Vláda schválila Kurzarbeit – měl by plynule navázat na Antivirus

Vydáno: 3 minuty čtení

Vláda na svém pátečním jednání schválila návrh novely zákona o zaměstnanosti na zavedení Kurzarbeitu, kterou předložil resort MPSV.  

Cílem navrhované novely zákona o zaměstnanosti je ukotvit v českém právním prostředí nové opatření – podporu v době částečné zaměstnanosti. Jedná se o obdobu nástroje, pro nějž se v zahraničí, ale i v České republice, vžil německý termín Kurzarbeit.

Zavedením Kurzarbeitu MPSV reaguje na stávající právní úpravu, kdy je zaměstnavatel povinen svým zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy, ve výši stanovené zákoníkem práce, v době, kdy jim není schopen přidělovat práci. Zaměstnavateli tak vznikají významné mzdové náklady, které ovšem nejsou kryty ekonomickou činností. Následně tak může dojít nejen k zániku některých pracovních míst, ale při delší době trvání překážek v práci i k zániku zaměstnavatele jako podnikatelského subjektu. 

V okamžiku aktivace Kurzarbeitu přebírá stát náklady související s hmotným zajištěním zaměstnance v době, kdy mu není zaměstnavatel schopen přidělit práci.

Podmínkou je, že zaměstnanec bude nadále v pracovním poměru se zaměstnavatelem. Mimořádnými událostmi jsou např. živelní pohromy, pandemie, ale i další události, jako např. kyberútok apod.

SPUŠTĚNÍM KURZARBEITU BUDE ZAJIŠTĚNO:

  • zaměstnanec bude nadále zaměstnán a nepřijde o příjem
  • zaměstnavateli klesnou mzdové náklady související s náhradou mzdy
  • státu nebudou vznikat náklady související s nezaměstnaností
  • bude udržena domácí spotřeba stimulující hospodářský růst

PODMÍNKY NUTNÉ K VYUŽITÍ KURZARBEITU ZAMĚSTNAVATELEM

  • rozsah překážek v práci musí být v průměru v rozsahu 20 % až 80 % stanovené pracovní doby
  • podpora se týká pouze stálých zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele alespoň 3 měsíce a mají smlouvu na dobu neurčitou

PODPORA PRO ZAMĚSTNANCE

  • po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, obdrží podporu ve výši 70 % svého předcházejícího čistého výdělku
  • podpora bude zastropována na úrovni průměrné mzdy (vypočte se jako průměrný příjem z 1. až 3. čtvrtletí)
  • podporu bude možné pobírat maximálně po dobu 12 měsíců

Vládou schválený návrh zákona bude projednán ve stavu legislativní nouze v Poslanecké sněmovně. Prioritou MPSV je, aby Kurzarbeit přímo navázal na program Antivirus, který bude ukončen k 31. říjnu 2020.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)