254/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
254/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 24. června 2021
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 - 2024, která byla uzavřena dne 1. února 2021 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborový svaz dopravy a organizací zaměstnavatelů - Svaz dopravy České republiky, sekce silniční dopravy, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ - NACE 49.39 a 49.41.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2021 – 9. 8. 2021)