238/2019 Sb. o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
238/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 8. září 2019
o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato Kolektivní smlouva vyššího stupně:
Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 2. 2019 - 31. 12. 2019, uzavřená dne 11. 2. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých a kosmických výrobců, z. s.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.