244/2015 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

Schválený:
244/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. září 2015
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.:
 
§ 1
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu
(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 činí 26 357 Kč.
(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 činí 1,0246.
 
§ 2
Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu
Pro rok 2016 výše
a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 11 883 Kč,
b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 108 024 Kč.
 
§ 3
Výše základní výměry důchodu
Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2016 činí 2 440 Kč.
 
§ 4
Zvýšení důchodů v roce 2016
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2016 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2015 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 40 Kč měsíčně.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty

Související články

Změna pravidel zvýšení důchodů