13/2019 Sb. o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

Schválený:
13/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2019
o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
 
§ 1
(1) Dnem 30. ledna 2019 se vydávají mince po 20 Kč vzoru 2019 II (dále jen "dvacetikoruna").
 
§ 2
(1) Dvacetikoruna má stejné složení kovu, hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchylek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná po 2. září 20121).
(2) Na rubové straně dvacetikoruny je portrét Viléma Pospíšila. Po obvodu dvacetikoruny je v uzavřeném opisu zleva letopočet "1873", text "VILÉM POSPÍŠIL", letopočet "1942" a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "20 Kč". Všechny části opisu jsou od sebe odděleny tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména, přes sebe položená písmena "V" a "O", jsou umístěny pod zkratkou peněžní jednotky.
(3) Vyobrazení rubové strany dvacetikoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna 2019.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
 
Příl.
Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2019 II
(rubová strana)1) Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 283/2012 Sb.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2018 do 14. 2. 2019