270/2016 Sb. o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Schválený:
270/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. srpna 2016
o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. září 2016 aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., ze dne 16. června 2010, ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 185/2012 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 184/2013 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 172/2014 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 140/2015 Sb.
Předmětem aktualizace Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) je zavedení nových položek, zrušení jedné položky a změny názvů vybraných položek. Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizované Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
 
Příl.
Položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) aktualizované k 1. září 2016
Tab. č. 1: Nově zavedené položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) s účinností od 1. září 2016
I---------I------------------------------------------------------------------I
I  Kód  I             Název položky              I
I položky I                                 I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 51321 I Barmani                             I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 51322 I Baristé                             I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 51329 I Ostatní pracovníci příbuzní barmanům               I
I---------I------------------------------------------------------------------I
Tab. č. 2: Zrušená položka Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) k 31. srpnu 2016
I---------I------------------------------------------------------------------I
I  Kód  I             Název položky              I
I položky I                                 I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 51320 I Barmani                             I
I---------I------------------------------------------------------------------I
Tab. č. 3: Změny názvů položek Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) k 1. září 2016
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I  Kód  I    Nový název položky     I      Název položky      I
I položky I     od 1. září 2016      I     do 31. srpna 2016     I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I 21325 I Specialisté v oblasti lesnictví a I Specialisté v oblasti lesnictví  I
I     I myslivosti             I                  I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I  3143 I Technici v oblasti lesnictví a   I Technici v oblasti lesnictví   I
I     I myslivosti             I                  I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I 31430 I Technici v oblasti lesnictví a   I Technici v oblasti lesnictví   I
I     I myslivosti             I                  I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I  513 I Číšníci, servírky, barmani a    I Číšníci, servírky a barmani    I
I     I příbuzní pracovníci        I                  I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I  5132 I Barmani a příbuzní pracovníci   I Barmani              I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I 72334 I Mechanici a opraváři zemědělských I Mechanici a opraváři zemědělských I
I     I a lesnických strojů a zařízení   I strojů a zařízení         I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I 81892 I Obsluha zařízení na zpracování a  I Obsluha zařízení na zpracování  I
I     I recyklaci odpadů (kromě kovového  I sběrných surovin (kromě kovového I
I     I odpadu)              I odpadu)              I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I  9122 I Pracovníci pro ruční mytí vozidel I Pracovníci pro ruční mytí vozidel I
I     I a pomocní pracovníci autoservisu  I                  I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I 91220 I Pracovníci pro ruční mytí vozidel I Pracovníci pro ruční mytí vozidel I
I     I a pomocní pracovníci autoservisu  I                  I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I  9321 I Ruční baliči, plniči a etiketovači I Ruční baliči           I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I 93210 I Ruční baliči, plniči a etiketovači I Ruční baliči           I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I
I 93294 I Mazači a čističi strojů a zařízení I Mazači strojů a zařízení     I
I---------I------------------------------------I-----------------------------------I

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)