166/2006 Sb. , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb.

Schválený:
166/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. dubna 2006,
kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb.
Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky:
 
§ 1
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát.
2. Nařízení vlády č. 29/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát.
 
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Rath v. r.

Související dokumenty

Související články

Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP