148/2018 Sb. o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Schválený:
148/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 13. července 2018
o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byl u něj uložen tento Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně:
Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice, uzavřený na období od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
a
Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství,
Českou asociací podnikatelů v lesním hospodářství.
Ministr:
Mgr. Bc. Krčál v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 6. 2018 - 6. 8. 2018)