206/2010 Sb. o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Schválený:
206/2010 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 16. června 2010
o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Změna: 185/2012 Sb.
Změna: 184/2013 Sb.
Změna: 172/2014 Sb.
Změna: 140/2015 Sb.
Změna: 270/2016 Sb.
Změna: 451/2017 Sb.
Změna: 271/2020 Sb.
Změna: 170/2022 Sb.
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2011 Klasifikaci zaměstnání (dále jen „klasifikace CZ-ISCO“).
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracovaná na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO).
Klasifikace CZ-ISCO nahrazuje rozšířenou Klasifikaci zaměstnání (KZAM-R) vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 492/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003.
Systematická část klasifikace CZ-ISCO je uvedena v příloze k tomuto sdělení. Klasifikace včetně vysvětlivek bude v tištěné podobě k dispozici v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a v elektronické podobě bude včetně převodníků k dispozici rovněž na internetových stránkách úřadu na adrese www.czso.cz.
1. místopředseda Českého statistického úřadu pověřen zastupováním předsedy Českého statistického úřadu:
Ing. Křovák, CSc., v. r.
 
Příloha
SYSTEMATICKÁ ČÁST

-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------     
kód   název
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
1    Zákonodárci a řídící pracovníci
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
11    Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností
111   Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací
1111   Představitelé zákonodárné a výkonné moci
11110  Představitelé zákonodárné a výkonné moci
1112   Nejvyšší státní úředníci
11121  Velvyslanci, konzulové a příbuzní pracovníci
11122  Nejvyšší státní úředníci v právní oblasti
11123  Nejvyšší státní úředníci ústředních státních orgánů
11124  Nejvyšší státní úředníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany
11125  Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů)
11126  Poradci prezidenta republiky, předsedy vlády a vedoucích ústředních orgánů
11127  Vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních orgánů
11129  Ostatní nejvyšší státní úředníci
1113   Představitelé samosprávy
11130  Představitelé samosprávy
1114   Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací
11140  Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací
112   Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
1120   Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
11201  Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí
11202  Nejvyšší představitelé středních společností a institucí
11203  Nejvyšší představitelé malých společností a institucí
11204  Členové statutárních orgánů
12    Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností
121   Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
1211   Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
12111  Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)
12112  Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
12113  Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu
12119  Ostatní řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
1212   Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
12121  Personální náměstci (ředitelé)
12122  Řídící pracovníci v oblasti personální
12123  Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti
12129  Ostatní řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
1213   Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
12130  Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
1219   Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
12191  Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
12192  Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací
12193  Řídící pracovníci v oblasti úklidu
12194  Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic
12195  Řídící pracovníci v oblasti ochrany údajů
12196  Řídící pracovníci zahraničních vztahů a služeb, vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
12197  Řídící pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
12199  Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností jinde neuvedení
122   Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností
1221   Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech
12211  Obchodní náměstci (ředitelé)
12212  Řídící pracovníci v oblasti obchodu
12213  Řídící pracovníci v oblasti marketingu
12214  Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací
12215  Řídící pracovníci v oblasti půjčování a pronájmu movitých věcí
12219  Ostatní řídící pracovníci v oblastech příbuzných obchodu a marketingu
1222   Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností
12221  Řídící pracovníci v oblasti reklamy
12222  Řídící pracovníci v oblasti styku s veřejností
1223   Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
12231  Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
12232  Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje
12233  Řídící pracovníci v oblasti projektování (kromě ve stavebnictví)
12239  Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
13    Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech
131   Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí
1311   Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí
13111  Výrobní náměstci (ředitelé) v zemědělství, lesnictví, myslivosti a vodním hospodářství
13112  Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví
13113  Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti
13114  Řídící pracovníci ve vodním hospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
13115  Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí
1312   Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře
13121  Výrobní náměstci (ředitelé) v rybářství a akvakultuře
13122  Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře
132   Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech
1321   Řídící pracovníci v průmyslové výrobě
13211  Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě
13212  Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu
13213  Řídící pracovníci v energetice
13214  Řídící pracovníci v oblasti úpravy a rozvodu vody
13215  Řídící pracovníci v oblasti odpadů a sanací
1322   Řídící pracovníci v těžbě a geologii
13221  Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v těžbě
13222  Řídící pracovníci v těžbě
13223  Řídící pracovníci v geologii
1323   Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví
13231  Výrobní a investiční náměstci (ředitelé) ve stavebnictví
    13232  Hlavní stavbyvedoucí
13233  Řídící pracovníci stavebního provozu
13234  Řídící pracovníci v zeměměřictví a kartografii
13235  Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví
13239  Ostatní řídící pracovníci ve stavebnictví
1324   Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech
13241  Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu
13242  Řídící pracovníci v oblasti skladování
13243  Řídící pracovníci v oblasti dopravy
13244  Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb
13245  Řídící pracovníci v oblasti logistiky
13249  Ostatní řídící pracovníci v oborech příbuzných dopravě a logistice
133   Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
1330   Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
13301  Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti informačních a komunikačních technologií
13302  Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností
13303  Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností
13309  Ostatní řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
134   Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech
1341   Řídící pracovníci v oblasti péče o děti
13411  Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
13412  Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
13413  Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy
1342   Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
13421  Náměstci pro zdravotní péči
13422  Primáři v oblasti zdravotnictví
13423  Hlavní sestry v oblasti zdravotnictví
13424  Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví
13425  Řídící zdravotničtí pracovníci nelékařských povolání (kromě hlavních a vrchních sester)
13429  Ostatní řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
1343   Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory
13431  Náměstci v oblasti péče o seniory
13432  Primáři v oblasti péče o seniory
13433  Hlavní sestry v oblasti péče o seniory
13434  Vrchní sestry v oblasti péče o seniory
13439  Ostatní řídící pracovníci v oblasti péče o seniory
1344   Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)
13441  Řídící pracovníci v oblasti důchodových, nemocenských, sociálních a jiných dávek
13442  Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory)
13443  Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory)
1345   Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
13451  Řídící pracovníci na základních školách
13452  Řídící pracovníci na středních školách
13453  Řídící pracovníci na konzervatořích
13454  Řídící pracovníci na vyšších odborných školách
13455  Řídící pracovníci na vysokých školách
13456  Řídící pracovníci na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
13459  Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
1346   Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb
13461  Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb
13462  Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb
1349   Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech
13491  Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech
13492  Řídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany
13493  Řídící pracovníci vnitřní bezpečnosti a ochrany organizací a detektivních agentur
13494  Řídící pracovníci v právní oblasti
13495  Řídící pracovníci v církevní oblasti
13499  Řídící pracovníci v oblasti ostatních odborných služeb
14    Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci
141   Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb
1411   Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
14111  Řídící pracovníci v hotelích
14112  Řídící pracovníci v ubytovnách (kromě studentských)
14113  Řídící pracovníci ve studentských ubytovnách
14119  Ostatní řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
1412   Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb
14121  Řídící pracovníci v restauracích
14122  Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních)
14123  Řídící pracovníci v kavárnách a barech
14124  Řídící pracovníci cateringových společností
14125  Řídící pracovníci ve školních jídelnách
14126  Řídící pracovníci v menzách
14129  Ostatní řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb
142   Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
1420   Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
14201  Řídící pracovníci v maloobchodě
14202  Řídící pracovníci ve velkoobchodě
143   Ostatní řídící pracovníci
1431   Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy
14311  Řídící pracovníci v hernách, kasinech a sázkových kancelářích
14312  Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi
14313  Řídící pracovníci v oblasti sportu
14314  Řídící pracovníci v oblasti vydavatelství
14319  Ostatní řídící pracovníci v oblasti kultury a zábavy
1439   Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a
     jiné)
14391  Řídící pracovníci v cestovních kancelářích a agenturách
14392  Řídící pracovníci v oblasti osobních služeb (čistírny, kadeřnictví, kosmetika, pohřebnictví, lázně, seznamky)
14393  Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb
14394  Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí
14395  Řídící pracovníci v oblasti veterinárních činností
14399  Řídící pracovníci v jiných službách
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
2    Specialisté
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
21    Specialisté v oblasti vědy a techniky
211   Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech
2111   Fyzici a astronomové
21111  Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech
21112  Fyzici atomoví, molekulární, nukleární
21113  Radiologičtí fyzici
21114  Astronomové, astrofyzici
21119  Ostatní specialisté v oblasti fyziky a astronomie
2112   Meteorologové
21120  Meteorologové
2113   Chemici (kromě chemického inženýrství)
21131  Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech
21132  Chemici anorganici
21133  Chemici organici
21134  Fyzikální chemici, chemici analytici
21135  Jaderní chemici
21139  Ostatní specialisté v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)
2114   Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci
21141  Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v geologických a příbuzných oborech
21142  Geologové
21143  Geofyzici
21144  Hydrologové
21149  Ostatní pracovníci v oborech příbuzných geologii a geofyzice
212   Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
2120   Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
21201  Specialisté v oblasti matematiky
21202  Specialisté v oblasti statistiky
21203  Specialisté v oblasti pojistné matematiky
213   Specialisté v biologických a příbuzných oborech
2131   Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté
21311  Biologové
21312  Genetici
21313  Fyziologové, imunologové
21314  Botanici
21315  Zoologové
21316  Biochemici, biofyzici
21317  Farmakologové, toxikologové
21318  Specialisté v laboratorních metodách
21319  Ostatní specialisté v oborech příbuzných biologii, botanice a zoologii
2132   Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství
21321  Specialisté v oblasti agronomie
21322  Specialisté v oblasti zootechniky
21323  Specialisté v oblasti zahradnictví
21324  Specialisté v oblasti rybářství
21325  Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti
21326  Specialisté v oblasti vodohospodářství
21329  Ostatní specialisté v oblasti zemědělství
2133   Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
21330  Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
214   Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech
2141   Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
21411  Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby
21412  Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
21413  Specialisté v oblasti logistiky
21414  Specialisté v oblasti dopravy
21415  Specialisté v oblasti krizového řízení
21416  Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)
21419  Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
2142   Stavební inženýři
21421  Stavební inženýři ve výzkumu a vývoji
21422  Inženýři projektanti budov
21423  Inženýři projektanti inženýrských děl
21424  Stavební inženýři technologové, normovači
21425  Stavební inženýři přípravy a realizace     investic
21426  Stavební inženýři kontroly a řízení kvality
21427  Stavební inženýři výstavby budov
21428  Stavební inženýři výstavby inženýrských děl
21429  Ostatní stavební inženýři
2143   Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
21430  Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
2144   Strojní inženýři
21441  Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji
21442  Strojní inženýři projektanti, konstruktéři
21443  Strojní inženýři technologové, normovači
21444  Strojní inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu
21445  Strojní inženýři kontroly a řízení kvality
21446  Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení
21449  Ostatní strojní inženýři
2145   Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
21451  Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech
21452  Chemičtí inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech
21453  Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
21454  Chemičtí inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech
21455  Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality, chemičtí inženýři laboranti a specialisté v příbuzných oborech
21456  Chemičtí inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech
21459  Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
2146   Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
21461  Důlní a hutní inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech
21462  Důlní a hutní inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech
21463  Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
21464  Důlní a hutní inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech
21465  Důlní a hutní inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech
21466  Důlní a hutní inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech
21469  Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
2149   Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech
21491  Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech
21492  Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech
21493  Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech
21494  Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních oborech
21495  Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech
21496  Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v ostatních oborech
21497  Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví
21498  Biomedicínští inženýři
21499  Ostatní specialisté v oblasti techniky
215   Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací
2151   Inženýři elektrotechnici a energetici
21511  Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji
21512  Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři
21513  Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači
21514  Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
21515  Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality
21516  Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení
21517  Inženýři energetici výroby energie
21518  Inženýři energetici distribuce energie
21519  Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici
2152   Inženýři elektronici
21521  Inženýři elektronici ve výzkumu a vývoji
21522  Inženýři elektronici projektanti, konstruktéři
21523  Inženýři elektronici technologové, normovači
21524  Inženýři elektronici přípravy a realizace investic, inženýringu
21525  Inženýři elektronici kontroly a řízení kvality
21526  Inženýři elektronici přístrojů, strojů a zařízení
21529  Ostatní inženýři elektronici
2153   Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)
21531  Inženýři ve výzkumu a vývoji v oblasti elektronických komunikací
21532  Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací
21533  Inženýři technologové, normovači v oblasti elektronických komunikací
21534  Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v oblasti elektronických komunikací
21535  Inženýři kontroly a řízení kvality v oblasti elektronických komunikací
21536  Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v oblasti elektronických komunikací
21539  Ostatní inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)
216   Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci
2161   Stavební architekti
21610  Stavební architekti
2162   Zahradní a krajinní architekti
21620  Zahradní a krajinní architekti
2163   Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři
21631  Průmysloví a produktoví designéři
21632  Módní návrháři
2164   Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
21640  Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
2165   Kartografové a zeměměřiči
21650  Kartografové a zeměměřiči
2166   Grafici a výtvarníci v multimédiích
21660  Grafici a výtvarníci v multimédiích
22    Specialisté v oblasti zdravotnictví
221   Lékaři (kromě zubních lékařů)
2211   Praktičtí lékaři
22111  Praktičtí lékaři pro dospělé
22112  Praktičtí lékaři pro děti a dorost
22113  Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství)
22119  Ostatní praktičtí lékaři
2212   Lékaři specialisté
22121  Lékaři v interních oborech
22122  Lékaři v chirurgických oborech
22123  Lékaři v gynekologii a porodnictví
22124  Lékaři v psychiatrických oborech
22125  Lékaři v pediatrii
22126  Lékaři v anesteziologických oborech
22127  Lékaři v radiologických oborech
22128  Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství)
22129  Ostatní lékaři specialisté
222   Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací
2221   Všeobecné sestry se specializací
22211  Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence)
22212  Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)
22213  Sestry pro perioperační péči
22214  Sestry pro pediatrii
22215  Sestry pro péči v interních oborech
22216  Sestry pro péči v chirurgických oborech
22217  Sestry pro péči v psychiatrických oborech
22218  Komunitní sestry
22219  Ostatní všeobecné sestry se specializací
2222   Porodní asistentky se specializací
22221  Staniční sestry v oblasti porodní asistence
22222  Porodní asistentky pro intenzivní péči
22223  Porodní asistentky pro perioperační péči
22224  Porodní asistentky pro komunitní péči
22229  Ostatní porodní asistentky se specializací
223   Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny
2230   Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny
22300  Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny
224   Nelékařští praktici
2240   Nelékařští praktici
22400  Nelékařští praktici
225   Veterinární lékaři
2250   Veterinární lékaři
22500  Veterinární lékaři
226   Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví
2261   Zubní lékaři
22611  Zubní lékaři bez specializace
22612  Kliničtí stomatologové
22613  Ortodontisté
22614  Orální a maxilofaciální chirurgové
22619  Ostatní zubní lékaři se specializací
2262   Farmaceuti
22621  Farmaceuti bez specializace
22622  Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství
22623  Farmaceuti se specializací pro nemocniční lékárenství
22629  Ostatní farmaceuti se specializací
2263   Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
22630  Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
2264   Fyzioterapeuti specialisté
22641  Odborní fyzioterapeuti pro neurologii
22642  Odborní fyzioterapeuti pro vnitřní lékařství
22643  Odborní fyzioterapeuti pro chirurgické obory a traumatologii
22644  Odborní fyzioterapeuti pro neonatologii a pediatrii
22649  Ostatní fyzioterapeuti specialisté
2265   Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
22650  Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
2266   Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie
22661  Kliničtí logopedi
22662  Logopedi (kromě klinických logopedů)
22663  Audiologové (kromě lékařských audiologů)
22669  Ostatní specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie
2267   Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie
22671  Optometristé
22672  Ortoptisté
22673  Zrakoví terapeuti
22679  Ostatní specialisté v oblasti oční optiky a optometrie
2269   Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
22691  Ergoterapeuti se specializací
22692  Adiktologové
22693  Behaviorální analytici
22699  Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
23    Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
231   Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
2310   Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
23101  Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách
23102  Profesoři na vysokých školách
23103  Docenti na vysokých školách
23104  Odborní asistenti na vysokých školách
23105  Asistenti na vysokých školách
23106  Lektoři na vysokých školách
23107  Učitelé na vyšších odborných školách
232   Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání
2320   Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a lektoři dalšího vzdělávání 
23201  Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
23202  Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
23203  Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
23204  Lektoři dalšího vzdělávání
233   Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
2330   Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
23301  Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách
23302  Učitelé na konzervatořích
23303  Učitelé na 2. stupni základních škol
234   Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy
2341   Učitelé na 1. stupni základních škol
23411  Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol)
23412  Učitelé v přípravných třídách základních škol
2342   Učitelé v oblasti předškolní výchovy
23420  Učitelé v oblasti předškolní výchovy
235   Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
2351   Specialisté zaměření na metody výuky
23511  Specialisté metod výchovy a vzdělávání
23512  Školní inspektoři
23513  Specialisté pro tvorbu vzdělávacích programů
23514  Specialisté pro tvorbu učebních pomůcek
23515  Specialisté, metodičtí poradci pro výuku cizích jazyků
23519  Ostatní specialisté zaměření na metody výuky
2352   Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
23521  Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
23522  Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
23523  Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
23524  Učitelé na vyšších odborných školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
23525  Učitelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami
23526  Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
23527  Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami
23529  Ostatní učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
2353   Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
23530  Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
2354   Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách
23540  Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách
2355   Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
23550  Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
2356   Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách
23560  Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách
2359   Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
23591  Speciální pedagogové
23592  Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
23593  Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami)
23594  Pedagogové volného času
23599  Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
24    Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě
241   Specialisté v oblasti financí
2411   Specialisté v oblasti účetnictví
24111  Hlavní účetní
24112  Účetní auditoři
24113  Specialisté kalkulací, cen a nákladů
24114  Metodici účetnictví
24115  Rozpočtáři specialisté
24116  Daňoví specialisté a daňoví poradci
24119  Ostatní specialisté v oblasti účetnictví
2412   Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté
24121  Finanční poradci specialisté
24122  Investiční poradci specialisté
24123  Burzovní makléři
24124  Bankovní makléři
24125  Pojišťovací poradci specialisté
24129  Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství
2413   Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
24131  Metodici a analytici finančního trhu
24132  Specialisté vzniku pojištění a zajištění
24133  Specialisté likvidace pojistných událostí
24134  Specialisté tvorby bankovních produktů
24135  Specialisté řízení úvěrů
24136  Finanční analytici
24139  Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
242   Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení
2421   Specialisté v oblasti organizace a řízení práce
24210  Specialisté v oblasti organizace a řízení práce
2422   Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací
24221  Specialisté v oblasti řízení rizik
24222  Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy
24223  Specialisté v oblasti strategie
24224  Specialisté podpory podnikání, správci projektů
24225  Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací
24226  Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb
24227  Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
24228  Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
24229  Ostatní specialisté v oblasti politiky organizací
2423   Specialisté v oblasti personálního řízení
24230  Specialisté v oblasti personálního řízení
2424   Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
24240  Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
243    Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností
2431   Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu
24311  Specialisté v oblasti marketingu
24312  Specialisté v oblasti propagace a reklamy
24313  Specialisté průzkumu trhu
2432   Specialisté pro styk s veřejností
24320  Specialisté pro styk s veřejností
24333  Specialisté v oblasti prodeje a nákupu farmaceutických produktů
24339  Ostatní specialisté v oblasti prodeje produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)
2434   Specialisté v oblasti prodeje informačních a komunikačních technologií
24340  Specialisté v oblasti prodeje informačních a komunikačních technologií
2433   Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)
24331  Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií)
24332  Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin
24333  Specialisté v oblasti prodeje a nákupu farmaceutických produktů
24334  Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů
24335  Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů
24336  Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů 
24337  Specialisté v oblasti prodeje a nákupu služeb
24339  Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií)
2434   Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
24340  Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
25    Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií
251   Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací
2511   Systémoví analytici
25110  Systémoví analytici
2512   Vývojáři softwaru
25120  Vývojáři softwaru
2513   Vývojáři webu a multimédií
25130  Vývojáři webu a multimédií
2514   Programátoři počítačových aplikací
25140  Programátoři počítačových aplikací specialisté
2519   Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
25190  Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
252   Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí
2521   Návrháři a správci databází
25210  Návrháři a správci databází
2522   Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
25220  Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
2523   Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)
25230      Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)
2529   Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
25290  Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
26    Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech
261   Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech
2611   Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci
26111  Advokáti
26112  Státní zástupci
26113  Advokátní koncipienti
26114  Právní čekatelé státního zastupitelství
26119  Ostatní specialisté příbuzní advokátům a státním zástupcům
2612   Soudci a příbuzní pracovníci
26121  Soudci
26122  Vyšší soudní úředníci
26123  Asistenti soudců
26124  Justiční čekatelé
26129  Ostatní pracovníci příbuzní soudcům
2619   Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
26191  Exekutoři
26192  Notáři
26193  Exekutorští koncipienti a kandidáti
26194  Notářští koncipienti a kandidáti
26195  Podnikoví právníci
26196  Právníci legislativci
26199  Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
262   Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech
2621   Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů
26211  Specialisté archiváři
26212  Specialisté kurátoři
26213  Správci památkových objektů, kasteláni
2622   Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
26220  Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
263   Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech
2631   Specialisté v oblasti ekonomie
26311  Specialisté v oblasti národohospodářství
26312  Specialisté v oblasti podnikové ekonomie
2632   Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech
26321  Výzkumní a vývojoví pracovníci v oboru sociologie, antropologie a v příbuzných oborech
26322  Sociologové
26323  Archeologové
26324  Geografové
26325  Etnologové
26326  Antropologové
26329  Ostatní specialisté v oborech příbuzných sociologii a antropologii
2633   Filozofové, historici a politologové
26330  Filozofové, historici a politologové
2634   Psychologové
26341  Kliničtí psychologové
26342  Psychologové ve zdravotnictví (kromě klinických psychologů)
26343  Pedagogičtí psychologové
26344  Sportovní psychologové
26345  Osobní, rodinní a sociální psychologové
26349  Ostatní psychologové
2635   Specialisté v sociální oblasti
26351  Sociální pracovníci specialisté a další specialisté v sociální oblasti ve veřejné správě
26352  Sociální pracovníci specialisté v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)
26353  Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o zdravotně postižené
26354  Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)
26355  Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)
26356  Sociální pracovníci specialisté v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
26357  Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)
26359  Ostatní specialisté v sociální oblasti
2636   Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech
26360  Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech
264   Spisovatelé, novináři a jazykovědci
2641   Spisovatelé a příbuzní pracovníci
26410  Spisovatelé a příbuzní pracovníci
2642   Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci
26421  Šéfredaktoři a editoři
26422  Redaktoři (kromě technických)
26423  Techničtí redaktoři
26424  Novináři
26429  Ostatní specialisté v oblasti žurnalistiky
2643   Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci
26431  Překladatelé a tlumočníci
26432  Jazykovědci
265   Výkonní umělci a příbuzní specialisté
2651   Výtvarní umělci
26511  Sochaři
26512  Umělečtí malíři
26513  Umělečtí grafici
26514  Umělečtí konzervátoři, restaurátoři a preparátoři
26519  Ostatní výtvarní umělci
2652   Hudebníci, zpěváci a skladatelé
26521  Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé
26522  Hudební skladatelé
26523  Dirigenti, kapelníci, primáši
26524  Koncertní mistři, sbormistři
26525  Instrumentalisté
26529  Ostatní hudebníci
2653   Tanečníci a choreografové
26531  Taneční a baletní mistři
26532  Tanečníci baletu
26533  Tanečníci (kromě baletu)
26534  Choreografové
26539  Ostatní umělci příbuzní tanečníkům
2654   Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté
26541  Režiséři
26542  Dramaturgové
26543  Produkční
26544  Hlavní kameramani
26549  Ostatní specialisté v rozhlasu, televizi, filmu a divadle
2655   Herci
26550  Herci
2656   Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři
26561  Televizní moderátoři
26562  Rozhlasoví moderátoři
26569  Ostatní moderátoři
2659   Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení
26590  Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
3    Techničtí a odborní pracovníci
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
31    Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky
311   Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech
3111   Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
31111  Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)
31112  Technici v oblasti fyziky
31113  Technici v oblasti geologie
31114  Technici v oblasti geofyziky
31115  Technici v oblasti meteorologie
31116  Technici v oblasti astronomie
31117  Technici v oblasti metrologie
31119  Technici v ostatních chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
3112   Stavební technici
31121  Stavební technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
31122  Stavební technici projektanti, konstruktéři
31123  Stavební technici technologové, normovači
31124  Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu
31125  Stavební technici kontroly kvality, laboranti
31126  Stavební technici provozní
31127  Dispečeři stavební výroby
31128  Technici požární ochrany, revizní technici staveb
31129  Ostatní stavební technici
3113   Elektrotechnici a technici energetici
31131  Elektrotechnici a technici energetici ve výzkumu a vývoji
31132  Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři
31133  Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači
31134  Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
31135  Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti
31136  Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení
31137  Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice
31138  Revizní technici v elektrotechnice a energetice
31139  Ostatní elektrotechnici a technici energetici
3114   Technici elektronici
31141  Technici elektronici ve výzkumu a vývoji
31142  Technici elektronici projektanti, konstruktéři
31143  Technici elektronici technologové, normovači
31144  Technici elektronici přípravy a realizace investic, inženýringu
31145  Technici elektronici kontroly kvality, laboranti
31146  Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení
31147  Technici dispečeři v elektronice
31148  Revizní technici v elektronice
31149  Ostatní technici elektronici
3115   Strojírenští technici
31151  Strojírenští technici ve výzkumu a vývoji
31152  Strojírenští technici projektanti, konstruktéři
31153  Strojírenští technici technologové, normovači
31154  Strojírenští technici přípravy a realizace investic, inženýringu
31155  Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti
31156  Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení
31157  Technici dispečeři strojírenské výroby
31158  Revizní technici ve strojírenství, technici STK
31159  Ostatní strojírenští technici
3116   Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
31161  Chemičtí technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech
31162  Chemičtí technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech
31163  Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
31164  Chemičtí technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech
31165  Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
31166  Chemičtí technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
31167  Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech
31169  Ostatní technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
3117   Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
31171  Důlní a hutní technici pro rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech
31172  Důlní a hutní technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech
31173  Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
31174  Důlní a hutní technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech
31175  Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
31176  Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
    31177  Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech
31178  Důlní a hutní revizní technici, báňští inspektoři
31179  Ostatní důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
3118   Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech
31181  Technici kartografové
31182  Technici zeměměřiči
31183  Technici geografové
31189  Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví
3119   Technici v ostatních průmyslových oborech
31191  Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech
31192  Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech
31193  Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
31194  Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních průmyslových oborech
31195  Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech
31196  Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech
31197  Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech
31198  Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií
31199  Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení
312   Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví
3121   Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství
31211  Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby
31212  Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti hutní výroby
31213  Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti slévárenství
3122   Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)
31221  Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice
31222  Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice
31223  Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství
31224  Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství
31225  Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii
31226  Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví
31227  Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie
31228  Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství
31229  Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě
3123   Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
31230  Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
313   Operátoři velínů
3131   Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla
31311  Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie
31312  Operátoři velínů na výrobu a rozvod tepla
3132   Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení
31321  Operátoři velínů spaloven
31322  Operátoři velínů vodárenských a vodohospodářských zařízení
3133   Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)
31330  Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)
3134   Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu
31340  Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu
3135   Operátoři velínů na zpracování kovů
31351  Operátoři velínů v hutní výrobě
31352  Operátoři velínů ve slévárenství
31353  Operátoři velínů v kovovýrobě
31354  Operátoři velínů ve válcovnách plechu
31359  Ostatní operátoři velínů na zpracování kovů
3139   Operátoři velínů jinde neuvedení
31391  Operátoři velínů v betonárnách
31392  Operátoři velínů montážních linek
31399  Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení
314   Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech
3141   Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)
31411  Technici v oboru biologie
31412  Technici v oboru botanika
31413  Technici v oboru zoologie
31414  Technici v oboru ekologie
31415  Laboranti v biologických a příbuzných oborech
31419  Technici v ostatních oborech příbuzných biologii (kromě zdravotnických)
3142   Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
31421  Technici agronomové
31422  Zootechnici
31423  Zahradní technici
31424  Technici v oblasti rybářství
31425  Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
31429  Ostatní technici v oblasti zemědělství
3143   Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
31430  Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
315   Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy
3151   Lodní technici
31510  Lodní technici
3152   Lodní důstojníci a lodivodi
31520  Lodní důstojníci a lodivodi
3153   Piloti, navigátoři a palubní technici
31531  Piloti
31532  Letečtí navigátoři
31533  Letečtí instruktoři
31534  Palubní technici letadel
31535  Palubní operátoři
31536  Operátoři bezpilotních letadel (dronů)
3154   Řídící letového provozu
31540  Řídící letového provozu
3155   Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu
31550  Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu
32    Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
321   Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti
3211   Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení
32111  Radiologičtí technici
32112  Radiologičtí asistenti
32113  Biomedicínští technici
32119  Ostatní technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení
3212   Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví
32121  Zdravotní laboranti
32122  Laboratorní asistenti
32129  Ostatní odborní laboranti v oblasti zdravotnictví
3213   Farmaceutičtí asistenti
32130  Farmaceutičtí asistenti
3214   Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky
32141  Technici v oblasti ortotiky a protetiky
32142  Zubní technici
32143  Ortotici-protetici
32144  Asistenti zubních techniků
32149  Ostatní odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky
322   Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace
3221   Všeobecné sestry bez specializace
32211  Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester)
32213  Dětské sestry bez specializace
3222   Porodní asistentky bez specializace
32220  Porodní asistentky bez specializace
323   Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny
3230   Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny
32300  Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny
324   Veterinární technici a asistenti
3240   Veterinární technici a asistenti
32400  Veterinární technici a asistenti
325   Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
3251   Dentální hygienisti
32510  Dentální hygienisti
3252   Technici pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu
32520  Technici pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu
3253   Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče
32530  Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče
3254   Odborní pracovníci v oblasti oční optiky
32540  Odborní pracovníci v oblasti oční optiky
3255   Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace
32551  Fyzioterapeuti bez specializace
32553  Odborní maséři ve zdravotnictví
32559  Ostatní odborní pracovníci v oblasti rehabilitace
3256   Praktické sestry
32560  Praktické sestry
3257   Asistenti ochrany veřejného zdraví
32570  Asistenti ochrany veřejného zdraví
3258   Zdravotničtí záchranáři
32580  Zdravotničtí záchranáři
3259   Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
32591  Ergoterapeuti bez specializace
32592  Nutriční asistenti
32593  Asistenti behaviorálních analytiků, behaviorální technici
32599  Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
33    Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě
331   Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech
3311   Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
33110  Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
3312   Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
33121  Odborní poradci v peněžnictví
33122  Přepážkoví konzultanti v peněžnictví
33129  Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
3313   Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky
33131  Odborní účetní všeobecní
33132  Odborní účetní mzdoví
33133  Odborní účetní finanční a investiční
33134  Odborní plánovači a odborní účetní materiáloví
33135  Odborní fakturanti
33136  Odborní pracovníci financování a úvěrování
33137  Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů
33138  Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce
33139  Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky
3314   Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
33141  Odborní pracovníci v oblasti matematiky
33142  Odborní pracovníci v oblasti statistiky
33143  Odborní pracovníci v oblasti pojistné matematiky
3315   Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři
33151  Odhadci a zbožíznalci
33152  Likvidátoři
332   Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři
3321   Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
33211  Odborní pojišťovací poradci
33212  Přepážkoví konzultanti v pojišťovnách
33219  Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
3322   Obchodní zástupci
33220  Obchodní zástupci
3323   Nákupčí
33230  Nákupčí
3324   Obchodní makléři
33240  Obchodní makléři
333   Zprostředkovatelé služeb
3331   Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti
33311  Odbytoví agenti
33312  Agenti dopravy a přepravy
33313  Celní deklaranti
3332   Organizátoři konferencí a událostí
33320  Organizátoři konferencí a událostí
3333   Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
33331  Odborní zprostředkovatelé práce
33332  Odborní pracovníci trhu práce
33333  Odborní pracovníci evidence a podpory
33334  Odborní pracovníci rekvalifikací
33335  Odborní pracovníci zahraniční zaměstnanosti
33336  Odborní kontroloři služeb zaměstnanosti
33337  Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
33339  Ostatní odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
3334   Realitní makléři
33340  Realitní makléři
3339   Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
33391  Pracovníci v oblasti marketingu, propagace a reklamy
33392  Obchodní referenti
33393  Aukcionáři (dražebníci)
33394  Sportovní agenti
33395  Umělečtí agenti
33396  Kulturní referenti
33397  Reklamační referenti
33399  Ostatní zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
334   Odborní administrativní pracovníci a asistenti
3341   Vedoucí v oblasti administrativních agend
33411  Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků
33412  Vedoucí všeobecných sekretářů
33413  Vedoucí pracovníků pro zadávání dat a zpracování textů
33414  Vedoucí pokladníků a přepážkových pracovníků
33415  Vedoucí pracovníků informačních služeb
33416  Vedoucí úředníků pro zpracování číselných údajů
33417  Vedoucí úředníků v logistice
33419  Vedoucí ostatních úředníků
3342   Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
33420  Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
3343   Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
33431  Odborní asistenti v administrativě
33432  Odborní pracovníci hospodářské správy
33433  Odborní pracovníci organizace a řízení
33434  Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů
33435  Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO)
33436  Odborní pracovníci zahraničních vztahů a služeb, vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
33437  Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
33438  Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy
33439  Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
3344   Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví
33440  Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví
335   Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací
3351   Pracovníci Celní správy ČR
33511  Vrchní referenti Celní správy ČR
33512  Asistenti Celní správy ČR
33513  Vrchní asistenti Celní správy ČR
33514  Inspektoři Celní správy ČR
33515  Vrchní inspektoři Celní správy ČR
33516  Komisaři Celní správy ČR
33517  Vrchní komisaři Celní správy ČR
33518  Radové Celní správy ČR
33519  Ostatní pracovníci Celní správy ČR
3352   Pracovníci veřejné správy v oblasti daní
33520  Pracovníci veřejné správy v oblasti daní
3353   Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
33530  Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
3354   Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení
33540  Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení
3355   Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR
33551  Inspektoři Policie ČR
33552  Vrchní inspektoři Policie ČR
33553  Komisaři Policie ČR
33554  Vrchní komisaři Policie ČR
33555  Radové Policie ČR
3359   Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení
33590  Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení
34    Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech
341   Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní
3411   Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech
34111  Právní asistenti
34112  Soudní vykonavatelé
34113  Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostích a detektivních agentur
34119  Ostatní odborní pracovníci v právní oblasti a příbuzných oborech
3412   Odborní pracovníci v sociální oblasti
34121  Sociální pracovníci a ostatní odborní pracovníci v sociální oblasti ve veřejné správě
34122  Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)
34123  Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené
34124  Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)
34125  Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)
34126  Sociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
34127  Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)
34129  Ostatní odborní pracovníci v sociální oblasti
3413   Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech
34130  Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech
342   Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness
3421   Atleti a ostatní profesionální sportovci
34210  Atleti a ostatní profesionální sportovci
3422   Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů
34221  Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách)
34222  Sportovní trenéři a instruktoři na školách se sportovním zaměřením
34223  Úředníci sportovních klubů
3423   Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
34230  Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
343   Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři
3431   Fotografové
34311  Umělečtí, reklamní fotografové
34312  Fotoreportéři
34313  Techničtí fotografové
34319  Ostatní fotografové
3432   Aranžéři a příbuzní pracovníci
34321  Aranžéři
34322  Návrháři interiérů
34323  Návrháři dekorací, rekvizit, kostýmů
34324  Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační
34325  Návrháři (modeláři) výstavních modelů
34329  Ostatní pracovníci příbuzní aranžérům
3433   Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách
34331  Konzervátoři (kromě uměleckých)
34332  Restaurátoři (kromě uměleckých)
34333  Preparátoři (kromě uměleckých)
34334  Odborní správci výstav a depozitářů
34339  Ostatní odborní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách
3434   Šéfkuchaři a šéfcukráři
34341  Šéfkuchaři v jídelnách, menzách
34342  Šéfkuchaři v hotelových restauracích
34343  Šéfkuchaři v pohostinství
34344  Šéfcukráři
34349  Ostatní šéfkuchaři
3435   Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury
34351  Asistenti režie
34352  Asistenti choreografie
34353  Asistenti audiovize
34354  Komparzisté
34355  Kaskadéři
34359  Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení
35    Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií
351   Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci
3511   Technici provozu informačních a komunikačních technologií
35110  Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
3512   Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií
35120  Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií
3513   Technici počítačových sítí a systémů
35130  Technici počítačových sítí a systémů
3514   Správci webu
35140  Správci webu
352   Technici v oblasti telekomunikací a vysílání
3521   Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů
35211  Zvukaři a osvětlovači
35212  Technici videozáznamů
35213  Technici audiovize
35214  Technici promítacích zařízení
35219  Ostatní technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů
3522   Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35221  Technici ve výzkumu a vývoji v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35222  Technici projektanti, konstruktéři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35223  Technici technologové v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35224  Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35225  Technici kontroly kvality, laboranti v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35226  Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35227  Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35228  Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35229  Ostatní technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
4    Úředníci
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
41    Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
411   Všeobecní administrativní pracovníci
4110   Všeobecní administrativní pracovníci
41100  Všeobecní administrativní pracovníci
412   Sekretáři (všeobecní)
4120   Sekretáři (všeobecní)
41200  Sekretáři (všeobecní)
413   Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
4131   Pracovníci pro zpracování textů, písaři
41311  Pracovníci pro zpracování textů
41312  Písaři
4132   Pracovníci pro zadávání dat
41321  Operátoři počítačů pro vkládání dat
41322  Operátoři počítačů pro kontrolu dat
41323  Operátoři počítačů pro třídění a evidenci dat
42    Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech
421   Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v
     příbuzných oborech
4211   Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech
42111  Pokladníci ve finančních institucích
42112  Pokladníci na poštách
42113  Přepážkoví pracovníci na poštách
42114  Směnárníci
42119  Ostatní pracovníci příbuzní pokladníkům ve finančních institucích
4212   Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech
42121  Bookmakeři
42122  Úředníci sázkových kanceláří
42123  Krupiéři
42124  Pracovníci heren (kromě krupiérů)
4213   Zastavárníci a půjčovatelé peněz
42130  Zastavárníci a půjčovatelé peněz
4214   Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci
42140  Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci
422   Pracovníci informačních služeb
4221   Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)
42211  Konzultanti a organizátoři zájezdů
42212  Úředníci cestovních kanceláří a agentur
42219  Ostatní pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)
4222   Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
42220  Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
4223   Operátoři telefonních panelů
42230  Operátoři telefonních panelů
4224   Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
42240  Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
4225   Pracovníci v informačních kancelářích
42250  Pracovníci v informačních kancelářích
4226   Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)
42260  Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)
4227   Tazatelé průzkumů
42270  Tazatelé průzkumů
4229   Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení
42290  Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení
43    Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice
431   Úředníci pro zpracování číselných údajů
4311   Úředníci v oblasti účetnictví
43111  Účetní všeobecní
43112  Účetní finanční a investiční
43113  Účetní materiáloví
43114  Pracovníci kalkulací, cen a nákladů
43115  Fakturanti
43119  Ostatní úředníci v oblasti účetnictví
4312   Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví
43121  Úředníci v oblasti statistiky
43122  Úředníci v oblasti financí
43123  Úředníci v oblasti daní
43124  Úředníci v oblasti peněžnictví
43125  Úředníci v oblasti pojišťovnictví
43129  Ostatní úředníci v oblasti finančnictví
4313   Mzdoví účetní
43130  Mzdoví účetní
432   Úředníci v logistice
4321   Úředníci ve skladech
43210  Úředníci ve skladech
4322   Úředníci ve výrobě
43220  Úředníci ve výrobě
4323   Pracovníci v dopravě a přepravě
43231  Mistři v dopravě
43232  Dopravní dispečeři
43233  Provozní technici v dopravě
43234  Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti
43235  Výpravčí
43236  Dozorčí přepravy a depa
43237  Komandující
43238  Nádražní
43239  Ostatní pracovníci v dopravě a přepravě
44    Ostatní úředníci
441   Ostatní úředníci
4411   Knihovníci
44110  Knihovníci
4412   Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)
44121  Pracovníci vnitřní poštovní služby
44122  Kontroloři poštovního provozu
44123  Pracovníci poštovní přepravy
44124  Třídiči poštovních zásilek
44125  Doručovatelé listovních poštovních zásilek
44126  Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek
44129  Ostatní pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)
4413   Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci
44130  Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci
4415   Pracovníci evidence dat a archivů
44150  Pracovníci evidence dat a archivů
4416   Personální referenti
44160  Personální referenti
4419   Úředníci jinde neuvedení
44191  Úředníci vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
44192  Úředníci zahraničních vztahů a služeb
44193  Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
44194  Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy
44199  Ostatní úředníci jinde neuvedení
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
5    Pracovníci ve službách a prodeji
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
51    Pracovníci v oblasti osobních služeb
511   Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu
5111   Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě
51111  Stevardi a letušky v letadlech
51112  Obslužní pracovníci v dopravě (kromě stevardů a letušek v letadlech)
5112   Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě
51121  Vlakvedoucí v osobní dopravě
51122  Průvodčí vlaků v osobní dopravě
51123  Revizoři v osobní dopravě
51129  Ostatní průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě
5113   Průvodci, delegáti v cestovním ruchu
51131  Průvodci a delegáti v cestovním ruchu
51132  Průvodci v kulturních zařízeních
51133  Horští průvodci
51139  Ostatní průvodci
512   Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři
5120   Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři
51201  Kuchaři (kromě šéfkuchařů)
51202  Kuchaři speciálních diet
51203  Pomocní kuchaři
513   Číšníci, servírky, barmani a příbuzní pracovníci
5131   Číšníci a servírky
51310  Číšníci a servírky
5132   Barmani a příbuzní pracovníci
51321  Barmani
51322  Baristé 
51329  Ostatní pracovníci příbuzní barmanům
514   Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech
5141   Kadeřníci
51410  Kadeřníci
5142   Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech
51421  Kosmetici a maskéři
51422  Manikéři a pedikéři
51423  Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví)
51429  Ostatní pracovníci v oborech příbuzných kosmetice
515   Provozní pracovníci
5151   Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení
51511  Vedoucí provozu školních jídelen a menz
51512  Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz)
51513  Vedoucí provozu sportovních zařízení
51519  Vedoucí provozu v ostatních zařízeních
5152   Hospodyně v domácnostech a provozovatelé malých penzionů
51521  Hospodyně v domácnostech
51522  Provozovatelé malých penzionů
5153   Správci objektů
51530  Správci objektů
516   Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb
5161   Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech
51610  Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech
5162   Osobní sluhové a příbuzní pracovníci
51620  Osobní sluhové a příbuzní pracovníci
5163   Pracovníci v pohřebnictví
51630  Pracovníci v pohřebnictví
5164   Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci
51641  Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo
51642  Chovatelé a ošetřovatelé laboratorních zvířat
51643  Chovatelé a ošetřovatelé služebních zvířat
51644  Instruktoři výcviku služebních zvířat
51645  Cvičitelé zvířat jiných než služebních
51649  Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci
5165   Instruktoři autoškoly
51650  Instruktoři autoškoly
5169   Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení
51690  Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení
52    Pracovníci v oblasti prodeje
521   Stánkoví a pouliční prodavači potravin
5211   Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)
52110  Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)
5212   Pouliční prodavači rychlého občerstvení
52120  Pouliční prodavači rychlého občerstvení
522   Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách
5221   Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen 
52210  Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen
5222   Vedoucí pracovních týmů v prodejnách
52220  Vedoucí pracovních týmů v prodejnách
5223   Prodavači v prodejnách
52231  Prodavači smíšeného zboží
52232  Prodavači potravinářského zboží
52233  Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků
52234  Prodavači drogistického zboží, kosmetiky
52235  Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie
52236  Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb
52237  Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu
52238  Prodavači sportovních potřeb
52239  Prodavači ostatního zboží v prodejnách
523   Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek
5230   Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek
52301  Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních
52302  Pokladníci v organizacích
52303  Pokladníci v prodejnách
52304  Pokladníci a prodavači vstupenek v kulturních zařízeních
52305  Pokladníci a prodavači jízdenek v osobní dopravě
52309  Ostatní pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek
524   Ostatní pracovníci v oblasti prodeje
5241   Modelky a manekýni
52410  Modelky a manekýni
5242   Předváděči zboží
52420  Předváděči zboží
5243   Podomní prodejci
52430  Podomní prodejci
5244   Prodejci po telefonu
52440  Prodejci po telefonu
5245   Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků 
52450  Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků 
5246   Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení
52460  Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení
5249   Pracovníci v půjčovnách a ostatní pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení
52491  Pracovníci v půjčovnách
52499  Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení
53    Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a v příbuzných oblastech
531   Pracovníci péče o děti, asistenti pedagogů
5311   Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech
53111  Zdravotničtí pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních
53112  Pracovníci péče o děti v domácnostech
53113  Pracovníci péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolských zařízeních
53119  Ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních
5312   Asistenti pedagogů
53121  Asistenti učitelů
53122  Asistenti vychovatelů
53123  Asistenti pedagogů v poradenských zařízeních 
532   Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti
5321   Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče
53211  Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče
53212  Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče
53213  Koordinační pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče
53223  Koordinační pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče
53219  Ostatní pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče
5322   Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče
53221  Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče
53222  Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a pečovatelé domácí péče
53229  Ostatní pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče
5329   Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení
53293  Autoptičtí laboranti
53294  Zubní instrumentáři
53295  Sanitáři
53296  Řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby
53299  Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení
54    Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
541   Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
5411   Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany
54111  Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR
54112  Příslušníci operačních středisek HZS ČR
54113  Zaměstnanci ve vojenských hasičských jednotkách
54114  Hasiči podnikových sborů
54115  Hasiči dobrovolných sborů obcí
54116  Hasiči dobrovolných sborů podniků
54119  Ostatní příslušníci     HZS ČR
5412   Policisté
54121  Referenti Policie ČR
54122  Vrchní referenti Policie ČR
54123  Asistenti Policie ČR
54124  Vrchní asistenti Policie ČR
54125  Strážníci
5413   Pracovníci vězeňské služby
54131  Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR
54132  Asistenti Vězeňské služby ČR
54133  Vrchní asistenti Vězeňské služby ČR
54134  Inspektoři Vězeňské služby ČR
54135  Vrchní inspektoři Vězeňské služby ČR
54136  Komisaři Vězeňské služby ČR
54137  Vrchní komisaři Vězeňské služby ČR
54138  Radové Vězeňské služby ČR
54139  Ostatní pracovníci vězeňské služby
5414   Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur
54141  Vrátní
54142  Pracovníci ostrahy, strážní
54143  Osobní, tělesní strážci
54144  Operátoři bezpečnostních služeb
54149  Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur
5419   Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení
54191  Plavčíci, strážci pláží
54192  Pracovníci horské záchranné služby
54193  Vodní záchranáři
54194  Strážci přírody
54199  Ostatní pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
6    Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
61    Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství
611   Zahradníci a pěstitelé
6111   Pěstitelé zemědělských plodin
61110  Pěstitelé zemědělských plodin
6112   Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
61120  Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
6113   Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách
61131  Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin
61132  Zahradníci krajináři
61133  Zahradníci floristé a květináři
61134  Zahradníci sadovníci a školkaři
61135  Zahradníci zelináři
61136  Zahradníci travnatých ploch, greenkeepeři
61139  Ostatní zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách
6114   Pěstitelé smíšených plodin
61140  Pěstitelé smíšených plodin
612   Chovatelé zvířat pro trh
6121   Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)
61211  Chovatelé a ošetřovatelé koní
61212  Chovatelé a ošetřovatelé prasat
61213  Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí
61214  Chovatelé a ošetřovatelé kožešinových zvířat
61219  Chovatelé ostatních hospodářských zvířat (kromě drůbeže)
6122   Chovatelé drůbeže
61220  Chovatelé drůbeže
6123   Včelaři a chovatelé bource morušového
61230  Včelaři a chovatelé bource morušového
6129   Chovatelé zvířat jinde neuvedení
61290  Chovatelé zvířat jinde neuvedení
613   Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství
6130   Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství
61300  Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství
62    Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti
621   Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
6210   Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
62101  Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa
62102  Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva
62109  Ostatní kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
622   Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti
6221   Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
62210  Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
6222   Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách
62220  Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách
6223   Rybáři na moři
62230  Rybáři na moři
6224   Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti
62240  Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti
63    Farmáři, rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé
631   Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
6310   Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
63100  Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
632   Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě
6320   Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě
63200  Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě
633   Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
6330   Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
63300  Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
634   Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé
6340   Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé
63400  Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
7    Řemeslníci a opraváři
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
71    Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)
711   Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby
7111   Pracovníci montovaných staveb
71110  Pracovníci montovaných staveb
7112   Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb
71121  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)
71122  Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva)
71123  Dlaždiči
71124  Montéři suchých staveb
7113   Kameníci, řezači a brusiči kamene
71130  Kameníci, řezači a brusiči kamene
7114   Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci
71140  Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci
7115   Tesaři a stavební truhláři
71151  Tesaři
71152  Stavební truhláři
7119   Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby
71191  Stavební údržbáři budov a inženýrských děl
71192  Kvalifikovaní pracovníci demoličních prací
71193  Lešenáři
71194  Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)
71195  Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby
71199  Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení
712   Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb
7121   Pokrývači
71210  Pokrývači
7122   Podlaháři a obkladači
71221  Podlaháři (kromě parketářů)
71222  Parketáři
71223  Obkladači
7123   Štukatéři a omítkáři
71231  Štukatéři
71232  Omítkáři
7124   Izolatéři
71240  Izolatéři
7125   Sklenáři
71250  Sklenáři
7126   Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři
71261  Stavební instalatéři
71262  Instalatéři plynovodů
71263  Instalatéři vodovodů
71264  Instalatéři ústředního topení
71265  Potrubáři
71266  Stavební zámečníci
71267  Stavební klempíři
7127   Mechanici klimatizací a chladicích zařízení
71270  Mechanici klimatizací a chladicích zařízení
713   Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov
7131   Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři
71311  Malíři interiérů
71312  Stavební lakýrníci a natěrači
71313  Tapetáři
7132   Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)
71321  Lakýrníci automobilů a jiných vozidel
71322  Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků
71323  Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků
71324  Lakýrníci a natěrači plastových výrobků
71329  Ostatní lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)
7133   Pracovníci povrchového čištění budov, kominíci
71331  Čističi vnějších plášťů budov
71332  Kominíci
71339  Ostatní pracovníci povrchového čištění budov
72    Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech
721   Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci
7211   Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách
72111  Modeláři slévárenští
72112  Formíři a jádraři ve slévárnách
72113  Slévači
7212   Svářeči, řezači plamenem a páječi
72121  Svářeči
72122  Řezači plamenem
72123  Páječi
7213   Pracovníci na zpracování plechu
72131  Klempíři (kromě stavebních)
72132  Karosáři a autoklempíři
72133  Montéři kotláři (včetně opravářů)
72139  Ostatní pracovníci na zpracování plechu
7214   Montéři kovových konstrukcí
72140  Montéři kovových konstrukcí
7215   Montéři lan a zdvihacích zařízení
72150  Montéři lan a zdvihacích zařízení
722   Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci
7221   Kováři
72210  Kováři
7222   Nástrojaři a příbuzní pracovníci
72221  Nástrojaři
72222  Zámečníci strojů
72223  Provozní zámečníci, údržbáři
72224  Strojírenští kovodělníci
72225  Rytci kovů
72226  Puškaři
72229  Ostatní pracovníci příbuzní nástrojařům
7223   Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)
72231  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů
72232  Seřizovači a obsluha konvenčních fréz
72233  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení
72234  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání
72235  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na hoblování
72236  Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání
72237  Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů
72239  Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)
7224   Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů
72241  Brusiči nástrojů a kovů
72242  Leštiči nástrojů a kovů
72243  Ostřiči nástrojů a kovů
723   Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)
7231   Mechanici a opraváři motorových vozidel
72311  Mechanici a opraváři osobních automobilů
72312  Mechanici a opraváři nákladních automobilů
72313  Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů
72314  Mechanici a opraváři motorek
72319  Mechanici a opraváři ostatních motorových vozidel
7232   Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení
72320  Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení
7233   Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů     a zařízení
72331  Mechanici a opraváři lodních motorů, trupů a zařízení
72332  Mechanici a opraváři kolejových vozidel
72333  Mechanici a opraváři obráběcích strojů
72334  Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení
72335  Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení
72336  Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení
72337  Mechanici a opraváři mechanických částí energetických zařízení a elektropřístrojů
72339  Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů)
7234   Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci
72340  Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci
73    Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie
731   Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel
7311   Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení
73111  Výrobci, mechanici a opraváři hodin
73112  Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)
73113  Výrobci, mechanici a opraváři optických a fotografických přístrojů
73119  Výrobci, mechanici a opraváři ostatních přesných přístrojů a zařízení
7312   Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči
73121  Výrobci a opraváři hudebních nástrojů
73122  Ladiči hudebních nástrojů
7313   Klenotníci, zlatníci a šperkaři
73130  Klenotníci, zlatníci a šperkaři
7314   Keramici a pracovníci v příbuzných oborech
73141  Umělečtí keramici
73142  Keramici (kromě uměleckých)
73149  Ostatní řemeslní pracovníci v keramice
7315   Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob
73151  Umělečtí skláři a umělečtí sklenáři
73152  Skláři dutého, lisovaného a technického skla
73153  Brusiči skla
73154  Výrobci bižuterie
73155  Výrobci skleněných ozdob
7316   Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů
73161  Malíři skla a keramiky
73162  Rytci a leptaři skla
73163  Umělečtí rytci a leptaři
73169  Ostatní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů
7317   Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů
73171  Řezbáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech
73172  Umělečtí truhláři a řezbáři
73173  Umělečtí zpracovatelé proutí
73179  Ostatní tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů
7318   Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
73180  Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
7319   Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení
73191  Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů
73192  Umělečtí štukatéři, kašéři a pracovníci v příbuzných oborech
73193  Umělečtí kameníci
73199  Ostatní pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel
732   Pracovníci polygrafie
7321   Pracovníci přípravy tisku
73210  Pracovníci přípravy tisku
7322   Tiskaři
73220  Tiskaři
7323   Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih
73230  Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih
74    Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky
741   Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení
7411   Stavební a provozní elektrikáři
74110  Stavební a provozní elektrikáři
7412   Elektromechanici
74121  Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)
74122  Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích
74123  Provozní elektromechanici
7413   Montéři a opraváři elektrických vedení
74131  Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení
74132  Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení
742   Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií
7421   Mechanici a opraváři elektronických přístrojů
74210  Mechanici a opraváři elektronických přístrojů
7422   Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií
74220  Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií
75    Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech
751   Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci
7511   Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci
75111  Řezníci a uzenáři
75112  Porážeči zvířat, bourači masa
75119  Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci
7512   Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek
75121  Pekaři
75122  Cukráři (kromě šéfcukrářů)
75123  Výrobci cukrovinek
7513   Výrobci mléčných produktů
75131  Mlékaři
75132  Výrobci sýrů
75139  Ostatní výrobci mléčných produktů
7514   Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů
75140  Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů
7515   Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci
75151  Ochutnávači, degustátoři
75152  Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti
75153  Sládci a sladovníci
75154  Vinaři
7516   Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků
75160  Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků
752   Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci
7521   Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva
75210  Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva
7522   Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
75220  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
7523   Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
75231  Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
75232  Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
753   Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech
7531   Krejčí, kožešníci a kloboučníci
75311  Krejčí
75312  Kožešníci
75313  Kloboučníci
7532   Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci
75321  Modeláři oděvů
75322  Modeláři technické konfekce
75323  Střihači textilu, kůží a podobných materiálů
75329  Ostatní pracovníci příbuzní modelářům oděvů a střihačům
7533   Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech 
75330  Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech 
7534   Čalouníci a příbuzní pracovníci
75341  Čalouníci nábytku
75342  Čalouníci dopravních prostředků
75343  Výrobci matrací
75349  Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci
7535   Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci
75350  Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci
7536   Obuvníci a příbuzní pracovníci
75361  Výrobci a opraváři obuvi
75362  Výrobci a opraváři kožené galanterie (kromě sedlářů)
75363  Sedláři
75369  Ostatní pracovníci v oborech příbuzných obuvnictví
754   Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech
7541   Potápěči
75410  Potápěči
7542   Střelmistři
75420  Střelmistři
7543   Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)
75430  Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)
7544   Hubitelé škůdců
75440  Hubitelé škůdců
7549   Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení
75491  Báňští záchranáři a mechanici báňské záchranné služby
75492  Modeláři a formíři (kromě modelářů a formířů ve slévárenství)
75499  Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
8    Obsluha strojů a zařízení, montéři
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
81    Obsluha stacionárních strojů a zařízení
811   Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin
8111   Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)
81111  Horníci v uhelných dolech (převážně ruční)
81112  Horníci v rudných dolech (převážně ruční)
81113  Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční)
81114  Horníci hlubinné těžby strojní
81115  Horníci povrchové těžby strojní
81116  Obsluha razicích strojů, štítů, strojníci tuneláři
81117  Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel
81118  Strojníci báňských zařízení
81119  Obsluha ostatních důlních zařízení
8112   Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin
81121  Obsluha zařízení na úpravu rudných surovin
81122  Obsluha zařízení na úpravu nerudných surovin
8113   Vrtači a příbuzní pracovníci
81131  Vrtači při ropných nebo plynových vrtech
81132  Vrtači při stavebních činnostech
81133  Vrtači při geologických a hydrologických průzkumech
81139  Ostatní vrtači a příbuzní pracovníci
8114   Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů
81141  Obsluha strojů na výrobu stavebních hmot
81142  Obsluha strojů na výrobu výrobků z kamene
81149  Obsluha strojů na výrobu ostatních výrobků z nerostů
812   Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
8121   Obsluha zařízení na zpracování kovů
81211  Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů)
81212  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)
81213  Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů
81214  Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů
81215  Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách
81216  Obsluha kovacích lisů a bucharů
81219  Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů
8122   Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
81221  Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
81222      Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
813   Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů
8131   Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu
81311  Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací
81312  Obsluha strojů a zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu
81313  Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu
81314  Obsluha strojů a zařízení na výrobu kosmetických, toaletních a čisticích výrobků
81315  Obsluha strojů a zařízení na zpracování radioaktivního a jiného nebezpečného materiálu
81316  Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu
81317  Obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin
81319  Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu
8132   Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů
81321  Obsluha strojů a zařízení na výrobu fotografických materiálů
81322  Obsluha strojů a zařízení na zpracování fotografických materiálů
814   Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru
8141   Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže
81410  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže
8142   Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu
81420  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu
8143   Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru
81430  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru
815   Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků
8151   Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití
81510  Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití
8152   Obsluha tkacích a pletacích strojů
81521  Obsluha tkacích strojů
81522  Obsluha pletacích strojů
8153   Obsluha šicích a vyšívacích strojů
81530  Obsluha šicích a vyšívacích strojů
8154   Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin
81540  Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin
8155   Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin
81550  Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin
8156   Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků
81561  Obsluha strojů na výrobu obuvi
81562  Obsluha strojů na výrobu kožené galanterie
81569  Obsluha ostatních strojů v oborech příbuzných obuvnictví
8157   Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách
81570  Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách
8159   Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená
81591  Obsluha strojů na výrobu textilní galanterie
81592  Obsluha strojů na výrobu klobouků (včetně obsluhy strojů na výrobu forem na klobouky)
81599  Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená
816   Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
8160   Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
81601  Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb
81602  Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek
81603  Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků
81604  Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení)
81605  Obsluha strojů na výrobu nápojů
81606  Obsluha strojů na zpracování mouky
81607  Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa
81608  Obsluha strojů na zpracování tabáku
81609  Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků
817   Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru
8171   Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru
81710  Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru
8172   Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva
81720  Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva
818   Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení
8181   Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin
81811  Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla
81812  Obsluha strojů a zařízení na výrobu keramiky a porcelánu (kromě cihel a dlaždic)
81813  Obsluha strojů a zařízení na výrobu cihel, dlaždic a jiných kameninových výrobků
81814  Obsluha strojů a zařízení na betonové výrobky
8182   Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení
81821  Obsluha parních turbín
81822  Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)
81823  Obsluha kotlů lodí a lokomotiv
81824  Obsluha tepelných motorů
81825  Obsluha zařízení spaloven
81829  Obsluha ostatních kotlů a příbuzných zařízení
8183   Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování
81830  Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování
8189   Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená
81891  Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody)
81892  Obsluha zařízení na zpracování a recyklaci odpadů (kromě kovového odpadu)
81893  Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu
81894  Obsluha zařízení na výrobu akumulátorů, baterií
81895  Obsluha zařízení na výrobu kabelů a lan
81896  Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií
81897  Obsluha průmyslových robotů
81899  Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená
82    Montážní dělníci výrobků a zařízení
821   Montážní dělníci výrobků a zařízení
8211   Montážní dělníci mechanických zařízení
82110  Montážní dělníci mechanických zařízení
8212   Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení
82121  Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení
82122  Montážní dělníci elektronických zařízení
8219   Montážní dělníci ostatních výrobků
82191  Montážní dělníci výrobků z kovů
82192  Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů
82193  Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů
82194  Montážní dělníci výrobků z kartonu a papíru
82195  Montážní dělníci výrobků z textilu a kůže
82196  Montážní dělníci výrobků ze skla a keramiky
82197  Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů
82199  Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů
83    Řidiči a obsluha pojízdných zařízení
831   Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků
8311   Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků
83111  Strojvedoucí důlní kolejové dopravy
83112  Strojvedoucí lokomotiv, vlaků
83113  Strojvedoucí metra, podzemních drah
83114  Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín
83119  Ostatní strojvedoucí
8312   Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci
83121  Vlakvedoucí v nákladní dopravě
83122  Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři
83123  Signalisti
83124  Výhybkáři, výhybkáři - točnáři
83125  Tranzitéři (dělníci)
83126  Průvodčí v nákladní dopravě
83127  Staniční dozorci (dělníci)
83128  Hradlaři - hláskaři
83129  Ostatní pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků v mezistaničních úsecích
832   Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)
8321   Řidiči motocyklů
83210  Řidiči motocyklů
8322   Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři
83221  Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby)
83222  Taxikáři osobních a malých dodávkových automobilů
83223  Řidiči zdravotnické dopravní služby
833   Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají
8331   Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají
83311  Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě
83312  Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob
83313  Řidiči trolejbusů
83314  Řidiči tramvají
8332   Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
83321  Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)
83322  Řidiči tahačů
83323  Řidiči popelářských vozů
83324  Řidiči silničních úklidových vozidel
83325  Řidiči cisternových vozů
83326  Řidiči hasicích vozů
83329  Řidiči ostatních speciálních vozidel
834   Obsluha pojízdných zařízení
8341   Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů
83411  Řidiči a obsluha zemědělských strojů
83412  Řidiči a obsluha lesnických strojů
8342   Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení
83421  Obsluha strojů a zařízení pro práce na železniční trati
83422  Obsluha zemních a příbuzných strojů
8343   Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení
83431  Obsluha jeřábů
83432  Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení
83433  Obsluha těžebních klecí, lanovek a podobných zařízení
83434  Řidiči kontejnerových překladačů
83439  Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných vozíků)
8344   Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci
83441  Řidiči vysokozdvižných vozíků
83442      Řidiči paletovacích vozíků
83443  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků
83449  Řidiči ostatních skladovacích vozíků
835   Pracovníci lodní posádky
8350   Pracovníci lodní posádky
83501  Lodníci
83502  Lodní strojníci
83509  Ostatní pracovníci lodní posádky
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
9    Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
91    Uklízeči a pomocníci
911   Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech
9111   Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)
91110  Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)
9112   Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 
91121  Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech
91122  Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních
91123  Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních
91124  Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech
91125  Uklízeči veřejných dopravních prostředků
91126  Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů
91127  Uklízeči prodejních prostor
91128  Uklízeči v provozovnách osobních služeb
91129  Ostatní uklízeči a pomocníci
912   Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci
9121   Pracovníci pro ruční praní a žehlení
91210  Pracovníci pro ruční praní a žehlení
9122   Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu
91220  Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu
9123   Pracovníci pro mytí oken
91230  Pracovníci pro mytí oken
9129   Ostatní pracovníci pro ruční čištění
91290  Ostatní pracovníci pro ruční čištění
92    Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
921   Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
9211   Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
92110  Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
9212   Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
92120  Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
9213   Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství
92130  Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství
9214   Pomocní pracovníci v zahradnictví
92140  Pomocní pracovníci v zahradnictví
9215   Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
92150  Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
9216   Pomocní pracovníci v rybářství
92160  Pomocní pracovníci v rybářství
93    Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech
931   Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví
9311   Pomocní pracovníci v oblasti těžby
93111  Pomocní pracovníci při hlubinné těžbě
93112  Pomocní pracovníci při povrchové těžbě
93113  Pomocní pracovníci při úpravě nerostných surovin
93114  Pomocní pracovníci na povrchu hornických provozů
93115  Pomocní pracovníci při těžbě ropy a zemního plynu
93119  Ostatní pomocní pracovníci v oblasti těžby
9312   Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl
93121  Figuranti
93122  Dělníci výkopových prací
93123  Dělníci v oblasti výstavby a údržby inženýrských děl
9313   Dělníci v oblasti výstavby budov
93130  Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov
932   Pomocní pracovníci ve výrobě
9321   Ruční baliči, plniči a etiketovači
93210  Ruční baliči, plniči a etiketovači
9329   Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě
93291  Manipulační dělníci ve výrobě
93292  Pomocní dělníci ve výrobě
93293  Pomocní montážní dělníci
93294  Mazači a čističi strojů a zařízení
93299  Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení
933   Pomocní pracovníci v dopravě a skladování
9331   Řidiči nemotorových vozidel
93310  Řidiči nemotorových vozidel
9332   Kočí
93320  Kočí
9333   Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)
93331  Pomocní skladníci
93332  Pomocní manipulační pracovníci v dopravě
93333  Pomocní pracovníci obchodního provozu
93334  Pomocní pracovníci ve sběrných surovinách
93339  Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)
9334   Doplňovači zboží
93340  Doplňovači zboží
94    Pomocní pracovníci při přípravě jídla
941   Pomocní pracovníci při přípravě jídla
9411   Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení
94111  Svačináři
94112  Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení a ve výdejnách jídla
94119  Ostatní pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení
9412   Pomocníci v kuchyni
94120  Pomocníci v kuchyni
95    Pracovníci pouličního prodeje a poskytování služeb
951   Pracovníci pouličního poskytování služeb
9510   Pracovníci pouličního poskytování služeb
95100  Pracovníci pouličního poskytování služeb
952   Pouliční prodejci (kromě potravin)
9520   Pouliční prodejci (kromě potravin)
95200  Pouliční prodejci (kromě potravin)
96    Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci
961   Pracovníci s odpady
9611   Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
96110  Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
9612   Třídiči odpadů
96120  Třídiči odpadů
9613   Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci
96131  Uklízeči veřejných prostranství
96132  Čističi kanalizací
96139  Ostatní pracovníci v oblasti odpadu a čištění
962   Ostatní pomocní pracovníci
9621   Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel
96210  Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel
9622   Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor
96220  Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor
9623   Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů
96230  Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů
9629   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení
96291  Hlídači parkovišť a tržišť
96292  Uvaděči
96293  Šatnáři
96294  Toaletáři
96299  Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
0    Zaměstnanci v ozbrojených silách
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
01    Generálové a důstojníci v ozbrojených silách
011   Generálové a důstojníci v ozbrojených silách
0110   Generálové a důstojníci v ozbrojených silách
01101  Generálové v ozbrojených silách
01102  Vyšší důstojníci v ozbrojených silách
01103  Nižší důstojníci v ozbrojených silách
02    Poddůstojníci v ozbrojených silách
021   Poddůstojníci v ozbrojených silách
0210   Poddůstojníci v ozbrojených silách
02100  Poddůstojníci v ozbrojených silách
03    Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)
031   Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)
0310   Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)
03101  Praporčíci v ozbrojených silách
03102  Mužstvo v ozbrojených silách
03103  Čekatelé v ozbrojených silách
03109  Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)
-------- ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

VYSVĚTLIVKY
1
ZÁKONODÁRCI A ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI
Zákonodárci a řídící pracovníci plánují, řídí, koordinují a hodnotí celkovou činnost podniků, vlády a jiných institucí nebo organizačních složek v jejich rámci a formulují a prověřují jejich politiky, zákony, pravidla a předpisy. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností, kromě třídy 14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci, jejíž zaměstnání obvykle vyžadují třetí úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: formulaci a poradenství v oblasti politik, rozpočtů, zákonů a předpisů podniků, vlády a jiných institucí nebo organizačních složek; vytyčování cílů a standardů, formulování a hodnocení programů, politik a postupů pro jejich naplňování; zajišťování vývoje a realizace vhodných systémů a postupů pro kontrolu rozpočtu; schvalování materiálních, lidských a finančních zdrojů pro realizaci politik a programů; monitorování a hodnocení výkonu organizací nebo podniků a jejich pracovníků; výběr nebo schvalování výběru pracovníků; dodržování požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánování a řízení každodenních činností; zastupování a jednání jménem vlády, podniků nebo organizačních složek, které tito pracovníci řídí, na zasedáních a jiných fórech.
Poznámka
Pro odlišení řídících pracovníků zařazených v první hlavní třídě od mistrů a příbuzných pracovníků zařazených v jiných hlavních třídách, je důležité upozornit na to, že obě skupiny pracovníků plánují, organizují, koordinují, kontrolují a řídí práci dalších zaměstnanců. Řídící pracovníci obvykle navíc zodpovídají a rozhodují také o celkové strategii a provozním řízení podniku nebo organizačních jednotek (např. o druzích, množství a kvalitě zboží, které má být vyrobeno), o rozpočtu (kolik finančních prostředků bude vynaloženo a na co) a o výběru, jmenování a propouštění pracovníků. Mistři a příbuzní pracovníci mohou řídícím pracovníkům v těchto záležitostech poskytovat rady, související především s výběrem a propouštěním pracovníků, ale nemohou v těchto oblastech rozhodovat. Řídící pracovníci mohou, ale nemusí zodpovídat současně za strategické a provozní řízení, za rozpočet a za výběr a propouštění pracovníků. Mohou také do různé míry samostatně rozhodovat. Rozhodujícím kritériem pro odlišení řídících pracovníků od mistrů a příbuzných pracovníků je, že mistři a příbuzní pracovníci nesou odpovědnost pouze za pracovní činnosti jiných pracovníků, zatímco řídící pracovníci odpovídají za celkový provoz organizačních jednotek.
Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:
11 Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností
12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností
13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech
14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci
11 Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností
Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností formulují a prověřují politiky, plánují, řídí, koordinují a hodnotí celkovou činnost podniků, vlády a jiných institucí s podporou dalších řídících pracovníků. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: předsedání nebo účast na jednáních poradních a pracovních orgánů vlády, krajů a obcí; formulaci a poradenství v oblasti rozpočtů, zákonů a předpisů podniků, obcí, krajů, vlády a jiných institucí; vytyčování cílů podniků, ústředních státních orgánů a jiných institucí; formulace nebo schvalování a hodnocení programů, politik a postupů pro jejich realizaci; zajišťování vývoje a realizace vhodných systémů a postupů na kontrolu rozpočtů; schvalování materiálních, lidských a finančních zdrojů pro realizaci politik a programů; monitorování a hodnocení výkonu organizací nebo podniků a jejich pracovníků; výběr nebo schvalování výběru řídících pracovníků; plnění oficiálních povinností a zastupování podniků, organizací, vlády, krajů a obcí při oficiálních příležitostech a na zasedáních, jednáních, konferencích a veřejných slyšeních.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
111 Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací
112 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
111 Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací
Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací určují, formulují, poskytují poradenství a řídí realizaci národních, regionálních a místních strategií a politik ve veřejné správě a v politických, zájmových a příbuzných organizacích. Vytvářejí, ratifikují, pozměňují a ruší zákony a jiné právní předpisy, plánují, organizují, řídí, kontrolují a hodnotí celkovou činnost ústředních státních orgánů, krajů, obcí a politických, zájmových a příbuzných organizací.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: předsedání nebo účast na jednáních vlády, parlamentu, krajů, obcí a politických, zájmových a příbuzných organizací; působení v poradních a pracovních orgánech vlády, krajů a obcí; šetření záležitostí ve veřejném zájmu a podporu zájmů voličů; formulaci a poradenství v oblasti vládní politiky, rozpočtů, zákonů a nařízení; vytyčování organizačních cílů, formulování nebo schvalování a hodnocení programů, politik a postupů pro jejich realizaci; doporučování, prověřování, hodnocení a schvalování předkládaných dokumentů, informací a zpráv; zajišťování vývoje a realizace vhodných systémů a postupů pro kontrolu rozpočtů; určování využití obecní půdy a jiných zdrojů; plnění oficiálních povinností a zastupování vlády, organizací nebo samospráv při oficiálních příležitostech a na zasedáních, jednáních, konferencích a veřejných slyšeních.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
1111 Představitelé zákonodárné a výkonné moci
1112 Nejvyšší státní úředníci
1113 Představitelé samosprávy
1114 Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací
1111 Představitelé zákonodárné a výkonné moci
Představitelé zákonodárné a výkonné moci určují, formulují a řídí strategii a politiku ve veřejné správě a vytvářejí, ratifikují, pozměňují nebo ruší zákony a jiné právní předpisy. Podskupina zahrnuje volené i nevolené představitele zákonodárné a výkonné moci.
Příklady pracovních činností:
a) předsedání nebo účast na jednáních vlády a parlamentu;
b) určování, formulování a řízení strategií a politiky na státní úrovni;
c) vytváření, ratifikace, pozměňování nebo rušení zákonů a jiných právních předpisů v souladu s platným právním řádem;
d) působení v poradních a pracovních orgánech vlády a parlamentu;
e) šetření záležitostí ve veřejném zájmu a podpora zájmů volebních obvodů, které zastupují;
f) jednání s jinými představiteli zákonodárné a výkonné moci a s představiteli politických, zájmových a příbuzných organizací s cílem nalézt konsensus a vytvářet strategie a programy;
g) řízení nejvyšších státních úředníků a ostatních pracovníků ústředních státních orgánů při výkladu a realizaci strategií a politik.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Ministr
Senátor
Poslanec
Prezident státu
Předseda vlády
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
11110 Představitelé zákonodárné a výkonné moci
1112 Nejvyšší státní úředníci
Nejvyšší státní úředníci radí vládě, krajům a obcím v záležitostech politiky, dohlíží na výklad a realizaci státní politiky a legislativy na ministerstvech a jiných ústředních orgánech státní správy, zastupují svou zemi v zahraničí a jednají jejím jménem nebo plní podobné úkoly v mezivládních organizacích. Plánují, organizují, řídí, kontrolují a hodnotí celkovou činnost úřadů v oblasti veřejné správy v souladu s legislativou a politikou představitelů zákonodárné a výkonné moci a představitelů samosprávy.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování poradenství ve věcech politiky pro představitele zákonodárné a výkonné moci a představitele samosprávy;
b) poskytování poradenství při přípravě státních rozpočtů, zákonů a nařízení, včetně jejich změn a úprav;
c) stanovení cílů pro úřady v oblasti veřejné správy v souladu s legislativou a politikou představitelů zákonodárné a výkonné moci a představitelů samosprávy;
d) formulování nebo schvalování a hodnocení programů a postupů pro realizaci politiky v součinnosti s vládou nebo samosprávou nebo po konzultaci s nimi;
e) doporučování, prověřování, hodnocení a schvalování dokumentů, informací a zpráv předkládaných podřízenými řídícími a jinými pracovníky;
f) zajišťování vývoje a realizace vhodných systémů a postupů pro kontrolu rozpočtů;
g) koordinace činností s jinými nejvyššími státními úředníky a řídícími pracovníky;
h) vystupování v pracovních a poradních orgánech vlády a samosprávy v záležitostech politických programů a rozpočtů;
i) dohled nad výkladem a realizací politiky a legislativy v úřadech v oblasti veřejné správy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Konzul
Velvyslanec
Generální konzul
Náměstek ministra
Policejní prezident
Vrchní policejní rada
Vrchní státní policejní rada
Generální ředitel v oblasti veřejné správy
Generální ředitel hasičského záchranného sboru
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník vězeňské služby - 1349
Ředitel hasičského záchranného sboru - 1349
Poznámka
Generální ředitelé státem vlastněných podniků jsou zahrnuti do podskupiny 1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací).
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
11121 Velvyslanci, konzulové a příbuzní pracovníci
11122 Nejvyšší státní úředníci v právní oblasti
11123 Nejvyšší státní úředníci ústředních státních orgánů
11124 Nejvyšší státní úředníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany
11125 Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů)
11126 Poradci prezidenta republiky, předsedy vlády a vedoucích ústředních orgánů
11127 Vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních orgánů
11129 Ostatní nejvyšší státní úředníci
1113 Představitelé samosprávy
Představitelé samosprávy určují, formulují a řídí strategii a politiku ve veřejné správě a vytvářejí, ratifikují, pozměňují nebo ruší zákony a jiné právní předpisy.
Příklady pracovních činností:
a) předsedání nebo účast na jednáních krajů a obcí;
b) určování, formulování a řízení strategií a politiky na krajské a místní úrovni;
c) vytváření, ratifikace, pozměňování nebo rušení zákonů a jiných právních předpisů v souladu s platným právním řádem;
d) působení v poradních a pracovních orgánech krajů a obcí;
e) šetření záležitostí ve veřejném zájmu a podpora zájmů volebních obvodů, které zastupují;
f) účast na akcích a zasedáních krajů a obcí s cílem získat informace o veřejném mínění a obeznámit se záměry samosprávy;
g) jednání s jinými představiteli samosprávy a s představiteli politických, zájmových a příbuzných organizací s cílem nalézt konsensus a vytvářet strategie a programy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Primátor
Hejtman
Starosta
Člen rady obce
Člen rady kraje
Člen zastupitelstva obce
Člen zastupitelstva kraje
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
11130 Představitelé samosprávy
1114 Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací
Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací určují, formulují a řídí realizaci strategií organizací, jako jsou politické strany, odborové svazy, organizace zaměstnavatelů, obchodní a průmyslové svazy, humanitární a charitativní organizace nebo sportovní svazy, zastupují své organizace a jednají jejich jménem.
Příklady pracovních činností:
a) určování a formulování strategií, pravidel a předpisů organizací;
b) plánování, řízení a koordinace obecného fungování organizací;
c) prověřování činností a výsledků organizací a informování správních rad, řídících orgánů, členů organizací a financujících agentur;
d) jednání jménem organizací, jejich členů a příslušných zájmových skupin;
e) prosazování zájmů organizací, jejich členů a příslušných zájmových skupin před zákonodárnými orgány, vládou, územní samosprávou a širokou veřejností;
f) plánování, organizování a řízení sekcí pověřených realizací strategií, programů, pravidel a nařízení organizací;
g) zajištění vývoje a realizace vhodných systémů a postupů pro kontrolu rozpočtů;
h) monitorování a hodnocení výkonu organizací podle stanovených cílů a strategií;
i) zastupování organizací při oficiálních příležitostech, na zasedáních správních rad, na jednáních, na konferencích, na veřejných slyšeních a na fórech.
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
11140 Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací
112 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) formulují a prověřují strategie a plánují, řídí, koordinují a hodnotí celkovou činnost společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací a ústředních státních orgánů) s podporou dalších řídících pracovníků, obvykle podle pokynů stanovených správními radami nebo řídícími orgány, kterým jsou odpovědni za provedené činnosti a za dosažené výsledky.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: plánování, řízení a koordinování celkového fungování společností a institucí; prověřování činností a výsledků společností a institucí, předkládání zpráv správním radám a řídícím orgánům; určování cílů, strategií, politik a programů společností a institucí; celkové vedení a řízení společností a institucí; vytváření a řízení rozpočtů, kontrolování výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů; schvalování materiálních, lidských a finančních zdrojů pro realizaci strategií a programů společností a institucí; monitorování a hodnocení výkonu společností a institucí podle stanovených cílů a strategií; konzultace s podřízenými řídícími pracovníky a prověřování doporučení a zpráv; zastupování společností a institucí při oficiálních příležitostech, na jednáních, na konferencích, na seminářích, na veřejných slyšeních a na fórech; výběr nebo schvalování výběru řídících pracovníků; zajišťování toho, aby pracovní postupy v daných společnostech a institucích byly v souladu s příslušnými právními předpisy.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) formulují a prověřují strategie a plánují, řídí, koordinují a hodnotí celkovou činnost společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací a ústředních státních orgánů) s podporou dalších řídících pracovníků, obvykle podle pokynů stanovených správními radami nebo řídícími orgány, kterým jsou odpovědni za provedené činnosti a dosažené výsledky.
Příklady pracovních činností:
a) plánování, řízení a koordinace celkového fungování společností a institucí;
b) prověřování činností a výsledků společností a institucí a předkládání zpráv správním radám a řídícím orgánům;
c) určování cílů, strategií, politik a programů společností a institucí;
d) celkové vedení a řízení společností a institucí;
e) vytváření a řízení rozpočtů, kontrolování výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů;
f) schvalování materiálních, lidských a finančních zdrojů pro realizaci strategií a programů společností a institucí;
g) monitorování a hodnocení výkonu společností a institucí podle stanovených cílů a strategií;
h) konzultace s podřízenými řídícími pracovníky a prověřování doporučení a zpráv;
i) zastupování společností a institucí při oficiálních příležitostech, na jednáních, na konferencích, na seminářích, na veřejných slyšeních a na fórech;
j) výběr nebo schvalování výběru řídících pracovníků;
k) zajišťování toho, aby pracovní postupy v daných společnostech a institucích byly v souladu s příslušnými právními předpisy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Rektor univerzity
Generální ředitel
Regionální generální ředitel
Člen představenstva společnosti
Poznámka
Pracovníci v podskupině 1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) mohou působit také např. jako členové správních rad jedné nebo více společností nebo institucí nebo jako generální ředitelé státem vlastněných společností a institucí. Pracovníci v této podskupině koordinují a dohlíží na činnosti řídících pracovníků, kteří mají různou míru funkční odpovědnosti. Podskupina zahrnuje také nejvyšší představitele společností a institucí na regionální úrovni. Nepatří zde však řídící pracovníci zodpovídající pouze za specializované činnosti v rámci určité geografické oblasti. Např. regionální řídící pracovníci v oblasti prodeje jsou zařazeni do podskupiny 1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
11201 Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí
11202 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí
11203 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí
11204 Členové statutárních orgánů
12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností
Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností plánují, organizují, řídí, kontrolují a koordinují činnosti v oblasti finanční, správní, lidských zdrojů, politiky, plánování, výzkumu a vývoje, reklamy, prodeje a marketingu v rámci podniků a organizací nebo v podnicích, které tyto služby poskytují jiným podnikům a organizacím. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poskytování poradenství v oblasti politiky organizací, působení v oblasti strategického a finančního plánování; zřizování a vedení provozních a administrativních postupů; realizaci, monitorování a hodnocení strategií a politik; poskytování poradenství nadřízeným pracovníkům; řízení rozvoje iniciativ spojených s novými výrobky, marketingem, stykem s veřejností a reklamními kampaněmi; určování a řízení prodejních činností, skladby sortimentu, standardů zákaznického servisu; stanovování cen a úvěrových podmínek; zajišťování dodržování příslušných právních předpisů, pravidel a standardů; kontrolu výběru, výkonu a školení pracovníků; přípravu rozpočtů a dohled nad finančními operacemi; konzultace s generálními řediteli a řídícími pracovníky ostatních oddělení nebo útvarů; kontrolu výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů; zastupování podniků nebo organizací na jednáních, konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech.
Poznámka
Zaměstnání v této třídě obvykle vyžadují specializovanou kvalifikaci a rozsáhlou praxi vztahující se k alespoň jednomu zaměstnání v hlavní třídě 2 Specialisté nebo v hlavní třídě 3 Techničtí a odborní pracovníci. Regionální a jiní řídící pracovníci koordinující a dohlížející na podřízené řídící pracovníky, kteří mají rozdílnou míru funkční odpovědnosti, jsou zařazeni do podskupiny 1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací).
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
122 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností
121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností plánují, organizují, řídí, kontrolují a koordinují činnosti v oblasti finanční, správní, lidských zdrojů, politiky a plánování v podnicích a organizacích, které tyto služby poskytují jiným podnikům a organizacím.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poskytování poradenství v oblasti politiky organizací, působení v oblasti strategického a finančního plánování; zřizování a vedení provozních a administrativních postupů; realizaci, monitorování a hodnocení strategií a politik; poskytování poradenství nadřízeným pracovníkům a členům statutárních orgánů o finančních, administrativně-strategických, strategických a legislativních otázkách; zajišťování dodržování příslušných právních předpisů, pravidel a standardů; kontrolu výběru, školení a výkonu pracovníků; přípravu rozpočtů a dohled nad finančními operacemi; konzultace s generálními řediteli a řídícími pracovníky jiných oddělení a útvarů; kontrolu výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů; zastupování organizací na jednáních, konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
1213 Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
1219 Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) plánují, řídí a koordinují finanční operace podniků a organizací v součinnosti s nadřízenými pracovníky a s řídícími pracovníky jiných oddělení a útvarů nebo podniků, které poskytují finanční služby jiným podnikům a organizacím.
Příklady pracovních činností:
a) plánování, řízení a koordinace finančních operací podniků a organizací;
b) posuzování finanční situace společností nebo institucí, příprava rozpočtů a dohled nad finančními operacemi;
c) konzultace s nadřízenými pracovníky a řídícími pracovníky jiných oddělení nebo útvarů;
d) příprava a řízení rozpočtů, kontrola výdajů, zajišťování účelného využívání zdrojů;
e) zavádění a řízení výrobních a administrativních postupů;
f) plánování a řízení každodenních činností;
g) kontrola výběru, školení a výkonu pracovníků;
h) zastupování společností nebo institucí při jednání s mimopodnikovými subjekty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v oblasti administrace
Řídící pracovník v oblasti ekonomiky
Řídící pracovník v oblasti účetnictví
Tajemník společnosti
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník pobočky finanční instituce - 1346
Specialista na manažerské účetnictví - 2411
Finanční revizor - 2411
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
12111 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)
12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
12113 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu
12119 Ostatní řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů plánují, řídí a koordinují politiku týkající se pracovníků, pracovněprávních vztahů a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci podniků nebo organizací, nebo v podnicích, které poskytují služby v oblasti lidských zdrojů jiným podnikům a organizacím.
Příklady pracovních činností:
a) plánování, řízení a koordinace činností, politiky a praxe podniků nebo organizací, které souvisejí s pracovníky a pracovněprávními vztahy;
b) plánování a organizování postupů přijímání, školení, povyšování, přeřazování a propouštění pracovníků;
c) plánování a organizování jednání a postupů pro určování mzdové struktury a úrovně a pro konzultace s pracovníky o podmínkách zaměstnání;
d) dohled nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a podobnými programy a činnostmi;
e) příprava a řízení rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů;
f) zavádění a řízení provozních a administrativních postupů;
g) dohled nad vývojem a realizací řízení informačních systémů;
h) zajišťování dodržování norem a legislativy týkající se práv pracovníků, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rovných příležitostí a souvisejících otázek;
i) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků celého podniku nebo organizace;
j) konzultace s nejvyšším vedením a s řídícími pracovníky jiných oddělení a útvarů;
k) zastupování podniků a organizací při jednání s mimopodnikovými subjekty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v oblasti personální
Řídící pracovník pro nábor pracovníků
Řídící pracovník v oblasti pracovněprávních vztahů
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
12121 Personální náměstci (ředitelé)
12122 Řídící pracovníci v oblasti personální
12123 Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti
12129 Ostatní řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
1213 Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací plánují, organizují, řídí a koordinují konzultace v oblasti strategie a politiky organizací v rámci vládních nebo nevládních organizací a agentur v soukromém sektoru, dále řídí činnosti organizací, které poskytují služby v oblasti strategie a politiky organizací.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření, realizace a monitorování strategických plánů, programů, politik, procesů, systémů a postupů za účelem dosažení dlouhodobých i krátkodobých cílů a podnikových norem;
b) zpracování, řízení, správa a účast na výzkumu a analýzách politiky;
c) řízení realizace politik a jejich zavedení do praxe;
d) zavádění měřítek činností a měření odpovědnosti;
e) plánování a řízení každodenních činností;
f) vedení pracovníků při rozpracování politiky a strategického plánování;
g) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků;
h) konzultace s nejvyšším vedením a s řídícími pracovníky jiných oddělení a útvarů;
i) zastupování podniku nebo organizace při jednáních a na konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v oblasti firemní politiky
Řídící pracovník v oblasti strategického plánování
Řídící pracovník v oblasti podnikového plánování
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
12130 Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
1219 Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
Tato podskupina zahrnuje řídící pracovníky neuvedené jinde ve třídě 121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností. Patří zde např. řídící pracovník v oblasti správy podniku, řídící pracovník úklidových služeb a řídící pracovník v oblasti administrativních činností. Pracovníci jsou zaměstnáni buď v sekci velkého podniku nebo organizace nebo v sekci podniku, který poskytuje služby jiným podnikům a organizacím.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování podpory v oblasti administrativy, strategického plánování a provozu, výzkum a poradenství pro nejvyšší vedení v oblastech, jako jsou správa nemovitostí a administrativní činnosti;
b) vytváření a řízení administrativních a fyzických zdrojů organizace;
c) příprava a realizace administrativních a procedurálních vyhlášek a pokynů, které budou používat pracovníci organizace;
d) analyzování otázek a iniciativ v oblasti komplexního řízení zdrojů s dopadem na organizaci a zpracování souvisejících zpráv, korespondence a podání;
e) poskytování informací a podpory při přípravě finančních zpráv a rozpočtů;
f) řízení a podpora rozvoje administrativních pracovníků s cílem zajistit bezvadné fungování podniku a poskytování správných a aktuálních informací;
g) zastupování podniku nebo organizace při jednáních a na konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech;
h) příprava a řízení rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů;
i) plánování a řízení každodenních činností;
j) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník úklidových služeb
Řídící pracovník podnikových služeb
Řídící pracovník v oblasti administrativních činností
Řídící pracovník v oblasti správy podniku
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
12191 Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
12192 Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací
12193 Řídící pracovníci v oblasti úklidu
12194 Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic
12195 Řídící pracovníci v oblasti ochrany údajů
12196 Řídící pracovníci v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
12199 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností jinde neuvedení
122 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností
Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností plánují, organizují, řídí, kontrolují a koordinují reklamu, styk s veřejností, výzkum a vývoj, prodej a marketing v rámci podniků a organizací nebo v podnicích, které tyto služby poskytují jiným podnikům a organizacím.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: formulování a realizaci politik a plánů v oblasti reklamy, vývoje produktů, prodeje a marketingu ve spolupráci s jinými řídícími pracovníky; řízení rozvoje iniciativ směřujících k novým produktům nebo vědeckému výzkumu; marketing, styk s veřejností a vytváření reklamních kampaní; určování a řízení činností prodeje, skladby sortimentu, standardů zákaznického servisu a způsobů prodeje a distribuční politiky; stanovování cen a úvěrových podmínek; přípravu a řízení rozpočtů a kontrolu výdajů s cílem zajistit účelné využití zdrojů; dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků; zastupování podniku nebo organizace na konferencích, veletrzích a jiných fórech.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech
1222 Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností
1223 Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech
Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech plánují, řídí a koordinují činnosti v oblasti prodeje a marketingu v rámci podniků a organizací nebo v podnicích, které tyto služby poskytují jiným podnikům a organizacím.
Příklady pracovních činností:
a) plánování a organizování speciálních prodejních a marketingových programů na základě prodejních výsledků a vyhodnocení trhu;
b) určování ceníku, slev a dodacích podmínek, rozpočtů na podporu prodeje, metod prodeje, zvláštních pobídek a kampaní;
c) zavádění a řízení provozních a administrativních postupů spojených s činnostmi v oblasti prodeje a marketingu;
d) řízení pracovníků v oblasti prodeje a marketingu;
e) plánování a řízení každodenních činností;
f) příprava a řízení rozpočtů, kontrola výdajů a zajištění účelného využití zdrojů;
g) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků;
h) zastupování podniku nebo organizace na konferencích o prodeji a marketingu, na veletrzích a jiných fórech.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v oblasti marketingu
Řídící pracovník v oblasti prodeje
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
12211 Obchodní náměstci (ředitelé)
12212 Řídící pracovníci v oblasti obchodu
12213 Řídící pracovníci v oblasti marketingu
12214 Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací
12215 Řídící pracovníci v oblasti půjčování a pronájmu movitých věcí
12219 Ostatní řídící pracovníci v oblastech příbuzných obchodu a marketingu
1222 Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností
Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností plánují, řídí a koordinují činnosti v oblasti reklamy a styku s veřejností v podnicích a organizacích nebo v podnicích, které poskytují podobné služby jiným podnikům a organizacím.
Příklady pracovních činností:
a) plánování, řízení a koordinace činností podniku nebo organizace v oblasti reklamy a styku s veřejností;
b) vyjednávání reklamních smluv s klienty nebo s tiskem, rozhlasovými a televizními stanicemi, sportovními a kulturními organizacemi a reklamními agenturami;
c) plánování a řízení informačních programů s cílem informovat zákonodárce, sdělovací prostředky a veřejnost o plánech, výsledcích a názorech podniku nebo organizace;
d) řízení činnosti pracovníků v oblasti reklamy a styku s veřejností;
e) příprava a řízení rozpočtů, kontrola výdajů a zajištění účelného využití zdrojů;
f) zavádění a řízení provozních a administrativních postupů;
g) plánování a řízení každodenních činností;
h) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v oblasti reklamy
Řídící pracovník v oblasti styku s veřejností
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
12221 Řídící pracovníci v oblasti reklamy
12222 Řídící pracovníci v oblasti styku s veřejností
1223 Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje plánují, řídí a koordinují činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v rámci podniků a organizací nebo v podnicích, které tyto služby poskytují jiným podnikům a organizacím.
Příklady pracovních činností:
a) plánování, řízení a koordinace činností v oblasti výzkumu a vývoje, a to vlastních nebo zadaných externím výzkumným organizacím, s cílem vyvinout nové nebo vylepšené technické procesy, produkty, znalosti nebo využít materiály;
b) plánování souhrnného programu výzkumu a vývoje pro podnik nebo organizaci s určením cílů a rozpočtových požadavků;
c) řízení činnosti pracovníků ve výzkumu a vývoji;
d) příprava a řízení rozpočtů, kontrola výdajů a zajištění účelného využití zdrojů;
e) zavádění a řízení provozních a administrativních postupů;
f) plánování a řízení každodenních činností;
g) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků;
h) zastupování podniku nebo organizace na shromážděních, seminářích a konferencích.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v oblasti vývoje produktů
Řídící pracovník v oblasti výzkumu
Řídící pracovník konstrukční kanceláře (kromě ve stavebnictví)
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník stavebně konstrukční kanceláře - 1323
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
12231 Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
12232 Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje
12233 Řídící pracovníci v oblasti projektování (kromě ve stavebnictví)
12239 Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech
Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech plánují, řídí a koordinují výrobu zboží a poskytování specializovaných odborných služeb nabízených podnikem nebo organizací. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků. Mají odpovědnost za výrobu, těžbu, výstavbu, logistiku, fungování informačních a komunikačních technologií pro velké zemědělské, lesnické a rybářské provozy a za poskytování zdravotnických, vzdělávacích, sociálních, bankovních, pojišťovacích a jiných specializovaných odborných služeb. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: podrobné plánování činností týkajících se výstupů, poskytovaných služeb, kvality, množství, nákladů, požadavků na čas a pracovní sílu; stanovování norem a cílů; řízení provozu zařízení a postupů; zajištění kvality vyráběného zboží a poskytovaných služeb; přípravu tendrů a smluvních nabídek; přípravu a řízení rozpočtů, monitorování nákladů, přizpůsobení činností, postupů a zdrojů s cílem minimalizovat výdaje; dohled nad získáváním a instalací nových zařízení a vybavení; koordinaci realizace požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví; plánování a řízení každodenních činností; dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků; příprava nebo zajištění přípravy zpráv, rozpočtů a prognóz; zastupování podniku nebo organizace při jednání s jinými agenturami a na konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech.
Poznámka
Zaměstnání v této třídě obvykle vyžadují specializovanou kvalifikaci a rozsáhlou praxi vztahující se k alespoň jednomu zaměstnání v hlavní třídě 2 Specialisté nebo v hlavní třídě 3 Techničtí a odborní pracovníci.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
131 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí
132 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech
133 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
134 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech
131 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí plánují, řídí a koordinují produkci ve velkých zemědělských, zahradnických, lesnických a rybářských provozech, jako jsou plantáže, velké farmy, kolektivní farmy nebo družstva, která pěstují a sklízejí plodiny, chovají hospodářská zvířata, ryby, korýše a měkkýše a loví a chovají ryby a jiné druhy vodních živočichů.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: monitorování trhu a plánování produkce s cílem naplnit smluvní požadavky a uspokojit poptávku na trhu; přípravu a dohled nad plněním rozpočtů, monitorování výstupů z výroby a nákladů, zaznamenávání informací například o postupech řízení zemědělských a rybářských provozů, zpracování finančních a provozních zpráv; konzultaci s nákupčími s cílem zajistit prodej úrody, úlovku a hospodářských zvířat; uzavírání smluv se zemědělci, rybáři nebo nezávislými vlastníky na produkci a řízení produkce; plánování typu, intenzity a pořadí činností; nákup strojů, zařízení a zásob; identifikaci a kontrolu toxinů poškozujících životní prostředí, plevelů, škůdců a chorob; organizaci činností, jako jsou údržba budov, systémů pro zásobování vodou a zařízení; dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků a dodavatelů.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
1311 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí
1312 Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře
1311 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí plánují, řídí a koordinují produkci ve velkých zemědělských, zahradnických a lesnických provozech, jako jsou plantáže, velké farmy, kolektivní farmy nebo družstva, která pěstují a sklízejí plodiny a chovají hospodářská zvířata.
Příklady pracovních činností:
a) monitorování zemědělského a lesnického trhu a plánování produkce s cílem naplnit smluvní závazky a uspokojit poptávku na trhu;
b) příprava a dohled nad plněním rozpočtů, monitorování výstupů z výroby a nákladů, zaznamenávání informací například o postupech při řízení farem a statků a zpracování finančních a provozních zpráv;
c) jednání s kupci s cílem zajistit prodej úrody a hospodářských zvířat;
d) uzavírání smluv se zemědělci nebo nezávislými vlastníky na produkci plodin nebo hospodářských zvířat nebo na řízení produkce;
e) plánování typu, intenzity a pořadí zemědělských činností (např. určování vhodného času pro setí, postřiky a sklizeň);
f) analyzování půdy s cílem určit druh a množství hnojiva nezbytného pro maximální produkci;
g) nákup strojů, zařízení a zásob, jako jsou traktory, osivo, hnojiva a chemické látky;
h) určení a kontrola toxinů, plevelů, škůdců a chorob poškozujících zemědělské a lesní prostředí;
i) organizování činností na farmách a statcích, např. údržba budov, systémů pro zásobování vodou a zařízení;
j) řízení a koordinace činností, jako je výsadba, zavlažování, aplikace chemických látek, sklizeň a třídění;
k) kontrola sadů a polí s cílem určit dobu zralosti plodin nebo odhadnout potenciální škody na úrodě způsobené počasím;
l) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků v zemědělství a lesnictví a nad dodavateli.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník plantáže
Řídící pracovník dobytčí farmy
Řídící pracovník v rostlinné výrobě
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník v oblasti úpravy a rozvodu vody - 1321
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13111 Výrobní náměstci (ředitelé) v zemědělství, lesnictví, myslivosti a vodním hospodářství
13112 Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví
13113 Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti
13114 Řídící pracovníci ve vodním hospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
13115 Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí
1312 Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře
Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře plánují, řídí a koordinují produkci ve velkých provozech v oblasti rybářství a akvakultury s cílem lovit a chovat ryby, korýše, měkkýše a jiné druhy vodních živočichů jako tržní produkt nebo pro vypuštění do sladké či slané vody.
Příklady pracovních činností:
a) monitorování trhů akvakultury a rybářství, plánování produkce a rybářských činností s cílem naplnit smluvní závazky a uspokojit tržní poptávku;
b) příprava a dohled nad plněním rozpočtů, monitorování výrobních výsledků a nákladů, zaznamenávání informací jako jsou postupy řízení rybářských činností a příprava finančních a provozních zpráv;
c) konzultace s nákupčími s cílem zajistit prodej produktů a úlovků;
d) uzavírání smluv s kapitány rybářských lodí nebo s majiteli těchto plavidel a s akvakulturními farmami pro rybářské a akvakulturní činnosti nebo pro řízení produkce;
e) prověřování nebo organizace testování akvakulturních a rybářských produktů s cílem odhalit nemoci nebo parazity;
f) zavádění a koordinace činností pro zkvalitnění líhnutí a přírůstku ryb a předcházení chorob v sádkách;
g) monitorování životního prostředí s cílem zachovat nebo zlepšit podmínky pro život ve vodě;
h) řízení a monitorování odchytu a tření ryb, inkubace vajíček a růstu potěru s využitím znalostí o řízení a technikách v oblasti chovu ryb;
i) koordinace výběru a udržování chovného hejna;
j) řízení a monitorování přenosu dospělých ryb do jezer, rybníků, potoků nebo hospodářských nádrží;
k) nákup strojů, zařízení a zásob, např. plavidel a sítí;
l) organizace činností, jako je například údržba lodí, člunů a zařízení;
m) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků v rybářství a akvakultuře a nad dodavateli.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v rybářství
Řídící pracovník v akvakultuře
Řídící pracovník pobřežního rybolovu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Chovatel ryb - 6221
Vedoucí pracovník sádek - 6221
Chovatel ústřic - 6221
Chovatel mořských korýšů a měkkýšů - 6221
Kapitán rybářské lodi v pobřežních vodách - 6222
Kapitán rybářské lodi na moři - 6223
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13121 Výrobní náměstci (ředitelé) v rybářství a akvakultuře
13122 Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře
132 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech plánují, organizují a koordinují činnosti v oblasti výroby, těžby, stavebnictví, dopravy, logistiky a příbuzných oborech. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: podrobné plánování činností týkajících se množství a kvality výstupů, nákladů, požadavků na čas a pracovní sílu; kontrolu provozních činnosti a kvality postupů prostřednictvím plánování údržby, stanovování pracovní doby a dodávky zařízení; přípravu tendrů a smluvních nabídek; přípravu a dohled nad plněním rozpočtů, monitorování výsledků výroby, nákladů a úpravy procesů a zdrojů s cílem minimalizovat náklady; dohled nad nákupy a instalacemi nových strojů a zařízení; kontrolu zpracování záznamů a zpráv o výrobě; koordinaci uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci; plánování a řízení každodenní činnosti; dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě
1322 Řídící pracovníci v těžbě
1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě plánují, řídí a koordinují pracovní aktivity spojené s výrobou zboží, s výrobou a distribucí elektřiny, plynu a vody a se sběrem, zpracováním a likvidací odpadu. Mohou řídit výrobní sekce velkých podniků nebo působit v malých výrobních společnostech.
Příklady pracovních činností:
a) určování, realizace a monitorování výrobních strategií, politik a plánů;
b) podrobné plánování výrobních činností týkajících se kvantity a kvality výstupů, nákladů a požadavků na čas a pracovní sílu;
c) kontrola činností výrobních zařízení a kvality postupů prostřednictvím plánování údržby, stanovování pracovní doby a dodávky součástí a nástrojů;
d) příprava a dohled nad plněním rozpočtů, monitorování výsledků výroby, nákladů a úpravy procesů a zdrojů s cílem minimalizovat náklady;
e) konzultace a informování jiných řídících pracovníků o otázkách výroby;
f) dohled nad nákupy a instalacemi nových strojů a zařízení;
g) kontrola vypracovaných záznamů a zpráv o výrobě;
h) koordinace uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
i) hledání obchodních možností a určování výrobků pro výrobu;
j) studium a realizace regulačních a zákonných požadavků ovlivňujících výrobní činnost a životní prostředí;
k) dohled nad udělováním kvót na výrobu speciálního zboží, uzavírání smluv se zákazníky a dodavateli;
l) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v energetice
Řídící pracovník v oblasti polygrafie
Řídící pracovník ve zpracovatelském průmyslu
Řídící pracovník v oblasti úpravy a rozvodu vody
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník ve vodním hospodářství - 1311
Mistr ve výrobě - 3122
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13211 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě
13212 Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu
13213 Řídící pracovníci v energetice
13214 Řídící pracovníci v oblasti úpravy a rozvodu vody
13215 Řídící pracovníci v oblasti odpadů a sanací
1322 Řídící pracovníci v těžbě a geologii
Řídící pracovníci v těžbě a geologii plánují, řídí a koordinují výrobní činnosti v oblasti těžby nerostných surovin, povrchové těžby a těžby ropy a plynu. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.
Příklady pracovních činností:
a) konzultace s jinými řídícími pracovníky s cílem stanovit výrobní kvóty, naplánovat nové těžební areály a zpracovat politiky pro odstraňování surovin;
b) vyhodnocování efektivnosti těžebních areálů s cílem určit dostatečný počet pracovníků, používaných zařízení a technologií, provedení nezbytných změn v harmonogramu prací nebo využití zařízení;
c) podrobné plánování výrobních činností týkajících se kvality a kvantity výstupů, nákladů, požadavků na čas a pracovní sílu;
d) kontrola fungování zařízení a postupů v oblasti kvality prostřednictvím plánování údržby, určování pracovní doby a dodávek zařízení;
e) příprava a dohled nad plněním rozpočtů, monitorování výstupů, nákladů výroby, úpravy procesů a zdrojů s cílem minimalizovat náklady;
f) dohled nad nákupem a instalacemi nových zařízení a vybavení;
g) kontrola vypracovaných záznamů a zpráv o výrobě;
h) koordinace uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
i) studium a realizace regulačních a zákonných požadavků ovlivňujících těžbu a životní prostředí;
j) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník dolu
Řídící pracovník v oblasti těžby ropy a zemního plynu
Řídící pracovník lomu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Zástupce mistra v dolu - 3121
Zástupce mistra v lomu - 3121
Mistr v dolu - 3121
Mistr v lomu - 3121
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13221 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v těžbě
13222 Řídící pracovníci v těžbě
13223 Řídící pracovníci v geologii
1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví
Řídící pracovníci ve stavebnictví plánují, řídí a koordinují výstavbu inženýrských projektů, staveb a obytných budov. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.
Příklady pracovních činností:
a) výklad architektonických výkresů a specifikací;
b) koordinace pracovních sil, zadávání veřejných zakázek a dodávek materiálů, strojů a zařízení;
c) jednání s majiteli staveb, developery a subdodavateli zapojenými do procesu výstavby s cílem dokončit projekt v termínu a v rámci daného rozpočtu;
d) příprava tendrů a smluvních nabídek;
e) zavedení a realizace koordinovaných pracovních programů pro staveniště;
f) zajišťování dodržování stavebních zákonů a norem pro výkon, kvalitu, náklady a bezpečnost;
g) předkládání plánů místním úřadům;
h) stavby na základě smlouvy nebo zadávání specializovaných subdodavatelských stavebních služeb;
i) zajištění stavebních kontrol příslušnými orgány;
j) příprava a dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů;
k) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků a nad dodavateli.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník stavebního projektu
Řídící pracovník stavební výroby
Řídící pracovník stavebně konstrukční kanceláře
Stavební projektový manažer
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník konstrukční kanceláře (kromě ve stavebnictví) - 1223
Mistr ve stavebnictví - 3123
Pracovník montovaných staveb - 7111
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13231 Výrobní a investiční náměstci (ředitelé) ve stavebnictví
13232 Hlavní stavbyvedoucí
13233 Řídící pracovníci stavebního provozu
13234 Řídící pracovníci v zeměměřictví
13235 Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví
13239 Ostatní řídící pracovníci ve stavebnictví
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech
Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech plánují, řídí a koordinují osobní a jinou dopravu, dodávky, skladování a distribuci zboží. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.
Příklady pracovních činností:
a) určování, realizace a monitorování strategií, politik a plánů nákupů, skladování a distribuce;
b) příprava a realizace plánů na udržení požadovaných úrovní zásob s minimálními náklady;
c) jednání o smlouvách s dodavateli s cílem splnit požadavky na kvalitu, náklady a podmínky dodání;
d) monitorování a prověrky systémů skladování a zásob s cílem splnit požadavky na dodávky a kontrolu výše zásob;
e) dohled nad provozem silničních vozidel, vlaků, plavidel nebo letadel;
f) provozování záznamových systémů pro kontrolu všech pohybů zboží a zajišťování nových objednávek a zásobování v optimálním čase;
g) jednání s jinými odděleními a zákazníky o požadavcích na dodávané zboží a související dopravu;
h) dohled nad záznamy o nákupních, skladovacích a distribučních transakcích;
i) příprava a dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování efektivního využívání zdrojů;
j) zavádění a řízení výrobních a administrativních postupů;
k) plánování a řízení každodenních činností;
l) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Přednosta stanice
Manažer logistiky
Řídící pracovník ve skladu
Řídící pracovník v oblasti nákupu
Řídící pracovník vlakového nádraží
Řídící pracovník zásobování a distribuce
Řídící pracovník dodavatelského řetězce
Řídící pracovník dopravní společnosti
Řídící pracovník autobusového nádraží
Řídící pracovník v oblasti veřejné dopravy
Poznámka
Nejvyšší představitelé velkých leteckých, železničních a jiných dopravních společností a v oblasti veřejné dopravy s hierarchií řídících pracovníků jsou zahrnuti do podskupiny 1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací).
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu
13242 Řídící pracovníci v oblasti skladování
13243 Řídící pracovníci v oblasti dopravy
13244 Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb
13245 Řídící pracovníci v oblasti logistiky
13249 Ostatní řídící pracovníci v oborech příbuzných dopravě a logistice
133 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií plánují, řídí a koordinují nákup, vývoj, údržbu a využívání počítačových a telekomunikačních systémů. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: konzultace s uživateli, vedením, prodejci a techniky s cílem vyhodnotit požadavky v oblasti ICT a určit technologické specifikace pro splnění těchto požadavků; formulování a řízení strategií, politik a plánů pro informační a komunikační technologie (ICT); řízení výběru a instalace zdrojů ICT a poskytování školení uživatelům; řízení činností ICT, analýzy pracovního toku, stanovení priorit, vytváření standardů a stanovení termínů; dohled nad bezpečností systémů ICT; přidělování, prověřování, řízení práce systémových analytiků, programátorů a jiných pracovníků v ICT oblasti; posouzení využívání a požadavků na ICT v organizaci, doporučení ke zlepšení, např. upgrade hardwaru a softwaru; přípravu a dohled nad plněním rozpočtů, kontrolu výdajů a zajišťování efektivního využívání zdrojů; zavádění a řízení provozních a administrativních postupů; dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků; zastupování podniku na konferencích, seminářích a setkáních týkajících se ICT.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií plánují, řídí a koordinují nákup, vývoj, údržbu a využívání počítačových a telekomunikačních systémů. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.
Příklady pracovních činností:
a) konzultace s uživateli, vedením, prodejci a techniky s cílem vyhodnotit požadavky v oblasti ICT a určit technologické specifikace pro jejich splnění;
b) formulování a řízení strategií, politik a plánů pro informační a komunikační technologie (ICT);
c) řízení výběru a instalace zdrojů ICT a poskytování školení uživatelům;
d) řízení činností ICT, analýzy pracovního toku, stanovení priorit, vytváření standardů a stanovení termínů;
e) dohled nad bezpečností systémů ICT;
f) přidělování, prověřování, řízení práce systémových analytiků, programátorů a jiných pracovníků v ICT oblasti;
g) posouzení využívání a požadavků na ICT v organizaci a doporučení ke zlepšení, např. upgrade hardwaru a softwaru;
h) příprava a dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování efektivního využívání zdrojů;
i) zavádění a řízení provozních a administrativních postupů;
j) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků;
k) zastupování podniku na konferencích, seminářích a setkáních týkajících se ICT.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník ve vývoji
Řídící pracovník v oblasti sítí
Řídící pracovník pro vývoj aplikací
Řídící pracovník pro datové operace
Řídící pracovník pro zpracování dat
Řídící pracovník internetových služeb
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13301 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti informačních a komunikačních technologií
13302 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností
13303 Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností
13309 Ostatní řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
134 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech plánují, řídí a koordinují poskytování péče v oblasti péče o děti, v oblasti zdravotnictví, v sociální oblasti, v oblasti vzdělávání a v jiných oblastech, dále řídí pobočky v oblasti finančních a pojišťovacích služeb.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: formulování politik a plánů pro poskytování služeb a provoz zařízení; stanovení standardů a cílů; vytváření a realizaci programů a služeb pro uspokojení potřeb klientů; řízení a koordinaci rozdělování zdrojů; kontakty s rodiči, správními radami, financujícími orgány, zástupci obcí a příslušných agentur s cílem projednat oblasti spolupráce a koordinace; monitorování a kontrolu výdajů; dohled nad výběrem, rozvojem a výkonem pracovníků; přípravu nebo zajištění příprav zpráv, rozpočtů a prognóz; zastupování organizace při jednání s jinými agenturami a na konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech.
Poznámka
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech zodpovídají za plánování, řízení a koordinaci poskytování specializovaných odborných služeb. Zaměstnání v této třídě obvykle vyžadují specializovanou kvalifikaci a rozsáhlou praxi vztahující se k alespoň jednomu zaměstnání v hlavní třídě 2 Specialisté nebo v hlavní třídě 3 Techničtí a odborní pracovníci.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
1341 Řídící pracovníci v oblasti péče o děti
1342 Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
1343 Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory
1344 Řídící pracovníci v oblasti sociální péče (kromě péče o seniory)
1345 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
1346 Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb
1349 Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech
1341 Řídící pracovníci v oblasti péče o děti
Řídící pracovníci v oblasti péče o děti plánují, řídí, koordinují a hodnotí péči poskytovanou dětem v zařízeních před začátkem vyučování, po jeho skončení, o prázdninách i v průběhu dne.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření a realizace programů na podporu fyzického, sociálního, emocionálního a intelektuálního vývoje dětí;
b) příprava a monitorování rozpočtů a rozdělení prostředků mezi pracovníky, zásoby, materiál, zařízení a údržbu;
c) koordinace a dohled nad péčí poskytovanou dětem v zařízeních před zahájením vyučování, po jeho skončení, celodenně i během prázdnin;
d) řízení a dohled nad pečovateli o děti při poskytování péče a při dohledu nad malými dětmi;
e) správa zařízení a zajištění údržby všech budov a zařízení tak, aby byly bezpečné pro děti, pracovníky i návštěvníky;
f) prověřování a výklad zákonů, vytváření postupů k jejich naplňování (např. postupy týkající se bezpečnosti);
g) monitorování vývoje dětí, diskuse s rodiči a opatrovníky;
h) příprava a vedení záznamů a účtů pro zařízení pečující o děti;
i) najímání a hodnocení pracovníků, koordinace jejich profesního rozvoje.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Ředitel mateřské školy
Řídící pracovník centra péče o děti
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13411 Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
13412 Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
13413 Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy
1342 Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví plánují, řídí, koordinují a hodnotí poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, kliniky a podobné instituce.
Příklady pracovních činností:
a) celkové řízení zdravotní péče, zdravotnických organizací, zařízení a středisek;
b) řízení, dohled a hodnocení pracovních činností lékařského, ošetřovatelského, technického, administrativního, údržbového a jiného personálu;
c) stanovení cílů a hodnotících a provozních kritérií pro útvary, které řídí;
d) řízení a provádění náboru pracovních sil, přijímání a školení personálu;
e) vytváření, implementace a monitoring pracovních standardů pro lékařský, ošetřovatelský, technický a administrativní personál;
f) monitoring využívání diagnostických služeb, nemocniční lůžkové kapacity, vybavení a lidských zdrojů pro zajištění jejich účelného využití a vyhodnocení požadavků na další zaměstnance, zařízení a služby;
g) kontrola administrativních operací, jako jsou plánování rozpočtů, zpracování zpráv a výdaje na zásoby, zařízení a služby;
h) komunikace s jinými poskytovateli zdravotních a sociálních služeb, správními radami a s financujícími orgány s cílem zajistit koordinaci poskytovaných služeb;
i) poskytování poradenství pro orgány veřejné správy o tom, jak zvýšit úroveň služeb a zařízení ve zdravotní a sociální oblasti;
j) zastupování organizací na jednáních, konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Primář
Ředitel kliniky
Hlavní sestra
Vrchní sestra v oblasti zdravotnictví
Správce zdravotnického zařízení
Řídící pracovník v oblasti veřejného zdraví
Řídící pracovník v oblasti komunitní zdravotní péče
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Ředitel domova pro seniory - 1343
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13421 Náměstci pro zdravotní péči
13422 Primáři v oblasti zdravotnictví
13423 Hlavní sestry v oblasti zdravotnictví
13424 Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví
13425 Řídící zdravotničtí pracovníci nelékařských povolání (kromě hlavních a vrchních sester)
13429 Ostatní řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
1343 Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory
Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory plánují, řídí, koordinují a hodnotí poskytování rezidenčních a osobních služeb pro jednotlivce a rodiny, které tyto služby potřebují vzhledem k dopadům stárnutí.
Příklady pracovních činností:
a) celkové řízení poskytované zdravotní péče, zdravotnických organizací, zařízení a středisek;
b) řízení, dohled a hodnocení pracovních činností lékařského, ošetřovatelského, technického, administrativního, údržbového a jiného personálu;
c) stanovení cílů a hodnotících a provozních kritérií pro útvary, které řídí;
d) řízení a provádění náboru pracovních sil, přijímání a školení personálu;
e) vytváření, implementace a monitoring pracovních standardů pro ošetřovatelský, pečovatelský, technický a administrativní personál;
f) koordinace a správa sociálních programů a pečovatelských služeb pro seniory;
g) kontrola administrativních operací, jako jsou plánování rozpočtů, zpracování zpráv a výdaje na zásoby, zařízení a služby;
h) komunikace s jinými poskytovateli zdravotních a sociálních služeb, správními radami a s financujícími orgány s cílem zajistit koordinaci poskytovaných služeb;
i) poskytování poradenství pro orgány veřejné správy o tom, jak zvýšit úroveň služeb a zařízení ve zdravotní a sociální oblasti;
j) zastupování organizací na jednáních, konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Ředitel domova pro seniory
Ředitel pečovatelské služby
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Ředitel kliniky - 1342
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13431 Náměstci v oblasti péče o seniory
13432 Primáři v oblasti péče o seniory
13433 Hlavní sestry v oblasti péče o seniory
13434 Vrchní sestry v oblasti péče o seniory
13439 Ostatní řídící pracovníci v oblasti péče o seniory
1344 Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)
Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) plánují, řídí a koordinují poskytování sociálních a komunitních služeb a programů, jako jsou podpora příjmu, rodinné dávky, služby péče o děti a jiné komunitní programy a služby.
Příklady pracovních činností:
a) celkové řízení poskytovaných služeb, zařízení, organizací nebo center;
b) vytváření, realizace a monitorování postupů, politik a norem pro zaměstnance;
c) monitorování a hodnocení zdrojů vyčleněných na ubytování a jiné služby v sociální oblasti;
d) kontrola administrativních operací, např. plánování rozpočtů, příprava zpráv, výdaje na zásoby, zařízení a služby;
e) kontakty s jinými poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, správními radami a financujícími orgány s cílem prodiskutovat oblasti pro spolupráci a koordinovat zdravotní a sociální služby;
f) poskytování poradenství pro orgány veřejné správy o tom, jak zvýšit úroveň sociálních služeb a zařízení;
g) zastupování organizací na jednáních, konferencích, seminářích, veřejných slyšení a fórech;
h) příprava a dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů;
i) zavádění a řízení provozních a administrativních postupů;
j) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník komunitního centra
Řídící pracovník služeb pro rodinu
Řídící pracovník sociální ubytovny
Řídící pracovník centra sociálních služeb
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13441 Řídící pracovníci v oblasti důchodových, nemocenských, sociálních a jiných dávek
13442 Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory)
13443 Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory)
1345 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání plánují, řídí, koordinují a hodnotí vzdělávací a administrativní aspekty vzdělávacích služeb, základní a střední školy, vysoké školy, fakulty, katedry na univerzitách a další vzdělávací instituce.
Příklady pracovních činností:
a) definování vzdělávacích programů stanovených školskými a úředními orgány;
b) uplatňování systémů a postupů pro monitorování výsledků škol a počtu přihlášených studentů;
c) řízení administrativních a kancelářských činností týkajících se přijímání studentů a vzdělávacích služeb;
d) kontrola administrativních činností, jako jsou plánování rozpočtů, příprava zpráv, výdajů na zásoby, zařízení a služby;
e) vedení a poskytování poradenství pro učitele, akademické a administrativní pracovníky a pro studenty;
f) hodnocení práce učitelů a přednášejících prostřednictvím hospitací ve třídách, sledováním učebních metod, prověřováním cílů výuky a učebních materiálů;
g) podpora vzdělávacích programů, prezentace poskytovaných služeb a instituce široké veřejnosti;
h) dohled nad údržbou vzdělávacích zařízení;
i) zpracování a prosazování kázeňského řádu s cílem vytvořit bezpečné a podnětné prostředí pro studenty i učitele;
j) organizování a realizace metod získávání dalších finančních prostředků ve spolupráci s rodiči, komunitními skupinami a sponzory;
k) kontrola výběru, školení a dohledu nad pracovníky.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Děkan fakulty
Proděkan fakulty
Ředitel na základní škole
Ředitel na základní umělecké škole
Ředitel na střední škole
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13451 Řídící pracovníci na základních školách
13452 Řídící pracovníci na středních školách
13453 Řídící pracovníci na konzervatořích
13454 Řídící pracovníci na vyšších odborných školách
13455 Řídící pracovníci na vysokých školách
13456 Řídící pracovníci na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
13459 Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
1346 Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb
Řídící pracovníci finančních a pojišťovacích služeb plánují, řídí a koordinují pobočky institucí, které poskytují finanční a pojišťovací služby, jako jsou banky, stavební společnosti, úvěrová družstva a pojišťovny. Poskytují poradenství a pomoc klientům ve finančních a pojišťovacích záležitostech.
Příklady pracovních činností:
a) plánování, řízení a koordinace činnosti pracovníků pobočky;
b) vytváření a udržování vztahů s individuálními i podnikovými klienty;
c) pomoc a poradenství pro zákazníky v oblasti finančních a pojišťovacích služeb a se záležitostmi, jako jsou změny v zákonech, které mohou mít na klienty dopad;
d) prověřování, hodnocení a zpracování půjček a žádostí o pojistné;
e) monitorování rozhodnutí o prodloužení splatnosti úvěru;
f) provádění finančních šetření;
g) dohled nad tokem peněz a nad finančními nástroji, vypracování finančních zpráv a zpráv vyžadovaných podle zákonů;
h) schvalování, zamítnutí nebo koordinace úvěrových linek u komerčních, realitních nebo osobních úvěrů;
i) koordinace spolupráce s jinými pobočkami dané společnosti;
j) dohled nad plněním rozpočtů, kontrola a zajišťování účelného využívání zdrojů;
k) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v bance
Řídící pracovník v úvěrovém družstvu
Řídící pracovník pobočky finanční instituce
Řídící pracovník v pojišťovně
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník v oblasti ekonomiky - 1211
Zprostředkovatel půjček - 3312
Zprostředkovatel hypoték - 3312
Pojišťovací agent - 3321
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13461 Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb
13462 Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb
1349 Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech
Tato podskupina zahrnuje pracovníky, kteří řídí poskytování specializovaných odborných služeb neuvedených jinde ve třídě 12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností nebo 13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech. Patří zde například řídící pracovníci v oblasti knihoven, bezpečnosti, práva a hasičských služeb.
Příklady pracovních činností:
a) celkové řízení příslušných organizací, plánování a řízení poskytování služeb;
b) vytváření, prosazování a monitorování postupů, politik a standardů pro zaměstnance;
c) řízení, dozor a hodnocení pracovních činností specialistů, technických a odborných pracovníků, úředníků, pracovníků ve službách a jiných pracovníků;
d) monitorování a hodnocení využití zdrojů vyčleněných na poskytování služeb;
e) kontrola administrativních činností, jako je plánování rozpočtů, příprava zpráv, plánování výdajů na zásoby, zařízení a služby;
f) koordinace spolupráce s jinými agenturami poskytujícími služby ve stejné nebo příbuzné oblasti;
g) dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajištění účelného využívání zdrojů;
h) dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Policejní ředitel
Řídící pracovník muzea
Řídící pracovník archivu
Řídící pracovník knihovny
Ředitel botanické zahrady
Řídící pracovník právních služeb
Řídící pracovník umělecké galerie
Ředitel hasičského záchranného sboru
Řídící pracovník vězeňského zařízení
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Policejní prezident - 1112
Generální ředitel hasičského záchranného sboru - 1112
Poznámka
Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech mají odpovědnost za plánování, řízení a koordinaci poskytování specializovaných odborných služeb. Zaměstnání v této třídě obvykle vyžadují specializovanou kvalifikaci a rozsáhlou praxi vztahující se k alespoň jednomu zaměstnání v hlavní třídě 2 Specialisté nebo v hlavní třídě 3 Techničtí a odborní pracovníci.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
13491 Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech
13492 Řídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany
13493 Řídící pracovníci vnitřní bezpečnostních a ochrany organizací a detektivních agentur
13494 Řídící pracovníci v právní oblasti
13495 Řídící pracovníci v církevní oblasti
13499 Řídící pracovníci v oblasti ostatních odborných služeb
14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci plánují, organizují a řídí provoz zařízení, která poskytují ubytovací, stravovací, maloobchodní a jiné služby. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje třetí úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: plánování a organizaci zvláštních akcí, sportovních, soutěžních a zábavných činností a rozsah a skladbu sortimentu, úroveň zásob a standardy služeb; propagaci a prodej zboží a služeb; dodržování zákonů a jiných právních předpisů např. o alkoholu, hrách a zdraví; vytváření a prověřování politik, programů a postupů týkajících se vztahů se zákazníky a poskytovaného zboží a služeb; propagaci zařízení pro konání konferencí, shromáždění a veletrhů pro potenciální zákazníky; organizování nákupu a údržby dopravních prostředků, zařízení, paliva a přepravy zboží; kontrolu výběru, školení a dohledu nad pracovníky; zajišťování dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Poznámka
Třída 14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci je určena pro řídící pracovníky poskytující služby přímo veřejnosti obvykle v organizacích, které jsou příliš malé na to, aby měly hierarchii řídících pracovníků. Řídící pracovníci, kteří zodpovídají za plánování, řízení a koordinaci poskytování specializovaných odborných služeb, vyžadujících obvykle specializovanou kvalifikaci, jsou zařazeni do podskupin ve třídě 12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností nebo ve třídě 13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech. Provozovatelé maloobchodních prodejen, malých penzionů, kaváren, restaurací a barů, pro které není řízení a dohled nad personálem významnou složkou práce, jsou podle hlavních pracovních činností, které vykonávají, zahrnuti do příslušné podskupiny ve třídě 51 Pracovníci v oblasti osobních služeb.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
141 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb
142 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
143 Ostatní řídící pracovníci
141 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb plánují, organizují a řídí provoz zařízení, která poskytují ubytování, jídlo, pití a jiné pohostinské služby.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: plánování a organizaci zvláštních akcí, sportovních, herních a zábavních činností; řízení a dohled nad rezervacemi, recepcí, pokojovými službami a službami pokojských; sledování zákonů a jiných právních předpisů např. o alkoholu, hrách a zdraví; dohled nad kvalitou ve všech fázích přípravy a podávání pokrmů a služeb; kontrolu výběru, školení a dohledu nad pracovníky; zajištění dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
1411 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
1412 Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb
1411 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb plánují, organizují a řídí provoz hotelů, motelů a podobných zařízení, která poskytují hostům ubytování a jiné služby.
Příklady pracovních činností:
a) řízení a dohled nad rezervacemi, recepcí, pokojovými službami a službami pokojských;
b) dohled nad bezpečnostními opatřeními a údržbou zahrad a objektu;
c) plánování provozu baru, restaurace, prostorů pro akce a konference a dohled nad nimi;
d) sledování zákonů a jiných právních předpisů týkající se např. alkoholu a her;
e) posuzování spokojenosti zákazníků;
f) dohled nad účetními a nákupními aktivitami;
g) rozpočtování pro daná zařízení;
h) kontrola výběru, školení a dohledu nad pracovníky;
i) zajišťování dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
j) poskytování místních turistických informací, zajišťování výletů a dopravy pro hosty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v motelu
Řídící pracovník v mládežnickém hostelu
Řídící pracovník koleje
Řídící pracovník domova mládeže
Řídící pracovník v hotelu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Provozovatel malého penzionu - 5152
Poznámka
Provozovatelé malých zařízení, jako jsou zařízení pro ubytování se snídaní a zařízení poskytující ubytování a limitované stravovací služby pro klienty jako platící hosty v soukromých domácnostech a pro které řízení a dohled nad pracovníky netvoří významnou součást práce, jsou zařazeni do podskupiny 5152 Hospodyně v domácnostech a provozovatelé malých penzionů. Generální ředitelé a řídící pracovníci ve velkých hotelových společnostech a řetězcích jsou zařazeni do příslušných podskupin v 11. nebo 12. třídě.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
14111 Řídící pracovníci v hotelích
14112 Řídící pracovníci v ubytovnách (kromě studentských)
14113 Řídící pracovníci ve studentských ubytovnách
14119 Ostatní řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
1412 Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb
Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb plánují, organizují a řídí provoz kaváren, restaurací a podobných zařízení, která poskytují stravovací služby.
Příklady pracovních činností:
a) plánování jídelních lístků ve spolupráci s šéfkuchaři a kuchaři;
b) plánování a organizace zvláštních akcí;
c) zajišťování nákupu a oceňování zboží podle rozpočtu;
d) vedení záznamů o zásobách a finančních transakcích;
e) zajišťování toho, aby prostory v restauracích, kuchyních a skladech vyhovovaly hygienickým předpisům, aby byly udržovány v čistotě a měly odpovídající a funkční vzhled;
f) konzultace se zákazníky s cílem posoudit jejich spokojenost s podávanými pokrmy a obsluhou;
g) výběr, dohled a poskytování školení obsluze a pracovníkům v kuchyni a stanovení jejich pracovní doby;
h) přijímání rezervací, vítání hostů a pomoc při přijímání objednávek;
i) jednání s klienty a dodavateli;
j) zajišťování dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v cateringové společnosti
Řídící pracovník v kavárně
Řídící pracovník v restauraci
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Šéfkuchař - 3434
Vedoucí školní jídelny - 5151
Poznámka
Provozovatelé malých kaváren, restaurací a barů, pro které řízení a dohled nad personálem není významnou složkou práce, jsou podle hlavních pracovních činností zahrnuti do podskupiny 5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, 5131 Číšníci a servírky nebo 5132 Barmani.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
14121 Řídící pracovníci v restauracích
14122 Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních)
14123 Řídící pracovníci v kavárnách a barech
14124 Řídící pracovníci cateringových společností
14125 Řídící pracovníci ve školních jídelnách
14126 Řídící pracovníci v menzách
14129 Ostatní řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb
142 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě plánují, organizují, koordinují a kontrolují provoz zařízení, která prodávají zboží v maloobchodním nebo velkoobchodním měřítku. Odpovídají za rozpočty, pracovníky a strategické a provozní řízení obchodů nebo jejich organizačních jednotek, které prodávají specifické druhy produktů.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: stanovování skladby sortimentu, výše zásob a standardů služeb; formulování a realizaci nákupních a marketingových politik, stanovování cen; podporu a propagaci zboží a služeb daného zařízení; vedení záznamů o výši zásob a finančních transakcích; rozpočtování pro dané zařízení; kontrolu výběru, školení a dohledu nad pracovníky; zajišťování dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
1420 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
1420 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě plánují, organizují, koordinují a kontrolují provoz zařízení, která prodávají zboží v maloobchodním nebo velkoobchodním měřítku. Mají odpovědnost za rozpočty, pracovníky a strategické a provozní řízení obchodů nebo jejich organizačních jednotek, které prodávají specifické druhy zboží.
Příklady pracovních činností:
a) stanovování skladby sortimentu, výše zásob a standardů služeb;
b) formulování nákupní a marketingové politiky a stanovování cen;
c) podpora a propagace zboží a služeb daných zařízení;
d) vedení záznamů o zásobách a finančních transakcích;
e) rozpočtování pro zařízení;
f) kontrola výběru, školení a dohledu nad pracovníky;
g) zajišťování dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v supermarketu
Řídící pracovník v obchodu s potravinami
Řídící pracovník v maloobchodní prodejně
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník v oblasti prodeje - 1221
Provozovatel maloobchodní prodejny - 5221
Vedoucí pracovního týmu v prodejně - 5222
Prodavač v prodejně - 5223
Poznámka
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě jsou většinou zaměstnáni v poměrně malých zařízeních bez hierarchie řídících pracovníků. Řídící pracovníci velkých maloobchodních zařízení, jako jsou supermarkety a obchodní domy, patří do této skupiny také, i když mohou tato zařízení mít hierarchii řídících pracovníků a vedoucích pracovních týmů. Generální ředitelé provozoven, jako jsou řetězce supermarketů a obchodních domů, jsou zařazeni do podskupiny 1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací). Provozovatelé malých provozoven, pro které řízení a dohled nad pracovníky netvoří významnou součást práce, patří do podskupiny 5221 Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen. Pracovníci, kteří kontrolují a řídí činnost prodavačů a jiných pracovníků, ale kteří nemají odpovědnost za stanovování skladby sortimentu, obecné určování cenové politiky, rozpočtů, výběr, přijímaní a školení pracovníků, jsou zařazeni do podskupiny 5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
14201 Řídící pracovníci v maloobchodě
14202 Řídící pracovníci ve velkoobchodě
143 Ostatní řídící pracovníci
Ostatní řídící pracovníci plánují, organizují a řídí provoz zařízení, která poskytují sportovní, kulturní, rekreační, cestovní a jiné služby.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: plánování a organizaci rozsahu a skladby nabízených služeb nebo činností; zajišťování čistoty a dobrého stavu zařízení; sledování nových trendů a vývoje v oblasti poskytovaných služeb; poradenství o dostupných zařízeních a podporu reklamy; kontrolu a úschovu všech pokladních stvrzenek a provádění pravidelných inventur; přípravu a dohled nad plněním rozpočtů; kontrolu výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů; plánování a řízení každodenního provozu; kontrolu výběru, výkonu a dohledu nad pracovníky; zajišťování dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy
1439 Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné)
1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy
Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy plánují, organizují a řídí provoz zařízení, která poskytují sportovní, vydavatelské, umělecké, divadelní a jiné zábavní a podobné služby.
Příklady pracovních činností:
a) plánování a organizace rozsahu a skladby poskytované zábavy, zajímavostí, kulturních činností, sportovních a cvičebních programů a vydavatelských služeb, které bude zařízení nabízet;
b) zajišťování čistoty a dobrého stavu zařízení;
c) sledování nových trendů a vývoje v oblasti tvůrčího umění, zajišťování divadelních představení a vystoupení kapel a orchestrů;
d) poradenství o nabízených zařízeních a podpora reklamy akcí, představení a činností;
e) kontrola a úschova všech pokladních stvrzenek a provádění pravidelných inventur;
f) příprava a dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů;
g) plánování a řízení každodenních činností;
h) kontrola výběru, výkonu a dohledu nad pracovníky;
i) zajišťování dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník divadla
Řídící pracovník kina
Řídící pracovník jízdárny
Řídící pracovník kasina
Řídící pracovník sportovního centra
Řídící pracovník tématického parku
Řídící pracovník zábavního parku
Řídící pracovník kulečníkové herny
Řídící pracovník biliardové herny
Řídící pracovník rekreačního střediska
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník muzea - 1349
Řídící pracovník knihovny - 1349
Řídící pracovník umělecké galerie - 1349
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
14311 Řídící pracovníci v hernách, kasinech a sázkových kancelářích
14312 Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi
14313 Řídící pracovníci v oblasti sportu
14314 Řídící pracovníci v oblasti vydavatelství
14319 Ostatní řídící pracovníci v oblasti kultury a zábavy
1439 Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné)
Tato podskupina zahrnuje řídící pracovníky, kteří plánují, řídí a koordinují poskytování služeb a nejsou zařazeni do třídy 13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech, ani do třídy 14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci. Patří zde například řídící pracovníci v cestovních agenturách a konferenčních, kontaktních a nákupních centrech.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v cestovní agentuře
Řídící pracovník v cestovní kanceláři
Řídící pracovník v konferenčním centru
Řídící pracovník v kontaktním centru
Řídící pracovník v nákupním centru
Řídící pracovník tábořiště obytných přívěsů
Poznámka
Do této podskupiny nejsou zahrnuta zaměstnání týkající se řízení poskytování specializovaných odborných služeb a vyžadující specializovanou kvalifikaci a praxi vztahující se k jednomu nebo více zaměstnáním zařazeným do hlavní třídy 2 Specialisté nebo 3 Techničtí a odborní pracovníci. Uvedená zaměstnání jsou zařazena ve třídě 12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností nebo 13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
14391 Řídící pracovníci v cestovních kancelářích a agenturách
14392 Řídící pracovníci v oblasti osobních služeb (čistírny, kadeřnictví, kosmetika, pohřebnictví, lázně, seznamky)
14393 Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb
14394 Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí
14395 Řídící pracovníci v oblasti veterinárních činností
14399 Řídící pracovníci v jiných službách
2 SPECIALISTÉ
Specialisté rozšiřují stávající objem znalostí, aplikují vědecké a umělecké koncepty a teorie, systematicky o nich vyučují nebo se zapojují do libovolné kombinace těchto činností. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění analýz a výzkumu, vytváření koncepcí, teorií a provozních metod, poradenství v dané oblasti nebo využití stávajících znalostí v oblasti fyzikálních věd, matematiky, strojírenství a technologie, v biologických a příbuzných oborech, v lékařských a zdravotnických službách a ve společenských a humanitních vědách; výuku teorie a praxe v jednom nebo více oborech na různých stupních vzdělávání; učení a vzdělávání osob s poruchami učení nebo se speciálními vzdělávacími potřebami; poskytování různých obchodních, právních a sociálních služeb; vytváření a prezentace uměleckých děl; poskytování duchovního vedení; zpracování vědeckých prací a zpráv. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:
21 Specialisté v oblasti vědy a techniky
22 Specialisté v oblasti zdravotnictví
23 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
24 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě
25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií
26 Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech
21 Specialisté v oblasti vědy a techniky
Specialisté v oblasti vědy a techniky provádějí výzkum, zdokonalují a vyvíjejí koncepty, teorie a provozní metody a využívají vědecké poznatky v oblasti fyziky, astronomie, meteorologie, chemie, geofyziky, geologie, biologie, ekologie, farmakologie, medicíny, matematiky, statistiky, architektury, strojírenství, designu a technologie. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění výzkumu, rozšiřování a využití vědeckých poznatků získaných při studiu struktur a vlastností fyzikálních látek a jevů, chemických vlastností a procesů různých látek, materiálů a výrobků, všech forem života a matematických a statistických metod a poradenství ohledně nich; navrhování a řízení stavby budov, měst, dopravních systémů, inženýrských a průmyslových staveb, strojů a zařízení, poradenství a využití těžebních metod a zajišťování jejich optimálního využití; průzkum pevnin a moří a vytváření map; studium a poradenství v oblasti technologických aspektů konkrétních materiálů, produktů a procesů a efektivitu výroby a organizace práce; zpracování vědeckých prací a zpráv. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
211 Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech
212 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
213 Specialisté v biologických a příbuzných oborech
214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech
215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací
216 Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci
211 Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech
Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech provádějí výzkum, zdokonalují a rozšiřují koncepty, teorie a provozní metody a využívají vědecké poznatky v oblasti fyziky, astronomie, meteorologie, chemie, geologie a geofyziky.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: rozšiřování vědeckých poznatků prostřednictvím výzkumu a experimentů týkajících se mechaniky, termodynamiky, optiky, akustiky, elektřiny, magnetismu, elektroniky, jaderné fyziky, astronomie, různých oborů chemie, atmosférických podmínek a fyzikální podstaty Země; využití těchto poznatků a poradenství v oblastech, jako jsou průmyslová výroba, zemědělství, lékařství, navigace, výzkum vesmíru, využívání ropy, zemního plynu, vody a nerostů, telekomunikační a jiné služby nebo pozemní stavitelství; zpracování vědeckých prací a zpráv.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2111 Fyzici a astronomové
2112 Meteorologové
2113 Chemici (kromě chemického inženýrství)
2114 Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci
2111 Fyzici a astronomové
Fyzici a astronomové provádějí výzkum, zdokonalují a vyvíjejí koncepty a provozní metody týkající se hmoty, prostoru, času, energie, sil a polí a vztahu mezi těmito fyzikálními jevy. Uplatňují vědecké poznatky z fyziky a astronomie v oblasti průmyslu, zdravotnictví, obrany a jinde.
Příklady pracovních činností:
a) provádění výzkumu, zdokonalování a vytváření konceptů, teorií, přístrojové techniky, softwaru a provozních metod v oblasti fyziky a astronomie;
b) provádění experimentů, testů a analýz struktury a vlastností hmoty v oblastech, jako je mechanika, termodynamika, elektronika, komunikace, výroba a distribuce elektřiny, aerodynamika, optika a lasery, dálkový průzkum Země, lékařství, akustika, magnetismus a jaderná fyzika;
c) hodnocení výsledků výzkumů a experimentů a jejich formulace především prostřednictvím matematických metod a modelů;
d) využívání principů, technik a procesů s cílem vyvinout nebo zdokonalit průmyslové, lékařské, vojenské a jiné aplikace;
e) zajišťování bezpečného a účinného využití radiace (ionizujícího a neionizujícího záření) u pacientů s cílem dosáhnout diagnostických a terapeutických výsledků tak, jak je předepsal lékař;
f) zajišťování přesného měření a charakterizace fyzikálních veličin používaných v lékařství;
g) testování, objednávání a hodnocení zařízení používaných např. při zpracování obrazu, léčení a dozimetrii;
h) poradenství a konzultace s lékaři a jinými specialisty v oblasti zdravotnictví při optimalizaci rovnováhy mezi prospěšným a škodlivým účinkem radiace;
i) pozorování, analýza a interpretace vesmírných jevů a vytváření metod, numerických modelů a technik s cílem prohloubit poznatky např. v oblasti navigace, satelitní komunikace, výzkumu vesmíru, vesmírných těles a kosmického záření;
j) vytváření, realizace a dodržování standardů a protokolů pro měření fyzikálních jevů a pro využití jaderné technologie v průmyslových a lékařských aplikacích;
k) zpracování vědeckých prací a zpráv.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Astronom
Fyzik
Radiologický fyzik
Nukleární fyzik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Lékař nukleární medicíny - 2212
Lékař v radiologických oborech - 2212
Radiolog - 2212
Radiologický technik - 3211
Poznámka
Radiologičtí fyzici patří do této podskupiny spolu s jinými fyziky, přestože jsou považováni za pracovníky ve zdravotnictví tak jako jiná zaměstnání ve třídě 22 Specialisté v oblasti zdravotnictví.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21111 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech
21112 Fyzici atomoví, molekulární, nukleární
21113 Radiologičtí fyzici
21114 Astronomové, astrofyzici
21119 Ostatní specialisté v oblasti fyziky a astronomie
2112 Meteorologové
Meteorologové připravují krátkodobé a dlouhodobé předpovědi počasí využívané v letectví, lodní dopravě, zemědělství a jiných oblastech s cílem informovat veřejnost. Provádějí výzkum v oblasti složení, struktury a dynamiky atmosféry.
Příklady pracovních činností:
a) zkoumání směru a rychlosti pohybu vzdušných mas, teplot, vlhkosti, fyzikálních a chemických přeměn znečišťujících látek a jiných jevů, jako je formování oblačnosti a srážek, elektrických poruch nebo slunečního záření;
b) studium údajů shromážděných z meteorologických stanic, radarových a satelitních snímků a výstupů z počítačových modelů s cílem zakreslit a předpovědět počasí;
c) příprava krátkodobých a dlouhodobých meteorologických map a zpravodajství o nich, předpovědi a varování týkající se atmosférických jevů, jako jsou cyklóny, bouře a jiná nebezpečí ohrožující životy a majetek, šíření informací o atmosférických podmínkách prostřednictvím řady médií, včetně rozhlasu, televize, tisku a internetu;
d) provádění experimentů v oblasti rozptylování mlhy, vytváření umělého deště a jiných způsobů na ovlivnění počasí;
e) vytváření a testování matematického a počítačového modelování počasí a klimatu pro experimentální nebo operativní účely;
f) podíl na výzkumu o vlivu počastí na životní prostředí;
g) analyzování dopadů průmyslových projektů a lidské činnosti na klima a kvalitu ovzduší, spolupráce s komunitami z oblasti společenských věd, techniky a ekonomie s cílem rozvinout vhodné strategie pro zmírnění těchto dopadů;
h) účast na navrhování a vývoji nových zařízení a postupů pro sběr meteorologických údajů, dálkový průzkum Země nebo pro související použití;
i) provádění výzkumu, zdokonalování a vytváření koncepcí, teorií a provozních metod v oblasti složení, struktury a dynamiky atmosféry a zpracování vědeckých prací a zpráv o výsledcích těchto výzkumů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Klimatolog
Hydrometeorolog
Meteorolog
Pracovník předpovídající počasí
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
21120 Meteorologové
2113 Chemici (kromě chemického inženýrství)
Chemici (kromě chemického inženýrství) provádějí výzkum, zdokonalují nebo vyvíjejí koncepce, teorie a provozní metody a využívají vědecké poznatky v oblasti chemie s cílem vyvinout nové poznatky nebo produkty pro kontrolu kvality a procesů.
Příklady pracovních činností:
a) provádění výzkumu, zdokonalování nebo vytváření koncepcí, nástrojů, teorií a provozních metod v oblasti chemie;
b) provádění experimentů, testů a analýz s cílem zkoumat chemické složení, energetické a chemické změny v různých přírodních nebo syntetických látkách, materiálech a produktech;
c) vytváření postupů pro kontrolu životního prostředí, kontrola kvality a různé jiné procesy pro výrobce a uživatele;
d) provádění programů sběru vzorků, údajů a analýz s cílem identifikovat jedovaté látky v životním prostředí a stanovit jejich množství;
e) účast na interdisciplinárních výzkumných a vývojových projektech ve spolupráci s chemickými inženýry, biology, mikrobiology, agronomy, geology a jinými specialisty;
f) využití mikroorganizmů k přeměně látek na jiné sloučeniny;
g) určování způsobů na posílení nebo kombinaci materiálů a vývoj nových materiálů;
h) reprodukce a syntéza přírodních látek a vytváření nových umělých látek;
i) zpracování vědeckých prací a zpráv.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Chemik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Biochemik - 2131
Farmakolog - 2131
Klinický farmaceut - 2262
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21131 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech
21132 Chemici anorganici
21133 Chemici organici
21134 Fyzikální chemici, chemici analytici
21135 Jaderní chemici
21139 Ostatní specialisté v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)
2114 Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci
Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci provádějí výzkum, zdokonalují a vyvíjejí koncepty, teorie a provozní metody, využívají vědecké poznatky z geologie a geofyziky v oblasti průzkumu a těžby ropy, zemního plynu a nerostů, ochrany vody, stavebnictví, telekomunikací a navigace. Dále vyhodnocují a zmírňují dopady rozvojových projektů a likvidace odpadů na životní prostředí.
Příklady pracovních činností:
a) provádění výzkumu, zlepšování a vytváření koncepcí, teorií a operačních metod v oblasti geologie a geofyziky;
b) studium složení a struktury zemské kůry, zkoumání hornin, minerálů, zkamenělin a dalších materiálů s cílem určit procesy ovlivňující vývoj Země, zjistit průběh evoluce v minulosti, stanovit povahu a chronologický sled geologických útvarů a posoudit jejich komerční využití;
c) interpretace údajů z výzkumu a příprava geologických a jiných zpráv, map, náčrtů, grafů a pojednání;
d) aplikování geologických poznatků při projektech rekultivace půdy a na problémy vyskytující se při pozemním stavitelství, jako je výstavba přehrad, mostů, tunelů a velkých budov a při projektech rekultivace půdy;
e) využívání nejrůznějších metod dálkového průzkumu Země s cílem zkoumat a měřit seizmické, gravitační, elektrické, termální a magnetické síly ovlivňující Zemi;
f) odhadování hmotnosti, velikosti a objemu Země a složení a struktury jejího jádra a studium povahy, činnosti a předvídatelnosti sopek, ledovců a zemětřesení;
g) mapování magnetických polí Země a uplatnění výsledků a dalších získaných údajů například pro vysílací a navigační účely;
h) studium a měření fyzikálních vlastností mořské vody a atmosféry a jejich vzájemných vztahů, jako je výměna termální energie;
i) lokalizace a určování povahy a rozsahu nalezišť ropy, zemního plynu a nerostů s použitím seizmologických, gravimetrických, magnetických, elektrických nebo radiometrických metod;
j) identifikování nalezišť stavebních materiálů, jejich charakteristika a určení vhodnosti pro využití, jako jsou například betonování a silniční podloží;
k) výzkum pohybu, rozložení a fyzických vlastností spodních a povrchových vod;
l) poradenství v oblastech, jako je odpadové hospodářství, výběr tras a lokalit a obnova kontaminovaných míst.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Oceánograf
Geolog
Geofyzik
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21141 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v geologických a příbuzných oborech
21142 Geologové
21143 Geofyzici
21144 Hydrologové
21149 Ostatní pracovníci v oborech příbuzných geologii a geofyzice
212 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky provádějí výzkum a vývoj matematických, pojistně matematických a statistických koncepcí, teorií a provozních modelů a technik a využívají tyto poznatky v oblastech, jako jsou technika, obchod a společenské a jiné vědy.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: studium, zdokonalování a vývoj matematických, pojistně matematických a statistických teorií a technik; využívání matematických zásad, modelů a technik v inženýrství, přírodních, sociálních a biologických vědách a poskytování poradenství v těchto oblastech; provádění logických analýz problémů řízení, zejména v souvislosti s efektivitou poměru vstupy - výstupy, konstrukce matematických modelů pro jednotlivé úkoly, obvykle programované a řešené počítačem; navrhování a realizaci penzijních plánů a životního, zdravotního a sociálního systému pojištění a dalších typů pojištění; uplatňování matematických, statistických a pravděpodobnostních teorií a teorií rizik pro hodnocení potenciálních finančních dopadů budoucích událostí; plánování a organizaci průzkumů a dalších způsobů sběru statistických údajů a sestavování dotazníků; hodnocení, zpracování, analyzování a výklad statistických údajů a jejich přípravu pro uveřejnění; poradenství a uplatňování nejrůznějších metod v oblasti shromažďování údajů a statistických metod a technik a určování spolehlivosti údajů, a to zejména v oblastech, jako jsou obchod, medicína a přírodní, společenské a biologické vědy; přípravu vědeckých pojednání a zpráv; dohled nad prací asistentů a úředníků v oblasti matematiky, pojistné matematiky a statistiky.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
2120 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
2120 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky provádějí výzkum a vývoj, poskytují poradenství, zdokonalují a vyvíjejí matematické, statistické a pojistně matematické koncepce, teorie, modely a techniky. Tyto znalosti využívají v technických, obchodních, společenských a jiných vědách.
Příklady pracovních činností:
a) studium, zdokonalování a vývoj matematických, pojistně matematických a statistických teorií a koncepcí;
b) poradenství a praktické využívání matematických principů, modelů a technik v oblastech, jako jsou technické, přírodní, společenské a biologické vědy;
c) logické analýzy problémů řízení, zvláště účinnosti vstupů a výstupů, vytváření matematických modelů pro jednotlivá témata, obvykle pro programování a řešení pomocí počítače;
d) navrhování a zavádění penzijního, životního, zdravotního, sociálního a jiného typu pojištění;
e) uplatňování matematických, statistických a pravděpodobnostních teorií a teorií rizik při posuzování potenciálních finančních dopadů budoucích událostí;
f) plánování, organizace průzkumů a jiných sběrů statistických údajů a navrhování dotazníků;
g) hodnocení, zpracování, analýzy a interpretace statistických údajů a jejich příprava k publikování;
h) poradenství a praktické využívání různých statistických metod a technik a metod sběru dat, určování spolehlivosti výsledků, zejména v oblastech jako jsou obchod, medicína a ekonomické a společenské vědy;
i) příprava vědeckých prací a zpráv;
j) dohled nad odbornými pracovníky a úředníky v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Demograf
Analytik operačního výzkumu
Specialista v oblasti matematiky
Specialista v oblasti statistiky
Specialista v oblasti pojistné matematiky
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Podnikový analytik IT - 2511
Odborný pracovník v oblasti pojistné matematiky - 3314
Odborný pracovník v oblasti matematiky - 3314
Odborný pracovník v oblasti statistiky - 3314
Úředník v oblasti pojišťovnictví - 4312
Úředník v oblasti statistiky - 4312
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21201 Specialisté v oblasti matematiky
21202 Specialisté v oblasti statistiky
21203 Specialisté v oblasti pojistné matematiky
213 Specialisté v biologických a příbuzných oborech
Specialisté v biologických a příbuzných oborech využívají vědecké poznatky získané na základě výzkumu všech forem života, jejich vzájemné interakce a vztahů s životním prostředím s cílem rozšířit dosavadní znalosti, zdokonalit zemědělskou a lesnickou výrobu a řešit otázky týkající se lidského zdraví a životního prostředí.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: sběr, analýzu a vyhodnocení experimentálních a terénních dat s cílem nalézt a rozvinout nové procesy a techniky; poskytování poradenství a podpory pro orgány veřejné správy, organizace a podniky v oblasti udržitelného rozvoje s ekologickým přístupem k ochraně přírodních zdrojů.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství
2133 Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté studují živé organizmy, jejich vzájemnou interakci a vztahy s životním prostředím. Získané poznatky uplatňují při řešení otázek týkajících se ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Pracují v různých oblastech, jako jsou botanika, zoologie, ekologie, mořská biologie, genetika, imunologie, farmakologie, toxikologie, fyziologie, bakteriologie a virologie.
Příklady pracovních činností:
a) provádění terénních a laboratorních výzkumů s cílem rozšířit vědecké poznatky o živých organizmech; objevování nových informací; testování hypotéz; řešení otázek v oblastech, jako jsou životní prostředí, zemědělství a lidské zdraví a vývoj nových produktů, procesů a technik pro využití v oblasti farmacie, zemědělství a životního prostředí;
b) navrhování a provádění experimentů a testů;
c) shromažďování lidských, zvířecích, hmyzích a rostlinných vzorků a údajů, studium jejich původu, vývoje, chemické a fyzikální formy, struktury, složení, života a reprodukčních procesů;
d) zkoumání živých organismů s použitím různých typů specializovaných zařízení, nástrojů, technologií a metod, jako jsou elektronové mikroskopy, telemetrie, systémy GPS, biotechnologie, satelitní zobrazování, genetické inženýrství, analýza digitálního zobrazování, polymerázová řetězová reakce a počítačové modelování;
e) identifikace, klasifikace, zaznamenávání a monitorování živých organizmů a údržba databází;
f) zpracování vědeckých pojednání a zpráv s podrobnými údaji o provedených výzkumech a o nových poznatcích, které jsou následně prostřednictvím vědeckých časopisů a konferencí předkládány k prověření a další diskusi vědecké obci;
g) navrhování a provádění hodnocení dopadů na životní prostředí s cílem určit, zda byly změny vyvolány přirozenými nebo lidskými faktory;
h) poradenství pro orgány veřejné správy, organizace a podniky v oblastech, jako jsou ochrana životního prostředí a řízení přírodních zdrojů, vlivy změn klimatu a znečišťování životního prostředí.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Biolog
Botanik
Zoolog
Bakteriolog
Biochemik
Mikrobiolog
Farmakolog
Biotechnolog
Mořský biolog
Buněčný genetik
Molekulární biolog
Molekulární genetik
Specialista na chov zvířat
Specialista v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
Specialista v oblasti biomedicínského výzkumu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Ekolog - 2133
Specialista v oblasti průmyslové ekologie - 2143
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21311 Biologové
21312 Genetici
21313 Fyziologové, imunologové
21314 Botanici
21315 Zoologové
21316 Biochemici, biofyzici
21317 Farmakologové, toxikologové
21318 Specialisté v laboratorních metodách
21319 Ostatní specialisté v oborech příbuzných biologii, botanice a zoologii
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství
Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství zkoumají, poskytují podporu a poradenství v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství, včetně pěstování, zúrodňování, sklizně, půdní eroze a složení půdy, prevence chorob, výživy, střídání plodin a marketingu. Vyvíjejí techniky pro zvýšení produktivity, studují hospodaření s půdou a řízení rybářství a zpracovávají pro ně plány a strategie.
Příklady pracovních činností:
a) sběr a analýza údajů a vzorků spojených s produkty, krmivy, půdou, kvalitou vody a dalšími faktory ovlivňujícími produkci v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství;
b) poskytování poradenství o technikách pro zvýšení produkce v rostlinné a živočišné výrobě a v rybářství a v alternativní produkci;
c) poradenství v oblasti chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin, jejich chorob, kontroly škůdců a plevele, zlepšování půdy, programů pro chov a krmení zvířat;
d) zkoumání faktorů životního prostředí ovlivňujících komerční produkci plodin, růst pastvin, chov zvířat, zásoby ryb a růst a zdraví lesů;
e) rozbor dopadů pěstebních technik, půd, hmyzu a chorob na výnosy ze zemědělských, lesních a rybářských činností;
f) studium migrace, růstu, krmení a tření ryb a vývoj metod sběru, oplodňování, inkubace a líhnutí rybích vajíček;
g) výzkum charakteristik, možností využití a produktivity půd a uplatňování těchto poznatků při dalším zlepšování zemědělských, sadařských a lesnických činností;
h) vytváření postupů a technik pro řešení zemědělských problémů a zvyšování efektivity produkce;
i) správa lesních a rybářských zdrojů s cílem maximalizovat jejich dlouhodobé komerční, rekreační a ekologické přínosy;
j) studium růstu a pěstování lesních stromů, metod zkvalitňování růstu populace a dopadů probírky na výnosy z lesů;
k) zkoumání, plánování a realizace řídících postupů s cílem vyrovnat se s dopady požárů, povodní, sucha, půdní eroze, škůdců a chorob;
l) příprava vědeckých zpráv a organizace poradenských a informačních setkání a přednášek pro komunity zemědělců, lesníků, rybářů a jiné skupiny.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Lesník specialista
Agronom specialista
Specialista na výzkum půdy
Specialista v oblasti lesnictví
Specialista v oblasti rybářství
Vědecký pracovník v oblasti lesnictví
Výzkumný pracovník v oblasti sadařství
Šlechtitel lesa specialista
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21321 Specialisté v oblasti agronomie
21322 Specialisté v oblasti zootechniky
21323 Specialisté v oblasti zahradnictví
21324 Specialisté v oblasti rybářství
21325 Specialisté v oblasti lesnictví
21326 Specialisté v oblasti vodohospodářství
21329 Ostatní specialisté v oblasti zemědělství
2133 Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) studují a vyhodnocují dopady lidské činnosti na životní prostředí (např. znečišťování ovzduší, vody, půdy, hlukové znečištění, změny klimatu, toxické odpady, vyčerpání a degradace přírodních zdrojů). Dále připravují plány a návrhy řešení na ochranu a ozdravění životního prostředí a na minimalizaci a prevenci jeho dalšího poškozování.
Příklady pracovních činností:
a) provádění výzkumů, testů, terénních a laboratorních analýz a sbírání vzorků s cílem identifikovat nepříznivé vlivy na životní prostředí a doporučit metody jejich prevence, kontroly a nápravy;
b) posuzování pravděpodobných dopadů potenciálních nebo navrhovaných aktivit, projektů a staveb na životní prostředí a doporučování, zda se v nich má pokračovat;
c) vytváření a koordinace zavádění systémů řízení životního prostředí, které umožní organizacím identifikovat, monitorovat a kontrolovat dopady jejich činnosti, výrobků a služeb na životní prostředí;
d) provádění auditů za účelem vyhodnocení dopadů stávajících činností, procesů, látek, odpadů a hluku na životní prostředí;
e) hodnocení, do jaké míry organizace splňují státní a vnitřní ekologická nařízení a pokyny, zjišťování jejich porušení a stanovení vhodných nápravných kroků;
f) poskytování technického poradenství a podpůrných služeb pro organizace v oblasti řešení environmentálních problémů s cílem omezit poškozování životního prostředí a minimalizovat finanční ztráty;
g) vytváření plánů na ochranu životního prostředí.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Ekolog
Analytik kvality vody
Strážce v národním parku
Auditor životního prostředí
Analytik znečištění ovzduší
Poradce v oblasti životního prostředí
Analytik v oblasti životního prostředí
Konzultant v oblasti životního prostředí
Vědecký pracovník v oblasti životního prostředí
Specialista životního prostředí v oblasti veřejné správy
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Specialista v oblasti průmyslové ekologie - 2143
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
21330 Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech
Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech navrhují, plánují a organizují testování, stavby, instalace a údržbu staveb, strojů a jejich součástí a výrobu systémů a soustrojí a plánují výrobní harmonogramy a pracovní postupy s cílem zajistit bezpečnost, účelnost a hospodárnost inženýrských projektů.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: plánování a návrhy systémů chemických procesů, projektů pozemního inženýrství, strojního zařízení a systémů, těžebních a vrtných provozů a dalších inženýrských projektů; specifikaci a výklad výkresů a plánů a stanovování stavebních metod; dohled nad výstavbou konstrukcí, vodovodních a plynovodních systémů a výrobou, instalací, provozem a údržbou zařízení, strojů a provozů; organizaci a řízení projektů, práce a dodávek materiálů, vybavení a zařízení; odhady celkových nákladů a zpracování podrobných plánů a odhadů nákladů jako nástrojů pro kontrolu rozpočtů; řešení konstrukčních a provozních problémů ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech prostřednictvím aplikace inženýrských technologií.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
2142 Stavební inženýři
2143 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
2144 Strojní inženýři
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
2146 Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
2149 Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech provádějí výzkum a návrhy uspořádání průmyslových výrobních procesů a zařízení a dohlíží nad jejich konstrukcí, provozem a údržbou. Zpracovávají programy s cílem koordinovat výrobní činnosti a procesy a zajistit jejich efektivitu a bezpečnost. Vytváří standardy systému řízení jakosti, bezpečnostní politiky, krizového řízení společnosti. Optimalizují materiálové toky, skladovací a přepravní procesy.
Příklady pracovních činností:
a) studium provozních instrukcí, organizačních schémat a projektových informací s cílem zjistit funkce a odpovědnost pracovníků a pracovních týmů a identifikovat oblasti překrývání;
b) analýza a optimalizace využití pracovní síly, uspořádání výrobního zařízení, systému údržby výrobních procesů a zařízení, provozních údajů, výrobních harmonogramů a nákladů s cílem zajistit efektivní využití pracovní síly a zařízení;
a) vytváření návrhů průmyslových provozů a systémů, vytváření parametrů pro výrobu, výběr materiálů a zařízení pro výrobu, řízení materiálových toků s cílem udržet a zkvalitnit výkon podniku;
c) vytváření standardů a zásad, systému řízení jakosti; plánování, realizace, dokumentace interních auditů, kontrola kvality v oblasti služeb;
d) poskytování poradenství pro vedení v oblasti nových výrobních metod, technik a zařízení;
e) spolupráce s odděleními nákupu, skladování, výroby a kontroly s cílem zajistit plynulý pohyb dodávek; optimalizace materiálového toku, skladovacích a dopravně přepravních procesů;
f) provádění specializovaných činností v oblasti ochrany osobních údajů; tvorba a realizace bezpečnostní politiky společnosti, zajištění ochrany majetku, informací a dat společnosti, prevence jejich ztrát; zajištění bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a dalších osob
g) tvorba koncepce dopravy, dopravního provozu, technické způsobilosti dopravních prostředků; organizování, řízení, kontrola prací v dopravě, zodpovědnost za provoz;
h) vytváření krizových plánů, plánů krizové připravenosti a vykonávaní jiných činností v oblasti krizového řízení.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Průmyslový inženýr
Inženýr v oblasti efektivnosti výroby
Specialista racionalizace práce
Interní auditor specialista
Specialista pro civilní letectví
Vozový dispečer specialista
Specialista bezpečnosti státu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník ve výrobě - 1321
Strojní inženýr kontroly a řízení kvality - 2144
Inženýr elektronik kontroly a řízení kvality - 2152
Auditor účetní - 2411
Řídící letového provozu - 3154
Dopravní dispečer - 4323
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21411 Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby
21412 Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
21413 Specialisté v oblasti logistiky
21414 Specialisté v oblasti dopravy
21415 Specialisté v oblasti krizového řízení
21416 Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)
21419 Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
2142 Stavební inženýři
Stavební inženýři provádějí výzkum, poskytují poradenství, navrhují a řídí výstavbu; řídí provoz a údržbu stavebních konstrukcí a studují a poskytují poradenství o technologických aspektech určitých materiálů.
Příklady pracovních činností:
a) provádění výzkumu a vývoje nových a zdokonalování stávajících teorií a metod v oblasti stavebního inženýrství;
b) poskytování poradenství a navrhování průmyslových a jiných velkých staveb a konstrukcí, jako jsou mosty, přehrady, hráze, silnice, letiště, železnice, kanály, potrubí, odpadní systémy a protipovodňová zařízení;
c) určování a specifikování stavebních metod, materiálů a standardů kvality a řízení stavebních prací;
d) zavádění kontrolních systémů s cílem zajistit účelné fungování konstrukcí a bezpečnost a ochranu životního prostředí;
e) organizování a řízení údržby a oprav stávajících staveb;
f) analyzování funkcí půdy a hornin podle navrhovaných konstrukcí a navrhování základů konstrukcí;
g) analýza stability konstrukcí a testování funkcí a odolnosti materiálů použitých při jejich stavbě.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Geotechnik
Statik
Stavbyvedoucí
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník stavební výroby - 1323
Geolog - 2114
Důlní inženýr - 2146
Hutní inženýr - 2146
Specialista na dopravní plánování - 2164
Specialista na městské územní plány - 2164
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21421 Stavební inženýři ve výzkumu a vývoji
21422 Inženýři projektanti budov
21423 Inženýři projektanti inženýrských děl
21424 Stavební inženýři technologové, normovači
21425 Stavební inženýři přípravy a realizace investic
21426 Stavební inženýři kontroly a řízení kvality
21427 Stavební inženýři výstavby budov
21428 Stavební inženýři výstavby inženýrských děl
21429 Ostatní stavební inženýři
2143 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
Specialisté v oblasti průmyslové ekologie provádějí výzkum, poskytují poradenství, navrhují a řídí implementaci způsobů řešení s cílem zabránit negativním dopadům lidské činnosti na životní prostředí, kontrolovat je nebo je napravit prostřednictvím různých technických disciplín. Vyhodnocují dopady staveb a stavebních projektů na životní prostředí a uplatňují stavební zásady pro kontrolu znečišťování, recyklaci a likvidaci odpadu.
Příklady pracovních činností:
b) provádění výzkumu, hodnocení a zpracování zpráv o dopadech stávajících a navrhovaných staveb a stavební a jiné činnosti na životní prostředí;
c) kontrola průmyslových a obecních zařízení a programů s cílem vyhodnotit efektivnost provozů a zajistit soulad s předpisy o životním prostředí;
d) příprava a dohled v oblasti vývoje systémů, procesů a zařízení pro kontrolu, řízení nebo sanaci vody, ovzduší a půdy;
e) poskytování technické pomoci při síťové nebo právní analýze a při plánování a prověrce vývoje databází;
f) získávání, aktualizace a uchovávání plánů, povolení a standardních provozních postupů;
g) poskytování inženýrské a technické podpory pro projekty nápravy nebo snížení dopadů na životní prostředí včetně návrhů nápravných systémů a stanovení vhodných předpisů;
h) monitorování vývoje programů na zlepšení životního prostředí;
i) poskytování poradenství podnikům a orgánům veřejné správy o čištění kontaminovaných areálů s cílem ochránit osoby i životní prostředí;
j) spolupráce se specialisty na životní prostředí, projektanty, specialisty v oblasti nebezpečných odpadů, inženýry z jiných disciplín a specialisty v oblasti práva a obchodu při řešení problémů životního prostředí.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista na kontrolu znečištění ovzduší
Analytik v oblasti životního prostředí
Specialista na nápravu životního prostředí
Specialista na zpracování odpadních vod
Analytik v oblasti průmyslové ekologie
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Vědecký pracovník v oblasti životního prostředí - 2133
Specialista na ochranu proti radiaci - 2263
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
21430 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
2144 Strojní inženýři
Strojní inženýři provádějí výzkum, poskytují poradenství, navrhují a řídí výrobu strojů, letadel, lodí, strojních celků a strojních zařízení, vybavení a systémů, řídí jejich fungování, údržbu a opravy; provádějí analýzy a poskytují poradenství v oblasti technologických aspektů určitých materiálů, produktů nebo procesů.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování poradenství a navrhování strojů a nástrojů pro výrobní a těžební průmysl, pro stavebnictví, pro zemědělství a pro jiné účely;
b) poskytování poradenství a navrhování parních strojů, spalovacích motorů a dalších neelektrických motorů používaných k pohonu lokomotiv, silničních vozidel, letadel a průmyslových nebo jiných zařízení;
c) poskytování poradenství a navrhování trupů, nadstaveb a pohonných systémů lodí, mechanických zařízení pro uvolňování, kontrolu a využití energie, topných, větracích a chladicích systémů, řídicích systémů, čerpadel a jiných mechanických zařízení;
d) poskytování poradenství a navrhování draků, podvozků a jiných zařízení pro letadla, jakož i tlumících systémů, brzd, karoserií a jiných komponent silničních vozidel;
e) poskytování poradenství a navrhování neelektrických částí aparatur a výrobků, jako jsou editory, počítače, přesné přístroje, kamery a projektory;
f) zavádění kontrolních standardů a postupů s cílem zajistit účelné fungování a bezpečnost strojů, zařízení, nástrojů, motorů, průmyslových zařízení a systémů;
g) zajišťování souladu zařízení, provozu a údržby s konstrukčními parametry a bezpečnostními standardy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Lodní inženýr
Letecký inženýr
Námořní inženýr
Konstruktér motorů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Lodní technik - 3151
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21441 Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji
21442 Strojní inženýři projektanti, konstruktéři
21443 Strojní inženýři technologové, normovači
21444 Strojní inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu
21445 Strojní inženýři kontroly a řízení kvality
21446 Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení
21449 Ostatní strojní inženýři
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech se podílejí na výzkumu a vývoji, poskytují poradenství a řídí pro obchodní účely chemické procesy a výrobu různých látek a výrobků, jako jsou ropa a ropné deriváty, potraviny a nápoje, léky nebo syntetické materiály. Dále řídí údržbu a opravy chemických strojů a zařízení, provádějí analýzy a poskytují poradenství v oblasti chemických aspektů určitých materiálů, produktů a procesů.
Příklady pracovních činností:
a) provádění výzkumu, poskytování poradenství, pro obchodní účely vývoj chemických procesů, jako jsou rafinace ropy a jiných kapalin a plynů a výroba látek a výrobků, jako jsou ropné deriváty, výbušniny, potraviny a nápoje, léky nebo syntetické materiály;
b) specifikace chemických výrobních metod, materiálů a standardů kvality a zajišťování jejich souladu s předpisy;
c) zavádění kontrolních standardů a postupů k zajištění bezpečnosti a efektivity chemické výroby a provozů a zajišťování bezpečnosti pracovníků obsluhujících zařízení nebo pracujících v těsné blízkosti probíhajících chemických reakcí;
d) navrhování zařízení pro chemické podniky a vypracování postupů pro výrobu chemikálií a produktů;
e) provádění testů v průběhu výroby s cílem určit stupeň kontroly nad proměnnými, včetně teploty, hustoty, měrné hmotnosti a tlaku;
f) vývoj bezpečnostních postupů, které mají být zavedeny;
g) zpracovávání odhadů výrobních nákladů a průběžných zpráv o řízení výroby;
h) provádění laboratorních výzkumů při výrobě nových produktů a testování navrhovaných procesů v malém měřítku, jako jsou pilotní zařízení.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Chemický inženýr
Technolog plastů
Technolog v rafinerii
Technolog v oblasti paliv
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21451 Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech
21452 Chemičtí inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech
21453 Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
21454 Chemičtí inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech
21455 Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech
21456 Chemičtí inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech
21459 Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
2146 Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech provádějí výzkum a navrhují, vyvíjejí a realizují pro obchodní účely metody získávání kovů z rud, nerostů, vody, ropy a plynu a vývoje nových slitin, keramických a jiných materiálů, dále provádějí analýzy a poskytují poradenství o těžebních a metalurgických aspektech určitých materiálů, produktů a procesů.
Příklady pracovních činností:
a) určování lokalit a plánování těžby uhlí, kovových rud, nekovových minerálů a stavebních materiálů, jako jsou kámen a štěrk;
b) určování nejvhodnějších metod efektivní těžby, typů použitých strojů a zařízení, plánování uspořádání a řízení výstavby šachet a tunelů;
c) určování vrtných lokalit a navrhování metod na kontrolu odtoku vody, ropy a zemního plynu z vrtů;
d) plánování a řízení skladování, prvotního zpracování a přepravy vody, ropy a plynu;
e) zavádění bezpečnostních standardů a postupů, zajištění vybavení pro poskytnutí první pomoci, a to zejména pod zemí;
f) provádění výzkumu, vývoj metod získávání kovů z rud a poskytování poradenství v oblastech jejich používání;
g) zkoumání vlastností kovů a slitin, vývoj nových slitin, dohled nad technickými aspekty výroby, zpracování kovů a slitin a poskytování poradenství v této oblasti;
h) udržování technických kontaktů a účast na konzultacích se specialisty v příbuzných oborech, jako jsou geologové a geofyzici;
i) průzkum nalezišť a dolů s cílem vyhodnotit jejich rentabilitu.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Hutní inženýr
Důlní inženýr
Inženýr v oblasti těžby ropy a zemního plynu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Geolog - 2114
Geofyzik - 2114
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21461 Důlní a hutní inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech
21462 Důlní a hutní inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech
21463 Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
21464 Důlní a hutní inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech
21465 Důlní a hutní inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech
21466 Důlní a hutní inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech
21469 Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
2149 Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech
Do této podskupiny jsou zařazeni specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech neuvedení jinde ve skupině 214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech nebo ve skupině 215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací. Tato podskupina zahrnuje například pracovníky v oblasti bezpečnosti práce, biomedicínské techniky, optiky, materiálů, jaderné energie, výbušnin, bezpečnosti a ochrany zdraví provádějící výzkum, poskytující poradenství a vyvíjející technické postupy řešení.
Příklady pracovních činností:
a) uplatňování technických poznatků při navrhování, vývoji a hodnocení biologických a zdravotnických systémů a produktů, jako jsou umělé orgány, protézy a přístrojová technika;
b) navrhování zařízení používaných při různých lékařských postupech, dále zobrazovacích systémů, jako je magnetická rezonance a pomůcek pro injekční podávání inzulinu a kontrolu tělesných funkcí;
c) navrhování součástí optických systémů, jako jsou čočky, mikroskopy, dalekohledy, lasery, optické systémy a další zařízení využívající vlastnosti světla;
d) navrhování, testování a koordinace vývoje výbušných materiálů podle požadavků ozbrojených sil;
e) navrhování a dohled nad stavbou a provozem jaderných reaktorů a elektráren a nad systémy zpracování vyhořelého jaderného paliva a rekultivací systémů;
f) navrhování a vývoj jaderných zařízení, jako jsou reaktorová jádra, radiační odstínění a související přístrojové vybavení a kontrolní mechanismy;
g) vyhodnocování škod a provádění výpočtů pro námořní záchranné operace;
h) provádění analýz a poskytování poradenství v oblasti technických aspektů určitých výrobních procesů, např. procesů týkajících se skla, keramiky, textilu, kožených výrobků, dřeva a polygrafie;
i) zjišťování potenciálních nebezpečí a zavádění bezpečnostních postupů a pomůcek;
j) provádění specializovaných činností v oblasti techniky v ostatních oborech týkajících se výzkumu a vývoje, přípravy a realizace investic, přístrojů, strojů a zařízení, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a dalších oblastí.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Biomedicínský inženýr
Inženýr v oblasti výbušnin
Inženýr v oblasti materiálů
Inženýr v oblasti optiky
Plánovač nákladů
Stavební rozpočtář
Specialista zkoumající časy a pohyb
Inženýr v oblasti jaderné energetiky
Inženýr v oblasti bezpečnosti práce
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Inženýr v oblasti efektivnosti výroby - 2141
Analytik v oblasti průmyslové ekologie - 2143
Důlní zeměměřič - 2165
Poznámka
Do této podskupiny patří také biomedicínští inženýři, přestože jsou považováni za pracovníky ve zdravotnictví tak jako jiná zaměstnání ve třídě 22 Specialisté v oblasti zdravotnictví.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21491 Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech
21492 Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech
21493 Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech
21494 Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních oborech
21495 Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech
21496 Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v ostatních oborech
21497 Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví
21498 Biomedicínští inženýři
21499 Ostatní specialisté v oblasti techniky
215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací
Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací provádějí výzkum, navrhují a poskytují poradenství, plánují a řídí stavbu a provoz elektronických, elektrických a telekomunikačních systémů, počítačů, motorů a zařízení. Organizují a zavádějí kontrolní systémy pro monitorování výkonu a bezpečnosti elektrických a elektronických montážních jednotek a systémů.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění výzkumu, poskytování poradenství a řízení údržby a oprav elektrických, elektronických a telekomunikačních produktů a systémů; projektování elektráren a systémů pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie a poskytování poradenství; zavádění kontrolních standardů pro monitorování výkonu a bezpečnosti elektrických, elektronických a telekomunikačních systémů a zařízení.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici
2152 Inženýři elektronici
2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici
Inženýři elektrotechnici a energetici provádějí výzkum a poskytují poradenství, navrhují a řídí zhotovování, provoz, údržbu a opravy elektrických systémů, součástí, motorů a zařízení, dále provádějí analýzy a poskytují poradenství o technických aspektech materiálů, výrobků a výrobních postupů v oblasti elektrotechniky a energetiky.
Příklady pracovních činností:
a) projektování elektráren a systémů pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie a poskytování poradenství;
b) provádění dohledu, kontroly a monitorování provozu systémů pro výrobu elektrické energie, její přenos a distribuci;
c) poskytování poradenství a navrhování systémů pro elektrické motory, elektrickou trakci a jiná zařízení nebo pro elektrické spotřebiče pro domácnosti;
d) určování parametrů pro elektrické instalace a aplikace v průmyslových a jiných budovách a objektech;
e) zavádění kontrolních standardů a postupů pro monitorování výkonu a bezpečnosti systémů pro výrobu a distribuci elektrické energie, elektrických motorů a zařízení;
f) určování výrobních metod pro elektrické systémy, údržba a opravy stávajících elektrických systémů, elektrických motorů a zařízení.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Inženýr energetik
Inženýr elektrotechnik
Inženýr elektromechanik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Inženýr v oblasti jaderné energetiky - 2149
Inženýr elektronik - 2152
Inženýr telekomunikací - 2153
Inženýr v oblasti vysílání - 2153
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21511 Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji
21512 Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři
21513 Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači
21514 Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
21515 Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality
21516 Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení
21517 Inženýři energetici výroby energie
21518 Inženýři energetici distribuce energie
21519 Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici
2152 Inženýři elektronici
Inženýři elektronici provádějí výzkum, navrhují a řídí zhotovování, údržbu a opravy elektronických systémů, provádějí analýzy a poskytují poradenství o technických aspektech materiálů, výrobků a výrobních postupů v oblasti elektronického inženýrství.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování poradenství a navrhování elektronických součástí, zařízení, obvodů, polovodičů a systémů;
b) stanovování parametrů pro výrobní a instalační metody, materiály, standardy kvality, řízení výroby a instalace elektronických produktů a systémů;
c) zavádění kontrolních standardů a postupů pro zajištění efektivního fungování a bezpečnosti elektronických systémů, motorů a zařízení;
d) organizování a řízení údržby a oprav stávajících elektronických systémů a zařízení;
e) navrhování elektronických obvodů a součástí pro použití v oblastech, jako je letecká navigace a řízení pohonu, akustika, přístroje a ovládací systémy;
f) provádění výzkumu a poskytování poradenství v oblasti radarových systémů, telemetrie, dálkových ovládacích systémů a mikrovlnných a jiných elektronických zařízení;
g) navrhování a vývoj algoritmů pro zpracování signálu a jejich aplikace prostřednictvím vhodného softwaru a hardwaru;
h) vývoj přístrojového vybavení a postupů pro testování elektronických součástí, obvodů a systémů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Inženýr elektronik
Inženýr přístrojového vybavení
Inženýr v oblasti počítačového hardwaru
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Inženýr v oblasti vysílání - 2153
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21521 Inženýři elektronici ve výzkumu a vývoji
21522 Inženýři elektronici projektanti, konstruktéři
21523 Inženýři elektronici technologové, normovači
21524 Inženýři elektronici přípravy a realizace investic, inženýringu
21525 Inženýři elektronici kontroly a řízení kvality
21526 Inženýři elektronici přístrojů, strojů a zařízení
21529 Ostatní inženýři elektronici
2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)
Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) provádějí výzkum a poskytují poradenství, navrhují a řídí stavbu, provoz, údržbu a opravy telekomunikačních systémů a zařízení. Provádějí analýzy a poskytují poradenství v oblasti technických aspektů materiálů, produktů a procesů pro inženýrství v oblasti elektronických komunikací.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování poradenství a navrhování telekomunikačních zařízení nebo součástí, systémů, vybavení a distribučních center;
b) stanovování parametrů výrobních a instalačních metod, materiálů, kvality a bezpečnostních standardů a řízení výrobních a instalačních prací v oblasti telekomunikačních produktů a systémů;
c) organizování a řízení údržby a oprav stávajících telekomunikačních systémů, motorů a zařízení;
d) provádění výzkumů a poskytování poradenství v oblasti telekomunikačních zařízení;
e) plánování a navrhování komunikačních sítí s použitím komunikačních médií, a to drátových, optických a bezdrátových;
f) navrhování a vývoj algoritmů na zpracování signálu a jejich uplatňování prostřednictvím správné volby hardwaru a softwaru;
g) navrhování telekomunikačních sítí, rozhlasových a televizních distribučních systémů, včetně kabelového a vzdušného přenosu.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Inženýr v oblasti vysílání
Inženýr telekomunikací
Technolog v oblasti telekomunikací
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Inženýr elektronik - 2152
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21531 Inženýři ve výzkumu a vývoji v oblasti elektronických komunikací
21532 Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací
21533 Inženýři technologové, normovači v oblasti elektronických komunikací
21534 Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v oblasti elektronických komunikací
21535 Inženýři kontroly a řízení kvality v oblasti elektronických komunikací
21536 Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v oblasti elektronických komunikací
21539 Ostatní inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)
216 Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci
Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci plánují a zabývají se designem krajiny, exteriérů a interiérů budov; produktů do výroby a vizuálním a audiovizuálním přenosem informací. Provádějí také průzkumy s cílem přesně umístit geografické prvky, dále navrhují, zpracovávají a revidují mapy a zpracovávají a realizují plány v oblasti využívání pozemků.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: určování cílů a limitů projektové dokumentace po konzultaci s klienty a zainteresovanými stranami; formulování koncepcí návrhů a plánů slučujících estetická hlediska s technickými, funkčními, ekologickými a výrobními požadavky; zpracovávání náčrtů, diagramů, ilustrací, animací, plánů, map, grafů, vzorků a modelů nezbytných pro sdělování koncepcí návrhů a jiných informací; analyzování fotografií, satelitních snímků, dokumentací a údajů z průzkumů, map, záznamů a statistických přehledů; provádění výzkumu a analýz funkčních, prostorových, komerčních, kulturních, bezpečnostních, ekologických a estetických požadavků.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2161 Stavební architekti
2162 Zahradní a krajinní architekti
2163 Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři
2164 Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
2165 Kartografové a zeměměřiči
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích
2161 Stavební architekti
Stavební architekti navrhují komerční, průmyslové, administrativní, bytové a rekreační objekty a plánují a monitorují jejich stavbu, údržbu a obnovu.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření nových nebo zdokonalených architektonických teorií a metod;
b) kontrola stavenišť a konzultace s klienty, vedením a dalšími zainteresovanými stranami s cílem určit typ, styl a velikost navrhovaných staveb a změn stávajících objektů;
c) poskytování informací o návrzích, materiálech a očekávané době výstavby;
d) příprava projektové dokumentace, včetně náčrtů a výkresů v měřítku a integrace statických, mechanických a estetických prvků do konečného návrhu;
e) zpracování parametrů a smluvní dokumentace pro použití staviteli a pro vypsání soutěže jménem klientů;
f) navazování nezbytných kontaktů pro zajištění proveditelnosti projektů v oblasti stylu, nákladů, harmonogramů a v souladu s předpisy;
g) nalézání nejlepších řešení problémů týkajících se funkce a kvality vnitřního prostředí budov a vytváření nezbytných návrhů, výkresů a plánů;
h) monitorování stavebních a rekonstrukčních prací s cílem zajistit soulad s parametry a standardy kvality;
i) udržování technických kontaktů a účast na konzultacích s jinými příslušnými specialisty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Stavební architekt
Interiérový architekt
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Zahradní architekt - 2162
Krajinný architekt - 2162
Aranžér interiérů - 3432
Návrhář interiérů - 3432
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
21610 Stavební architekti
2162 Zahradní a krajinní architekti
Zahradní a krajinní architekti plánují a navrhují krajinu a otevřené prostory v projektech, jako jsou parky, školy, instituce, silnice, vnější prostory komerčních, průmyslových a obytných areálů a plánují a monitorují jejich stavbu, údržbu, správu a rekonstrukci.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření nových nebo zdokonalených technologií a metod v zahradní a krajinné architektuře;
b) kontrola lokalit a konzultace s klienty, vedením a dalšími zainteresovanými stranami s cílem určit typ, styl a velikost navrhovaných budov, parků, komunikací a dalších volných prostranství;
c) shromažďování a analyzování údajů o lokalitách, komunitách a jejich geografických a ekologických charakteristikách, dále o tvarech zemského povrchu, půdách, vegetaci, hydrologii lokality, vizuální charakteristice a lidmi vybudovaných stavbách s cílem formulovat doporučení k využití pozemků a rozvoji, studie proveditelnosti a dopady na životní prostředí;
d) zpracovávání zpráv, strategických plánů, plánů lokalit, pracovních výkresů, specifikací a odhadů nákladů pro rozvoj území, předkládání podrobných návrhů a informací o lokalitách včetně terénních úprav, staveb, vegetace a přístupů;
e) zpracovávání specifikací a smluvní dokumentace pro použití staviteli a dodavateli pozemních staveb a pro vypsání soutěže jménem klientů;
f) navazování nezbytných kontaktů s cílem zajistit proveditelnost projektů v navrhovaném stylu, s předpokládanými náklady, v daném harmonogramu a v souladu s předpisy;
g) nalézání nejlepších řešení problémů spojených s funkcí a kvalitou vnějšího prostředí a vytváření nezbytných návrhů, výkresů a plánů;
h) monitorování stavebních a rekonstrukčních prací s cílem zajistit soulad s parametry a standardy kvality;
i) udržování technických kontaktů a účast na konzultacích s jinými příslušnými specialisty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Zahradní architekt
Krajinný architekt
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Stavební architekt - 2161
Specialista na územní plánování - 2164
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
21620 Zahradní a krajinní architekti
2163 Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři
Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři navrhují a vyvíjejí výrobky pro výrobu a připravují návrhy a specifikace výrobků pro hromadnou, sériovou a kusovou výrobu.
Příklady pracovních činností:
a) určování cílů a limitů v dokumentacích k návrhům na základě konzultací s klienty a zainteresovanými stranami;
b) formulování návrhů pro oděvy, textil, průmyslové, užitkové a spotřební výrobky a šperky;
c) harmonizace estetických aspektů s technickými, funkčními, ekologickými a výrobními požadavky;
d) zpracovávání náčrtů, grafů, ilustrací, plánů, vzorků a modelů s cílem informovat o návrzích;
e) jednání o návrzích s klienty, vedením a pracovníky prodeje a výroby;
f) výběr, specifikace a doporučení funkčních a estetických materiálů, výrobních metod a povrchových úprav pro výrobu;
g) zpracování podrobných popisů a dokumentace ke zvoleným návrhům pro výrobu;
h) příprava a zadávání výroby prototypů a vzorků;
i) dohled nad přípravou vzorů, programů, nástrojů a výrobním procesem.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Návrhář kostýmů
Módní návrhář
Návrhář šperků
Průmyslový designér
Produktový designér
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Konstruktér motorů - 2144
Stavební architekt - 2161
Zahradní architekt - 2162
Krajinný architekt - 2162
Návrhář interiérů - 3432
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21631 Průmysloví a produktoví designéři
21632 Módní návrháři
2164 Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování vypracovávají a realizují plány a strategie na řízené využití městského a venkovského území a na dopravní systémy. Provádějí výzkum a poskytují poradenství v oblasti ekonomických, ekologických a sociálních faktorů ovlivňujících využití území a dopravních toků.
Příklady pracovních činností:
a) plánování územního uspořádání a koordinace rozvoje městských oblastí;
b) shromažďování a analýza údajů o ekonomických, právních, politických, kulturních, demografických, sociologických, fyzikálních a ekologických faktorech ovlivňujících využití území;
c) konzultace s orgány veřejné správy, komunitami a specialisty v oblastech, jako jsou architektura, plánování, sociální vědy, životní prostředí a právo;
d) navrhování a doporučování využití a rozvoje území, prezentace slovních a grafických plánů a programů a návrhů skupinám i jednotlivcům;
e) poskytování poradenství pro vládu, kraje, obce, podniky a komunity o problémech a návrzích pro městské a regionální plánování;
f) prověřování a hodnocení zpráv o dopadech na životní prostředí;
g) plánování a rozvoj území pro parky, školy, instituce, letiště, komunikace a podobné projekty a pro užitkové, průmyslové a obytné areály;
h) plánování a poskytování poradenství v oblasti směrování a kontroly silničního provozu a systémů veřejné dopravy se zaměřením na zvýšení jejich efektivity a bezpečnosti.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista na územní plánování
Specialista na dopravní plánování
Specialista na městské územní plány
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Stavební architekt - 2161
Zahradní architekt - 2162
Krajinný architekt - 2162
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
21640 Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
2165 Kartografové a zeměměřiči
Kartografové a zeměměřiči určují přesnou polohu přírodních a vystavěných prvků a hranic území, moří, podmořských oblastí a nebeských těles, dále vytvářejí a prověřují digitální, grafické a obrazové mapy, plány a jiné vizuální prezentace prostřednictvím vědeckých a matematických principů.
Příklady pracovních činností:
a) provádění průzkumů, měření a popisování zemského povrchu, dolů, podpovrchových oblastí, dna moří, řek a jezer;
b) zaznamenávání přesných poloh různých prvků a údajů z průzkumů v digitální formě;
c) tvorbu plánů a map pro určení splavných vod a kanálů a pro plánování výstavby mořských konstrukcí;
d) plánování a provádění leteckých fotografických průzkumů;
e) navrhování, sestavování a prověřování map a plánů s použitím leteckých a jiných fotografií, satelitního zobrazování, dokumentů a údajů z průzkumů, stávajících map a záznamů, zpráv a statistik;
f) provádění výzkumu a vývoje průzkumných a fotometrických měřících systémů, katastrálních systémů a územních informačních systémů;
g) provádění analýz a poskytování poradenství v oblasti technických, estetických a ekonomických aspektů tvorby map;
h) udržování technických kontaktů a účast na konzultacích s jinými příslušnými specialisty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Kartograf
Zeměměřič
Katastrální zeměměřič
Hydrografický zeměměřič
Důlní zeměměřič
Specialista v oblasti fotogrammetrie
Specialista na letecký průzkum
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Plánovač nákladů - 2149
Technik v geotechnice - 3112
Námořní geodet - 3115
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
21650 Kartografové a zeměměřiči
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích
Grafici a výtvarníci v multimédiích navrhují vizuální a audiovizuální přenos informací s použitím tiskových, filmových, elektronických, digitálních a jiných forem vizuálních a audio médií. Dále tvoří grafiku, speciální efekty a jiné vizuální obrazy pro použití v počítačových hrách, filmech, hudebních videích, tištěných médiích a reklamě.
Příklady pracovních činností:
a) určování cílů a limitů v dokumentacích k návrhům na základě konzultací s klienty a zainteresovanými stranami;
b) provádění průzkumů a analýz funkčních požadavků na komunikaci;
c) formulování návrhů pro subjekty, které mají být osloveny;
d) příprava náčrtů, grafů, ilustrací a plánů pro prezentaci návrhů;
e) navrhování komplexní grafiky a animace s cílem uspokojit funkční, estetické a tvůrčí požadavky konstrukčních úkolů;
f) vytváření dvourozměrných a třírozměrných obrazů zobrazujících objekty v pohybu nebo ilustrující proces prostřednictvím počítačové animace nebo programů modelování;
g) jednání o výtvarných návrzích s klienty, vedením a pracovníky prodeje a výroby;
h) výběr, specifikace nebo doporučení funkčních a estetických materiálů a médií pro publikaci, předání nebo prezentaci;
i) poskytování podrobných informací a dokumentace k návrhům vybraným pro výrobu;
j) dohled nad produkcí ve vybraných médiích nebo realizace této produkce.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Grafik v multimédiích
Výtvarník v multimédiích
Animátor
Digitální umělec
Ilustrátor
Výtvarník publikací
Návrhář webu
Grafický návrhář
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Interiérový architekt - 2161
Vývojář multimédií - 2513
Vývojář internetových stránek - 2513
Umělecký grafik - 2651
Aranžér interiérů - 3432
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
21660 Grafici a výtvarníci v multimédiích
22 Specialisté v oblasti zdravotnictví
Specialisté v oblasti zdravotnictví provádějí výzkum, zdokonalují a vyvíjejí koncepce, teorie a provozní metody a aplikují vědecké poznatky z oblasti lékařství, ošetřovatelství, zubního lékařství, veterinárního lékařství, farmacie a posilování a rozvíjení zdraví. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění výzkumu a získávání vědeckých poznatků prostřednictvím studia poruch a onemocnění lidí a zvířat a způsobů jejich léčení; poskytování poradenství, aplikaci preventivních a léčivých opatření a posilování a rozvíjení zdraví; vypracovávání vědeckých pojednání a zpráv. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Poznámka
Řada specialistů považovaných za součást pracovníků ve zdravotnictví do třídy 22 Specialisté v oblasti zdravotnictví zařazena není, například poradci v oblasti návykových látek, biomedicínští inženýři, kliničtí psychologové a radiologičtí fyzici ve zdravotnictví.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
221 Lékaři (kromě zubních lékařů)
222 Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací
223 Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny
224 Nelékařští praktici
225 Veterinární lékaři
226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví
221 Lékaři (kromě zubních lékařů)
Lékaři (kromě zubních lékařů) používají principy a procedury moderní medicíny v oblasti prevence, diagnostiky, péče a léčby onemocnění lidského organizmu, zranění a jiných tělesných a psychických poruch. Dále plánují, dohlíží a hodnotí implementaci péče a léčebných plánů, vyučují a věnují se výzkumným aktivitám.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: vyšetřování a rozhovory s pacienty a jejich rodinnými příslušníky s ohledem na posouzení zdravotního stavu; zadávání testů a analyzování výsledků; předepisování a poskytování léčivých a preventivních prostředků; provádění chirurgických zákroků a jiných klinických postupů; monitorování vývoje zdravotního stavu pacientů a jejich reakcí na poskytovanou léčbu; poskytování poradenství jednotlivcům a komunitám o podpoře zdraví, výživě a životním stylu vzhledem k prevenci a léčbě onemocnění a zdravotních potíží; poskytování péče před, během a po porodu; předávání pacientů do péče dalších specialistů v oblasti zdravotnictví, je-li okolnostmi vyžadována jejich specializace, příp. dlouhodobá péče a jiné druhy zdravotní péče; výměna zdravotních informací s těmito specialisty pro zajištění průběžné a komplexní péče; hlášení narození, úmrtí a výskytu nemocí podléhajících ohlašovací povinnosti příslušným úřadům; výzkum poruch zdravotního stavu, nemocí a preventivních a léčebných metod. Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2211 Praktičtí lékaři
2212 Lékaři specialisté
2211 Praktičtí lékaři
Praktičtí lékaři (včetně rodinných lékařů a lékařů primární péče) diagnostikují, léčí a provádí prevenci tělesných a duševních onemocnění, zranění a jiných poruch v souladu s vědeckými zásadami moderní medicíny. Svou praxi neomezují na určité kategorie nemocí nebo metody léčby. Mají odpovědnost za poskytování průběžné a komplexní péče jednotlivcům, rodinám i komunitám.
Příklady pracovních činností:
a) provádění fyzikálních vyšetření a vedení rozhovorů s pacienty a jejich rodinnými příslušníky s cílem posoudit zdravotní stav;
b) zadávání laboratorních testů, rentgenů a jiných diagnostických postupů, analýzy výsledků s cílem určit charakter zdravotních potíží a onemocnění;
c) poskytování všeobecné lékařské péče, včetně předepisování, podávání, poskytování poradenství a monitorování léčivých a preventivních opatření;
d) provádění chirurgických a jiných klinických postupů;
e) poskytování poradenství jednotlivcům a komunitám o podpoře zdraví, výživě a životním stylu vzhledem k prevenci a léčbě onemocnění a zdravotních potíží;
f) předávání pacientů a rodin do specializované péče poskytované v nemocnicích, rehabilitačních centrech a jiných zdravotnických zařízeních;
g) rozpoznání a zvládání komplikovaných případů v období před, během i po porodu;
h) zaznamenávání informací o zdravotním stavu pacientů a výměna informací s lékaři s odbornou specializací a s jinými pracovníky v oblasti zdravotnictví pro zajištění komplexní zdravotní péče;
i) hlášení narození, úmrtí a výskytu nemocí podléhajících ohlašovací povinnosti pro splnění právních a profesionálních požadavků;
j) provádění výzkumů v oblasti zdravotnictví a publikování dosažených výsledků prostřednictvím vědeckých zpráv;
k) plánování a účast v programech pro prevenci výskytu a šíření často se vyskytujících onemocnění.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Obvodní lékař
Rodinný lékař
Praktický lékař
Všeobecný lékař
Lékař primární péče
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Internista - 2212
Chirurg - 2212
Psychiatr - 2212
Nelékařský praktik - 2240
Poznámka
Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny vyžadují ukončení vysokoškolského magisterského studia a postgraduálního specializačního nebo ekvivalentního vzdělání. Podskupina zahrnuje také lékaře s ukončeným vysokoškolským magisterským studiem, kteří studují v postgraduálních specializačních programech pro lékaře. Ačkoliv jsou v některých zemích obory všeobecné lékařství a rodinné lékařství považovány za specializace, jsou lékaři, kteří je vykonávají, zahrnuti vždy do této podskupiny.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
22111 Praktičtí lékaři pro dospělé
22112 Praktičtí lékaři pro děti a dorost
22113 Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství)
22119 Ostatní praktičtí lékaři
2212 Lékaři specialisté
Lékaři specialisté provádějí prevenci a diagnostikují a léčí tělesná a duševní onemocnění a zranění. Používají specializované testy a diagnostické, léčebné, chirurgické, fyzikální a psychologické metody a pracují v souladu s vědeckými zásadami moderní medicíny. Specializují se na určité typy nemocí, pacientů nebo metody léčby. V rámci své specializace mohou vyučovat a provádět výzkum.
Příklady pracovních činností:
a) provádění fyzikálních vyšetření pacientů, vedení rozhovorů s nimi a jejich rodinnými příslušníky s ohledem na posouzení zdravotního stavu;
b) zvažování informací od jiných lékařů a poskytovatelů zdravotní péče, kteří jim pacienty předali;
c) zadávání specializovaných diagnostických testů pro určení charakteru zdravotních potíží a onemocnění;
d) předepisování, podávání a monitorování reakcí pacientů na léčbu, anestetika, psychoterapii, rehabilitační programy a jiná preventivní a léčebná opatření;
e) vykonávání všeobecných a specializovaných chirurgických postupů;
f) zvládání komplikací v období před, během a po porodu;
g) zaznamenávání informací o zdravotním stavu a jejich výměna s jinými pracovníky v oblasti zdravotnictví pro zajištění komplexní zdravotní péče;
h) hlášení narození, úmrtí a výskytu nemocí podléhajících ohlašovací povinnosti;
i) informování pacientů, rodin a komunit o preventivních opatřeních, léčbě a péči související se specifickými onemocněními;
j) provádění autopsií pro určení příčin úmrtí;
k) provádění výzkumů v oblasti poruch zdravotního stavu a preventivních a léčebných metod, publikování výsledků prostřednictvím vědeckých zpráv;
l) plánování a účast v preventivních programech týkajících se šíření specifických onemocnění.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Anesteziolog
Porodník
Gynekolog
Kardiolog
Pediatr
Patolog
Psychiatr
Radiolog
Chirurg
Internista
Ušní lékař
Oční lékař
Specialista v oblasti pohotovostní lékařské péče
Lékař v hygienických oborech
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Specialista v oblasti biomedicínského výzkumu - 2131
Praktický lékař - 2211
Zubní lékař - 2261
Zubní chirurg - 2261
Klinický psycholog - 2634
Poznámka
Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny vyžadují ukončení vysokoškolského magisterského studia a postgraduálního specializačního nebo ekvivalentního vzdělání. Ačkoliv je v některých zemích obor zubního lékařství považován za specializaci, jsou lékaři, kteří ho vykonávají, zahrnuti vždy do podskupiny 2261 Zubní lékaři. Výzkumní pracovníci v oblasti medicíny, kteří se podílí na biomedicínském výzkumu a kteří nevykonávají klinickou praxi, jsou zahrnuti do podskupiny 2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
22121 Lékaři v interních oborech
22122 Lékaři v chirurgických oborech
22123 Lékaři v gynekologii a porodnictví
22124 Lékaři v psychiatrických oborech
22125 Lékaři v pediatrii
22126 Lékaři v anesteziologických oborech
22127 Lékaři v radiologických oborech
22128 Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství)
22129 Ostatní lékaři specialisté
222 Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací
Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací léčí a poskytují ošetřovatelskou péči tělesně nebo duševně nemocným, zdravotně postiženým a dalším, kteří potřebují péči vzhledem k potenciálnímu ohrožení zdraví včetně péče před, během a po porodu. Tito specialisté mají odpovědnost za plánování, řízení a hodnocení péče o pacienty, včetně dohledu nad dalšími pracovníky v oblasti zdravotnictví. Pracují samostatně v týmech s lékaři a dalšími pracovníky v oblasti zdravotnictví a prakticky využívají preventivní a léčebná opatření.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: stanovení, naplánování, poskytnutí a vyhodnocení ošetřovatelské a porodnické péče v souladu s pracovními postupy a standardy moderního ošetřovatelství a porodnictví; koordinaci péče o pacienty na základě konzultací s ostatními specialisty a členy zdravotnických týmů; vytváření a realizaci plánů péče a léčby včetně předepisování léků; monitorování a zmírňování bolestí a diskomfortu s použitím různých druhů terapií včetně podávání léků; monitorování zdravotního stavu pacientů, včetně vývoje těhotenství a reakcí na léčebná opatření; poskytování informací pacientům, rodinám a komunitám o různých zdravotních tématech včetně prevence, péče a léčby onemocnění, dále o těhotenství, porodu a o jiných oblastech; koordinace a dohled nad dalšími pracovníky v oblasti zdravotnictví; provádění výzkumů a přípravu vědeckých prací a zpráv.
Poznámka
Rozdíl mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami se specializací a mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami bez specializace by měl stanovit charakter vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách a ve vysvětlivkách pro příslušné podskupiny. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Požadavky na vzdělání všeobecných sester a porodních asistentek se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší a v průběhu času také v rámci jednoho státu.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2221 Všeobecné sestry se specializací
2222 Porodní asistentky se specializací
2221 Všeobecné sestry se specializací
Všeobecné sestry se specializací pečují o tělesně a duševně nemocné nebo o osoby, které vyžadují péči vzhledem k dopadům stárnutí, zranění, onemocnění a jiným tělesným a psychickým poruchám nebo potenciálnímu ohrožení zdraví. Mají odpovědnost za plánování a řízení péče o pacienty včetně dohledu nad jinými pracovníky v oblasti zdravotnictví, pracují samostatně v týmech s lékaři a dalšími pracovníky v oblasti zdravotnictví a prakticky využívají preventivní a léčebná opatření.
Příklady pracovních činností:
a) plánování, poskytování a hodnocení ošetřovatelské péče v souladu se stanovenými pracovními postupy a standardy;
b) koordinace péče o pacienty na základě konzultací s ostatními specialisty a členy zdravotnických týmů;
c) vytváření a realizace plánů péče s ohledem na biologické, psychologické a sociální aspekty léčby ve spolupráci s dalšími pracovníky v oblasti zdravotnictví;
d) plánování a poskytování osobní a ošetřovatelské péče a terapie, včetně medikace a monitorování reakcí na léčbu a plány péče;
e) čištění ran a přikládání chirurgických obvazů;
f) monitorování a zmírňování bolestí a diskomfortu s použitím různých druhů terapií, včetně léků na zmírnění bolestí;
g) plánování a účast ve vzdělávacích programech o zdraví a jeho podpoře a na vzdělávacích aktivitách v klinických a komunitních zařízeních;
h) zodpovídání dotazů pacientům a rodinám a poskytování informací o prevenci onemocnění a o léčbě a péči;
i) dohled nad dalšími zdravotnickými pracovníky v oblasti zdravotnictví a koordinace jejich práce;
j) provádění výzkumů v oblasti ošetřovatelství, publikování výsledků prostřednictvím vědeckých pojednání a zpráv.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Klinická sestra
Obvodní sestra
Všeobecná sestra pro výuku
Praktická všeobecná sestra
Všeobecná sestra se specializací
Všeobecná sestra pro anesteziologii
Všeobecná sestra pro ochranu veřejného zdraví
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Porodní asistentka se specializací - 2222
Nelékařský praktik - 2240
Lektor na vysoké škole - 2310
Lektor dalšího vzdělávání - 2320
Všeobecná sestra bez specializace - 3221
Porodní asistentka bez specializace - 3222
Ošetřovatel ve zdravotnickém zařízení - 5321
Ošetřovatel v oblasti domácí péče - 5322
Poznámka
Rozdíl mezi všeobecnými sestrami se specializací a všeobecnými sestrami bez specializace by měl stanovit charakter vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Požadavky na vzdělání pracovníků v oblasti ošetřovatelství se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší a v průběhu času také v rámci jednoho státu. Specialisté, kteří vyučují nebo se věnují výzkumu a současně vykonávají klinickou ošetřovatelskou praxi, patří do podskupiny 2221 Všeobecné sestry se specializací. Specialisté, kteří nevykonávají praxi klinického ošetřovatelství, ale podílí se na biomedicínském výzkumu, jsou zahrnuti do podskupiny 2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
22211 Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence)
22212 Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)
22213 Sestry pro perioperační péči
22214 Sestry pro pediatrii
22215 Sestry pro péči v interních oborech
22216 Sestry pro péči v chirurgických oborech
22217 Sestry pro péči v psychiatrických oborech
22218 Komunitní sestry
22219 Ostatní všeobecné sestry se specializací
2222 Porodní asistentky se specializací
Porodní asistentky se specializací plánují, řídí, poskytují a hodnotí péči v období před, během a po těhotenství a porodu. Poskytují porodnickou péči snižující ohrožení zdraví žen a novorozenců, pracují samostatně nebo v týmech s dalšími poskytovateli zdravotní péče.
Příklady pracovních činností:
a) plánování, poskytování, hodnocení a podpora péče poskytované matkám a dětem před, během a po těhotenství a porodu podle stanovených pracovních postupů a standardů moderní porodnické péče;
b) poskytování poradenství ženám a rodinám, vedení komunitního vzdělávání o zdraví, výživě, hygieně, fyzické aktivitě, porodu, kojení, péči o dítě, plánovaném rodičovství, antikoncepci, životním stylu a dalších tématech souvisejících s těhotenstvím a porodem;
c) posouzení vývoje těhotenství a porodu, zvládání komplikací a rozpoznání varovných příznaků vyžadujících odesílání k lékařům v oblasti porodnictví;
d) monitorování zdravotního stavu novorozenců, zvládání komplikací a rozpoznání varovných příznaků vyžadujících předání novorozenců lékařům v oblasti neonatologie;
e) monitorování bolestí a diskomfortu, který ženy prožívají během porodu, tišení bolestí různými terapiemi, včetně použití léků;
f) hlášení narození příslušným úřadům pro splnění právních a profesionálních požadavků;
g) provádění výzkumů o porodnické praxi a pracovních postupech, publikování dosažených výsledků např. prostřednictvím vědeckých pojednání a zpráv;
h) plánování vzdělávacích aktivit a vyučování v oblasti porodnictví v klinických a komunitních zařízeních.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Porodní asistentka se specializací
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Všeobecná sestra se specializací - 2221
Všeobecná sestra bez specializace - 3221
Porodní asistentka bez specializace - 3222
Sanitář - 5329
Poznámka
Rozdíl mezi porodními asistentkami se specializací a porodními asistentkami bez specializace by měl stanovit charakter vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Požadavky na vzdělání pracovníků v oblasti porodnictví se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší a v průběhu času také v rámci jednoho státu. Do podskupiny 2222 Porodní asistentky se specializací jsou zahrnuti také pracovníci, kteří vyučují nebo se podílí na výzkumu a současně vykonávají klinickou porodnickou praxi.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
22221 Staniční sestry v oblasti porodní asistence
22222 Porodní asistentky pro intenzivní péči
22223 Porodní asistentky pro perioperační péči
22224 Porodní asistentky pro komunitní péči
22229 Ostatní porodní asistentky se specializací
223 Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny
Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny provádějí prevenci, diagnostikují a léčí tělesné a duševní nemoci a zranění s použitím znalostí, dovedností a zkušeností získaných prostřednictvím teorií, přesvědčení a zkušeností vytvořených ve specifickém kulturním prostředí.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění fyzikálních vyšetření a vedení rozhovorů s pacienty a jejich rodinnými příslušníky pro posouzení jejich zdravotního stavu; vytváření a realizaci léčebných plánů pro tělesné, psychické a psychosociální poruchy s použitím akupunktury, ajurvédy, homeopatie a herbální medicíny; hodnocení a dokumentace zlepšování zdravotního stavu pacientů prostřednictvím léčebných plánů; poskytování poradenství v oblasti výživy, podpory zdraví a životního stylu jednotlivcům, rodinám a komunitám; předepisování a příprava přírodních léčiv, jako jsou bylinné, minerální a živočišné extrakty pro stimulaci organizmu k samoléčbě; výměna informací o pacientech s jinými pracovníky v oblasti zdravotnictví s cílem zajistit průběžnou a komplexní zdravotní péči; provádění výzkumů v oblasti tradiční a alternativní medicíny a publikování dosažených výsledků prostřednictvím vědeckých pojednání a zpráv.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
2230 Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny
2230 Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny
Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny vyšetřují pacienty, provádějí prevenci a léčí tělesné a duševní nemoci a zranění s použitím znalostí, dovedností a zkušeností získaných prostřednictvím teorií, přesvědčení a zkušeností vytvořených ve specifickém kulturním prostředí.
Příklady pracovních činností:
a) provádění fyzikálních vyšetření a vedení rozhovorů s pacienty a jejich rodinnými příslušníky pro posouzení zdravotního stavu;
b) vytváření a realizace léčebných plánů s použitím akupunktury, ajurvédy, homeopatie a herbální medicíny;
c) hodnocení a dokumentace zlepšování zdravotního stavu pacientů prostřednictvím léčebných plánů;
d) poskytování poradenství v oblasti výživy, podpory zdraví a životního stylu jednotlivcům, rodinám a komunitám;
e) předepisování a příprava přírodních léčiv, jako jsou bylinné, minerální a živočišné extrakty pro stimulaci organizmu k samoléčbě;
f) výměna informací o pacientech s jinými pracovníky v oblasti zdravotnictví s cílem zajistit průběžnou a komplexní zdravotní péči;
g) provádění výzkumů v oblasti tradiční a alternativní medicíny a publikování dosažených výsledků prostřednictvím vědeckých pojednání a zpráv.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Homeopat
Naturopat
Specialista na akupunkturu
Specialista na ajurvédu
Specialista na čínskou medicínu
Specialista v oblasti unani
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Venkovský léčitel - 3230
Léčitel v oblasti baňkové terapie - 3230
Bylinkář - 3230
Šaman - 3230
Odborný pracovník v oblasti akupresury - 3255
Odborný pracovník v oblasti šiatsu - 3255
Odborný pracovník v oblasti hydroterapie - 3255
Chiropraktik - 3259
Osteopat - 3259
Duchovní léčitel - 3413
Poznámka
Do podskupiny 2230 Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny jsou zahrnuta zaměstnání, která vyžadují rozsáhlé studium specifických kulturních tradic a přístupů k medicíně. Zaměstnání, jejichž praxe vyžaduje méně rozsáhlé znalosti založené na kratším formálním nebo neformálním vzdělávání nebo na znalostech předávaných z generace na generaci, jsou zahrnuta v podskupině 3230 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny. Pracovníci zabývající se neobvyklými aplikacemi bylinných léčivých prostředků, spirituálních terapií nebo ručních terapeutických metod do podskupiny 2230 zahrnuti nejsou.
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
22300 Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny
224 Nelékařští praktici
Nelékařští praktici poskytují poradenské, diagnostické, léčebné a preventivní služby v menším rozsahu a méně náročné než jsou služby, které poskytují lékaři. Pracují samostatně nebo pod dohledem lékařů. Používají moderní klinické postupy pro prevenci a léčbu onemocnění, zranění a jiných tělesných nebo psychických poruch vyskytujících se v určitých komunitách.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění fyzikálních vyšetření a vedení rozhovorů s pacienty a jejich rodinnými příslušníky s cílem posoudit jejich zdravotní stav a zaznamenat získané informace; vykonávání základních lékařských a chirurgických procedur, včetně předepisování a poskytování léčby, léků a jiných preventivních a léčebných opatření, týkajících se především často se vyskytujících onemocnění a zdravotních potíží; provádění nebo nařízení zdravotních vyšetření, jako jsou rentgen, elektrokardiogram a laboratorní testy; provádění terapeutických úkonů, jako je aplikace injekcí, vakcinace, sešívání ran, péče o ně a sledování infekce; asistenci lékařům při složitějších chirurgických postupech; monitorování účinnosti léčby a reakce pacientů na léčbu; identifikace příznaků u složitých nebo neobvyklých případů vyžadujících předání lékařům; poradenství pro pacienty a rodiny v oblasti diet, fyzické aktivity a dalších návyků, které napomáhají prevenci nebo léčení nemocí a poruch; odesílání pacientů do nemocnic a na jiná specializovaná pracoviště; hlášení narození, úmrtí a výskytu nemocí podléhajících ohlašovací povinnosti příslušným úřadům.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
2240 Nelékařští praktici
2240 Nelékařští praktici
Nelékařští praktici poskytují poradenské, diagnostické, léčebné a preventivní služby v menším rozsahu a méně náročné než jsou služby, které poskytují lékaři. Pracují samostatně nebo pod dohledem lékařů. Používají moderní klinické postupy pro léčení a prevenci onemocnění, zranění a jiných tělesných nebo psychických poruch vyskytujících se v určitých komunitách.
Příklady pracovních činností:
a) provádění fyzikálních vyšetření a vedení rozhovorů s pacienty a jejich rodinnými příslušníky s cílem posoudit zdravotní stav pacientů, vedení zdravotních záznamů o pacientech;
b) vykonávání základních lékařských a chirurgických praktik, včetně předepisování léků a poskytování léčby a jiných preventivních a léčebných opatření, týkajících se především běžně se vyskytujících onemocnění a zdravotních potíží;
c) provádění nebo nařízení zdravotních vyšetření, jako jsou rentgen, elektrokardiogram a laboratorní testy;
d) provádění terapeutických úkonů, jako je aplikace injekcí, vakcinace, sešívání ran, péče o ně a sledování infekce;
e) asistence lékařům při složitějších chirurgických úkonech;
f) monitorování účinnosti léčby a reakce pacientů na léčbu, rozpoznání varovných příznaků vyžadujících předání lékařům;
g) poradenství v oblasti stravy, fyzických aktivit a dalších návyků, které napomáhají prevenci nebo léčbě nemocí a zdravotních potíží;
h) rozpoznání a předávání složitých nebo neobvyklých případů lékařům a odesílání pacientů do nemocnic a na jiná specializovaná pracoviště;
i) hlášení narození, úmrtí a výskytu nemocí podléhajících ohlašovací povinnosti příslušným úřadům.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Nelékařský praktik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Praktický lékař - 2211
Chirurg - 2212
Zdravotnický asistent (praktická sestra) - 3256
Zdravotnický záchranář - 3258
Poznámka
Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny obvykle vyžadují ukončení terciárního vzdělání v oblasti zdravotnictví. Pracovníci poskytující služby, týkající se pouze poskytování první pomoci, jsou klasifikováni v podskupině 3258 Zdravotničtí záchranáři.
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
22400 Nelékařští praktici
225 Veterinární lékaři
Veterinární lékaři provádějí prevenci a diagnostikují a léčí nemoci a zranění zvířat. Péči mohou poskytovat buď všeobecně všem druhům zvířat, nebo se mohou specializovat na konkrétní skupiny. Mohou také poskytovat specializované služby firmám vyrábějícím biologické nebo farmaceutické produkty.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: posouzení neobvyklého stavu zvířete prostřednictvím fyzikálních vyšetření, laboratorních testů a diagnostických zobrazovacích technik, včetně rentgenu a ultrazvuku; léčení zvířat medikací a chirurgicky, podávání a předepisování léků, analgetik a celkových a lokálních anestetik; provádění chirurgických zákroků, obvazování ran a rovnání zlomených kostí; poskytování služeb v oblasti porodnictví; účast v programech na podporu prevence výskytu a šíření nemocí zvířat; očkování a testování zvířat na infekční nemoci, hlášení jejich výskytu příslušným úřadům; provádění pitev za účelem určení příčiny uhynutí zvířete; poradenství pro klienty v oblasti zdraví, výživy, krmení, hygieny, chovu a péče o zvířata.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
2250 Veterinární lékaři
2250 Veterinární lékaři
Veterinární lékaři provádějí prevenci, diagnostikují a léčí nemoci a zranění zvířat. Péči mohou poskytovat buď všeobecně všem druhům zvířat, nebo se mohou specializovat na konkrétní skupiny. Mohou také poskytovat specializované služby firmám vyrábějícím biologické nebo farmaceutické produkty.
Příklady pracovních činností:
a) posouzení neobvyklého stavu zvířete prostřednictvím fyzikálních vyšetření, laboratorních testů a diagnostických zobrazovacích technik, včetně rentgenu a ultrazvuku;
b) medikamentózní a chirurgická léčba, předepisování a podávání analgetik a celkových i lokálních anestetik;
c) provádění chirurgických zákroků, obvazování ran a rovnání zlomených kostí;
d) poskytování služeb v oblasti porodnictví;
e) účast v programech na podporu prevence výskytu a šíření nemocí zvířat;
f) očkování a testování zvířat na infekční nemoci, hlášení jejich výskytu příslušným úřadům;
g) provádění pitev za účelem určení příčiny uhynutí zvířete;
h) poradenství pro klienty v oblasti zdraví, výživy, krmení, hygieny, chovu a péče o zvířata;
i) provádění eutanazie zvířat.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Veterinární lékař
Veterinární chirurg
Veterinární patolog
Veterinární epidemiolog
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
22500 Veterinární lékaři
226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví
Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví poskytují zdravotnickou péči v oblasti zubního lékařství, farmacie, ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, fyzioterapie, výživy, rehabilitace a terapie sluchu, řeči a zraku. Tato skupina zahrnuje všechny specialisty v oblasti zdravotnictví, kromě lékařů, specialistů v oblasti tradiční a alternativní medicíny, všeobecných sester a porodních asistentek se specializací a nelékařských praktiků.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: vyšetření pacientů nebo klientů a určení charakteru zdravotních potíží a onemocnění; vytvoření a realizace léčebných plánů, hodnocení a záznam zdravotního stavu pacientů; diagnostika a léčba onemocnění, zranění a malformací chrupu, úst, čelistí a souvisejících tkání; skladování, uchovávání, testování a výdej léčivých produktů, poradenství o jejich užívání a nepříznivých vedlejších účincích; posouzení, plánování a realizace programů pro rozlišení, monitorování a kontrolu faktorů životního prostředí, které mohou potenciálně ovlivnit lidské zdraví, dále pro zlepšení nebo obnovení životních funkcí, maximalizaci pohybových schopností, úlevu od bolestí nebo zvýšení pozitivního vlivu zdravého stravování a výživy na lidské zdraví; diagnostiku, řízení a léčbu zdravotních poruch ovlivňujících schopnost slyšet, dorozumět se, polykat a vidět; poradenství v oblasti následné léčby a péče, poskytování nebo sjednávání rehabilitace; v případě potřeby předávání klientů a konzultace s dalšími specialisty a odbornými pracovníky v oblasti zdravotnictví.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2261 Zubní lékaři
2262 Farmaceuti
2263 Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
2264 Fyzioterapeuti specialisté
2265 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
2266 Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie
2267 Specialisté v oblasti optiky a optometrie
2269 Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
2261 Zubní lékaři
Zubní lékaři provádějí prevenci, stanovují diagnózu, léčí onemocnění, zranění a malformace chrupu, úst, čelistí a souvisejících tkání. Používají různé specializované diagnostické, chirurgické a jiné metody na podporu a obnovu ústního zdraví.
Příklady pracovních činností:
a) diagnostika nemocí, poranění, nepravidelností a malformací zubů, dutiny ústní a čelistí s použitím různých metod, jako jsou rentgen, test slin a anamnéza;
b) poskytování preventivní péče o ústní zdraví, jako jsou periodontální léčba, aplikace fluoru a podpora osvěty v oblasti ústního zdraví;
c) používání anestezie za účelem snížení bolestí pacientů během zákroků;
d) předepisování léků pro zmírnění bolestí vyvolaných provedenými zákroky;
e) poskytování restorativní ústní péče, jako jsou implantáty, komplexní obnova korunek a můstků, ortodoncie a oprava poškozených a zkažených zubů;
f) chirurgické ošetření, jako jsou extrakce zubů a biopsie tkání, dále provádění ortodontické léčby;
g) měření a odebírání otisků čelistí a zubů pro určení tvaru a velikosti zubních protéz;
h) návrh, výroba a osazení protetických zubních prostředků, jako jsou fixátory polohy, můstky a zubní protézy, vypracování pokynů pro zubní techniky ohledně zhotovení zubních protéz;
i) obnova funkcí ústní dutiny s použitím snímatelných a fixních protéz;
j) pomoc při stanovení diagnózy onemocnění, jako je cukrovka, projevujících se příznaky v oblasti ústní dutiny;
k) osvěta mezi pacienty a rodinami v oblasti zubní hygieny, výživy a dalších opatření na podporu péče o ústní zdraví;
l) dohled nad dentálními hygienisty a jiným personálem.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Ortodontista
Zubní chirurg
Endodontista
Zubní lékař
Praktický zubní lékař
Orální a maxilofaciální chirurg
Specialista v oblasti pedodoncie
Specialista v oblasti periodoncie
Specialista v oblasti zubní protetiky
Specialista v oblasti orální patologie
Poznámka
Zaměstnání zahrnutá v této podskupině obvykle vyžadují ukončení vysokoškolského vzdělání v oblasti zubního lékařství. Ačkoliv jsou v některých zemích obory stomatologie a zubní, ústní a maxilofaciální chirurgie považovány za lékařské specializace, jsou lékaři, kteří je vykonávají, zahrnuti vždy do této podskupiny.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
22611 Zubní lékaři bez specializace
22612 Kliničtí stomatologové
22613 Ortodontisté
22614 Orální a maxilofaciální chirurgové
22619 Ostatní zubní lékaři se specializací
2262 Farmaceuti
Farmaceuti skladují, uchovávají, připravují a vydávají léčivé produkty v souladu s lékařskými předpisy a poskytují poradenství o správném užívání a nepříznivých vedlejších účincích léčiv. Přispívají k výzkumu, přípravě, předepisování a monitorování léčivých terapií pro optimalizaci lidského zdraví.
Příklady pracovních činností:
a) přijímání předpisů na léčivé produkty vydávané lékaři a jinými specialisty v oblasti zdravotnictví, kontrola zdravotní dokumentace pacientů, zajištění optimálního dávkování, metod podávání a slučitelnosti léků před jejich vydáním;
b) příprava nebo dohled nad přípravou a označením tekutých léků, mastí, pudrů, tablet a jiných léčivých prostředků podle lékařských předpisů;
c) poskytování informací a poradenství držitelům receptů a dalším klientům o vzájemném působení léků, jejich neslučitelnosti, kontraindikacích, vedlejších účincích, dávkování a správném skladování;
d) spolupráce s dalšími specialisty v oblasti zdravotnictví při plánování, monitorování, revizích a hodnocení kvality a účinnosti lékové terapie u konkrétních pacientů a účinnosti jednotlivých léků a terapií;
e) evidování receptů a záznamů o vydávání narkotik, jedů a návykových léků v souladu s právními a profesními požadavky;
f) skladování a uchovávání vakcín, sér a jiných léků s omezenou trvanlivostí;
g) poradenství pro klienty a poskytování volně prodejných léčivých prostředků a diagnostických a terapeutických pomůcek pro běžné používání;
h) dohled a koordinace práce lékárenských techniků, praktikantů a prodavačů;
i) výzkum s cílem zvýšit kvalitu farmaceutických, kosmetických a příbuzných chemických výrobků;
j) konzultace s chemiky, techniky a dalšími pracovníky o výrobních technikách a přísadách;
k) provádění zkoušek identity, čistoty a účinnosti léků s ohledem na dané standardy;
l) posuzování označení, balení a propagace léčivých prostředků;
m) vytváření informací o jednotlivých lécích.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Radiofarmaceut
Klinický farmaceut
Farmaceuti pro kontrolu léčiv
Farmaceut v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Farmakolog - 2131
Farmaceutický asistent - 3213
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
22621 Farmaceuti bez specializace
22622 Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství
22623 Farmaceuti se specializací pro nemocniční lékárenství
22629 Ostatní farmaceuti se specializací
2263 Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví posuzují, plánují a realizují programy na zjištění, monitorování a kontrolu faktorů životního prostředí, které mohou potenciálně ovlivnit lidské zdraví, dále na zajištění bezpečnosti a zdraví při práci, na prevenci onemocnění a zranění způsobených chemickými, radiologickými a biologickými prostředky nebo ergonomickými faktory.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření, realizace a revize programů a politik na podporu zdravého životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
b) příprava a realizace plánů a strategií pro bezpečnou, hospodárnou a vhodnou likvidaci komerčního, průmyslového, zdravotnického a komunálního odpadu;
c) realizace programů a strategií prevence infekčních nemocí, bezpečnosti potravin, úpravy odpadních vod, systémů likvidace odpadů, kvality rekreačních a domácích vod a kontaminovaných a nebezpečných látek;
d) identifikace hrozeb, posouzení a kontrola rizik pro životní prostředí a na pracovišti, poskytování poradenství v souladu s příslušnými zákony a nařízeními;
e) vytváření, realizace a monitorování programů na minimalizaci znečišťování pracovišť a životního prostředí v důsledku chemických, fyzikálních a biologických rizik;
f) stanovení metod pro prevenci, eliminaci, snížení a kontrolu expozice pracovníků, pacientů, veřejnosti a životního prostředí radiologickým a jiným rizikům;
g) podpora ergonomických zásad na pracovištích, např. přizpůsobení nábytku a dalšího vybavení včetně pracovních činností požadavkům zaměstnanců;
h) poskytování informací, poradenství, vzdělávacích kurzů a školení pro pracovníky na všech úrovních v oblasti ochrany veřejného zdraví;
i) zdokumentování a prošetření vzniklých úrazů a poškozeného zařízení, zpracování zpráv o stavu bezpečnosti;
j) koordinace dohod o kompenzaci, rehabilitaci a návratu poškozených pracovníků do zaměstnání.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista na hygienu práce
Specialista na ochranu proti radiaci
Poradce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Specialista v oblasti veřejné správy pro ochranu veřejného zdraví
Specialista na zdravé prostředí
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Radiologický fyzik - 2111
Konzultant v oblasti životního prostředí - 2133
Analytik v oblasti průmyslové ekologie - 2143
Lékař v hygienických oborech - 2212
Všeobecná sestra se specializací - 2221
Ergoterapeut se specializací - 2269
Inspektor v oblasti hygieny - 3257
Poznámka
Specialisté, kteří studují a vyhodnocují dopady lidské činnosti na životní prostředí, patří do podskupiny 2133 Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie).
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
22630 Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
2264 Fyzioterapeuti specialisté
Fyzioterapeuti specialisté posuzují, plánují a realizují rehabilitační programy, které zlepšují, obnovují a maximalizují pohybové funkce a schopnosti, snižují bolest, léčí nebo provádějí prevenci fyzické zátěže spojené se zraněním, onemocněním a dalšími defekty. Fyzioterapeuti specialisté používají různé druhy fyzikálních terapií a metod, jako jsou pohyb, ultrazvuk, teplo, laser a další metody.
Příklady pracovních činností:
a) provádění svalových, nervových, kloubních a funkčních testů pro zjištění a posouzení zdravotních potíží pacientů;
b) navrhování léčebných programů na snížení bolestí, pro posílení svalů, zlepšení kardiovaskulárních a respiračních funkcí, obnovení pohyblivosti kloubů a zlepšení rovnováhy a koordinace;
c) vytváření, provádění a sledování programů a léčebných postupů využívajících při léčbě pacientů terapeutické vlastnosti fyzické aktivity, tepla, chladu, masáže, manipulace, hydroterapie, elektroterapie, ultrafialového a infračerveného světla a ultrazvuku;
d) informování pacientů a jejich rodinných příslušníků o procedurách, ve kterých je nezbytné pokračovat i v domácím prostředí;
e) evidence informací o zdravotním stavu pacientů a jejich reakcích na léčbu, sdílení informací s dalšími specialisty v oblasti zdravotnictví pro zajištění průběžné a komplexní léčby;
f) vytváření a provádění screeningových a preventivních programů běžných onemocnění a zdravotních potíží;
g) dohled nad prací odborných a jiných pracovníků v oblasti rehabilitace.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Odborný fyzioterapeut pro geriatrii
Odborný fyzioterapeut pro pediatrii
Odborný fyzioterapeut pro ortopedii
Fyzioterapeut specialista
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Ergoterapeut se specializací - 2269
Podiatr - 2269
Odborný pracovník v oblasti akupresury - 3255
Odborný pracovník v oblasti šiatsu - 3255
Odborný pracovník v oblasti hydroterapie - 3255
Odborný masér ve zdravotnictví - 3255
Osteopat - 3259
Chiropraktik - 3259
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
22641 Odborní fyzioterapeuti pro neurologii
22642 Odborní fyzioterapeuti pro vnitřní lékařství
22643 Odborní fyzioterapeuti pro chirurgické obory a traumatologii
22644 Odborní fyzioterapeuti pro neonatologii a pediatrii
22649 Ostatní fyzioterapeuti specialisté
2265 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
Specialisté v oblasti dietetiky a výživy posuzují, plánují a realizují programy pro podporu pozitivního vlivu zdravého stravování a výživy na lidské zdraví.
Příklady pracovních činností:
a) instruování jednotlivců, rodin a komunit o dietních požadavcích, navrhování diet a příprava stravy pro maximální podporu zdraví a snížení potenciálních zdravotních rizik;
b) navrhování diet a jídelníčků, dohled nad přípravou a podáváním jídel, monitorování příjmu a kvality stravy ve stravovacích zařízeních vzhledem ke standardům nutriční péče;
c) shromažďování, organizace a vyhodnocování údajů týkajících se zdraví a nutričního stavu jednotlivců, skupin a komunit založených na nutričních hodnotách přijímaných potravin;
d) plánování a provádění odhadů nutričních potřeb, intervenčních programů a vzdělávání pro zlepšení nutriční úrovně mezi jednotlivci a komunitami;
e) konzultace s jinými specialisty v oblasti zdravotnictví a s poskytovateli zdravotní péče;
f) plánování a hodnocení potravinových a výživových produktů pro splnění nutričních požadavků;
g) provádění výzkumů v oblasti výživy a prezentace dosažených výsledků, např. na vědeckých konferencích.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista v oblasti dietetiky
Specialista v oblasti dietetiky ve stravovacím zařízení
Nutriční specialista v oblasti veřejného zdravotnictví
Nutriční specialista v oblasti sportu
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
22650 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
2266 Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie
Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie diagnostikují a léčí tělesné obtíže spojené s poruchami sluchu, komunikace a polykání. Předepisují korekční pomůcky, provádějí rehabilitaci poruch sluchu, řeči a příbuzných obtíží souvisejících s dalšími smysly a nervovým systémem. Dále poskytují poradenství v oblasti ochrany sluchu a v oblasti dorozumívacích prostředků.
Příklady pracovních činností:
a) posouzení vad a poruch sluchu, řeči a jazyka pro posouzení charakteru obtíží;
b) provedení testů a jiných vyšetření sluchu a řeči s použitím specializovaných diagnostických nástrojů a zařízení, interpretace získaných výsledků spolu s dalšími diagnostickými údaji o zdravotním stavu, sociální situaci a faktorech chování s cílem určit vhodný postup léčby;
c) plánování, řízení a účast na poradenské činnosti, screeningu, rehabilitaci řeči a v dalších programech týkajících se poruch sluchu a dorozumívacích schopností;
d) doporučování sluchových pomůcek a dalších pomocných zařízení a poskytování pokynů k jejich užívání;
e) plánování a provádění léčebných programů ovlivňujících poruchy polykání a poruchy řeči;
f) poradenství pro osoby s poruchami sluchu a řeči, pro rodinné příslušníky, učitele a zaměstnavatele;
g) předávání klientů a rodin dalším zdravotnickým nebo vzdělávacím službám v případě potřeby.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Audiolog
Logoped
Klinický logoped
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Ušní lékař - 2212
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
22661 Kliničtí logopedi
22662 Logopedi (kromě klinických logopedů)
22663 Audiologové (kromě lékařských audiologů)
22669 Ostatní specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie
2267 Specialisté v oblasti optiky a optometrie
Specialisté v oblasti optiky a optometrie diagnostikují a léčí poruchy zraku a vizuálního systému. Poskytují poradenství v oblasti péče o zrak, předepisují optické pomůcky nebo jiné terapeutické nástroje pro léčbu vizuálních poruch.
Příklady pracovních činností:
a) vyšetření zraku a stanovení testů pro určení charakteru a rozsahu jeho poškození;
b) posouzení vizuálních funkcí měřením ostrosti vidění a refrakčních vad, testování funkcí vizuálních cest a polí, pohybů očí, volnosti vidění a nitroočního tlaku;
c) detekce a diagnostika očních onemocnění, včetně předepisování léků na léčbu těchto onemocnění;
d) konzultace a předávání pacientů očním lékařům nebo jiným specialistům v oblasti zdravotnictví, je-li nezbytná další léčba;
e) detekce a diagnostika motorických a senzorických očních poruch a defektů binokulárních funkcí, plánování a řízení léčebných programů, včetně poskytování poradenství pacientům o očních cvicích pro koordinaci pohybu očí a schopnosti zaostřit pohled;
f) předepisování brýlových a kontaktních čoček a dalších zrakových pomůcek, kontrola jejich provedení, bezpečnosti a komfortu;
g) poradenství v oblasti očního zdraví, např. péče o kontaktní čočky, péče o zrak ve vyšším věku, dále poradenství v oblasti optiky, vizuální ergonomie a bezpečnosti očí při práci.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Optometrista
Ortoptista
Zrakový terapeut
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Oční lékař - 2212
Oční optik - 3254
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
22671 Optometristé
22672 Ortoptisté
22673 Zrakoví terapeuti
22679 Ostatní specialisté v oblasti oční optiky a optometrie
2269 Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
Tato podskupina zahrnuje specialisty v oblasti zdravotnictví, kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině 226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví. Podskupina zahrnuje zaměstnání, jako je např. podiatr, ergoterapeut se specializací, rekreační terapeut a další specialisté poskytující diagnostické, preventivní, léčebné a rehabilitační zdravotnické služby.
Příklady pracovních činností:
a) vedení rozhovorů s pacienty a provádění diagnostických testů s cílem posoudit zdravotní stav, funkční omezení a charakter tělesných a psychických poruch, onemocnění a jiných zdravotních problémů;
b) vytváření a realizace léčebných plánů týkajících se zranění, onemocnění a jiných tělesných a psychických poruch;
c) posuzování a dokumentace zlepšování zdravotního stavu pacientů prostřednictvím léčebných plánů, předávání pacientů a rodin lékařům a jiným poskytovatelům zdravotní péče v případě potřeby specializovaných, rehabilitačních a jiných služeb;
d) poskytování poradenství o přizpůsobení domácího, pracovního, školního a jiného prostředí umožňující osobám s funkčním omezením provádět denní aktivity a vykonávat zaměstnání;
e) plánování a realizace terapeutických programů pro jednotlivce nebo skupiny pro zlepšení a udržení tělesných, kognitivních, emocionálních a sociálních funkcí, včetně využití umění, řemesel, tance, pohybu a jiných rekreačních aktivit;
f) určení a předepisování léčby ovlivňující nohy, kotníky a podobné části noh z důvodu onemocnění nebo jiných tělesných obtíží, předepisování korekční obuvi a poskytování poradenství v oblasti péče o nohy;
g) provádění menších chirurgických výkonů, např. na nohách a kotnících.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Podiatr
Arteterapeut
Specialista na terapii tancem a pohybem
Ergoterapeut se specializací
Rekreační terapeut
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
22691 Ergoterapeuti se specializací
22692 Adiktologové
22699 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
23 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání učí teorii a praxi v jedné nebo více disciplínách na různých stupních vzdělávání, dále provádějí výzkum, zdokonalují a vyvíjejí koncepce, teorie a provozní metody související s jejich oborem a zpracovávají vědecké práce a učebnice. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: vedení vyučovacích hodin, kurzů a konzultací na určité úrovni vzdělávání pro účely všeobecného a odborného vzdělávání včetně soukromých hodin; učení a vzdělávání osob se specifickými poruchami učení a se speciálními vzdělávacími potřebami; navrhování a upravování osnov; provádění inspekcí a poskytování poradenství v oblasti učebních metod a pomůcek; účast na rozhodování v oblasti organizace výuky a příbuzných oblastech; provádění výzkumu v určitých předmětech s cílem zdokonalit nebo vyvinout koncepce, teorie nebo provozní metody pro uplatnění v průmyslových a jiných oblastech; vypracovávání vědeckých pojednání a učebnic. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
231 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
232 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání
233 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
234 Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy
235 Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
231 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách připravují a prezentují přednášky a poskytují konzultace v jednom nebo více předmětech v rámci vypsaných studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách. Dále provádějí výzkum, vypracovávají vědecká pojednání a připravují učebnice.
Funkci učitelů na vysokých školách plní akademičtí pracovníci (profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti).
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: navrhování a úpravu osnov; koncipování studijních programů; přípravu a prezentaci přednášek, konzultací a seminářů; podněcování diskusí a nezávislého myšlení u studentů; dohled nad experimentální a praktickou prací studentů; přípravu, zpracovávání a hodnocení písemných prací, testů a ústních zkoušek; řízení výzkumu postgraduálních studentů a jiných členů katedry; provádění výzkumu a vývoje koncepcí, teorií a provozních metod pro aplikace v průmyslových a jiných oblastech; vypracovávání vědeckých pojednání, zpráv a statí; účast na poradách kateder a učitelů a na konferencích a seminářích.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
2310 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
2310 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách připravují a prezentují přednášky a poskytují konzultace v jednom nebo více předmětech v rámci vypsaného studijního programu na vysokých a vyšších odborných školách. Dále provádějí výzkum a vypracovávají vědecká pojednání a učebnice. Funkci učitelů na vysokých školách plní akademičtí pracovníci (profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti).
Příklady pracovních činností:
a) navrhování a upravování osnov; koncipování studijních programů;
b) příprava a prezentace přednášek, vedení seminářů, poskytování konzultací;
c) podněcování diskusí a nezávislého myšlení u studentů;
d) dohled nad experimentální a praktickou prací studentů;
e) příprava, zpracovávání a hodnocení písemných prací, testů a ústních zkoušek;
f) řízení výzkumu u postgraduálních studentů a jiných členů katedry;
g) provádění výzkumu, vytváření koncepcí, teorií a provozních metod pro aplikace v průmyslových a jiných oblastech;
h) vypracovávání vědeckých pojednání, referátů a statí;
i) účast na zasedáních a schůzích fakulty a na konferencích a seminářích.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Učitel na vyšší odborné škole
Profesor na vysoké škole
Lektor na vysoké škole
Odborný asistent na vysoké škole
Učitel praktického vyučování a odborné praxe na vyšší odborné škole
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Rektor univerzity - 1120
Děkan fakulty - 1345
Proděkan fakulty - 1345
Lektor dalšího vzdělávání - 2320
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
23101 Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách
23102 Profesoři na vysokých školách
23103 Docenti na vysokých školách
23104 Odborní asistenti na vysokých školách
23105 Asistenti na vysokých školách
23106 Lektoři na vysokých školách
23107 Učitelé na vyšších odborných školách
232 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku připravují studenty na středních školách na konkrétní zaměstnání, pro která obvykle není požadováno vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání.
Do této podskupiny dále patří lektoři dalšího vzdělávání, kteří učí odborné předměty v institucích dalšího vzdělávání a vzdělávání dospělých, připravují zaměstnance k vykonávání konkrétních odborných profesí vyžadujících specifické odborné znalosti.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: vytváření osnov, plánování obsahu kurzů a metod výuky; určování vzdělávacích potřeb studentů nebo pracovníků; udržování kontaktů s jednotlivci či průmyslovými a jinými sektory s cílem poskytovat relevantní vzdělávací a školící programy; prezentaci přednášek a vedení diskusí s cílem prohloubit znalosti a schopnosti studentů; vedení praktického vyučování a odborného výcviku s cílem naučit nebo představit zásady, techniky, postupy nebo metody v odborných předmětech, dohled nad studenty při používání nástrojů, zařízení a materiálů z důvodu prevence zranění a škod; pozorování a hodnocení práce studentů s cílem vyhodnotit jejich pokrok, poskytovat jim zpětnou vazbu a navrhovat jim možnosti zlepšení; zajišťování ústních, písemných a výkonnostních zkoušek s cílem zjistit pokrok studentů, posoudit jejich kompetence a vyhodnotit efektivnost výuky; zpracovávání zpráv a vedení záznamů o studentech, jako jsou záznamy o jejich známkách, prezenci a podrobnostech o odborné přípravě; dohled nad nezávislými a skupinovými projekty, laboratorními skupinovými pracemi nebo jinými typy vzdělávání; poskytování individualizované výuky, konzultací a doučování.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) připravují studenty na středních školách na konkrétní zaměstnání, pro která obvykle není požadováno vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání.
Do této podskupiny dále patří lektoři dalšího vzdělávání, kteří učí odborné předměty v institucích dalšího vzdělávání a vzdělávání dospělých, připravují zaměstnance k vykonávání konkrétních odborných profesí vyžadujících specifické odborné znalosti.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření osnov; plánování obsahu kurzů a metod výuky;
b) určování vzdělávacích potřeb studentů nebo pracovníků, udržování kontaktů s jednotlivci či průmyslovými a jinými sektory s cílem poskytovat relevantní vzdělávací a školící programy;
c) prezentování přednášek a vedení diskusí s cílem prohloubit znalosti a schopnosti studentů;
d) vedení praktického vyučování a odborného výcviku s cílem naučit nebo představit zásady, techniky, postupy nebo metody v odborných předmětech;
e) dohled nad studenty při používání nástrojů, zařízení a materiálů z důvodu prevence zranění a škod;
f) pozorování a hodnocení práce studentů s cílem vyhodnotit jejich pokrok, poskytovat jim zpětnou vazbu a navrhovat jim možnosti zlepšení;
g) zajišťování ústních, písemných a výkonnostních zkoušek s cílem zjistit pokrok studentů, posoudit jejich kompetence a vyhodnotit efektivnost výuky;
h) zpracovávání zpráv a vedení záznamů o studentech, jako jsou záznamy o jejich známkách, prezenci a o odborné přípravě;
i) dohled nad nezávislými a skupinovými projekty, laboratorními skupinovými pracemi a jinými typy vzdělávání.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Učitel praktického vyučování
Lektor dalšího vzdělávání
Učitel odborného předmětu
Učitel odborného výcviku
Lektor v podnikových vzdělávacích zařízeních
Lektor vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Ředitel střední školy - 1345
Učitel praktického vyučování a odborné praxe na vyšší odborné škole - 2310
Učitel na střední škole (kromě odborných předmětů) - 2330
Učitel odborného předmětu na konzervatoři - 2330
Učitel na 2. stupni základní školy - 2330
Učitel praktického vyučování na střední škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - 2352
Pedagog v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - 2359
Poznámka
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, jako jsou např. matematika, chemie, dějepis, jejichž cílem není připravit studenty na konkrétní zaměstnání, by měli být zahrnuti do podskupiny 2330 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol, i pokud jsou zaměstnáni na odborném nebo technickém typu školy.
Učitelé na konzervatořích jsou bez ohledu na to, zda vyučují odborný nebo všeobecný předmět, zařazeni do podskupiny 2330.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
23201 Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
23202 Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
23203 Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
23204 Lektoři dalšího vzdělávání
233 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
Do této podskupiny patří učitelé na 2. stupni základních škol, na středních školách (kromě učitelů odborných předmětů) a na konzervatořích. Učitelé na středních školách učí jeden nebo více předmětů kromě předmětů zaměřených na přípravu studentů na zaměstnání v konkrétních profesních oblastech. Učitelé na konzervatořích patří do této skupiny bez ohledu na to, zda vyučují odborný nebo všeobecný předmět.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: navrhování a úpravu osnov a koncipování vzdělávacích kurzů v souladu s osnovami; přípravu a prezentování přednášek a diskusí v jednom nebo více předmětech; stanovování jasných cílů pro všechny přednášky a projekty a jejich sdělování studentům; přípravu a úpravu výukových metod a materiálů s cílem uspokojit rozdílné potřeby a zájmy žáků a studentů; přípravu, zpracovávání a hodnocení písemných prací, testů a ústních zkoušek, zpracovávání zpráv o práci žáků a studentů a konzultace s jinými učiteli a rodiči; účast na poradách týkajících se vzdělávací nebo organizační politiky školy; plánování a organizování školních činností, jako jsou exkurze, sportovní akce a koncerty a účast na těchto činnostech.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
2330 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
2330 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
Do této podskupiny patří učitelé na 2. stupni základních škol, na středních školách (kromě učitelů odborných předmětů) a na konzervatořích. Učitelé na středních školách učí jeden nebo více předmětů kromě předmětů zaměřených na přípravu studentů na zaměstnání v konkrétních profesních oblastech. Učitelé na konzervatořích patří do této podskupiny bez ohledu na to, zda vyučují odborný nebo všeobecný předmět.
Příklady pracovních činností:
a) navrhování a úpravy osnov a příprava vzdělávacích kurzů v souladu s osnovami;
b) příprava a prezentace přednášek, lekcí a diskusí v jednom nebo více předmětech;
c) stanovování jasných cílů pro všechny přednášky a projekty a jejich sdělování studentům;
d) příprava a úprava výukových metod a materiálů s cílem uspokojit rozdílné potřeby a zájmy žáků a studentů;
e) sledování a hodnocení výkonu a chování žáků a studentů;
f) příprava, zpracovávání a hodnocení písemných prací, testů a ústních zkoušek s cílem vyhodnotit pokrok žáků a studentů;
g) zpracovávání zpráv o práci žáků a studentů a konzultace s jinými učiteli a rodiči;
h) účast na poradách týkajících se vzdělávání nebo organizační politiky školy;
i) organizování a účast na školních činnostech, jako jsou výlety, sportovní akce a vystoupení.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Učitel na konzervatoři
Učitel uměleckých odborných předmětů na konzervatoři
Učitel na 2. stupni základní školy
Učitel na střední škole (kromě odborných předmětů)
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Ředitel na střední škole - 1345
Učitel odborného předmětu na střední škole - 2320
Školní inspektor - 2351
Učitel praktického vyučování na střední škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - 2352
Učitel hudby na základní umělecké škole - 2354
Speciální pedagog - 2359
Soukromý lektor pro doučování - 2359
Poznámka
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, jako jsou např. matematika, chemie, dějepis, jejichž cílem není připravit studenty na konkrétní zaměstnání, by měli být zahrnuti do podskupiny 2330 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol, i pokud jsou zaměstnáni na odborném nebo technickém typu školy.
Učitelé na konzervatořích jsou bez ohledu na to, zda vyučují odborný nebo všeobecný předmět, zařazeni do podskupiny 2330.
Učitelé na středních školách, kteří učí odborné předměty zaměřené na přípravu studentů na zaměstnání v konkrétních profesních oblastech vyžadujících specifické odborné znalosti, jsou zahrnuti do podskupiny 2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
23301 Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách
23302 Učitelé na konzervatořích
23303 Učitelé na 2. stupni základních škol
234 Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy
Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy vyučují řadu předmětů na základním stupni vzdělávání a organizují vzdělávací činnosti pro děti v předškolním věku.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: přípravu programů výuky a výuku v řadě předmětů na 1. stupni základních škol, plánování a organizaci činností určených na podporu rozvoje jazykových schopností dětí a jejich fyzických a sociálních dovedností; zpracování zpráv o pokroku žáků. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2341 Učitelé na 1. stupni základních škol
2342 Učitelé v oblasti předškolní výchovy
2341 Učitelé na 1. stupni základních škol
Učitelé na 1. stupni základních škol učí řadu předmětů na základním stupni vzdělávání.
Příklady pracovních činností:
a) příprava denních a delších plánů výuky v souladu s osnovami;
b) individuální nebo skupinová výuka dětí s použitím různých výukových metod a materiálů (např. počítačů, knih, her), její přizpůsobování rozdílným potřebám žáků;
c) udržování kázně a dobrých pracovních návyků ve třídách;
d) přidělování a hodnocení práce ve třídách a domácích úkolů;
e) příprava, zpracování a známkování písemných prací a úkolů s cílem ohodnotit pokrok žáků;
f) pozorování a hodnocení výkonu a chování žáků;
g) dohled nad žáky během výuky a během školního dne včetně dohledu na hřišti během přestávek;
h) organizování a účast na školních činnostech, jako jsou výlety, sportovní akce a vystoupení;
i) příprava a účast na setkání s rodiči s cílem projednat pokrok a problémy žáků;
j) účast na poradách pracovníků a konzultace s ostatními učiteli v záležitostech vzdělávání.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Učitel na 1. stupni základní školy
Učitel v přípravné třídě základní školy
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Ředitel na základní škole - 1345
Školní inspektor - 2351
Učitel hudby na základní umělecké škole - 2354
Speciální pedagog - 2359
Vychovatel ve školní družině - 2359
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
23411 Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol)
23412 Učitelé v přípravných třídách základních škol
2342 Učitelé v oblasti předškolní výchovy
Učitelé v oblasti předškolní výchovy podporující sociální, fyzický a intelektuální rozvoj dětí v předškolním věku tím, že jim organizují vzdělávací a herní aktivity.
Příklady pracovních činností:
a) plánování a organizování individuálních a skupinových činností s cílem podpořit vývoj motorických, kooperativních a sociálních dovedností, sebedůvěru a vnímání;
b) podpora rozvoje jazykových schopností prostřednictvím vyprávění příběhů, písniček, básniček, neformálních rozhovorů a diskusí;
c) vedení dětí při činnostech, které poskytují možnost tvůrčího vyjádření prostřednictvím umění, dramatu, hudby a sportu;
d) pozorování dětí s cílem vyhodnotit jejich pokrok a odhalování známek vývojových, emočních a zdravotních problémů a jejich projednávání s rodiči;
e) pozorování a hodnocení potřeb dětí v oblasti výživy, blahobytu a bezpečnosti a zjišťování faktorů, které by mohly ovlivnit pokrok dětí;
f) dohled nad činností dětí s cílem zajistit jejich bezpečnost a řešit spory;
g) vedení a pomoc dětem při rozvoji správných návyků při jídle, oblékání a hygieně;
h) projednávání pokroku nebo problémů dětí s rodiči a jinými učiteli, stanovování a doporučování dalších vhodných postupů;
i) vytváření a udržování spolupráce s jinými poskytovateli služeb, kteří také pracují s dětmi v předškolním věku.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Učitel v mateřské škole
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Ředitel mateřské školy - 1341
Řídící pracovník centra péče o děti - 1341
Školní inspektor - 2351
Pečovatel v jeslích - 5311
Pracovník péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolském zařízení - 5311
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
23420 Učitelé v oblasti předškolní výchovy
235 Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání provádějí výzkum a poskytují poradenství v oblasti učebních metod, učí osoby obtížně vzdělatelné nebo se speciálními vzdělávacími potřebami; vyučují cizince pro migrační a podobné účely; poskytují soukromé doučování; učí umělecké předměty, informační technologie a jiné předměty, které nejsou součástí hlavních systémů základního, středního a vysokoškolského vzdělávání a poskytují další vzdělávací služby, neuvedené jinde ve třídě 23 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění výzkumu a vývoje; poskytování poradenství v oblasti metod výuky a výukových materiálů; vyučování tělesně postižených dětí, mladých lidí a dospělých, dále osob obtížně vzdělatelných nebo se zvláštními vzdělávacími potřebami; vyučování jiných než rodných jazyků pro účely migrace; vyučování studentů v oblasti teorie, praxe, a prezentace hudby, divadelního umění, tance, výtvarných a jiných umění; vytváření a vedení školících programů a kurzů pro uživatele informačních technologií.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2351 Specialisté zaměření na metody výuky
2352 Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
2353 Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
2354 Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách
2355 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
2356 Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách
2359 Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
2351 Specialisté zaměření na metody výuky
Specialisté zaměření na metody výuky provádějí výzkum a vývoj nebo poskytují poradenství v oblasti učebních metod a pomůcek. Prověřují a zkoumají práci učitelů, práci vzdělávacích institucí a dosažené výsledky a doporučují změny a zlepšení.
Příklady pracovních činností:
a) provádění výzkumu současného stavu osnov, metod výuky a dalších vzdělávacích postupů a poskytování poradenství školám a učitelům v těchto oblastech;
b) provádění výzkumu v oblasti učebních pomůcek a poskytování poradenství k jejich zavádění ve vzdělávacích zařízeních;
c) sledování a hodnocení stávajících i nově zavedených předmětů a kurzů;
d) poskytování poradenských služeb, pořádání školení, seminářů a konferencí v oblasti průběžného profesního rozvoje učitelů;
e) vytváření struktury, obsahu a cílů nových vzdělávacích kurzů a programů;
f) periodické návštěvy škol a konzultace s administrativními a pedagogickými pracovníky o otázkách týkajících se osnov, metod výuky, vybavení a jiných záležitostí;
g) hospitace ve třídách s cílem pozorovat metody výuky a hodnotit výkon učitele a dosahované školní výsledky;
h) vypracovávání zpráv a předkládání doporučení vzdělávacím institucím v oblasti případných změn a zlepšení osnov, metod výuky a jiných záležitostí.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Metodik pro vzdělávání
Koordinátor tvorby a inovací vzdělávacích programů
Školní inspektor
Specialista pro tvorbu učebních pomůcek
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Speciální pedagog - 2359
Pedagog v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - 2359
Pedagogický psycholog - 2634
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
23511 Specialisté metod výuky
23512 Školní inspektoři
23513 Specialisté pro tvorbu vzdělávacích programů
23514 Specialisté pro tvorbu učebních pomůcek
23515 Specialisté, metodičtí poradci pro výuku cizích jazyků
23519 Ostatní specialisté zaměření na metody výuky
2352 Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami učí fyzicky a mentálně postižené děti, dospívající, dospělé, osoby těžko vzdělatelné nebo s jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Podporují sociální, emocionální, intelektuální a fyzický rozvoj svých studentů.
Příklady pracovních činností:
a) vyhodnocování schopností a omezení studentů s ohledem na mentální a tělesné postižení, sociální a emoční poruchy, mimořádné intelektuální nadání nebo jiné specifické otázky;
b) navrhování a úpravy osnov, příprava a vedení programů, lekcí a činností přizpůsobených schopnostem a potřebám studentů;
c) vyučování jednotlivců nebo skupin s použitím speciálních technik nebo pomůcek vhodných pro potřeby studentů;
d) používání speciálních strategií a technik během vyučování s cílem zlepšit rozvoj senzorických a percepčně motorických dovedností a řečových, poznávacích a paměťových schopností;
e) určování a prosazování pravidel chování, politik a postupů s cílem zachovat pořádek mezi studenty;
f) výuka akademických předmětů a nácvik praktických dovedností a svépomocných aktivit pro studenty se zrakovým, sluchovým a jiným postižením;
g) podpora rozvoje sebedůvěry, schopností a manuálních dovedností studentů;
h) konzultace s ostatními zaměstnanci při plánování rozvrhu pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami;
i) zpracovávání různých forem hodnocení pokroku jednotlivých studentů a správa těchto údajů;
j) konzultace se studenty, rodiči, řediteli škol a dalšími příslušnými specialisty zapojenými do péče o studenty s cílem vypracovat individuální studijní plány na podporu rozvoje studentů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Učitel pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
Učitel sluchově postižených osob
Učitel zrakově postižených osob
Vychovatel ve věznici
Vychovatel pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
Vychovatel pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Učitel praktického vyučování na středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Lektor dalšího vzdělávání - 2320
Učitel odborného předmětu na střední škole - 2320
Učitel na střední škole (kromě odborných předmětů) - 2330
Učitel na 2. stupni základní školy - 2330
Učitel na 1. stupni základní školy - 2341
Speciální pedagog - 2359
Asistent pedagoga - 5312
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
23521 Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
23522 Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
23523 Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
23524 Učitelé na vyšších odborných školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
23525 Učitelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami
23526 Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
23527 Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami
23529 Ostatní učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
2353 Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách vyučují jiný než mateřský jazyk dospělé osoby a děti, které se učí tento jazyk z důvodů migrace, splnění požadavků nebo příležitostí pro zaměstnání, pro usnadnění účasti na vzdělávacích programech přednášených v cizím jazyce, nebo pro osobní obohacení. Pracují mimo hlavní proud základního, středního a vysokoškolského vzdělávání nebo poskytují podporu studentům a učitelům v rámci tohoto systému.
Příklady pracovních činností:
a) hodnocení úrovně jazykových schopností studentů, stanovování vzdělávacích potřeb a cílů studentů;
b) příprava lekcí, přednášení, organizování seminářů pro skupiny nebo jednotlivce;
c) navrhování a příprava učebních pomůcek a přizpůsobování stávajících materiálů;
d) zadávání a opravování prací, připravování a známkování zkoušek, podávání zpráv o pokroku studentů;
e) evidence výsledků vzdělávání;
f) pomoc studentům ve třídě, kde jsou předměty přednášeny v jiném než jejich rodném jazyce;
g) poskytování pomoci jiným učitelům prostřednictvím navrhování speciálních výukových programů pro studenty, kteří si plně neosvojili hlavní vyučovací jazyk.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Lektor intenzivní jazykové výuky
Lektor pro vzdělávání migrantů
Lektor jazyka
Soukromý učitel jazyka
Učitel jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Akademický pracovník vyučující jazyk na vysoké škole - 2310
Učitel jazyka na střední škole - 2330
Učitel jazyka na 2. stupni základní školy - 2330
Učitel jazyka na 1. stupni základní školy - 2341
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
23530 Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
2354 Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách učí studenty praxi, teorii a prezentaci hudby mimo hlavní proud základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. Mohou také poskytovat soukromé hodiny jednotlivcům nebo malým skupinám jako mimoškolní činnost v součinnosti se vzdělávacími institucemi hlavního proudu.
Příklady pracovních činností:
a) hodnocení úrovně schopností studentů, stanovování vzdělávacích potřeb a cílů studentů;
b) příprava a předkládání studijních programů, lekcí a seminářů pro jednotlivé studenty a skupiny studentů;
c) prověřování osnov, obsahu kurzů, učebních materiálů a metod výuky;
d) vyučování hudební teorie a praxe v oblastech notových materiálů, interpretace hudby a zpěvu;
e) zadávání cvičení a studijních hudebních skladeb odpovídajících úrovni schopností studentů, jejich zájmům a talentu;
f) hodnocení pokroku jednotlivých studentů;
g) příprava studentů na zkoušky, vystoupení a konkurzy;
h) organizace a pomoc při prezentaci práce studentů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Soukromý lektor hry na kytaru
Soukromý lektor hry na klavír
Soukromý lektor zpěvu
Soukromý lektor hry na housle
Soukromý lektor hudby
Učitel hudby, hry na hudební nástroj na základní umělecké škole
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Akademický pracovník na vysoké škole - 2310
Učitel odborného předmětu na střední škole - 2320
Učitel na střední škole (kromě odborných předmětů) - 2330
Učitel na konzervatoři - 2330
Učitel na 2. stupni základní školy - 2330
Učitel na 1. stupni základní školy - 2341
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
23540 Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách
2355 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách učí studenty praxi, teorii a prezentaci tance, dramatického umění, výtvarných a jiných umění (kromě hudby) mimo hlavní proud základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. Mohou také poskytovat soukromé hodiny jednotlivcům nebo malým skupinám jako mimoškolní činnost v součinnosti se vzdělávacími institucemi hlavního proudu.
Příklady pracovních činností:
a) hodnocení úrovně schopností studentů, stanovování potřeb a vzdělávacích cílů studentů;
b) plánování, příprava a prezentace studijních programů, lekcí a seminářů pro jednotlivé studenty a skupiny studentů;
c) prověřování osnov, obsahu kurzů, učebních materiálů a metod výuky;
d) příprava a prezentace materiálů o teorii předmětu, který student studuje;
e) vyučování a předvedení praktických aspektů dramatického umění, tance a výtvarného a jiného umění;
f) zadávání cvičení a prací odpovídajících úrovni schopností studentů, jejich zájmům a talentu;
g) hodnocení pokroku jednotlivých studentů;
h) příprava studentů na zkoušky a vystoupení;
i) organizace a pomoc při prezentaci studentských prací.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Soukromý lektor tance
Soukromý lektor dramatického umění
Soukromý lektor malby
Soukromý lektor sochařství
Učitel umění na základní umělecké škole
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Akademický pracovník na vysoké škole - 2310
Učitel odborného předmětu na střední škole - 2320
Učitel na střední škole (kromě odborných předmětů) - 2330
Učitel na konzervatoři - 2330
Učitel na 2. stupni základní školy - 2330
Učitel na 1. stupni základní školy - 2341
Soukromý lektor hudby - 2354
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
23550 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
2356 Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách
Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách vypracovávají, plánují a realizují školící programy a kurzy pro uživatele počítačových a jiných informačních technologií mimo hlavní proud základního, středního a vysokoškolského vzdělávání.
Příklady pracovních činností:
a) určování potřeb a požadavků jednotlivých uživatelů a organizací na školení v oblasti informačních technologií;
b) příprava a vytváření učebních materiálů a pomůcek, jako jsou učebnice, vizuální pomůcky, lekce on-line, demonstrační modely a podpůrná referenční dokumentace;
c) navrhování, koordinace, plánování a řízení školících a rozvojových programů, které mohou být použity pro individuální nebo skupinovou výuku, pomoc při organizování konferencí a seminářů;
d) monitorování a hodnocení kvality a efektivnosti výuky, upravování metod a prostředků výuky vzhledem k předpokládaným výsledkům kurzů;
e) získávání informací o aktuálních verzích programů, o vývoji softwaru a o obecných trendech v informačních technologiích;
f) zpracování produktů a materiálů pro konečné uživatele, jako jsou například učební a školící materiály, pokyny pro provoz a údržbu, on-line pomoc.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Počítačový instruktor
Instruktor v oblasti softwaru
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Akademický pracovník na vysoké škole - 2310
Učitel odborného předmětu na střední škole - 2320
Učitel na střední škole (kromě odborných předmětů) - 2330
Učitel na konzervatoři - 2330
Učitel na 2. stupni základní školy - 2330
Učitel na 1. stupni základní školy - 2341
Specialista v oblasti rozvoje lidských zdrojů - 2424
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
23560 Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách
2359 Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
Tato podskupina zahrnuje specialisty a odborné pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání neuvedené jinde ve třídě 23 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání. Patří zde např. specialisté a odborní pracovníci, kteří poskytují soukromé hodiny v jiných oblastech, než jsou jazyky a umělecké předměty a poskytující poradenství pro studenty v otázkách vzdělávání.
Příklady pracovních činností:
a) hodnocení úrovně schopností studentů, určování vzdělávacích potřeb a cílů studentů;
b) plánování, příprava a prezentace studijních programů lekcí a seminářů pro jednotlivé studenty a skupiny studentů;
c) příprava a prezentace dokumentů o teorii studovaného předmětu;
d) výuka a prezentace praktických aspektů studovaného předmětu;
e) přidělování úkolů a práce odpovídající schopnostem, zájmům a dovednostem studentů;
f) hodnocení studentů a poskytování poradenství;
g) prověřování osnov, obsahu kurzů, materiálů a metod výuky;
h) příprava studentů na zkoušky;
i) poskytování poradenství studentům v otázkách vzdělávání, jako jsou výběr kurzů a programů, rozvrh hodin, adaptace na školu, studijní návyky a plánování kariéry;
j) poskytování poradenství studentům s cílem pomoci jim pochopit a překonat jejich osobní a sociální problémy a problémy chování, ovlivňující jejich vzdělávání;
k) příprava studentů na pozdější vzdělávání poskytnutím podpory při hledání možností dalšího vzdělávání a při jejich odhodlání řešit další náročné úkoly.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Speciální pedagog
Vychovatel ve školní družině
Vychovatel v domově mládeže
Soukromý lektor pro doučování
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Akademický pracovník na vysoké škole - 2310
Učitel odborného předmětu na střední škole - 2320
Lektor dalšího vzdělávání - 2320
Učitel na střední škole (kromě odborných předmětů) - 2330
Učitel na konzervatoři - 2330
Učitel na 2. stupni základní školy - 2330
Učitel na 1. stupni základní školy - 2341
Vychovatel pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami - 2352
Lektor intenzivní jazykové výuky - 2353
Lektor pro vzdělávání migrantů - 2353
Soukromý lektor hudby - 2354
Soukromý lektor tance - 2355
Soukromý lektor umění - 2355
Pedagogický psycholog - 2634
Rodinný poradce - 2635
Sociální pracovník specialista - 2635
Asistent pedagoga - 5312
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
23591 Speciální pedagogové
23592 Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
23593 Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami)
23594 Pedagogové volného času
23599 Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
24 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě
Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě vykonávají analytické, koncepční a praktické činnosti za účelem poskytován služeb v oblasti financí, rozvoje lidských zdrojů, styku s veřejností, marketingu, zdravotnictví a informačních a komunikačních technologií. Dále provádějí prověrky organizačních struktur, metod a systémů a kvantitativní analýzy informací ovlivňujících investiční programy. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: sběr, analýzu a interpretaci informací o finanční životaschopnosti, nákladových strukturách a efektivnosti podniků; provádění auditů, přípravu finančních výkazů, kontrolu pokladních systémů organizací; vytváření a prověřování finančních plánů a strategií, provádění příkazů k nákupu a prodeji, sjednávání nákupu a prodeje komodit; vytváření, realizaci a hodnocení programů pro nábor, školení a rozvoj pracovníků; průzkum, vytváření a realizaci marketingových a propagačních kampaní; zkoumání a vytváření metod a strategií pro zkvalitnění a podporu fungování veřejné a obchodní sféry a efektivnosti; získávání a aktualizaci poznatků o zboží a službách zaměstnavatelů, konkurentů a o podmínkách na trhu; vyhodnocení požadavků spotřebitelů, informování a předvedení zboží a služeb zákazníkům.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
241 Specialisté v oblasti financí
242 Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení
243 Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností
241 Specialisté v oblasti financí
Specialisté v oblasti financí navrhují, organizují, vykonávají, řídí a provádějí kvantitativní analýzy účetních systémů nebo fondů pro fyzické osoby a veřejné a soukromé instituce.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: přípravu a organizaci finančních výkazů pro organizace; prověřování finančních dokumentů organizací; poskytování finančního poradenství fyzickým osobám a organizacím; zpracování analytických zpráv týkajících se segmentů hospodářství i hospodářství jako celku.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2411 Specialisté v oblasti účetnictví
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
2411 Specialisté v oblasti účetnictví
Specialisté v oblasti účetnictví plánují, organizují a spravují účetní systémy pro fyzické osoby a organizace. Některá zaměstnání, která jsou zde zahrnuta, provádí kontrolu a analýzu účetních a finančních evidencí fyzických osob a organizací pro zajištění jejich přesnosti a souladu s platnými účetními standardy a postupy.
Příklady pracovních činností:
a) poradenství, plánování a zavádění rozpočtů, kontroly účtů a jiných politik a systémů v účetnictví;
b) příprava a ověřování finančních výkazů předkládaných vedení, akcionářům a statutárním nebo jiným orgánům;
c) zpracovávání daňových přiznání, poradenství v oblasti daní, odvolávání se k daňovým orgánům v případech zpochybnění nároků;
d) zpracovávání a podávání zpráv o prognózách zisku a rozpočtech;
e) vedení finančního šetření v záležitostech, jako jsou podezření z podvodů, platební neschopnost nebo úpadky;
f) revidování účtů a vedení účetních knih;
g) provádění šetření a poradenství pro vedení o finančních aspektech produktivity, držení akcií, prodeji, nových výrobcích atd.;
h) vytváření a kontrola systémů pro určení jednotkových nákladů výrobků a služeb.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Hlavní účetní
Autorizovaný účetní znalec
Účetní znalec
Specialista na manažerské účetnictví
Daňový poradce
Insolvenční správce
Auditor
Finanční revizor
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník v oblasti účetnictví - 1211
Řídící pracovník v bance - 1346
Odborný pracovník v oblasti účetnictví - 3313
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
24111 Hlavní účetní
24112 Auditoři
24113 Specialisté kalkulací, cen a nákladů
24114 Metodici účetnictví
24115 Rozpočtáři specialisté
24116 Daňoví specialisté a daňoví poradci
24119 Ostatní specialisté v oblasti účetnictví
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté zpracovávají finanční plány pro fyzické osoby a organizace a jejich jménem investují a spravují finanční prostředky.
Příklady pracovních činností:
a) budování a udržování klientské základny;
b) pohovory s klienty za účelem zjištění finančního statusu, cílů, tolerance rizika a dalších informací nezbytných pro zpracování finančních plánů a investičních strategií;
c) stanovování finančních cílů, vytváření a realizace strategií za účelem jejich dosažení;
d) zajišťování nákupu a prodeje akcií a dluhopisů jménem klientů;
e) monitorování investičního výkonu, prověřování a revidování investičních plánů na základě modifikovaných potřeb a změn na trzích;
f) doporučování a zajišťování pojistného krytí pro klienty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista na investice
Specialista na finanční plánování
Investiční poradce
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
24121 Finanční poradci specialisté
24122 Investiční poradci specialisté
24123 Burzovní makléři
24124 Bankovní makléři
24125 Pojišťovací poradci specialisté
24129 Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví provádějí kvantitativní analýzy informací, které ovlivňují investiční programy veřejných a soukromých institucí.
Příklady pracovních činností:
a) analyzování finančních informací za účelem zpracování prognóz vývoje obchodu, průmyslu a hospodářských podmínek, které budou použity při rozhodování o investicích;
b) udržování a aktualizace znalostí o vývoji v oblasti průmyslových technologií, obchodu, financí a ekonomických teorií;
c) interpretace údajů ovlivňujících investiční programy, jako jsou ceny, výnosy, stabilita, budoucí trendy v investičním riziku a ekonomické vlivy;
d) monitorování základního ekonomického, průmyslového a podnikového vývoje prostřednictvím analýz informací získávaných z finančních publikací a služeb, investičních bank, orgánů veřejné správy, obchodních publikací, podnikových zdrojů a osobních pohovorů;
e) doporučování investic a jejich načasování pro podniky, pracovníky investičních firem a drobné investory;
f) určování cen, za které by měly být cenné papíry syndikovány a nabídnuty veřejnosti;
g) zpracování akčních plánů pro investice založené na finančních analýzách;
h) hodnocení a porovnávání kvality různých cenných papírů v daném průmyslovém odvětví;
i) předkládání ústních a písemných zpráv o obecných ekonomických trendech, jednotlivých podnicích a celých odvětvích.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Analytik dluhopisů
Investiční analytik
Konzultant v oblasti cenných papírů
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
24131 Metodici a analytici finančního trhu
24132 Specialisté vzniku pojištění a zajištění
24133 Specialisté likvidace pojistných událostí
24134 Specialisté tvorby bankovních produktů
24135 Specialisté řízení úvěrů
24136 Finanční analytici
24139 Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
242 Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení
Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení uplatňují různé koncepce a teorie pro zvýšení efektivnosti organizací a zaměstnanců.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: hodnocení struktury organizací a navrhování oblastí pro zlepšení; zajišťování souladu provozních činností organizací s cíli jejich politik; nábor, školení a rozvoj pracovníků, poradenství pro zaměstnance v rámci organizací.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2421 Specialisté v oblasti organizace a řízení práce
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací
2423 Specialisté v oblasti personálního řízení
2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
2421 Specialisté v oblasti organizace a řízení práce
Specialisté v oblasti organizace a řízení práce pomáhají organizacím dosahovat vyšší efektivnosti a řešit organizační problémy. Zabývají se organizační strukturou, metodami, systémy a postupy.
Příklady pracovních činností:
a) pomoc a podpora při rozpracovávání cílů, strategií a plánů zaměřených na dosažení spokojenosti zákazníků a efektivního využívání zdrojů organizací;
b) analyzování a hodnocení stávajících systémů a struktur;
c) diskuse se zaměstnanci o současných systémech a pozorování systémů na všech úrovních organizace;
d) směrování klientů k efektivnější organizaci a řešení organizačních problémů;
e) zpracovávání a prověřování pracovních studií prostřednictvím analýz stávajících a navrhovaných metod a postupů, jako jsou administrativní a úřednické postupy;
f) zaznamenání a analýzy diagramů pracovních toků, záznamů, zpráv, manuálů a popisů práce v organizacích;
g) zpracovávání a doporučování návrhů na revize metod a postupů, změny pracovních toků, nové definice pracovních funkcí a řešení organizačních problémů;
h) pomoc při realizaci schválených doporučení, vydávání revidovaných pokynů a manuálů pro postupy a zpracovávání návrhů další dokumentace;
i) prověřování provozních postupů a poradenství při odchylkách od postupů a standardů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Analytik v oblasti organizace a řízení práce
Konzultant v oblasti podnikání
Konzultant v oblasti řízení
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Podnikový analytik IT - 2511
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
24210 Specialisté v oblasti organizace a řízení práce
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací
Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací zpracovávají a analyzují strategie a politiky pro navrhování, realizaci a modifikaci operací a programů v obchodní sféře a veřejné správě.
Příklady pracovních činností:
a) kontakty a konzultace s administrátory programů a dalšími zainteresovanými stranami s cílem zjistit požadavky na strategie;
b) prověřování stávajících strategií, politik a legislativy za účelem nalezení odchylek a zastaralých ustanovení;
c) výzkum sociálních, ekonomických a průmyslových trendů a očekávání klientů v oblasti programů a poskytovaných služeb;
d) formulování a analýzy strategií a politik organizací, zpracování informačních materiálů a doporučování změn stávajících strategií a politik, poskytování poradenství ke zvoleným možnostem;
e) posuzování dopadů, finančních důsledků, interakcí s jinými programy a politické a administrativní proveditelnosti strategií a politik;
f) posuzování nebezpečí a rizik a příprava reakcí na ně;
g) prověřování operací a programů pro zajištění souladu se strategiemi a politikami organizací.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Analytik v oblasti politiky organizací
Specialista zpravodajské služby
Poradce v oblasti politiky organizací
Civilní zaměstnanec státní instituce zabývající se otázkami obrany
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
24221 Specialisté v oblasti řízení rizik
24222 Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy
24223 Specialisté v oblasti strategie
24224 Specialisté podpory podnikání
24225 Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací
24226 Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb
24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
24228 Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
24229 Ostatní specialisté v oblasti politiky organizací
2423 Specialisté v oblasti personálního řízení
Specialisté v oblasti personálního řízení poskytují specializované služby související s personální politikou, jako jsou nábor pracovních sil, rozvoj zaměstnanců, pracovní analýzy a profesní poradenství.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování poradenství a plnění úkolů souvisejících s náborem pracovníků, jejich umísťováním, vzděláváním, pracovním postupem, odměňováním, se vztahy mezi vedením a zaměstnanci a s dalšími oblastmi personální politiky;
b) studium a analýzy činností vykonávaných v organizacích s využitím různých prostředků, včetně pohovorů s pracovníky, jejich nadřízenými a vedením; na základě získaných informací zpracovávání podrobných popisů pracovních náplní;
c) příprava informací o pracovních pozicích, vypracování klasifikačních systémů zaměstnání;
d) poradenská činnost a zpracování výše uvedených aspektů a funkčních analýz v oblastech, jako jsou personální správa, výzkumy a plánování pracovních sil, školení, informace o zaměstnáních a profesní poradenství;
e) provádění šetření a poskytování poradenství pro fyzické osoby o možnostech získání vhodného zaměstnání, volby profese, dalšího vzdělávání nebo odborné přípravy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Kariérní poradce
Profesní poradce
Analytik pracovních příležitostí
Analytik zaměstnání
Poradce pro volbu povolání
Specialista v oblasti personalistiky
Specialista na nábor
Specialista na umístění nadbytečných zaměstnanců
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
24230 Specialisté v oblasti personálního řízení
2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů plánují, zpracovávají, realizují a hodnotí programy vzdělávání a rozvoje, jejichž cílem je zajistit, aby vedení a zaměstnanci získali určité dovednosti a rozvíjeli schopnosti požadované organizacemi pro naplnění jejich cílů.
Příklady pracovních činností:
a) zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků fyzických osob a organizací;
b) stanovování rozvojových cílů pro lidské zdroje a hodnocení výsledků učení;
c) příprava a vytváření učebních materiálů a pomůcek, jako jsou příručky, vizuální pomůcky, výuky on-line, názorné modely a podpůrné instruktážní referenční dokumentace;
d) navrhování, koordinace, plánování a provádění školicích a rozvojových programů, které lze nabízet ve formě individuální nebo skupinové výuky, zprostředkovávání seminářů, setkání, předvádění a konferencí;
e) kontakty s externími poskytovateli vzdělávání s ohledem na zajištění konkrétních vzdělávacích a rozvojových programů;
f) podpora interního a externího vzdělávání, rozvoje a hodnocení těchto podpůrných aktivit;
g) monitorování, průběžné hodnocení, posuzování kvality a efektivnosti interního a externího vzdělávání, prověřování a modifikace vzdělávacích cílů, metod a výsledků kurzů;
h) shromaždování, zkoumání a rešerše materiálů týkajících se výše uvedených pracovních činností s cílem porozumět různým oblastem a tématům.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista v oblasti vzdělávání
Specialista v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
24240 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
243 Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností
Specialisté v oblasti prodeje, marketingu a styku s veřejností plánují, rozvíjejí, koordinují a realizují programy šíření informací s cílem podpořit organizaci, zboží a služby a zastupovat společnost při prodeji různých technických, průmyslových, zdravotnických, farmaceutických a informačních produktů a služeb.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: zadávání a provádění průzkumu trhu, analýzu zjištění a plánování reklamních a marketingových činností a styku s veřejností; podporu ekonomického růstu a rozvoje prostřednictvím přípravy a plnění marketingových cílů, politik a programů; plánování a organizaci reklamních kampaní; hodnocení a výběr materiálů připravených jejich autory, ilustrátory, fotografy a jinými pracovníky s cílem vytvořit pozitivní publicitu; získávání a aktualizace znalostí o zboží a službách zaměstnavatelů a konkurence a o podmínkách na trhu; hodnocení potřeb zákazníků, představování a informování o zboží a službách; návštěvy pravidelných a potencionálních zákazníků s cílem zjistit marketingové možnosti a reagovat na ně; přípravu cenových nabídek, jednání o cenách a podmínkách úvěrů a konečnou formulaci smluv.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu
2432 Specialisté pro styk s veřejností
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)
2434 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a telekomunikačních technologií
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu
Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu připravují a koordinují reklamní strategie a kampaně, určují trh pro nové produkty a služby a vyhledávají a rozvíjejí tržní příležitosti pro nové a stávající zboží a služby.
Příklady pracovních činností:
a) plánování, vytváření a organizace reklamních politik a kampaní na podporu cílů prodeje;
b) poskytování poradenství řídícím pracovníkům a klientům v oblasti strategie a kampaní s cílem dosáhnout na cílové trhy, vytváření povědomí zákazníka a účinné propagování vlastností zboží a služeb;
c) tvorba reklamních spotů a textů, zajišťování televizní a filmové produkce a umístění reklamy ve sdělovacích prostředcích;
d) analýza údajů o spotřebitelských vzorcích a preferencích;
e) výklad a předpovídání současných a budoucích zákaznických trendů;
f) výzkum potenciální poptávky a charakteristiky trhu pro nové zboží a služby a shromažďování a analýza údajů a jiných statistických informací;
g) podpora růstu a rozvoje podniku prostřednictvím přípravy a realizace marketingových cílů, politik a programů;
h) zadávání a provádění průzkumů trhu s cílem stanovit tržní příležitosti pro nové a stávající zboží a služby;
i) poskytování poradenství v různých oblastech marketingu, jako je produktový mix, stanovení cen, podpora reklamy a prodeje, prodejní a distribuční kanály.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Reklamní textař
Specialista v oblasti reklamy
Analytik průzkumu trhu
Specialista v oblasti marketingu
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
24311 Specialisté v oblasti marketingu
24312 Specialisté v oblasti propagace a reklamy
24313 Specialisté průzkumu trhu
2432 Specialisté pro styk s veřejností
Specialisté pro styk s veřejností plánují, zpracovávají a realizují informační a komunikační strategie, které vytvářejí příznivý obraz podniků a dalších organizací, jejich výrobků a služeb a jejich úlohy ve společnosti.
Příklady pracovních činností:
a) plánování a organizování propagačních kampaní a komunikačních strategií;
b) poskytování poradenství pro řídící pracovníky v oblasti dopadu jejich politik a programů na styk s veřejností a v oblasti praxe a řízení vydávání zpráv a tiskových prohlášení;
c) provádění a zadávání průzkumů veřejného mínění, analýza zjištění a plánování styku s veřejností a reklamních kampaní;
d) organizování speciálních akcí, seminářů, zábavných akcí, soutěží a společenských akcí na podporu dobrého jména společnosti a pozitivní publicity;
e) zastupování organizací a zajišťování rozhovorů v médiích;
f) účast na podnikových, společenských a jiných akcích s cílem propagovat organizaci;
g) zadávání a získávání fotografického a jiného ilustračního materiálu;
h) výběr, hodnocení a prověřování materiálů připravených jejich autory, ilustrátory, fotografy a jinými pracovníky s cílem vytvořit pozitivní publicitu.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista pro styk s veřejností
Autor článků pro styk s veřejností
Specialista na publicitu
Tiskový mluvčí
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
24320 Specialisté pro styk s veřejností
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) zastupují společnosti prodávající průmyslové, lékařské a farmaceutické produkty a poskytující služby jiným průmyslovým, obchodním, profesním a dalším zařízením.
Příklady pracovních činností:
a) sestavování seznamů potenciálních obchodních partnerů prostřednictvím stávajících rejstříků a dalších zdrojů;
b) získávání a aktualizace informací o zboží a službách zaměstnavatelů a konkurentů a o podmínkách na trhu;
c) návštěvy pravidelných a potenciálních klientů za účelem vytvoření a využití prodejních příležitostí;
d) hodnocení potřeb a prostředků klientů a doporučování vhodného zboží nebo služeb;
e) poskytování vstupů pro návrhy produktů tam, kde musí být zboží a služby přizpůsobeny potřebám klientů;
f) vypracovávání zpráv a návrhů jako součástí obchodních prezentací na podporu odůvodnění výhodnosti využívání zboží nebo služeb;
g) odhadování nákladů na instalaci a údržbu zařízení, na provedení služeb;
h) monitorování měnících se potřeb zákazníků a činnosti konkurence a podávání zpráv o tomto vývoji vedení obchodního oddělení;
i) nabízení a projednávání cen a úvěrových podmínek, příprava a zpracování obchodních smluv;
j) zajišťování dodávek zboží a služeb, zajišťování instalace a údržby zařízení;
k) podávání zpráv o prodeji a prodejnosti zboží a služeb prodejnímu oddělení;
l) konzultace s klienty po prodeji v případě problémů a poskytování průběžné podpory.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista na prodej průmyslových výrobků
Specialista na prodej lékařských přístrojů a zařízení
Specialista na prodej farmaceutických produktů
Specialista na prodej textilu (vč. zdravotnických oděvů)
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Specialista na prodej počítačů - 2434
Obchodní zástupce - 3322
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
24331 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií)
24332 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin
24333 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu farmaceutických produktů
24334 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů
24335 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů
24336 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů
24337 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu služeb
24339 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií)
2434 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
Specialisté v oblasti prodeje informačních a komunikačních technologií prodávají na úrovni velkoobchodu nejrůznější počítačový hardware, software a další zboží a služby včetně instalací a poskytují příslušné specializované informace.
Příklady pracovních činností:
a) získávání objednávek a prodej zboží maloobchodním, velkoobchodním, průmyslovým a jiným organizacím;
b) prodej technických zařízení, potřeb a souvisejících služeb obchodním organizacím nebo fyzickým osobám;
c) diskuse o požadavcích nových a stávajících zákazníků, poskytování specializovaných informací o tom, jak určitá zařízení a služby tyto požadavky splňují;
d) předkládání cenových nabídek, jednání o cenách a úvěrových podmínkách, uzavírání smluv a evidování objednávek;
e) aktualizování evidence zákazníků a příprava zpráv o prodejích;
f) zajišťování dodávek zboží, instalace zařízení a poskytování služeb;
g) vypracovávání zpráv pro výrobce o reakcích zákazníků a jejich požadavcích.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista na prodej počítačů
Specialista na prodej komunikačních technologií
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Prodavač v prodejně - 5223
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
24340 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií
Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií provádějí výzkum, plánují, navrhují, píší, testují, poskytují poradenství a zlepšují systémy informačních technologií, hardwaru, softwaru a příbuzných koncepcí pro konkrétní aplikace; zpracovávají související dokumentaci včetně zásad, politik a postupů; navrhují, vyvíjejí, kontrolují, poskytují údržbu a podporu databází a dalších informačních systémů s cílem zajistit optimální výkon, integritu a bezpečnost dat. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výzkum využití informačních technologií v podnikových funkcích a hledání oblastí pro zlepšování a výzkum teoretických aspektů a operačních metod pro používání počítačů; hodnocení, plánování a navrhování konfigurací hardwaru a softwaru pro konkrétní aplikace včetně internetu, intranetu a multimediálních systémů; vývoj, tvorbu, testování a údržbu počítačových programů; výzkum a vývoj architektury databází a řídicích systémů databází; vývoj a realizaci plánů bezpečnosti a politiky správy dat a správu počítačových sítí a příbuzných počítačových prostředí; analýzu, vývoj, interpretaci a hodnocení parametrů návrhů a architektury komplexních systémů, datových modelů a diagramů při vývoji, konfiguraci a integraci počítačových systémů.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací
252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí
251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací
Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací provádějí výzkumy, plánují, navrhují, vytvářejí, testují, poskytují poradenství a zlepšují systémy informačních technologií, jako jsou hardware, software a další aplikace pro splnění konkrétních požadavků.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výzkum využití informačních technologií v činnostech organizací a hledání oblastí pro zlepšení s ohledem na maximální efektivnost a účinnost; výzkum v oblasti teoretických aspektů a operačních metod pro využití počítačů; hodnocení, plánování a navrhování konfigurací hardwaru a softwaru pro konkrétní aplikace; navrhování, tvorbu, testování a údržbu počítačových programů pro konkrétní požadavky; hodnocení, plánování a navrhování internetových, intranetových a multimediálních systémů.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2511 Systémoví analytici
2512 Vývojáři softwaru
2513 Vývojáři webu a multimédií
2514 Programátoři počítačových aplikací specialisté
2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
2511 Systémoví analytici
Systémoví analytici provádějí výzkumy, analyzují a hodnotí požadavky klientů na informační technologie, postupy a problémy a zpracovávají a realizují návrhy, doporučení a plány na zlepšení současných a budoucích informačních systémů.
Příklady pracovních činností:
a) konzultace s uživateli s cílem formulovat a zdokumentovat jejich požadavky, konzultace s vedením s cílem zajistit shodu na principech systémů;
b) identifikace a analýzy podnikových procesů, postupů a pracovní praxe;
c) identifikace a hodnocení nedostatku výkonu a doporučení v oblasti optimální podnikové praxe, funkce a chování systémů;
d) odpovědnost za použití funkčních řešení, jako jsou vytvoření, schválení a realizace plánů pro testování systémů;
e) vytváření funkčních parametrů, které použijí vývojáři systémů;
f) rozšíření a modifikace systémů s cílem zlepšit pracovní tok a splňovat nové cíle;
g) koordinace a propojení počítačových systémů v rámci organizací pro zvýšení kompatibility.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Podnikový analytik IT
Systémový konzultant
Návrhář systémů
Vědecký pracovník v oblasti počítačů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Správce počítačových sítí - 2522
Analytik počítačových sítí - 2523
Specialista v oblasti počítačových sítí - 2523
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
25110 Systémoví analytici
2512 Vývojáři softwaru
Vývojáři softwaru provádějí výzkumy, analyzují a hodnotí požadavky na stávající nebo nové softwarové aplikace a operační systémy a navrhují, vyvíjejí, testují a provádějí údržbu softwarových řešení pro splnění daných požadavků.
Příklady pracovních činností:
a) výzkumy, analýzy a hodnocení požadavků na softwarové aplikace a operační systémy;
b) výzkumy, navrhování a vývoj systémů počítačového softwaru;
c) konzultace s technickými pracovníky s ohledem na vyhodnocení rozhraní mezi hardwarem a softwarem;
d) vývoj a řízení testování softwaru a validačních postupů;
e) modifikace stávajícího softwaru pro odstranění chyb, jeho přizpůsobení novému hardwaru, zdokonalení rozhraní a zvýšení výkonu;
f) řízení softwarového programování a zpracování dokumentace;
g) posouzení, vývoj, zdokonalování a dokumentace postupů údržby operačních systémů, komunikačních prostředí a aplikačního softwaru;
h) konzultace se zákazníky o údržbě softwarového systému.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Programátor analytik
Návrhář softwaru
Softwarový inženýr
Vývojář softwaru
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Programátor počítačových aplikací - 2514
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
25120 Vývojáři softwaru
2513 Vývojáři webu a multimédií
Vývojáři webu a multimédií využívají návrhářských a technických znalostí k výzkumu, analýze, hodnocení, navrhování, programování a modifikaci webových stránek a aplikací, které spojují text, grafiku, animaci, zobrazení, audioprezentaci a videoprezentaci a další interaktivní média.
Příklady pracovních činností:
a) analýzy, navrhování a vývoj internetových stránek s využitím umění, kreativity, s programováním softwaru a jazyka ovladače a s propojením s operačním prostředím;
b) navrhování a vývoj digitálních animací, zobrazování, prezentací, her, audioklipů a videoklipů a internetových aplikací za použití multimediálního softwaru, nástrojů a utilit, interaktivní grafiky a programovacích jazyků;
c) komunikace se specialisty v oblasti počítačových sítí o otázkách souvisejících s webem, jako jsou zabezpečení a webhosting s cílem kontrolovat a posílit bezpečnost webu a serveru, alokace prostoru, přístup uživatelů, kontinuitu podnikání, zálohování webové stránky a plánování obnovy po zhroucení;
d) navrhování, vývoj a integrace počítačových kódů s dalšími specializovanými vstupy, jako jsou obrazové soubory, audio soubory a jazyky ovladače za účelem vytvoření, údržby a podpory webových stránek;
e) pomoc při analyzování, specifikování a vývoji internetových strategií, rozvojových plánů a metodik založených na webu.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Vývojář internetových stránek
Vývojář počítačových her
Programátor multimédií
Vývojář multimédií
Webový architekt
Návrhář webových stránek
Programátor v oblasti animací
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Návrhář webu - 2166
Administrátor webu - 3514
Správce webu - 3514
Technik webu - 3514
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
25130 Vývojáři webu a multimédií
2514 Programátoři počítačových aplikací specialisté
Programátoři počítačových aplikací vytvářejí a udržují programové kódy definované v technických parametrech a parametrech pro softwarové aplikace a operační systémy.
Příklady pracovních činností:
a) tvorba a údržba programových kódů specifikovaných v instrukcích a parametrech v souladu se standardy kvality;
b) revize, opravy a rozšiřování stávajících programů pro zvýšení operační efektivnosti a přizpůsobení novým požadavkům;
c) provádění zkušebního provozu programů a softwarových aplikací s cílem potvrdit, že budou produkovat požadované informace;
d) sestavování a vypracování dokumentace o vývoji programů;
e) zjišťování a sdělování informací o technických problémech, procesech a řešeních.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Programátor počítačových aplikací
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Vývojář softwaru - 2512
Programátor analytik - 2512
Vývojář multimédií - 2513
Technik programátor - 3511
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
25140 Programátoři počítačových aplikací specialisté
2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
Tato podskupina zahrnuje specialisty neuvedené jinde ve skupině 251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací. Patří zde například specialisté na zajišťování kvality včetně testování softwaru.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření a dokumentace plánů pro testování softwaru;
b) instalace softwaru a hardwaru a konfigurace operačního systému při přípravě na testování;
c) ověřování, zda program funguje podle požadavků uživatelů a stanovených pokynů;
d) provedení, analýzy a dokumentace výsledků testů softwarové aplikace a testů informačních a telekomunikačních systémů;
e) vytváření a realizace testovacích politik, procesů a ovladačů pro software a informační systém.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista na testování softwaru
Specialista na testování počítačových systémů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Analytik počítačové bezpečnosti - 2529
Specialista v oblasti bezpečnosti dat - 2529
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
25190 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí
Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí navrhují, vyvíjejí, kontrolují, udržují a podporují optimální výkon a bezpečnost systémů informačních technologií a infrastruktury, včetně databází, hardwaru a softwaru, sítí a operačních systémů.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: navrhování a vývoj databázové architektury, struktury dat, slovníků a jmenných konvencí pro projekty informačních systémů; navrhování, konstrukci, modifikaci, integraci, realizaci a testování systémů řízení databází; vývoj a realizaci plánů pro bezpečnost dat, pro politiku správy dat, dokumentace a standardů; údržbu a správu počítačových sítí a souvisejících výpočetních prostředí; analyzování, vývoj, interpretaci a hodnocení návrhů komplexních systémů a specifikací architektury, datových modelů a diagramů při vývoji, konfiguraci a integraci počítačových systémů.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2521 Návrháři a správci databází
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
2523 Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
2521 Návrháři a správci databází
Návrháři a správci databází navrhují, vyvíjejí, kontrolují, udržují a podporují optimální výkon a zabezpečení databází.
Příklady pracovních činností:
a) navrhování a vývoj databázové architektury, struktury dat, slovníků a jmenných konvencí pro projekty informačních systémů;
b) navrhování, konstrukce, modifikace, integrace, realizace a testování systémů řízení databází;
c) provádění výzkumů a poskytování poradenství při výběru, aplikaci a realizaci nástrojů na řízení databází;
d) vývoj a realizace politiky správy dat, dokumentace, standardů a modelů;
e) vývoj postupů pro přístupy k databázím a jejich využití a pro zálohování a obnovu dat;
f) zajištění operací systému a preventivní údržby záloh, postupů obnovy a posilování kontrol bezpečnosti a integrity.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Administrátor dat
Administrátor databází
Databázový analytik
Databázový architekt
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Síťový administrátor - 2522
Systémový administrátor - 2522
Administrátor webu - 3514
Správce webu - 3514
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
25210 Návrháři a správci databází
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí vyvíjejí, kontrolují, udržují a podporují optimální výkon a zabezpečení systému informačních technologií.
Příklady pracovních činností:
a) údržba a správa počítačových sítí a souvisejících výpočetních prostředí, včetně počítačového hardwaru, systémového a aplikačního softwaru a všech konfigurací;
b) doporučování změn s ohledem na zlepšení systémů a konfigurací sítě, určování požadavků na hardware a software souvisejících s touto změnou;
c) diagnostikování problémů s hardwarem a softwarem;
d) zálohování dat a provádění operací na obnovu dat;
e) provozování serverů za účelem monitorování výkonu počítačových systémů a sítí, koordinace přístupů a používání počítačových sítí.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Síťový administrátor
Systémový administrátor
Správce počítačových sítí
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Administrátor databází - 2521
Specialista v oblasti počítačových sítí - 2523
Administrátor webu - 3514
Technik webu - 3514
Správce webu - 3514
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
25220 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
2523 Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)
Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) provádějí výzkumy, analyzují, navrhují, testují a doporučují strategie pro architekturu a vývoj sítě. Realizují, řídí, udržují a konfigurují síťový hardware a software, monitorují, řeší problémy a optimalizují výkon.
Příklady pracovních činností:
a) analýzy, vývoj, interpretace a hodnocení parametrů návrhů a architektury komplexních systémů, datových modelů a diagramů při vývoji, konfiguraci a integraci počítačových systémů;
b) výzkumy, analýzy, hodnocení a monitorování síťové infrastruktury s cílem zajistit, aby sítě byly konfigurovány na provoz při optimálním výkonu;
c) posouzení a doporučování zlepšení provozu sítě a integrovaného hardwaru, softwaru, komunikačních a operačních systémů;
d) poskytování specializovaných dovedností na podporu a řešení problémů sítě a naléhavých situací;
e) instalace, konfigurace, testování, údržba a správa nových a zdokonalených sítí, softwarových databázových aplikací, serverů a pracovních stanic;
f) příprava a zachovávání postupů a dokumentace pro inventarizaci sítě, evidenci diagnóz a řešení síťových selhání, rozšíření a modifikací sítě a pokynů pro údržbu;
g) monitorování síťového provozu, aktivity, kapacity a využívání pro zajištění optimálního výkonu sítě.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista v oblasti počítačových sítí
Analytik počítačových sítí
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Systémový konzultant - 2511
Správce počítačových sítí - 2522
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
25230 Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
Tato podskupina zahrnuje např. specialisty v oblasti bezpečnosti informačních, komunikačních a telekomunikačních technologií.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření plánů pro bezpečnost počítačových souborů proti náhodným nebo nepovoleným změnám, zničení nebo prozrazení a pro naplnění potřeb nouzového zpracování dat;
b) školení uživatelů a podpora povědomí o zabezpečení s cílem zajistit bezpečnost systému a zlepšit efektivnost serveru a sítě;
c) diskuse s uživateli o otázkách, jako jsou požadavky na přístup k počítačovým datům, porušení bezpečnosti a změny v programování;
d) monitorování nejnovějších zpráv o počítačových virech s cílem určit, kdy aktualizovat systémy antivirové ochrany;
e) modifikace souborů počítačové bezpečnosti za účelem integrace nového softwaru, nápravy chyb nebo změny ve statusu individuálního přístupu;
f) monitorování používání datových souborů a regulace přístupů za účelem bezpečnosti informací v počítačových souborech;
g) posuzování rizik a provádění testů na systémy zpracování dat s ohledem na zajištění fungování zpracování dat a bezpečnostních opatření;
h) kódování přenosu dat a budování "protipožárních stěn (firewalls)" pro skrytí důvěrných informací při přenosu a pro odmítnutí pochybných digitálních přenosů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista v oblasti forenzní analýzy digitálních dat
Specialista v oblasti bezpečnosti dat
Specialista v oblasti data mining
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
25290 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
26 Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech
Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech provádějí výzkum, zdokonalují a vyvíjejí koncepce, teorie a provozní metody, používají znalosti z oblastí, jako jsou právo, uchovávání a získávání informací a artefaktů, psychologie, sociální blahobyt, politika, ekonomie, historie, náboženství, jazyk, sociologie a jiné společenské vědy, umění a zábava. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění výzkumu v oblasti právních problémů; navrhování zákonů a nařízení; poskytování poradenství klientům v právnických případech; zastupování a vedení případů před soudem; předsedání při projednávání případů před soudem; budování a údržbu knihoven a sbírek v archivech; provádění výzkumu, zdokonalování a vytváření koncepcí, teorií a provozních metod nebo uplatňování znalostí spojených s touto oblastí poznatků ve společenských vědách; koncipování, vytváření a provádění literárních a uměleckých děl; výklad a sdělování zpráv, myšlenek, dojmů a faktů.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
261 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech
262 Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech
263 Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech
264 Spisovatelé, novináři a jazykovědci
265 Výkonní umělci a příbuzní specialisté
261 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech
Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech provádějí výzkum v oblasti právních problémů, poskytují poradenství klientům, zastupují je, vedou trestní stíhání u soudů, předsedají soudním řízením a navrhují zákony a jiné právní předpisy.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poskytování právního poradenství klientům, provádění právních úkonů jménem klientů a v případě nutnosti vedení soudních sporů, předsedání soudním řízením a vynášení rozsudků. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2611 Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci
2612 Soudci a příbuzní pracovníci
2619 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
2611 Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci
Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci poskytují právní poradenství nejrůznějším subjektům, připravují právní dokumenty, zastupují klienty před správními úřady nebo tribunály, obhajují případy nebo vedou obžalobu před soudem, poskytují instrukce obhájcům pro vedení obhajoby u soudu vyššího stupně.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování právního poradenství klientům o široké škále témat a provádění právních úkonů jejich jménem;
b) výzkum v oblasti právních zásad, zákonů nebo již vynesených soudních rozhodnutí v konkrétních případech;
c) shromažďování důkazů pro přípravu obhajob a podávání obžalob, prostřednictvím pohovorů s klienty a svědky ověřování důkazů;
d) hodnocení výsledků zjištění a zpracování strategií a argumentů při přípravě prezentace případů;
e) obhajování případů klientů před soudy, tribunály a správními úřady nebo instruování obhájců pro obhajoby u vyšších soudů;
f) přijímání stručných rozborů a podávání odvolání k vyšším soudům;
g) působení jako právní zástupce jménem státu;
h) dojednávání vyrovnání v otázkách právních sporů;
i) navrhování zákonů a vládních předpisů na základě stávajících právních předpisů;
j) zpracovávání právních názorů a právních dokumentů, jako jsou smlouvy, transakce v oblasti nemovitostí a závětí.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Právní zástupce
Obhájce
Právní poradce
Advokát
Státní zástupce
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Notář - 2619
Převodce majetku - 3411
Právní asistent - 3411
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26111 Advokáti
26112 Státní zástupci
26113 Advokátní koncipienti
26114 Právní čekatelé státního zastupitelství
26119 Ostatní specialisté příbuzní advokátům a státním zástupcům
2612 Soudci a příbuzní pracovníci
Soudci a příbuzní pracovníci předsedají civilním a trestním řízením u soudů.
Příklady pracovních činností:
a) předsedání soudním řízením a slyšením;
b) výklad a prosazování pravidel řízení a vynášení rozhodnutí o přípustnosti důkazů;
c) určování práv a povinností zúčastněných stran při soudních řízeních a v případech rozhodovaných porotou;
d) instruování poroty o zákonech vztahujících se na projednávané případy;
e) zvažování důkazů při soudním řízení bez poroty a rozhodování o vině nebo nevině podle zákona nebo o stupni odpovědnosti obviněného a obžalovaného;
f) vynášení rozsudků nad osobami odsouzenými za trestné činy, stanovování odškodného nebo jiných náhrad v občanskoprávních případech a vydávání soudních příkazů;
g) provádění výzkumu o právních otázkách a vypracovávání posudků k případům.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Předseda senátu
Soudce první instance
Soudce
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Soudní vykonavatel - 3411
Smírčí soudce - 3411
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26121 Soudci
26122 Vyšší soudní úředníci
26123 Asistenti soudců
26124 Justiční čekatelé
26129 Ostatní pracovníci příbuzní soudcům
2619 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
Do této podskupiny jsou zařazeni specialisté v právní oblasti a v příbuzných oborech neuvedení jinde ve skupině 261 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech. Patří zde například specialisté, kteří provádějí jiné právní činnosti než je obhajoba, obžaloba a předsedání soudním řízením.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování poradenství v právních aspektech nejrůznějších osobních, obchodních a správních záležitostí;
b) zpracovávání právních dokumentů a smluv;
c) zajišťování převodu majetku;
d) vyšetřování a určování způsobu smrti v případě, že smrt zjevně nenastala z přirozených příčin.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Notář
Exekutor
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26191 Exekutoři
26192 Notáři
26193 Exekutorští koncipienti a kandidáti
26194 Notářští koncipienti a kandidáti
26195 Podnikoví právníci
26196 Právníci legislativci
26199 Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
262 Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech
Specialisté v knihovnách, archivech a příbuzných oblastech budují a udržují sbírky v archivech, knihovnách, muzeích, uměleckých galeriích a podobných zařízeních.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: hodnocení, budování a organizaci obsahů archivů a historických, kulturních a uměleckých artefaktů a zajišťování jejich uchování a ochrany; organizaci sbírek a výstav v muzeích, uměleckých galeriích a podobných zařízeních; vytváření a udržování systematických sbírek evidovaných a publikovaných materiálů a jejich zpřístupňování uživatelům v knihovnách a příbuzných institucích; vypracovávání vědeckých pojednání a zpráv; provádění výzkumu.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2621 Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů
2622 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
2621 Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů
Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů shromažďují a hodnotí obsah archivů, artefaktů a záznamů s historickou, kulturní, správní a uměleckou hodnotou a umělecké a jiné předměty a zajišťují jejich ochranu a zachování. Plánují, navrhují a realizují systémy ochrany záznamů a historicky cenných dokumentů.
Příklady pracovních činností:
a) hodnocení a uchovávání záznamů pro administrativní, historické, právní, evidenční a jiné účely;
b) řízení sestavování nebo sestavování seznamů, bibliografií, kopií na mikrofilmech a dalších referenčních pomůcek pro shromážděné materiály a jejich zpřístupnění uživatelům;
c) výzkum původu, distribuce a používání materiálů a objektů kulturního a historického významu;
d) organizování, vytváření a údržba sbírek předmětů uměleckého, kulturního, vědeckého a historického významu;
e) řízení nebo provádění klasifikace a katalogizace sbírek muzeí nebo uměleckých galerií a organizování výstav;
f) provádění výzkumu, hodnocení, objevování, organizování a uchovávání historicky významných a hodnotných dokumentů, jako jsou státní a soukromé dokumenty, fotografie, mapy, rukopisy a audiovizuální materiály;
g) vypracovávání vědeckých pojednání a zpráv;
h) plánování a realizace počítačového řízení archivů a elektronických záznamů;
i) organizování výstav v muzeích a uměleckých galeriích, propagace vystavovaných předmětů a zajišťování zvláštních přehlídek pro všeobecné, speciální nebo vzdělávací účely;
j) oceňování archivních materiálů pro budování a rozvoj archivních sbírek pro účely výzkumu a jejich získávání.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista archivář
Kurátor umělecké galerie
Kurátor v muzeu
Správce sbírek
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26211 Specialisté archiváři
26212 Specialisté kurátoři
26213 Správci památkových objektů, kasteláni
2622 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech shromažďují, vybírají, budují, organizují a udržují knihovnické a jiné informační sbírky, organizují a řídí jiné knihovnické služby a poskytují informace uživatelům.
Příklady pracovních činností:
a) organizování, vytváření a údržba systematických sbírek knih, periodik a jiných tištěných a audiovizuálních a digitálních záznamových materiálů;
b) vybírání a doporučování nákupu knih a jiných tištěných, audiovizuálních a digitálních záznamových materiálů;
c) organizování, klasifikace a katalogizace knihovnických materiálů;
d) správa výpůjček z knihoven, meziknihovní výpůjční služby a informačních sítí;
e) vyhledávání materiálů a poskytování informací podnikům a jiným uživatelům přímo ze sbírek materiálů, z knihoven či systémů informačních sítí;
f) provádění výzkumu a analyzování knihovnických a informačních služeb, provádění změn v jejich poskytování v souladu s potřebami uživatelů;
g) navrhování a realizace plánů a koncepčních modelů pro uchovávání, organizaci, klasifikaci a vyhledávání informací;
h) vypracovávání vědeckých pojednání a zpráv;
i) provádění manuálního, on-line a interaktivního referenčního mediálního vyhledávání, zajišťování meziknihovních výpůjček a vykonávání jiných činností na pomoc uživatelům při přístupu k materiálům v knihovnách.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Bibliograf
Správce katalogu
Knihovník
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
26220 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
263 Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech
Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech provádějí výzkum, zdokonalují a rozvíjejí koncepce, teorie a provozní metody, aplikují znalosti z oblastí, jako jsou filozofie, politika, ekonomie, sociologie, antropologie, historie, filologie, psychologie a jiné společenské vědy, nebo poskytují sociální služby s cílem uspokojit potřeby jednotlivců a rodin v komunitách.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: formulování a uplatňování řešení současných nebo předpokládaných ekonomických, politických a sociálních problémů; provádění výzkumu a analyzování minulých událostí a činností, sledování původu a vývoje lidské rasy; studium duševních procesů a chování osob i skupin; poskytování sociálních služeb; přípravu vědeckých pojednání a zpráv. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2631 Specialisté v oblasti ekonomie
2632 Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech
2633 Filozofové, historici a politologové
2634 Psychologové
2635 Specialisté v oblasti sociální práce
2636 Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech
2631 Specialisté v oblasti ekonomie
Specialisté v oblasti ekonomie provádějí výzkum, monitorují údaje, analyzují informace a vypracovávají zprávy a plány na řešení ekonomických a podnikových problémů, dále vyvíjejí modely pro analýzu, interpretaci a předvídání ekonomického chování a modelů. Poskytují poradenství podnikům, zájmovým skupinám a vládám s cílem formulovat řešení pro současné nebo předpokládané ekonomické a podnikové problémy.
Příklady pracovních činností:
a) předvídání změn v ekonomickém prostředí pro krátkodobé rozpočtování, dlouhodobé plánování a hodnocení investic;
b) formulace doporučení, politik a plánů pro ekonomiku, podnikové strategie a investice, provádění studií proveditelnosti u projektů;
c) monitorování ekonomických údajů s cílem vyhodnotit efektivitu a poskytnout poradenství o vhodnosti měnových a fiskálních politik;
d) vypracovávání prognóz pro výrobu a spotřebu určitého zboží a služeb na základě záznamů o výrobě a spotřebě v minulosti, podle obecných ekonomických podmínek a situaci v daném odvětví;
e) vypracovávání prognóz příjmů a výdajů, úrokových sazeb a směnných kurzů;
f) analyzování faktorů, které určují zapojení pracovních sil, zaměstnanost, nezaměstnanost, mzdy a jiné výstupy z trhu práce;
g) uplatňování matematických vzorců, statistických technik, testování ekonomických teorií a navrhování řešení ekonomických problémů;
h) sestavování, analyzování a výklad ekonomických údajů za použití ekonomických teorií a různých statistických a jiných technik;
i) hodnocení dopadů politických rozhodnutí v oblasti veřejné ekonomiky a financí a možného nasměrování akcí ve světle minulých, současných i předpokládaných ekonomických faktorů a trendů;
j) vypracovávání vědeckých pojednání a zpráv;
k) zkoumání problémů spojených s hospodářskou činností jednotlivých podniků;
l) provádění výzkumu tržních podmínek v místě, regionu nebo celém státě s cílem stanovit úroveň prodeje a cen pro zboží a služby, vyhodnotit tržní potenciál a budoucí trendy a rozpracovat budoucí obchodní strategie.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista v oblasti ekonometrie
Ekonomický poradce
Ekonomický analytik
Ekonom práce
Specialista v oblasti ekonomie
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Specialista v oblasti statistiky - 2120
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26311 Specialisté v oblasti národohospodářství
26312 Specialisté v oblasti podnikové ekonomie
2632 Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech
Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech zkoumají a popisují strukturu společností, jejich původ a vývoj a vzájemnou provázanost mezi podmínkami životního prostředí a lidskými činnostmi. Dále poskytují poradenství o praktickém uplatňování výsledků svých zjištění při formulování ekonomické a sociální politiky.
Příklady pracovních činností:
a) provádění výzkumu v oblasti původu, vývoje, struktury, sociálních vzorců, organizace a vzájemných vztahů v lidské společnosti;
b) hledání původu a zkoumání vývoje lidstva prostřednictvím studia měnícího se charakteru kulturních a sociálních institucí;
c) zkoumání vývoje lidstva prostřednictvím hmotných nálezů z jeho minulosti, jako jsou obydlí, chrámy, nástroje, keramika, mince, zbraně a sochy;
d) studium fyzikálních a klimatických aspektů oblastí a regionů, určování vazeb těchto zjištění na ekonomické, sociální a kulturní činnosti;
e) vytváření teorií, modelů a metod pro výklad a popis sociálních jevů;
f) hodnocení dopadů politických rozhodnutí na oblast sociální politiky;
g) analyzování a hodnocení sociálních údajů;
h) poskytování poradenství o praktickém uplatňování výsledků svých zjištění při formulování ekonomické a sociální politiky pro skupiny obyvatel a regiony a pro vývoj trhů;
i) vypracovávání vědeckých pojednání a zpráv.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Antropolog
Archeolog
Etnolog
Geograf
Sociolog
Kriminolog
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26321 Výzkumní a vývojoví pracovníci v oboru sociologie, antropologie a v příbuzných oborech
26322 Sociologové
26323 Archeologové
26324 Geografové
26325 Etnologové
26326 Antropologové
26329 Ostatní specialisté v oborech příbuzných sociologii a antropologii
2633 Filozofové, historici a politologové
Filozofové, historici a politologové provádějí výzkum charakteru lidských zkušeností a existence, fází historie lidstva a politických struktur, hnutí a chování. Dokumentují svá zjištění a podávají o nich zprávy s cílem informovat a nasměrovat politické a individuální akce.
Příklady pracovních činností:
a) zkoumání, a to většinou formou odůvodňování, obecných příčin, zásad a významu světa, lidské činnosti, zkušeností a existence, interpretace a rozvíjení filozofických koncepcí a teorií;
b) studium a porovnávání primárních zdrojů, jako jsou originály nebo záznamy událostí současníky, dále druhotných zdrojů, jako jsou archeologické a antropologické nálezy;
c) vyhledávání příslušných materiálů, kontrola jejich pravosti, výzkum a popis historie příslušného období, země, regionu nebo určitého aspektu jeho historie, např. ekonomického, sociálního nebo politického;
d) provádění výzkumu v oblastech, jako jsou politická filozofie a minulá a současná teorie a praxe politických systémů, institucí nebo chování;
e) pozorování současných politických institucí a názorů, shromažďování údajů o nich z různých zdrojů, včetně rozhovorů s představiteli vlády, politických stran a jiných významných osob;
f) vytváření teorií, modelů a metod pro výklad a popis charakteru lidských zkušeností a historických a politických událostí a chování;
g) předkládání výsledků zjištění a závěrů pro účel publikace, využití státem, politickými stranami a jinými organizacemi a zainteresovanými osobami;
h) vypracovávání vědeckých pojednání a zpráv.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Genealog
Památkář
Historik
Filozof
Politolog
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Poradce v oblasti politiky organizací - 2422
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
26330 Filozofové, historici a politologové
2634 Psychologové
Psychologové zkoumají a studují duševní procesy a chování lidí jako jednotlivců nebo ve skupinách, tyto znalosti uplatňují při podpoře osobní, sociální, vzdělávací a profesní adaptace a rozvoje.
Příklady pracovních činností:
a) plánování a provádění testů s cílem odhadnout duševní, fyzické a jiné charakteristiky, jako jsou inteligence, schopnosti, dovednosti a potenciál, dále interpretace a hodnocení výsledků a poskytování poradenství;
b) analyzování dopadů dědičných, sociálních, profesních a jiných faktorů na myšlení a chování jednotlivců;
c) vedení poradenských a terapeutických rozhovorů s jednotlivci a skupinami, poskytování následných služeb;
d) udržování nezbytných kontaktů, jako jsou kontakty s členy rodiny, vzdělávacími institucemi nebo zaměstnavateli, doporučování možných řešení a poskytování psychoterapie;
e) studium psychologických faktorů při diagnostikování, terapii a prevenci duševních chorob a emočních nebo osobnostních poruch jednotlivců a konzultace se specialisty v příbuzných oborech;
f) vypracovávání vědeckých pojednání a zpráv;
g) formulování testů úspěšnosti a testů diagnostických a prediktivních, které mohou učitelé použít při plánování výuky;
h) provádění průzkumů a výzkumů v oblasti definování pracovních náplní, pracovních skupin, morálky, motivace, dohledu a řízení;
i) vytváření teorií, modelů a metod pro výklad a popis lidského chování.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Klinický psycholog
Psycholog v organizaci
Psychoterapeut
Sportovní psycholog
Pedagogický psycholog
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Psychiatr - 2212
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26341 Kliničtí psychologové
26342 Psychologové ve zdravotnictví (kromě klinických psychologů)
26343 Pedagogičtí psychologové
26344 Sportovní psychologové
26345 Osobní, rodinní a sociální psychologové
26349 Ostatní psychologové
2635 Specialisté v oblasti sociální práce
Specialisté v oblasti sociální práce poskytují poradenství jednotlivcům, rodinám, skupinám, komunitám a organizacím v reakci na jejich sociální a osobní problémy. Pomáhají klientům rozvíjet dovednosti a získávat přístup ke zdrojům a podpůrným službám, které jsou nezbytné pro překonání problémů vyvolaných nezaměstnaností, chudobou, zdravotním postižením, závislostmi, trestným a přestupkovým chováním, manželskými a jinými problémy.
Příklady pracovních činností:
a) vedení rozhovorů s jednotlivými klienty, v rodinách nebo ve skupinách s cílem vyhodnotit jejich situaci a problémy a určit typ vhodných služeb;
b) analyzování situace klientů a předkládání alternativních řešení jejich problémů;
c) zpracovávání záznamů a zpráv o případech pro soudní a jiná jednání;
d) poskytování poradenství, terapie, mediačních služeb a pomocných diskusních skupin s cílem pomoci klientům při rozvoji dovedností a znalostí, které potřebují pro řešení svých osobních a sociálních problémů;
e) plánování a realizace programů pro pomoc klientům včetně krizových zásahů, dále předávání klientů agenturám poskytujícím finanční a právní pomoc, ubytování, lékařskou péči a jiné služby;
f) šetření případů zanedbávání nebo zneužívání, aktivity na ochranu dětí a jiných osob vystavených tomuto ohrožení;
g) práce s pachateli během předběžného řízení a po jejich odsouzení s cílem integrovat je do společnosti, změnit jejich postoje a chování a snížit pravděpodobnost budoucího trestného chování;
h) poskytování poradenství ředitelům vězeňských zařízení a probačním a odvolacím radám, které spolurozhodují o tom, zda a za jakých okolností by měl být pachatel uvězněn, propuštěn nebo podstoupit alternativní nápravná opatření;
i) působení jako obhájci skupin klientů v komunitách, lobbing za řešení problémů, které je postihují;
j) vytváření programů prevence a intervence s cílem uspokojit potřeby v komunitách;
k) udržování kontaktů s jinými sociálními agenturami, vzdělávacími institucemi a poskytovateli zdravotní péče, kteří jsou v kontaktu s klienty, s cílem poskytovat informace a získávat zpětnou vazbu o celkové situaci a pokroku klientů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Poradce v oblasti návykových látek
Poradce pro pozůstalé
Poradce pro děti a mládež
Sociální pracovník specialista v oblasti veřejné správy
Rodinný poradce
Manželský poradce
Specialista v oblasti parole
Probační úředník
Poradce v oblasti sexuálního zneužívání
Sociální pracovník specialista
Specialista na pomoc týraným ženám
Specialista v oblasti sociálního poradenství
Úředník pro podmíněně propuštěné
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Klinický psycholog - 2634
Odborný pracovník pro práci s mládeží - 3412
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26351 Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy
26352 Sociální pracovníci specialisté v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)
26353 Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o zdravotně postižené
26354 Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)
26355 Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)
26356 Sociální pracovníci specialisté v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
26357 Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)
26359 Ostatní specialisté v oblasti sociální práce
2636 Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech
Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech pracují jako propagátoři náboženských tradic, praktik a víry. Provozují náboženské služby, slouží mše nebo vedou náboženské obřady různých denominací, poskytují duchovní a morální vedení a vykonávají jiné činnosti spojené s praktikováním náboženství.
Příklady pracovních činností:
a) udržování náboženských tradic, praktik a víry;
b) provádění náboženských obřadů, rituálů a slavností;
c) plnění nejrůznějších administrativních a společenských povinností, včetně účasti ve výborech a shromážděních náboženských organizací;
d) poskytování duchovního a morálního vedení v souladu s přijatou vírou;
e) šíření náboženské víry ve vlastní zemi nebo v zahraničí;
f) příprava a prezentace náboženského kázání;
g) vytváření a řízení studijních kurzů a programů náboženského vzdělávání;
h) poskytování poradenství jednotlivcům v oblasti mezilidských, zdravotních, finančních a náboženských problémů;
i) plánování a účast na specifických událostech, týkajících se například táborů, konferencí, seminářů a útulků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Bony
Imám
Pastor
Poojari
Kněz
Rabín
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Laický kazatel - 3413
Mnich - 3413
Jeptiška - 3413
Poznámka
Členové náboženských řádů, jejichž pracovní činnosti zahrnují také vykonávání úkolů jiných zaměstnání, např. učitelů, zdravotních sester nebo pracovníků v sociální oblasti, by měli být zařazeni podle hlavních pracovních činností, které vykonávají.
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
26360 Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech
264 Spisovatelé, novináři a jazykovědci
Spisovatelé, novináři a jazykovědci koncipují a tvoří literární díla, oznamují a interpretují zprávy a informace o veřejných událostech prostřednictvím médií, překládají a tlumočí z jednoho jazyka do jiného.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: tvorbu literárních prací; hodnocení kvality literárních a jiných uměleckých prací; shromažďování informací o současných událostech a psaní o nich; provádění rešerší, zkoumání, interpretaci a sdělování zpráv a informací o současných událostech prostřednictvím novin, televize, rozhlasu a jiných médií; překlady psaných materiálů a simultánní tlumočení z jednoho jazyka do jiného.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2641 Spisovatelé a příbuzní pracovníci
2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci
2643 Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci
2641 Spisovatelé a příbuzní pracovníci
Spisovatelé a příbuzní pracovníci provádějí rešerše a píší knihy, náměty, scénáře, hry, eseje, projevy, návody, specifikace a jiné materiály (kromě pro noviny, časopisy a jiná periodika) za účelem publikace nebo prezentace.
Příklady pracovních činností:
a) koncipování, psaní a úprava románů, her, scénářů, poezie a jiných materiálů pro publikaci a prezentaci;
b) provádění rešerší s cílem určit konkrétní obsah a získat další nezbytné informace;
c) psaní scénářů, včetně bodových, příprava pořadů pro divadelní, filmovou, rozhlasovou a televizní produkci;
d) analyzování materiálů, jako jsou poznámky a výkresy, dále tvorba návodů, pokynů pro uživatele a jiných dokumentů jasně a stručně popisujících instalaci, provoz a údržbu softwaru, elektronických, mechanických a jiných zařízení;
e) psaní brožur, učebnic nebo podobných technických publikací;
f) výběr materiálů pro publikování, kontrola stylu, gramatiky a přesnosti obsahu, zajišťování nezbytných korektur a kontroly obtahů před tiskem.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Spisovatel
Vydavatel knih
Esejista
Autor píšící do interaktivního média
Romanopisec
Dramatik
Básník
Scénárista
Autor projevů
Autor technických článků
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Reklamní textař - 2431
Autor článků pro styk s veřejností - 2432
Novinář - 2642
Vydavatel novin - 2642
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
26410 Spisovatelé a příbuzní pracovníci
2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci
Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci provádějí rešerše, zkoumají, interpretují a sdělují zprávy a informace o veřejných záležitostech v novinách, televizi, rozhlasu a dalších médiích.
Příklady pracovních činností:
a) shromažďování místních, celostátních a mezinárodních zpráv prostřednictvím rozhovorů, šetření a pozorování, návštěv veřejných akcí, vyhledávání záznamů, recenzí písemných prací, návštěv filmových a divadelních představení;
b) shromažďování, informování a komentování zpráv a veřejných událostí v novinách a periodikách nebo ve vysílání rozhlasu, televize nebo internetových médií;
c) přijímání, analyzování a ověřování přesnosti zpráv;
d) vedení rozhovorů s politiky a jinými veřejnými osobami na tiskových konferencích a při jiných příležitostech, včetně individuálních rozhovorů pro rozhlas, televizi nebo internetová média;
e) provádění rešerší a podávání zpráv o vývoji ve specializovaných oblastech, jako je lékařství, věda a technika;
f) psaní redakčních článků a komentářů na aktuální témata a vyjadřování názorů v publikacích nebo ve vysílání;
g) psaní kritik na literární, hudební a jiná umělecká díla pro noviny, rozhlas, televizi a jiná média na základě znalostí, úsudku a zkušeností;
h) vybírání materiálů pro zveřejnění, kontrolu stylu, gramatiky, přesnosti a zákonnosti obsahu a zajišťování nezbytných korektur;
i) jednání s produkčními pracovníky při závěrečné korektuře vydání těsně před tiskem;
j) vybírání, shromažďování a příprava propagačních materiálů o obchodních a jiných organizacích pro vydání v tisku a vysílání v rozhlase, televizi a jiných médiích.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Novinář
Redaktor vydání
Vydavatel novin
Reportér
Sportovní redaktor
Zástupce vydavatele novin
Zpravodaj rozhlasu/televize
Producent televizních zpráv
Rozhlasový producent
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Specialista pro styk s veřejností - 2432
Spisovatel - 2641
Vydavatel knih - 2641
Fotoreportér - 3431
Kameraman - 3521
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26421 Šéfredaktoři a editoři
26422 Redaktoři (kromě technických)
26423 Techničtí redaktoři
26424 Novináři
26429 Ostatní specialisté v oblasti žurnalistiky
2643 Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci
Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci překládají nebo tlumočí z jednoho jazyka do jiného a studují původ, vývoj a strukturu jazyků.
Příklady pracovních činností:
a) studium vztahů mezi antickými původními jazyky a moderními jazykovými skupinami, hledání původu a vývoje slov, gramatiky a jazykových forem a prezentace zjištění;
b) poskytování poradenství nebo příprava jazykových klasifikačních systémů, gramatik, slovníků a podobných materiálů;
c) provádění překladů z jednoho jazyka do jiného a zajišťování zachování správnosti originálu, správného převedení právnických, technických nebo vědeckých děl a co nejvěrnější převedení frazeologie a terminologie, ducha a stylu literárního díla;
d) vývoj metod pro používání počítačových a jiných nástrojů pro zvýšení produktivity a kvality překladů;
e) tlumočení z jednoho mluveného nebo znakového jazyka do jiného mluveného nebo znakového jazyka, a to zejména na konferencích, setkáních a při podobných příležitostech a zajišťování správného obsahu a v největší možné míře i ducha originálu;
f) provádění revizí a korektur přeložených materiálů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Tlumočník
Lexikograf
Filolog
Tlumočník znakové řeči
Tvůrce titulků
Překladatel
Překladatel-korektor
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Spisovatel - 2641
Vydavatel knih - 2641
Novinář - 2642
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26431 Překladatelé a tlumočníci
26432 Jazykovědci
265 Výkonní umělci a příbuzní specialisté
Výkonní umělci a příbuzní specialisté sdělují myšlenky, dojmy a skutečnosti v široké škále médií s cílem dosáhnout určitého efektu; interpretují skladby, jako jsou partitury a scénáře, s cílem předvést nebo řídit představení a moderují takováto představení nebo jiné mediální události.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: vytváření koncepcí a tvorba vizuálních forem umění; vytváření koncepcí a skládání vlastní hudby; vytváření návrhů, režie, zkoušky a prezentace hudebních, tanečních, divadelních a filmových produkcí; přebírání tvůrčí, finanční a organizační odpovědnosti za produkci televizních programů, filmů a divadelní produkce; studium scénářů, her, knih a příprava a zkoušení představení; výběr a uvádění hudby, videa a jiných zábavních materiálů a prezentace komerčních a veřejných oznámení.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2651 Výtvarní umělci
2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé
2653 Tanečníci a choreografové
2654 Režiséři, dramaturgové a produkční
2655 Herci
2656 Moderátoři v rozhlase, televizi a ostatní moderátoři
2659 Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení
2651 Výtvarní umělci
Výtvarní umělci vytvářejí umělecká díla, jako jsou sochy, malby, kresby, karikatury, rytiny nebo díla vytvořená jinou technikou.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření koncepcí a rozvíjení nápadů, návrhů a stylů pro malby, kresby nebo sochy;
b) aranžování objektů, umístění modelů, výběr krajin a jiných vizuálních forem v souladu se zvolenými tématy;
c) výběr uměleckých médií, metod a materiálů;
d) tvorba realistických a abstraktních třírozměrných objektů nebo reliéfů s pomocí tvarování, řezby nebo zpracování a kombinace materiálů, jako je dřevo, kámen, hlína, kov, led a papír;
e) tvorba realistických a abstraktních kreseb a maleb s pomocí tužky, pera, křídy, olejových nebo akvarelových barev a s použitím jiných technik;
f) tvorba kreseb, rytin a leptů s použitím kovu, dřeva nebo jiných materiálů;
g) tvorba karikatur zobrazujících osoby a události, často humorným způsobem;
h) opravy poškozených, zašpiněných nebo vybledlých maleb a jiných uměleckých objektů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Portrétista
Sochař
Karikaturista
Tvůrce reklam
Restaurátor obrazů
Umělecký grafik
Výtvarný umělec keramik
Scénograf
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Průmyslový designér - 2163
Produktový designér - 2163
Grafický návrhář - 2166
Soukromý učitel malby - 2355
Keramik - 7314
Malíř keramiky - 7316
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26511 Sochaři
26512 Umělečtí malíři
26513 Umělečtí grafici
26514 Umělečtí restaurátoři
26515 Ostatní výtvarní umělci
2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé
Hudebníci, zpěváci a skladatelé píší, aranžují, řídí a provádějí hudební kompozice.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření melodických, harmonických a rytmických struktur k vyjádření myšlenek a citů hudební formou;
b) převádění myšlenek a koncepcí do standardních hudebních znaků a symbolů pro reprodukci a vystoupení;
c) úprava a aranžmá hudby pro určité instrumentální nebo vokální skupiny, nástroje a příležitosti;
d) dirigování instrumentálních nebo vokálních skupin;
e) výběr hudby pro vystoupení a přidělování instrumentálních partů hudebníkům;
f) hraní na jeden nebo více hudebních nástrojů jako sólisté a členové orchestrů či hudebních skupin;
g) zpívání jako sólisté nebo členové vokálních a jiných skupin;
h) cvičení a zkoušení s cílem zachovat vysokou úroveň výkonů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Zpěvák
Dirigent
Pouliční hudebník
Pouliční zpěvák
Vedoucí skupiny
Hudební skladatel
Instrumentalista
Hudebník v nočním klubu
Zpěvák v nočním klubu
Skladatel hudby pro orchestr
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26521 Hudebníci, zpěváci a skladatelé
26522 Hudební skladatelé
26523 Dirigenti, kapelníci, primáši
26524 Koncertní mistři, sbormistři
26525 Instrumentalisté
26529 Ostatní hudebníci
2653 Tanečníci a choreografové
Tanečníci a choreografové vytvářejí a interpretují taneční a baletní kompozice.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření tanečních a baletních kompozicí popisujících prostřednictvím soustavy kroků, pohybů a gest příběhy, témata, myšlenky a nálady;
b) tanec sólový, s partnerem nebo v rámci taneční skupiny, před publikem, pro film, televizi nebo jiné vizuální médium;
c) trénink, cvičení a účast na hodinách tance s cílem udržovat požadovanou úroveň dovedností a fyzickou kondici;
d) řízení a účast na zkouškách tanečních kroků a technik nezbytných pro dané vystoupení;
e) účast v konkurzech na získání taneční role a členství v tanečních skupinách;
f) koordinování produkce hudby s hudebními režiséry.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Choreograf
Tanečník baletu
Tanečník v nočním klubu
Pouliční tanečník
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Soukromý učitel tance - 2355
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26531 Taneční a baletní mistři
26532 Tanečníci baletu
26533 Tanečníci (kromě baletu)
26534 Choreografové
26539 Ostatní umělci příbuzní tanečníkům
2654 Režiséři, dramaturgové a produkční
Režiséři, dramaturgové a produkční dohlíží a řídí technické a umělecké aspekty filmu, televizních a rozhlasových programů a jevištních vystoupení.
Příklady pracovních činností:
a) výběr autorů, studium scénářů s cílem určit způsob umělecké interpretace, vedení herců;
b) řízení všech aspektů dramatických produkcí na jevišti, v televizi, rozhlase a ve filmu včetně výběru herců a konečných rozhodnutí o kostýmech, jevištních stavbách a zvukových a světelných efektech;
c) plánování, organizace a kontrola scén a harmonogramů při produkci představení, filmů, televizních a rozhlasových programů;
d) přijímání a dohled nad všemi technickými pracovníky, rozhodování o pojetí, rozsahu a časovém plánu produkce;
e) vedení archivů produkce a vyjednávání o honorářích;
f) vytváření, plánování, psaní scénářů pro záznam, videozáznam a střih programů;
g) dohled na úpravy exteriéru, umístění rekvizit, osvětlení a zvuková zařízení.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Režisér dokumentarista
Filmový střihač
Režisér hraných filmů
Hlavní kameraman
Ředitel techniky
Ředitel televizní nebo rozhlasové techniky
Divadelní producent
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Producent televizních zpráv - 2642
Vedoucí scény - 3435
Technik v oblasti vysílání - 3521
Zvukař - 3521
Technik videozáznamu - 3521
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26541 Režiséři
26542 Dramaturgové
26543 Produkční
26544 Hlavní kameramani
26549 Ostatní specialisté v rozhlasu, televizi, filmu a divadle
2655 Herci
Herci hrají role ve filmu, televizi, rozhlasu a v divadlech.
Příklady pracovních činností:
a) učení se textů, hraní rolí v divadlech, v reklamách, televizi, rozhlase a ve filmu;
b) vžívání se do postav vytvořených dramatikem nebo spisovatelem a jejich sdělování publiku;
c) vyprávění příběhů nebo předčítání literárních děl s cílem vzdělávat nebo pobavit publikum;
d) účast na konkurzech s cílem získat roli;
e) příprava na vystoupení na zkouškách podle pokynů a pod vedením režiséra a producenta;
f) čtení scénářů a rešerší s cílem vcítit se do role, tématu a děje;
g) hraní rolí a zosobňování postav ve filmových, televizních, rozhlasových a divadelních produkcích.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Herec
Mim
Vypravěč
Dabér
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Kaskadér - 3435
Komparzista - 3435
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
26550 Herci
2656 Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři
Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři moderují zpravodajské a jiné programy a vedou rozhovory v rozhlase, televizi, divadle a jiných zařízeních a médiích.
Příklady pracovních činností:
a) moderování zpravodajských a jiných programů v rozhlase a televizi;
b) uvádění výkonných umělců nebo osob, se kterými je veden rozhovor a provedení souvisejících oznámení v rozhlase, televizi, v divadlech, nočních klubech a jiných zařízeních;
c) vedení rozhovorů s lidmi na veřejnosti, zejména pro rozhlas a televizi;
d) studium podpůrných materiálů pro přípravu programů a rozhovorů;
e) komentování hudby i jiných témat, jako jsou počasí a dopravní situace.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Rozhlasový moderátor
Televizní moderátor
Moderátor zpráv
Sportovní moderátor
Moderátor počasí
Konferenciér talk show
Dopravní komentátor
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Novinář - 2642
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
26561 Televizní moderátoři
26562 Rozhlasoví moderátoři
26569 Ostatní moderátoři
2659 Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení
Tato podskupina zahrnuje všechny výkonné umělce a příbuzné specialisty neuvedené jinde ve skupině 265 Výkonní umělci a příbuzní specialisté. Patří zde například klauni, kouzelníci, akrobati a jiní výkonní umělci.
Příklady pracovních činností:
a) prezentace zábavných představení a vyprávění zábavných historek;
b) předvádění kouzelnických triků a hypnotických kousků;
c) předvádění obtížných a velkolepých akrobatických a gymnastických výkonů a žonglování;
d) výcvik a vystupování se zvířaty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Akrobat
Akrobat na visuté hrazdě
Klaun
Hypnotizér
Kouzelník
Loutkoherec
Bavič
Břichomluvec
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
26590 Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení
3
TECHNIČTÍ A ODBORNÍ PRACOVNÍCI
Techničtí a odborní pracovníci provádějí technické a podobné úkoly spojené s výzkumem a aplikací vědeckých nebo uměleckých koncepcí, provozních metod a státních a obchodních předpisů. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje třetí úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: přijímání a provádění technických činností týkajících se výzkumu, uplatňování koncepcí a provozních metod v oblasti přírodních věd včetně inženýrství, techniky, biologických oborů, lékařství a společenských a humanitních věd; zahajování a poskytování nejrůznějších technických služeb spojených s obchodem, financemi, státní správou včetně přípravy zákonů a předpisů a sociální práce; poskytování technické podpory pro umění a zábavu; účast na sportovních akcích; provádění náboženských aktivit. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:
31 Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky
32 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
33 Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě
34 Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech
35 Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií
31 Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky
Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky provádějí technické úkoly spojené s výzkumem a provozními metodami v oblasti vědy a techniky. Kontrolují a dohlíží na technické a provozní aspekty v oblasti hornictví, průmyslové výroby, stavebnictví a v jiných technických provozech a provozují technická zařízení včetně letadel a lodí. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje třetí úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: instalaci, monitorování a provozování přístrojů a zařízení, provádění a monitorování pokusů a testování systémů; shromažďování a testování vzorků; evidování pozorování a analýzu údajů; vypracovávání, prověřování a výklad technických výkresů a grafů; koordinaci, kontrolu a přípravu časových plánů činností jiných pracovníků a dohled na ně; provozování a monitorování ústředen, počítačem řízených kontrolních systémů a strojů pro řízení multifunkčních procesů; provádění technických funkcí k zajištění bezpečného a efektivního pohybu a provozu lodí, letadel a jiného zařízení.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
311 Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech
312 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví
313 Operátoři velínů
314 Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech
315 Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy
311 Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech
Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech provádějí technické úkoly na podporu výzkumu a praktických aplikací, koncepcí, zásad a provozních metod příslušejících fyzikálním vědám a zahrnujícím oblasti, jako jsou technická řešení, technické výkresy nebo ekonomická efektivnost výrobních procesů.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: přijímání a provádění technických prací spojených s chemií, fyzikou, geologií, meteorologií, astronomií, strojírenstvím nebo technickými výkresy; instalaci, provozování a udržování laboratorních přístrojů a zařízení, monitorování pokusů, pozorování, výpočty a záznamy výsledků; přípravu materiálů pro pokusy; provádění zkoušek systémů; shromažďování a testování vzorků; záznamy pozorování a analýzu údajů; vypracovávání, prověřování a výklad technických výkresů, diagramů propojení, diagramů tištěných obvodů a návrhových výkresů.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
3112 Stavební technici
3113 Elektrotechnici a technici energetici
3114 Technici elektronici
3115 Strojírenští technici
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
3118 Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) provádějí technické úkoly na podporu výzkumu v chemii, fyzice, geologii, geofyzice, meteorologii a astronomii a při vývoji průmyslových, lékařských, vojenských a jiných praktických uplatnění dosažených výsledků.
Příklady pracovních činností:
a) shromažďování vzorků a příprava materiálů a zařízení pro pokusy, zkoušky a analýzy;
b) provádění rutinních zkoušek a poskytování nejrůznějších podpůrných technických služeb na podporu vědeckých pracovníků v oblasti chemie a fyziky při výzkumu, vývoji, analýzách a testech;
c) kontrola kvality a kvantity laboratorních zásob pomocí testů vzorků a monitorování využití a přípravy podrobných odhadů množství a nákladů na materiály a práci, nezbytné pro projekty podle zadaných specifikací;
d) instalace, provozování a údržba laboratorních přístrojů a zařízení, monitorování pokusů, pozorování, výpočty a záznamy výsledků;
e) příprava materiálů pro pokusy, jako je zmrazování a řezání vzorků a míchání chemikálií;
f) shromažďování a testování vzorků půdy a vody, záznamy pozorování a analýzy dat na podporu geologů a geofyziků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik v oblasti chemie
Technik v oblasti geologie
Technik v oblasti meteorologie
Technik v oblasti fyziky
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Technik v chemickém inženýrství - 3116
Technik biochemik - 3141
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31111 Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)
31112 Technici v oblasti fyziky
31113 Technici v oblasti geologie
31114 Technici v oblasti geofyziky
31115 Technici v oblasti meteorologie
31116 Technici v oblasti astronomie
31117 Technici v oblasti metrologie
31119 Technici v ostatních chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
3112 Stavební technici
Stavební technici provádějí technické úkoly v oblasti výzkumu, projektování, výstavby, provozu, údržby a oprav budov a jiných staveb, jako jsou zásobování vodou, odpadní systémy, mosty, komunikace, přehrady a letiště.
Příklady pracovních činností:
a) provádění nebo pomoc při provádění terénních a laboratorních testů půd a stavebních materiálů;
b) poskytování technické podpory související s výstavbou budov a jiných staveb a s průzkumem, příp. s přípravou škodních protokolů;
c) zajišťování souladu s konstrukčními údaji, příslušnými zákony a nařízeními a dodržování požadovaných norem pro materiály a činnosti;
d) uplatňování technických znalostí v oblasti výstavby, zásad a praxe stavebnictví pro odhalování a řešení vznikajících problémů;
e) pomoc s přípravou podrobných odhadů množství a nákladů na materiál a práci nutných pro projekty podle daných parametrů;
f) organizování údržby a oprav;
g) kontrola budov a jiných staveb během a po jejich zhotovení s cílem zajistit, aby vyhovovaly příslušným zákonům v oblasti stavebnictví, územního plánování a bezpečnosti a schváleným plánům, normám, standardům a nařízením, která se týkají kvality a bezpečnosti staveb;
h) kontrola průmyslových podniků, hotelů, kin a jiných staveb s cílem odhalit nebezpečí požárů a poskytnout poradenství, jak je odstranit;
i) poskytování poradenství o detektorech požárů, o požárních sprchových zařízeních, o používání materiálů na výstavbu budov a o způsobech dopravy s cílem snížit rizika požárů a v případě jejich vzniku snížit rozsah poškození a nebezpečí.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik požární ochrany
Stavební technik
Technik v geotechnice
Revizní technik staveb
Stavební inspektor
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Stavební rozpočtář - 2149
Lodní inspektor - 3115
Vyšetřovatel požárů - 3119
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31121 Stavební technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
31122 Stavební technici projektanti, konstruktéři
31123 Stavební technici technologové, normovači
31124 Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu
31125 Stavební technici kontroly kvality, laboranti
31126 Stavební technici provozní
31127 Dispečeři stavební výroby
31128 Technici požární ochrany, revizní technici staveb
31129 Ostatní stavební technici
3113 Elektrotechnici a technici energetici
Elektrotechnici a technici energetici vykonávají technické činnosti na podporu výzkumu v elektrotechnice, při navrhování, výrobě, montáži, konstrukci, provozu, údržbě a opravách elektrických zařízení, vybavení a distribučních systémů.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování technické podpory při výzkumu a vývoji elektrických zařízení a vybavení a testování prototypů;
b) navrhování a příprava výkresů elektrické instalace a obvodů podle zadaných parametrů;
c) příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiály a práci pro výrobu a instalaci podle zadaných parametrů;
d) monitorování technických aspektů výroby, instalace, využití, údržby a oprav elektrických systémů a zařízení s cílem zajistit uspokojivý provoz a soulad s parametry a předpisy;
e) plánování metod instalace, kontrola dokončených instalací s ohledem na bezpečnost a kontroly nebo první spouštění nových elektrických zařízení nebo systémů;
f) montáž, instalace, testování, kalibrace, úpravy a opravy elektrických zařízení a instalací tak, aby vyhovovaly předpisům a bezpečnostním požadavkům.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Elektrotechnik
Technik v oblasti přenosu elektrické energie
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Technik elektronik - 3114
Operátor velínu na rozvod elektrické energie - 3131
Technik letecké bezpečnosti - 3155
Elektromechanik - 7412
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31131 Elektrotechnici a technici energetici ve výzkumu a vývoji
31132 Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři
31133 Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači
31134 Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
31135 Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti
31136 Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení
31137 Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice
31138 Revizní technici v elektrotechnice a energetice
31139 Ostatní elektrotechnici a technici energetici
3114 Technici elektronici
Technici elektronici provádějí technické činnosti na podporu elektronického výzkumu a při navrhování, výrobě, montáži, konstrukci, údržbě a opravách elektronických zařízení.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování technické pomoci při výzkumu a vývoji elektronického zařízení nebo testování prototypů;
b) návrhy a zpracování výkresů elektronických obvodů podle zadaných parametrů;
c) zpracování podrobných odhadů množství a nákladů na materiály a práci požadované pro výrobu a instalaci elektronického zařízení podle zadaných parametrů;
d) monitorování technických aspektů výroby, využití, údržby a oprav elektronických zařízení s cílem zajistit uspokojivý výkon a soulad s parametry a předpisy;
e) poskytování pomoci při navrhování, vývoji, instalaci, provozu a údržbě elektronických systémů;
f) plánování metod instalace, kontrol bezpečnosti dokončených instalací nebo zahájení provozu nových elektronických systémů nebo zařízení;
g) provádění zkoušek elektronických systémů, shromažďování a analyzování údajů a montáže obvodů na podporu inženýrů elektroniků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik elektronik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Elektrotechnik - 3113
Technik v oblasti telekomunikací - 3522
Mechanik elektronických přístrojů - 7421
Montážní dělník elektronických zařízení - 8212
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31141 Technici elektronici ve výzkumu a vývoji
31142 Technici elektronici projektanti, konstruktéři
31143 Technici elektronici technologové, normovači
31144 Technici elektronici přípravy a realizace investic, inženýringu
31145 Technici elektronici kontroly kvality, laboranti
31146 Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení
31147 Technici dispečeři v elektronice
31148 Revizní technici v elektronice
31149 Ostatní technici elektronici
3115 Strojírenští technici
Strojírenští technici provádějí technické činnosti na podporu strojírenského výzkumu a při navrhování, výrobě, montáži, konstrukci, provozu, údržbě a opravách strojů, součástí a strojního zařízení.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování technické podpory při výzkumu a vývoji strojů a strojních instalací, zařízení a součástí nebo při testování prototypů;
b) navrhování a příprava uspořádání strojů a strojních instalací, zařízení a součástí podle zadaných parametrů;
c) příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiály a práci nezbytných pro výrobu a instalaci podle zadaných parametrů;
d) monitorování technických aspektů výroby, využití, údržby a oprav strojů a strojních instalací, zařízení a součástí s cílem zajistit uspokojivý výkon a soulad s parametry a předpisy;
e) vytváření a monitorování bezpečnostních standardů a postupů pro práce v technické prohlídce, týkající se lodních kýlů, zařízení a nákladů;
f) provádění montáže a instalace nových a upravených montážních jednotek, součástí, obráběcích strojů, kontrolních zařízení a hydraulických systémů;
g) provádění zkoušek strojních systémů, shromažďování a analyzování údajů na podporu strojních inženýrů;
h) zajišťování toho, aby strojní návrhy a výrobky splňovaly parametry, předpisy a smluvní podmínky.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Strojírenský technik
Námořní geodet
Strojírenský technik v oblasti letectví
Strojírenský technik posuzovatel
Lodní inspektor
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Mechanik motorových lokomotiv - 7233
Montážní dělník letadel - 8211
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31151 Strojírenští technici ve výzkumu a vývoji
31152 Strojírenští technici projektanti, konstruktéři
31153 Strojírenští technici technologové, normovači
31154 Strojírenští technici přípravy a realizace investic, inženýringu
31155 Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti
31156 Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení
31157 Technici dispečeři strojírenské výroby
31158 Revizní technici ve strojírenství, technici STK
31159 Ostatní strojírenští technici
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech, jako jsou farmakologie, sklářství, keramika, potravinářství, gumárenství, plastikářství, zpracování ropy, polygrafie a úprava a rozvod vody, provádějí technické úkoly na pomoc výzkumu v chemickém inženýrství, při navrhování, výrobě, konstrukci, provozu, údržbě a opravách chemických výrobních jednotek.
Příklady pracovních činností:
a) pomoc při výzkumu a vývoji průmyslových chemických procesů, zařízení nebo testování prototypů;
b) navrhování a příprava uspořádání chemických jednotek podle zadaných parametrů;
c) příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiály a práci požadované pro výrobu a instalaci podle zadaných parametrů;
d) monitorování technických aspektů konstrukce, instalace, provozu, údržby a oprav chemických jednotek s cílem zajistit uspokojivý výkon a soulad s parametry a předpisy;
e) provádění chemických a fyzikálních laboratorních zkoušek na pomoc vědcům a inženýrům při kvalitativních a kvantitativních analýzách pevných, kapalných a plynných látek.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik v chemickém inženýrství
Chemický technik posuzovatel
Technik v oblasti úpravy a rozvodu vody
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Technik v oblasti chemie - 3111
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31161 Chemičtí technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech
31162 Chemičtí technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech
31163 Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
31164 Chemičtí technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech
31165 Chemičtí technici kontroloři kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
31166 Chemičtí technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
31167 Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech
31169 Ostatní technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech provádějí technické činnosti na podporu výzkumu a pokusů v oblasti metalurgie, při zkvalitňování metod těžby pevných nerostů, ropy a zemního plynu a při navrhování, konstrukci, provozu, údržbě a opravách dolů a důlních zařízení, systémů pro přepravu a skladování ropy a zemního plynu a pro získávání kovů z rud.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování technické pomoci při výzkumu a vývoji procesů k určování vlastností kovů a nových slitin;
b) poskytování technické pomoci při geologických a topografických průzkumech a při navrhování a uspořádání těžby a přepravy ropy, zemního plynu a kovových rud a zpracovatelských závodů a rafinérií pro nerosty a kovy;
c) zpracování podrobných odhadů množství a nákladů na materiály a práci nezbytných pro projekty průzkumu těžby nerostů, ropy a zemního plynu, jejich těžbu, zpracování a přepravy;
d) monitorování technických, zákonných a bezpečnostních aspektů konstrukce, instalace, provozu, údržby a oprav zařízení pro průzkum na rudných, ropných a plynových nalezištích, na těžbu těchto surovin, zařízení na jejich přepravu a skladování a zpracovatelských závodů na úpravu nerostů;
e) poskytování pomoci při plánování a navrhování zařízení první pomoci v dolech, důlních šachtách, tunelech a podzemních zařízeních;
f) provádění sběru a přípravy vzorků hornin, nerostů a kovů, provádění laboratorních zkoušek s cílem určit vlastnosti, analyzování a oznamování výsledků testů a provádění údržby testovacího zařízení;
g) používání mikroskopů, elektromagnetických zářičů, spektrometrů, spektrografů, měřičů hustoty a měřičů napětí;
h) poskytování pomoci vědcům při užívání elektrických, zvukových a jaderných měřících nástrojů v laboratorní i výrobní činnosti s cílem získat údaje o potenciálních zdrojích kovových rud, zemního plynu nebo ropy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Bezpečnostní technik v oblasti těžby
Důlní inspektor
Důlní technik
Hutní technik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Technik v oblasti geologie - 3111
Obsluha razicích strojů - 8111
Horník - 8111
Pracovník v lomu - 8111
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31171 Důlní a hutní technici pro rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech
31172 Důlní a hutní technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech
31173 Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
31174 Důlní a hutní technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech
31175 Důlní a hutní technici kontroloři kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
31176 Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
31177 Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech
31178 Důlní a hutní revizní technici, báňští inspektoři
31179 Ostatní důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
3118 Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech
Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech provádějí měření zemského povrchu a objektů na něm, připravují mapy z nákresů a vykonávají další činnosti v kartografii, zeměměřictví a v příbuzných oborech.
Příklady pracovních činností:
a) provádění zaměřovacích a zobrazovacích prací pro účely stavebnictví a investiční výstavby, např. zaměřování inženýrských sítí, vytyčování stavebních objektů před stavbou, měření sedání a mikropohybů staveb, měření a výpočet vytyčovacích sítí;
b) používání geodetických přístrojů, jako jsou teodolity, nivelační přístroje, pentagony, výtyčky, planimetry, transportéry, vynášecí trojúhelníčky, pravítkové soupravy a elektronické totální stanice;
c) podíl na tvorbě a zobrazování map všech druhů;
d) používání profesionálních geodetických programů pro převod map do digitální formy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik kartograf
Technik zeměměřič
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Kartograf - 2165
Zeměměřič - 2165
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31181 Technici kartografové
31182 Technici zeměměřiči
31183 Technici geografové
31189 Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech
V této podskupině jsou zařazeni technici v ostatních průmyslových oborech, jako jsou papírenství, dřevařství, textil, obuvnictví, kožedělný průmysl, neuvedení jinde ve skupině 311 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech. Patří zde např. technici, kteří pomáhají vědcům a inženýrům vytvářejícím postupy nebo provádějícím výzkum v oblasti bezpečnosti, biomedicíny, ekologického nebo průmyslového a výrobního inženýrství.
Příklady pracovních činností:
a) shromažďování údajů a poskytování technické pomoci v oblasti hospodárného využívání pracovníků, materiálu a zařízení, pracovních metod; v oblasti harmonogramů a při dohledu nad jejich dodržováním, dále efektivní uspořádání výrobní jednotky nebo zařízení;
b) poskytování pomoci při zjišťování potenciálních rizik a při zavádění bezpečnostních postupů a pomůcek;
c) testování a úpravy zařízení a pomůcek používaných při prevenci, kontrole a nápravě znečišťování životního prostředí;
d) poskytování pomoci při vývoji nástrojů na nápravu znečištění životního prostředí podle pokynů inženýrů;
e) poskytování pomoci inženýrům při testování a navrhování robotického zařízení.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Strojírenský technik ve výrobě
Technik zkoumající časy a pohyb
Technik dohlížející na množství
Technik v oblasti robotiky
Technik v oblasti kriminalistiky
Vyšetřovatel požárů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Plánovač nákladů - 2149
Specialista zkoumající časy a pohyb - 2149
Strojírenský technik v oblasti letectví - 3115
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31191 Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech
31192 Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech
31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
31194 Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních průmyslových oborech
31195 Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech
31196 Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech
31197 Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech
31198 Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií
31199 Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení
312 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví
Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví koordinují, dohlíží, kontrolují a plánují činnosti pracovníků v oblasti těžby, výroby a stavebnictví.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: dozor a koordinaci činností řemeslníků, obsluhy strojů a zařízení, montérů, pomocných a nekvalifikovaných pracovníků a jiných pracovních sil; organizování a plánování denních prací; zpracovávání odhadů nákladů, záznamů a zpráv; zjišťování, zda je počet pracovníků a množství zásob dostačující; zajišťování bezpečnosti pracovníků; instruktáže a školení nových pracovníků.
Poznámka
Pracovní činnosti skupiny 312 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví zahrnují především plánování, organizování, koordinaci, kontrolu a řízení jiných pracovníků. Většina pracovníků, vykonávajících tyto pracovní činnosti za časovou mzdu, má v provádění úkolů plněných pracovníky, na které dohlíží, rozsáhlou praxi, avšak sama tyto činnosti neprovádí. Pracovníci, kteří dohlíží na kvalitu práce jiných pracovníků a zároveň plní také stejné pracovní úkoly a povinnosti jako oni, by měli být zařazeni společně s nimi. Tito pracovníci jsou často nazýváni "vedoucí pracovních týmů". Pro odlišení řídících pracovníků zařazených v první hlavní třídě od mistrů a příbuzných pracovníků zařazených v jiných hlavních třídách, je důležité upozornit na to, že pracovníci v obou případech plánují, organizují, koordinují, kontrolují a řídí práci dalších zaměstnanců. Řídící pracovníci obvykle navíc zodpovídají a rozhodují také o celkové strategii a provozním řízení podniku nebo organizačních jednotek (např. o druzích, množství a kvalitě zboží, které má být vyrobeno), o rozpočtech (kolik finančních prostředků bude vynaloženo a na co) a o výběru, jmenování a propouštění pracovníků. Mistři a příbuzní pracovníci mohou řídícím pracovníkům v těchto záležitostech poskytovat poradenství, související především s výběrem a propouštěním pracovníků, ale nemohou v těchto oblastech rozhodovat. Řídící pracovníci mohou, ale nemusí zodpovídat současně za strategické a provozní řízení, za rozpočty a za výběr a propouštění pracovníků. Mohou také do různé míry samostatně rozhodovat. Rozhodujícím kritériem pro odlišení řídících pracovníků od mistrů a příbuzných pracovníků je, že mistři a příbuzní pracovníci nesou odpovědnost pouze za pracovní činnosti jiných pracovníků, zatímco řídící pracovníci odpovídají za celkový provoz organizačních jednotek.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3121 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)
3123 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
3121 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství
Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství provádějí dohled nad provozem dolů a lomů a přímo dohlíží a koordinují pracovní činnosti pracovníků v hlubinných a povrchových dolech a lomech.
Příklady pracovních činností:
a) dohled a koordinace pracovních činností pracovníků, kteří těží nerosty a jiné materiály a obsluhují dopravní techniku nebo těžká zařízení v povrchových dolech a lomech;
b) určování metod pro naplnění pracovních harmonogramů a předkládání doporučení v oblasti zvyšování produktivity řídícím pracovníkům v oblasti těžby;
c) spolupráce s řídícími pracovníky a techniky, s jinými odděleními a dodavateli s cílem řešit provozní problémy a koordinovat činnosti;
d) podávání zpráv a jiných informací řídícím pracovníkům v oblasti těžby o všech aspektech těžebního provozu v dolech nebo lomech;
e) určování počtu pracovníků a množství materiálů pro doly nebo lomy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Mistr v dolu
Mistr v lomu
Zástupce mistra v dolu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník dolu - 1322
Bezpečnostní technik v oblasti těžby - 3117
Horník - 8111
Pracovník v lomu - 8111
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31211 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby
31212 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti hutní výroby
31213 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti slévárenství
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)
Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) koordinují a dohlíží nad činností operátorů velínů, obsluhy strojů, montážních dělníků a ostatních dělníků ve výrobě.
Příklady pracovních činností:
a) koordinace a dohled nad činností operátorů velínů, obsluhy strojů, montážních dělníků a ostatních dělníků ve výrobě;
b) organizace a plánování denní práce s ohledem na plány, ekonomiku, zaměstnance a životní prostředí;
c) zpracovávání odhadů nákladů, evidence a zpráv;
d) odhalování nedostatků jak u pracovníků, tak u komponent;
e) zajišťování bezpečnosti pracovníků;
f) instruování a školení nových pracovníků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Mistr ve výrobě
Mistr montáže
Předák ve výrobě
Vedoucí směny ve výrobě
Mistr dokončovacích prací
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník ve zpracovatelském průmyslu - 1321
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31221 Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice
31222 Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice
31223 Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství
31224 Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství
31225 Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii
31226 Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví
31227 Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie
31228 Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství
31229 Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě
3123 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví koordinují činnost, provádějí dohled a zpracovávají harmonogramy činností pracovníků zapojených do výstavby a oprav budov a jiných staveb.
Příklady pracovních činností:
a) studium daných parametrů s ohledem na určení stavebních požadavků a postupů plánování;
b) organizace a koordinace lidských zdrojů a požadavků na materiál nezbytný pro dokončení díla;
c) prověřování a inspekce postupů prací;
d) prověřování zařízení a stavenišť s cílem zajistit dodržování zdravotních a bezpečnostních podmínek při práci;
e) dohled na staveništích a koordinace práce s dalšími stavebními projekty;
f) dohled nad pracovníky v oblasti stavebnictví.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Mistr ve stavebnictví
Předák ve stavebnictví
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník stavební výroby - 1323
Stavební technik - 3112
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
31230 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
313 Operátoři velínů
Operátoři velínů provozují a monitorují ústředny, počítačové řídicí systémy, multifunkční řídicí zařízení a provádějí údržbu zpracovatelských jednotek ve výrobě a distribuci elektrické energie, čističek odpadních vod a odpadů, chemických procesů a rafinerií ropy a zemního plynu, při zpracování kovů a jiných provozů s větším počtem operací.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: obsluhu elektronických nebo počítačových kontrolních panelů z centrálního velínu s cílem monitorovat a optimalizovat procesy; kontrolu náběhu a odstavení procesu; obsluhu a monitorování telefonních ústředen a příbuzných zařízení; monitorování a inspekci zařízení a systémů za účelem zjišťování poruch; odečítání údajů z grafů, měřičů a kalibrů ve stanovených intervalech; řešení problémů a přijímání nápravných kroků podle potřeby; vedení záznamů, deníků a zpráv; komunikaci s dalšími pracovníky při hodnocení provozního stavu zařízení; čištění a údržbu zařízení; dohled nad obsluhou strojů a zařízení, montéry a nad jinými pracovníky.
Poznámka
Součástí pracovní náplně operátorů velínů může být také dohled nad jinými pracovníky, jako je obsluha strojů a zařízení a montéři. Dohled nad jinými pracovníky nesmí být převažujícím prvkem práce a pracovní činnosti operátorů velínů nesmí být příliš jednoduché. Např. operátoři velínů pro chemickou výrobu, kteří obsluhují a monitorují chemické výrobní jednotky a zařízení z centrálního velínu a kteří dále dohlíží nad obsluhou strojů a zařízení pro chemickou výrobu, by měli patřit do podskupiny 3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu). Mistři montérů zodpovídající za spuštění a zastavení poloautomatických montážních linek jsou zahrnuti do podskupiny 3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství). Obsluha jednoduchých strojů a zařízení nebo strojů bez automatické kontroly procesů, do skupiny 313 Operátoři velínů nepatří, je zahrnuta do hlavní třídy 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři. Pracovníci obsluhující důlní zařízení patří do podskupiny 8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků).
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3131 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla
3132 Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení
3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)
3134 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu
3135 Operátoři velínů na zpracování kovů
3139 Operátoři velínů jinde neuvedení
3131 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla
Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla provozují, monitorují a provádějí údržbu ústředen a podobných zařízení ve velínech, které řídí výrobu a rozvod elektrické nebo jiné energie v přenosových sítích. Obsluhovaná zařízení zahrnují reaktory, turbíny, generátory a jiná pomocná zařízení v elektrárnách.
Příklady pracovních činností:
a) obsluha, monitorování a inspekce nejrůznějších typů elektráren;
b) obsluha a řízení energetických systémů a zařízení včetně kotlů, turbín, generátorů, kondenzátorů a reaktorů ve vodních, tepelných, uhelných, olejových, plynových a jaderných elektrárnách na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla;
c) řízení náběhu a odstávky zařízení elektrárny, řízení přepínacích operací, regulování vodní hladiny a komunikace s operátory systémů s cílem regulovat a koordinovat přenosové zatížení, frekvenci a napětí ve vedení.
d) odečítání údajů z grafů, měřidel a kalibrů ve stanovených intervalech, řešení problémů a přijímání nápravných kroků podle potřeby;
e) vedení a doplňování záznamů, deníků a zpráv elektráren, komunikace s jinými pracovníky elektráren s cílem vyhodnocovat provozní stav zařízení;
f) čištění a údržba zařízení, jako jsou generátory, kotle, turbíny, čerpadla a kompresory s cílem předcházet poruchám zařízení nebo zhoršení jejich stavu.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Operátor velínu elektrárny
Operátor velínu vodní elektrárny
Operátor velínu jaderné elektrárny
Operátor velínu solární elektrárny
Operátor velínu na rozvod elektrické energie
Operátor velínu generátorové stanice
Operátor velínu energetického systému
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Obsluha parní turbíny - 8182
Obsluha kotlů - 8182
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31311 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie
31312 Operátoři velínů na výrobu a rozvod tepla
3132 Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení
Operátoři velínů spaloven a vodáren monitorují a provozují počítačové řídicí a příbuzné systémy v zařízeních na zpracování pevného a kapalného odpadu s cílem regulovat zpracování a likvidaci odpadních vod a odpadů a v zařízeních na filtraci a úpravu vody regulovat zpracování a distribuci vody.
Příklady pracovních činností:
a) provozování a monitorování strojů, počítačových řídicích a příbuzných systémů v zařízeních na úpravu odpadních vod a odpadů z kanalizace a v čističkách kapalných odpadů s cílem regulovat průtok, úpravu a likvidaci odpadů a v zařízeních na filtraci a úpravu vody s cílem regulovat úpravu a rozvod vody pro lidskou spotřebu a pro následné vypuštění do přírodních vodních systémů;
b) řízení provozu většího počtu nístějových spalovacích pecí a příbuzných zařízení pro spalování kalů a pevného odpadu ve spalovnách odpadu;
c) provádění kontrol zařízení a monitorování provozního stavu, měřidel, filtrů, chlorovacích zařízení, kalibrů v ústředních velínech s cílem stanovit požadavky na zatížení, ověřování souladu průtoků, tlaků a teplot s očekávanými parametry a zjišťování poruch;
d) monitorování a nastavování kontrolních čidel na pomocných zařízeních, jako jsou odvody výfukových plynů, pračky a zařízení na zpětné získávání tepla ze spaloven;
e) shromažďování a testování vzorků vody a odpadní vody na zjištění chemického a bakteriálního obsahu prostřednictvím testovacích zařízení a standardů pro barevnou analýzu;
f) analyzování testovaných vzorků s cílem upravit výrobní jednotky a systémy pro účely desinfekce a dezodorizace vody a jiných kapalin;
g) provádění bezpečnostních kontrol v celých provozech a areálech;
h) vyplňování a vedení deníků a zpráv o provozu.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Operátor velínu spalovny
Operátor velínu vodárny
Operátor velínu pro zpracování kapalného odpadu
Operátor velínu čistírny splašků
Operátor velínu čistírny odpadních vod
Operátor velínu v úpravně vody
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31321 Operátoři velínů spaloven
31322 Operátoři velínů vodárenských a vodohospodářských zařízení
3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)
Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu) obsluhují a monitorují provoz chemických závodů a příbuzná multifunkční řídicí zařízení, seřizují a provádí údržbu výrobních jednotek a zařízení pro destilaci, filtraci, separaci, tepelné zpracování nebo rafinaci chemikálií.
Příklady pracovních činností:
a) obsluha elektronických nebo počítači řízených kontrolních panelů z centrálních velínů pro monitorování a optimalizaci fyzikálních a chemických procesů několika výrobních jednotek;
b) seřizování ventilů, čerpadel a řídících, výrobních a jiných zařízení;
c) kontrola přípravy, měření a podávání surovin a činidel, jako jsou katalyzátory a filtrační média, do výrobních jednotek;
d) kontrola spuštění a zastavení provozu, monitorování vnějších výrobních zařízení a odstraňování jejich závad;
e) zajišťování údržby, provádění rutinních provozních zkoušek a jiných činností pro zajištění správného fungování výrobních zařízení;
f) analýzy vzorků výrobků, provádění testů, zaznamenávání dat a vedení deníků výroby.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Operátor velínu pro tepelné chemické zpracování
Operátor velínu pro chemickou filtraci a separaci
Operátor velínu chemických destilačních a reakčních zařízení
Technik velínu chemických procesů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Operátor destilačního zařízení v oblasti rafinace ropy a zemního plynu - 3134
Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu - 8131
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
31330 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)
3134 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu
Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu obsluhují a monitorují provoz výrobních závodů, seřizují a provádí údržbu výrobních jednotek a zařízení pro rafinaci, destilaci a zpracování ropy, ropných produktů, vedlejších produktů a zemního plynu.
Příklady pracovních činností:
a) obsluha elektronických nebo počítači řízených kontrolních panelů z centrálních velínů pro monitorování a optimalizaci fyzikálních a chemických procesů několika výrobních jednotek;
b) seřizování ventilů, čerpadel a řídících a výrobních zařízení;
c) kontrola spuštění a zastavení provozů, monitorování vnějších výrobních zařízení a odstraňování jejich závad;
d) prověřování zařízení s cílem zjistit potenciální poruchy, testování potrubí ve vrtech s cílem odhalit potenciální průsaky a trhliny a zajišťování údržby;
e) analýzy vzorků výrobků, provádění testů, zaznamenávání dat a vedení deníků výroby.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Operátor velínu mísícího zařízení ropy a zemního plynu
Operátor velínu parafinové jednotky
Operátor velínu destilačního zařízení ropy a zemního plynu
Operátor velínu pro zpracování ropy
Operátor velínu plynového zařízení
Technik velínu rafinačního procesu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Operátor velínu pro tepelné chemické zpracování - 3133
Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu - 8131
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
31340 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu
3135 Operátoři velínů na zpracování kovů
Operátoři velínů na zpracování kovů provozují a monitorují provoz multifunkčních kontrolních strojů a zařízení pro kontrolu pecí na zpracování a rafinaci kovů, válcovacích stanic, zařízení na zpracování kovů za tepla nebo na protlačování kovů.
Příklady pracovních činností:
a) koordinování a monitorování provozu určitých aspektů zpracování kovů prostřednictvím řídicích panelů, počítačových terminálů a jiných řídicích systémů obvykle z centrálních velínů;
b) provozování multifunkčních centrálních kontrolních strojů na drcení, separaci, filtrování, tavení, pražení, úpravu, rafinaci a jiné zpracování kovů;
c) sledování počítačových sjetin, videomonitorů a kalibrů s cílem potvrdit určené podmínky procesu a provádění nezbytných úprav;
d) koordinování a dohled nad výrobními týmy, jako jsou obsluha strojů a zařízení a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci;
e) náběh a odstávka výrobních systémů v případech poruchy nebo podle harmonogramu;
f) poskytování a organizování školení pro členy výrobních týmů;
g) vedení výrobních a jiných deníků, vypracovávání zpráv o výrobě a jiných oblastech.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Operátor velínu vysoké pece
Operátor velínu na centrální řízení lití
Operátor velínu na řízení zpracování kovů
Operátor velínu na řízení válcovacích stolic
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Valcíř oceli - 8121
Obsluha licí pánve - 8121
Obsluha zařízení na povrchovou úpravu kovů - 8122
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31351 Operátoři velínů v hutní výrobě
31352 Operátoři velínů ve slévárenství
31353 Operátoři velínů v kovovýrobě
31354 Operátoři velínů ve válcovnách plechu
31359 Ostatní operátoři velínů na zpracování kovů
3139 Operátoři velínů jinde neuvedení
V této podskupině jsou zařazeni operátoři velínů nezařazení jinde ve skupině 313 Operátoři velínů. Patří zde například pracovníci, kteří provozují řídicí zařízení pro větší počet procesů na výrobních a montážních linkách a ve výrobě papíru a celulózy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Operátor velínu automatizované montážní linky
Operátor velínu průmyslových robotů
Operátor velínu výroby papíru a celulózy
Kontrolor velínu výroby papíru
Poznámka
Všichni pracovníci obsluhující důlní zařízení patří do podskupiny 8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků).
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31391 Operátoři velínů v betonárnách
31392 Operátoři velínů montážních linek
31399 Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení
314 Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech
Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech vykonávají různé technické úkoly na podporu pracovních aktivit specialistů spojených s oblastmi, jako jsou biologie, botanika, zoologie, biotechnologie, biochemie, zemědělství, rybolov a lesnictví.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění zkoušek, pokusů, laboratorních analýz a terénních výzkumů s cílem shromažďovat informace v souladu s uznávanými vědeckými metodami; vedení záznamů; pomoc při analýze dat a přípravě zpráv; obsluhu a údržbu zařízení.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3141 Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
3143 Technici v oblasti lesnictví
3141 Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)
Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) poskytují technickou pomoc specialistům v biologických oborech provádějícím výzkumy, analýzy a testování živých organismů, vývoj a aplikaci produktů a procesů vyplývajících z výzkumů v oblastech, jako jsou zemědělství, řízení přírodních zdrojů, ochrana životního prostředí, biologie rostlin a živočichů, mikrobiologie a buněčná a molekulární biologie.
Příklady pracovních činností:
a) pomoc při navrhování, přípravě a provádění experimentů;
b) instalace, kalibrace, obsluha a údržba laboratorních přístrojů a zařízení;
c) sběr a příprava vzorků, chemických roztoků a sklíček a pěstování kultur pro použití při experimentech;
d) provádění obvyklých terénních a laboratorních zkoušek;
e) monitorování experimentů s ohledem na dodržování správných postupů kontroly laboratorní kvality a směrnic v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti;
f) sledování testů, tvorba analýz, výpočtů, záznamů a zpráv o výsledcích v souladu s uznávanými vědeckými metodami;
g) uchovávání, třídění a katalogizace vzorků;
h) vedení podrobného deníku o provedených pracích;
i) používání počítačů k vývoji modelů a k analýze dat;
j) používání složitých a vysoce výkonných zařízení pro provedení pracovních činností;
k) účast na výzkumech, vývoji a výrobě produktů a procesů;
l) objednávání a zásobování laboratorním materiálem;
m) údržba příslušných databází.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik bakteriolog
Technik biochemik
Technik farmakolog
Technik sérolog
Technik tkáňové kultury
Technik v oboru zoologie
Technik herbaria
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Technik v oblasti kriminalistiky - 3119
Odborný laborant v oblasti zdravotnictví - 3212
Odborný laborant v patologické laboratoři - 3212
Farmaceutický asistent - 3213
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31411 Technici v oboru biologie
31412 Technici v oboru botanika
31413 Technici v oboru zoologie
31414 Technici v oboru ekologie
31415 Laboranti v biologických a příbuzných oborech
31419 Technici v ostatních oborech příbuzných biologii (kromě zdravotnických)
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství provádějí testy a experimenty a poskytují technickou a odbornou podporu vědeckým, kvalifikovaným a řídícím pracovníkům v oblasti zemědělství.
Příklady pracovních činností:
a) příprava materiálů a zařízení pro experimenty, testy a analýzy;
b) shromažďování a příprava vzorků, jako jsou půdy, rostlinné a živočišné buňky, tkáně a zvířecí orgány, pro experimenty, testy a analýzy;
c) poskytování asistence při provádění experimentů, testů a analýz s použitím metod a technik, jako jsou mikroskopie, histochemie, chromatografie, elektroforéza a spektroskopie;
d) identifikace patogenních mikroorganizmů, hmyzu, parazitů, hub a plevelů, které ničí úrodu a hospodářská zvířata a pomoc při navrhování metod jejich kontroly;
e) provádění analýz produkce s cílem stanovit a udržet standardy kvality;
f) vedení nebo dohled nad provozními programy, jako jsou chov ryb v líhních, pěstování rostlin ve sklenících a chov hospodářských zvířat;
g) provádění analýz kvality, čistoty a klíčivosti vzorků osiva;
h) shromažďování údajů a odhadování množství a nákladů na materiály a pracovní sílu v rámci projektů;
i) organizování údržby a oprav zařízení pro výzkum.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Mlékárenský technik
Technik pro výzkum zdraví dojnic a produkci mléka
Technik chovu drůbeže
Technik v zahradnictví
Technik v rostlinné výrobě
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Inseminační technik - 3240
Veterinární technik - 3240
Technik v oblasti úpravy a rozvodu vody - 3116
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31421 Technici agronomové
31422 Zootechnici
31423 Zahradní technici
31424 Technici v oblasti rybářství
31425 Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
31429 Ostatní technici v oblasti zemědělství
3143 Technici v oblasti lesnictví
Technici v oblasti lesnictví provádějí technické a dozorové činnosti na podporu lesnického výzkumu a lesního hospodářství, těžby a ochrany zdrojů a životního prostředí.
Příklady pracovních činností:
a) provádění lesních inventur, průzkumů a terénních měření s použitím uznávaných vědeckých a provozních postupů;
b) poskytování pomoci a provádění technických činností při přípravě lesního hospodaření a plánování těžby prostřednictvím fotometrických a mapovacích technik a počítačových informačních systémů;
c) poskytování pomoci při plánování stavby přístupových tras a lesních cest a dohled na tyto stavby;
d) dohled a vykonávání technických činností v oblasti lesnictví, jako jsou příprava terénu, sázení a péče o stromy;
e) koordinace činností, jako jsou odkorňování dřeva, hašení lesních požárů, prevence chorob a napadení hmyzem a prořez lesních stanovišť před komerčním využitím;
f) provádění technických činností a dohled nad lesní těžbou;
g) zjišťování souladu s předpisy a strategiemi v oblastech ochrany životního prostředí, využití zdrojů, požární bezpečnosti a předcházení nehodám;
h) dohled nad provozem lesních školek;
i) poskytování technické podpory lesnickým výzkumným programům v oblastech, jako jsou zkvalitňování stromů, pěstování semen, průzkumy napadení hmyzem a chorobami nebo výzkum v oblasti experimentálního lesnictví a lesního inženýrství;
j) příprava plánů kultivace lesa a těžby v lese.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik v oblasti lesnictví
Technik v oblasti kultivace lesa
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
31430 Technici v oblasti lesnictví
315 Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy
Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy jsou veliteli a navigátory lodí a letadel, provádějí technické funkce k zajištění bezpečného a efektivního pohybu a operací a vyvíjejí elektrické, elektromechanické a počítačem řízené systémy řízení letového provozu.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: kontrolu provozu mechanických, elektrických a elektronických zařízení na palubách lodí nebo v letadlech, velení lodím nebo letadlům a navigaci lodí a letadel, řízení pohybu lodí nebo letadel a vývoj elektrických, elektromechanických a počítačem řízených systémů řízení letového provozu.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3151 Lodní technici
3152 Lodní důstojníci a lodivodi
3153 Piloti, navigátoři a palubní technici
3154 Řídící letového provozu
3155 Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu
3151 Lodní technici
Lodní technici velí a podílejí se na provozu, údržbě a opravách mechanických zařízení a strojů na lodích nebo zajišťují související podpůrné funkce na pobřeží.
Příklady pracovních činností:
a) řízení a účast na provozu, údržbě a opravách mechanických, elektrických a elektronických zařízení a strojů na palubách lodí;
b) objednávání paliva a dalších zásob, vedení provozních záznamů;
c) technický dohled nad instalací, údržbou a opravami lodních strojů a zařízení a zajištění souladu s parametry a nařízeními;
d) inspekce a provádění údržby a naléhavých oprav strojů a strojních a pomocných zařízení;
e) vykonávání hlídek ve strojovnách, monitorování a zaznamenávání výkonu strojů a strojních a pomocných zařízení.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Lodní technik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Námořní inženýr - 2144
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
31510 Lodní technici
3152 Lodní důstojníci a lodivodi
Lodní důstojníci a lodivodi jsou veliteli, navigují lodi a podobná plavidla a provádějí související úkoly na pobřeží.
Příklady pracovních činností:
a) velení a navigace lodí a podobných plavidel na moři nebo vnitrozemských vodních cestách;
b) řízení a podíl na dohlížejících činnostech na palubách a můstcích;
c) navigace plavidel do přístavů a z přístavů, plavebními kanály, úžinami a jinými vodními cestami s využitím specifických znalostí;
d) zajištění bezpečného nakládání a vykládání nákladů, dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů a postupů posádkou i cestujícími;
e) technický dohled nad údržbou a opravami lodí s cílem zajistit soulad s technickými požadavky a předpisy;
f) uplatňování znalostí principů, funkcí a navigování lodí při zjišťování a řešení problémů vznikajících v průběhu jejich práce;
g) objednávání lodních zásob, najímání posádek podle daných požadavků a vedení provozních záznamů;
h) předávání a přijímání obvyklých i mimořádných informací od jiných plavidel i od pobřežních stanic.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Námořní kapitán
Kapitán jachty
Lodivod
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Kapitán rybářských lodí v pobřežních vodách - 6222
Kapitán rybářské lodi na moři - 6223
Námořník - 8350
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
31520 Lodní důstojníci a lodivodi
3153 Piloti, navigátoři a palubní technici
Piloti, navigátoři a palubní technici kontrolují provoz mechanických, elektrických a elektronických zařízení, navigují letadla pro přepravu cestujících, pošty a nákladů a provádějí související úkoly před startem a při letu.
Příklady pracovních činností:
a) řízení a navigace letadel v souladu se stanovenými postupy pro řízení a provoz;
b) příprava a předkládání letových plánů nebo kontrola standardních letových plánů;
c) kontrola provozu mechanických, elektrických a elektronických zařízení a zajišťování správné funkce všech přístrojů a kontrolních zařízení;
d) využívání znalostí principů a funkce letadel při řešení obtíží objevujících se při provozu;
e) kontrola záznamů o údržbě, provádění inspekcí s cílem přesvědčit se, že letadlo je v dobrém mechanickém stavu, údržba byla provedena a veškerá zařízení jsou funkční;
f) podepisování nezbytných osvědčení a vedení oficiálních záznamů o letu;
g) účast na poradách, získávání povolení před letem a udržování spojení s řízením letového provozu během letu.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Pilot letadla
Pilot postřikovacího letadla
Letecký technik
Letecký instruktor
Letecký navigátor
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
31531 Piloti
31532 Letečtí navigátoři
31533 Letečtí instruktoři
31534 Palubní technici letadel
31535 Palubní operátoři
3154 Řídící letového provozu
Řídící letového provozu řídí pohyby letadel ve vzdušném prostoru a na zemi prostřednictvím vysílaček, radarů a osvětlovacích systémů a poskytují informace významné pro provoz letadel.
Příklady pracovních činností:
a) řízení a kontrola letadel přistávajících a vzlétajících na letiště a jejich pohyb na letištích;
b) řízení a kontrola letadel pohybujících se v určeném sektoru vzdušného prostoru;
c) kontrola a schvalování letových plánů;
d) informování posádek letadel a provozního personálu o meteorologických podmínkách, provozních zařízeních, letových plánech a letovém provozu;
e) využívání znalostí principů a praxe v oblasti řízení letového provozu při zjišťování a řešení problémů vznikajících v průběhu jejich práce;
f) vyhlašování a organizování nouzového stavu, pátracích a záchranných akcí a činností;
g) řízení pohybu letadel a obslužných vozidel na přistávacích a vzletových drahách nebo v jejich blízkosti;
h) udržování rádiového a telefonního kontaktu s blízkými řídícími věžemi, řídícími jednotkami na terminálech a jinými řídícími středisky a koordinace pohybu letadel na sousedících plochách.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící letového provozu
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
31540 Řídící letového provozu
3155 Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu
Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu plní technické úkoly v oblasti navrhování, instalace, řízení, provozu, údržby a oprav systémů letové kontroly a letecké navigace.
Příklady pracovních činností:
a) vykonávání technických činností souvisejících s vývojem elektronických a počítačových systémů a zařízení pro leteckou navigaci a testování prototypů;
b) poskytování technické pomoci v oblasti návrhů a konfigurace konkrétních rozhraní v systémech letecké navigace a sledování a identifikace letadel;
c) provádění přípravy a přispívání k přípravě odhadů nákladů, specifikace potřebných školení a technické specifikace zařízení pro systémy řízení a bezpečnosti letového provozu;
d) zajišťování nebo pomoc při zajišťování technického dohledu při výstavbě, instalaci a provozu pozemního zařízení letecké navigace a jeho údržby a oprav s cílem zajistit soulad se standardy a parametry;
e) uplatňování znalostí a dovedností v oblasti zásad a praxe technického zabezpečení letového provozu s cílem odhalovat a řešit problémy vznikající v průběhu práce;
f) provádění vývoje, úprav a vylaďování softwarů použitých v systémech;
g) provádění úprav stávajících pozemních systémů a zařízení letecké navigace tak, aby odpovídaly novým postupům řízení letového provozu a aby se zvýšila jejich schopnost, spolehlivost a integrita nebo aby usnadnily postupy řízení letového provozu a přidělování vzdušného prostoru;
h) provádění kontroly, monitorování a certifikace zařízení pro komunikaci, navigaci a dohled nad letovým provozem a kalibrování pozemních navigačních systémů s cílem zajistit maximální přesnost a bezpečnost letů, startů a přistání;
i) poskytování technických školení a dohled nad dalšími pracovníky.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik letecké bezpečnosti
Inženýr letecké bezpečnosti
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Letecký inženýr - 2144
Inženýr elektronik - 2152
Mechanik leteckých motorů - 7232
Mechanik údržby letadel v oblasti avioniky - 7421
Opravář v oblasti avioniky - 7421
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
31550 Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu
32 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví plní technické a praktické úkoly na podporu diagnostikování a léčbu onemocnění, zranění a postižení u lidí i zvířat. Dále tito pracovníci vykonávají úkony na podporu realizace plánů zdravotní péče, plánů jednotlivých léčebných úkonů, stejně jako plánů na předávání pacientů. Tyto plány jsou obvykle předem zpracovány specialisty v oblasti medicíny, veterinární medicíny, ošetřovatelství a v jiných oblastech. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje třetí úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: testování, provozování a obsluhu lékařských zobrazovacích zařízení; provádění klinických zkoušek na vzorcích tělních tekutin a tkání; přípravu léků a jiných farmaceutických sloučenin pod vedením farmaceutů; navrhování, instalaci, servis a opravy zdravotnických a zubařských zařízení a nástrojů; poskytování ošetřovatelské a osobní péče a podpůrných služeb porodních asistentek; používání bylinných a jiných terapií založených na teoriích, víře a zkušenostech konkrétních kultur.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
321 Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti
322 Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace
323 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny
324 Veterinární technici a asistenti
325 Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
321 Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a asistenti
Zdravotničtí farmaceutičtí technici a asistenti plní technické úkoly na podporu diagnostikování a léčení onemocnění, chorob, zranění a postižení.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: testování a provoz rentgenových, ultrazvukových a jiných zařízení pro lékařské zobrazování; správa radiofarmak a ozařování pacientů s cílem zjistit nebo léčit choroby; provádění klinických zkoušek na vzorcích tělních tekutin a tkání; příprava léků a jiných farmaceutických sloučenin pod vedením farmaceutů; navrhování, instalace, servis a opravy zdravotnických a zubařských zařízení a nástrojů.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3211 Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení
3212 Odborní laboranti a asistenti v oblasti zdravotnictví
3213 Farmaceutičtí asistenti
3214 Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky
3211 Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení
Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení testují a provozují zařízení pro radioterapii a lékařské zobrazování lidského těla za účelem stanovení diagnózy a léčby poranění, onemocnění nebo jiných zdravotních poruch. Radiační léčbu pacientů mohou provozovat pod dohledem radiologů nebo jiných specialistů v oblasti zdravotnictví.
Příklady pracovních činností:
a) provozování a dohled nad provozem zařízení pro rentgenové, ultrazvukové a magnetické zobrazování lidského těla za účelem stanovení diagnózy;
b) vysvětlování procedur, pozorování a pomoc pacientům, s cílem zajistit jejich bezpečnost a komfort během vyšetření nebo léčby;
c) nastavení zobrazovacích a léčebných zařízení, jejich kontrola v souladu s normami;
d) kontrola a vyhodnocení vyvolaných rentgenových snímků, videopásků nebo počítačem vygenerovaných dat s cílem určit, zda snímky vyhovují diagnostickým účelům, zaznamenání výsledků procedur;
e) monitorování stavu a reakcí pacientů, hlášení neobvyklých projevů lékařům;
f) výpočty, měření a zaznamenávání dávek radiace a podaných a použitých radiofarmak v souladu s lékařskými předpisy;
g) podávání, detekce a mapování přítomnosti radiofarmak a radiace v těle pacientů, s použitím radioizotopových metod, kamer a jiných zařízení pro diagnostiku a léčbu onemocnění;
h) zaznamenávání a likvidace radioaktivních materiálů a skladování radiofarmak v souladu s normami pro radiační bezpečnost.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik pro léčebné ozařování
Technik pro nukleární medicínu
Technik v oblasti sonografie
Technik v oblasti magnetické rezonance
Technik v oblasti mamografie
Radiologický technik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Radiologický fyzik - 2111
Radiolog - 2212
Specialista na ochranu proti radiaci - 2263
Pracovník v oblasti radiologie - 5329
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
32111 Radiologičtí technici
32112 Radiologičtí asistenti
32113 Biomedicínští technici
32114 Biotechničtí asistenti
32119 Ostatní technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení
3212 Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví
Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví provádějí laboratorní testy vzorků tělesných tekutin a tkání, aby získali informace o zdraví pacientů nebo příčině jejich úmrtí.
Příklady pracovních činností:
a) provádění chemických analýz tělních tekutin, včetně krve, moči a míšního moku, pro zjištění přítomnosti normálních a abnormálních složek;
b) provozování, kalibrace a údržba zařízení používaných pro kvantitativní a kvalitativní analýzy, jako jsou spektrofotometry, kalorimetry, plamenové fotometry a počítačem řízené analyzátory;
c) vkládání údajů z analýz zdravotních testů a klinických výsledků do počítače pro evidenci a hlášení výsledků lékařům a jiným specialistům v oblasti zdravotnictví;
d) analýza vzorků biologických materiálů pro zjištění chemického obsahu a reakcí;
e) nastavení, čištění a údržba laboratorních zařízení;
f) analýza laboratorních výsledků pro ověření jejich přesnosti;
g) zavádění a monitorování programů zaměřených na zajišťování přesnosti laboratorních výsledků, zpracování, standardizaci, hodnocení a modifikaci postupů, technik a testů používaných při analýze vzorků;
h) získávání vzorků, kultivace, izolování a identifikace mikroorganizmů za účelem analýzy;
i) zkoumání buněk označených barvivem pro lokalizaci abnormalit;
j) očkování oplodněných vajíček, živných roztoků a jiných bakteriologických médií organizmy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik krevní banky
Technik v oblasti cytologie
Odborný laborant v oblasti zdravotnictví
Odborný laborant v patologické laboratoři
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Patolog - 2212
Technik v oblasti kriminalistiky - 3119
Veterinární technik - 3240
Pracovník pro flebotomii - 5329
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
32121 Zdravotní laboranti
32122 Laboratorní asistenti
32129 Ostatní odborní laboranti a asistenti v oblasti zdravotnictví
3213 Farmaceutičtí asistenti
Farmaceutičtí asistenti vykonávají různé úkoly spojené s vydáváním léčivých produktů pod dohledem farmaceutů nebo jiných specialistů v oblasti zdravotnictví.
Příklady pracovních činností:
a) příprava léků a jiných farmaceutických přípravků pod vedením farmaceutů a jiných specialistů v oblasti zdravotnictví;
b) výdej léků a léčiv, podávání ústních a písemných pokynů k jejich užívání podle předpisů lékařů nebo jiných specialistů v oblasti zdravotnictví;
c) přijímání písemných předpisů nebo žádostí o náhradní balení od specialistů v oblasti zdravotnictví, ověřování úplnosti a přesnosti těchto informací;
d) udržování správných skladovacích a bezpečnostních podmínek pro léky;
e) plnění a označování obalů s předepsanými léčivy;
f) pomoc klientům prostřednictvím zodpovídání dotazů, nalezením požadovaných položek nebo předáním farmaceutům, kteří podají informace o příslušných léčivých prostředcích;
g) stanovení cen, ukládání vydaných receptů, vytvoření a vedení záznamů o pacientech včetně seznamů léků, které užívají;
h) objednávání, označování a kontrola zásob léků, chemikálií a dalších položek, vkládání údajů o zásobách do počítačů;
i) čištění a příprava zařízení a nádob používaných pro přípravu a výdej léků a farmaceutických přípravků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Lékárenský laborant
Farmaceutický asistent
Pracovník pro přípravu a výdej léků
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Klinický farmaceut - 2262
Technik farmakolog - 3141
Sanitář - 5329
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32130 Farmaceutičtí asistenti
3214 Technici v oblasti ortotiky a protetiky
Technici v oblasti ortotiky a protetiky navrhují, nasazují a provádějí opravy zdravotních pomůcek a aparátů podle předpisů a instrukcí specialistů v oblasti zdravotnictví. Provádí údržbu různých podpůrných pomůcek, jako jsou rovnátka, ortopedické dlahy, umělé končetiny, sluchové pomůcky, podpěry klenby, zubní protézy, korunky a můstky, aby odstranili nebo zmírnili zdravotní a zubní potíže.
Příklady pracovních činností:
a) vyšetřování, vedení rozhovorů a měření pacientů s cílem určit požadavky na zdravotní pomůcky a zjistit faktory, které by mohly mít vliv na jejich nasazení či dolehnutí;
b) konzultace s lékaři a stomatology s cílem formulovat parametry a předpisy na výrobu zdravotních pomůcek a aparátů;
c) výklad předpisů nebo parametrů s cílem určit typ produktů nebo zařízení, která mají být vyrobena a materiálů a nástrojů, kterých bude zapotřebí;
d) vytvoření nebo přijetí odlitků a otisků trupů, končetin, úst nebo zubů jako forem pro výrobu zdravotních pomůcek;
e) navrhování a výroba ortotických a protetických pomůcek z materiálů, jako jsou termoplasty, termosety, kovové slitiny a kůže, za použití ručních a elektrických nástrojů;
f) nasazení zdravotních pomůcek a aparátů pacientům, jejich zkoušení, hodnocení a úpravy pro správné usazení, funkci a komfort;
g) opravy, úpravy a údržba zdravotních pomůcek podle stanovených parametrů;
h) ohýbání, formování a tváření tkanin nebo materiálů tak, aby odpovídaly předepsaným obrysům nezbytným pro výrobky konstrukčních prvků;
i) výroba úplných a částečných zubních protéz, konstrukce ústních chráničů, korunek, kovových sponek, plomb, můstků a jiných zdravotních pomůcek;
j) informování pacientů o používání protetických nebo ortotických pomůcek a péči o ně.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Zubní technik
Ortotický technik
Ortotik
Protetik
Protetický technik
Zubní protetik
Výrobce ortopedických pomůcek
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Zubní instrumentář - 5329
Výrobce chirurgických nástrojů - 7311
Poznámka
Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny obvykle vyžadují znalosti získané formálním vzděláním v oblasti medicíny, stomatologie, anatomie a příbuzných oborů. Do podskupiny 7311 jsou zahrnuti Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení, kteří mimo jiné konstruují a opravují zdravotnické a chirurgické nástroje.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
32141 Technici v oblasti ortotiky a protetiky
32142 Zubní technici
32143 Ortotici-protetici
32144 Asistenti zubních techniků
32149 Ostatní odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky
322 Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace
Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace poskytují ošetřovatelskou a osobní péči lidem, kteří jsou tělesně nebo psychicky nemocní, tělesně postižení a dalším osobám, které vyžadují péči vzhledem k potenciálnímu ohrožení jejich zdraví, včetně péče před, během a po porodu. Realizují ošetřovatelské a léčebné plány stanovené specialisty v oblasti zdravotnictví, pod jejichž dohledem pracují.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poskytování ošetřovatelské a osobní péče, léčba a poradenství pro pacienty podle léčebných plánů stanovených specialisty v oblasti zdravotnictví; asistence specialistům v oblasti ošetřovatelství a porodnictví a lékařům při podávání léků a léčiv; čištění ran a přikládání chirurgických obvazů; poskytování poradenství jednotlivcům, rodinám a komunitám vztahující se ke zdraví, antikoncepci, těhotenství a porodu; posuzování průběhu těhotenství a porodu, poskytování nebo asistence při poskytování porodnické péče, rozeznání příznaků vyžadujících předání specialistům v oblasti zdravotnictví; poskytování péče a podpory ženám a novorozencům v období po porodu.
Poznámka
Rozdíl mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami se specializací a mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami bez specializace by měl stanovit charakter vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách a ve vysvětlivkách pro příslušné podskupiny. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi, není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Požadavky na vzdělání všeobecných sester a porodních asistentek se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší a v průběhu času také v rámci jednoho státu.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3221 Všeobecné sestry bez specializace
3222 Porodní asistentky bez specializace
3221 Všeobecné sestry bez specializace
Všeobecné sestry bez specializace poskytují ošetřovatelskou a osobní péči osobám, které ji vyžadují vzhledem k dopadům stárnutí, onemocnění, zranění nebo jiným tělesným a psychickým poruchám. Pracují obvykle pod dohledem lékařů, specialistů v oblasti ošetřovatelství a jiných specialistů v oblasti zdravotnictví. Realizují zdravotní péči a léčebné plány stanovené výše uvedenými specialisty.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování ošetřovatelské a osobní péče, léčby a poradenství pacientům podle léčebných plánů stanovených specialisty v oblasti ošetřovatelství;
b) podávání léků a jiných léčebných prostředků pacientům a sledování jejich zdravotního stavu a reakcí na léčbu, v případě potřeby předávání pacientů a jejich rodinných příslušníků specialistům v oblasti zdravotnictví;
c) čištění ran a přikládání chirurgických obvazů;
d) aktualizace informací o zdravotním stavu pacientů a poskytnuté léčbě;
e) pomoc při plánování a řízení péče o jednotlivé pacienty;
f) pomoc při poskytování první pomoci v naléhavých případech.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Všeobecná sestra bez specializace
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Vrchní sestra v oblasti zdravotnictví - 1342
Všeobecná sestra se specializací - 2221
Porodní asistentka bez specializace - 3222
Porodní asistentka se specializací - 2222
Ošetřovatel ve zdravotnickém zařízení - 5321
Ošetřovatel v oblasti domácí péče - 5322
Sanitář - 5329
Poznámka
Rozdíl mezi všeobecnými sestrami se specializací a všeobecnými sestrami bez specializace by měl stanovit charakter vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi, není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Požadavky na vzdělání pracovníků v oblasti ošetřovatelství se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší a v průběhu času také v rámci jednoho státu.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
32211 Všeobecné sestry s osvědčením
32212 Všeobecné sestry bez osvědčení
3222 Porodní asistentky bez specializace
Porodní asistentky bez specializace poskytují zdravotní péči a poradenství v období před, během a po porodu. Realizují pečovatelské a léčebné plány stanovené obvykle lékaři, specialisty v oblasti porodnictví a jinými specialisty v oblasti zdravotnictví.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování poradenství ženám, rodinám a komunitám o zdraví, výživě, hygieně, fyzické aktivitě, porodu, kojení, péči o dítě, plánování rodičovství, antikoncepci, životním stylu a o dalších tématech vztahujících se k těhotenství a porodu;
b) posuzování průběhu těhotenství a porodu, rozpoznání příznaků vyžadujících předání specialistům v oblasti zdravotnictví;
c) poskytování porodnické péče obvykle pouze pokud bylo stanoveno, že potenciální rizika se nevyskytnou, příp. asistence lékařům a specialistům v oblasti porodnictví;
d) poskytování péče a podpory ženám a novorozencům po porodu, sledování jejich zdravotního stavu a rozpoznání příznaků vyžadujících předání specialistům v oblasti zdravotnictví.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Porodní asistentka bez specializace
Tradiční porodní asistentka
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Všeobecná sestra se specializací - 2221
Porodní asistentka se specializací - 2222
Všeobecná sestra bez specializace - 3221
Ošetřovatel pro péči u porodu na klinice - 5321
Ošetřovatel v oblasti domácí péče během porodu - 5322
Sanitář - 5329
Poznámka
Tato podskupina zahrnuje zaměstnání vyžadující znalosti a dovednosti, jak řešit obvyklé i mimořádné případy v oblasti porodnictví získané formálním nebo neformálním vzděláním. Zaměstnání jsou zařazena do této podskupiny podle charakteru vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi, není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Do této podskupiny patří také tradiční porodní asistentky poskytující péči založenou především na zkušenostech a znalostech získaných neformálně prostřednictvím tradicí a zvyků komunit, ve kterých vznikaly. Rovněž skupina 532 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti zahrnuje pracovníky poskytující péči ženám a rodinám v průběhu těhotenství.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
32221 Porodní asistentky s osvědčením
32222 Porodní asistentky bez osvědčení
323 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny
Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny provádí prevenci, léčí tělesné a duševní nemoci, poruchy a úrazy s použitím bylinných a jiných terapií založených na znalostech specifických kulturních tradic a přístupů. Léčí prostřednictvím tradičních technik a léků, působí nezávisle nebo plní léčebné plány vytvořené specialisty v oblasti tradiční medicíny nebo jinými specialisty v oblasti zdravotnictví.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: vyšetření a rozhovory s pacienty a jejich rodinnými příslušníky s ohledem na posouzení zdravotního stavu a charakteru tělesných a psychických poruch nebo jiných obtíží; doporučení a poskytování péče a léčby onemocnění a dalších zdravotních potíží s použitím tradičních technik a léků, jako jsou manipulace, fyzická aktivita, pouštění žilou a přípravky obsahují byliny, hmyz a živočišné extrakty; léčbu, jako je akupunktura, ajurvéda, homeopatická nebo bylinná medicína, prostřednictvím léčebných plánů a procedur obvykle vytvořených specialisty v oblasti tradiční medicíny nebo jinými specialisty v oblasti zdravotnictví; léčbu tělesných zranění, jako jsou zlomené a vykloubené kosti, s použitím tradičních metod manipulace a bylinných terapií; poskytování poradenství jednotlivcům, rodinám a komunitám o zdraví, výživě, hygieně, životním stylu a dalších tématech pro udržení nebo zlepšení zdraví a celkové pohody; odkazování pacientů a výměna informací s dalšími poskytovateli zdravotní péče pro zajištění průběžné a komplexní péče.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
3230 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny
3230 Odborní pracovníci tradiční a alternativní medicíny
Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny provádí prevenci a léčí tělesné a duševní nemoci, poruchy a poranění s použitím bylinných a jiných terapií založených na názorech, přesvědčeních a znalostech specifických kulturních tradic a přístupů. Léčí prostřednictvím tradičních technik a léků, působí nezávisle nebo plní léčebné plány vytvořené specialisty v oblasti tradiční medicíny nebo jinými specialisty v oblasti zdravotnictví.
Příklady pracovních činností:
a) vyšetření a rozhovory s pacienty a jejich rodinnými příslušníky s cílem posoudit zdravotní stav a charakter tělesných a duševních onemocnění nebo jiných obtíží;
b) doporučování a poskytování péče a léčby onemocnění a jiných zdravotních potíží s použitím tradičních technik a léčebných prostředků, jako jsou manipulace, fyzická aktivita, pouštění žilou a přípravky obsahující byliny, hmyz a živočišné extrakty;
c) používání léčby, jako je akupunktura, ajurvéda, homeopatická nebo bylinná medicína, prostřednictvím léčebných plánů a procedur obvykle vytvořených specialisty v oblasti tradiční medicíny nebo jinými specialisty v oblasti zdravotnictví
d) poskytování péče a léčby tělesných zranění, jako jsou zlomené a vykloubené kosti, s použitím tradičních metod manipulace a bylinných terapií;
e) poskytování poradenství jednotlivcům, rodinám a komunitám o zdraví, výživě, hygieně, životním stylu a dalších tématech pro udržení nebo zlepšení zdraví a celkové pohody;
f) předávání pacientů a výměna informací s dalšími poskytovateli zdravotní péče pro zajištění průběžné a komplexní péče.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Bylinkář
Venkovský léčitel
Šaman
Léčitel v oblasti baňkové terapie
Přírodní léčitel
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Specialista na akupunkturu - 2230
Specialista na ajurvédu - 2230
Specialista na čínskou medicínu - 2230
Homeopat - 2230
Naturopat - 2230
Porodní asistentka bez specializace - 3222
Odborný pracovník v oblasti akupresury - 3255
Odborný pracovník v oblasti šiatsu - 3255
Odborný pracovník v oblasti hydroterapie - 3255
Chiropraktik - 3259
Osteopat - 3259
Poznámka
Zaměstnání v oblasti tradiční a alternativní medicíny vyžadující rozsáhlé znalosti tradičních a alternativních terapií založené na rozšířeném formálním vzdělávání v oblasti lidské anatomie a moderní medicíny, jsou zahrnuta do podskupiny 2230 Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny. Zaměstnání vyžadující méně rozsáhlé znalosti založené na relativně kratším formálním nebo neformálním vzdělání nebo na znalostech neformálně předávaných z generace na generaci, patří do podskupiny 3230 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny. Uvedená podskupina zahrnuje například pracovníky, kteří se zabývají neobvyklými aplikacemi bylinných léčivých prostředků, spirituálních terapií nebo ručních terapeutických metod. Léčitelé, kteří léčí vírou a silou mysli bez použití medikace, bylinných přípravků nebo jiných fyzických zásahů, jsou zařazeni do podskupiny 3413 Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech. Zaměstnání, která poskytují terapii za použití tradičních forem masáže a tlaku, jako jsou terapeuti používající metodu akupresury a šiatsu, jsou klasifikována v podskupině 3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace. Tradiční porodní asistentky poskytující základní péči a poradenství založené především na znalostech získaných neformálně prostřednictví tradicí a zkušeností komunit, ve kterých vznikaly, patří do podskupiny 3222 Porodní asistentky bez specializace.
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32300 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny
324 Veterinární technici a asistenti
Veterinární technici a asistenti poskytují poradenské, diagnostické, preventivní a léčebné veterinární služby v menším rozsahu a méně náročné než jsou služby, které poskytují veterinární lékaři. Pečují o zvířata dočasně umístěná ve veterinárních zařízeních a asistují veterinárním lékařům při provádění léčebných výkonů a operací.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poradenství pro jednotlivce a komunity o léčení nemocí a zranění zvířat; vyšetřování zvířat a stanovení diagnózy nebo v případě potřeby předání obtížnějších případů veterinárním lékařům; léčení nemocných nebo zraněných zvířat, zejména v případě běžných nemocí a zdravotních potíží; čištění a sterilizaci vyšetřovacích stolů a nástrojů, přípravu materiálů používaných při vyšetření a ošetření zvířat; provádění technických úkolů spojených s umělou inseminací zvířat; přípravu zvířat na vyšetření nebo ošetření, omezení pohybu zvířat nebo jejich přidržení během zákroků; asistence veterinárním lékařům při aplikaci anestezie nebo kyslíku během zákroků; umísťování zvířat do klecí, aby se zotavila a sledování jejich zdravotního stavu.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
3240 Veterinární technici a asistenti
3240 Veterinární technici a asistenti
Veterinární technici a asistenti poskytují poradenské, diagnostické, preventivní a léčebné veterinární služby v menším rozsahu a méně náročné než jsou služby, které poskytují veterinární lékaři, pod jejichž dohledem pracují. Pečují o zvířata dočasně umístěná ve veterinárních zařízeních, vykonávají obvyklé pracovní postupy a asistují veterinárním lékařům při provádění léčebných výkonů a operací.
Příklady pracovních činností:
a) poradenství pro jednotlivce a komunity o léčení nemocí a zranění zvířat;
b) vyšetřování zvířat, stanovení diagnózy nebo v případě potřeby předání obtížnějších případů veterinárním lékařům;
c) léčba nemocných nebo zraněných zvířat, zejména v případě běžných nemocí a zdravotních potíží;
d) čištění a sterilizace vyšetřovacích stolů a nástrojů, příprava materiálů používaných při vyšetření a ošetření zvířat;
e) provádění technických úkolů spojených s umělou inseminací zvířat;
f) příprava zvířat na vyšetření nebo ošetření, omezení pohybu zvířat nebo jejich přidržení během zákroků;
g) asistence veterinárním lékařům při aplikaci anestezie nebo kyslíku během zákroků;
h) umísťování zvířat do klecí, aby se zotavila po zákrocích a sledování jejich zdravotního stavu;
i) provádění rentgenového snímkování, odebírání vzorků a vykonávání dalších laboratorních zkoušek podporujících stanovení diagnózy;
j) vykonávání běžných pracovních postupů a asistence veterinárním lékařům v oblasti veterinárního zubního lékařství.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Veterinární asistent
Inseminační technik
Veterinární technik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Veterinární lékař - 2250
Ošetřovatel zvířat v zoologické zahradě - 5164
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32400 Veterinární technici a asistenti
325 Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví plní technické úkoly a poskytují podpůrné služby v oblasti zubního lékařství, správy zdravotních záznamů, komunitní zdravotní péče, nápravy snížené schopnosti vidění, fyzioterapie, ochrany veřejného zdraví, naléhavého zdravotního ošetření a činností na podporu a posilování lidského zdraví.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poskytování základní péče pro prevenci a léčení chorob a poruch zubů a ústní dutiny; poskytování poradenských služeb komunitám a jednotlivcům v oblasti hygieny, diety a jiných preventivních opatření s cílem snížit potenciální rizika pro zdraví; sestavování a vedení zdravotních záznamů pacientů pro dokumentaci stavu, léčby a pro získávání údajů pro výzkum, vyúčtování, kontrolu nákladů a zlepšování péče; poskytování pomoci rodinám při budování nezbytných dovedností a zdrojů pro zlepšení jejich zdravotního stavu; poskytování poradenských služeb a vzdělávání v oblasti sanitace a hygieny s cílem omezit šíření infekčních chorob; úprava a poskytování optických čoček; prověřování realizace pravidel a nařízení týkajících se faktorů životního prostředí a zaměstnání, které mohou potenciálně ovlivnit lidské zdraví; masáže měkkých tkání těla; uvádění pacientů do ordinací a jejich příprava na vyšetření; poskytování pomoci při nehodách, akutních případech a žádostech o lékařskou pomoc.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3251 Dentální hygienisti
3252 Technici pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu
3253 Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče
3254 Odborní pracovníci v oblasti oční optiky
3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace
3256 Asistenti ve zdravotnictví
3257 Asistenti ochrany veřejného zdraví
3258 Zdravotničtí záchranáři
3259 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
3251 Dentální hygienisti
Dentální hygienisti poskytují základní péči o zuby týkající se prevence a léčby onemocnění a zubních a ústních potíží podle léčebných plánů a postupů stanovených zubními lékaři a jinými specialisty v oblasti ústního zdraví.
Příklady pracovních činností:
a) poradenství pro jednotlivce a komunity v oblasti zubní hygieny, diety a jiných preventivních opatření;
b) provádění zubních prohlídek k posouzení zdravotního stavu;
c) předávání obtížných případů zubním lékařům nebo jiným specialistům v oblasti zdravotnictví;
d) asistence zubním lékařům během zubních ošetření;
e) poskytování fluorové terapie, čištění a odstraňování usazenin ze zubů, příprava kavit a aplikace plomb, podávání lokálních anestetik a vykonávání dalších obvyklých klinických postupů;
f) příprava, čištění a sterilizace zubařských nástrojů, zařízení a materiálů používaných při vyšetřeních a k léčbě pacientů;
g) příprava pacientů na prohlídku nebo ošetření včetně vysvětlení postupů a umístění do vhodné polohy;
h) odebírání otisků zubů a provádění rentgenového snímkování zubů na podporu stanovení diagnózy a usazení zubních protéz.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Zubní asistent
Dentální hygienista
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Zubní lékař - 2261
Protetický technik - 3214
Zubní technik - 3214
Zubní protetik - 3214
Zubní instrumentář - 5329
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32510 Dentální hygienisti
3252 Technici pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu
Technici pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu vyvíjejí, udržují a zavádějí zdravotní záznamy a archivační a vyhledávací systémy v zařízeních zdravotní péče tak, aby splňovaly právní, profesionální, etické a administrativní požadavky na evidenci záznamů o poskytování zdravotní péče.
Příklady pracovních činností:
a) plánování, vytváření, údržba a obsluha různých systémů indexace, ukládání a vyhledávání ve zdravotních záznamech pro shromáždění, třídění, uchovávání a analýzy informací;
b) přepisování, sbírání a zpracování zdravotních a jiných záznamů, např. dokumentace o přijetí a propuštění pacientů, do systémů umožňujících poskytovat data o sledování a předávání pacientů a o zlepšování jejich zdravotního stavu, o epidemiologickém monitoringu, o výzkumu, o účtování a o kontrolách výdajů;
c) prověřování záznamů, zda jsou úplné, přesné a v souladu s nařízeními;
d) převádění slovních popisů a číselných informací ze zdravotních dokumentů do kódů standardních klasifikačních systémů;
e) zabezpečení zdravotních záznamů s ohledem na zachování důvěrnosti a vydávání informací pouze oprávněným subjektům v souladu s nařízeními;
f) dohled nad úředníky a administrativními pracovníky zabývajícími se vedením lékařských záznamů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Klinický kódovač
Technik zdravotní evidence
Technik zdravotní evidence
Technik pro zdravotní informace
Analytik zdravotní evidence
Vedoucí úředníků pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Odborný administrativní pracovník zdravotnické laboratoře - 3344
Pracovník pro zadávání dat - 4132
Pracovník archivu - 4415
Poznámka
Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny obvykle vyžadují znalosti získané formálním vzděláním nebo praktickým výcvikem v oblasti zdravotnické terminologie, právních aspektů týkajících se zdravotních informací a v oblasti správy elektronických dat a dokumentů v listinné podobě.
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32520 Technici pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu
3253 Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče
Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče provádí zdravotnickou osvětu, doporučují různé služby, zabývají se případovým managementem, poskytují základní preventivní zdravotní péči a navštěvují domácnosti specifických komunit. Poskytují podporu a pomoc jednotlivcům a rodinám nasměrováním na systém zdravotních a sociálních služeb.
Příklady pracovních činností:
a) provádění zdravotnické osvěty v rodinách a komunitách o řadě zdravotních témat včetně např. výživy, hygieny, péče o děti, imunizace, plánovaného rodičovství, rizikových faktorů a o prevenci infekčních onemocnění, prevence otrav, první pomoci pro léčbu jednoduchých a často se vyskytujících zdravotních problémů, rizikových faktorů spojených se zneužíváním látek a domácího násilí;
b) navštěvování rodin v jejich domácnostech, jak za účelem poskytování informací o dostupných zdravotních, sociálních a jiných službách, tak s cílem podpořit je v získání přístupu k těmto službám;
c) navštěvování rodin, které obvykle nedochází do zdravotnických zařízení, za účelem pravidelného sledování určitých podmínek, jako jsou vývoj těhotenství, růst a vývoj dítěte a hygiena;
d) distribuce zdravotnických potřeb do domácností v rámci preventivních opatření a léčby endemických onemocnění, jako jsou malárie, zápal plic a průjmová onemocnění a instruování rodin a členů komunity o používání těchto prostředků;
e) poskytování informací a základních zdravotních potřeb skupinám, které většinou nenavštěvují zdravotnická zařízení, s cílem zajistit prevenci a vytvořit lepší zdravotní podmínky ke snížení rizika přenosu HIV/AIDS a jiných chorob;
f) sbírání dat z domácností a komunit, které většinou nenavštěvují zdravotnická zařízení, za účelem sledování zdravotního stavu pacientů a splňování zdravotních norem.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Odborný pracovník v oblasti komunitní zdravotní péče
Asistent v oblasti komunitní zdravotní péče
Organizátor komunitní zdravotní péče
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Tradiční porodní asistentka - 3222
Přírodní léčitel - 3230
Ošetřovatel v oblasti domácí péče - 5322
Poznámka
Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny obvykle vyžadují získání formálního nebo neformálního vzdělání a dohled úřadů v oblasti zdravotní a sociální. Pracovníci osobní péče a pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny zde zahrnuti nejsou.
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32530 Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče
3254 Odborní pracovníci v oblasti oční optiky
Odborní pracovníci v oblasti oční optiky na základě předpisů lékařů nebo optometristů navrhují, aplikují a provádějí výdej čoček za účelem korekce zraku. Poskytují služby související s údržbou brýlí, kontaktních čoček, pomůcek pro poruchy zraku a dalších optických pomůcek.
Příklady pracovních činností:
a) vyšetření klientů a zjištění jejich míry pro velikost brýlí a dalších optických pomůcek;
b) poskytování poradenství o výběru a údržbě brýlí a brýlových obrub, o kontaktních čočkách a dalších optických pomůcek s ohledem na jejich provedení, bezpečnost, komfort a životní styl;
c) výklad lékařských předpisů, příprava objednávek pro optické laboratoře s pokyny pro broušení a nasazení čoček do brýlových obrub, příprava kontaktních čoček a další pracovní činnosti;
d) ověřování přesnosti zhotovených optických pomůcek vzhledem k původním předpisům a uzpůsobení klientům.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Oční optik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Oční lékař - 2212
Optometrista - 2267
Ortoptista - 2267
Zrakový terapeut - 2267
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32540 Odborní pracovníci v oblasti oční optiky
3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace
Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace poskytují fyzioterapeutickou léčbu pacientům v případech, kdy zranění, onemocnění nebo defekt ohrožuje jejich pohybové funkce. Terapie jsou obvykle prováděny přesně podle rehabilitačních plánů vypracovaných fyzioterapeuty nebo jinými specialisty v oblasti zdravotnictví.
Příklady pracovních činností:
a) používání manuální léčby, jako jsou masážní nebo tlaková terapie;
b) využívání elektrických forem léčby, ultrazvuku a jiných fyzikálních terapií používajících speciální techniky a zařízení, včetně infračervených lamp, mokrých obkladů a herbální a minerální terapie;
c) podávání instrukcí, motivování, ochrana a asistence pacientům v průběhu provádění fyzické aktivity, relaxačních technik a jiných aktivit na zlepšení funkcí;
d) konzultace s fyzioterapeuty a dalšími poskytovateli zdravotní péče s cílem vyhodnotit informace o pacientech a naplánovat, upravit a koordinovat léčbu;
e) sledování a záznam účinnosti léčby, včetně měření rozsahu pohybu kolenního kloubu a monitorování životních funkcí;
f) příprava pacientů na ortopedické podpěry, protézy a opěrné pomůcky, jako jsou berle a instruování, jak tyto pomůcky používat.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Odborný pracovník v oblasti elektroterapie
Odborný pracovník v oblasti akupresury
Odborný pracovník v oblasti šiatsu
Odborný pracovník v oblasti hydroterapie
Odborný pracovník v oblasti fyzioterapie
Odborný masér ve zdravotnictví
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Fyzioterapeut specialista - 2264
Podiatr - 2269
Ergoterapeut se specializací - 2269
Chiropraktik - 3259
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
32551 Fyzioterapeuti s osvědčením
32552 Fyzioterapeuti bez osvědčení
32553 Odborní maséři ve zdravotnictví
32559 Ostatní odborní pracovníci v oblasti rehabilitace
3256 Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)
Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) vykonávají základní klinické a administrativní činnosti na podporu péče o pacienty pod dohledem lékařů nebo jiných specialistů v oblasti zdravotnictví.
Příklady pracovních činností:
a) rozhovory s pacienty a jejich rodinnými příslušníky pro získávání informací o jejich zdravotním stavu a anamnéze;
b) pomoc lékařům a jiným specialistům v oblasti zdravotnictví při vyšetřování a léčení pacientů, včetně měření a záznamu životních funkcí, podávání nástrojů a materiálů, vykonávání činností, jako jsou aplikace injekcí nebo odstranění obvazů;
c) příprava pacientů na provedení zdravotních vyšetření a léčby, včetně objasňování léčebných postupů a uvedení do vyšetřovacích místností;
d) příprava a manipulace se zdravotnickými nástroji, včetně jejich sterilizace a v souladu s bezpečnostními postupy likvidace kontaminovaných zásob;
e) odběry krve, tkání a jiných laboratorních vzorků, evidence těchto vzorků a jejich příprava na testování;
f) poskytování informací pacientům a jejich rodinným příslušníkům o zdravotní péči, včetně léků předepsaných lékaři a jinými specialisty v oblasti zdravotnictví;
g) poskytování lékařských předpisů a informací o doplnění léků lékárnám;
h) udržování čistoty v čekárnách pro pacienty a ve vyšetřovacích místnostech;
i) vedení zdravotních dokumentací pacientů, včetně anamnéz, diagnostických vyšetření, léčebných postupů, výsledků a jiných informací;
j) objednávání pacientů k lékařům, příprava dokumentace nezbytné pro fakturační, evidenční a pojišťovací účely.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Zdravotnický asistent (praktická sestra)
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Nelékařský praktik - 2240
Zubní technik - 3214
Protetický technik - 3214
Dentální hygienista - 3251
Odborný pracovník v oblasti fyzioterapie - 3255
Odborný administrativní pracovník zubního oddělní - 3344
Pracovník v oblasti radiologie - 5329
Poznámka
Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny obvykle vyžadují formální vzdělání v oblasti zdravotnictví. Pracovníci s vyšším vzděláním a vyšší úrovní dovedností poskytují zdravotní péči samostatně a patří do podskupiny 2240 Nelékařští praktici.
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32560 Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)
3257 Asistenti ochrany veřejného zdraví
Asistenti ochrany veřejného zdraví prověřují uplatňování pravidel a nařízení vztahujících se k faktorům životního prostředí, které mohou ovlivnit lidské zdraví, bezpečnost na pracovištích a bezpečnost výrobních procesů zboží a služeb. Mohou zavádět a hodnotit programy pro obnovu nebo zlepšení bezpečnostních a hygienických podmínek pod dohledem specialistů v oblasti zdravotnictví.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování poradenství pro zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti uplatňování úředních a jiných pravidel a nařízení týkajících se bezpečnosti práce a ochrany pracovního prostředí;
b) inspekce pracovišť s ohledem na zjištění, zda pracovní prostředí, stroje a zařízení vyhovují právním předpisům, nařízením a jiným standardům souvisejícím s hygienou a ochranou pracovního prostředí, bezpečností a zdravím při práci;
c) poskytování poradenství v oblasti hygieny prostředí;
d) provádění inspekce pracovišť, získávání informací o obvyklých pracovních postupech a vzniklých pracovních úrazech prostřednictvím pohovorů, pozorování a jiných metod vzhledem k bezpečnostním pravidlům a nařízením;
e) inspekce prostorů pro výrobu, zpracování, dopravu, manipulaci, skladování a prodej výrobků s ohledem na zajištění souladu s právními předpisy, nařízeními a jinými standardy;
f) poskytování poradenství pro podniky a veřejnost v oblasti uplatňování právních předpisů, nařízení a jiných standardů souvisejících s hygienou, čistotou a stupněm kvality primárních výrobků, potravin, léků, kosmetiky a podobného zboží;
g) inspekce podniků s cílem zajistit, aby vyhovovaly platným právním předpisům, nařízením a jiným pravidlům o emisích škodlivin a likvidaci nebezpečného odpadu;
h) zahajování akcí směřujících k zachování nebo zlepšení stavu hygieny a zabránění znečišťování vody, ovzduší, potravin a půdy;
i) podpora preventivních a nápravných opatření, jako jsou kontrola organizmů přenášejících choroby, kontrola škodlivých látek v ovzduší, hygienické manipulace s potravinami, správné likvidace odpadů a úklidu veřejných prostor;
j) odhadování množství a nákladů na materiály nutné pro zajištění projektů pro zlepšení zdraví a pro zlepšení bezpečnostních a hygienických podmínek.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Inspektor zdraví a bezpečnosti při práci
Inspektor v oblasti hygieny
Inspektor hygieny a bezpečnosti potravin
Hygienik
Kontrolor bezpečnosti výrobků
Inspektor znečišťování ovzduší
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Specialista na zdravé prostředí - 2263
Specialista na ochranu proti radiaci - 2263
Poradce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - 2263
Specialista na hygienu práce - 2263
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32570 Asistenti ochrany veřejného zdraví
3258 Zdravotničtí záchranáři
Zdravotničtí záchranáři poskytují rychlou záchrannou pomoc a převoz zraněných, nemocných a jinak tělesně a duševně nemocných osob do zdravotnických zařízení.
Příklady pracovních činností:
a) posouzení zdravotního stavu osob spojených s nehodami, přírodními katastrofami a dalšími krizovými situacemi, stanovení požadavků pro zásahy bezodkladné a specializované lékařské pomoci;
b) provádění léčebných postupů, poskytování léků a jiných léčivých prostředků podle protokolů o záchranné pomoci, včetně resuscitace a defibrilace pacientů a obsluhy lékařských zařízení na podporu životních funkcí;
c) sledování změn zdravotního stavu pacientů během dopravy a přepravy z rehabilitačních a jiných zdravotnických zařízení;
d) poskytování informací a školení o první pomoci u onemocnění nebo poranění pro určitě skupiny zaměstnanců a pro komunity;
e) účast na veřejných shromážděních a sportovních akcích, na kterých může dojít k nehodám a jiným krizovým situacím;
f) evidence informací o zdravotním stavu pacientů a poskytnuté léčbě.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Zdravotnický záchranář
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Nelékařský praktik - 2240
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby - 5329
Řidič dopravy nemocných a raněných - 8322
Poznámka
Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny obvykle vyžadují formální vzdělání v oblasti neodkladné zdravotní péče, odborné přepravy pacientů apod. Řidiči sanitek, kteří neposkytují zdravotní péči, patří do podskupiny 8322 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři.
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32580 Zdravotničtí záchranáři
3259 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
Tato podskupina zahrnuje odborné pracovníky v oblasti zdravotnictví neuvedené jinde ve třídě 32 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví. Patří zde zaměstnání, jako jsou chiropraktik, osteopat, poradce pro HIV, poradce pro rodičovské plánování a jiní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví.
Příklady pracovních činností:
a) vyšetřování a rozhovory s pacienty pro získání informací o jejich zdravotním stavu, charakteru a rozsahu zranění, onemocnění nebo jiných tělesných a psychických poruchách;
b) poskytování poradenství a informací pacientům a rodinám o zdravotním stavu, o prevenci, o možnostech léčení, o dodržování léčebných opatření a o návycích ovlivňujících zdravotní stav;
c) poskytování léčby a péče pacientům, včetně manuálních a tělesných chiropraktických a osteopatických technik;
d) vykonávání určitých klinických postupů, jako je testování na HIV a aplikace nitroděložních tělísek;
e) poradenství o doplňcích stravy, antiretrovirech a profylaxi a jiných zdravotnických produktech;
f) monitoring vývoje zdravotního stavu pacientů prostřednictvím léčebných plánů, rozpoznání symptomů vyžadujících předání lékařům nebo jiným specialistům v oblasti zdravotnictví;
g) evidence informací o zdravotním stavu pacientů a o reakcích na léčbu;
h) sdílení informací s jinými poskytovateli zdravotní péče, je-li vyžadováno její průběžné a komplexní zajištění.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Chiropraktik
Osteopat
Logopedický asistent
Ortoepik
Ortofonik
Poradce pro HIV
Poradce pro rodičovské plánování
Poznámka
Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny obvykle vyžadují získání formálního vzdělání. Ačkoliv podle některých jurisdikcí jsou chiropraktik a osteopat považováni za lékařské specializace, měli by být zahrnuti vždy do této podskupiny.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
32591 Ergoterapeuti bez specializace
32592 Nutriční asistenti
32599 Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
33 Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě
Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě většinou provádějí technické činnosti spojené s praktickou aplikací znalostí v oblasti finančního účetnictví, transakcí, matematických výpočtů, rozvoje lidských zdrojů, prodeje a nákupu finančních nástrojů, specializovaných sekretářských činností a prosazování nebo uplatňování příslušných právních předpisů. Do této třídy jsou zahrnuti také pracovníci, kteří poskytují služby, jako jsou celní řízení, plánování konferencí, umísťování pracovníků, prodej a nákup nemovitostí nebo komodit ve velkém a služby agentů zastupujících např. sportovce a umělce. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje třetí úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: evidenci a předávání příkazů k nákupu a prodeji cenných papírů, akcií, dluhopisů a jiných finančních nástrojů a cizích měn pro budoucí nebo okamžité dodání; předkládání žádostí o úvěry a půjčky vedení s doporučením ke schválení nebo zamítnutí; schvalování nebo zamítnutí žádostí v rámci povoleného limitu s cílem zajistit dodržování úvěrových standardů daných institucí; vedení úplné evidence všech finančních transakcí podniků v souladu s obecnými zásadami účetnictví a pod vedením specialistů v oblasti účetnictví; asistence při plánování a provádění matematických, statistických, účetních a příbuzných výpočtů; prodej a nákup finančních nástrojů.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
331 Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech
332 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři
333 Zprostředkovatelé služeb
334 Odborní administrativní pracovníci a asistenti
335 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací
331 Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech
Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech oceňují různý majetek, vedou evidenci finančních transakcí, analyzují informace v žádostech o půjčku a vydávají rozhodnutí, kupují a prodávají finanční nástroje, provádějí matematické a příbuzné výpočty.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: evidenci a předávání příkazů k nákupu a prodeji cenných papírů, akcií, dluhopisů a jiných finančních nástrojů a cizích měn pro budoucí nebo okamžité dodání; předkládání žádostí o úvěry a půjčky vedení s doporučením ke schválení nebo zamítnutí; schválení či zamítnutí žádostí v rámci povoleného limitu vzhledem k dodržování úvěrových standardů daných institucí; vedení úplné evidence všech finančních transakcí podniků v souladu s obecnými zásadami účetnictví pod vedením specialistů v oblasti účetnictví; pomoc při plánování a provádění matematických, statistických, účetních a příbuzných výpočtů.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3311 Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
3312 Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky
3314 Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
3315 Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři
3311 Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři kupují a prodávají cenné papíry, akcie, dluhopisy a jiné finanční nástroje, obchodují s měnami na spotových trzích nebo na trzích s futures jménem svých vlastních podniků nebo pro zákazníky za provizi a doporučují transakce klientům nebo nejvyššímu vedení.
Příklady pracovních činností:
a) získávání informací o finanční situaci zákazníků a společností, do nichž se má investovat;
b) analýzy tržních trendů u cenných papírů, dluhopisů, akcií a jiných finančních nástrojů včetně cizích měn;
c) informování potenciálních zákazníků o podmínkách na trhu a o perspektivách;
d) poradenství, účast na jednáních o podmínkách, organizace půjček, umístění akcií a dluhopisů na finančních trzích z důvodu zvýšení kapitálu pro zákazníky;
e) evidence a předávání příkazů k nákupu a prodeji cenných papírů, akcií, dluhopisů a jiných finančních nástrojů a cizích měn pro okamžité nebo budoucí dodání.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Makléř obchodující s cizí měnou
Makléř s cennými papíry
Makléř obchodující s akciemi
Makléř obchodující s podílovými listy
Zprostředkovatel obchodů s cennými papíry
Finanční makléř
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Analytik dluhopisů - 2413
Makléř v oblasti komodit - 3324
Zprostředkovatel v oblasti termínových obchodů s komoditami - 3324
Úředník v oblasti financí - 4312
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33110 Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
3312 Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
Odborní pracovníci v oblasti bankovnictví analyzují a posuzují v žádostech o úvěry a půjčky informace o finanční situaci klientů a rozhodují, příp. doporučují vedení schválení nebo zamítnutí těchto žádostí.
Příklady pracovních činností:
a) pohovory s žadateli o poskytnutí osobních, hypotéčních, studentských a podnikatelských půjčkách;
b) průzkum a hodnocení finančního statusu žadatelů o půjčku, referencí, úvěrů a schopností splácet půjčky;
c) předkládání žádostí o úvěry a půjčky vedení s doporučením ke schválení nebo zamítnutí;
d) schválení či zamítnutí žádostí v povolených limitech, zajišťujících dodržení úvěrových standardů příslušných institucí;
e) vedení evidence plateb, přípravy běžných dopisů se žádostí o platbu u nesplácených účtů a jejich předávání k zahájení právních kroků;
f) vedení kompletní dokumentace o úvěrech a půjčkách.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Zprostředkovatel půjček
Zprostředkovatel hypoték
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník v bance - 1346
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33121 Odborní poradci v peněžnictví
33122 Přepážkoví konzultanti v peněžnictví
33129 Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky
Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky vedou úplnou evidenci finančních transakcí podniků a ověřují přesnost dokumentů a záznamů o těchto transakcích.
Příklady pracovních činností:
a) vedení evidence o všech finančních transakcích podniků v souladu s obecnými účetními pravidly a pokyny specialistů v oblasti účetnictví;
b) ověřování přesnosti dokumentů a záznamů o platbách, inkasech a jiných finančních operacích;
c) vypracovávání finančních výkazů a zpráv za určitá období;
d) využívání znalostí o účetních předpisech při odhalování a řešení problémů vznikajících v průběhu jejich činnosti;
e) používání standardního softwaru k provádění účetních a příbuzných operací;
f) dohled nad dalšími pracovníky.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Odborný pracovník v oblasti účetnictví
Odborný pracovník v oblasti ekonomiky
Odborný pracovník v oblasti personalistiky
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Hlavní účetní - 2411
Odborný pracovník v oblasti pojistné matematiky - 3314
Úředník v oblasti účetnictví - 4311
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33131 Odborní účetní všeobecní
33132 Odborní účetní mzdoví
33133 Odborní účetní finanční a investiční
33134 Odborní plánovači a odborní účetní materiáloví
33135 Odborní fakturanti
33136 Odborní pracovníci financování a úvěrování
33137 Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů
33138 Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce
33139 Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky
3314 Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky asistují při plánování sběru, zpracování a prezentace statistických, matematických a pojistně matematických údajů a při provádění těchto operací. Pracují obvykle pod vedením specialistů v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky.
Příklady pracovních činností:
a) pomoc při plánování a provádění matematických, statistických, pojistně matematických a příbuzných výpočtů;
b) příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiál a práci potřebnou pro provádění statistického sčítání a průzkumů;
c) plnění technických úkolů souvisejících s vytvářením, vedením a používáním rejstříků a vzorkovacích rámců pro statistické sčítání a průzkumy;
d) vykonávání technických úkolů souvisejících se sběrem dat a kontrolou kvality při statistickém sčítání a průzkumech;
e) používání standardních balíků počítačového softwaru pro provádění matematických, pojistně matematických, statistických, účetních a příbuzných výpočtů;
f) příprava matematických, statistických, pojistně matematických, účetních a jiných výsledků k prezentaci ve formě grafů a tabulek;
g) uplatňování znalostí statistických, matematických, pojistně matematických, účetních a příbuzných principů a postupů při zjišťování a řešení obtíží vznikajících při jejich činnosti;
h) dohled nad prací úředníků v oblasti statistiky.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Odborný pracovník v oblasti matematiky
Odborný pracovník v oblasti statistiky
Odborný pracovník v oblasti pojistné matematiky
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Specialista v oblasti pojistné matematiky - 2120
Specialista v oblasti matematiky - 2120
Specialisté v oblasti statistiky - 2120
Odborný pracovník v oblasti účetnictví - 3313
Úředník v oblasti statistiky - 4312
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33141 Odborní pracovníci v oblasti matematiky
33142 Odborní pracovníci v oblasti statistiky
33143 Odborní pracovníci v oblasti pojistné matematiky
3315 Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři
Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři oceňují majetek a různé druhy zboží a odhadují škody kryté pojištěním.
Příklady pracovních činností:
a) zjišťování kvality a hodnoty surovin, nemovitostí, průmyslových zařízení, osobního majetku, majetku domácností, uměleckých děl, drahých kamenů a jiných předmětů;
b) odhady rozsahu škod a ztrát a vyřizování návrhů na odškodnění pojišťovnami a zajišťovnami v souvislosti se ztrátami krytými pojistnými smlouvami;
c) získávání záznamů o prodeji a hodnotě obdobných předmětů a nemovitostí;
d) prohlédnutí a posouzení oceňovaných předmětů a nemovitostí z hlediska jejich celkového stavu, stáří a dalších parametrů;
e) příprava zpráv o stanovených hodnotách a informování o faktorech a metodách použitých pro odhad.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Odhadce
Likvidátor škod
Odhadce nemovitostí
Pojišťovací odhadce
Likvidátor pojistných událostí
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Dražebník - 3339
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33151 Odhadci a zbožíznalci
33152 Likvidátoři
332 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři
Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři zastupují společnosti, vlády a jiné organizace při nákupu a prodeji komodit, zboží, pojištění, přepravních a jiných služeb průmyslovým, profesním, komerčním a jiným zařízením nebo vystupují jako nezávislí zprostředkovatelé kontaktů mezi kupujícími a prodávajícími komodit a služeb.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: získávání informací, monitorování a provádění analýz trendů, podmínek na trhu, zboží a služeb zaměstnavatelů a konkurence; vysvětlování a předvádění produktů klientům; sjednávání cen, smluv, podmínek a přepravních ujednání pro nákup a prodej zboží, služeb nebo komodit.
Poznámka
Řídící pracovníci v oblasti obchodu jsou zařazeni do skupiny 122 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností. Specialisté prodeje v oblasti technické, zdravotnické a v oblasti informačních technologií jsou zařazeni do skupiny 243 Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností. Zprostředkovatelé obchodů s cennými papíry a finančními prostředky jsou zařazeni do skupiny 331 Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3321 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
3322 Obchodní zástupci
3323 Nákupčí
3324 Obchodní makléři
3321 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví poskytují poradenství k pojistkám a prodávají životní pojistky, úrazové pojistky, pojištění odpovědnosti za provoz automobilů a jiné pojištění odpovědnosti, smíšené životní pojištění, pojištění proti požáru, pojištění pro provoz námořní dopravy a jiných typů pojištění novým a stávajícím klientům.
Příklady pracovních činností:
a) získávání informací o okolnostech zákazníků nezbytných pro určení vhodného druhu pojištění a podmínek;
b) jednání se zákazníky s cílem určit druh a výši rizika, které má být pojištěno;
c) vysvětlování podrobností pojistky a podmínek, pojistného na krytí rizik a přínosů pro zákazníky;
d) pomoc klientům při určování druhu a úrovně požadovaného pojistného krytí, výpočet pojistného a stanovení metody plateb;
e) sjednávání a uzavírání smluv o zajištění;
f) poskytování poradenství, sjednávání podmínek a uzavírání pojistných smluv pro zvláštní projekty, instalace nebo rizika.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Pojišťovací agent
Pojišťovací makléř
Pojistitel
Zprostředkovatel v oblasti pojišťovnictví
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník v pojišťovně - 1346
Zprostředkovatel obchodů s cennými papíry - 3311
Pojišťovací odhadce - 3315
Úředník v oblasti pojišťovnictví - 4312
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33211 Odborní pojišťovací poradci
33212 Přepážkoví konzultanti v pojišťovnách
33219 Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
3322 Obchodní zástupci
Obchodní zástupci zastupují společnosti při prodeji různého zboží a služeb podnikům a jiným organizacím a poskytují konkrétní informace o produktu.
Příklady pracovních činností:
a) uzavírání objednávek a prodej zboží maloobchodním, průmyslovým, velkoobchodním a jiným organizacím;
b) prodej zařízení, zásob a souvisejících služeb podnikům a jednotlivcům;
c) sledování podmínek na trhu v příslušné oblasti zboží a služeb;
d) poskytování informací a prezentace prodávaných produktů a služeb potenciálním zákazníkům;
e) stanovování cen a úvěrových podmínek, evidence objednávek a zajišťování dodávek;
f) podávání zpráv o reakcích a požadavcích zákazníků dodavatelům a výrobcům;
g) udržování následných kontaktů s klienty s cílem zajistit spokojenost s nakoupenými produkty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Propagátor
Obchodní cestující
Poradce pro poprodejní servis
Obchodní zástupce
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník v oblasti marketingu - 1221
Řídící pracovník v oblasti prodeje - 1221
Specialista na prodej farmaceutických produktů - 2433
Specialista na prodej průmyslových výrobků - 2433
Specialista na prodej počítačů - 2434
Specialista na prodej komunikačních technologií - 2434
Prodavač v prodejně - 5223
Podomní prodejce - 5243
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33220 Obchodní zástupci
3323 Nákupčí
Nákupčí nakupují zboží a služby pro použití nebo opětovný prodej jménem průmyslových, obchodních, státních nebo jiných zařízení a organizací.
Příklady pracovních činností:
a) určování a vyjednávání smluvních podmínek, uzavírání dodavatelských smluv nebo doporučování k uzavření dodavatelské smlouvy na nákup zařízení, surovin, služeb a nákup výrobků pro opětovný prodej;
b) získávání informací o požadavcích a zásobách, vytváření specifikací požadovaného množství a kvality při nákupu, určování nákladů, dodacích lhůt a jiných smluvních podmínek;
c) nákup standardního i speciálního zařízení, materiálů a obchodních služeb pro použití nebo další zpracování v jejich zařízeních;
d) vyhlašování veřejných soutěží, poskytování poradenství dodavatelům a prověřování cenových nabídek;
e) nákup zboží pro opětovný prodej v maloobchodních nebo velkoobchodních provozovnách;
f) analyzování zpráv o trhu, obchodních periodik a obchodních propagačních materiálů a návštěvy veletrhů, předváděcích místností, továren a předváděcích akcí zaměřených na design produktů;
g) vybírání zboží nebo produktů, které nejlépe vyhovují požadavkům daných organizací;
h) provádění pohovorů s dodavateli a vyjednávání cen, slev, úvěrových podmínek a přepravních podmínek;
i) dohled nad distribucí výrobků do prodejen a udržování dostačující výše zásob;
j) zpracovávání harmonogramů dodávek, monitorování vývoje, kontaktování klientů a dodavatelů s cílem řešit problémy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Nákupčí
Zprostředkovatel nákupu
Úředník v oblasti veřejných zakázek
Úředník v oblasti dodávek
Nákupčí v oblasti zboží
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Makléř v oblasti komodit - 3324
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33230 Nákupčí
3324 Obchodní makléři
Obchodní makléři nakupují a prodávají komodity a přepravní služby, obvykle ve velkém, jménem vlastní společnosti nebo pro zákazníky za provizi.
Příklady pracovních činností:
a) vytváření kontaktů mezi kupujícími a prodávajícími komodit;
b) prodiskutovávání požadavků klientů na nákup a prodej a poskytování příslušného poradenství;
c) zajišťování nákupu a prodeje nákladního prostoru na lodích;
d) jednání o nákupu a prodeji komodit a termínových obchodů s komoditami;
e) zajišťování nákladních a/nebo skladovacích prostorů pro komodity a smlouvání poplatků za náklad, přepravu a skladování;
f) monitorování a analyzování trendů na trhu a jiných faktorů ovlivňujících nabídku a poptávku po komoditách a přepravních službách.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Makléř v oblasti komodit
Zprostředkovatel v oblasti termínových obchodů s komoditami
Makléř v oblasti přepravy
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Finanční makléř - 3311
Makléř obchodující s akciemi - 3311
Makléř s cennými papíry - 3311
Zprostředkovatel obchodů s cennými papíry - 3311
Zprostředkovatel v oblasti pojišťovnictví - 3321
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33240 Obchodní makléři
333 Zprostředkovatelé služeb
Zprostředkovatelé služeb vytvářejí kontakty s ohledem na prodej různých služeb, jako je např. reklamní prostor v médiích, zařizují celní odbavení a zajišťují, aby potřebné dokumenty byly v pořádku, vyhledávají vhodné uchazeče o zaměstnání pro volná pracovní místa a vhodné pracovníky pro zaměstnavatele, zajišťují smlouvy pro sportovce a estrádní a jiné umělce, pro vydávání knih, pro produkci divadelních her a natáčení, pro produkci a prodej hudby, dále plánují a organizují konference a podobné akce.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění celního odbavení pro vývoz nebo dovoz; zajišťování a koordinaci služeb pro účastníky na konferencích a podobných akcích, jako jsou konferenční zařízení, stravování, informační tabule, prezentace, audiovizuální a počítačové vybavení, ubytování, doprava a společenské akce; vyhledávání vhodných uchazečů o zaměstnání pro volná pracovní místa; hledání pracovníků na volná pracovní místa pro zaměstnavatele; předvádění nemovitostí na prodej nebo k pronájmu potenciálním kupcům a nájemcům a seznamování zájemců s podmínkami prodeje a pronájmu; aukční prodej různého majetku, automobilů, zboží, zvířat, uměleckých děl, šperků a jiných předmětů; sjednávání smluv pro výkonné umělce a pro představení.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3331 Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti
3332 Organizátoři konferencí a událostí
3333 Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
3334 Realitní makléři
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
3331 Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti
Odbytoví a přepravní agenti a celní deklaranti provádějí celní odbavení a zajišťují, aby pojištění, vývozní a dovozní licence a další formality byly v pořádku.
Příklady pracovních činností:
a) provádění celního odbavení při vývozech a dovozech;
b) zajišťování, aby bylo pojištění v pořádku;
c) zajišťování, aby vývozní a dovozní licence a další formality byly v pořádku;
d) podepisování a vydávání nákladních listů;
e) kontrola dovozních a vývozních dokladů za účelem určení obsahu nákladů, klasifikace zboží podle poplatkových a tarifních skupin s použitím tarifního kódovacího systému.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Celní deklarant
Agent zasilatelství
Přepravní agent
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33311 Odbytoví agenti
33312 Agenti dopravy a přepravy
33313 Celní deklaranti
3332 Organizátoři konferencí a událostí
Organizátoři konferencí a událostí organizují a koordinují služby pro konference, události, akce, bankety a semináře.
Příklady pracovních činností:
a) propagace konferencí, konvencí a obchodních přehlídek u potenciálních zákazníků;
b) zodpovídání dotazů týkajících se poskytovaných služeb a nákladů na pronájem místností a zařízení, na stravování a související služby;
c) setkávání se s klienty s cílem projednat jejich požadavky a předložit jim návrhy balíčků služeb pro splnění těchto požadavků;
d) zajišťování a koordinace služeb pro účastníky, jako jsou konferenční zařízení, stravování, informační tabule, prezentace, audiovizuální a počítačové vybavení, ubytování, doprava a společenské akce, logistické zajištění pro přednášející a vystavovatele;
e) organizování registrace účastníků;
f) sjednávání druhů a cen služeb, které budou v rámci rozpočtu poskytnuty;
g) dohled nad dodavateli, informování o odchylkách od objednávek prací.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Organizátor konferencí a událostí
Organizátor konferencí
Organizátor svateb
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33320 Organizátoři konferencí a událostí
3333 Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur vyhledávají vhodné uchazeče o zaměstnání pro volná pracovní místa, hledají pracovníky pro zaměstnavatele a smluvní zaměstnance pro konkrétní projekty na požadavek podniků a dalších organizací, včetně státních, pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání vyhledávají také za provizi.
Příklady pracovních činností:
a) vyhledávání vhodných uchazečů o zaměstnání pro volná pracovní místa;
b) vyhledávání pracovníků pro volná pracovní místa za provizi od zaměstnavatelů nebo pracovníků;
c) jednání se zaměstnavateli o jejich požadavcích na kvalifikaci a na dovednosti zaměstnanců a smluvních pracovníků;
d) vyhledávání pracovníků s příslušnou kvalifikací a splňujících další předpoklady, vyřizování nezbytných formalit v souladu s národními a mezinárodními nařízeními a požadavky;
e) zajišťování a uzavírání pracovních smluv v souladu s právními normami;
f) poradenství v oblasti školicích programů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Agent pro zaměstnanost
Odborný pracovník pracovní agentury
Odborný pracovník úřadu práce
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Kariérní poradce - 2423
Analytik zaměstnání - 2423
Produkční koncertů - 3339
Sportovní agent - 3339
Zprostředkovatel prodeje knih - 3339
Zprostředkovatel divadelních představení - 3339
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33331 Odborní zprostředkovatelé práce
33332 Odborní pracovníci trhu práce
33333 Odborní pracovníci evidence a podpory
33334 Odborní pracovníci rekvalifikací
33335 Odborní pracovníci zahraniční zaměstnanosti
33336 Odborní kontroloři služeb zaměstnanosti
33337 Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
33339 Ostatní odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
3334 Realitní makléři
Realitní makléři zajišťují prodej, nákup a pronájem nemovitostí, obvykle jménem klientů a za provizi.
Příklady pracovních činností:
a) získávání informací o nemovitostech k prodeji a pronájmu, o podmínkách jejich vlastníků a požadavcích potenciálních kupců a nájemců;
b) předvádění nemovitostí určených k prodeji a pronájmu potenciálním kupcům a nájemcům, seznamování zájemců s podmínkami prodeje a pronájmu;
c) podpora při jednání s nájemníky a majiteli o nájmech a poplatcích;
d) sestavování smluv o nájmech a prodejích a odhadování výdajů;
e) zajišťování dohod o pronájmu a převodu vlastnických práv;
f) výběr nájemného a kaucí v zastoupení vlastníků, kontroly nemovitostí před, během a po uplynutí nájemních lhůt;
g) zajišťování pracovníků na údržbu nemovitostí.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Realitní agent
Manažer v oblasti nemovitostí
Realitní zprostředkovatel
Prodejce nemovitostí
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Úředník v oblasti financí - 4312
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33340 Realitní makléři
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
Tato podskupina zahrnuje zprostředkovatele služeb neuvedené jinde ve skupině 333 Zprostředkovatelé služeb. Patří zde pracovníci, kteří navazují obchodní kontakty, prodávají reklamní prostor v médiích, pracují jako agenti, kteří zastupují sportovce a umělce, dále vydávají knihy, produkují divadelní hry, působí jako agenti pro nahrávání, produkci a prodej hudby a prodávají předměty, nemovitosti a zboží na aukcích.
Příklady pracovních činností:
a) získávání informací o nabízených službách a požadavcích potenciálních kupců;
b) vyjednávání smluv jménem prodávajících nebo kupujících, objasňování podmínek prodeje a platby klientům;
c) podepisování dohod v zastoupení prodávajících nebo kupujících, zajišťování plnění smluv;
d) zajišťování toho, aby byly služby kupujícím k dispozici v dohodnuté podobě a čase;
e) aukční prodej různých druhů majetku, automobilů, komodit, zvířat, uměleckých děl, šperků a jiných předmětů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Dražebník
Licitátor
Sportovní agent
Produkční koncertů
Zprostředkovatel prodeje knih
Zprostředkovatel divadelních představení
Agent reklamních obchodních služeb
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33391 Pracovníci v oblasti propagace a reklamy
33392 Obchodní referenti
33393 Aukcionáři (dražebníci)
33394 Sportovní agenti
33395 Umělečtí agenti
33396 Kulturní referenti
33397 Reklamační referenti
33399 Ostatní zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
334 Odborní administrativní pracovníci a asistenti
Odborní administrativní pracovníci a asistenti poskytují organizačně komunikační a dokumentační podporu s použitím specializovaných znalostí o obchodních činnostech organizací, ve kterých pracují. Mají odpovědnost za dohled nad úředníky v organizacích.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: koordinaci, přidělování a kontrolu práce úředníků; desktop publishing; přípravu a zpracování právních dokumentů a materiálů, jako jsou právní listiny, závěti, místopřísežná prohlášení a dokumenty o případech; realizaci a podporu činností organizačních útvarů v oblasti komunikace, dokumentace a vnitřní manažerské koordinace a v některých případech využívání specializovaných znalostí o obchodních činnostech organizací; plánování a potvrzování schůzek a jednání, předávání zpráv klientům; sestavování, evidenci a kontrolu právních a zdravotních záznamů, zpráv, dokumentace a korespondence.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend
3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend
Vedoucí v oblasti administrativních agend koordinují a dohlíží na činnost pracovníků ve 4. hlavní třídě Úředníci.
Příklady pracovních činností:
a) koordinace, přidělování a kontrola práce úředníků zabývajících se následujícími činnostmi: zpracování textů, vedení evidence a archivace, obsluha telefonů a centrál, zadávání dat, desktop publishing a další aktivity související se všeobecnými administrativními znalostmi a dovednostmi;
b) sestavování pracovních plánů a postupů, koordinace činností s jinými pracovními jednotkami a odděleními;
c) řešení pracovních problémů, zpracování a předkládání průběžných a jiných zpráv;
d) školení a instruktáže pro zaměstnance o jejich povinnostech, bezpečnostních postupech a politice daných organizací nebo zajišťování těchto školení;
e) hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců a jejich souladu s nařízeními, doporučování vhodných personálních kroků;
f) asistence při vedení pohovorů, výběrech a přijímání zaměstnanců.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Vedoucí úředníků
Vedoucí úředníků pro vkládání dat
Vedoucí úředníků pro archivaci
Vedoucí úředníků v oblasti personální
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Vedoucí úředníků pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu - 3252
Poznámka
Pracovníci dohlížející na úředníky v právních kancelářích a sekcích, patří do podskupiny 3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti. Pracovníci dohlížející na úředníky ve zdravotnických zařízeních, jejichž práce vyžaduje speciální znalosti o zdraví a medicíně, jako jsou zpracování lékařských záznamů a podrobností o nemocničním příjmu, patří do podskupiny 3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví. Pracovníci poskytující sekretářskou a administrativní podporu řídícím pracovníkům nebo specialistům (kromě specialistů ve zdravotní a právní oblasti) a současně dohlížející na úředníky, jsou zahrnuti do podskupiny 3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace.
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33411 Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků
33412 Vedoucí všeobecných sekretářů
33413 Vedoucí pracovníků pro zadávání dat a zpracování textů
33414 Vedoucí pokladníků a přepážkových pracovníků
33415 Vedoucí pracovníků informačních služeb
33416 Vedoucí úředníků pro zpracování číselných údajů
33417 Vedoucí úředníků v logistice
33419 Vedoucí ostatních úředníků
3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti vykonávají s využitím specializovaných znalostí právnické terminologie a postupů různé pracovní aktivity na podporu specialistů v oblasti komunikace, dokumentace a vnitřní manažerské koordinace v právních kancelářích, právních odborech velkých firem a orgánech veřejné správy.
Příklady pracovních činností:
a) příprava a zpracování právních dokumentů a materiálů, jako jsou právní listiny, závěti, místopřísežná prohlášení a dokumenty o případech;
b) prověřování a korektury dokumentů a korespondence za účelem zajištění souladu s právními postupy;
c) odesílání právní korespondence poštou, faxem a zajišťování jejího doručení klientům, svědkům a úředníkům soudů;
d) organizování a správa dokumentů, dokumentace k případům a organizace právních knihoven;
e) prověřování žádostí o schůzky, jejich plánování a organizace;
f) pomoc při přípravě rozpočtů, monitorování výdajů, příprava návrhů smluv a příkazů k nákupům a akvizicím;
g) dohled nad prací úředníků v oblasti administrativy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Odborný administrativní pracovník v právní oblasti
Vedoucí úředníků v právní oblasti
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Právní asistent - 3411
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33420 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace vykonávají pracovní úkoly související se spoluprací, koordinací a organizací na podporu řídících pracovníků a specialistů, dále připravují korespondenci, zprávy, záznamy a jiné specializované dokumenty týkající se průběhů jednání.
Příklady pracovních činností:
a) příprava administrativní korespondence a zápisů z jednání;
b) přebírání, navrhování a monitorování termínů plnění a navazujících termínů;
c) prověřování žádostí o setkání, plánování a organizace schůzek a služebních cest;
d) pomoc při přípravě rozpočtů, při monitorování výdajů, při přípravě návrhů smluv a příkazů k nákupům a akvizicím;
e) navazování kontaktů s dalšími zaměstnanci v různých záležitostech týkajících se provozu organizace;
f) příprava obchodní, technické a obdobné korespondence a vyhotovení odpovědí na dopisy;
g) vypracovávání doslovných zápisů z jednání legislativních shromáždění, soudů nebo jiných institucí těsnopisem a speciálními kancelářskými zařízeními;
h) dohled nad prací úředníků v oblasti administrativy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Odborný pracovník v administrativě
Asistent pro korespondenci
Asistent manažera
Zpracovatel doslovných zápisů
Výkonný asistent
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení - 3344
Sekretář (všeobecný) - 4120
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33431 Odborní asistenti v administrativě
33432 Odborní pracovníci hospodářské správy
33433 Odborní pracovníci organizace a řízení
33434 Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů
33435 Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO)
33436 Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb
33437 Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
33438 Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy
33439 Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví
Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví vykonávají s využitím specializovaných znalostí zdravotnické terminologie a postupů různé pracovní aktivity v oblasti komunikace, dokumentace, administrativy a vnitřní koordinace na podporu specialistů a jiných pracovníků v oblasti zdravotnictví.
Příklady pracovních činností:
a) plánování a potvrzování návštěv u lékařů, předávání zpráv pracovníkům v oblasti zdravotnictví a pacientům;
b) sestavování, evidování a prověřování zdravotních karet, záznamů, dokumentace a korespondence;
c) rozhovory s pacienty za účelem vyplnění dotazníků, dokumentů a doplnění anamnézy;
d) vyplňování dotazníků pro uplatnění pojišťovacích a jiných nároků;
e) vedení zdravotní dokumentace, záznamů a technické knihovny;
f) příprava finančních výkazů a fakturace;
g) pomoc při přípravě rozpočtů, finančních výkazů a fakturace, navrhování smluv a příkazů k nákupům a akvizicím;
h) dohled nad prací úředníků v oblasti administrativy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Odborný administrativní pracovník zubního oddělní
Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení
Vedoucí úředníků v oblasti zdravotnictví
Stenograf v oblasti zdravotnictví
Odborný administrativní pracovník v oblasti patologie
Odborný administrativní pracovník zdravotnické laboratoře
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Klinický kódovač - 3252
Zdravotnický asistent (praktická sestra) - 3256
Sekretář (všeobecný) - 4120
Recepční ve zdravotnickém zařízení - 4226
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33440 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví
335 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací
Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací vykonávají, vymáhají a uplatňují v praxi příslušná pravidla a nařízení týkající se státních hranic, daní a sociálních dávek, dále vyšetřují fakta a okolnosti trestných činů, vydávají nebo prověřují žádosti o povolení nebo oprávnění v souvislosti s dopravou, vývozem a dovozem zboží, zřizováním podniků, stavbou budov a jinými činnostmi podléhajícími státní regulaci.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: ochrana státních hranic, kontrola osob, vozidel, cestovních a přepravních dokumentů a zboží přepravovaného přes hranice s cílem zajistit prosazování pravidel a nařízení; prověřování daňových přiznání s cílem určit daně splatné fyzickými a právnickými osobami; prověřování žádostí o sociální dávky; prověřování žádostí o povolení a licence k přepravě, vývozu a dovozu zboží, ke stavbě budov, zřízení podniku nebo zahájení jiné činnosti podléhající státnímu povolení a rozhodování o nich; monitorování dodržování předpisů o cenách, mzdách nebo hmotnostech a měrách; získávání a ověřování důkazů, rozhovory se svědky a podezřelými osobami a analyzování dokumentů a počítačových souborů. Pracovníci v této skupině mohou dostávat pokyny od nejvyšších státních úředníků a řídících pracovníků. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3351 Pracovníci Celní správy ČR
3352 Pracovníci veřejné správy v oblasti daní
3353 Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
3354 Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení
3355 Policejní inspektoři, komisaři a ostatní příslušníci Policie ČR
3359 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení
3351 Pracovníci Celní správy ČR
Pracovníci Celní správy ČR kontrolují osoby a vozidla překračující státní hranice za účelem výkonu a vymáhání příslušných pravidel a nařízení.
Příklady pracovních činností:
a) ochrana státních hranic a pobřežních vod s cílem zabránit nezákonnému vstupu do země nebo jejímu nezákonnému opuštění a nezákonnému dovozu nebo vývozu měny nebo zboží;
b) kontrola cestovních dokladů osob překračujících státní hranice s cílem zjistit, zda mají příslušná povolení;
c) kontrola zavazadel osob překračujících státní hranice s cílem zajistit, aby byla v souladu s pravidly a nařízeními v oblasti dovozu a vývozu zboží a měn;
d) kontrola přepravních dokladů a nákladu vozidel překračujících státní hranice s cílem zajistit soulad se státními pravidly a nařízeními souvisejícími se zbožím v tranzitu a dovozem a vývozem zboží a prověřování toho, že byly zaplaceny nezbytné poplatky;
e) zajišťování osob a zadržování zakázaného a nedeklarovaného zboží, u kterého se zjistí, že narušuje imigrační a celní zákony;
f) koordinace a spolupráce s jinými agenturami zabývajícími se prosazováním zákonů, deportacemi a stíháním;
g) provádění souvisejících správních úkonů za účelem evidence zjištěných skutkových stavů, transakcí, porušení předpisů a vydaných rozhodnutí;
h) v případě nutnosti podávání svědectví u soudu o okolnostech a výsledcích provedeného vyšetřování.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Pracovník hraniční kontroly
Pracovník celní kontroly
Pracovník provádějící kontrolu pasů
Imigrační úředník
Celní úředník
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33511 Vrchní referenti Celní správy ČR
33512 Asistenti Celní správy ČR
33513 Vrchní asistenti Celní správy ČR
33514 Inspektoři Celní správy ČR
33515 Vrchní inspektoři Celní správy ČR
33516 Komisaři Celní správy ČR
33517 Vrchní komisaři Celní správy ČR
33518 Radové Celní správy ČR
33519 Ostatní pracovníci Celní správy ČR
3352 Pracovníci veřejné správy v oblasti daní
Pracovníci veřejné správy v oblasti daní prověřují daňová přiznání, kupní smlouvy a jiné dokumenty s cílem určit druh a výši daní, odvodů a jiných poplatků pro fyzické nebo právnické osoby. Výjimečné a důležité případy předávají specialistům v oblasti účetnictví, řídícím pracovníkům nebo nejvyšším státním úředníkům.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování poradenství organizacím, podnikům a veřejnosti o zákonech, pravidlech a nařízeních souvisejících s určováním a platbou daní, odvodů a jiných státních poplatků a o právech a povinnostech veřejnosti;
b) prověřování daňových přiznání, kupních smluv a jiných příslušných dokumentů s cílem určit druh a výši splatných daní, odvodů a jiných poplatků;
c) šetření vyplněných daňových přiznání a účetních záznamů, systémů a vnitřních kontrol organizace s cílem zajistit soulad s daňovými zákony a nařízeními;
d) provádění souvisejících správních úkonů s cílem zdokumentovat zjištění, evidovat záznamy a zprávy o krocích přijatých v jednotlivých případech.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Úředník v oblasti spotřebních daní
Daňový úředník
Daňový kontrolor
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Hlavní účetní - 2411
Auditor - 2411
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33520 Pracovníci veřejné správy v oblasti daní
3353 Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek prověřují žádosti o účast ve státních a finančních programech a programech služeb s cílem určit, zda jsou oprávněné, a stanovit výši dávky nebo příslušné služby. Výjimečné a důležité případy předávají specialistům v oblasti účetnictví, řídícím pracovníkům nebo nejvyšším státním úředníkům.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování poradenství fyzickým a právnickým osobám o zákonech, pravidlech a nařízeních souvisejících s programy dávek poskytovaných státem a s určováním a výplatou nebo převedením k jiné službě a o právech a povinnostech veřejnosti;
b) prověřování žádostí a dalších příslušných dokumentů pro určení druhu a výše dávek, na které mají fyzické osoby nárok;
c) vyhodnocování dokumentace a provádění pohovorů s příjemci dávek s cílem ověřit pokračující nárok na výplatu dávek nebo poskytování služeb;
d) provádění souvisejících správních úkonů při vedení evidence o klientech a při vypracovávání zpráv o rozhodnutích o nárocích na dávky, o předání případů jinam, o ukončení výplaty dávek, o zneužívání dávek a o úmyslném uvedení v omyl.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Pracovník v oblasti důchodů
Pracovník v oblasti sociálních dávek
Pracovník v oblasti nároků na sociální zabezpečení
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Sociální pracovník specialista v oblasti veřejné správy - 2635
Specialista v oblasti poradenství - 2635
Sociální pracovník v oblasti veřejné správy - 3412
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33530 Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
3354 Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení
Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení prověřují žádosti o povolení k vývozu nebo dovozu zboží, zřízení podniku, stavbě domů a jiných konstrukcí nebo žádosti o vydání pasu. Dále určují oprávněnost žádostí o vydání povolení nebo pasů a určují konkrétní podmínky nebo omezení, která budou s vydaným povolením spojena. Výjimečné nebo důležité případy předávají nejvyšším státním úředníkům nebo řídícím pracovníkům.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování poradenství fyzickým osobám o zákonech a nařízeních souvisejících s druhem požadovaného povolení a o podmínkách s takovým povolením spojených, dále pak o právech a povinnostech veřejnosti;
b) prověřování žádostí a příslušných dokumentů a určování, zda lze povolení udělit a jaké podmínky je s ním nutné spojit;
c) prověřování žádostí a schvalování vydání pasů;
d) provádění souvisejících správních úkonů při zpracovávání žádostí, evidenci činností, hodnocení a nálezů, jakož i zpracovávání dopisů informujících žadatele o rozhodnutí o povolení;
e) zpracovávání a hodnocení testů požadovaných od žadatelů o povolení.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Pracovníci udělující povolení
Pracovník vydávající pasy
Pracovník vydávající stavební povolení
Pracovník vydávající povolení ke zřízení podniku
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Stavební inspektor - 3112
Technik požární ochrany - 3112
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33540 Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení
3355 Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR
Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR vyšetřují skutečnosti a okolnosti související se spáchanými trestnými činy s cílem zabránit trestné činnosti. Snaží se nalézt podezřelé osoby a získat informace, které jsou nedostupné nebo nejsou zjevné a souvisejí s dokazováním, okolnostmi a jednáním osob.
Příklady pracovních činností:
a) navazování kontaktů a získávání zdrojů informací o plánovaných nebo spáchaných trestných činech s cílem zabránit trestné činnosti nebo odhalit podezřelé pachatele;
b) získávání a ověřování důkazů při vyšetřování místa činu nebo nehody, hledání stop a fyzických důkazů, provádění výslechu svědků a podezřelých a analyzování dokumentů a počítačových souborů;
c) provádění analýz důkazů s cílem vyřešit trestné činy, odhalovat trestnou činnost a shromažďovat informace k soudním případům;
d) navazování kontaktů a získávání zdrojů informací, které jsou nedostupné nebo nejsou zjevné a souvisejí s dokazováním, okolnostmi a jednáním osob, obvykle s cílem zabránit trestné činnosti;
e) zatýkání osob;
f) podávání svědectví u soudu nebo podávání zpráv nadřízeným o okolnostech a výsledcích vyšetřování.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Policejní rada
Policejní inspektor
Policejní komisař
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Policejní prezident - 1112
Vrchní policejní rada - 1112
Policejní ředitel - 1349
Soukromý detektiv - 3411
Policista - 5412
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
33551 Inspektoři Policie ČR
33552 Vrchní inspektoři Policie ČR
33553 Komisaři Policie ČR
33554 Vrchní komisaři Policie ČR
33555 Radové Policie ČR
3359 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení
Do této podskupiny jsou zařazeni pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení. Patří zde například inspektoři v oblasti zemědělství, rybolovu, lesnictví, cen, mezd, hmotností a měr.
Příklady pracovních činností:
a) prověřování podniků s cílem zajistit používání správných hmotností a měr při obchodování;
b) monitorování cenových regulací za účelem zhodnocení přiměřenosti nákladů na zboží a služby s cílem chránit zájmy spotřebitelů;
c) monitorování mzdových regulací s cílem zajistit příslušnou výši odměny za odvedenou práci a posoudit soulad se zákony o zaměstnanosti;
d) vykonávání šetření a provádění správních úkonů s cílem evidovat nálezy, dokumentovat problémy v souladu s legislativou nebo nevhodné podnikatelské praktiky a příprava s tím souvisejících zpráv a korespondence.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Zemědělský inspektor
Inspektor v oblasti rybolovu
Inspektor v oblasti lesnictví
Cenový inspektor
Mzdový inspektor
Inspektor hmotností a měr
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Technik požární ochrany - 3112
Inspektor zdraví a bezpečnosti při práci - 3257
Inspektor znečišťování ovzduší - 3257
Inspektor v oblasti hygieny - 3257
Hygienik - 3257
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33590 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení
34 Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech
Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech vykonávají odborné činnosti související s praktickým uplatňováním znalostí v oblasti právních služeb, sociální práce, kultury, přípravy jídel, sportu a náboženství. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje třetí úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poskytování odborných a praktických služeb a podpory v právních procesech a vyšetřováních, sociálních a komunitních podpůrných programech a náboženských a kulturních činnostech; účast na sportovních akcích a vykonávání funkce rozhodčích; přípravu a realizaci tréninku ve sportu, ve fitness a rekreačních programech; kombinování tvůrčích a technických dovedností při nejrůznějších uměleckých, kulturních a kuchařských činnostech; tvorbu pokrmů a jídelních lístků a dohled na přípravu jídel.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
341 Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní
342 Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness
343 Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři
341 Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní
Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní poskytují odborné, praktické a podpůrné služby týkající se právních procesů a vyšetřování, sociálních a komunitních programů a náboženských aktivit.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: pomoc a podporu specialistům v oblasti právní, sociální a církevní; získávání a analyzování důkazů, zpracovávání právních dokumentů a doručování soudních příkazů; správu a realizaci programů sociální pomoci a komunitních služeb; poskytování pomoci klientům při řešení osobních a sociálních problémů; poskytování praktické pomoci, poradenství a morální podpory jednotlivcům a komunitám.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce
3413 Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech
Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech vykonávají podpůrné činnosti u soudů nebo v právních kancelářích, poskytují služby související s právními záležitostmi, jako jsou pojistné smlouvy, převod nemovitostí, poskytování půjček a jiných finančních transakcí, nebo provádějí vyšetřování pro klienty.
Příklady pracovních činností:
a) dokumentování soudních jednání a rozhodnutí;
b) doručování stanovení žalobního nároku, předvolání, soudních příkazů, soudních obsílek a jiných soudních příkazů;
c) udržování pořádku v soudních síních a místnostech pro slyšení;
d) vypracovávání právních dokumentů včetně dokumentů o případu, procesních materiálů, odvolání, závětí, smluv, vypracovávání dokumentů shrnujících právní pozici nebo určujících podmínky pro půjčky nebo pojištění;
e) šetření skutečnostní, získávání důkazů a zkoumání příslušných zákonů, rozhodnutí a jiných právních dokumentů při přípravě případů;
f) poskytování poradenství klientům v právních záležitostech;
g) zkoumání dokumentace, jako jsou hypotéky, zástavy, rozsudky, věcná břemena, smlouvy a mapy s cílem prověřit majetkové nároky a vlastnictví;
h) vypracovávání dokumentů týkajících se převodu nemovitostí, akcií a jiných záležitostí vyžadujících formální registraci;
i) vyšetřování případů krádeže zboží, peněz nebo informací z podniků a dalších možných situací nezákonného chování zákazníků nebo zaměstnanců;
j) provádění vyšetřování týkající se institucí, okolností a chování osob jménem klientů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Soudní vykonavatel
Smírčí soudce
Právní asistent
Soukromý detektiv
Vedoucí pracovníků ostrahy
Úředník zkoumající právní nároky
Úředník pro majetkové převody
Převodce majetku
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Advokát - 2611
Státní zástupce - 2611
Soudce - 2612
Notář - 2619
Odborný administrativní pracovník v právní oblasti - 3342
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
34111 Právní asistenti
34112 Soudní vykonavatelé
34113 Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur
34119 Ostatní odborní pracovníci v právní oblasti a příbuzných oborech
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce
Odborní pracovníci v oblasti sociální práce spravují a uskutečňují programy sociální pomoci a poskytují komunitní služby a dále pomáhají klientům při řešení osobních a sociálních problémů.
Příklady pracovních činností:
a) shromažďování informací o potřebách klientů a hodnocení jejich dovedností a silných a slabých stránek;
b) poskytování pomoci osobám s postižením nebo starším lidem při získávání služeb a zlepšování jejich schopnosti fungovat ve společnosti;
c) poskytování pomoci klientům s nalezením možností řešení, zpracování akčních plánů během poskytování nezbytné podpory a pomoci;
d) poskytování pomoci klientům nalézt a získat přístup ke zdrojům ve společnosti zahrnujícím právní, zdravotní a finanční pomoc, dále pomoc při hledání ubytování, zaměstnání, dopravy, pomoc se stěhováním, denní péčí a jinými službami;
e) poskytování poradenství klientům ubytovaným ve chráněném bydlení a domech na půl cesty, dohled nad jejich činností a pomoc při plánování aktivit před propuštěním a při propuštění;
f) účast na výběru klientů a jejich přijímání do příslušných programů;
g) poskytování krizové intervence a ubytování v azylových domech;
h) organizování seminářů o životních dovednostech, programů na léčbu látkových závislostí, programů řízení chování, programů služeb pro mládež a programů sociálních služeb pod vedením specialistů v oblasti sociální práce nebo zdravotnictví;
i) poskytování pomoci při hodnocení účinnosti zásahů a programů prostřednictvím monitorování a podáváním zpráv o pokroku klientů;
j) udržování kontaktů s jinými organizacemi poskytujícími sociální služby, se školami a s poskytovateli zdravotní péče s cílem poskytovat informace a získávat zpětnou vazbu o celkové situaci a pokroku klientů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Odborný pracovník v oblasti komunitního rozvoje
Odborný pracovník v oblasti komunitních služeb
Odborný pracovník k v oblasti krizových zásahů
Odborný pracovník v oblasti služeb pro postižené
Odborný pracovník v oblasti služeb pro rodinu
Odborný pracovník v oblasti podpory duševního zdraví
Odborný pracovník v oblasti sociálních služeb
Odborný pracovník pro práci s mládeží
Lektor v oblasti životních dovedností
Vedoucí azylového domu pro ženy
Sociální pracovník v oblasti veřejné správy
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Manželský poradce - 2635
Úředník pro podmíněně propuštěné - 2635
Probační úředník - 2635
Sociální pracovník specialista - 2635
Poradce v oblasti návykových látek - 2635
Poradce pro děti a mládež - 2635
Odborný pracovník v oblasti komunitní zdravotní péče - 3253
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
34121 Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy
34122 Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)
34123 Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené
34124 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)
34125 Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)
34126 Sociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
34127 Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)
34129 Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce
3413 Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech
Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech mohou pracovat pod dohledem specialistů v církevní oblasti a v příbuzných oblastech, dále poskytují podporu náboženským komunitám, vykonávají náboženské aktivity, kážou, šíří učení určité církve a snaží se zlepšit duševní pohodu jednotlivců prostřednictvím síly víry a duchovního poradenství.
Příklady pracovních činností:
a) vykonávání náboženských aktivit;
b) kázání a šíření učení určité náboženské víry;
c) pomoc při veřejných modlitbách a náboženských rituálech;
d) poskytování náboženského vzdělávání, duchovního vedení a morální podpory pro jednotlivce a komunity;
e) správa programů a účast na programech poskytování jídla, ošacení a přístřeší pro potřebné;
f) poskytování poradenství pro komunity a jednotlivce v oblasti správného chování a víry s cílem zachovat a zlepšit duševní pohodu.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Mnich
Jeptiška
Duchovní léčitel
Laický kazatel
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Bony - 2636
Imám - 2636
Pastor - 2636
Poojari - 2636
Kněz - 2636
Rabín - 2636
Bylinkář - 3230
Venkovský léčitel - 3230
Šaman - 3230
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
34130 Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech
342 Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness
Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness se připravují na sportovní akce, soutěží na sportovních akcích za finanční odměnu, trénují amatérské a profesionální sportovce a sportovkyně s cílem zvýšit jejich výkon, podporují sportovní aktivity a sportovní úroveň, organizují sportovní akce a provádějí instruktáže, vedou trénink a dohlíží na různé druhy cvičení a jiné rekreační činnosti.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: účast na soutěžních sportovních akcích; vedení sportovního tréninku s cílem rozvinout sportovní schopnosti a znalosti o sportu; sestavování pravidel souvisejících s konáním sportovních soutěží a řízení průběhu těchto akcí; plánování, organizování a vedení tréninků; vytváření a přípravu programů fitness; vedení hodin skupinového cvičení a individuálního tréninku v různých oblastech fitness; podporu sportu a rozvoje sportovních dovedností a dohled nad účastí mladých lidí ve sportovních činnostech.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3421 Atleti a ostatní profesionální sportovci
3422 Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů
3423 Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
3421 Atleti a ostatní profesionální sportovci
Atleti a ostatní profesionální sportovci se zúčastňují sportovních soutěží. Trénují a soutěží buď individuálně nebo v týmu ve zvoleném sportu.
Příklady pracovních činností:
a) účast na sportovních soutěžích;
b) účast na pravidelných trénincích a provádění individuálního tréninku s cílem udržet si požadovanou úroveň výkonnosti a dovedností;
c) účast na sportovních propagačních akcích a poskytování rozhovorů médiím;
d) udržování vysokého stupně dovedností v příslušném sportovním odvětví;
e) rozhodování o strategiích po konzultaci s trenéry;
f) hodnocení jiných soutěžících a poměrů na sportovištích;
g) soutěžení na sportovních akcích;
h) dodržování pravidel a nařízení spojených s konkrétním sportem.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Atlet
Boxer
Šachista
Fotbalista
Hráč golfu
Hokejista
Žokej
Hráč pokeru
Lyžař
Tenista
Zápasník
Automobilový závodník
Závodník na jízdním kole
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
34210 Atleti a ostatní profesionální sportovci
3422 Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů
Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů pracují s amatérskými i profesionálními sportovci s cílem zvýšit jejich výkon, podporují vyšší účast ve sportovních aktivitách a organizují sportovní akce podle zavedených pravidel.
Příklady pracovních činností:
a) nalézání silných a slabých stránek atletů nebo týmů;
b) plánování, příprava a vedení tréninků;
c) vytváření, plánování a koordinace časových rozvrhů a programů soutěží;
d) motivace a příprava atletů a týmů na soutěže nebo zápasy;
e) formulování soutěžní strategie, příprava hracích plánů a vedení atletů a hráčů v průběhu zápasů nebo atletických soutěží;
f) provádění analýz, hodnocení výkonu atletů nebo týmů a upravování tréninkových programů;
g) monitorování a provádění analýz techniky a výkonu, určování metod k dalšímu zlepšování;
h) oficiální organizování sportovních akcí nebo atletických soutěží s cílem zachovat standardy hry a zajistit dodržování pravidel a bezpečnostních nařízení;
i) vedení záznamů o času a o skóre během akcí nebo soutěží;
j) posuzování výkonů soutěžících, udělování bodů, trestů a určování výsledků;
k) sestavování skóre nebo jiných atletických záznamů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Sportovní trenér
Rozhodčí
Instruktor lyžování
Úředník sportovního klubu
Instruktor plavání
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Sportovní trenér na střední škole - 2330
Sportovní instruktor na střední škole - 2330
Instruktor ve fitcentru - 3423
Instruktor jízdy na koni - 3423
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
34221 Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách)
34222 Sportovní trenéři a instruktoři na školách se sportovním zaměřením
34223 Úředníci sportovních klubů
3423 Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
Instruktoři a programoví pracovníci v rekreačních zařízeních a fitcentrech vedou aktivity a poskytují poradenství a instrukce pro skupiny a jednotlivce v rekreačních a outdoorových zařízeních a fitcentrech.
Příklady pracovních činností:
a) plánování a provádění rekreačních a fitness aktivit;
b) monitorování rekreačních, sportovních a fitness aktivit s cílem zajistit bezpečnost, v případě nutnosti poskytování první pomoci;
c) hodnocení a monitorování schopností a fyzické zdatnosti klienta a doporučování aktivit;
d) předvádění a učení tělesných pohybů, koncepcí a dovedností používaných při fitness aktivitách a rekreačních činnostech;
e) poskytování pokynů pro používání nářadí;
f) vysvětlování a prosazování bezpečnostních postupů, pravidel a nařízení.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Instruktor aerobiku
Instruktor ve fitcentru
Instruktor jízdy na koni
Průvodce outdoorovými aktivitami
Osobní trenér
Instruktor plachtaření
Instruktor potápění
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Instruktor lyžování - 3422
Instruktor plavání - 3422
Sportovní instruktor na střední škole - 2330
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
34230 Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
343 Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři
Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury a šéfkuchaři spojují tvůrčí dovednosti a technické a kulturní znalosti při pořizování a zpracovávání fotografií, návrhů a dekorací pro jevištní výpravy, výkladní skříně obchodů a bytové interiéry, přípravu předmětů pro výstavy, při správě knihoven a galerijních sbírek, záznamů a katalogových systémů, vytváření jídelních lístků a přípravě a servírování pokrmů, při poskytování podpory jevištním, filmovým a televizním produkcím a v jiných oblastech uměleckého a kulturního snažení.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: obsluhu fotoaparátů při pořizování fotografií osob, událostí, scenérií, materiálů a výrobků nebo jiných předmětů; používání uměleckých technik při tvorbě designu, interiérových dekorací a propagaci prodeje; instalaci a přípravu předmětů pro výstavy, design a aranžování konečné podoby výstav, výkladních skříní a předváděcích prostor; navrhování jídelních lístků a dohled na přípravu pokrmů; poskytování pomoci režisérům a umělcům při přípravě divadelních, filmových, televizních a reklamních produkcí.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3431 Fotografové
3432 Aranžéři a příbuzní pracovníci
3433 Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách
3434 Šéfkuchaři a šéfcukráři
3435 Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury
3431 Fotografové
Fotografové obsluhují fotoaparáty při pořizování fotografií osob, událostí, scenérií, materiálů výrobků a jiných předmětů.
Příklady pracovních činností:
a) pořizování reklamních a jiných obchodních fotografií, fotografií pro průmyslové nebo vědecké účely a pro ilustraci materiálů a článků v novinách, časopisech a jiných publikacích;
b) pořizování portrétních fotografií osob a skupin osob;
c) provádění analýzy požadavků konkrétního zadání a rozhodování o typu kamery, filmu, osvětlení a příslušenství pro pozadí snímku, které budou použity;
d) určování kompozice snímku, technické úpravy zařízení a předmětu fotografie;
e) obsluha skenerů pro přenos fotografií do počítačů;
f) obsluha počítačů při manipulaci s fotografiemi;
g) úprava již existujících snímků s cílem vytvořit nové digitalizované obrazy pro zařazení do multimediálních produktů;
h) používání americké retuše a jiných technik s cílem vytvořit požadované vizuální efekty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Fotoreportér
Technický fotograf
Fotograf leteckých snímků
Reklamní fotograf
Průmyslový fotograf
Fotožurnalista
Portrétní fotograf
Fotograf v oblasti vědy
Umělecký fotograf
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Kameraman - 3521
Technik videozáznamu - 3521
Opravář fotografických přístrojů - 7311
Fotograf pro hlubotisk - 7321
Fotolitograf - 7321
Mechanik elektronických přístrojů - 7421
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
34311 Umělečtí, reklamní fotografové
34312 Fotoreportéři
34313 Techničtí fotografové
34319 Ostatní fotografové
3432 Aranžéři a příbuzní pracovníci
Aranžéři a příbuzní pracovníci plánují a navrhují komerční, průmyslové, veřejné a bytové vnitřní prostory s cílem vytvořit prostor podle přání zákazníka a s ohledem na faktory, které podporují životní a pracovní prostředí a propagaci prodejů. Dále koordinují a zúčastňují se jejich stavby a aranžování.
Příklady pracovních činností:
a) určování cílů a omezení návrhu designu na základě konzultací s klienty a zainteresovanými osobami;
b) provádění výzkumu a analýz prostorových, funkčních, bezpečnostních a estetických požadavků a požadavků na efektivnost;
c) formulování koncepcí designu pro interiéry budov;
d) zpracovávání náčrtů, diagramů, ilustrací a plánů pro sdělování koncepcí designu;
e) jednání o řešeních designu s klientem, vedením, dodavateli a zaměstnanci stavební firmy;
f) provádění výběru, určování a doporučování funkčních a estetických materiálů, nábytku a produktů pro interiér;
g) předkládání podrobného popisu a dokumentace zvoleného designu pro stavbu;
h) koordinování stavby a aranžování interiérů;
i) navrhování a vytváření jevištních dekorací;
j) navrhování a aranžování výkladních skříní a jiných předváděcích prostor na podporu výrobků a služeb.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Aranžér výkladních skříní
Scénický návrhář
Aranžér interiérů
Návrhář interiérů
Bytový návrhář
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Interiérový architekt - 2161
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
34321 Aranžéři
34322 Návrháři interiérů
34323 Návrháři dekorací, rekvizit, kostýmů
34324 Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační
34325 Návrháři (modeláři) výstavních modelů
34329 Ostatní pracovníci příbuzní aranžérům
3433 Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách
Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách zpracovávají umělecká díla, vzorky a artefakty pro sbírky, organizují a budují galerijní sbírky a poskytují pomoc knihovníkům při organizování a obsluze operačních systémů určených pro spravování uložených materiálů a souborů.
Příklady pracovních činností:
a) zajišťování instalace a přípravy předmětů pro výstavy;
b) navrhování a aranžování nábytku, vitrín a prostorů pro výstavy;
c) poskytování pomoci při instalaci osvětlení a výstavního zařízení;
d) přijímání zásilek a rozbalování exponátů;
e) objednávání nových knihovnických materiálů a vedení knihovnických záznamů a výpůjčních systémů;
f) vedení katalogů tištěných, zvukových a obrazových materiálů;
g) ukládání údajů do databází a redakce počítačových záznamů;
h) obsluha audiovizuálních a reprografických zařízení;
i) vyhledávání a ověřování bibliografických údajů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik v galerii
Technik v knihovně
Technik v muzeu
Preparátor
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
34331 Konzervátoři
34332 Restaurátoři (kromě uměleckých)
34333 Preparátoři
34334 Odborní správci výstav a depozitářů
34339 Ostatní odborní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách
3434 Šéfkuchaři a šéfcukráři
Šéfkuchaři a šéfcukráři navrhují jídelní lístky, vytvářejí pokrmy a dohlíží na plánování, organizaci, přípravu a vaření pokrmů v hotelích, restauracích a jiných stravovacích zařízeních, na palubách lodí, v osobních vlacích a v soukromých domácnostech.
Příklady pracovních činností:
a) plánování a vytváření receptů a jídelních lístků, odhady nákladů na potraviny a práci, objednávání zásob potravin;
b) monitorování kvality pokrmů ve všech fázích přípravy a servírování;
c) vedení diskusí o přípravě pokrmů s řídícími pracovníky, dietetiky, zaměstnanci kuchyně a obsluhujícím personálem;
d) koordinování práce a dohled nad prací kuchařů a dalších pracovníků připravujících pokrmy;
e) provádění kontroly dodávek, zařízení a pracovišť s cílem zajistit soulad s přijatými standardy;
f) určování způsobu servírování pokrmů a tvorba ozdobných jídel;
g) instruování kuchařů a dalších pracovníků v oblasti přípravy, vaření, zdobení a servírování pokrmů;
h) účast na přijímání pracovníků do kuchyně a monitorování jejich výkonu;
i) příprava koření, kuchařských specialit a složitých pokrmů;
j) vysvětlování a prosazování hygienických nařízení a předpisů v oblasti bezpečnosti potravin.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Zástupce šéfkuchaře
Šéfkuchař
Vedoucí šéfkuchař
Šéfcukrář
Omáčkář
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Kuchař - 5120
Kuchař rychlého občerstvení - 9411
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
34341 Šéfkuchaři v jídelnách, menzách
34342 Šéfkuchaři v hotelových restauracích
34343 Šéfkuchaři v pohostinství
34344 Šéfcukráři
34349 Ostatní šéfkuchaři
3435 Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury
Do této podskupiny jsou zahrnuti odborní pracovníci v oblasti umění a kultury nezařazení jinde ve skupině 343 Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři. Patří zde například pracovníci, kteří pomáhají režisérům a hercům při realizaci divadelních, filmových, televizních nebo reklamních produkcí.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Umělec v oboru bodyart
Správce jeviště v ateliéru pro vysílání
Osvětlovací technik
Programový koordinátor pro vysílání
Nápověda
Rekvizitář pro vysílání
Skriptka
Technik speciálních efektů
Asistent režie
Jevištní technik
Koordinátor kaskadérů
Kaskadér
Tatér
Divadelní technik
Garderobiér
Vedoucí scény
Komparzista
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
34351 Asistenti režie
34352 Asistenti choreografie
34353 Asistenti audiovize
34354 Komparzisté
34355 Kaskadéři
34359 Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení
35 Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií
Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií poskytují podporu pro běžný provoz počítačových a komunikačních systémů a sítí a plní technické úkoly související s telekomunikacemi, vysíláním obrazu, zvuku a jiných druhů telekomunikačních signálů na zemi, na moři nebo ve vzduchu. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje třetí úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poskytování podpory uživatelům informačních a komunikačních systémů; instalaci nových programů a zařízení; budování, obsluhu a údržbu síťových a jiných datových komunikačních systémů; instalaci, monitorování a podporu internetových a intranetových stránek nebo hardwaru a softwaru webového serveru; modifikaci webových stránek; zálohování a obnovu webového serveru; kontrolu zařízení pro záznam zvuku, střih a mixáž obrazových a zvukových záznamů; kontrolu a údržbu přenosových, vysílacích a satelitních systémů pro rozhlasové a televizní programy; kontrolu a údržbu radiokomunikačních systémů, satelitních služeb a multiplexových systémů na zemi, moři nebo ve vzduchu; poskytování technické pomoci při výzkumu a vývoji počítačových systémů a telekomunikačních zařízení a testování prototypů; navrhování a zpracování výkresů zapojení podle zadaných parametrů; technický dohled nad výrobou, užíváním, údržbou a opravami telekomunikačních systémů.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
351 Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci
352 Technici v oblasti telekomunikací a vysílání
351 Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci
Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci poskytují podporu pro běžný provoz komunikačních systémů, počítačových systémů a sítí a poskytují technickou pomoc uživatelům.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: obsluhu a kontrolu periferních a příbuzných počítačových zařízení; monitorování systémů za účelem odhalení poruch a závad v jejich fungování; zakládání zvoleného materiálu do periferních zařízení pro jejich provoz nebo dohled nad zakládáním materiálu do periferních zařízení prováděným techniky periferních zařízení; zodpovídání dotazů o provozu hardwaru a softwaru za účelem odstranění problémů; instalaci a drobné opravy hardwaru, softwaru nebo periferních zařízení v souladu s návrhovými nebo instalačními parametry; dohled nad běžným výkonem systémů; nastavení zařízení používaných zaměstnanci, provedení nebo zajištění správné instalace kabelů, operačních systémů nebo příslušného softwaru; zřizování, obsluhu a údržbu síťových a jiných datových komunikačních systémů; instalaci, monitorování a podporu spolehlivosti a využitelnosti internetových a intranetových stránek nebo hardwaru a softwaru webového serveru; modifikaci webových stránek; zálohování a obnovu webového serveru.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3511 Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
3512 Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií
3513 Technici počítačových sítí a systémů
3514 Správci webu
3511 Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
Technici provozu informačních a komunikačních technologií podporují běžné zpracování, provoz a monitorování systémů informačních a komunikačních technologií, periferních zařízení, hardwaru, softwaru a příbuzných počítačových zařízení za účelem zajištění optimálního výkonu a zjištění problémů.
Příklady pracovních činností:
a) provozování a kontrola periferních a příbuzných počítačových zařízení;
b) zadávání příkazů, používání počítačových terminálů a aktivace kontrol na počítačových a periferních zařízeních pro integraci a provoz zařízení;
c) monitorování systémů za účelem zjištění poruch a závad v jejich činnosti;
d) ohlašování poruch zařízení pracovníkům dohledu a technikům údržby;
e) reakce na chybové zprávy programů formou zjišťování a řešení problémů, obeznámením dalších zaměstnanců se vzniklými problémy nebo ukončením programů;
f) studium pokynů pro určení zařízení, která budou použita, pro stanovení příkazů k používání, pro nastavení kontroly a pro určení materiálů, jako jsou disky a papíry k založení;
g) vyvolání, oddělení a třídění výstupů programů podle potřeby, odesílání dat určeným uživatelům;
h) zakládání periferních zařízení, jako jsou tiskárny, materiálem pro provoz nebo dohled nad těmito pracovními postupy.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik počítačů
Technik vysokorychlostních tiskáren počítačů
Technik počítačových periferních zařízení
Technik programátor
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Technik počítačových sítí - 3513
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
35110 Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
3512 Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií
Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií poskytují uživatelům technickou podporu osobně, telefonicky a elektronicky. Tato technická podpora zahrnuje řešení dotazů a problémů týkajících se softwaru, hardwaru, sítí, databází, internetu a periferních zařízení počítačů. Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií dále uživatelům poskytují poradenství a podporu při vývoji, instalaci a údržbě systémů.
Příklady pracovních činností:
a) zodpovídání dotazů uživatelů o problémech s provozem softwaru a hardwaru;
b) zadávání příkazů a pozorování funkce systému s cílem ověřit správnou činnost a odhalit chyby;
c) instalace a provádění drobných oprav hardwaru, softwaru a periferních zařízení v souladu s návrhovými a instalačními parametry;
d) dohled nad běžným provozem komunikačních a počítačových systémů;
e) nastavování zařízení pro uživatele, provádění nebo zajištění provedení správné instalace kabelů, operačních systémů a příslušného softwaru;
f) instalační činnosti a vedení záznamů o denních transakcích datové komunikace, problémech a provedených opravách;
g) simulace a reprodukce technických problémů zjištěných na straně uživatelů;
h) vyhledávání v pokynech pro uživatele, technických návodech a další dokumentaci za účelem analýzy a realizace řešení.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik komunikačních technologií
Technik počítačových databází
Technik pro analýzu počítačových systémů
Technik pro technickou podporu počítačů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Technik programátor - 3511
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
35120 Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií
3513 Technici počítačových sítí a systémů
Technici počítačových sítí a systémů budují, obsluhují a udržují sítě a jiné datové komunikační systémy.
Příklady pracovních činností:
a) obsluha, údržba a řešení problémů síťových systémů;
b) obsluha a údržba datových komunikačních systémů jiných než síťových;
c) pomoc uživatelům při řešení problémů se sítěmi a datovou komunikací;
d) zjišťování oblastí vyžadujících aktualizaci zařízení a softwaru;
e) instalace počítačového hardwaru, síťového softwaru, softwaru operačního systému a aplikačního softwaru;
f) provádění náběhu a uzavření systému, zálohování a realizace nouzové obnovy dat.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik počítačových sítí
Technik síťové podpory
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Návrhář systémů - 2511
Správce počítačových sítí - 2522
Systémový administrátor - 2522
Analytik počítačových sítí - 2523
Technik počítačů - 3511
Správce webu - 3514
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
35130 Technici počítačových sítí a systémů
3514 Správci webu
Správci webu provádějí údržbu, monitorují a poskytují podporu pro optimální provoz internetových a intranetových stránek a hardwaru a softwaru webových serverů.
Příklady pracovních činností:
a) instalace, monitorování a podpora spolehlivosti a využitelnosti internetových a intranetových stránek, hardwaru a softwaru webového serveru;
b) zpracování a údržba dokumentace, politiky a pokynů, zaznamenávání operačních postupů a vedení deníku systému;
c) vývoj, koordinace, realizace a monitorování zabezpečovacích opatření;
d) analýza a předkládání doporučení ke zvýšení výkonu, včetně povýšení a získání nových systémů;
e) navazování kontaktů s klienty a uživateli a poskytování poradenství;
f) tvorba a modifikace webových stránek;
g) zálohování a obnovení webového serveru.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Administrátor webu
Technik webu
Správce webu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Grafik v multimédiích - 2166
Systémový konzultant - 2511
Vývojář softwaru - 2512
Vývojář internetových stránek- 2513
Webový architekt - 2513
Systémový administrátor - 2522
Správce počítačových sítí - 2522
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
35140 Správci webu
352 Technici v oblasti telekomunikací a vysílání
Technici v oblasti telekomunikací a vysílání kontrolují technické fungování zařízení pro záznam a střih obrazu a zvuku a pro přenos rozhlasového a televizního vysílání obrazu a zvuku a jiných druhů telekomunikačních signálů na zemi, na moři a ve vzduchu, dále vykonávají technické úkoly spojené s výzkumem v oblasti telekomunikačního inženýrství a s navrhováním, výrobou, montáží, konstrukcí, provozem, údržbou a opravami telekomunikačních systémů.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: kontrolu zařízení pro záznam zvuku, střih a mixáž obrazových a zvukových záznamů; kontrolu a údržbu přenosových a vysílacích systémů a satelitních systémů pro rozhlasové a televizní programy; kontrolu a údržbu radiokomunikačních systémů, satelitních služeb a multiplexových systémů na zemi, na moři a ve vzduchu; poskytování technické pomoci spojené s výzkumem a vývojem telekomunikačních zařízení a testování prototypů; navrhování a zpracování výkresů zapojení podle daných parametrů; technický dohled v oblasti výroby, užití, údržby a oprav telekomunikačních systémů.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů
Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů kontrolují technické fungování zařízení pro záznam a střih obrazu a zvuku pro přenos rozhlasového a televizního vysílání obrazů, zvuků a dalších druhů telekomunikačních signálů na zemi, na moři a ve vzduchu.
Příklady pracovních činností:
a) kontrola zařízení pro záznam zvuku;
b) kontrola zařízení pro střih a mixáž obrazových a zvukových záznamů za účelem zajištění uspokojivé kvality a vytvoření speciálních obrazových a zvukových efektů;
c) využívání znalostí o zásadách a funkcích obrazového a zvukového záznamu a střihu při odhalování a řešení problémů;
d) kontrola přenosových, vysílacích a satelitních systémů pro rozhlasové a televizní programy;
e) kontrola radiokomunikačních systémů, satelitních služeb a multiplexových systémů na zemi, na moři a ve vzduchu;
f) využívání znalostí o zásadách a funkcích vysílání, telekomunikačních terminálů a přenosových systémů při odhalování a řešení problémů;
g) provádění nouzových oprav zařízení.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Kameraman
Technik v oblasti vysílání
Technik záznamu zvuku
Asistent produkce
Zvukař
Technik videozáznamu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Umělecký fotograf - 3431
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
35211 Zvukaři a osvětlovači
35212 Technici videozáznamů
35213 Technici audiovize
35214 Technici promítacích zařízení
35219 Ostatní technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací vykonávají technické úkoly spojené s telekomunikačním výzkumem a s navrhováním, výrobou, montáží, konstrukcí, provozem, údržbou a opravami telekomunikačních systémů.
Příklady pracovních činností:
a) poskytování technické pomoci v souvislosti s výzkumem a vývojem telekomunikačních zařízení a testováním prototypů;
b) studium technických materiálů, jako jsou výkresy a nákresy s ohledem na stanovení vhodné metody práce;
c) příprava odhadů množství a nákladů na materiál a práce nezbytné pro výrobu a instalaci telekomunikačního zařízení v souladu s danými parametry;
d) technický dohled nad výrobou, užitím, údržbou a opravami telekomunikačních zařízení za účelem zajištění uspokojivé kvality a souladu s parametry a nařízeními;
e) uplatňování technických znalostí telekomunikačních zásad a praktik při odhalování a řešení problémů vznikajících během jejich práce.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Technik v oblasti telekomunikací
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Technik elektronik - 3114
Pracovník pro instalaci počítačového hardwaru - 7422
Opravář v oblasti telekomunikací - 7422
Telefonní mechanik - 7422
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
35221 Technici ve výzkumu a vývoji v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35222 Technici projektanti, konstruktéři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35223 Technici technologové v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35224 Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35225 Technici kontroly kvality, laboranti v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35226 Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35227 Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35228 Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35229 Ostatní technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
4
ÚŘEDNÍCI
Úředníci evidují, organizují, ukládají, počítačově zpracovávají a vyhledávají informace a provádějí řadu úkolů spojených s peněžními operacemi, zajišťováním cest, žádostmi o informace a sjednáváním schůzek. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: těsnopis, psaní a používání textových procesorů a jiných kancelářských strojů; zadávání údajů do počítačů; plnění sekretářských povinností; ukládání a počítačové zpracovávání číselných údajů; vedení evidence o zásobách, výrobě a dopravě; vedení evidence o přepravě osob a nákladu; plnění úřednických povinností v knihovnách; zakládání dokumentů; plnění úkolů souvisejících s poštou; plnění povinností a kontrolu materiálů pro tisk; provádění peněžních operací; přípravu cestovních náležitostí, poskytování informací na žádost klientů a sjednávání schůzek, obsluhu telefonních centrál. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:
41 Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
42 Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech
43 Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice
44 Ostatní úředníci
41 Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů evidují, organizují, ukládají a získávají informace a vykonávají různé kancelářské a administrativní činnosti podle stanovených postupů. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: zaznamenávání, přípravu, třídění, klasifikaci a zakládání informací; třídění, otevírání a odesílání pošty; přípravu zpráv a rutinní korespondence; kopírování a faxování dokumentů; obsluhu osobních počítačů, zařízení na zpracování textů a psacích strojů pro zaznamenávání, vkládání a zpracování textu a dat; provádění korektur a oprav textů; přípravu faktur a kontrolu dat.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
411 Všeobecní administrativní pracovníci
412 Sekretáři (všeobecní)
413 Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
411 Všeobecní administrativní pracovníci
Všeobecní administrativní pracovníci vykonávají různé kancelářské a administrativní činnosti podle stanovených postupů.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: evidenci, přípravu, třídění, klasifikaci a ukládání informací; otevírání, rozdělování a odesílání pošty; kopírování a faxování dokumentů; přípravu jednoduchých zpráv a korespondence; evidenci zařízení vydávaných zaměstnancům; zodpovídání telefonických a elektronických dotazů nebo jejich předávání kompetentním osobám; kontrolu údajů, přípravu faktur a podrobnou evidenci proběhlých finančních transakcí; přepisování textů a údajů do počítače, korektury a opravy těchto opisů.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
4110 Všeobecní administrativní pracovníci
4110 Všeobecní administrativní pracovníci
Všeobecní administrativní pracovníci vykonávají různé kancelářské a administrativní činnosti podle stanovených postupů.
Příklady pracovních činností:
a) evidence, příprava, třídění, klasifikace a ukládání informací;
b) otevírání, rozdělování a odesílání pošty;
c) kopírování a faxování dokumentů;
d) příprava jednoduchých zpráv a korespondence;
e) evidence zařízení vydávaných zaměstnancům;
f) zodpovídání telefonických a elektronických dotazů a jejich předávání kompetentním osobám;
g) kontrola údajů, příprava faktur a podrobná evidence proběhlých finančních transakcí;
h) přepisování textů a údajů do počítače, korektury a opravy těchto opisů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Všeobecný administrativní pracovník
Všeobecný úředník
Poznámka
Pro odlišení této podskupiny od podskupiny 4120 Sekretáři (všeobecní) je důležité upozornit na to, že pracovníci obou podskupin přepisují, formátují a zpracovávají korespondenci a jiné dokumenty, u všeobecných administrativních pracovníků se však nejedná o hlavní pracovní náplň.
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
41100 Všeobecní administrativní pracovníci
412 Sekretáři (všeobecní)
Sekretáři (všeobecní) používají psací stroje, osobní počítače nebo jiná zařízení na zpracování textů pro přepis korespondence a jiných dokumentů, pro kontrolu a formátování dokumentů připravených jinými zaměstnanci a vykonávají další administrativní úkoly.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: kontrolu, formátování a přepisování korespondence, zápisů z jednání a zpráv z ústních projevů, elektronických dokumentů a písemných návrhů v souladu s danými standardy s využitím psacích strojů, osobních počítačů a jiných zařízení na zpracování textů; používání různých balíků počítačového softwaru včetně tabulkových procesorů pro poskytování administrativní podpory; vyřizování příchozí a odchozí pošty; prověřování, evidenci a rozdělování pošty, korespondence a dokumentů; ověřování žádostí o schůzky a pomoc s jejich organizováním; prověřování a evidenci nároků na dovolenou a jiných práv zaměstnanců; organizaci a dohled nad systémy archivace; samostatné vyřizování běžné korespondence.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:
4120 Sekretáři (všeobecní)
4120 Sekretáři (všeobecní)
Sekretáři (všeobecní) používají psací stroje, osobní počítače nebo jiná zařízení na zpracování textů pro přepis korespondence a jiných dokumentů, pro kontrolu a formátování dokumentů připravených jinými zaměstnanci, vyřizují příchozí a odchozí poštu, ověřují žádosti o schůzky a vykonávají další administrativní činnosti.
Příklady pracovních činností:
a) kontrola, formátování a přepisování korespondence, zápisů z jednání, zpráv z ústních projevů, elektronických dokumentů nebo písemných návrhů v souladu s danými standardy s použitím psacích strojů, osobních počítačů nebo jiných zařízení na zpracování textů;
b) používání různých balíků počítačového softwaru včetně tabulkových procesorů pro poskytování administrativní podpory;
c) vyřizování příchozí a odchozí pošty;
d) prověřování, evidence a rozdělování pošty, korespondence a dokumentů;
e) ověřování žádostí o schůzky a pomoc při jejich organizování;
f) prověřování a evidence nároků na dovolenou a jiných práv zaměstnanců;
g) dohled a organizace systémů archivace;
h) samostatné vyřizování běžné korespondence.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Sekretář (všeobecný)
Stenograf
Sekretář pro zpracování textů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Odborný administrativní pracovník v právní oblasti - 3342
Odborný pracovník v administrativě - 3343
Výkonný asistent - 3343
Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení - 3344
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
41200 Sekretáři (všeobecní)
413 Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů zadávají a zpracovávají texty a údaje, připravují, editují a vytvářejí dokumenty pro zpracování, publikování, předávání a pro jejich uložení.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: zadávání dat a kódů nezbytných pro zpracování informací; vyvolávání, potvrzování a aktualizaci dat v paměti, vedení evidence zadaných dat; pořizování těsnopisných zápisů z jednání s využitím počítačových zařízení a těsnopisných strojů; přepisování informací z těsnopisných a zvukových záznamů, korektury a opravy těchto opisů; reprodukci mluveného slova, okolních zvuků a textů písní ve formě titulků k filmům a televizním programům.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
4131 Pracovníci pro zpracování textů, písaři
4132 Pracovníci pro zadávání dat
4131 Pracovníci pro zpracování textů, písaři
Pracovníci pro zpracování textů, písaři píší, editují a tisknou texty s použitím psacích strojů, osobních počítačů a jiných zařízení na zpracování textů a zaznamenávají těsnopisem mluvené slovo a písemné texty.
Příklady pracovních činností:
a) přepisování hrubých návrhů, opravených přepisů a hlasových a těsnopisných záznamů s použitím počítačů, zařízení na zpracování textů nebo psacích strojů;
b) kontrola pravopisu, gramatiky, interpunkce a formátování dokončené práce;
c) shromažďování a řazení materiálů pro přepis podle pokynů;
d) archivace a ukládání hotových dokumentů na pevný disk počítače, vedení počítačového paměťového systému pro ukládání, vyvolání a aktualizaci dokumentů;
e) zápis podle ústních projevů a prostřednictvím těsnopisu;
f) reprodukce mluveného slova, zvuků okolí a textů písní ve formě titulků k filmům a televizním programům;
g) přepisování těsnopisných záznamů a nahrávek mluveného slova.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Písař
Stenograf
Stenotypista
Pracovník pro zpracování textů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Odborný pracovník v administrativě - 3343
Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení - 3344
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
41311 Pracovníci pro zpracování textů
41312 Písaři
4132 Pracovníci pro zadávání dat
Pracovníci pro zadávání dat zadávají kódovaná, statistická, finanční a jiná numerická data do elektronických zařízení, počítačových databází, tabulkových procesorů a jiných datových úložišť s pomocí počítačových klávesnic, myší, optických scannerů, softwaru pro rozpoznávání řeči a jiných nástrojů pro zadávání dat. Pracovníci zadávají data do těchto mechanických a elektronických zařízení, aby následně vykonali matematické výpočty.
Příklady pracovních činností:
a) přijímání a zaznamenávání faktur, formulářů, dokladů, záznamů a jiných dokumentů pro zachycení dat;
b) zadávání numerických a datových kódů a textů ze zdrojového materiálu do počítačově kompatibilní paměti a zařízení na zpracování dat;
c) kontrola přesnosti a úplnosti dat a opravy zadaných dat v případě potřeby;
d) obsluha účetních a počítacích strojů;
e) import a export dat mezi různými databázovými systémy a softwarem.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Pracovník pro zadávání dat
Pracovník pro zadávání plateb
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
41321 Operátoři počítačů pro vkládání dat
41322 Operátoři počítačů pro kontrolu dat
41323 Operátoři počítačů pro třídění a evidenci dat
42 Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech
Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech jednají s klienty v souvislosti s peněžními operacemi, zajišťováním cest, žádostmi o informace, sjednáváním schůzek, obsluhou telefonních ústředen a dotazováním za účelem průzkumů nebo vyplnění žádostí o poskytnutí služeb. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění operací spojených s peněžními půjčkami v bankách, na poštách, v sázkových kancelářích a hernách; zajišťování cest; poskytování požadovaných informací klientům a sjednávání schůzek; obsluhu telefonních ústředen; přijímání návštěvníků; rozhovory s respondenty v průzkumech; pohovory se žadateli o služby.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
421 Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech
422 Pracovníci informačních služeb
421 Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech
Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech provádějí peněžní operace v institucích zabývajících se bankovnictvím, poštovními službami, sázením a hazardními hrami, zastavárenstvím a inkasováním pohledávek.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: jednání s klienty bank a poštovních úřadů v souvislosti s peněžními operacemi a peněžními službami; přijímání a vyplácení sázek na výsledky sportovních akcí; vedení hazardních her; půjčování peněz proti zastavenému zboží a dalším zárukám; inkaso pohledávek a jiných plateb.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
4211 Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech
4212 Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech
4213 Zastavárníci a půjčovatelé peněz
4214 Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci
4211 Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech
Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech jsou v bezprostředním styku s klienty bank a poštovních úřadů v souvislosti s přijímáním, výměnou a výplatou peněz a poskytováním poštovních služeb.
Příklady pracovních činností:
a) zpracování hotovostních vkladů a výplat, šeků, převodů, směnek, plateb kreditní kartou, peněžních příkazů, ověřených šeků a jiných bankovních transakcí;
b) připisování a odepisování položek z klientských účtů;
c) proplácení účtů a provádění peněžních transakcí jménem klientů;
d) přijímání pošty, prodej poštovních známek, platby účtů, převody peněz a provádění dalších operací na poštovních přepážkách;
e) směňování jedné měny za druhou podle požadavků klientů;
f) vedení záznamů o všech transakcích a jejich porovnání s hotovostními zůstatky.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Směnárník
Pracovník u poštovní přepážky
Pokladník u bankovní přepážky
Pokladník na poště
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Pokladník v organizaci - 5230
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
42111 Pokladníci ve finančních institucích
42112 Pokladníci na poštách
42113 Přepážkoví pracovníci na poštách
42114 Směnárníci
42119 Ostatní pracovníci příbuzní pokladníkům ve finančních institucích
4212 Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech
Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech určují sázkové kurzy, přijímají a vyplácejí sázky na výsledky sportovních a jiných akcí a organizují hazardní hry v hernách.
Příklady pracovních činností:
a) určování rizik za účelem stanovení kurzů, přijímání a odmítání sázek;
b) zpracování a vydávání seznamů přibližných kurzů;
c) rozdávání karet, házení kostkami a otáčení rulety;
d) vysvětlování a výklad provozních pravidel herny;
e) vyhlašování vítězných čísel, vyplácení výher a výběr plateb od těch, kteří prohráli.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Bookmaker
Krupiér
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
42121 Bookmakeři
42122 Úředníci sázkových kanceláří
42123 Krupiéři
42124 Pracovníci heren (kromě krupiérů)
4213 Zastavárníci a půjčovatelé peněz
Zastavárníci a půjčovatelé peněz půjčují peníze proti zastaveným předmětům, majetku či jiným zárukám.
Příklady pracovních činností:
a) oceňování předmětů nabízených do zástavy, výpočet úroků a půjčování peněz;
b) vrácení předmětů po zaplacení půjčky, v případě nesplacení prodej zastavených předmětů;
c) půjčování peněz formou osobních půjček proti budoucím úspěšným aktivitám;
d) vybírání půjčených peněz v případech, kdy záruka zahrnovala budoucí úspěšné aktivity nebo podobné činnosti;
e) vedení záznamů o zastavených předmětech a vyplacených a přijatých finančních částkách.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Zastavárník
Půjčovatel peněz
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42130 Zastavárníci a půjčovatelé peněz
4214 Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci
Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci inkasují platby u nesplácených účtů a nekrytých šeků a vybírají platby na charitativní účely.
Příklady pracovních činností:
a) vyhledávání a nalezení dlužníků;
b) telefonování, vykonávání návštěv a psaní dopisů zákazníkům za účelem inkasa peněz nebo sjednání odkladu splátek;
c) zpracování zpráv obsahujících informace o výši vybraných částek, vedení záznamů o inkasní činnosti;
d) doporučování právních kroků nebo ukončení služby, pokud nelze dosáhnout plateb jiným způsobem;
e) předkládání žádostí o příspěvky na charitu a výběr těchto příspěvků.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Inkasista směnek a účtů
Inkasista pohledávek
Inkasista plateb pro charitativní účely
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42140 Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci
422 Pracovníci informačních služeb
Pracovníci informačních služeb poskytují a získávají informace osobně, telefonicky a elektronickými prostředky, jako je e-mail, v souvislosti se zajištěním cest, popisem výrobků a služeb organizací, registrací ubytovaných hostů, vítáním návštěvníků, sjednáváním schůzek, spojováním telefonických hovorů a získávání informací od respondentů a žadatelů o poskytnutí služeb.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: zpracování itineráře a provedení cestovních a hotelových rezervací; vítání a přijímání klientů a návštěvníků; registraci ubytovaných hostů; poskytování informací souvisejících se zbožím, službami a politikami organizací; sjednávání schůzek; obsluhu telefonních ústředen; rozhovory s respondenty průzkumů a žadateli o poskytnutí služeb.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
4221 Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
4223 Operátoři telefonních panelů
4224 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
4225 Pracovníci v informačních kancelářích
4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)
4227 Tazatelé průzkumů
4229 Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení
4221 Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)
Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců) poskytují informace o destinacích, zajišťují cestovní itineráře, cestovní a hotelové rezervace, registrují cestující k odletu a organizují skupinové zájezdy.
Příklady pracovních činností:
a) získávání informací o možnostech, nákladech a vhodnosti různých druhů dopravy a ubytování, plnění požadavků zákazníků a poradenství při zajišťování cest;
b) poskytování informací o místních a oblastních atrakcích, pamětihodnostech, restauracích, umění a zábavě, dále poskytování map a brožur;
c) příprava itinerářů;
d) zajišťování a potvrzování rezervací spojených s cestováním, ubytováním, prohlídkami památek a exkurzemi;
e) vydávání jízdenek, palubních vstupenek a voucherů;
f) pomoc zákazníkům se získáním nutných cestovních dokladů, např. víz;
g) kontrola cestovních dokumentů, registrace cestujících a jejich zavazadel k odletu;
h) zpracování faktur a příjem plateb;
i) organizování skupinových zájezdů pro pracovní a turistické cesty a jejich prodej skupinám i jednotlivcům.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Letenkář
Konzultant zájezdů
Organizátor zájezdů
Pracovník cestovní kanceláře
Pracovník turistických informací
Pracovník pro registraci cestujících k odletu
Pracovník cestovního ruchu pro výdej cestovních jízdenek
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řídící pracovník v cestovní kanceláři - 1439
Organizátor konferencí a událostí - 3332
Prodavač jízdenek - 5230
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
42211 Konzultanti a organizátoři zájezdů
42212 Úředníci cestovních kanceláří a agentur
42219 Ostatní pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech nemají s klienty bezprostřední kontakt. Poskytují jim informace a rady, odpovídají na jejich dotazy týkající se zboží, služeb a politik organizací a zpracovávají finanční transakce prostřednictvím telefonů a elektronických komunikačních médií, jako je email.
Příklady pracovních činností:
a) vyřizování příchozích hovorů a zpráv klientů, např. zodpovídání dotazů, vyřizování žádostí o služby a řešení stížností;
b) identifikace požadavků a zadávání řešených situací do počítačového systému;
c) předávání úkolů jiným útvarům v případě nutnosti;
d) fakturace a vyřizování plateb v případě potřeby;
e) odesílání dopisů, informačních letáků a jiných dokumentů klientům;
f) poradenství pro klienty o doplňkových výrobcích a službách.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Pracovník v zákaznickém kontaktním centru
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Operátor telefonní ústředny - 4223
Tazatel průzkumů - 4227
Telemarketingový prodejce - 5244
Prodejce v call centru - 5244
Prodejce v zákaznickém kontaktním centru - 5244
Poznámka
Do podskupiny 4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech patří pouze pracovníci, kteří odpovídají na žádosti o informace a řeší jednoduché transakce. Pracovníci poskytující odborné služby, např. pracovníci cestovního ruchu, jsou zařazeni v příslušných podskupinách bez ohledu na to, zda pracují v zákaznických kontaktních centrech či nikoliv.
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42220 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
4223 Operátoři telefonních panelů
Operátoři telefonních panelů obsluhují telefonní komunikační ústředny a pulty, spojují telefonní hovory, přijímají dotazy volajících a zprávy o problémech s poskytovanou službou, zaznamenávají a předávají vzkazy a zprávy zaměstnancům a klientům.
Příklady pracovních činností:
a) obsluha telefonních ústředen a pultů, spojování, přidržení, přepojení a ukončení telefonních hovorů;
b) spojování odchozích hovorů;
c) vyřizování telefonických dotazů, zaznamenávání vzkazů a zpráv;
d) předávání vzkazů a zpráv zaměstnancům a klientům;
e) šetření problémů souvisejících s provozními systémy a informování opravářů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Operátor odpovědní služby
Operátor telefonní ústředny
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42230 Operátoři telefonních panelů
4224 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních vítají a registrují hosty přidělují pokoje, vydávají klíče, poskytují informace o hotelových službách, provádějí rezervace pokojů, vedou evidenci volných pokojů, předkládají vyúčtování poplatků odjíždějícím hostům a přijímají platby.
Příklady pracovních činností:
a) vedení evidence volných pokojů a rezervací;
b) registrace přijíždějících hostů, ověřování jejich totožnosti, přidělování pokojů a vydávání klíčů od pokojů;
c) poskytování informací o službách dostupných v hotelu a v dané lokalitě;
d) přijímání a předávání vzkazů osobně, telefonicky nebo přes telefonní ústřednu;
e) sestavování a prověřování vyúčtování poplatků odjíždějícím hostům a přijímání plateb.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Pracovník recepce
Recepční v hotelu
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42240 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
4225 Pracovníci v informačních kancelářích
Pracovníci v informačních kancelářích odpovídají na osobní, písemné, emailové a telefonické dotazy a stížnosti související se zbožím, službami a politikami organizací, dále poskytují informace a odkazují tazatele i na jiné zdroje. Jsou v bezprostředním kontaktu s klienty nebo s výrobou nabízených výrobků a služeb.
Příklady pracovních činností:
a) zodpovídání dotazů o zboží, službách a politikách organizací, poskytování informací o dostupnosti zboží a služeb, o jejich umístění a cenách a o souvisejících otázkách;
b) zodpovídání dotazů týkajících se problémových situací, poskytování informací, poradenství a jiných forem podpory;
c) evidence poskytovaných informací a vyřizovaných stížností;
d) předávání složitějších dotazů vedoucím týmů nebo odborným poradcům;
e) vydávání příslušných formulářů, informačních materiálů a brožur zainteresovaným stranám.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Pracovník u informační přepážky
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42250 Pracovníci v informačních kancelářích
4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)
Recepční (kromě recepčních v hotelích) vítají a přijímají klienty a návštěvníky, odpovídají na dotazy a žádosti a sjednávají schůzky.
Příklady pracovních činností:
a) vítání a přijímání klientů a návštěvníků;
b) sjednávání schůzek pro klienty;
c) vyřizování telefonických žádostí o poskytnutí informací a telefonické sjednávání schůzek;
d) směrování klientů do příslušných míst a ke kompetentním osobám;
e) poskytování informačních letáků, brožur a formulářů.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Recepční společnosti
Recepční ve zdravotnickém zařízení
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení - 3344
Recepční v hotelu - 4224
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42260 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)
4227 Tazatelé průzkumů
Tazatelé průzkumů kladou respondentům dotazy na různá témata a zaznamenávají jejich odpovědi.
Příklady pracovních činností:
a) navazování osobních nebo telefonických kontaktů s respondenty a vysvětlování účelu rozhovorů;
b) kladení dotazů v souladu se strukturou dotazníků a průzkumů;
c) zaznamenávání odpovědí na papír nebo jejich přímé zadávání do počítače s využitím systémů elektronických dotazníků;
d) zjišťování a řešení nesrovnalostí v odpovědích;
e) poskytování zpětné vazby zadavatelům průzkumů o problémech se získáváním validních dat.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Tazatel průzkumů
Tazatel průzkumů trhu
Tazatel průzkumů veřejného mínění
Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42270 Tazatelé průzkumů
4229 Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení
Tato podskupina zahrnuje pracovníky informačních služeb neuvedené jinde ve skupině 422 Pracovníci informačních služeb, kteří např. získávají a zpracovávají informace získané od klientů, aby určili, zda splňují požadavky pro získání daných služeb.
Příklady pracovních činností:
a) rozhovory s pacienty za účelem získání a zpracování informací nezbytných pro poskytnutí nemocničních služeb;
b) rozhovory s žadateli o pomoc z veřejných