Okamžité zrušení pracovního poměru pro nebezpečné jednání zaměstnance

Vydáno: 16 minut čtení

Jedním z důvodů pro rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem (dále jen „porušení pracovní kázně“). Jaké okolnosti a v jaké míře zvažovat při hodnocení intenzity takového porušení a pro volbu způsobu rozvázání pracovního poměru?

Okamžité zrušení pracovního poměru pro nebezpečné jednání zaměstnance
JUDr.
Petr
Bukovjan
Právní věta
Při úvaze, zda na zaměstnavateli (ne)lze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby, je třeba vycházet z premisy, že ve vztazích zaměstnavatele a zaměstnance je nezbytná vzájemná důvěra, spolehlivost zaměstnance a jeho poctivost ve smyslu ustanovení § 301 písm. d) zákoníku práce, jež zároveň ukládá zaměstnanci, aby celým svým chováním v souvislosti s pracovním vztahem nezpůsoboval zaměstnavateli škodu, ať už majetkovou, nebo morální. Narušení (ztráta) této vzájemné důvěry a zpochybnění spolehlivosti a poctivosti zaměstnance je z hlediska uvedené úvahy zcela zásadní a určující okolností.
(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2023, sp. zn. 21 Cdo 1184/2022)
Předmět sporu
*
Úvaha o parametrech pro hodnocení intenzity porušení pracovní kázně
v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru.
*
Platnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
pro porušení pracovní kázně zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem.
Právní úprava
*
§ 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
– okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem.
*

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce