Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele

Podmínky úplného nebo částečného zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz (úvahy nad rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3706/2019 ze dne 5. prosince 2019) – pohledem právníka i osoby odborně způsobilé v plnění úkolů prevence rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Praxe zaměstnavatelů, pojišťoven a v konečné instanci soudů si občas na konkrétním skutkově jedinečném případu připomene, doplní nebo případně, výslovně nebo nepřímo, změní svoje přístupy k chápání podmínek úplného nebo částečného zproštění odpovědnosti zaměstnavatele z

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků