251/2004 Sb. , kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působnosti

Schválený:
251/2004 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 22. dubna 2004,
kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působností
Ministerstvo financí podle § 10 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje rozhodnutí ze dne 13. června 2002, zveřejněné ve sdělení č. 270/2002 Sb., kterým byly zřízeny pobočky celních úřadů pro výkon jejich působnosti.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Přestávky v práci