022382 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Kunratice       I 546 330 I    257 I   1 365,6949 I       0 I   1,0700 I  0,002016 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Kytlice        I 562 645 I    498 I   2 676,0766 I       0 I   1,0700 I  0,003934 I     88 I  0,001737 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Labská Stráň      I 544 701 I    225 I    288,1970 I       0 I   1,0700 I  0,001408 I     19 I  0,000375 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Lipová         I 562 661 I    592 I   1 282,9914 I       61 I   1,0700 I  0,004291     I     203 I  0,004007 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Lobendava       I 545 708 I    301 I   1 957,5304 I       24 I   1,0700 I  0,002644 I     92 I  0,001816 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Ludvíkovice      I 546 496 I    940 I    947,8513 I       90 I   1,0700 I  0,006356 I     94 I  0,001855 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Malá Veleň       I 562 700 I    466 I    502,6533 I       20 I   1,0700 I  0,003013 I     46 I  0,000908 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Malšovice       I 562 718 I    855 I   1 302,9865 I       87 I   1,0700 I  0,005982 I     56 I  0,001105 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Markvartice      I 545 678 I    691 I    855,1544 I      187 I   1,0700 I  0,005432 I     90 I  0,001776 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Merboltice       I 545 791 I    192 I    825,0534 I       0 I   1,0700 I  0,001426 I     17 I  0,000336 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Mikulášovice      I 562 751 I   2 159 I   2 586,0135 I      268 I   1,1523 I  0,015195 I     360 I  0,007106 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Rumburk        I 562 777 I   11 179 I   2 471,7205 I     1 368 I   1,1523 I  0,077494 I    5 002 I  0,098727 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Růžová         I 566 900 I    487 I   1 786,9933 I       0 I   1,0700 I  0,003522 I     31 I  0,000612 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Rybniště        I 562 793 I    650 I   1 271,3463 I       55 I   1,0700 I  0,004589 I     75 I  0,001480 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Srbská Kamenice    I 546 348 I    263 I   1 175,8121 I       0 I   1,0700 I  0,001977 I     32 I  0,000632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Staré Křečany     I 562 823 I   1 282 I   3 677,2350 I       72 I   1,0700 I  0,009313 I     200 I  0,003948 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Starý Šachov      I 545 538 I    202 I    342,4009 I       0 I   1,0700 I  0,001295 I     11 I  0,000217 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Šluknov        I 562 858 I   5 614 I   4 746,6991 I      647 I   1,1523 I  0,039674 I    1 356 I  0,026764 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Těchlovice       I 555 193 I    522 I   1 048,5609 I       20 I   1,0700 I  0,003553 I     44 I  0,000868 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Valkeřice       I 562 874 I    401 I   1 411,7233 I       16 I   1,0700 I  0,002966 I     13 I  0,000257 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Varnsdorf       I 562 882 I   15 611 I   2 623,3601 I     1 726 I   1,1523 I  0,107126 I    5 485 I  0,108260 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Velká Bukovina     I 562 891 I    489 I   1 435,4353 I       18 I   1,0700 I  0,003500 I     52 I  0,001026 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Velký Šenov      I 562 912 I   1 951 I   1 981,1960 I      297 I   1,0700 I  0,013854 I     759 I  0,014981 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Verneřice       I 562 921 I   1 130 I   3 140,2717 I      179 I   1,0700 I  0,008838 I     311 I  0,006138 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Veselé         I 562 939 I    343 I    738,1876 I       0 I   1,0700 I  0,002272 I     27 I  0,000533 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Děčín        I Vilémov        I 562 947 I    920 I    407,2679 I       64 I   1,0700 I  0,005877 I     412 I  0,008132 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Bílence        I 562 980 I    236 I   1 272,9427 I       0 I   1,0700 I  0,001858 I      9 I  0,000178 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Blatno         I 562 998 I    531 I   4 534,0232 I       0 I   1,0700 I  0,004853 I     40 I  0,000790 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Boleboř        I 563 005 I    249 I   2 008,0688 I       0 I   1,0700 I  0,002221 I     57 I  0,001125 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Březno         I 563 013 I   1 311 I   4 610,5676 I      206 I   1,0700 I  0,010625 I     153 I  0,003020 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Černovice       I 563 021 I    554 I    559,2552 I       20 I   1,0700 I  0,003548 I     381 I  0,007520 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov          I Domašín        I 563 048 I    169 I   1 580,1620 I       0 I   1,0700 I  0,001587 I     12 I  0,000237 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Droužkovice      I 563 056 I    806 I   1 068,1954 I       35 I   1,0700 I  0,005303 I     214 I  0,004224 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Hora Svatého      I 563 064 I    276 I   2 760,0000 I       24 I   1,0700 I  0,002812 I     106 I  0,002092 I
I           I           I Šebestiána       I     I      I        I        I       I       I       I       I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Hrušovany       I 563 072 I    554 I   1 257,4396 I       20 I   1,0700 I  0,003821 I     118 I  0,002329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Chbany         I 563 081 I    610 I   2 788,2700 I       35 I   1,0700 I  0,004833 I     118 I  0,002329 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Chomutov        I 562 971 I   48 710 I   2 925,2947 I     6 367 I   1,3663 I  0,357789 I   23 912 I  0,471964 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Jirkov         I 563 099 I   19 835 I   1 712,7709 I     2 661 I   1,1523 I  0,138403 I    3 086 I  0,060910 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Kadaň         I 563 102 I   17 839 I   6 562,3367 I     2 355 I   1,1523 I  0,126141 I    9 801 I  0,193448 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Kalek         I 563 111 I    238 I   2 380,0000 I       0 I   1,0700 I  0,002302 I     24 I  0,000474 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Klášterec nad Ohří   I 563 129 I   14 730 I   5 378,6225 I     1 783 I   1,1523 I  0,103070 I    6 242 I  0,123202 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Kovářská        I 563 137 I   1 062 I   2 086,2083 I      121 I   1,0700 I  0,007692 I     252 I  0,004974 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Kryštofovy Hamry    I 563 315 I    120 I   1 200,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001153 I     16 I  0,000316 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Křimov         I 563 161 I    418 I   3 033,0747 I       0 I   1,0700 I  0,003607 I     38 I  0,000750 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Libědice        I 563 188 I    246 I   1 103,5406 I       0 I   1,0700 I  0,001850 I     58 I  0,001145 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Loučná pod Klínovcem  I 546 518 I    114 I   1 140,0000 I       0 I   1,0700 I  0,001095 I     121 I  0,002388 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Málkov         I 563 200 I    810 I   2 189,3966 I       50 I   1,0700 I  0,005852 I     184 I  0,003632 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Mašťov         I 563 218 I    568 I   2 305,1182 I       55 I   1,0700 I  0,004516 I     154 I  0,003040 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Měděnec        I 563 226 I    150 I   1 278,9712 I       0 I   1,0700 I  0,001359 I     23 I  0,000454 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Místo         I 563 242 I    453 I   1 339,4263 I       0 I   1,0700 I  0,003148 I     85 I  0,001678 I
I----------------------I---------------------I------------------------I---------I------------I----------------I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Ústecký kraj     I Chomutov      I Nezabylice