116/2002 Sb. o způsobu označování vratných zálohovaných obalů

Schválený:
116/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 22. března 2002
o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 50 odst. 4 k provedení § 9 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech):
 
§ 1
Vratný zálohovaný obal se označuje podle technické normy ČSN 77 0053 na obalu samotném nebo na jeho štítku.
 
§ 2
Požadavky na označování vratných zálohovaných obalů uvedených na trh před počátkem účinnosti vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.1)
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2002.
Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.
1) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Související články

České technické normy, jejich závaznost a užitečnost