124/2006 Sb. , kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

Schválený:
124/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 2006,
kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb.:
 
§ 1
Zrušuje se vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Související dokumenty

Související články

Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance