vzájemná součinnost

Počet vyhledaných dokumentů: 1
Počet vyhledaných dokumentů: 1
Může zaměstnavatel požadovat součinnost lékaře při pochybnosti, že zaměstnanec u lékaře vůbec byl a „propustku7 si opatřil jiným způsobem (např. ve své pracovní neschopnosti byl u odborného lékaře a ten mu ji potvrdil bez data apod.) a pokud nám lékař odmítne sdělit, zda zaměstnanec na vyšetření byl či nebyl, je možné se obrátit na zdravotní pojišťovnu? Jak máme spravedlivě zaměstnancům poskytnout, zjistit a vysvětlit, za jak dlouhou dobu jim bude poskytnuta náhrada mzdy za dobu nezbytně nutnou k vyšetření nejblíže bydlišti/pracovišti podle Zákoníku práce, když zaměstnanci opakovaně nosí propustky bez potvrzeného data lékařem (vyplní si datum sami). Argumentují tím, že to mají k lékaři daleko. Navíc se jedná o zaměstnance v příbuzenském vztahu (bratry) a tato volna čerpají především v pátek nebo ve dnech, po kterých následuje nebo jim předchází svátek.
Vydáno: 09. 11. 2023