Stanovy odborové organizace a její působení u zaměstnavatele

Vydáno: 8 minut čtení

Jednou z podmínek pro působení odborové organizace u zaměstnavatele a její právo jednat je, že je k tomu oprávněna podle svých stanov. Jakým způsobem je potřeba splnění této podmínky prokázat? Musí odborová organizace stanovy zaměstnavateli předložit?

Stanovy odborové organizace a její působení u zaměstnavatele
JUDr.
Petr
Bukovjan
Právní věta
Spolkový rejstřík je veřejným rejstříkem. Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin, v níž jsou obsaženy rovněž stanovy odborové organizace. V ustanovení § 3 zákona o veřejných rejstřících je vyjádřen princip formální publicity veřejného rejstříku spočívající v právu každého na (dálkový) přístup rovněž k listinám zakládaným do sbírky listin.
Princip materiální publicity pak (mimo jiné) znamená, že údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Tento princip se tak jednoznačně uplatňuje i ve vztahu k obsahu listin obligatorně zakládaných do sbírky listiny.
V posu