106/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (povinné ochranné prostředky dýchacích cest, nařízení pro pendlery)

Schválený:
106/2020 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2020 č. 247
o přijetí krizového opatření
Změna: 142/2020 Sb., 153/2020 Sb.
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. - IV.
zrušeno
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele